A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Bajor-Stachańczyk Małgorzata Faculty of Finance Katedra Prawa 3
Balon Urszula ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 1
Banach Marian Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 28
Bańkowska-Pennar Halina Faculty of Commodity Science Zakład Towaroznawstwa 11
Baranek Henryk Faculty of Management Katedra Statystyki 21
Baranek Krystyna Faculty of Management Katedra Statystyki 18
Barburski Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 1
Barczak Beata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 14
Barłowska Alicja Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Bartusik Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 10
Baścik Kazimierz Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 42
Bazarnik Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 30
Bednarczyk Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami 45
Beliczyński Jan ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 32
Belniak Ewa Faculty of Economics and International Relations Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 8
Belniak Stanisław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 64
Benio Marek Faculty of Public Economy and Administration Katedra Administracji Publicznej 5
Berbeka Antoni Faculty of Economics and International Relations Katedra Psychologii i Dydaktyki 11
Berbeka Ewa Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 5
Berbeka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 12
Berbeka Krzysztof Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 32
Bialik Danuta Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 2
Białynicka-Birula Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 1
Białynicki-Birula Paweł ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 3
Bieda Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 15
Bieda Władysław Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 57
Biel Krzysztof Kancelaria Rektora 4
Bielawski Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 2
Bieniarzówna Janina Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 21
Bieńkowski Stanisław Faculty of General-Economics Katedra Organizacji i Zarządu Przedsiębiorstw 25
Biernat Małgorzata Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 3
Bik Maria Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 2
Bizoń Antoni Faculty of Economics and International Relations Katedra Rachunkowości Finansowej 31
Bocheński Andrzej Faculty of General-Economics Katedra Historii Doktryn Politycznych i Ekonomicznych 15
Böhm Aleksander Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 2
Bolland Arnold Katedra Towaroznawstwa 99
Bolland Stefan Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 55
Bolonek Ryszarda ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 1
Bombińska Elżbieta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 1
Boniecki Wiktor Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 31
Borek Zbigniew ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 14
Borowiec Wiesław Faculty of Commodity Science Zakład Towaroznawstwa 13
Borowiecki Ryszard Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 208
Broda Zdzisław Faculty of General-Economics Katedra Finansów 7
Broda-Pör Halina Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Broński Krzysztof ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 23
Brzeski Jan Władysław Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 2
Brzozoń Jerzy Studium Języków Obcych 8
Buciewicz Jan Faculty of Commodity Science Zakład Towaroznawstwa 9
Budzowski Klemens Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 46
Bukowski Jerzy College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 15
Bulara Henryk Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Buła Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 3
Burkat Jerzy Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 8
Burzym Elżbieta Faculty of Economics and International Relations Katedra Rachunkowości Finansowej 67
Byrski Bogusław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 29
Byrski Bronisław Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 130
Bywalec Czesław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 139