Author‘s publications - general statistics

Madej Wojciech

Faculty of Economics of Trade, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki,