A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Babuśka Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 31
Badura Dawid Faculty of Management 1
Bajak Łukasz Faculty of Economics and International Relations 2
Bajor-Stachańczyk Małgorzata Faculty of Finance Katedra Prawa 3
Bakalarz Małgorzata Dział Spraw Pracowniczych 2
Balcerek-Wieszala Anna Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 32
Balon Urszula ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 63
Banach Marian Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 31
Banaś Grzegorz Faculty of Economics and International Relations 1
Bańkowska-Pennar Halina Faculty of Commodity Science Zakład Towaroznawstwa 2
Baran Sebastian ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 1
Baranek Henryk Faculty of Management Katedra Statystyki 10
Baranek Krystyna Faculty of Management Katedra Statystyki 8
Baraniecki Bartosz Faculty of Finance and Law 2
Barburski Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 49
Barczak Beata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 117
Bargieł Aleksandra Faculty of Management 1
Bartusik Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 91
Baryła Mateusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 11
Baścik Kazimierz Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 52
Bauer Kinga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 31
Bazarnik Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 53
Bąba Wojciech ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 31
Bąbka Zuzanna Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 2
Bednarczyk Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami 101
Bednarek Magdalena Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 15
Bek-Gaik Bogusława College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 34
Beliczyński Jan ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 152
Belniak Ewa Faculty of Economics and International Relations Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 16
Belniak Magdalena ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 2
Belniak Stanisław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 130
Benio Marek Faculty of Public Economy and Administration Katedra Administracji Publicznej 36
Berbeka Antoni Faculty of Economics and International Relations Katedra Psychologii i Dydaktyki 9
Berbeka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 123
Berbeka Krzysztof Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 80
Bereza Jan Faculty of Economics and International Relations 6
Berlińska Anna Faculty of Finance 1
Bialik Danuta Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 2
Białek Joanna Faculty of Management 5
Białkiewicz Jerzy Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 9
Białynicka-Birula Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 67
Białynicki-Birula Paweł ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 36
Bieda Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 6
Biel Krzysztof Kancelaria Rektora 11
Bielak Elżbieta ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 5
Bielawski Jakub ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 2
Bielawski Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 52
Bielińska-Dusza Edyta ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 37
Bieniarzówna Janina Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 6
Bień Wioletta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 2
Biernat Małgorzata Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 3
Biga Bartłomiej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 4
Bik Maria Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 3
Bilińska-Głód Katarzyna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 57
Bill Rafał Faculty of Economics and International Relations 3
Bińczycki Bernard ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 67
Bizoń Antoni Faculty of Economics and International Relations Katedra Rachunkowości Finansowej 9
Bizoń Barbara Faculty of Management 2
Blukacz Paulina Faculty of Finance and Law 2
Błaszczyk Justyna Faculty of Economics and International Relations 3
Błyskal Barbara Faculty of Commodity Science Laboratorium 47
Bober Jarosław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 54
Bober Tomasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 31
Bochenek Małgorzata Faculty of Finance and Law 1
Bocheński Andrzej Faculty of General-Economics Katedra Historii Doktryn Politycznych i Ekonomicznych 10
Bocian Mateusz Faculty of Management 2
Bodzek Edward Faculty of Economics and International Relations 3
Böhm Aleksander Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 4
Bolisęga Maciej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 6
Bolland Stefan Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 1
Bolonek Ryszarda ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 43
Bombińska Elżbieta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 46
Boniecki Wiktor Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 1
Borek Zbigniew ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 56
Borodako Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 85
Borowiec Wiesław Faculty of Commodity Science Zakład Towaroznawstwa 4
Borowiecki Ryszard Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 442
Bóbr Maciej Kancelaria Rektora 3
Brańka Patrycja ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 31
Brańka Sebastian ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 21
Braś Krzysztof Faculty of Economics and International Relations 1
Broda Zdzisław Faculty of General-Economics Katedra Finansów 1
Broński Krzysztof ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 110
Broś Urszula Faculty of Economics and International Relations 2
Brzeski Jan Władysław Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 2
Brzozoń Jerzy Studium Języków Obcych 6
Brzozowski Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 57
Buchelt Beata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 83
Buciewicz Jan Faculty of Commodity Science Zakład Towaroznawstwa 2
Buczek Bronisław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 171
Budny Grzegorz Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 14
Budny Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 14
Budzowska Edyta ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Budzowski Klemens Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 61
Budzyńska Beata Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 1
Bugajski Błażej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 11
Bukowska Urszula ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 62
Bukowski Jerzy College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 23
Bulsza Monika Krakowska Szkoła Biznesu 7
Buła Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 69
Burda Adrian Faculty of Management 1
Burkat Jerzy Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 10
Burkowicz Małgorzata Dział Organizacyjno-Prawny 1
Bursztyn Marian ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 4
Burzym Elżbieta Faculty of Economics and International Relations Katedra Rachunkowości Finansowej 25
Byrski Bogusław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 21
Byrski Bronisław Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 24
Byrski Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 23
Bywalec Czesław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 148