A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Babuśka Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 46
Badura Dawid Faculty of Management 1
Badura Ewelina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 1
Bajak Łukasz Faculty of Economics and International Relations 4
Bakalarz Małgorzata Dział Spraw Pracowniczych 2
Balcerek-Wieszala Anna Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 32
Balon Urszula ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 90
Banach Marian Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 6
Banaś Grzegorz Faculty of Economics and International Relations 1
Baran Sebastian ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 3
Baranek Henryk Faculty of Management Katedra Statystyki 4
Baranek Krystyna Faculty of Management Katedra Statystyki 1
Baraniecki Bartosz Faculty of Finance and Law 2
Barburski Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 51
Barczak Beata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 108
Bargieł Aleksandra Faculty of Management 3
Bartak Jakub ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 3
Bartusik Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 88
Baryła Mateusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 25
Baścik Kazimierz Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 24
Bator Jakub Faculty of Finance 2
Bauer Kinga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 57
Bazarnik Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 30
Bąba Wojciech ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 45
Bąbka Zuzanna Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 2
Becla Michał Faculty of Management 2
Bednarczyk Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami 39
Bednarek Magdalena Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 19
Bednarz Bartosz Faculty of Economics and International Relations 4
Bednarz-Wrona Anna Faculty of Commodity Science 9
Bek-Gaik Bogusława College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 56
Beliczyński Jan ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 118
Belniak Ewa Faculty of Economics and International Relations Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 8
Belniak Magdalena ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 16
Belniak Stanisław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 82
Benio Marek Faculty of Public Economy and Administration Katedra Administracji Publicznej 33
Berbeka Antoni Faculty of Economics and International Relations Katedra Psychologii i Dydaktyki 2
Berbeka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 158
Berbeka Krzysztof Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 45
Bereza Jan Faculty of Economics and International Relations 8
Berlińska Anna Faculty of Finance 1
Białek Joanna Faculty of Management 10
Białkiewicz Jerzy Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 9
Białkowski Cezary Faculty of Management 4
Białynicka-Birula Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 73
Białynicki-Birula Paweł ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 38
Bieda Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1
Biel Krzysztof Kancelaria Rektora 7
Bielak Elżbieta ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 28
Bielas Ewa Faculty of Management 1
Bielawski Jakub ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 5
Bielawski Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 57
Bielińska-Dusza Edyta ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 45
Bień Wioletta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 7
Biga Bartłomiej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 21
Bigos Krystian ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 6
Bik Maria Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 1
Bilińska-Głód Katarzyna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 57
Bill Rafał Faculty of Economics and International Relations 4
Binczycka Aleksandra Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 6
Bińczycki Bernard ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 76
Biśta Anna Faculty of Finance and Law 9
Bizoń Barbara Faculty of Management 7
Blukacz Paulina Faculty of Finance and Law 3
Błaszczyk Justyna Faculty of Economics and International Relations 3
Błyskal Barbara Faculty of Commodity Science Laboratorium 53
Bober Jarosław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 60
Bober Tomasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 36
Bochenek Małgorzata Faculty of Finance and Law 1
Bocian Mateusz Faculty of Management 4
Boda Michał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 5
Bodzek Edward Faculty of Economics and International Relations 3
Böhm Aleksander Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 5
Bolisęga Maciej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 12
Bolonek Ryszarda ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 46
Bołoz Rafał Faculty of Economics and International Relations 2
Bombińska Elżbieta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 66
Borek Mirosław Faculty of Management 2
Borek Zbigniew ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 53
Borodako Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 128
Borowiecki Ryszard Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 321
Bóbr Maciej Kancelaria Rektora 3
Brańka Patrycja ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 53
Brańka Sebastian ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 33
Braś Krzysztof Faculty of Economics and International Relations 1
Broniszewski Michał ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 5
Brończak Janina Faculty of Commodity Science 3
Broński Krzysztof ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 100
Broś Urszula Faculty of Economics and International Relations 2
Brożek Andrzej Faculty of Finance and Law 5
Bryzik Magdalena Faculty of Commodity Science 6
Brzozowski Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 86
Buchelt Beata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 113
Buczek Bronisław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 175
Budny Grzegorz Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 16
Budny Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 24
Budzowska Edyta ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Budzowski Klemens Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 20
Budzyńska Beata Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 2
Bugajski Błażej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 26
Bukowska Urszula ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 80
Bukowski Jerzy College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 22
Bulsza Monika Krakowska Szkoła Biznesu 12
Buła Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 88
Burda Adrian Faculty of Management 5
Burek Anna Faculty of Management 2
Burkat Jerzy Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 4
Burkowicz Małgorzata Dział Organizacyjno-Prawny 2
Bursztyn Marian ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 11
Burzym Elżbieta Faculty of Economics and International Relations Katedra Rachunkowości Finansowej 3
Byrski Bogusław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 1
Byrski Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 53
Bywalec Czesław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 56