Publications of the selected author

Gręplowski Marek

Interdepartmental Unit, Department of Economics of a Trade Enterprise,

1

Title:
Z badań nad metodyką zestawienia terenowych bilansów towarowych warzyw = From Investigations of a Methodic System for Compiling the Balance Sheets of Goods in the Field of Vegetables
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 1 (1957) , s. 45-58. - Rez., summ.
Nr:
2168277959
article
See main document
1
Z badań nad metodyką zestawienia terenowych bilansów towarowych warzyw = From Investigations of a Methodic System for Compiling the Balance Sheets of Goods in the Field of Vegetables / Marek GRĘPOLEWSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 1 (1957), s. 45-58. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
1
Gręplowski M., (1957), Z badań nad metodyką zestawienia terenowych bilansów towarowych warzyw, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 1, s. 45-58.
1
@article{UEK:2168277959,
author = "Marek Gręplowski",
title = "Z badań nad metodyką zestawienia terenowych bilansów towarowych warzyw",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "1",
pages = "45-58",
year = "1957",
}