Gnela Maciej

Pobierz BibTex
2Chapters @inbook{fmUEK:2168315785,
author = "Maciej Gnela",
title = "Planowanie przestrzenne a polski system administracji publicznej",
booktitle = "Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo",
pages = "181-193",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2017",
edition = "Wyd. 1 [dodruk]",
isbn = "978-83-7556-938-4",
}
2Chapters @inbook{fmUEK:2168311611,
author = "Maciej Gnela",
title = "Planowanie przestrzenne a polski system administracji publicznej",
booktitle = "Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo",
pages = "181-193",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2016",
isbn = "978-83-7556-938-4",
}
2Chapters @inbook{fmUEK:2168310247,
author = "Maciej Gnela",
title = "Konkurencja w zamówieniach publicznych",
booktitle = "Misja publiczna, wspólnota, państwo : studia z prawa i administracji : księga dedykowana pamięci profesora Michała Kuleszy. T. 2",
pages = "187-196",
adress = "Wrocław",
publisher = "Presscom",
year = "2016",
isbn = "978-83-64512-90-2 ; 978-83-64512-88-9",
}
2Chapters @inbook{fpUEK:2168301243,
author = "Maciej Gnela",
title = "Prawo działalności gospodarczej",
booktitle = "Wybrane zagadnienia z prawa dla księgowych",
pages = "107-138",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2015",
isbn = "978-83-7228-356-6",
}
3Articles @article{artUEK:2168301305,
author = "Maciej Gnela",
title = "Warunki serwisu dodatkowego jako kryterium oceny ofert przetargowych",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "10",
pages = "53-59",
year = "2015",
}
2Chapters @inbook{fmUEK:2168294375,
author = "Maciej Gnela",
title = "Współzarządzanie a normy prawne",
booktitle = "Współzarządzanie publiczne",
pages = "251-267",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2015",
isbn = "978-83-7383-767-6",
}
2Chapters @inbook{fpUEK:2168301231,
author = "Maciej Gnela",
title = "Wybrane zagadnienia prawa cywilnego",
booktitle = "Wybrane zagadnienia z prawa dla księgowych",
pages = "9-31",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2015",
isbn = "978-83-7228-356-6",
}
2Chapters @inbook{fmUEK:2168296773,
author = "Maciej Gnela",
title = "Governance vs Legal Standards",
booktitle = "Public Governance",
pages = "242-257",
adress = "Warsaw",
publisher = "Scholar Publishing House",
year = "2015",
isbn = "978-83-7383-772-0",
}
3Articles @article{artUEK:2168304647,
author = "Maciej Gnela",
title = "Warunki serwisu dodatkowego jako kryterium oceny ofert przetargowych",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "4 (47)",
pages = "80-88",
year = "2015",
}
3Articles @article{artUEK:2168293465,
author = "Maciej Gnela",
title = "Prawo zamówień publicznych jako instytucja zabezpieczająca interesy majątkowe skarbu państwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej",
number = "3",
pages = "37-49",
year = "2014",
url = {http://www.wsfip.edu.pl/docs/biezacynumer/ZN_WSFiP_3_2014.pdf},
}
2Chapters @inbook{fmUEK:2168282955,
author = "Piotr Feczko and Maciej Gnela",
title = "Instytucjonalny wymiar polityki innowacyjnej",
booktitle = "Polityka innowacyjna",
pages = "144-161",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-208-2166-6",
}
2Chapters @inproceedings{mkaUEK:2168275721,
author = "Maciej Gnela",
title = "Wiążące interpretacje ZUS dla przedsiębiorcy",
booktitle = "Delegowanie pracowników",
pages = "85-99",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-939267-0-1",
}
2Chapters @inbook{fpUEK:2168295913,
author = "Maciej Gnela",
title = "Wybrane zagadnienia prawa działalności gospodarczej",
booktitle = "Prawne aspekty działalności gospodarczej dla księgowych",
pages = "217-251",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-7228-323-8",
}
2Chapters @inproceedings{mkaUEK:2168271116,
author = "Ambroży Mituś and Maciej Gnela",
title = "Kontrola zarządcza a udzielanie zamówień publicznych - zarys problematyki",
booktitle = "Kontrola zamówień publicznych (monografia naukowa)",
pages = "259-275",
adress = "Wrocław-Warszawa",
publisher = "Urząd Zamówień Publicznych",
year = "2013",
url = {},
isbn = "978-83-88686-08-5",
}
2Chapters @inbook{fmUEK:2168274307,
author = "Maciej Gnela",
title = "Gwarancja ubezpieczenia w zamówieniach publicznych",
booktitle = "Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "198-206",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2013",
isbn = "978-83-7930-012-9",
}
2Chapters @inbook{fpUEK:2168295911,
author = "Maciej Gnela",
title = "Prawo upadłościowe i naprawcze",
booktitle = "Prawne aspekty działalności gospodarczej dla księgowych",
pages = "199-215",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-7228-323-8",
}
2Chapters @inbook{fpUEK:2168295909,
author = "Maciej Gnela",
title = "Prawo spółek handlowych",
booktitle = "Prawne aspekty działalności gospodarczej dla księgowych",
pages = "169-198",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-7228-323-8",
}
2Chapters @inproceedings{mkaUEK:2168294321,
author = "Maciej Gnela",
title = "Udzielanie zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki",
booktitle = "Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych (monografia naukowa)",
pages = "270-278",
adress = "Gdańsk ; Warszawa",
publisher = "Urząd Zamówień Publicznych",
year = "2012",
url = {http://www.informatorprzetargowy.pl/upload/publikacje/UZP/Inne/V_Konferencja_Naukowa.pdf},
edition = "Wyd. 2 rozszerz.",
isbn = "83-88686-24-0",
}
2Chapters @inbook{fmUEK:2168223558,
author = "Magdalena Jelonek and Maciej Gnela",
title = "Potencjał rozwojowy podmiotów ekonomii społecznej a jakość regulacji publicznych",
booktitle = "Państwo integrujące zasoby - potencjał rozwojowy a jakość regulacji publicznych",
pages = "73-106",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-89410-12-2",
}
1Books @book{podUEK:2168223794,
author = "Marek Benio and Bogusława Gnela and Maciej Gnela",
title = "Prawne aspekty działalności gospodarczej dla księgowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2011",
edition = "Stan prawny na dzień 10 listopada 2011 r.",
isbn = "978-83-7228-290-3",
}
2Chapters @inproceedings{mkaUEK:2168295277,
author = "Maciej Gnela",
title = "O potrzebie usprawnienia negocjacyjnych trybów zamówienia publicznego z zachowaniem konkurencyjności",
booktitle = "Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju : doświadczenia polskie i zagraniczne : referaty na IV konferencję naukową 20-21.06.2011 r. Kazimierz Dolny. Cz. 2",
pages = "17-26",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2011",
isbn = "978-83-7633-098-3",
}
2Chapters @inbook{fmUEK:2168225930,
author = "Maciej Gnela",
title = "Umowa ubezpieczenia jako przedmiot zamówienia publicznego",
booktitle = "Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "279-291",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1547-0",
}
2Chapters @inbook{fmUEK:2168223564,
author = "Magdalena Jelonek and Maciej Gnela",
title = "The Development Potential od Social Economy Entities and the Quality of Public Regulations",
booktitle = "The Resource-Integrating State : Development Potential vs. the Quality of Public Regulations",
pages = "74-106",
adress = "Krakow",
publisher = "The Malopolska School of Public Administration. Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-89410-07-8",
}
2Chapters @inbook{fmUEK:2165722744,
author = "Maciej Gnela",
title = "Ograniczenia swobody kontraktowej w zakresie zmiany treści umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego",
booktitle = "Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane",
pages = "162-172",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2010",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-0591-4",
}
2Chapters @inbook{fmUEK:2168293483,
author = "Maciej Gnela",
title = "Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną decyzją Prezesa URE w zakresie kształtowania cen za energię elektryczną",
booktitle = "Z problematyki odpowiedzialności prawnej",
pages = "33-44",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2010",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/386},
issn = "1643-8299",
}
1Books @book{monUEK:2165645240,
author = "Maciej Gnela",
title = "Prawo dla księgowych w zarysie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny",
year = "2010",
isbn = "978-83-7228-254-5",
}
2Chapters @inproceedings{mkaUEK:2165808072,
author = "Maciej Gnela",
title = "Odszkodowanie za nadużycie środków odwoławczych w ramach procedury o udzielenie zamówienia publicznego",
booktitle = "XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce",
pages = "48-54",
adress = "Toruń; Warszawa",
publisher = "Urząd Zamówień Publicznych",
year = "2009",
url = {ftp://ftp.uzp.gov.pl/publikacje/publikacja_XV_lecie_syst_zam_publ.pdf},
isbn = "978-83-88686-04-7",
}
3Articles @article{artUEK:2166478312,
author = "Maciej Gnela and Filip Grzegorczyk",
title = "Zamówienia sektorowe w działalności operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) na tle problematyki funkcjonowania grup kapitałowych",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "4 (19) wydanie specjalne",
pages = "26-32",
year = "2008",
}