Author‘s publications - general statistics

Motyka Marek ORCID

College of Management and Quality, Instytut Zarządzania, Katedra Psychologii i Dydaktyki