A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Babuśka Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 35
Badura Dawid Faculty of Management 1
Bajak Łukasz Faculty of Economics and International Relations 4
Balcerek-Wieszala Anna Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 32
Balon Urszula ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 61
Banach Marian Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 5
Banaś Grzegorz Faculty of Economics and International Relations 1
Baran Sebastian ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 1
Baranek Henryk Faculty of Management Katedra Statystyki 3
Baraniecki Bartosz Faculty of Finance and Law 2
Barburski Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 45
Barczak Beata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 86
Bargieł Aleksandra Faculty of Management 3
Bartusik Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 61
Baryła Mateusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 17
Baścik Kazimierz Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 15
Bator Jakub Faculty of Finance 1
Bauer Kinga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 36
Bazarnik Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 22
Bąba Wojciech ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 33
Bąbka Zuzanna Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 2
Becla Michał Faculty of Management 1
Bednarczyk Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami 20
Bednarek Magdalena Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 15
Bednarz Bartosz Faculty of Economics and International Relations 2
Bednarz-Wrona Anna Faculty of Commodity Science 4
Bek-Gaik Bogusława College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 29
Beliczyński Jan ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 93
Belniak Ewa Faculty of Economics and International Relations Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 4
Belniak Magdalena ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 9
Belniak Stanisław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 65
Benio Marek Faculty of Public Economy and Administration Katedra Administracji Publicznej 30
Berbeka Antoni Faculty of Economics and International Relations Katedra Psychologii i Dydaktyki 1
Berbeka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 107
Berbeka Krzysztof Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 38
Bereza Jan Faculty of Economics and International Relations 6
Berlińska Anna Faculty of Finance 1
Białek Joanna Faculty of Management 9
Białkiewicz Jerzy Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 9
Białynicka-Birula Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 57
Białynicki-Birula Paweł ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 25
Bieda Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1
Biel Krzysztof Kancelaria Rektora 3
Bielak Elżbieta ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 10
Bielawski Jakub ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 2
Bielawski Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 37
Bielińska-Dusza Edyta ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 41
Bień Wioletta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 3
Biga Bartłomiej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 5
Bigos Krystian ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 1
Bilińska-Głód Katarzyna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 57
Bill Rafał Faculty of Economics and International Relations 3
Binczycka Aleksandra Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 2
Bińczycki Bernard ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 57
Biśta Anna Faculty of Finance and Law 4
Bizoń Barbara Faculty of Management 3
Blukacz Paulina Faculty of Finance and Law 3
Błaszczyk Justyna Faculty of Economics and International Relations 3
Błyskal Barbara Faculty of Commodity Science Laboratorium 45
Bober Jarosław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 39
Bober Tomasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 34
Bochenek Małgorzata Faculty of Finance and Law 1
Bocian Mateusz Faculty of Management 3
Bodzek Edward Faculty of Economics and International Relations 3
Böhm Aleksander Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 4
Bolisęga Maciej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 10
Bolonek Ryszarda ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 44
Bombińska Elżbieta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 43
Borek Zbigniew ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 31
Borodako Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 99
Borowiecki Ryszard Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 235
Bóbr Maciej Kancelaria Rektora 3
Brańka Patrycja ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 34
Brańka Sebastian ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 24
Braś Krzysztof Faculty of Economics and International Relations 1
Broniszewski Michał ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 1
Broński Krzysztof ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 66
Broś Urszula Faculty of Economics and International Relations 2
Brożek Andrzej Faculty of Finance and Law 1
Bryzik Magdalena Faculty of Commodity Science 3
Brzozowski Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 69
Buchelt Beata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 85
Buczek Bronisław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 151
Budny Grzegorz Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 14
Budny Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 21
Budzowska Edyta ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Budzowski Klemens Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 11
Budzyńska Beata Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 1
Bugajski Błażej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 15
Bukowska Urszula ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 63
Bukowski Jerzy College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 12
Bulsza Monika Krakowska Szkoła Biznesu 9
Buła Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 60
Burda Adrian Faculty of Management 2
Burkat Jerzy Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 2
Burkowicz Małgorzata Dział Organizacyjno-Prawny 2
Bursztyn Marian ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 6
Burzym Elżbieta Faculty of Economics and International Relations Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Byrski Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 35
Bywalec Czesław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 46