A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Babuśka Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 22
Bajak Łukasz Faculty of Economics and International Relations 2
Balcerek-Wieszala Anna Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 32
Balon Urszula ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 50
Banach Marian Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 5
Baranek Henryk Faculty of Management Katedra Statystyki 3
Barburski Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 39
Barczak Beata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 66
Bartusik Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 48
Baryła Mateusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 9
Baścik Kazimierz Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 8
Bauer Kinga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 21
Bazarnik Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 13
Bąba Wojciech ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 29
Bąbka Zuzanna Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 1
Bednarczyk Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami 12
Bednarek Magdalena Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 13
Bek-Gaik Bogusława College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 19
Beliczyński Jan ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 77
Belniak Ewa Faculty of Economics and International Relations Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 2
Belniak Magdalena ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 1
Belniak Stanisław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 49
Benio Marek Faculty of Public Economy and Administration Katedra Administracji Publicznej 21
Berbeka Antoni Faculty of Economics and International Relations Katedra Psychologii i Dydaktyki 1
Berbeka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 68
Berbeka Krzysztof Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 33
Bereza Jan Faculty of Economics and International Relations 3
Białek Joanna Faculty of Management 2
Białkiewicz Jerzy Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 8
Białynicka-Birula Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 44
Białynicki-Birula Paweł ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 20
Biel Krzysztof Kancelaria Rektora 2
Bielak Elżbieta ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 1
Bielawski Jakub ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 2
Bielawski Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 26
Bielińska-Dusza Edyta ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 35
Biga Bartłomiej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 2
Bilińska-Głód Katarzyna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 52
Bill Rafał Faculty of Economics and International Relations 1
Bińczycki Bernard ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 49
Błaszczyk Justyna Faculty of Economics and International Relations 2
Błyskal Barbara Faculty of Commodity Science Laboratorium 36
Bober Jarosław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 35
Bober Tomasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 27
Bocian Mateusz Faculty of Management 1
Bodzek Edward Faculty of Economics and International Relations 3
Böhm Aleksander Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 2
Bolisęga Maciej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 2
Bolonek Ryszarda ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 39
Bombińska Elżbieta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 30
Borek Zbigniew ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 14
Borodako Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 70
Borowiecki Ryszard Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 178
Bóbr Maciej Kancelaria Rektora 3
Brańka Patrycja ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 27
Brańka Sebastian ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 13
Broński Krzysztof ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 50
Broś Urszula Faculty of Economics and International Relations 1
Brzozowski Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 52
Buchelt Beata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 72
Buczek Bronisław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 128
Budny Grzegorz Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 13
Budny Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 12
Budzowski Klemens Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 6
Budzyńska Beata Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 1
Bugajski Błażej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 8
Bukowska Urszula ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 45
Bukowski Jerzy College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 10
Bulsza Monika Krakowska Szkoła Biznesu 2
Buła Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 39
Burda Adrian Faculty of Management 1
Burkat Jerzy Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 2
Burkowicz Małgorzata Dział Organizacyjno-Prawny 1
Bursztyn Marian ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 2
Burzym Elżbieta Faculty of Economics and International Relations Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Byrski Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 14
Bywalec Czesław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 41