Publications of the selected author

1

Title:
Koordynacja portfela projektów w strukturach sieciowych
Source:
Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań / red. Paweł CABAŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2018, s. 55-73
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-941408-4-7
Access mode:
Nr:
2168323763
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 431-445
ISBN:
978-83-7252-767-7
Access mode:
Nr:
2168329269
chapter in textbook
See main document
3

Title:
Zarządzanie w warunkach globalizacji
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 404-416
ISBN:
978-83-7252-767-7
Access mode:
Nr:
2168329265
chapter in textbook
See main document
4

Title:
Motywowanie pracowników niepełnosprawnych w świetle badań empirycznych = Motivation to Work of People with Disabilities : Presentation of Research Results
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 1 (2017) , s. 27-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168315689
article
5

Title:
Process Management of Work Conditions of People with Disabilities
Source:
Management and Marketing Trends in Theory and Practice / ed. Štefan Hittmár - Zilina: University Publishing Centre, University of Zilina, 2016, s. 5-7. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-1297-9
Access mode:
Nr:
2168313661
chapter in monograph
6

Conference:
1st International Conference on Quality of Life, Kragujevac, Serbia, od 2016-06-09 do 2016-06-10
Title:
Determinants of Quality of Work Conditions
Source:
1. International Conference on Quality of Life : Conference Manual / [eds. Slavko Arsovski, Danijela Tadić, Miladin Stefanović] - Kragujevac: Faculty of Engineering, Center for Quality, 2016, s. 187-193. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the resources allocated to the Management Faculty of Cracow University of Economics, under the grant for the maintenance of the research potential
ISBN:
978-86-6335-033-5
Access mode:
Nr:
2168309919
chapter in conference materials
7

Title:
Analiza morfologiczna w wariantowaniu rozwiązań projektowych
Source:
Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji / red. nauk. Paweł CABAŁA - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 67-87
ISBN:
978-83-8085-197-9
Access mode:
Nr:
2168310473
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Etyka, a projakościowe zarządzanie = Ethics versus Pro-qualitative Organisation Management
Source:
Problemy Jakości. - nr 6 (2015) , s. 10-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168292925
article
9

Title:
Implementation of Motivation Function in Public Organizations
Source:
Theory of Management 8 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár - Zilina: University of Zilina, 2015, s. 63-65. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-1127-9
Access mode:
Nr:
2168298497
chapter in monograph
10

Title:
Piramida potrzeb osób z niepełnosprawnością jako narzędzie zarządzania = Pyramid of Needs of People with Disabilities as a Management Tool
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 61 (2015) , s. 5-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej ; nr 1202)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168300277
article
11

Conference:
9th International Quality Conference, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Kragujevac, Serbia, od 2015-06-05 do 2015-06-05
Title:
The Problem of Motivation to Work in the Public Sector Organizations
Source:
9. International Quality Conference : Conference Manual, June 05th 2015, Kragujevac / [eds. Slavko Arsovski, Miodrag Lazić, Miladin Stefanović] - Kragujevac: Faculty of Engineering, 2015, s. 353-360. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the resources allocated to the Management Faculty of Cracow University of Economics, under the grant for the maintenance of the research potential
ISBN:
978-86-6335-015-1
Access mode:
Nr:
2168292977
chapter in conference materials
12

Title:
Entrepreneurial Approach to Management of Public Organizations
Source:
Managing Organizations in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA and Krzysztof WOŹNIAK - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 11-17 - Bibliogr.
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-3-6
Access mode:
Nr:
2168282693
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Systemy motywacyjne w organizacjach publicznych
Source:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2014, s. 89-115
Signature:
NP-1449/2/Magazyn
Nr:
2168295075
chapter in unpublished scientific work
See main document
14

Title:
Ergonomia i bezpieczeństwo pracy jako determinanty efektywnego gospodarowania przedsiębiorstwem
Source:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2013, s. 109-128
Signature:
NP-1449/1/Magazyn
Nr:
2168287111
chapter in unpublished scientific work
See main document
15

Title:
Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 306-315
ISBN:
978-83-7252-636-6
Access mode:
Nr:
2168271582
chapter in textbook
See main document
16

Conference:
7th International Quality Conference, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Kragujevac, Serbia, od 2013-05-23 do 2013-05-25
Title:
Ergonomics in Human Resources Management
Source:
7. International Quality Conference : Conference Manual : May 24th 2013, Kragujevac / [eds. Slavko Arsovski, Miodrag Lazic, Miladin Stefanovic] - Kragujevac: Faculty of Engineering, University of Kragujevac ; Center for Quality, 2013, s. 263-266. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-86663-94-8
Access mode:
Nr:
2168254908
chapter in conference materials
17

Title:
Zarządzanie w warunkach globalizacji
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 289-297
ISBN:
978-83-7252-636-6
Access mode:
Nr:
2168271550
chapter in textbook
See main document
18

Title:
Wybrane problemy etycznego zarządzania organizacją
Source:
Determinanty potencjału rozwoju organizacji / red. Adam STABRYŁA i Krzysztof WOŹNIAK - Kraków: Mfiles.pl, 2012, s. 247-253
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-8-3
Access mode:
Nr:
2168235704
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Obszary i narzędzia badawcze w diagnostyce zasobów ludzkich organizacji
Source:
Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami / kier. projektu: Adam STABRYŁA2012, s. 105-123
Signature:
NP-1392/Magazyn
Nr:
2168263414
chapter in unpublished scientific work
See main document
20

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej
Source:
Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. nauk. Małgorzata TYRAŃSKA - Warszawa: Difin, 2012, s. 198-224
ISBN:
978-83-7641-588-8
Access mode:
Nr:
2168228746
chapter in textbook
See main document
21

Title:
Administrative Function of Human Resources Management in Public Organizations
Source:
Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 309-315 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-02-0
Access mode:
Nr:
2168243662
chapter in monograph
See main document
22

Title:
Zarządzanie w warunkach globalizacji
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 404-416
ISBN:
978-83-7252-583-3
Access mode:
Nr:
2168238000
chapter in textbook
See main document
23

Title:
Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 431-445
ISBN:
978-83-7252-583-3
Access mode:
Nr:
2168238008
chapter in textbook
See main document
24

Title:
Research Areas in Human Resource Management of Public Sector Organizations
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011, s. 583-589 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-36-5
Access mode:
Nr:
2168228258
chapter in monograph
See main document
25

Title:
Globalizacja i związane z nią wyzwania w zarządzaniu
Source:
Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2011, s. 363-375
Signature:
NP-1346/Magazyn
Nr:
2168255448
chapter in unpublished scientific work
See main document
26

Title:
Współczesne wymagania kompetencyjne pracowników samorządowych = The Current Competency Requirements for Local Government Officers
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - 34 (2011) , s. 183-191. - Tytuł numeru: Kompetencje pracownika a funkcjonowanie współczesnej organizacji - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2167669921
article
27

Title:
Strategic Aspect of Human Resources Management in Public Sector Organizations
Source:
Theory of Management 3 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár - Zilina: University of Zilina, 2011, s. 216-220. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0419-6
Access mode:
Nr:
2168221340
chapter in monograph
28

Title:
Podejście diagnostyczne w badaniu zasobów ludzkich organizacji publicznych = A Diagnostic Approach to the Study of Human Resources in Public Organisations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 871 (2011) , s. 153-165. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218588
article
See main document
29

Title:
Wybrane zagadnienia etyki w zarządzaniu
Source:
Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2011, s. 278-291
Signature:
NP-1346/Magazyn
Nr:
2168255388
chapter in unpublished scientific work
See main document
30

Title:
Ocena procesu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
Source:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2010, s. 201-217
Signature:
NP-1289/2/Magazyn
Nr:
2168230910
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Title:
Zasoby ludzkie administracji samorządowej w rozwoju kraju i regionów = Human Resources of Self-Governmental Administration in the Development of Country and Region
Source:
Kapitał ludzki w procesie przemian Europy Środkowej i Wschodniej : aspekty makroekonomiczne i regionalne / red. nauk. Wojciech Kosiedowski - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2010, s. 87-96. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-557-2
Access mode:
Nr:
2168292931
chapter in monograph
32

Title:
Jakość pracy w organizacjach publicznych : interpretacja pojęcia = The Quality of Work in Public Administration
Source:
Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 2 / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010, s. 22-29. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-4-6
Access mode:
Nr:
2163006739
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Identyfikacja barier zarządzania zasobami ludzkimi w samorządzie terytorialnym w warunkach kryzysu
Source:
Systemy controllingu, monitoringu i audytu / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2010, s. 111-117
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-1-4
Access mode:
Nr:
2165825609
chapter in monograph
See main document
34

Conference:
IX Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Lipnica Górna, Polska, od 2010-06-21 do 2010-06-22
Title:
Urząd gminy jako organizator usług publicznych = Municipality Office as a Public Services Organizer
Source:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2010, s. 21-27. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 9)
ISBN:
978-83-88421-65-5
Access mode:
Nr:
2168237586
chapter in conference materials
See main document
35

Title:
Rola edukacji menedżerskiej pracowników samorządowych w rozwoju regionalnym
Source:
Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy / [red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ] - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010, s. 445-454. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Nauka i Gospodarka ; t. 2)
ISBN:
978-83-930382-2-0
Access mode:
Nr:
2165701979
chapter in monograph
See main document
36

Title:
Etyczny wymiar pracy urzędników samorządowych
Source:
Etyczne aspekty zarządzania w warunkach nowej gospodarki / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Ekonomiczny, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, 2010, s. 11-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62785-00-1
Access mode:
Nr:
2168292927
chapter in monograph
37

Title:
Nowe instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej : próba oceny = New Tools of Human Resources Management in Local Government - an Attempt of Assessment
Source:
Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego : teoria i praktyka / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010, s. 460-465. - Summ.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-527-6
Access mode:
Nr:
2165760741
chapter in monograph
38

Title:
Improvement Issues in the HRM Systems in the Public Sector Organizations in Times of Crisis
Source:
6th International Scientific Symposium on Business Administration : Global Economic Crisis and Changes : Restructuring Business System : Strategic Perspectives for Local, National and Global Actors : Conference Proceedings : Karvina, May 27-28, 2010 / [ed. Christina Kliková] - Karviná: Silesian University in Opava ; School of Business Administration in Karviná, 2010, s. 508-513. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7248-594-9
Access mode:
Nr:
2165728763
chapter in conference materials
39

Title:
Analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
Source:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA - [Wieliczka]: Mfiles.pl, 2010, s. 289-318
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-0-7
Access mode:
Nr:
2165522719
chapter in monograph
See main document
40

Title:
Wyzwania kadrowe publicznej administracji samorządowej = Today's Personnel Challenges of the Local Government Public Organisations
Source:
Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 147-152. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-3-2
Access mode:
Nr:
2161917072
chapter in monograph
See main document
41

Title:
Analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
Source:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2009, s. 350-385
Signature:
NP-1289/[1]/Magazyn
Nr:
2168219050
chapter in unpublished scientific work
See main document
42

Title:
Przegląd metod badania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw
Source:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 143-164
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Access mode:
Nr:
2162149815
chapter in monograph
See main document
43

Title:
Organizacyjno-prawne uwarunkowania procesu wynagradzania pracowników samorządowych = Organisational and Legal Determinants of the Remuneration of Local Government Employees
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 772 (2008) , s. 237-248. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51341
article
See main document
44

Title:
Identyfikacja funkcji zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie gminy = Identifying the Functions of Human Relations Management in Public Administration Institutions
Source:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 138-146. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 1)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Access mode:
Nr:
50958
chapter in monograph
See main document
45

Title:
Strategie personalne urzędów administracji samorządowej = Human Resources Strategies of Local Authority Offices
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 782 (2008) , s. 193-205. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50500
article
See main document
46

Title:
Ocena procesu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2008
Physical description:
341 k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Leszek KOZIOŁ, Bibliogr.
Signature:
eDr-87
Nr:
51603
doctoral dissertation
47

Title:
Kierunki doskonalenia procesu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej = Trends in Improving the Human Resources Management Process in Local Government Administration
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007) , s. 177-191. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50726
article
See main document
48

Title:
System informacyjny w zarządzaniu operacyjnym
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Physical description:
62 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-342-6
Access mode:
Nr:
51886
academic script
49

Title:
Wpływ kapitału ludzkiego na rozwój przedsiębiorczości - prezentacja wyników badań = The Effect of Human Capital on the Development of Entrepreneurship - Research Results
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 219-230. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50876
article
See main document
50

Title:
Organizacja procesu rekrutacji w urzędzie administracji samorządowej na przykładzie miasta Krakowa = Organisation of the Recruitment Process in the Local Government Institutions
Source:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 99-114. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Access mode:
Nr:
2166176538
chapter in conference materials
See main document
51

Title:
Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym = Perfecting Information Processes in Operational Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 700 (2006) , s. 25-45. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52731
article
See main document
52

Title:
Doskonalenie procesu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej = Main Aspects of Improving Human Resources Management in the Public Sector
Source:
Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005, s. 19-30. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89879-04-2
Nr:
2166395648
chapter in conference materials
See main document
53

Title:
Zarządzanie kapitałem ludzkim w kontekście funkcjonowania systemu informacyjnego = Information System as an Instrument of Improving the Human Capital Management in an Organization
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 5 (2005) , s. 186-199. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : ujęcie zasobowe i procesowe - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168218112
article
54

Title:
Generalny realizator
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 144
ISBN:
83-7251-438-0
Access mode:
Nr:
2168270026
lexical items
See main document
55

Title:
Value Engineering
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 607
ISBN:
83-7251-438-0
Access mode:
Nr:
2168270242
lexical items
See main document
56

Title:
Organizacja i funkcjonowanie systemu informacji kadrowej w przedsiębiorstwie = The Organisation and Functioning of the Personnel Information System in the Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 652 (2004) , s. 189-212. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220420
article
See main document
57

Title:
Generalny wykonawca
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 144
ISBN:
83-7251-438-0
Access mode:
Nr:
2168270028
lexical items
See main document
58

Title:
Generalny projektant
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 143
ISBN:
83-7251-438-0
Access mode:
Nr:
2168270024
lexical items
See main document
59

Title:
Diagnoza
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 100. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Access mode:
Nr:
2168269930
lexical items
See main document
60

Title:
Generalny dostawca
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 143
ISBN:
83-7251-438-0
Access mode:
Nr:
2168270022
lexical items
See main document
61

Title:
System idealny Nadlera
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 568-569. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Access mode:
Nr:
2168270224
lexical items
See main document
62

Title:
Struktura informacji wewnętrznych dla potrzeb zarządzania personelem w urzędzie gminy = Structure of Internal Information Supporting Human Resources Management in Community Office
Source:
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 75-86. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-232-4
Access mode:
Nr:
2168223032
chapter in conference materials
See main document
63

Title:
Analiza strategii personalnej na przykładzie przedsiębiorstwa Tabor SA = An Analysis of Personnel Strategy with Reference to Tabor SA
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 627 (2003) , s. 149-175. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168222618
article
See main document
64

Conference:
Konferencja: Zarządzanie operacyjne w firmie: perspektywy i doświadczenia, Zakopane, Polska, od 2002-09-19 do 2002-09-20
Title:
Organizacyjne uwarunkowania doskonalenia systemu obsługi klienta = Organizational Aspects of Improving Customer Service System
Source:
Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r. / [red. Czesław Kapusta] - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2002, s. 9-18. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-917312-2-7
Nr:
2168241766
chapter in conference materials
65

Title:
Projektowanie systemu controllingu personalnego na przykładzie firmy Belmex SA = Controlling Supported Management of the Effectiveness of Changes in Economic Processes within a Company in the Context of Formation of Information Society
Source:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 77-92 - Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
Access mode:
Nr:
2168226425
chapter in conference materials
See main document
66

Title:
Metody analizy strategicznej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi = Methods of Strategic Analysis in the Field of Human Resources Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 603 (2002) , s. 257-270. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168230992
article
See main document
67

Title:
Doskonalenie systemu obsługi klienta = Improving Customer Service Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 603 (2002) , s. 165-182. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168230982
article
See main document
68

Title:
Organizacja i funkcjonowanie holdingu komunalnego (na przykładzie Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA) = The Organisation and Functioning of a Communal Hilding (Using the Example of the Kraków Communal Holding - Krakowski Holding Komunalny SA)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 574 (2002) , s. 231-243. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225394
article
See main document
69

Title:
Public relations w przedsiębiorstwie komunalnym
Source:
Gazeta Samorządu Administracji. - nr 18 (88) (2001) , s. 36
Nr:
2168292933
article
70

Title:
Program kształtowania wizerunku firmy
Source:
Gazeta Samorządu Administracji. - nr 19 (89) (2001) , s. 38
Nr:
2168292965
article
71

Conference:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Public Relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji", Rzeszów, Polska, od 2001-04-26 do 2001-04-27
Title:
Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa komunalnego
Source:
Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji : materiały z konferencji. T. 2 / red. Stanisław Ślusarczyk, Jarosław Świda, Dariusz Tworzydło - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2001, s. 15-28 - Bibliogr.
Series:
(Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka)
ISBN:
83-87658-22-7
Access mode:
Nr:
2168292921
chapter in conference materials
See main document
72

Title:
Metody analizy strategicznej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI, Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ2000, s. 174-202. - Załącznik
Signature:
NP-703/Magazyn
Nr:
2168232580
chapter in unpublished scientific work
73

Title:
Metody planowania personelu
Source:
Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 2] / [autorzy: Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZIOŁ, Czesław MESJASZ]1999, s. 245-314
Signature:
NP-648/[2]/Magazyn
Nr:
2168231372
chapter in unpublished scientific work
Unpublished documents:
1

Title:
Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 3, Metodyka diagnozy procesu zarządzania zasobami ludzkim w działalności operacyjnej przedsiębiorstw
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
77: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
51/KPZ/1/07/S/411
Signature:
NP-1192/3/Magazyn
Nr:
2168219320
unpublished scientific work
2

Title:
Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : współczesne metody zarządzania operacyjnego w organizacji opartej na wiedzy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
134 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
75/KPZ/1/2006/S/333
Signature:
NP-1138/Magazyn
Nr:
2166568662
unpublished scientific work
3

Title:
Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w zarządzaniu operacyjnym
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
140 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Aneks, Bibliogr.
Research program:
80/KPZ/3/05/S/252
Signature:
NP-1077/Magazyn
Nr:
2168263750
unpublished scientific work
4

Title:
Modele i metody usprawniania procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
133 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-953/Magazyn
Nr:
2168263752
unpublished scientific work
5

Title:
Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
183[1] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-915/Magazyn
Nr:
2168232670
unpublished scientific work
6

Title:
System informacji kadrowej w organizacji
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
61 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załączniki, Bibliogr.
Signature:
NP-867/Magazyn
Nr:
2168263998
unpublished scientific work
7

Title:
Wdrażanie strategii personalnych i kontrola strategiczna
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
71 [2] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-783/Magazyn
Nr:
2168264002
unpublished scientific work
1
Koordynacja portfela projektów w strukturach sieciowych / Beata BARCZAK, Bernard BIŃCZYCKI // W: Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań / red. Paweł CABAŁA. - Kraków : Mfiles.pl, 2018. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 55-73. - ISBN 978-83-941408-4-7. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/329486281_Koordynacja_portfela_projektow_w_strukturach_sieciowych_in_Zarzadzanie_portfelem_projektow_w_organizacji_Koncepcje_i_kierunki_badan/links/5c0aab0e92851c39ebdb4b4e/Koordynacja-portfela-projektow-w-strukturach-sieciowych-in-Zarzadzanie-portfelem-projektow-w-organizacji-Koncepcje-i-kierunki-badan.pdf
2
Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania / Bernard BIŃCZYCKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 431-445. - ISBN 978-83-7252-767-7. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/329486207_Etyczny_i_kulturowy_kontekst_zarzadzania_in_Podstawy_organizacji_i_zarzadzania_Podejscia_i_koncepcje_badawcze/links/5c0aa9a9a6fdcc494fe1d141/Etyczny-i-kulturowy-kontekst-zarzadzania-in-Podstawy-organizacji-i-zarzadzania-Podejscia-i-koncepcje-badawcze.pdf?origin=publication_detail
3
Zarządzanie w warunkach globalizacji / Jerzy Andrzej BIAŁKIEWICZ, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 404-416. - ISBN 978-83-7252-767-7. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/329486261_Zarzadzanie_w_warunkach_globalizacji_in_Podstawy_organizacji_i_zarzadzania_Podejscia_i_koncepcje_badawcze/links/5c0aa94292851c39ebdb4b0d/Zarzadzanie-w-warunkach-globalizacji-in-Podstawy-organizacji-i-zarzadzania-Podejscia-i-koncepcje-badawcze.pdf
4
Motywowanie pracowników niepełnosprawnych w świetle badań empirycznych = Motivation to Work of People with Disabilities : Presentation of Research Results / Monika Trętko, Bernard BIŃCZYCKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 1 (2017), s. 27-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/inne/2168315689.pdf. - ISSN 0860-6846
5
Process Management of Work Conditions of People with Disabilities / Bernard BINCZYCKI, Monika Trętko // W: Management and Marketing Trends in Theory and Practice / ed. Štefan Hittmár. - Zilina : University Publishing Centre, University of Zilina, 2016. - S. 5-7. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-1297-9. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/316285744_Process_Management_of_Work_Conditions_of_People_with_Disabilities/links/58f9e60c4585152edece785b/Process-Management-of-Work-Conditions-of-People-with-Disabilities.pdf?origin=publication_detail
6
Determinants of Quality of Work Conditions / Bernard BINCZYCKI, Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: 1. International Conference on Quality of Life : Conference Manual / [eds. Slavko Arsovski, Danijela Tadić, Miladin Stefanović]. - Kragujevac : Faculty of Engineering, Center for Quality, 2016. - S. 187-193. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6335-033-5. - Pełny tekst: http://cqm.rs/2016/cd1/pdf/papers/focus_1/26.pdf
7
Analiza morfologiczna w wariantowaniu rozwiązań projektowych / Beata BARCZAK, Bernard BIŃCZYCKI // W: Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji / red. nauk. Paweł CABAŁA. - Warszawa : Difin SA, 2016. - S. 67-87. - ISBN 978-83-8085-197-9. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/329514778_Analiza_morfologiczna_w_wariantowaniu_rozwiazan_projektowych/links/5c14c4e392851c39ebee0ab7/Analiza-morfologiczna-w-wariantowaniu-rozwiazan-projektowych.pdf?origin=publication_detail
8
Etyka, a projakościowe zarządzanie = Ethics versus Pro-qualitative Organisation Management / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Bernard BIŃCZYCKI // Problemy Jakości. - nr 6 (2015), s. 10-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
9
Implementation of Motivation Function in Public Organizations / Bernard BIŃCZYCKI // W: Theory of Management 8 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár. - Zilina : University of Zilina, 2015. - S. 63-65. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-1127-9. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/316286030_Implementation_of_Motivation_Function_in_Public_Organizations/links/58f9e818aca2723d79d5c8f0/Implementation-of-Motivation-Function-in-Public-Organizations.pdf?origin=publication_detail
10
Piramida potrzeb osób z niepełnosprawnością jako narzędzie zarządzania = Pyramid of Needs of People with Disabilities as a Management Tool / Bernard BIŃCZYCKI, Monika Trętko // Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie. - (Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej ; nr 1202). - z. 61 (2015), s. 5-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zeszyty.woiz.pl/pliki/zeszyt_OiZ_61.pdf. - ISSN 0137-2599
11
The Problem of Motivation to Work in the Public Sector Organizations / Bernard BINCZYCKI // W: 9. International Quality Conference : Conference Manual, June 05th 2015, Kragujevac / [eds. Slavko Arsovski, Miodrag Lazić, Miladin Stefanović]. - Kragujevac : Faculty of Engineering, 2015. - S. 353-360. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6335-015-1. - Pełny tekst: http://www.cqm.rs/2015/cd1/pdf/papers/focus_2/054.pdf
12
Entrepreneurial Approach to Management of Public Organizations / Bernard BIŃCZYCKI // W: Managing Organizations in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA and Krzysztof WOŹNIAK. - Kraków : Mfiles.pl, 2014. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 11-17. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-3-6. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011633_Entrepreneurial_Approach_to_Management_of_Public_Organizations/links/55a39f3d08aed99da24c4d1c/Entrepreneurial-Approach-to-Management-of-Public-Organizations.pdf
13
Systemy motywacyjne w organizacjach publicznych / Bernard BIŃCZYCKI // W: Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2014), s. 89-115
14
Ergonomia i bezpieczeństwo pracy jako determinanty efektywnego gospodarowania przedsiębiorstwem / Bernard BIŃCZYCKI // W: Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2013), s. 109-128
15
Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania / Bernard BIŃCZYCKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 306-315. - ISBN 978-83-7252-636-6. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011764_Etyczny_i_kulturowy_kontekst_zarzadzania_2013/links/55a3a2dd08ae72349bbc2701/Etyczny-i-kulturowy-kontekst-zarzadzania-2013.pdf?origin=publication_detail
16
Ergonomics in Human Resources Management / Bernard BIŃCZYCKI // W: 7. International Quality Conference : Conference Manual : May 24th 2013, Kragujevac / [eds. Slavko Arsovski, Miodrag Lazic, Miladin Stefanovic]. - Kragujevac : Faculty of Engineering, University of Kragujevac ; Center for Quality, 2013. - S. 263-266. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-86663-94-8. - Pełny tekst: http://www.cqm.rs/2013/cd/7iqc/pdf/31.pdf
17
Zarządzanie w warunkach globalizacji / Jerzy Andrzej BIAŁKIEWICZ, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 289-297. - ISBN 978-83-7252-636-6. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011315_Zarzadzanie_w_warunkach_globalizacji_2013/links/55a39b6e08ae7ed8b92e9ba9/Zarzadzanie-w-warunkach-globalizacji-2013.pdf
18
Wybrane problemy etycznego zarządzania organizacją / Bernard BIŃCZYCKI // W: Determinanty potencjału rozwoju organizacji / red. Adam STABRYŁA i Krzysztof WOŹNIAK. - Kraków : Mfiles.pl, 2012. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 247-253. - ISBN 978-83-931128-8-3. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011553_Wybrane_problemy_etycznego_zarzadzania_organizacja/links/55a3a0e108ae72349bbc261b/Wybrane-problemy-etycznego-zarzadzania-organizacja.pdf
19
Obszary i narzędzia badawcze w diagnostyce zasobów ludzkich organizacji / Bernard BIŃCZYCKI // W: Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami / kier. projektu: Adam STABRYŁA. - (2012), s. 105-123
20
Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej / Bernard BIŃCZYCKI // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. nauk. Małgorzata TYRAŃSKA. - Warszawa : Difin, 2012. - S. 198-224. - ISBN 978-83-7641-588-8. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011653_Zarzadzanie_zasobami_ludzkimi_w_administracji_publicznej/links/55a3a3ed08ae72349bbc27b1/Zarzadzanie-zasobami-ludzkimi-w-administracji-publicznej.pdf
21
Administrative Function of Human Resources Management in Public Organizations / Bernard BIŃCZYCKI // W: Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 309-315. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-02-0. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011636_Administrative_Function_of_Human_Resources_Management_in_Public_Organizations/links/55a39fb508aef80523531d57/Administrative-Function-of-Human-Resources-Management-in-Public-Organizations.pdf
22
Zarządzanie w warunkach globalizacji / Jerzy Andrzej BIAŁKIEWICZ, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 404-416. - ISBN 978-83-7252-583-3. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011415_Zarzadzanie_w_warunkach_globalizacji_2012/links/55a39b9e08aee1d98de0425c/Zarzadzanie-w-warunkach-globalizacji-2012.pdf
23
Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania / Bernard BIŃCZYCKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 431-445. - ISBN 978-83-7252-583-3. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011764_Etyczny_i_kulturowy_kontekst_zarzadzania_2013/links/55a3a2dd08ae72349bbc2701/Etyczny-i-kulturowy-kontekst-zarzadzania-2013.pdf?origin=publication_detail
24
Research Areas in Human Resource Management of Public Sector Organizations / Bernard BIŃCZYCKI // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. - S. 583-589. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-36-5. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011451_Research_Areas_in_Human_Resource_Management_of_Public_Sector_Organizations/links/55a39fe208ae72349bbc2571/Research-Areas-in-Human-Resource-Management-of-Public-Sector-Organizations.pdf
25
Globalizacja i związane z nią wyzwania w zarządzaniu / Jerzy BIAŁKIEWICZ, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS // W: Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2011), s. 363-375
26
Współczesne wymagania kompetencyjne pracowników samorządowych = The Current Competency Requirements for Local Government Officers / Bernard BIŃCZYCKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - 34 (2011), s. 183-191. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kompetencje pracownika a funkcjonowanie współczesnej organizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011550_Wspolczesne_wymagania_kompetencyjne_pracownikow_samorzadowych_w_Kompetencje_pracownika_a_funkcjonowanie_wspolczesnej_organizacji/links/55a3a05608aee1d98de04546/Wspolczesne-wymagania-kompetencyjne-pracownikow-samorzadowych-w-Kompetencje-pracownika-a-funkcjonowanie-wspolczesnej-organizacji.pdf?origin=publication_detail. - ISSN 1426-9724
27
Strategic Aspect of Human Resources Management in Public Sector Organizations / Bernard BIŃCZYCKI // W: Theory of Management 3 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár. - Zilina : University of Zilina, 2011. - S. 216-220. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0419-6. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011455_Strategic_Aspect_of_Human_Resources_Management_in_Public_Sector_Organizations/links/55a3a03008ae72349bbc259e/Strategic-Aspect-of-Human-Resources-Management-in-Public-Sector-Organizations.pdf
28
Podejście diagnostyczne w badaniu zasobów ludzkich organizacji publicznych = A Diagnostic Approach to the Study of Human Resources in Public Organisations / Bernard BIŃCZYCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 871 (2011), s. 153-165. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/279961286_Podejscie_diagnostyczne_w_badaniu_zasobow_ludzkich_organizacji_publicznych/links/559ff76608aed84bedf44b4a/Podejscie-diagnostyczne-w-badaniu-zasobow-ludzkich-organizacji-publicznych.pdf. - ISSN 1898-6447
29
Wybrane zagadnienia etyki w zarządzaniu / Bernard BIŃCZYCKI // W: Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2011), s. 278-291
30
Ocena procesu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie / Bernard BIŃCZYCKI // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2010), s. 201-217
31
Zasoby ludzkie administracji samorządowej w rozwoju kraju i regionów = Human Resources of Self-Governmental Administration in the Development of Country and Region / Bernard BIŃCZYCKI // W: Kapitał ludzki w procesie przemian Europy Środkowej i Wschodniej : aspekty makroekonomiczne i regionalne / red. nauk. Wojciech Kosiedowski. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2010. - S. 87-96. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-557-2. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011752_Zasoby_ludzkie_administracji_samorzadowej_w_rozwoju_kraju_i_regionow/links/55a3a1d308ae72349bbc2670/Zasoby-ludzkie-administracji-samorzadowej-w-rozwoju-kraju-i-regionow.pdf
32
Jakość pracy w organizacjach publicznych : interpretacja pojęcia = The Quality of Work in Public Administration / Bernard BIŃCZYCKI // W: Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 2 / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010. - S. 22-29. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-4-6. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011747_Jakosc_pracy_w_organizacjach_publicznych_-_interpretacja_pojecia/links/55a3a13c08ae72349bbc263c/Jakosc-pracy-w-organizacjach-publicznych-interpretacja-pojecia.pdf
33
Identyfikacja barier zarządzania zasobami ludzkimi w samorządzie terytorialnym w warunkach kryzysu / Bernard BIŃCZYCKI // W: Systemy controllingu, monitoringu i audytu / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 111-117. - ISBN 978-83-931128-1-4. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011559_Identyfikacja_barier_zarzadzania_zasobami_ludzkimi_w_samorzadzie_terytorialnym_w_warunkach_kryzysu/links/55a3a1b308aee1d98de045ed/Identyfikacja-barier-zarzadzania-zasobami-ludzkimi-w-samorzadzie-terytorialnym-w-warunkach-kryzysu.pdf
34
Urząd gminy jako organizator usług publicznych = Municipality Office as a Public Services Organizer / Bernard BIŃCZYCKI // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, cop. 2010. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 9). - S. 21-27. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88421-65-5. - Pełny tekst: http://otworzksiazke.ceon.pl/images/ksiazki/organizacje_komercyjne_i_niekomercyjne_2010/organizacje_komercyjne_i_niekomercyjne_2010.pdf
35
Rola edukacji menedżerskiej pracowników samorządowych w rozwoju regionalnym / Bernard BIŃCZYCKI // W: Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy / [red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ]. - Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010. - (Nauka i Gospodarka ; t. 2). - S. 445-454. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-2-0. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011557_Rola_edukacji_menedzerskiej_pracownikow_samorzadowych_w_rozwoju_regionalnym/links/55a3a12308aed99da24c4e0e/Rola-edukacji-menedzerskiej-pracownikow-samorzadowych-w-rozwoju-regionalnym.pdf
36
Etyczny wymiar pracy urzędników samorządowych / Bernard BIŃCZYCKI // W: Etyczne aspekty zarządzania w warunkach nowej gospodarki / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Ekonomiczny, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, 2010. - S. 11-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62785-00-1. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011556_Etyczny_wymiar_pracy_urzednikow_samorzadowych/links/55a3a10208aed99da24c4e05/Etyczny-wymiar-pracy-urzednikow-samorzadowych.pdf
37
Nowe instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej : próba oceny = New Tools of Human Resources Management in Local Government - an Attempt of Assessment / Bernard BIŃCZYCKI // W: Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego : teoria i praktyka / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 460-465. - Summ. - ISBN 978-83-7246-527-6. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011460_Nowe_instrumenty_zarzadzania_zasobami_ludzkimi_w_administracji_samorzadowej_-_proba_oceny/links/55a3a15f08aef80523531e5f/Nowe-instrumenty-zarzadzania-zasobami-ludzkimi-w-administracji-samorzadowej-proba-oceny.pdf?origin=publication_detail
38
Improvement Issues in the HRM Systems in the Public Sector Organizations in Times of Crisis / Bernard BIŃCZYCKI // W: 6th International Scientific Symposium on Business Administration : Global Economic Crisis and Changes : Restructuring Business System : Strategic Perspectives for Local, National and Global Actors : Conference Proceedings : Karvina, May 27-28, 2010 / [ed. Christina Kliková]. - Karviná : Silesian University in Opava ; School of Business Administration in Karviná, 2010. - S. 508-513. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7248-594-9. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011737_Improvement_Issues_in_the_HRM_Systems_in_the_Public_Sector_Organizations_in_Times_of_Crisis/links/55a3a00b08aee1d98de04511/Improvement-Issues-in-the-HRM-Systems-in-the-Public-Sector-Organizations-in-Times-of-Crisis.pdf
39
Analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie / Bernard BIŃCZYCKI, Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA. - [Wieliczka] : Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 289-318. - ISBN 978-83-931128-0-7. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280010743_Analiza_systemu_zarzadzania_zasobami_ludzkimi_w_przedsiebiorstwie/links/55a3975208aea517405cfe75/Analiza-systemu-zarzadzania-zasobami-ludzkimi-w-przedsiebiorstwie.pdf
40
Wyzwania kadrowe publicznej administracji samorządowej = Today's Personnel Challenges of the Local Government Public Organisations / Bernard BIŃCZYCKI // W: Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 147-152. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-3-2. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011468_Wyzwania_kadrowe_publicznej_administracji_samorzadowej/links/55a3a1f708aef80523531e9e/Wyzwania-kadrowe-publicznej-administracji-samorzadowej.pdf?origin=publication_detail
41
Analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie / Bernard BIŃCZYCKI, Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2009), s. 350-385
42
Przegląd metod badania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK, Bernard BIŃCZYCKI, Andrzej KOZINA // W: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Seria: Zarządzanie). - S. 143-164. - ISBN 978-83-255-0237-9. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280010968_Przeglad_metod_badania_struktur_organizacyjnych_przedsiebiorstw/links/55a3982208aea517405cffae/Przeglad-metod-badania-struktur-organizacyjnych-przedsiebiorstw.pdf?origin=publication_detail
43
Organizacyjno-prawne uwarunkowania procesu wynagradzania pracowników samorządowych = Organisational and Legal Determinants of the Remuneration of Local Government Employees / Bernard BIŃCZYCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 772 (2008), s. 237-248. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=167919273. - ISSN 1898-6447
44
Identyfikacja funkcji zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie gminy = Identifying the Functions of Human Relations Management in Public Administration Institutions / Bernard BIŃCZYCKI // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 1, t. 1). - S. 138-146. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-416-4. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011754_Identyfikacja_funkcji_zarzadzania_zasobami_ludzkimi_w_urzedzie_gminy/links/55a3a21e08aee1d98de0461b/Identyfikacja-funkcji-zarzadzania-zasobami-ludzkimi-w-urzedzie-gminy.pdf?origin=publication_detail
45
Strategie personalne urzędów administracji samorządowej = Human Resources Strategies of Local Authority Offices / Bernard BIŃCZYCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 782 (2008), s. 193-205. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=161034790. - ISSN 1898-6447
46
Ocena procesu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej / Bernard BIŃCZYCKI ; Promotor: Leszek KOZIOŁ. - Kraków, 2008. - 341 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001407a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001407b
47
Kierunki doskonalenia procesu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej = Trends in Improving the Human Resources Management Process in Local Government Administration / Bernard BIŃCZYCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007), s. 177-191. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=138905512. - ISSN 0208-7944
48
System informacyjny w zarządzaniu operacyjnym / Bernard BIŃCZYCKI, Małgorzata TYRAŃSKA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - 62 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-342-6. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280010706_System_informacyjny_w_zarzadzaniu_operacyjnym/links/55a3985508ae69432ac5454b/System-informacyjny-w-zarzadzaniu-operacyjnym.pdf
49
Wpływ kapitału ludzkiego na rozwój przedsiębiorczości - prezentacja wyników badań = The Effect of Human Capital on the Development of Entrepreneurship - Research Results / Bernard BIŃCZYCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007), s. 219-230. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=154050930. - ISSN 1898-6447
50
Organizacja procesu rekrutacji w urzędzie administracji samorządowej na przykładzie miasta Krakowa = Organisation of the Recruitment Process in the Local Government Institutions / Bernard BIŃCZYCKI // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 99-114. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-317-7. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011649_Organizacja_procesu_rekrutacji_w_urzedzie_administracji_samorzadowej_na_przykladzie_Miasta_Krakowa/links/55a3a24108aed99da24c4e95/Organizacja-procesu-rekrutacji-w-urzedzie-administracji-samorzadowej-na-przykladzie-Miasta-Krakowa.pdf
51
Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym = Perfecting Information Processes in Operational Management / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 700 (2006), s. 25-45. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=113455153. - ISSN 0208-7944
52
Doskonalenie procesu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej = Main Aspects of Improving Human Resources Management in the Public Sector / Bernard BIŃCZYCKI // W: Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ. - Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005. - S. 19-30. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89879-04-2
53
Zarządzanie kapitałem ludzkim w kontekście funkcjonowania systemu informacyjnego = Information System as an Instrument of Improving the Human Capital Management in an Organization / Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 5 (2005), s. 186-199. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : ujęcie zasobowe i procesowe. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280010631_Zarzadzanie_kapitalem_ludzkim_w_kontekscie_funkcjonowania_systemu_informacyjnego/links/55a3970608ae69432ac543c5/Zarzadzanie-kapitalem-ludzkim-w-kontekscie-funkcjonowania-systemu-informacyjnego.pdf. - ISSN 1732-1565
54
Generalny realizator / Bernard BIŃCZYCKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 144. - ISBN 83-7251-438-0. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280010596_Definicja_generalnego_realizatora_Generalny_realizator/links/55a3956e08aea517405cfd35/Definicja-generalnego-realizatora-Generalny-realizator.pdf
55
Value Engineering / Bernard BIŃCZYCKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 607. - ISBN 83-7251-438-0. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280010604_Definicja_Value_Engineering_Value_Engineering/links/55a395ac08ae69432ac542cf/Definicja-Value-Engineering-Value-Engineering.pdf?origin=publication_detail
56
Organizacja i funkcjonowanie systemu informacji kadrowej w przedsiębiorstwie = The Organisation and Functioning of the Personnel Information System in the Enterprise / Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 652 (2004), s. 189-212. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=66001238. - ISSN 0208-7944
57
Generalny wykonawca / Bernard BIŃCZYCKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 144. - ISBN 83-7251-438-0. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280010598_Definicja_generalnego_wykonawcy_Generalny_wykonawca/links/55a3958308aeaefdb97bc97f/Definicja-generalnego-wykonawcy-Generalny-wykonawca.pdf?origin=publication_detail
58
Generalny projektant / Bernard BIŃCZYCKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 143. - ISBN 83-7251-438-0. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280010408_Definicja_generalnego_projektanta_Generalny_projektant/links/55a3953708aea517405cfcfe/Definicja-generalnego-projektanta-Generalny-projektant.pdf?origin=publication_detail
59
Diagnoza / Bernard BIŃCZYCKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 100. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280010588_Diagnoza_Definicja_diagnozy/links/55a3950a08aea517405cfcd8/Diagnoza-Definicja-diagnozy.pdf?origin=publication_detail
60
Generalny dostawca / Bernard BIŃCZYCKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 143. - ISBN 83-7251-438-0. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280010590_Definicja_generalnego_dostawcy_Generalny_dostawca/links/55a3952108ae69432ac54259/Definicja-generalnego-dostawcy-Generalny-dostawca.pdf?origin=publication_detail
61
System idealny Nadlera / Bernard BIŃCZYCKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 568-569. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280010602_Definicja_systemu_idealnego_Nadlera_Schemat_systemu_idealnego_Nadlera_System_idealny_Nadlera/links/55a3959b08ae7ed8b92e975d/Definicja-systemu-idealnego-Nadlera-Schemat-systemu-idealnego-Nadlera-System-idealny-Nadlera.pdf
62
Struktura informacji wewnętrznych dla potrzeb zarządzania personelem w urzędzie gminy = Structure of Internal Information Supporting Human Resources Management in Community Office / Bernard BIŃCZYCKI // W: Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 75-86. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-232-4. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011759_Struktura_informacji_wewnetrznych_dla_potrzeb_zarzadzania_personelem_w_urzedzie_gminy/links/55a3a26b08aee1d98de0464a/Struktura-informacji-wewnetrznych-dla-potrzeb-zarzadzania-personelem-w-urzedzie-gminy.pdf
63
Analiza strategii personalnej na przykładzie przedsiębiorstwa Tabor SA = An Analysis of Personnel Strategy with Reference to Tabor SA / Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 627 (2003), s. 149-175. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=57079503. - ISSN 0208-7944
64
Organizacyjne uwarunkowania doskonalenia systemu obsługi klienta = Organizational Aspects of Improving Customer Service System / Bernard BIŃCZYCKI // W: Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r. / [red. Czesław Kapusta]. - Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2002. - S. 9-18. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-917312-2-7
65
Projektowanie systemu controllingu personalnego na przykładzie firmy Belmex SA = Controlling Supported Management of the Effectiveness of Changes in Economic Processes within a Company in the Context of Formation of Information Society / Bernard BIŃCZYCKI // W: Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydaw. EJB, 2002. - S. 77-92. - Bibliogr. - ISBN 83-885119-26-3. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011561_Projektowanie_systemu_controllingu_personalnego_na_przykladzie_firmy_Belmex_SA/links/55a3a28f08aef80523531eed/Projektowanie-systemu-controllingu-personalnego-na-przykladzie-firmy-Belmex-SA.pdf
66
Metody analizy strategicznej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi = Methods of Strategic Analysis in the Field of Human Resources Management / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 603 (2002), s. 257-270. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15492. - ISSN 0208-7944
67
Doskonalenie systemu obsługi klienta = Improving Customer Service Systems / Bernard BIŃCZYCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 603 (2002), s. 165-182. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15410. - ISSN 0208-7944
68
Organizacja i funkcjonowanie holdingu komunalnego (na przykładzie Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA) = The Organisation and Functioning of a Communal Hilding (Using the Example of the Kraków Communal Holding - Krakowski Holding Komunalny SA) / Bernard BIŃCZYCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 574 (2002), s. 231-243. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=12832. - ISSN 0208-7944
69
Public relations w przedsiębiorstwie komunalnym / Bernard BIŃCZYCKI // Gazeta Samorządu Administracji. - nr 18 (88) (2001), s. 36. - ISSN 1428-8257
70
Program kształtowania wizerunku firmy / Bernard BIŃCZYCKI // Gazeta Samorządu Administracji. - nr 19 (89) (2001), s. 38. - ISSN 1428-8257
71
Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa komunalnego / Bernard BIŃCZYCKI // W: Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji : materiały z konferencji. T. 2 / red. Stanisław Ślusarczyk, Jarosław Świda, Dariusz Tworzydło. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2001. - (Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka). - S. 15-28. - Bibliogr. - ISBN 83-87658-22-7. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011481_Ksztaltowanie_wizerunku_przedsiebiorstwa_komunalnego/links/55a3a2a508ae72349bbc26de/Ksztaltowanie-wizerunku-przedsiebiorstwa-komunalnego.pdf
72
Metody analizy strategicznej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi / Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI, Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ. - (2000), s. 174-202. - Załącznik
73
Metody planowania personelu / Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 2] / [autorzy: Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZIOŁ, Czesław MESJASZ]. - (1999), s. 245-314
74
Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 3, Metodyka diagnozy procesu zarządzania zasobami ludzkim w działalności operacyjnej przedsiębiorstw / Adam STABRYŁA - kierownik tematu ; Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 77 : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
75
Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : współczesne metody zarządzania operacyjnego w organizacji opartej na wiedzy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA] ; Leszek KOZIOŁ, Czesław MESJASZ, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 134 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
76
Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w zarządzaniu operacyjnym / [kierownik tematu: Leszek KOZIOŁ] ; Leszek KOZIOŁ, Czesław MESJASZ, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS, Ewa ZYCH. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 140 s. : il. ; 30 cm. - Aneks. - Bibliogr.
77
Modele i metody usprawniania procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym / Leszek KOZIOŁ, Czesław MESJASZ, Małgorzata TYRAŃSKA, Tomasz MAŁKUS, Bernard BIŃCZYCKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 133 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
78
Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym / Leszek KOZIOŁ (kierownik tematu), Adam STABRYŁA, Czesław MESJASZ, Jan BELICZYŃSKI, Andrzej KOZINA, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 183[1] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
79
System informacji kadrowej w organizacji / Leszek KOZIOŁ - kierownik tematu, Adam STABRYŁA, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 61 s. : il. ; 30 cm. - Załączniki. - Bibliogr.
80
Wdrażanie strategii personalnych i kontrola strategiczna / Leszek KOZIOŁ, Adam STABRYŁA, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 71 [2] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Barczak B., Bińczycki B., (2018), Koordynacja portfela projektów w strukturach sieciowych. [W:] Cabała P. (red.), Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań, Kraków : Mfiles.pl, s. 55-73.
2
Bińczycki B., (2018), Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 431-445.
3
Białkiewicz J., Bińczycki B., Małkus T., (2018), Zarządzanie w warunkach globalizacji. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 404-416.
4
Trętko M., Bińczycki B., (2017), Motywowanie pracowników niepełnosprawnych w świetle badań empirycznych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 1, s. 27-41; http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/inne/2168315689.pdf
5
Bińczycki B., Trętko M., (2016), Process Management of Work Conditions of People with Disabilities. [W:] Hittmár Š. (red.), Management and Marketing Trends in Theory and Practice, Zilina : University Publishing Centre, University of Zilina, s. 5-7.
6
Bińczycki B., Łukasiński W., (2016), Determinants of Quality of Work Conditions. [W:] Arsovski S., Tadić D., Stefanović M. (red.), 1. International Conference on Quality of Life : Conference Manual, Kragujevac : Faculty of Engineering, Center for Quality, s. 187-193.
7
Barczak B., Bińczycki B., (2016), Analiza morfologiczna w wariantowaniu rozwiązań projektowych. [W:] Cabała P. (red.), Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji, Warszawa : Difin SA, s. 67-87.
8
Łukasiński W., Bińczycki B., (2015), Etyka, a projakościowe zarządzanie, "Problemy Jakości", nr 6, s. 10-16.
9
Bińczycki B., (2015), Implementation of Motivation Function in Public Organizations. [W:] Hittmár Š. (red.), Theory of Management 8 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers, Zilina : University of Zilina, s. 63-65.
10
Bińczycki B., Trętko M., (2015), Piramida potrzeb osób z niepełnosprawnością jako narzędzie zarządzania, "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 61, s. 5-19; http://zeszyty.woiz.pl/pliki/zeszyt_OiZ_61.pdf
11
Bińczycki B., (2015), The Problem of Motivation to Work in the Public Sector Organizations. [W:] Arsovski S., Lazić M., Stefanović M. (red.), 9. International Quality Conference : Conference Manual, June 05th 2015, Kragujevac, Kragujevac : Faculty of Engineering, s. 353-360.
12
Bińczycki B., (2014), Entrepreneurial Approach to Management of Public Organizations. [W:] Stabryła A., Woźniak K. (red.), Managing Organizations in the Information Society, Kraków : Mfiles.pl, s. 11-17.
13
Bińczycki B., (2014), Systemy motywacyjne w organizacjach publicznych. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2, s. 89-115.
14
Bińczycki B., (2013), Ergonomia i bezpieczeństwo pracy jako determinanty efektywnego gospodarowania przedsiębiorstwem. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1, s. 109-128.
15
Bińczycki B., (2013), Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 306-315.
16
Bińczycki B., (2013), Ergonomics in Human Resources Management. [W:] Arsovski S., Lazic M., Stefanovic M. (red.), 7. International Quality Conference : Conference Manual : May 24th 2013, Kragujevac, Kragujevac : Faculty of Engineering, University of Kragujevac : Center for Quality, s. 263-266.
17
Białkiewicz J., Bińczycki B., Małkus T., (2013), Zarządzanie w warunkach globalizacji. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 289-297.
18
Bińczycki B., (2012), Wybrane problemy etycznego zarządzania organizacją. [W:] Stabryła A., Woźniak K. (red.), Determinanty potencjału rozwoju organizacji, Kraków : Mfiles.pl, s. 247-253.
19
Bińczycki B., (2012), Obszary i narzędzia badawcze w diagnostyce zasobów ludzkich organizacji. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami, s. 105-123.
20
Bińczycki B., (2012), Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej. [W:] Tyrańska M. (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Warszawa : Difin, s. 198-224.
21
Bińczycki B., (2012), Administrative Function of Human Resources Management in Public Organizations. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 309-315.
22
Białkiewicz J., Bińczycki B., Małkus T., (2012), Zarządzanie w warunkach globalizacji. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 404-416.
23
Bińczycki B., (2012), Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 431-445.
24
Bińczycki B., (2011), Research Areas in Human Resource Management of Public Sector Organizations. [W:] Oczkowska R., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 583-589.
25
Białkiewicz J., Bińczycki B., Małkus T., (2011), Globalizacja i związane z nią wyzwania w zarządzaniu. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem, s. 363-375.
26
Bińczycki B., (2011), Współczesne wymagania kompetencyjne pracowników samorządowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", 34, s. 183-191; https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011550_Wspolczesne_wymagania_kompetencyjne_pracownikow_samorzadowych_w_Kompetencje_pracownika_a_funkcjonowanie_wspolczesnej_organizacji/links/55a3a05608aee1d98de04546/Wspolczesne-wymagania-kompetencyjne-pracownikow-samorzadowych-w-Kompetencje-pracownika-a-funkcjonowanie-wspolczesnej-organizacji.pdf?origin=publication_detail
27
Bińczycki B., (2011), Strategic Aspect of Human Resources Management in Public Sector Organizations. [W:] Hittmár Š. (red.), Theory of Management 3 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers, Zilina : University of Zilina, s. 216-220.
28
Bińczycki B., (2011), Podejście diagnostyczne w badaniu zasobów ludzkich organizacji publicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 871, s. 153-165; https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/279961286_Podejscie_diagnostyczne_w_badaniu_zasobow_ludzkich_organizacji_publicznych/links/559ff76608aed84bedf44b4a/Podejscie-diagnostyczne-w-badaniu-zasobow-ludzkich-organizacji-publicznych.pdf
29
Bińczycki B., (2011), Wybrane zagadnienia etyki w zarządzaniu. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem, s. 278-291.
30
Bińczycki B., (2010), Ocena procesu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2, s. 201-217.
31
Bińczycki B., (2010), Zasoby ludzkie administracji samorządowej w rozwoju kraju i regionów. [W:] Kosiedowski W. (red.), Kapitał ludzki w procesie przemian Europy Środkowej i Wschodniej : aspekty makroekonomiczne i regionalne, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", s. 87-96.
32
Bińczycki B., (2010), Jakość pracy w organizacjach publicznych : interpretacja pojęcia. [W:] Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji, T. 2, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 22-29.
33
Bińczycki B., (2010), Identyfikacja barier zarządzania zasobami ludzkimi w samorządzie terytorialnym w warunkach kryzysu. [W:] Stabryła A. (red.), Systemy controllingu, monitoringu i audytu, Kraków : Mfiles.pl, s. 111-117.
34
Bińczycki B., (2010), Urząd gminy jako organizator usług publicznych. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 9), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 21-27.
35
Bińczycki B., (2010), Rola edukacji menedżerskiej pracowników samorządowych w rozwoju regionalnym. [W:] Teczke J., Czekaj J. (red.), Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 445-454.
36
Bińczycki B., (2010), Etyczny wymiar pracy urzędników samorządowych. [W:] Skrzypek E. (red.), Etyczne aspekty zarządzania w warunkach nowej gospodarki, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Ekonomiczny, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, s. 11-19.
37
Bińczycki B., (2010), Nowe instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej : próba oceny. [W:] Bieniok H., Kraśnicka T. (red.), Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego : teoria i praktyka, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 460-465.
38
Bińczycki B., (2010), Improvement Issues in the HRM Systems in the Public Sector Organizations in Times of Crisis. [W:] Kliková C. (red.), 6th International Scientific Symposium on Business Administration : Global Economic Crisis and Changes : Restructuring Business System : Strategic Perspectives for Local, National and Global Actors : Conference Proceedings : Karvina, May 27-28, 2010, Karviná : Silesian University in Opava : School of Business Administration in Karviná, s. 508-513.
39
Bińczycki B., Łukasiński W., (2010), Analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (red.), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, [Wieliczka] : Mfiles.pl, s. 289-318.
40
Bińczycki B., (2009), Wyzwania kadrowe publicznej administracji samorządowej. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 147-152.
41
Bińczycki B., Łukasiński W., (2009), Analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1], s. 350-385.
42
Barczak B., Bartusik K., Bińczycki B., Kozina A., (2009), Przegląd metod badania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 143-164.
43
Bińczycki B., (2008), Organizacyjno-prawne uwarunkowania procesu wynagradzania pracowników samorządowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 772, s. 237-248; https://bazekon.uek.krakow.pl/167919273
44
Bińczycki B., (2008), Identyfikacja funkcji zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie gminy. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 1 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 1, t. 1), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 138-146.
45
Bińczycki B., (2008), Strategie personalne urzędów administracji samorządowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 782, s. 193-205; https://bazekon.uek.krakow.pl/161034790
46
Bińczycki B., (2008), Ocena procesu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej, Prom. Kozioł L., Kraków : , 341 k.
47
Bińczycki B., (2007), Kierunki doskonalenia procesu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 727, s. 177-191; https://bazekon.uek.krakow.pl/138905512
48
Bińczycki B., Tyrańska M., Walas-Trębacz J., (2007), System informacyjny w zarządzaniu operacyjnym, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 62 s.
49
Bińczycki B., (2007), Wpływ kapitału ludzkiego na rozwój przedsiębiorczości - prezentacja wyników badań, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 753, s. 219-230; https://bazekon.uek.krakow.pl/154050930
50
Bińczycki B., (2006), Organizacja procesu rekrutacji w urzędzie administracji samorządowej na przykładzie miasta Krakowa. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.), T. 1, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 99-114.
51
Kozioł L., Tyrańska M., Bińczycki B., (2006), Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 700, s. 25-45; https://bazekon.uek.krakow.pl/113455153
52
Bińczycki B., (2005), Doskonalenie procesu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej. [W:] Kozioł L. (red.), Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 19-30.
53
Tyrańska M., Bińczycki B., (2005), Zarządzanie kapitałem ludzkim w kontekście funkcjonowania systemu informacyjnego, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 5, s. 186-199; https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280010631_Zarzadzanie_kapitalem_ludzkim_w_kontekscie_funkcjonowania_systemu_informacyjnego/links/55a3970608ae69432ac543c5/Zarzadzanie-kapitalem-ludzkim-w-kontekscie-funkcjonowania-systemu-informacyjnego.pdf
54
Bińczycki B., (2004), Generalny realizator. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 144.
55
Bińczycki B., (2004), Value Engineering. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 607.
56
Tyrańska M., Bińczycki B., (2004), Organizacja i funkcjonowanie systemu informacji kadrowej w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 652, s. 189-212; https://bazekon.uek.krakow.pl/66001238
57
Bińczycki B., (2004), Generalny wykonawca. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 144.
58
Bińczycki B., (2004), Generalny projektant. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 143.
59
Bińczycki B., (2004), Diagnoza. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 100.
60
Bińczycki B., (2004), Generalny dostawca. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 143.
61
Bińczycki B., (2004), System idealny Nadlera. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 568-569.
62
Bińczycki B., (2004), Struktura informacji wewnętrznych dla potrzeb zarządzania personelem w urzędzie gminy. [W:] Stabryła A. (red.), Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.), T. 1, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 75-86.
63
Tyrańska M., Bińczycki B., (2003), Analiza strategii personalnej na przykładzie przedsiębiorstwa Tabor SA, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 627, s. 149-175; https://bazekon.uek.krakow.pl/57079503
64
Bińczycki B., (2002), Organizacyjne uwarunkowania doskonalenia systemu obsługi klienta. [W:] Kapusta C. (red.), Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 9-18.
65
Bińczycki B., (2002), Projektowanie systemu controllingu personalnego na przykładzie firmy Belmex SA. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002, Kraków : Wydaw. EJB, s. 77-92.
66
Kozioł L., Tyrańska M., Bińczycki B., (2002), Metody analizy strategicznej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 603, s. 257-270; https://bazekon.uek.krakow.pl/15492
67
Bińczycki B., (2002), Doskonalenie systemu obsługi klienta, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 603, s. 165-182; https://bazekon.uek.krakow.pl/15410
68
Bińczycki B., (2002), Organizacja i funkcjonowanie holdingu komunalnego (na przykładzie Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 574, s. 231-243; https://bazekon.uek.krakow.pl/12832
69
Bińczycki B., (2001), Public relations w przedsiębiorstwie komunalnym, "Gazeta Samorządu Administracji", nr 18 (88), s. 36.
70
Bińczycki B., (2001), Program kształtowania wizerunku firmy, "Gazeta Samorządu Administracji", nr 19 (89), s. 38.
71
Bińczycki B., (2001), Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa komunalnego. [W:] Ślusarczyk S., Świda J., Tworzydło D. (red.), Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji : materiały z konferencji, T. 2, Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 15-28.
72
Bińczycki B., Kozioł L., Tyrańska M., (2000), Metody analizy strategicznej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] STABRYŁA A., BARTUSIK K., MAŁKUS T., WAWAK S., WOŹNIAK K., PIEKARZ H., WALAS-TRĘBACZ J., BELICZYŃSKI J., BARCZAK B., CABAŁA P., BIŃCZYCKI B., KOZIOŁ L., TYRAŃSKA M., KOZINA A., MESJASZ C. (kierownik tematu), Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych, s. 174-202.
73
Bińczycki B., Kozioł L., Tyrańska M., (1999), Metody planowania personelu. [W:] BARCZAK , CABAŁA P., BIŃCZYCKI B., KOZIOŁ L., TYRAŃSKA M., KOZIOŁ A., MESJASZ C. (kierownik tematu), Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 2], s. 245-314.
74
Kozioł L., Tyrańska M., Bińczycki B., (2007), Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 3, Metodyka diagnozy procesu zarządzania zasobami ludzkim w działalności operacyjnej przedsiębiorstw, Stabryła A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 77
75
Kozioł L., Mesjasz C., Tyrańska M., Bińczycki B., Małkus T., (2006), Systemy zarządzania informacjami i wiedzą: współczesne metody zarządzania operacyjnego w organizacji opartej na wiedzy, Stabryła A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 134 s.
76
Kozioł L., Mesjasz C., Tyrańska M., Bińczycki B., Małkus T., Zych E., (2005), Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w zarządzaniu operacyjnym, Kozioł L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 140 s.
77
Kozioł L., Mesjasz C., Tyrańska M., Małkus T., Bińczycki B., (2004), Modele i metody usprawniania procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 133 s.
78
Kozioł L., Stabryła A., Mesjasz C., Kozina A., Tyrańska M., Bińczycki B., Małkus T., Beliczyński J., (2003), Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym, Kozioł L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 183[1] s.
79
Kozioł L., Stabryła A., Tyrańska M., Bińczycki B., (2002), System informacji kadrowej w organizacji, Kozioł L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 61 s.
80
Kozioł L., Stabryła A., Tyrańska M., Bińczycki B., (2001), Wdrażanie strategii personalnych i kontrola strategiczna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 71 [2] s.
1
@inbook{UEK:2168323763,
author = "Barczak Beata and Bińczycki Bernard",
title = "Koordynacja portfela projektów w strukturach sieciowych",
booktitle = "Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań",
pages = "55-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-941408-4-7",
}
2
@inbook{UEK:2168329269,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "431-445",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
3
@inbook{UEK:2168329265,
author = "Białkiewicz Jerzy Andrzej and Bińczycki Bernard and Małkus Tomasz",
title = "Zarządzanie w warunkach globalizacji",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "404-416",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
4
@article{UEK:2168315689,
author = "Trętko Monika and Bińczycki Bernard",
title = "Motywowanie pracowników niepełnosprawnych w świetle badań empirycznych",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "1",
pages = "27-41",
year = "2017",
}
5
@inbook{UEK:2168313661,
author = "Bińczycki Bernard and Trętko Monika",
title = "Process Management of Work Conditions of People with Disabilities",
booktitle = "Management and Marketing Trends in Theory and Practice",
pages = "5-7",
adress = "Zilina",
publisher = "University Publishing Centre, University of Zilina",
year = "2016",
isbn = "978-80-554-1297-9",
}
6
@inbook{UEK:2168309919,
author = "Bińczycki Bernard and Łukasiński Wiesław",
title = "Determinants of Quality of Work Conditions",
booktitle = "1. International Conference on Quality of Life : Conference Manual",
pages = "187-193",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Engineering, Center for Quality",
year = "2016",
isbn = "978-86-6335-033-5",
}
7
@inbook{UEK:2168310473,
author = "Barczak Beata and Bińczycki Bernard",
title = "Analiza morfologiczna w wariantowaniu rozwiązań projektowych",
booktitle = "Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji",
pages = "67-87",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-197-9",
}
8
@article{UEK:2168292925,
author = "Łukasiński Wiesław and Bińczycki Bernard",
title = "Etyka, a projakościowe zarządzanie",
journal = "Problemy Jakości",
number = "6",
pages = "10-16",
year = "2015",
}
9
@inbook{UEK:2168298497,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Implementation of Motivation Function in Public Organizations",
booktitle = "Theory of Management 8 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers",
pages = "63-65",
adress = "Zilina",
publisher = "University of Zilina",
year = "2015",
isbn = "978-80-554-1127-9",
}
10
@article{UEK:2168300277,
author = "Bińczycki Bernard and Trętko Monika",
title = "Piramida potrzeb osób z niepełnosprawnością jako narzędzie zarządzania",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 61",
pages = "5-19",
year = "2015",
issn = "",
}
11
@inbook{UEK:2168292977,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "The Problem of Motivation to Work in the Public Sector Organizations",
booktitle = "9. International Quality Conference : Conference Manual, June 05th 2015, Kragujevac",
pages = "353-360",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Engineering",
year = "2015",
isbn = "978-86-6335-015-1",
}
12
@inbook{UEK:2168282693,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Entrepreneurial Approach to Management of Public Organizations",
booktitle = "Managing Organizations in the Information Society",
pages = "11-17",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-935104-3-6",
}
13
@unpublished{UEK:2168295075,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Systemy motywacyjne w organizacjach publicznych",
booktitle = "Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2",
pages = "89-115",
year = "2014",
}
14
@unpublished{UEK:2168287111,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Ergonomia i bezpieczeństwo pracy jako determinanty efektywnego gospodarowania przedsiębiorstwem",
booktitle = "Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1",
pages = "109-128",
year = "2013",
}
15
@inbook{UEK:2168271582,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "306-315",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
16
@inbook{UEK:2168254908,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Ergonomics in Human Resources Management",
booktitle = "7. International Quality Conference : Conference Manual : May 24th 2013, Kragujevac",
pages = "263-266",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Engineering, University of Kragujevac ; Center for Quality",
year = "2013",
isbn = "978-86-86663-94-8",
}
17
@inbook{UEK:2168271550,
author = "Białkiewicz Jerzy Andrzej and Bińczycki Bernard and Małkus Tomasz",
title = "Zarządzanie w warunkach globalizacji",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "289-297",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
18
@inbook{UEK:2168235704,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Wybrane problemy etycznego zarządzania organizacją",
booktitle = "Determinanty potencjału rozwoju organizacji",
pages = "247-253",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-8-3",
}
19
@unpublished{UEK:2168263414,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Obszary i narzędzia badawcze w diagnostyce zasobów ludzkich organizacji",
booktitle = "Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami",
pages = "105-123",
year = "2012",
}
20
@inbook{UEK:2168228746,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej",
booktitle = "Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
pages = "198-224",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-588-8",
}
21
@inbook{UEK:2168243662,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Administrative Function of Human Resources Management in Public Organizations",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy",
pages = "309-315",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-02-0",
}
22
@inbook{UEK:2168238000,
author = "Białkiewicz Jerzy Andrzej and Bińczycki Bernard and Małkus Tomasz",
title = "Zarządzanie w warunkach globalizacji",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "404-416",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
23
@inbook{UEK:2168238008,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "431-445",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
24
@inbook{UEK:2168228258,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Research Areas in Human Resource Management of Public Sector Organizations",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World",
pages = "583-589",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-36-5",
}
25
@unpublished{UEK:2168255448,
author = "Białkiewicz Jerzy and Bińczycki Bernard and Małkus Tomasz",
title = "Globalizacja i związane z nią wyzwania w zarządzaniu",
booktitle = "Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "363-375",
year = "2011",
}
26
@article{UEK:2167669921,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Współczesne wymagania kompetencyjne pracowników samorządowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu",
number = "34",
pages = "183-191",
adress = "",
year = "2011",
}
27
@inbook{UEK:2168221340,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Strategic Aspect of Human Resources Management in Public Sector Organizations",
booktitle = "Theory of Management 3 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers",
pages = "216-220",
adress = "Zilina",
publisher = "University of Zilina",
year = "2011",
isbn = "978-80-554-0419-6",
}
28
@article{UEK:2168218588,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Podejście diagnostyczne w badaniu zasobów ludzkich organizacji publicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "871",
pages = "153-165",
year = "2011",
}
29
@unpublished{UEK:2168255388,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Wybrane zagadnienia etyki w zarządzaniu",
booktitle = "Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "278-291",
year = "2011",
}
30
@unpublished{UEK:2168230910,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Ocena procesu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2",
pages = "201-217",
year = "2010",
}
31
@inbook{UEK:2168292931,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Zasoby ludzkie administracji samorządowej w rozwoju kraju i regionów",
booktitle = "Kapitał ludzki w procesie przemian Europy Środkowej i Wschodniej : aspekty makroekonomiczne i regionalne",
pages = "87-96",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora",
year = "2010",
isbn = "978-83-7285-557-2",
}
32
@inbook{UEK:2163006739,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Jakość pracy w organizacjach publicznych : interpretacja pojęcia",
booktitle = "Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 2",
pages = "22-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2010",
isbn = "978-83-929209-4-6",
}
33
@inbook{UEK:2165825609,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Identyfikacja barier zarządzania zasobami ludzkimi w samorządzie terytorialnym w warunkach kryzysu",
booktitle = "Systemy controllingu, monitoringu i audytu",
pages = "111-117",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-1-4",
}
34
@inbook{UEK:2168237586,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Urząd gminy jako organizator usług publicznych",
booktitle = "Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów",
pages = "21-27",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "2010",
issn = "2543-5396",
isbn = "978-83-88421-65-5",
}
35
@inbook{UEK:2165701979,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Rola edukacji menedżerskiej pracowników samorządowych w rozwoju regionalnym",
booktitle = "Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy",
pages = "445-454",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-930382-2-0",
}
36
@inbook{UEK:2168292927,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Etyczny wymiar pracy urzędników samorządowych",
booktitle = "Etyczne aspekty zarządzania w warunkach nowej gospodarki",
pages = "11-19",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Ekonomiczny, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą",
year = "2010",
isbn = "978-83-62785-00-1",
}
37
@inbook{UEK:2165760741,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Nowe instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej : próba oceny",
booktitle = "Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego : teoria i praktyka",
pages = "460-465",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-527-6",
}
38
@inbook{UEK:2165728763,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Improvement Issues in the HRM Systems in the Public Sector Organizations in Times of Crisis",
booktitle = "6th International Scientific Symposium on Business Administration : Global Economic Crisis and Changes : Restructuring Business System : Strategic Perspectives for Local, National and Global Actors : Conference Proceedings : Karvina, May 27-28, 2010",
pages = "508-513",
adress = "Karviná",
publisher = "Silesian University in Opava ; School of Business Administration in Karviná",
year = "2010",
isbn = "978-80-7248-594-9",
}
39
@inbook{UEK:2165522719,
author = "Bińczycki Bernard and Łukasiński Wiesław",
title = "Analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "289-318",
adress = "Wieliczka",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-0-7",
}
40
@inbook{UEK:2161917072,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Wyzwania kadrowe publicznej administracji samorządowej",
booktitle = "Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem",
pages = "147-152",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-3-2",
}
41
@unpublished{UEK:2168219050,
author = "Bińczycki Bernard and Łukasiński Wiesław",
title = "Analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1]",
pages = "350-385",
year = "2009",
}
42
@inbook{UEK:2162149815,
author = "Barczak Beata and Bartusik Katarzyna and Bińczycki Bernard and Kozina Andrzej",
title = "Przegląd metod badania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw",
booktitle = "Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "143-164",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0237-9",
}
43
@article{UEK:51341,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Organizacyjno-prawne uwarunkowania procesu wynagradzania pracowników samorządowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "772",
pages = "237-248",
year = "2008",
}
44
@inbook{UEK:50958,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Identyfikacja funkcji zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie gminy",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1",
pages = "138-146",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-416-4",
}
45
@article{UEK:50500,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Strategie personalne urzędów administracji samorządowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "782",
pages = "193-205",
year = "2008",
}
46
@unpublished{UEK:51603,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Ocena procesu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej",
adress = "Kraków",
year = "2008",
}
47
@article{UEK:50726,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Kierunki doskonalenia procesu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "727",
pages = "177-191",
year = "2007",
}
48
@book{UEK:51886,
author = "Bińczycki Bernard and Tyrańska Małgorzata and Walas-Trębacz Jolanta",
title = "System informacyjny w zarządzaniu operacyjnym",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-342-6",
}
49
@article{UEK:50876,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Wpływ kapitału ludzkiego na rozwój przedsiębiorczości - prezentacja wyników badań",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "753",
pages = "219-230",
year = "2007",
}
50
@inbook{UEK:2166176538,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Organizacja procesu rekrutacji w urzędzie administracji samorządowej na przykładzie miasta Krakowa",
booktitle = "Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1",
pages = "99-114",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-317-7",
}
51
@article{UEK:52731,
author = "Kozioł Leszek and Tyrańska Małgorzata and Bińczycki Bernard",
title = "Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "700",
pages = "25-45",
year = "2006",
}
52
@inbook{UEK:2166395648,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Doskonalenie procesu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej",
booktitle = "Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej",
pages = "19-30",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-89879-04-2",
}
53
@article{UEK:2168218112,
author = "Tyrańska Małgorzata and Bińczycki Bernard",
title = "Zarządzanie kapitałem ludzkim w kontekście funkcjonowania systemu informacyjnego",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "5",
pages = "186-199",
adress = "",
year = "2005",
}
54
@inbook{UEK:2168270026,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Generalny realizator",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "144",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
55
@inbook{UEK:2168270242,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Value Engineering",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "607",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
56
@article{UEK:2168220420,
author = "Tyrańska Małgorzata and Bińczycki Bernard",
title = "Organizacja i funkcjonowanie systemu informacji kadrowej w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "652",
pages = "189-212",
year = "2004",
}
57
@inbook{UEK:2168270028,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Generalny wykonawca",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "144",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
58
@inbook{UEK:2168270024,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Generalny projektant",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "143",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
59
@inbook{UEK:2168269930,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Diagnoza",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "100",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
60
@inbook{UEK:2168270022,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Generalny dostawca",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "143",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
61
@inbook{UEK:2168270224,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "System idealny Nadlera",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "568-569",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
62
@inbook{UEK:2168223032,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Struktura informacji wewnętrznych dla potrzeb zarządzania personelem w urzędzie gminy",
booktitle = "Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 1",
pages = "75-86",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-232-4",
}
63
@article{UEK:2168222618,
author = "Tyrańska Małgorzata and Bińczycki Bernard",
title = "Analiza strategii personalnej na przykładzie przedsiębiorstwa Tabor SA",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "627",
pages = "149-175",
year = "2003",
}
64
@inbook{UEK:2168241766,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Organizacyjne uwarunkowania doskonalenia systemu obsługi klienta",
booktitle = "Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r.",
pages = "9-18",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-917312-2-7",
}
65
@inbook{UEK:2168226425,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Projektowanie systemu controllingu personalnego na przykładzie firmy Belmex SA",
booktitle = "Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002",
pages = "77-92",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. EJB",
year = "2002",
isbn = "83-885119-26-3",
}
66
@article{UEK:2168230992,
author = "Kozioł Leszek and Tyrańska Małgorzata and Bińczycki Bernard",
title = "Metody analizy strategicznej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "603",
pages = "257-270",
year = "2002",
}
67
@article{UEK:2168230982,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Doskonalenie systemu obsługi klienta",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "603",
pages = "165-182",
year = "2002",
}
68
@article{UEK:2168225394,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Organizacja i funkcjonowanie holdingu komunalnego (na przykładzie Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "574",
pages = "231-243",
year = "2002",
}
69
@article{UEK:2168292933,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Public relations w przedsiębiorstwie komunalnym",
journal = "Gazeta Samorządu Administracji",
number = "18 (88)",
pages = "36",
year = "2001",
}
70
@article{UEK:2168292965,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Program kształtowania wizerunku firmy",
journal = "Gazeta Samorządu Administracji",
number = "19 (89)",
pages = "38",
year = "2001",
}
71
@inbook{UEK:2168292921,
author = "Bińczycki Bernard",
title = "Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa komunalnego",
booktitle = "Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji : materiały z konferencji. T. 2",
pages = "15-28",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-87658-22-7",
}
72
@unpublished{UEK:2168232580,
author = "Bińczycki Bernard and Kozioł Leszek and Tyrańska Małgorzata",
title = "Metody analizy strategicznej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych",
pages = "174-202",
year = "2000",
}
73
@unpublished{UEK:2168231372,
author = "Bińczycki Bernard and Kozioł Leszek and Tyrańska Małgorzata",
title = "Metody planowania personelu",
booktitle = "Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 2]",
pages = "245-314",
year = "1999",
}
74
@unpublished{UEK:2168219320,
author = "Kozioł Leszek and Tyrańska Małgorzata and Bińczycki Bernard",
title = "Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
75
@unpublished{UEK:2166568662,
author = "Kozioł Leszek and Mesjasz Czesław and Tyrańska Małgorzata and Bińczycki Bernard and Małkus Tomasz",
title = "Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : współczesne metody zarządzania operacyjnego w organizacji opartej na wiedzy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
76
@unpublished{UEK:2168263750,
author = "Kozioł Leszek and Mesjasz Czesław and Tyrańska Małgorzata and Bińczycki Bernard and Małkus Tomasz and Zych Ewa",
title = "Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w zarządzaniu operacyjnym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
77
@unpublished{UEK:2168263752,
author = "Kozioł Leszek and Mesjasz Czesław and Tyrańska Małgorzata and Małkus Tomasz and Bińczycki Bernard",
title = "Modele i metody usprawniania procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
78
@unpublished{UEK:2168232670,
author = "Kozioł Leszek and Stabryła Adam and Mesjasz Czesław and Kozina Andrzej and Tyrańska Małgorzata and Bińczycki Bernard and Małkus Tomasz and Beliczyński Jan",
title = "Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
79
@unpublished{UEK:2168263998,
author = "Kozioł Leszek and Stabryła Adam and Tyrańska Małgorzata and Bińczycki Bernard",
title = "System informacji kadrowej w organizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
80
@unpublished{UEK:2168264002,
author = "Kozioł Leszek and Stabryła Adam and Tyrańska Małgorzata and Bińczycki Bernard",
title = "Wdrażanie strategii personalnych i kontrola strategiczna",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}