A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Babuśka Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 8
Bajak Łukasz Faculty of Economics and International Relations 1
Bakalarz Małgorzata Dział Spraw Pracowniczych 2
Balcerek-Wieszala Anna Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 28
Balon Urszula ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 49
Banach Marian Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 14
Baranek Henryk Faculty of Management Katedra Statystyki 4
Baranek Krystyna Faculty of Management Katedra Statystyki 2
Barburski Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 35
Barczak Beata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 87
Bartusik Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 76
Baryła Mateusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 3
Baścik Kazimierz Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 25
Bauer Kinga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 15
Bazarnik Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 27
Bąba Wojciech ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 23
Bąbka Zuzanna Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 2
Bednarczyk Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami 75
Bednarek Magdalena Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 9
Bek-Gaik Bogusława College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 15
Beliczyński Jan ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 130
Belniak Ewa Faculty of Economics and International Relations Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 10
Belniak Magdalena ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 7
Belniak Stanisław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 90
Benio Marek Faculty of Public Economy and Administration Katedra Administracji Publicznej 28
Berbeka Antoni Faculty of Economics and International Relations Katedra Psychologii i Dydaktyki 3
Berbeka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 84
Berbeka Krzysztof Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 54
Bereza Jan Faculty of Economics and International Relations 3
Bialik Danuta Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 1
Białek Joanna Faculty of Management 1
Białkiewicz Jerzy Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 4
Białynicka-Birula Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 55
Białynicki-Birula Paweł ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 31
Bieda Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 4
Biel Krzysztof Kancelaria Rektora 7
Bielawski Jakub ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 1
Bielawski Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 39
Bielińska-Dusza Edyta ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 13
Bieniarzówna Janina Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 3
Biga Bartłomiej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 1
Bik Maria Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 2
Bilińska-Głód Katarzyna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 28
Bińczycki Bernard ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 51
Błyskal Barbara Faculty of Commodity Science Laboratorium 39
Bober Jarosław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 48
Bober Tomasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 24
Bodzek Edward Faculty of Economics and International Relations 2
Böhm Aleksander Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 3
Bolisęga Maciej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 1
Bolland Stefan Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 1
Bolonek Ryszarda ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 28
Bombińska Elżbieta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 28
Borek Zbigniew ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 38
Borodako Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 43
Borowiecki Ryszard Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 297
Bóbr Maciej Kancelaria Rektora 3
Brańka Patrycja ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 19
Brańka Sebastian ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 9
Broński Krzysztof ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 85
Brzozoń Jerzy Studium Języków Obcych 3
Brzozowski Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 33
Buchelt Beata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 57
Buczek Bronisław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 152
Budny Grzegorz Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 8
Budny Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 6
Budzowski Klemens Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 40
Bugajski Błażej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 5
Bukowska Urszula ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 46
Bukowski Jerzy College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 13
Bulsza Monika Krakowska Szkoła Biznesu 1
Buła Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 44
Burda Adrian Faculty of Management 1
Burkat Jerzy Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 6
Burzym Elżbieta Faculty of Economics and International Relations Katedra Rachunkowości Finansowej 7
Byrski Bogusław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 5
Byrski Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 9
Bywalec Czesław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 80