A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Babuśka Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Bakalarz Małgorzata Dział Spraw Pracowniczych 2
Balon Urszula ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 10
Banach Marian Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 8
Baranek Henryk Faculty of Management Katedra Statystyki 2
Baranek Krystyna Faculty of Management Katedra Statystyki 2
Barburski Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 6
Barczak Beata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 30
Bartusik Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 30
Baścik Kazimierz Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 15
Bauer Kinga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 2
Bazarnik Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 14
Bednarczyk Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami 52
Bek-Gaik Bogusława College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 7
Beliczyński Jan ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 46
Belniak Ewa Faculty of Economics and International Relations Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 6
Belniak Stanisław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 35
Benio Marek Faculty of Public Economy and Administration Katedra Administracji Publicznej 11
Berbeka Antoni Faculty of Economics and International Relations Katedra Psychologii i Dydaktyki 2
Berbeka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 31
Berbeka Krzysztof Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 23
Białynicka-Birula Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 15
Białynicki-Birula Paweł ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 15
Bieda Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1
Biel Krzysztof Kancelaria Rektora 5
Bielawski Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 16
Bieniarzówna Janina Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 3
Bik Maria Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 2
Bińczycki Bernard ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 12
Błyskal Barbara Faculty of Commodity Science Laboratorium 5
Bober Jarosław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 15
Böhm Aleksander Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 1
Bolland Stefan Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 1
Bombińska Elżbieta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 10
Borek Zbigniew ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 29
Borodako Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 1
Borowiecki Ryszard Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 115
Broński Krzysztof ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 36
Brzozoń Jerzy Studium Języków Obcych 2
Buchelt Beata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 6
Buczek Bronisław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 23
Budzowski Klemens Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 28
Bukowska Urszula ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 7
Bukowski Jerzy College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 6
Buła Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 15
Burkat Jerzy Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 3
Burzym Elżbieta Faculty of Economics and International Relations Katedra Rachunkowości Finansowej 3
Byrski Bogusław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 4
Bywalec Czesław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 38