Author‘s publications - general statistics

Gębarowski Marcin, dr hab.

Faculty of Commodity Science, Katedra Zarządzania Procesowego