A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Babuśka Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 45
Badura Dawid Faculty of Management 1
Bajak Łukasz Faculty of Economics and International Relations 4
Bakalarz Małgorzata Dział Spraw Pracowniczych 2
Balcerek-Wieszala Anna Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 32
Balon Urszula ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 87
Banach Marian Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 9
Banaś Grzegorz Faculty of Economics and International Relations 1
Baran Sebastian ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 2
Baranek Henryk Faculty of Management Katedra Statystyki 4
Baranek Krystyna Faculty of Management Katedra Statystyki 1
Baraniecki Bartosz Faculty of Finance and Law 2
Barburski Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 52
Barczak Beata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 118
Bargieł Aleksandra Faculty of Management 3
Bartak Jakub ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 2
Bartusik Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 97
Baryła Mateusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 22
Baścik Kazimierz Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 26
Bator Jakub Faculty of Finance 1
Bauer Kinga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 52
Bazarnik Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 35
Bąba Wojciech ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 42
Bąbka Zuzanna Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 2
Becla Michał Faculty of Management 2
Bednarczyk Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami 62
Bednarek Magdalena Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 18
Bednarz Bartosz Faculty of Economics and International Relations 3
Bednarz-Wrona Anna Faculty of Commodity Science 9
Bek-Gaik Bogusława College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 49
Beliczyński Jan ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 129
Belniak Ewa Faculty of Economics and International Relations Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 9
Belniak Magdalena ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 13
Belniak Stanisław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 88
Benio Marek Faculty of Public Economy and Administration Katedra Administracji Publicznej 38
Berbeka Antoni Faculty of Economics and International Relations Katedra Psychologii i Dydaktyki 2
Berbeka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 153
Berbeka Krzysztof Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 50
Bereza Jan Faculty of Economics and International Relations 8
Berlińska Anna Faculty of Finance 1
Białek Joanna Faculty of Management 10
Białkiewicz Jerzy Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 9
Białkowski Cezary Faculty of Management 2
Białynicka-Birula Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 73
Białynicki-Birula Paweł ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 40
Bieda Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 2
Biel Krzysztof Kancelaria Rektora 8
Bielak Elżbieta ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 18
Bielas Ewa Faculty of Management 1
Bielawski Jakub ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 4
Bielawski Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 60
Bielińska-Dusza Edyta ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 45
Bień Wioletta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 5
Biga Bartłomiej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 14
Bigos Krystian ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 3
Bik Maria Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 1
Bilińska-Głód Katarzyna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 57
Bill Rafał Faculty of Economics and International Relations 4
Binczycka Aleksandra Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 6
Bińczycki Bernard ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 76
Biśta Anna Faculty of Finance and Law 8
Bizoń Barbara Faculty of Management 6
Blukacz Paulina Faculty of Finance and Law 3
Błaszczyk Justyna Faculty of Economics and International Relations 3
Błyskal Barbara Faculty of Commodity Science Laboratorium 52
Bober Jarosław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 62
Bober Tomasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 35
Bochenek Małgorzata Faculty of Finance and Law 1
Bocian Mateusz Faculty of Management 4
Boda Michał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 1
Bodzek Edward Faculty of Economics and International Relations 3
Böhm Aleksander Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 5
Bolisęga Maciej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 10
Bolonek Ryszarda ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 46
Bołoz Rafał Faculty of Economics and International Relations 1
Bombińska Elżbieta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 61
Borek Mirosław Faculty of Management 2
Borek Zbigniew ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 57
Borodako Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 117
Borowiecki Ryszard Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 334
Bóbr Maciej Kancelaria Rektora 3
Brańka Patrycja ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 44
Brańka Sebastian ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 31
Braś Krzysztof Faculty of Economics and International Relations 1
Broniszewski Michał ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 2
Broński Krzysztof ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 104
Broś Urszula Faculty of Economics and International Relations 2
Brożek Andrzej Faculty of Finance and Law 5
Bryzik Magdalena Faculty of Commodity Science 6
Brzozoń Jerzy Studium Języków Obcych 1
Brzozowski Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 81
Buchelt Beata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 107
Buczek Bronisław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 175
Budny Grzegorz Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 15
Budny Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 22
Budzowska Edyta ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Budzowski Klemens Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 29
Budzyńska Beata Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 2
Bugajski Błażej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 22
Bukowska Urszula ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 78
Bukowski Jerzy College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 23
Bulsza Monika Krakowska Szkoła Biznesu 12
Buła Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 87
Burda Adrian Faculty of Management 2
Burek Anna Faculty of Management 2
Burkat Jerzy Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 5
Burkowicz Małgorzata Dział Organizacyjno-Prawny 2
Bursztyn Marian ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 9
Burzym Elżbieta Faculty of Economics and International Relations Katedra Rachunkowości Finansowej 3
Byrski Bogusław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 1
Byrski Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 46
Bywalec Czesław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 74