A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Babuśka Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Bakalarz Małgorzata Dział Spraw Pracowniczych 2
Balon Urszula ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 9
Banach Marian Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 4
Baranek Henryk Faculty of Management Katedra Statystyki 1
Baranek Krystyna Faculty of Management Katedra Statystyki 1
Barburski Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 6
Barczak Beata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 23
Bartusik Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 24
Baścik Kazimierz Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 11
Bauer Kinga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 2
Bazarnik Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 12
Bednarczyk Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami 42
Bek-Gaik Bogusława College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 7
Beliczyński Jan ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 31
Belniak Ewa Faculty of Economics and International Relations Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 5
Belniak Stanisław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 18
Benio Marek Faculty of Public Economy and Administration Katedra Administracji Publicznej 6
Berbeka Antoni Faculty of Economics and International Relations Katedra Psychologii i Dydaktyki 1
Berbeka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 24
Berbeka Krzysztof Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 12
Białynicka-Birula Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 14
Białynicki-Birula Paweł ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 12
Bieda Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1
Biel Krzysztof Kancelaria Rektora 4
Bielawski Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 16
Bik Maria Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 1
Bińczycki Bernard ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 12
Błyskal Barbara Faculty of Commodity Science Laboratorium 5
Bober Jarosław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 15
Bombińska Elżbieta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 9
Borek Zbigniew ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 17
Borodako Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 1
Borowiecki Ryszard Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 76
Broński Krzysztof ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 27
Brzozoń Jerzy Studium Języków Obcych 1
Buchelt Beata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 6
Buczek Bronisław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 23
Budzowski Klemens Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 18
Bukowska Urszula ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 7
Bukowski Jerzy College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 4
Buła Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 15
Burkat Jerzy Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 3
Burzym Elżbieta Faculty of Economics and International Relations Katedra Rachunkowości Finansowej 2
Byrski Bogusław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 1
Bywalec Czesław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 28