A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Abodakpi Joseph Yaw ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 3
Abrahamowicz Michał Faculty of Economics of Trade Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 5
Adamczyk Andrzej Faculty of Economics and International Relations Katedra Teorii Ekonomii 54
Adamczyk Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 156
Adamczyk Michał Faculty of Economics and International Relations 2
Adamczyk Wacław ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 122
Adamska Izabela Faculty of Management Katedra Marketingu 11
Adamska Maria Studium Języków Obcych 2
Adamska Wiesława Faculty of Production Economics Studium Nauk Politycznych 4
Adamska-Chudzińska Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 53
Adamski Jerzy Faculty of Economics of Trade Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 2
Adamus Magdalena Faculty of Economics and International Relations 4
Adler Donata Faculty of Management 28
Altkorn Jerzy Faculty of Management Katedra Marketingu 300
Alwasiak Stanisław Faculty of Economics and International Relations 10
Andrykiewicz-Feczko Zofia Biuro Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia 32
Andrzejewska Patrycja Faculty of Economics and International Relations 5
Andrzejewski Mariusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 175
Antos Karolina Faculty of Management 9
Augustyn Sabina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 22
Augustyniak Maria Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 1
Augustyniak Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 40