A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Babuśka Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 30
Badura Dawid Faculty of Management 1
Bajak Łukasz Faculty of Economics and International Relations 2
Balcerek-Wieszala Anna Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 32
Balon Urszula ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 44
Banach Marian Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 5
Banaś Grzegorz Faculty of Economics and International Relations 1
Baran Sebastian ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 1
Baranek Henryk Faculty of Management Katedra Statystyki 1
Baraniecki Bartosz Faculty of Finance and Law 2
Barburski Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 33
Barczak Beata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 56
Bargieł Aleksandra Faculty of Management 1
Bartusik Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 40
Baryła Mateusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 11
Baścik Kazimierz Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 8
Bauer Kinga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 27
Bazarnik Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 12
Bąba Wojciech ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 28
Bąbka Zuzanna Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 1
Bednarczyk Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami 5
Bednarek Magdalena Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 12
Bek-Gaik Bogusława College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 26
Beliczyński Jan ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 58
Belniak Stanisław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 46
Benio Marek Faculty of Public Economy and Administration Katedra Administracji Publicznej 23
Berbeka Antoni Faculty of Economics and International Relations Katedra Psychologii i Dydaktyki 1
Berbeka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 73
Berbeka Krzysztof Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 26
Bereza Jan Faculty of Economics and International Relations 4
Berlińska Anna Faculty of Finance 1
Białek Joanna Faculty of Management 5
Białkiewicz Jerzy Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 9
Białynicka-Birula Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 41
Białynicki-Birula Paweł ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 17
Biel Krzysztof Kancelaria Rektora 1
Bielak Elżbieta ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 5
Bielawski Jakub ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 2
Bielawski Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 28
Bielińska-Dusza Edyta ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 36
Bień Wioletta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 2
Biga Bartłomiej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 4
Bilińska-Głód Katarzyna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 57
Bill Rafał Faculty of Economics and International Relations 3
Bińczycki Bernard ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 40
Bizoń Barbara Faculty of Management 2
Blukacz Paulina Faculty of Finance and Law 2
Błaszczyk Justyna Faculty of Economics and International Relations 3
Błyskal Barbara Faculty of Commodity Science Laboratorium 28
Bober Jarosław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 25
Bober Tomasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 29
Bochenek Małgorzata Faculty of Finance and Law 1
Bocian Mateusz Faculty of Management 2
Bodzek Edward Faculty of Economics and International Relations 3
Böhm Aleksander Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 2
Bolisęga Maciej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 6
Bolonek Ryszarda ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 39
Bombińska Elżbieta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 33
Borek Zbigniew ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 17
Borodako Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 76
Borowiecki Ryszard Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 164
Brańka Patrycja ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 28
Brańka Sebastian ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 21
Braś Krzysztof Faculty of Economics and International Relations 1
Broński Krzysztof ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 44
Broś Urszula Faculty of Economics and International Relations 2
Brzozowski Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 53
Buchelt Beata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 63
Buczek Bronisław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 87
Budny Grzegorz Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 14
Budny Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 14
Budzowska Edyta ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Budzowski Klemens Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 1
Budzyńska Beata Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 1
Bugajski Błażej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 11
Bukowska Urszula ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 42
Bukowski Jerzy College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 10
Bulsza Monika Krakowska Szkoła Biznesu 7
Buła Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 44
Burda Adrian Faculty of Management 1
Burkat Jerzy Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 1
Burkowicz Małgorzata Dział Organizacyjno-Prawny 1
Bursztyn Marian ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 4
Byrski Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 22
Bywalec Czesław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 30