A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Babuśka Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 2
Bakalarz Małgorzata Dział Spraw Pracowniczych 2
Balcerek-Wieszala Anna Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 7
Balon Urszula ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 31
Banach Marian Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 3
Baranek Henryk Faculty of Management Katedra Statystyki 3
Baranek Krystyna Faculty of Management Katedra Statystyki 1
Barburski Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 19
Barczak Beata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 50
Bartusik Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 45
Baścik Kazimierz Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 15
Bauer Kinga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 6
Bazarnik Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 20
Bąba Wojciech ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 13
Bąbka Zuzanna Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 1
Bednarczyk Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami 50
Bednarek Magdalena Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 6
Bek-Gaik Bogusława College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 9
Beliczyński Jan ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 74
Belniak Ewa Faculty of Economics and International Relations Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 9
Belniak Magdalena ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 2
Belniak Stanisław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 43
Benio Marek Faculty of Public Economy and Administration Katedra Administracji Publicznej 15
Berbeka Antoni Faculty of Economics and International Relations Katedra Psychologii i Dydaktyki 1
Berbeka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 49
Berbeka Krzysztof Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 28
Bereza Jan Faculty of Economics and International Relations 3
Białynicka-Birula Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 34
Białynicki-Birula Paweł ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 21
Bieda Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 2
Biel Krzysztof Kancelaria Rektora 5
Bielawski Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 26
Bielińska-Dusza Edyta ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 5
Bik Maria Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 1
Bilińska-Głód Katarzyna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 7
Bińczycki Bernard ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 34
Błyskal Barbara Faculty of Commodity Science Laboratorium 31
Bober Jarosław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 34
Bober Tomasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 11
Bolisęga Maciej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 1
Bolonek Ryszarda ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 17
Bombińska Elżbieta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 13
Borek Zbigniew ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 25
Borodako Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 17
Borowiecki Ryszard Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 147
Bóbr Maciej Kancelaria Rektora 3
Brańka Patrycja ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 9
Broński Krzysztof ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 60
Brzozowski Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 13
Buchelt Beata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 28
Buczek Bronisław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 117
Budny Grzegorz Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 3
Budzowski Klemens Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 24
Bugajski Błażej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 1
Bukowska Urszula ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 32
Bukowski Jerzy College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 7
Bulsza Monika Krakowska Szkoła Biznesu 1
Buła Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 29
Burkat Jerzy Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 3
Burzym Elżbieta Faculty of Economics and International Relations Katedra Rachunkowości Finansowej 3
Byrski Bogusław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 1
Byrski Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 4
Bywalec Czesław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 42