A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Babuśka Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Bajor-Stachańczyk Małgorzata Faculty of Finance Katedra Prawa 2
Bakalarz Małgorzata Dział Spraw Pracowniczych 2
Balon Urszula ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 11
Banach Marian Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 26
Bańkowska-Pennar Halina Faculty of Commodity Science Zakład Towaroznawstwa 1
Baranek Henryk Faculty of Management Katedra Statystyki 6
Baranek Krystyna Faculty of Management Katedra Statystyki 7
Barburski Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 9
Barczak Beata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 42
Bartusik Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 37
Baścik Kazimierz Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 37
Bauer Kinga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 3
Bazarnik Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 34
Bąbka Zuzanna Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 1
Bednarczyk Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami 87
Bek-Gaik Bogusława College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 7
Beliczyński Jan ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 72
Belniak Ewa Faculty of Economics and International Relations Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 12
Belniak Magdalena ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 1
Belniak Stanisław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 72
Benio Marek Faculty of Public Economy and Administration Katedra Administracji Publicznej 11
Berbeka Antoni Faculty of Economics and International Relations Katedra Psychologii i Dydaktyki 7
Berbeka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 43
Berbeka Krzysztof Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 47
Bialik Danuta Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 2
Białynicka-Birula Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 19
Białynicki-Birula Paweł ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 15
Bieda Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 6
Biel Krzysztof Kancelaria Rektora 8
Bielawski Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 20
Bieniarzówna Janina Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 4
Biernat Małgorzata Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 3
Bik Maria Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 3
Bińczycki Bernard ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 14
Bizoń Antoni Faculty of Economics and International Relations Katedra Rachunkowości Finansowej 7
Błyskal Barbara Faculty of Commodity Science Laboratorium 8
Bober Jarosław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 18
Bocheński Andrzej Faculty of General-Economics Katedra Historii Doktryn Politycznych i Ekonomicznych 7
Böhm Aleksander Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 2
Bolland Stefan Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 1
Bolonek Ryszarda ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 1
Bombińska Elżbieta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 11
Boniecki Wiktor Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 1
Borek Zbigniew ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 35
Borodako Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 2
Borowiec Wiesław Faculty of Commodity Science Zakład Towaroznawstwa 3
Borowiecki Ryszard Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 244
Brańka Patrycja ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 1
Broński Krzysztof ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 58
Brzeski Jan Władysław Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 2
Brzozoń Jerzy Studium Języków Obcych 6
Buchelt Beata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 10
Buciewicz Jan Faculty of Commodity Science Zakład Towaroznawstwa 1
Buczek Bronisław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 41
Budzowski Klemens Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 53
Bukowska Urszula ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 12
Bukowski Jerzy College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 11
Buła Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 22
Burkat Jerzy Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 6
Burzym Elżbieta Faculty of Economics and International Relations Katedra Rachunkowości Finansowej 21
Byrski Bogusław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 17
Byrski Bronisław Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 19
Bywalec Czesław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 107