A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Babuśka Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Bajor-Stachańczyk Małgorzata Faculty of Finance Katedra Prawa 3
Bakalarz Małgorzata Dział Spraw Pracowniczych 2
Balon Urszula ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 15
Banach Marian Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 33
Bańkowska-Pennar Halina Faculty of Commodity Science Zakład Towaroznawstwa 11
Baranek Henryk Faculty of Management Katedra Statystyki 24
Baranek Krystyna Faculty of Management Katedra Statystyki 19
Barburski Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 10
Barczak Beata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 55
Barłowska Alicja Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Bartusik Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 49
Baścik Kazimierz Faculty of Management Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 56
Bauer Kinga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 3
Bazarnik Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 48
Bąba Wojciech ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 1
Bąbka Zuzanna Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 1
Bednarczyk Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami 102
Bek-Gaik Bogusława College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 7
Beliczyński Jan ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 87
Belniak Ewa Faculty of Economics and International Relations Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 17
Belniak Magdalena ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 4
Belniak Stanisław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 93
Benio Marek Faculty of Public Economy and Administration Katedra Administracji Publicznej 12
Berbeka Antoni Faculty of Economics and International Relations Katedra Psychologii i Dydaktyki 12
Berbeka Ewa Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 5
Berbeka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 46
Berbeka Krzysztof Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 50
Bereza Jan Faculty of Economics and International Relations 2
Bialik Danuta Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 2
Białynicka-Birula Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 22
Białynicki-Birula Paweł ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 18
Bieda Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 17
Bieda Władysław Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 57
Biel Krzysztof Kancelaria Rektora 9
Bielawski Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 22
Bieniarzówna Janina Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 21
Bieńkowski Stanisław Faculty of General-Economics Katedra Organizacji i Zarządu Przedsiębiorstw 25
Biernat Małgorzata Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 3
Bik Maria Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 3
Bińczycki Bernard ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 24
Bizoń Antoni Faculty of Economics and International Relations Katedra Rachunkowości Finansowej 31
Błyskal Barbara Faculty of Commodity Science Laboratorium 14
Bober Jarosław ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 29
Bober Tomasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 1
Bocheński Andrzej Faculty of General-Economics Katedra Historii Doktryn Politycznych i Ekonomicznych 15
Böhm Aleksander Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 2
Bolland Arnold Katedra Towaroznawstwa 99
Bolland Stefan Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 55
Bolonek Ryszarda ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 2
Bombińska Elżbieta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 13
Boniecki Wiktor Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 31
Borek Zbigniew ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 36
Borodako Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 6
Borowiec Wiesław Faculty of Commodity Science Zakład Towaroznawstwa 13
Borowiecki Ryszard Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 325
Bóbr Maciej Kancelaria Rektora 1
Brańka Patrycja ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 2
Broda Zdzisław Faculty of General-Economics Katedra Finansów 7
Broda-Pör Halina Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Broński Krzysztof ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 62
Brzeski Jan Władysław Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 2
Brzozoń Jerzy Studium Języków Obcych 9
Buchelt Beata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 16
Buciewicz Jan Faculty of Commodity Science Zakład Towaroznawstwa 9
Buczek Bronisław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 66
Budzowski Klemens Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 73
Bukowska Urszula ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 14
Bukowski Jerzy College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 23
Bulara Henryk Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Buła Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 24
Burkat Jerzy Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 12
Burzym Elżbieta Faculty of Economics and International Relations Katedra Rachunkowości Finansowej 73
Byrski Bogusław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 30
Byrski Bronisław Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 131
Bywalec Czesław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 176