Author‘s publications - general statistics

Mesjasz Czesław ORCID

College of Management and Quality, Instytut Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania