A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Babuśka Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Bajor-Stachańczyk Małgorzata Faculty of Finance Katedra Prawa 2
Bakalarz Małgorzata Dział Spraw Pracowniczych 2
Balcerek-Wieszala Anna Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 2
Balon Urszula ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 28
Banach Marian Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 26
Baranek Henryk Faculty of Management Katedra Statystyki 8
Baranek Krystyna Faculty of Management Katedra Statystyki 6
Barburski Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 17
Barczak Beata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 64
Bartusik Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 55
Baścik Kazimierz Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 32
Bauer Kinga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 5
Bazarnik Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 37
Bąba Wojciech ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 10
Bąbka Zuzanna Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 1
Bednarczyk Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami 98
Bednarek Magdalena Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 5
Bek-Gaik Bogusława College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 8
Beliczyński Jan ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 103
Belniak Ewa Faculty of Economics and International Relations Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 13
Belniak Magdalena ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 2
Belniak Stanisław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 83
Benio Marek Faculty of Public Economy and Administration Katedra Administracji Publicznej 18
Berbeka Antoni Faculty of Economics and International Relations Katedra Psychologii i Dydaktyki 5
Berbeka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 57
Berbeka Krzysztof Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 58
Bereza Jan Faculty of Economics and International Relations 3
Bialik Danuta Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 2
Białynicka-Birula Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 30
Białynicki-Birula Paweł ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 21
Bieda Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 6
Biel Krzysztof Kancelaria Rektora 9
Bielawski Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 27
Bielińska-Dusza Edyta ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 3
Bieniarzówna Janina Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 3
Biernat Małgorzata Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Bik Maria Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 3
Bilińska-Głód Katarzyna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Bińczycki Bernard ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 30
Bizoń Antoni Faculty of Economics and International Relations Katedra Rachunkowości Finansowej 4
Błyskal Barbara Faculty of Commodity Science Laboratorium 27
Bober Jarosław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 30
Bober Tomasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 6
Bocheński Andrzej Faculty of General-Economics Katedra Historii Doktryn Politycznych i Ekonomicznych 4
Böhm Aleksander Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 2
Bolisęga Maciej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 1
Bolland Stefan Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 1
Bolonek Ryszarda ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 11
Bombińska Elżbieta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 14
Boniecki Wiktor Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 1
Borek Zbigniew ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 39
Borodako Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 12
Borowiec Wiesław Faculty of Commodity Science Zakład Towaroznawstwa 1
Borowiecki Ryszard Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 288
Bóbr Maciej Kancelaria Rektora 3
Brańka Patrycja ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 6
Broński Krzysztof ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 77
Brzeski Jan Władysław Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 2
Brzozoń Jerzy Studium Języków Obcych 6
Brzozowski Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 8
Buchelt Beata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 25
Buczek Bronisław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 103
Budny Grzegorz Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Budzowski Klemens Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 53
Bukowska Urszula ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 28
Bukowski Jerzy College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 12
Buła Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 26
Burkat Jerzy Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 7
Burzym Elżbieta Faculty of Economics and International Relations Katedra Rachunkowości Finansowej 18
Byrski Bogusław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 15
Byrski Bronisław Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 14
Byrski Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 2
Bywalec Czesław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 117