Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Planowanie działalności przedsiębiorstwa przemysłowego
Source:
Ćwiczenia z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw przemysłowych : zagadnienia wybrane / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 201-250 - Bibliogr.
Nr:
2168253480
chapter in academic script
See main document
2

Author:
Title:
Organizacja działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego
Source:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990, s. 99-208 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10047-8
Nr:
2168256244
chapter in textbook
See main document
3

Author:
Title:
Rola informacji wewnętrznych w integracji procesów produkcji z procesami zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym = Role of Internal Information in Integration of Manufacturing Processes with Management Processes in Industrial Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 322 (1990) , s. 91-100. - Summ.
Nr:
2168259734
article
See main document
4

Author:
Title:
Organizacja i zadania służb pomocniczych i usługowych
Source:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990, s. 377-405 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10047-8
Nr:
2168256240
chapter in textbook
See main document
5

Author:
Title:
Planowanie działalności przedsiębiorstwa przemysłowego w warunkach reformy
Source:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990, s. 83-97 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10047-8
Nr:
2168256238
chapter in textbook
See main document
6

Author:
Title:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw dla kierunku cybernetyki ekonomicznej i informatyki
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Physical description:
190 s.: rys.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy poszcz. rozdz.
Nr:
2168263574
academic script
7

Author:
Title:
Rola i zakres planowania długookresowego w systemie planowania mikroekonomicznego = Role and Extent of Long-term Planning in Microeconomic Planning
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander MYSIŃSKI]. - nr 266 (1988) , s. 5-16. - Rez., summ.
Nr:
2168269598
article
See main document
8

Author:
Title:
Organizacja produkcji w przedsiębiorstwie przemysłowym
Source:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Kazimierz JANIK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 44-84 - Bibliogr.
Nr:
2168273926
chapter in academic script
See main document
9

Title:
Ekonomiczne uwarunkowania racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej w przedsiębiorstwie przemysłowym : (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw województwa miejskiego krakowskiego)
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1986
Physical description:
231 k.: il.; 30 cm
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/747
Nr:
2168282307
doctoral dissertation
10

Title:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Physical description:
189 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy poszczególnych rozdziałach
Nr:
2168273922
academic script
See related chapters
11

Author:
Title:
Metodologia planowania rozwoju przedsiębiorstwa przemysłowego = Methodology of the Planning of an Industrial Enterprise's Expansion
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 209 (1985) , s. 7-16. - Rez., summ.
Nr:
2168278677
article
See main document
12

Title:
Wpływ bariery wodnej na rozwój przemysłu (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw województwa miejskiego krakowskiego) = Impact of Water Barrier on Instustry's Development (on the Basic of Selected Enterprises in the Kraków Municipal Province)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 173 (1983) , s. 215-242. - Rez., summ.
Nr:
2168250358
article
See main document
13

Author:
Title:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Physical description:
194 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168263522
academic script
14

Author:
Title:
Jakościowa analiza systemu informacyjnego przedsiębiorstwa przemysłowego = Qualitative Analysis of Informational System of Industrial Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 143 (1981) , s. 15-57. - Rez., summ.
Nr:
2168233848
article
See main document
15

Title:
Zatrudnienie i płace
Source:
Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa / red. Kazimierz JANIK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 122-141 - Bibliogr.
Nr:
2168273886
chapter in academic script
See main document
16

Title:
Przedsiębiorstwo przemysłowe jako kategoria ekonomiczna
Source:
Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa / red. Kazimierz JANIK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 18-39 - Bibliogr.
Nr:
2168273874
chapter in academic script
See main document
17

Author:
Title:
Przedmiot i zakres ekonomiki i analizy działalności przedsiębiorstwa
Source:
Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa / red. Kazimierz JANIK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 9-17
Nr:
2168273870
chapter in academic script
See main document
18

Author:
Title:
Koszty własne i rentowność produkcji
Source:
Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa / red. Kazimierz JANIK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 157-176 - Bibliogr.
Nr:
2168273872
chapter in academic script
See main document
19

Title:
Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Physical description:
176 s.: rys.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
Nr:
2168273860
academic script
See related chapters
20

Author:
Kazimierz Janik , Jan Wnęk
Title:
Systematyka zdarzeń gospodarczych jako podstawa zmian struktury formalnej w nowych warunkach gospodarowania = The Systematics of Economic Events as the Basis for the Changes of the Formal Structure in the New Conditions of Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 95 (1978) , s. 15-27. - Summ., rez.
Nr:
2168249874
article
See main document
21

Author:
Apolinary Kozub , Kazimierz Janik
Title:
Racjonalizacja powiązań zakładów z centralą WOG typu kombinatu na przykładzie KFK "Polkabel" = Rationalization of Combining Plants with WOG Headquarters in Combine
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 2/62 (1977) , s. 80-89 - Bibliogr.
Nr:
2168227194
article
22

Author:
Apolinary Kozub , Kazimierz Janik
Title:
Racjonalizacja powiązań zakładów z centralą WOG typu kombinatu : na przykładzie KFK "Polkabel"
Source:
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976, s. 231-244 - Bibliogr.
Nr:
2168253556
chapter in conference materials
See main document
23

Title:
Pomiar i ocena efektywności gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie przemysłowym
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1976
Physical description:
291 k.: il.; 30 cm + Aneks: 47 tab.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/349 (aneks)
Nr:
2168282479
doctoral dissertation
24

Author:
Tadeusz Kwaśniewski
Title:
Ekonomiczne i społeczne skutki dojazdów do pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1975
Physical description:
208 k., 15 k., [38] k.: il.; 30 cm + załącznik, aneks statystyczny
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/213
Nr:
2168306161
doctoral dissertation
25

Author:
Title:
Rezerwy surowcowe w przemyśle piekarniczym = Raw Materials Reserves in Bakery Industry
Source:
Gospodarka Materiałowa. - R. 26, nr 15 (563) (1974) , s. 576-578
Nr:
2168269026
article
26

Author:
Title:
Środki trwałe w przedsiębiorstwie przemysłowym
Source:
Ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 3, Środki trwałe i obrotowe / red. Ludwik MAYRE - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973, s. 7-71 - Bibliogr.
Nr:
2168336361
chapter in academic script
See main document
27

Author:
Kazimierz Sobolewski
Title:
Podstawy metodyki planowania wykonawczego w odlewni
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1973
Physical description:
249 k., 23 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/321
Nr:
2168307405
doctoral dissertation
28

Author:
Title:
Zagadnienia optymalizacji planu techniczno-ekonomicznego = The Problem of Optimization of the Technical and Economic Plan
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 11, nr 1/41 (1972) , s. 40-56
Nr:
2168224614
article
See main document
29

Author:
Title:
Próba optymalizacji rozdziału zadań dla zakładów przemysłowych = A Trial of Optimalization of Tasks Allotment to Industrial Enterprises
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 2 (1968) , s. 51-56
Nr:
2168337227
article
30

Author:
Title:
Wewnętrzny rozrachunek gospodarczy w spółdzielniach pracy
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 4-5 (1968) , s. 50-53
Nr:
2168332839
article
31

Author:
Title:
Kilka uwag o rozwoju przemysłu w powiecie chrzanowskim
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 4 (1966) , s. 183-187
Nr:
2168258886
article
32

Author:
Title:
Organizacja gospodarki środkami trwałymi w przedsiębiorstwie
Publisher address:
Kraków: [wydawca nieznany], 1966
Physical description:
163 stron: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168336253
book
33

Author:
Title:
Określenie wykorzystania środków trwałych w przedsiębiorstwie przemysłowym
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (103) (1966) , s. 22-24
Nr:
2168332829
article
34

Author:
Title:
Niektóre nowe elementy w planowaniu i zarządzaniu przemysłem = Some Elements in Planning and Management of Industry
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - grudzień (1965) , s. 6-25. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236852
article
See main document
35

Author:
Title:
Planowanie wykonawcze w biurach projektowych
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (90) (1965) , s. 16-20
Nr:
2168332825
article
36

Author:
Title:
Gospodarka środkami trwałymi w przedsiębiorstwie przemysłowym (na przykładzie przemysłu kablowego)
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1963
Physical description:
290 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/31
Nr:
2168305263
doctoral dissertation
1
Planowanie działalności przedsiębiorstwa przemysłowego / Kazimierz JANIK // W: Ćwiczenia z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw przemysłowych : zagadnienia wybrane / red. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - S. 201-250. - Bibliogr.
2
Organizacja działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego / Kazimierz JANIK // W: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. - S. 99-208. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10047-8
3
Rola informacji wewnętrznych w integracji procesów produkcji z procesami zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym = Role of Internal Information in Integration of Manufacturing Processes with Management Processes in Industrial Enterprise / Kazimierz JANIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 322 (1990), s. 91-100. - Summ. - ISSN 0208-7944
4
Organizacja i zadania służb pomocniczych i usługowych / Kazimierz JANIK // W: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. - S. 377-405. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10047-8
5
Planowanie działalności przedsiębiorstwa przemysłowego w warunkach reformy / Kazimierz JANIK // W: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. - S. 83-97. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10047-8
6
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw dla kierunku cybernetyki ekonomicznej i informatyki / Kazimierz JANIK. - Wyd. 2 zm. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - 190 s. : rys. ; 23 cm. - Bibliogr. przy poszcz. rozdz.
7
Rola i zakres planowania długookresowego w systemie planowania mikroekonomicznego = Role and Extent of Long-term Planning in Microeconomic Planning / Kazimierz JANIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander MYSIŃSKI]. - nr 266 (1988), s. 5-16. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
8
Organizacja produkcji w przedsiębiorstwie przemysłowym / Jan KNAPIK // W: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Kazimierz JANIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 44-84. - Bibliogr.
9
Ekonomiczne uwarunkowania racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej w przedsiębiorstwie przemysłowym : (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw województwa miejskiego krakowskiego) / Mirosław KWIECIŃSKI ; Promotor: Kazimierz JANIK. - Kraków, 1986. - 231 k. : il. ; 30 cm
10
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Kazimierz JANIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - 189 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy poszczególnych rozdziałach
11
Metodologia planowania rozwoju przedsiębiorstwa przemysłowego = Methodology of the Planning of an Industrial Enterprise's Expansion / Kazimierz JANIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 209 (1985), s. 7-16. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
12
Wpływ bariery wodnej na rozwój przemysłu (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw województwa miejskiego krakowskiego) = Impact of Water Barrier on Instustry's Development (on the Basic of Selected Enterprises in the Kraków Municipal Province) / Kazimierz JANIK, Mirosław KWIECIŃSKIWpływ bariery wodnej na rozwój przemysłu (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw województwa miejskiego krakowskiego) = Impact of Water Barrier on Instustry's Development (on the Basic of Selected Enterprises in the Kraków Municipal Province) / Kazimierz JANIK, Mirosław KWIECIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 173 (1983), s. 215-242nr 173 (1983), s. 215-242. - Rez., summ. - ISSN 0208-79440208-7944
13
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / Kazimierz JANIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - 194 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr.
14
Jakościowa analiza systemu informacyjnego przedsiębiorstwa przemysłowego = Qualitative Analysis of Informational System of Industrial Enterprise / Kazimierz JANIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 143 (1981), s. 15-57. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
15
Zatrudnienie i płace / Anna NEHRING, Kazimierz JANIK // W: Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa / red. Kazimierz JANIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 122-141. - Bibliogr.
16
Przedsiębiorstwo przemysłowe jako kategoria ekonomiczna / Kazimierz JANIK, Jan KNAPIK // W: Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa / red. Kazimierz JANIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 18-39. - Bibliogr.
17
Przedmiot i zakres ekonomiki i analizy działalności przedsiębiorstwa / Kazimierz JANIK // W: Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa / red. Kazimierz JANIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 9-17
18
Koszty własne i rentowność produkcji / Kazimierz JANIK // W: Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa / red. Kazimierz JANIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 157-176. - Bibliogr.
19
Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa / red. Kazimierz JANIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - 176 s. : rys. ; 25 cm. - Bibliogr. przy niektórych rozdz.
20
Systematyka zdarzeń gospodarczych jako podstawa zmian struktury formalnej w nowych warunkach gospodarowania = The Systematics of Economic Events as the Basis for the Changes of the Formal Structure in the New Conditions of Management / Kazimierz JANIK, Jan WnękSystematyka zdarzeń gospodarczych jako podstawa zmian struktury formalnej w nowych warunkach gospodarowania = The Systematics of Economic Events as the Basis for the Changes of the Formal Structure in the New Conditions of Management / Kazimierz JANIK, Jan Wnęk // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 95 (1978), s. 15-27nr 95 (1978), s. 15-27. - Summ., rez. - ISSN 0208-79440208-7944
21
Racjonalizacja powiązań zakładów z centralą WOG typu kombinatu na przykładzie KFK "Polkabel" = Rationalization of Combining Plants with WOG Headquarters in Combine / Apolinary Kozub, Kazimierz JANIKRacjonalizacja powiązań zakładów z centralą WOG typu kombinatu na przykładzie KFK "Polkabel" = Rationalization of Combining Plants with WOG Headquarters in Combine / Apolinary Kozub, Kazimierz JANIK // Problemy EkonomiczneProblemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 2/62 (1977), s. 80-89R. 16, nr 2/62 (1977), s. 80-89. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X0079-578X
22
Racjonalizacja powiązań zakładów z centralą WOG typu kombinatu : na przykładzie KFK "Polkabel" / Apolinary Kozub, Kazimierz JANIK // W: Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976. - S. 231-244. - Bibliogr.
23
Pomiar i ocena efektywności gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie przemysłowym / Ryszard BOROWIECKI ; Promotor: Kazimierz JANIK. - Kraków, 1976. - 291 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 47 tab
24
Ekonomiczne i społeczne skutki dojazdów do pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym / Tadeusz Kwaśniewski ; Promotor: Kazimierz JANIK. - Kraków, 1975. - 208 k., 15 k., [38] k. : il. ; 30 cm + załącznik, aneks statystyczny. - Bibliogr.
25
Rezerwy surowcowe w przemyśle piekarniczym = Raw Materials Reserves in Bakery Industry / Kazimierz JANIK // Gospodarka Materiałowa. - R. 26, nr 15 (563) (1974), s. 576-578. - ISSN 0017-2405
26
Środki trwałe w przedsiębiorstwie przemysłowym / Kazimierz JANIK // W: Ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 3, Środki trwałe i obrotowe / red. Ludwik MAYRE. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973. - S. 7-71. - Bibliogr.
27
Podstawy metodyki planowania wykonawczego w odlewni / Kazimierz Sobolewski ; Promotor: Kazimierz JANIK. - Kraków, 1973. - 249 k., 23 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
28
Zagadnienia optymalizacji planu techniczno-ekonomicznego = The Problem of Optimization of the Technical and Economic Plan / Kazimierz JANIK // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 11, nr 1/41 (1972), s. 40-56. - ISSN 0079-578X
29
Próba optymalizacji rozdziału zadań dla zakładów przemysłowych = A Trial of Optimalization of Tasks Allotment to Industrial Enterprises / Kazimierz JANIK // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 2 (1968), s. 51-56. - ISSN 0013-3043
30
Wewnętrzny rozrachunek gospodarczy w spółdzielniach pracy / Kazimierz JANIK // Przegląd Organizacji. - nr 4-5 (1968), s. 50-53. - ISSN 0137-7221
31
Kilka uwag o rozwoju przemysłu w powiecie chrzanowskim / Kazimierz JANIK // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 4 (1966), s. 183-187. - ISSN 0071-674X
32
Organizacja gospodarki środkami trwałymi w przedsiębiorstwie / Kazimierz JANIK. - Kraków : [wydawca nieznany], 1966. - 163 stron : il. ; 21 cm. - Bibliogr.
33
Określenie wykorzystania środków trwałych w przedsiębiorstwie przemysłowym / Kazimierz JANIK // Przegląd Organizacji. - nr 5 (103) (1966), s. 22-24. - ISSN 0137-7221
34
Niektóre nowe elementy w planowaniu i zarządzaniu przemysłem = Some Elements in Planning and Management of Industry / Kazimierz JANIK // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - grudzień (1965), s. 6-25. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
35
Planowanie wykonawcze w biurach projektowych / Kazimierz JANIKPlanowanie wykonawcze w biurach projektowych / Kazimierz JANIK // Przegląd OrganizacjiPrzegląd Organizacji. - nr 4 (90) (1965), s. 16-20nr 4 (90) (1965), s. 16-20. - ISSN 0137-72210137-7221
36
Gospodarka środkami trwałymi w przedsiębiorstwie przemysłowym (na przykładzie przemysłu kablowego) / Kazimierz JANIK ; Promotor: Ludwik MAYRE. - Kraków, 1963. - 290 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Janik K., (1991), Planowanie działalności przedsiębiorstwa przemysłowego. [W:] Borowiecki R. (red.), Ćwiczenia z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw przemysłowych : zagadnienia wybrane, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 201-250.
2
Janik K., (1990), Organizacja działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego. [W:] Borowiecki R. (red.), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 99-208.
3
Janik K., (1990), Rola informacji wewnętrznych w integracji procesów produkcji z procesami zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 322, s. 91-100.
4
Janik K., (1990), Organizacja i zadania służb pomocniczych i usługowych. [W:] Borowiecki R. (red.), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 377-405.
5
Janik K., (1990), Planowanie działalności przedsiębiorstwa przemysłowego w warunkach reformy. [W:] Borowiecki R. (red.), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 83-97.
6
Janik K., (1989), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw dla kierunku cybernetyki ekonomicznej i informatyki, Wyd. 2 zm.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 190 s.
7
Janik K., (1988), Rola i zakres planowania długookresowego w systemie planowania mikroekonomicznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 266, s. 5-16.
8
Janik K., (1986), Organizacja produkcji w przedsiębiorstwie przemysłowym. [W:] Janik K. (red.), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 44-84.
9
Kwieciński M., (1986), Ekonomiczne uwarunkowania racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej w przedsiębiorstwie przemysłowym: (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw województwa miejskiego krakowskiego), Prom. Janik K., Kraków : , 231 k.
10
Janik K. (red.), (1986), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 189 s.
11
Janik K., (1985), Metodologia planowania rozwoju przedsiębiorstwa przemysłowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 209, s. 7-16.
12
Janik K., Kwieciński M., (1983), Wpływ bariery wodnej na rozwój przemysłu (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw województwa miejskiego krakowskiego), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 173, s. 215-242.
13
Janik K., (1982), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 194 s.
14
Janik K., (1981), Jakościowa analiza systemu informacyjnego przedsiębiorstwa przemysłowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 143, s. 15-57.
15
Nehring A., Janik K., (1979), Zatrudnienie i płace. [W:] Janik K. (red.), Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 122-141.
16
Janik K., Knapik J., (1979), Przedsiębiorstwo przemysłowe jako kategoria ekonomiczna. [W:] Janik K. (red.), Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 18-39.
17
Janik K., (1979), Przedmiot i zakres ekonomiki i analizy działalności przedsiębiorstwa. [W:] Janik K. (red.), Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-17.
18
Janik K., (1979), Koszty własne i rentowność produkcji. [W:] Janik K. (red.), Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 157-176.
19
Janik K. (red.), (1979), Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 176 s.
20
Janik K., Wnęk J., (1978), Systematyka zdarzeń gospodarczych jako podstawa zmian struktury formalnej w nowych warunkach gospodarowania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 95, s. 15-27.
21
Kozub A., Janik K., (1977), Racjonalizacja powiązań zakładów z centralą WOG typu kombinatu na przykładzie KFK "Polkabel", "Problemy Ekonomiczne", R. 16, nr 2/62, s. 80-89.
22
Kozub A., Janik K., (1976), Racjonalizacja powiązań zakładów z centralą WOG typu kombinatu : na przykładzie KFK "Polkabel". [W:] Byrski B., Górka K. (red.), Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 231-244.
23
Borowiecki R., (1976), Pomiar i ocena efektywności gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie przemysłowym, Prom. Janik K., Kraków : , 291 k.
24
Kwaśniewski T., (1975), Ekonomiczne i społeczne skutki dojazdów do pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym, Prom. Janik K., Kraków : , 208 k., 15 k., [38] k.
25
Janik K., (1974), Rezerwy surowcowe w przemyśle piekarniczym, "Gospodarka Materiałowa", R. 26, nr 15 (563), s. 576-578.
26
Janik K., (1973), Środki trwałe w przedsiębiorstwie przemysłowym. [W:] Mayre L. (red.), Ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 3, Środki trwałe i obrotowe, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 7-71.
27
Sobolewski K., (1973), Podstawy metodyki planowania wykonawczego w odlewni, Prom. Janik K., Kraków : , 249 k., 23 k.
28
Janik K., (1972), Zagadnienia optymalizacji planu techniczno-ekonomicznego, "Problemy Ekonomiczne", R. 11, nr 1/41, s. 40-56.
29
Janik K., (1968), Próba optymalizacji rozdziału zadań dla zakładów przemysłowych, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 2, s. 51-56.
30
Janik K., (1968), Wewnętrzny rozrachunek gospodarczy w spółdzielniach pracy, "Przegląd Organizacji", nr 4-5, s. 50-53.
31
Janik K., (1966), Kilka uwag o rozwoju przemysłu w powiecie chrzanowskim, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 4, s. 183-187.
32
Janik K., (1966), Organizacja gospodarki środkami trwałymi w przedsiębiorstwie, Kraków : [wydawca nieznany], 163 stron
33
Janik K., (1966), Określenie wykorzystania środków trwałych w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Przegląd Organizacji", nr 5 (103), s. 22-24.
34
Janik K., (1965), Niektóre nowe elementy w planowaniu i zarządzaniu przemysłem, "Problemy Ekonomiczne", grudzień, s. 6-25.
35
Janik K., (1965), Planowanie wykonawcze w biurach projektowych, "Przegląd Organizacji", nr 4 (90), s. 16-20.
36
Janik K., (1963), Gospodarka środkami trwałymi w przedsiębiorstwie przemysłowym (na przykładzie przemysłu kablowego), Prom. Mayre L., Kraków : , 290 k.
1
@inbook{fskrUEK:2168253480,
author = "Kazimierz Janik",
title = "Planowanie działalności przedsiębiorstwa przemysłowego",
booktitle = "Ćwiczenia z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw przemysłowych : zagadnienia wybrane",
pages = "201-250",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
2
@inbook{fpUEK:2168256244,
author = "Kazimierz Janik",
title = "Organizacja działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego",
booktitle = "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego",
pages = "99-208",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1990",
isbn = "83-01-10047-8",
}
3
@article{artUEK:2168259734,
author = "Kazimierz Janik",
title = "Rola informacji wewnętrznych w integracji procesów produkcji z procesami zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "322",
pages = "91-100",
year = "1990",
}
4
@inbook{fpUEK:2168256240,
author = "Kazimierz Janik",
title = "Organizacja i zadania służb pomocniczych i usługowych",
booktitle = "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego",
pages = "377-405",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1990",
isbn = "83-01-10047-8",
}
5
@inbook{fpUEK:2168256238,
author = "Kazimierz Janik",
title = "Planowanie działalności przedsiębiorstwa przemysłowego w warunkach reformy",
booktitle = "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego",
pages = "83-97",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1990",
isbn = "83-01-10047-8",
}
6
@book{skrUEK:2168263574,
author = "Kazimierz Janik",
title = "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw dla kierunku cybernetyki ekonomicznej i informatyki",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
edition = "Wyd. 2 zm.",
}
7
@article{artUEK:2168269598,
author = "Kazimierz Janik",
title = "Rola i zakres planowania długookresowego w systemie planowania mikroekonomicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "266",
pages = "5-16",
year = "1988",
}
8
@inbook{fskrUEK:2168273926,
author = "Kazimierz Janik",
title = "Organizacja produkcji w przedsiębiorstwie przemysłowym",
booktitle = "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego",
pages = "44-84",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
9
@unpublished{drUEK:2168282307,
author = "Mirosław Kwieciński",
title = "Ekonomiczne uwarunkowania racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej w przedsiębiorstwie przemysłowym : (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw województwa miejskiego krakowskiego)",
adress = "Kraków",
year = "1986",
}
10
@book{skrUEK:2168273922,
title = "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego",
editor = Janik Kazimierz,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
11
@article{artUEK:2168278677,
author = "Kazimierz Janik",
title = "Metodologia planowania rozwoju przedsiębiorstwa przemysłowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "209",
pages = "7-16",
year = "1985",
}
12
@article{artUEK:2168250358,
author = "Kazimierz Janik and Mirosław Kwieciński",
title = "Wpływ bariery wodnej na rozwój przemysłu (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw województwa miejskiego krakowskiego)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "173",
pages = "215-242",
year = "1983",
}
13
@book{skrUEK:2168263522,
author = "Kazimierz Janik",
title = "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
14
@article{artUEK:2168233848,
author = "Kazimierz Janik",
title = "Jakościowa analiza systemu informacyjnego przedsiębiorstwa przemysłowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "143",
pages = "15-57",
year = "1981",
}
15
@inbook{fskrUEK:2168273886,
author = "Anna Nehring and Kazimierz Janik",
title = "Zatrudnienie i płace",
booktitle = "Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa",
pages = "122-141",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
16
@inbook{fskrUEK:2168273874,
author = "Kazimierz Janik and Jan Knapik",
title = "Przedsiębiorstwo przemysłowe jako kategoria ekonomiczna",
booktitle = "Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa",
pages = "18-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
17
@inbook{fskrUEK:2168273870,
author = "Kazimierz Janik",
title = "Przedmiot i zakres ekonomiki i analizy działalności przedsiębiorstwa",
booktitle = "Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa",
pages = "9-17",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
18
@inbook{fskrUEK:2168273872,
author = "Kazimierz Janik",
title = "Koszty własne i rentowność produkcji",
booktitle = "Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa",
pages = "157-176",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
19
@book{skrUEK:2168273860,
title = "Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa",
editor = Janik Kazimierz,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
20
@article{artUEK:2168249874,
author = "Kazimierz Janik and Jan Wnęk",
title = "Systematyka zdarzeń gospodarczych jako podstawa zmian struktury formalnej w nowych warunkach gospodarowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "95",
pages = "15-27",
year = "1978",
}
21
@article{artUEK:2168227194,
author = "Apolinary Kozub and Kazimierz Janik",
title = "Racjonalizacja powiązań zakładów z centralą WOG typu kombinatu na przykładzie KFK Polkabel",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 16, 2/62",
pages = "80-89",
year = "1977",
}
22
@inbook{mkaUEK:2168253556,
author = "Apolinary Kozub and Kazimierz Janik",
title = "Racjonalizacja powiązań zakładów z centralą WOG typu kombinatu : na przykładzie KFK Polkabel",
booktitle = "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne",
pages = "231-244",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1976",
}
23
@unpublished{drUEK:2168282479,
author = "Ryszard Borowiecki",
title = "Pomiar i ocena efektywności gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie przemysłowym",
adress = "Kraków",
year = "1976",
}
24
@unpublished{drUEK:2168306161,
author = "Tadeusz Kwaśniewski",
title = "Ekonomiczne i społeczne skutki dojazdów do pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym",
adress = "Kraków",
year = "1975",
}
25
@article{artUEK:2168269026,
author = "Kazimierz Janik",
title = "Rezerwy surowcowe w przemyśle piekarniczym",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "R. 26, 15 (563)",
pages = "576-578",
year = "1974",
}
26
@inbook{fskrUEK:2168336361,
author = "Kazimierz Janik",
title = "Środki trwałe w przedsiębiorstwie przemysłowym",
booktitle = "Ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 3, Środki trwałe i obrotowe",
pages = "7-71",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1973",
}
27
@unpublished{drUEK:2168307405,
author = "Kazimierz Sobolewski",
title = "Podstawy metodyki planowania wykonawczego w odlewni",
adress = "Kraków",
year = "1973",
}
28
@article{artUEK:2168224614,
author = "Kazimierz Janik",
title = "Zagadnienia optymalizacji planu techniczno-ekonomicznego",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 11, 1/41",
pages = "40-56",
year = "1972",
}
29
@article{artUEK:2168337227,
author = "Kazimierz Janik",
title = "Próba optymalizacji rozdziału zadań dla zakładów przemysłowych",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "2",
pages = "51-56",
year = "1968",
}
30
@article{artUEK:2168332839,
author = "Kazimierz Janik",
title = "Wewnętrzny rozrachunek gospodarczy w spółdzielniach pracy",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "4-5",
pages = "50-53",
year = "1968",
}
31
@article{artUEK:2168258886,
author = "Kazimierz Janik",
title = "Kilka uwag o rozwoju przemysłu w powiecie chrzanowskim",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 4",
pages = "183-187",
year = "1966",
}
32
@book{ksiUEK:2168336253,
author = "Kazimierz Janik",
title = "Organizacja gospodarki środkami trwałymi w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
publisher = "wydawca nieznany",
year = "1966",
url = {},
}
33
@article{artUEK:2168332829,
author = "Kazimierz Janik",
title = "Określenie wykorzystania środków trwałych w przedsiębiorstwie przemysłowym",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "5 (103)",
pages = "22-24",
year = "1966",
}
34
@article{artUEK:2168236852,
author = "Kazimierz Janik",
title = "Niektóre nowe elementy w planowaniu i zarządzaniu przemysłem",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "grudzień ",
pages = "6-25",
year = "1965",
}
35
@article{artUEK:2168332825,
author = "Kazimierz Janik and ",
title = "Planowanie wykonawcze w biurach projektowych",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "4 (90)",
pages = "16-20",
year = "1965",
}
36
@unpublished{drUEK:2168305263,
author = "Kazimierz Janik",
title = "Gospodarka środkami trwałymi w przedsiębiorstwie przemysłowym (na przykładzie przemysłu kablowego)",
adress = "Kraków",
year = "1963",
}