Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Kluczowe kompetencje organizacji XXI wieku
Publisher address:
Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum s.c. Bożena Płonka-Syroka, Andrzej Syroka, 2021
Physical description:
158 s.: il.; 20 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-62563-77-7
Access mode:
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168359814
monograph
2

Title:
Organizacja i funkcjonowanie systemu edukacji dla przedsiębiorczości w kształceniu pozalekcyjnym = Organization of the Education System for Entrepreneurship in Extracurricular Education
Source:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education. - vol. 20, nr 53 (2021) , s. 75-87. - Tytuł numeru: Kształcenie w szkole i w rodzinie w dobie pandemii COVID-19 - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168356520
article
3

Title:
Zarządzanie projektami
Source:
Kurier UEK2020. - nr 3 (85), s. 42-44. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168351410
varia
4

Title:
Współczesne przejawy dehumanizacji pracy i sposoby przeciwdziałania
Source:
Nowe tendencje w zarządzaniu. T. 8 / red. Marek Pawlak - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2019, s. 219-233 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-8061-739-1
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168338689
chapter in monograph
5

Title:
Modern Corporate Ethics Programs : Ferrero Group Case Study
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 136 (2019) , s. 57-68. - Tytuł numeru: Modernity of Industry and Sciences - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the resources allocated to the Management Faculty of Cracow University of Economics, under the grant for the maintenance of the research potential
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168343415
article
6

Title:
Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 431-445
ISBN:
978-83-7252-767-7
Access mode:
Nr:
2168329269
chapter in textbook
See main document
7

Title:
Zarządzanie w warunkach globalizacji
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 404-416
ISBN:
978-83-7252-767-7
Access mode:
Nr:
2168329265
chapter in textbook
See main document
8

Title:
Koordynacja portfela projektów w strukturach sieciowych
Source:
Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań / red. Paweł CABAŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2018, s. 55-73
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-941408-4-7
Access mode:
Nr:
2168323763
chapter in monograph
See main document
9

Title:
Motywowanie pracowników niepełnosprawnych w świetle badań empirycznych = Motivation to Work of People with Disabilities : Presentation of Research Results
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 1 (2017) , s. 27-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168315689
article
10

Title:
Process Management of Work Conditions of People with Disabilities
Source:
Management and Marketing Trends in Theory and Practice / ed. Štefan Hittmár - Zilina: University Publishing Centre, University of Zilina, 2016, s. 5-7. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-1297-9
Access mode:
Nr:
2168313661
chapter in monograph
11

Conference:
1st International Conference on Quality of Life, Kragujevac, Serbia, od 2016-06-09 do 2016-06-10
Title:
Determinants of Quality of Work Conditions
Source:
1. International Conference on Quality of Life : Conference Manual / [eds. Slavko Arsovski, Danijela Tadić, Miladin Stefanović] - Kragujevac: Faculty of Engineering, Center for Quality, 2016, s. 187-193. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the resources allocated to the Management Faculty of Cracow University of Economics, under the grant for the maintenance of the research potential
ISBN:
978-86-6335-033-5
Access mode:
Nr:
2168309919
chapter in conference materials
12

Title:
Analiza morfologiczna w wariantowaniu rozwiązań projektowych
Source:
Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji / red. nauk. Paweł CABAŁA - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 67-87
ISBN:
978-83-8085-197-9
Access mode:
Nr:
2168310473
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Implementation of Motivation Function in Public Organizations
Source:
Theory of Management 8 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár - Zilina: University of Zilina, 2015, s. 63-65. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-1127-9
Access mode:
Nr:
2168298497
chapter in monograph
14

Conference:
9th International Quality Conference, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Kragujevac, Serbia, od 2015-06-05 do 2015-06-05
Title:
The Problem of Motivation to Work in the Public Sector Organizations
Source:
9. International Quality Conference : Conference Manual, June 05th 2015, Kragujevac / [eds. Slavko Arsovski, Miodrag Lazić, Miladin Stefanović] - Kragujevac: Faculty of Engineering, 2015, s. 353-360. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the resources allocated to the Management Faculty of Cracow University of Economics, under the grant for the maintenance of the research potential
ISBN:
978-86-6335-015-1
Access mode:
Nr:
2168292977
chapter in conference materials
15

Title:
Etyka, a projakościowe zarządzanie = Ethics versus Pro-qualitative Organisation Management
Source:
Problemy Jakości. - nr 6 (2015) , s. 10-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168292925
article
16

Title:
Piramida potrzeb osób z niepełnosprawnością jako narzędzie zarządzania = Pyramid of Needs of People with Disabilities as a Management Tool
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 61 (2015) , s. 5-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej ; nr 1202)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168300277
article
17

Title:
Systemy motywacyjne w organizacjach publicznych
Source:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2014, s. 89-115
Signature:
NP-1449/2/Magazyn
Nr:
2168295075
chapter in unpublished scientific work
See main document
18

Title:
Entrepreneurial Approach to Management of Public Organizations
Source:
Managing Organizations in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA and Krzysztof WOŹNIAK - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 11-17 - Bibliogr.
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-3-6
Access mode:
Nr:
2168282693
chapter in monograph
See main document
19

Conference:
7th International Quality Conference, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Kragujevac, Serbia, od 2013-05-23 do 2013-05-25
Title:
Ergonomics in Human Resources Management
Source:
7. International Quality Conference : Conference Manual : May 24th 2013, Kragujevac / [eds. Slavko Arsovski, Miodrag Lazic, Miladin Stefanovic] - Kragujevac: Faculty of Engineering, University of Kragujevac ; Center for Quality, 2013, s. 263-266. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-86663-94-8
Access mode:
Nr:
2168254908
chapter in conference materials
20

Title:
Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 306-315
ISBN:
978-83-7252-636-6
Access mode:
Nr:
2168271582
chapter in textbook
See main document
21

Title:
Zarządzanie w warunkach globalizacji
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 289-297
ISBN:
978-83-7252-636-6
Access mode:
Nr:
2168271550
chapter in textbook
See main document
22

Title:
Ergonomia i bezpieczeństwo pracy jako determinanty efektywnego gospodarowania przedsiębiorstwem
Source:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2013, s. 109-128
Signature:
NP-1449/1/Magazyn
Nr:
2168287111
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Title:
Obszary i narzędzia badawcze w diagnostyce zasobów ludzkich organizacji
Source:
Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami / kier. projektu: Adam STABRYŁA2012, s. 105-123
Signature:
NP-1392/Magazyn
Nr:
2168263414
chapter in unpublished scientific work
See main document
24

Title:
Wybrane problemy etycznego zarządzania organizacją
Source:
Determinanty potencjału rozwoju organizacji / red. Adam STABRYŁA i Krzysztof WOŹNIAK - Kraków: Mfiles.pl, 2012, s. 247-253
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-8-3
Access mode:
Nr:
2168235704
chapter in monograph
See main document
25

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej
Source:
Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. nauk. Małgorzata TYRAŃSKA - Warszawa: Difin, 2012, s. 198-224
ISBN:
978-83-7641-588-8
Access mode:
Nr:
2168228746
chapter in textbook
See main document
26

Title:
Zarządzanie w warunkach globalizacji
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 404-416
ISBN:
978-83-7252-583-3
Access mode:
Nr:
2168238000
chapter in textbook
See main document
27

Title:
Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 431-445
ISBN:
978-83-7252-583-3
Access mode:
Nr:
2168238008
chapter in textbook
See main document
28

Title:
Administrative Function of Human Resources Management in Public Organizations
Source:
Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 309-315 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-02-0
Access mode:
Nr:
2168243662
chapter in monograph
See main document
29

Title:
Podejście diagnostyczne w badaniu zasobów ludzkich organizacji publicznych = A Diagnostic Approach to the Study of Human Resources in Public Organisations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 871 (2011) , s. 153-165. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218588
article
See main document
30

Title:
Research Areas in Human Resource Management of Public Sector Organizations
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011, s. 583-589 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-36-5
Access mode:
Nr:
2168228258
chapter in monograph
See main document
31

Title:
Strategic Aspect of Human Resources Management in Public Sector Organizations
Source:
Theory of Management 3 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár - Zilina: University of Zilina, 2011, s. 216-220. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0419-6
Access mode:
Nr:
2168221340
chapter in monograph
32

Title:
Współczesne wymagania kompetencyjne pracowników samorządowych = The Current Competency Requirements for Local Government Officers
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - 34 (2011) , s. 183-191. - Tytuł numeru: Kompetencje pracownika a funkcjonowanie współczesnej organizacji - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2167669921
article
33

Title:
Globalizacja i związane z nią wyzwania w zarządzaniu
Source:
Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2011, s. 363-375
Signature:
NP-1346/Magazyn
Nr:
2168255448
chapter in unpublished scientific work
See main document
34

Title:
Wybrane zagadnienia etyki w zarządzaniu
Source:
Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2011, s. 278-291
Signature:
NP-1346/Magazyn
Nr:
2168255388
chapter in unpublished scientific work
See main document
35

Title:
Etyczny wymiar pracy urzędników samorządowych
Source:
Etyczne aspekty zarządzania w warunkach nowej gospodarki / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Ekonomiczny, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, 2010, s. 11-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62785-00-1
Access mode:
Nr:
2168292927
chapter in monograph
36

Title:
Nowe instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej : próba oceny = New Tools of Human Resources Management in Local Government - an Attempt of Assessment
Source:
Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego : teoria i praktyka / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010, s. 460-465. - Summ.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-527-6
Access mode:
Nr:
2165760741
chapter in monograph
37

Title:
Ocena procesu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
Source:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2010, s. 201-217
Signature:
NP-1289/2/Magazyn
Nr:
2168230910
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Title:
Analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
Source:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA - [Wieliczka]: Mfiles.pl, 2010, s. 289-318
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-0-7
Access mode:
Nr:
2165522719
chapter in monograph
See main document
39

Title:
Zasoby ludzkie administracji samorządowej w rozwoju kraju i regionów = Human Resources of Self-Governmental Administration in the Development of Country and Region
Source:
Kapitał ludzki w procesie przemian Europy Środkowej i Wschodniej : aspekty makroekonomiczne i regionalne / red. nauk. Wojciech Kosiedowski - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2010, s. 87-96. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-557-2
Access mode:
Nr:
2168292931
chapter in monograph
40

Title:
Identyfikacja barier zarządzania zasobami ludzkimi w samorządzie terytorialnym w warunkach kryzysu
Source:
Systemy controllingu, monitoringu i audytu / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2010, s. 111-117
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-1-4
Access mode:
Nr:
2165825609
chapter in monograph
See main document
41

Conference:
IX Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Lipnica Górna, Polska, od 2010-06-21 do 2010-06-22
Title:
Urząd gminy jako organizator usług publicznych = Municipality Office as a Public Services Organizer
Source:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2010, s. 21-27. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 9)
ISBN:
978-83-88421-65-5
Access mode:
Nr:
2168237586
chapter in conference materials
See main document
42

Title:
Rola edukacji menedżerskiej pracowników samorządowych w rozwoju regionalnym
Source:
Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy / [red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ] - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010, s. 445-454. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Nauka i Gospodarka ; t. 2)
ISBN:
978-83-930382-2-0
Access mode:
Nr:
2165701979
chapter in monograph
See main document
43

Title:
Improvement Issues in the HRM Systems in the Public Sector Organizations in Times of Crisis
Source:
6th International Scientific Symposium on Business Administration : Global Economic Crisis and Changes : Restructuring Business System : Strategic Perspectives for Local, National and Global Actors : Conference Proceedings : Karvina, May 27-28, 2010 / [ed. Christina Kliková] - Karviná: Silesian University in Opava ; School of Business Administration in Karviná, 2010, s. 508-513. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7248-594-9
Access mode:
Nr:
2165728763
chapter in conference materials
44

Title:
Jakość pracy w organizacjach publicznych : interpretacja pojęcia = The Quality of Work in Public Administration
Source:
Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 2 / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010, s. 22-29. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-4-6
Access mode:
Nr:
2163006739
chapter in monograph
See main document
45

Title:
Wyzwania kadrowe publicznej administracji samorządowej = Today's Personnel Challenges of the Local Government Public Organisations
Source:
Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 147-152. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-3-2
Access mode:
Nr:
2161917072
chapter in monograph
See main document
46

Title:
Przegląd metod badania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw
Source:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 143-164
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Access mode:
Nr:
2162149815
chapter in monograph
See main document
47

Title:
Analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
Source:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2009, s. 350-385
Signature:
NP-1289/[1]/Magazyn
Nr:
2168219050
chapter in unpublished scientific work
See main document
48

Title:
Strategie personalne urzędów administracji samorządowej = Human Resources Strategies of Local Authority Offices
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 782 (2008) , s. 193-205. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50500
article
See main document
49

Title:
Identyfikacja funkcji zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie gminy = Identifying the Functions of Human Relations Management in Public Administration Institutions
Source:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 138-146. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 1)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Access mode:
Nr:
50958
chapter in monograph
See main document
50

Title:
Organizacyjno-prawne uwarunkowania procesu wynagradzania pracowników samorządowych = Organisational and Legal Determinants of the Remuneration of Local Government Employees
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 772 (2008) , s. 237-248. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51341
article
See main document
51

Title:
Ocena procesu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2008
Physical description:
341 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-87
Nr:
51603
doctoral dissertation
52

Title:
System informacyjny w zarządzaniu operacyjnym
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Physical description:
62 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-342-6
Access mode:
Nr:
51886
academic script
53

Title:
Wpływ kapitału ludzkiego na rozwój przedsiębiorczości - prezentacja wyników badań = The Effect of Human Capital on the Development of Entrepreneurship - Research Results
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 219-230. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50876
article
See main document
54

Title:
Kierunki doskonalenia procesu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej = Trends in Improving the Human Resources Management Process in Local Government Administration
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007) , s. 177-191. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50726
article
See main document
55

Title:
Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym = Perfecting Information Processes in Operational Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 700 (2006) , s. 25-45. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52731
article
See main document
56

Title:
Organizacja procesu rekrutacji w urzędzie administracji samorządowej na przykładzie miasta Krakowa = Organisation of the Recruitment Process in the Local Government Institutions
Source:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 99-114. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Access mode:
Nr:
2166176538
chapter in conference materials
See main document
57

Title:
Doskonalenie procesu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej = Main Aspects of Improving Human Resources Management in the Public Sector
Source:
Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005, s. 19-30. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89879-04-2
Nr:
2166395648
chapter in conference materials
See main document
58

Title:
Zarządzanie kapitałem ludzkim w kontekście funkcjonowania systemu informacyjnego = Information System as an Instrument of Improving the Human Capital Management in an Organization
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 5 (2005) , s. 186-199. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : ujęcie zasobowe i procesowe - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168218112
article
59

Title:
Struktura informacji wewnętrznych dla potrzeb zarządzania personelem w urzędzie gminy = Structure of Internal Information Supporting Human Resources Management in Community Office
Source:
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 75-86. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-232-4
Access mode:
Nr:
2168223032
chapter in conference materials
See main document
60

Title:
Value Engineering
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 607
ISBN:
83-7251-438-0
Access mode:
Nr:
2168270242
lexical items
See main document
61

Title:
Generalny realizator
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 144
ISBN:
83-7251-438-0
Access mode:
Nr:
2168270026
lexical items
See main document
62

Title:
Organizacja i funkcjonowanie systemu informacji kadrowej w przedsiębiorstwie = The Organisation and Functioning of the Personnel Information System in the Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 652 (2004) , s. 189-212. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220420
article
See main document
63

Title:
System idealny Nadlera
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 568-569. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Access mode:
Nr:
2168270224
lexical items
See main document
64

Title:
Diagnoza
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 100. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Access mode:
Nr:
2168269930
lexical items
See main document
65

Title:
Generalny projektant
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 143
ISBN:
83-7251-438-0
Access mode:
Nr:
2168270024
lexical items
See main document
66

Title:
Generalny wykonawca
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 144
ISBN:
83-7251-438-0
Access mode:
Nr:
2168270028
lexical items
See main document
67

Title:
Generalny dostawca
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 143
ISBN:
83-7251-438-0
Access mode:
Nr:
2168270022
lexical items
See main document
68

Title:
Analiza strategii personalnej na przykładzie przedsiębiorstwa Tabor SA = An Analysis of Personnel Strategy with Reference to Tabor SA
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 627 (2003) , s. 149-175. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168222618
article
See main document
69

Title:
Projektowanie systemu controllingu personalnego na przykładzie firmy Belmex SA = Controlling Supported Management of the Effectiveness of Changes in Economic Processes within a Company in the Context of Formation of Information Society
Source:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 77-92 - Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
Access mode:
Nr:
2168226425
chapter in conference materials
See main document
70

Title:
Doskonalenie systemu obsługi klienta = Improving Customer Service Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 603 (2002) , s. 165-182. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168230982
article
See main document
71

Conference:
Konferencja: Zarządzanie operacyjne w firmie: perspektywy i doświadczenia, Zakopane, Polska, od 2002-09-19 do 2002-09-20
Title:
Organizacyjne uwarunkowania doskonalenia systemu obsługi klienta = Organizational Aspects of Improving Customer Service System
Source:
Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r. / [red. Czesław Kapusta] - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2002, s. 9-18. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-917312-2-7
Nr:
2168241766
chapter in conference materials
72

Title:
Organizacja i funkcjonowanie holdingu komunalnego (na przykładzie Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA) = The Organisation and Functioning of a Communal Hilding (Using the Example of the Kraków Communal Holding - Krakowski Holding Komunalny SA)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 574 (2002) , s. 231-243. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225394
article
See main document
73

Title:
Metody analizy strategicznej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi = Methods of Strategic Analysis in the Field of Human Resources Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 603 (2002) , s. 257-270. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168230992
article
See main document
74

Conference:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Public Relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji", Rzeszów, Polska, od 2001-04-26 do 2001-04-27
Title:
Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa komunalnego
Source:
Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji : materiały z konferencji. T. 2 / red. Stanisław Ślusarczyk, Jarosław Świda, Dariusz Tworzydło - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2001, s. 15-28 - Bibliogr.
Series:
(Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka)
ISBN:
83-87658-22-7
Access mode:
Nr:
2168292921
chapter in conference materials
See main document
75

Title:
Program kształtowania wizerunku firmy
Source:
Gazeta Samorządu Administracji. - nr 19 (89) (2001) , s. 38
Nr:
2168292965
article
76

Title:
Public relations w przedsiębiorstwie komunalnym
Source:
Gazeta Samorządu Administracji. - nr 18 (88) (2001) , s. 36
Nr:
2168292933
article
77

Title:
Metody analizy strategicznej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI, Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ2000, s. 174-202. - Załącznik
Signature:
NP-703/Magazyn
Nr:
2168232580
chapter in unpublished scientific work
78

Title:
Metody planowania personelu
Source:
Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 2] / [autorzy: Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZIOŁ, Czesław MESJASZ]1999, s. 245-314
Signature:
NP-648/[2]/Magazyn
Nr:
2168231372
chapter in unpublished scientific work
Unpublished documents:
1

Title:
Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 3, Metodyka diagnozy procesu zarządzania zasobami ludzkim w działalności operacyjnej przedsiębiorstw
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
77: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
51/KPZ/1/07/S/411
Signature:
NP-1192/3/Magazyn
Nr:
2168219320
unpublished scientific work
2

Title:
Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : współczesne metody zarządzania operacyjnego w organizacji opartej na wiedzy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
134 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
75/KPZ/1/2006/S/333
Signature:
NP-1138/Magazyn
Nr:
2166568662
unpublished scientific work
3

Title:
Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w zarządzaniu operacyjnym
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
140 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Aneks, Bibliogr.
Research program:
80/KPZ/3/05/S/252
Signature:
NP-1077/Magazyn
Nr:
2168263750
unpublished scientific work
4

Title:
Modele i metody usprawniania procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
133 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-953/Magazyn
Nr:
2168263752
unpublished scientific work
5

Title:
Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
183[1] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-915/Magazyn
Nr:
2168232670
unpublished scientific work
6

Title:
System informacji kadrowej w organizacji
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
61 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załączniki, Bibliogr.
Signature:
NP-867/Magazyn
Nr:
2168263998
unpublished scientific work
7

Title:
Wdrażanie strategii personalnych i kontrola strategiczna
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
71 [2] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-783/Magazyn
Nr:
2168264002
unpublished scientific work
1
Kluczowe kompetencje organizacji XXI wieku / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Bernard BIŃCZYCKI, Sławomir Dorocki. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum s.c. Bożena Płonka-Syroka, Andrzej Syroka, 2021. - 158 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62563-77-7. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/356536633_Kluczowe_kompetencje_organizacji_XXI_wieku
2
Organizacja i funkcjonowanie systemu edukacji dla przedsiębiorczości w kształceniu pozalekcyjnym = Organization of the Education System for Entrepreneurship in Extracurricular Education / Bernard BIŃCZYCKI // Horyzonty Wychowania = Horizons of Education. - vol. 20, nr 53 (2021), s. 75-87. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kształcenie w szkole i w rodzinie w dobie pandemii COVID-19. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1913/2047. - ISSN 1643-9171
3
Zarządzanie projektami: IV Seminarium naukowe Katedry Procesu Zarządzania : IV Seminarium naukowe Katedry Procesu Zarządzania / Bernard BIŃCZYCKI, Jan BELICZYŃSKI // Kurier UEK. - nr 3 (85) (2020), s. 42-44. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/42. - ISSN 1689-7757
4
Współczesne przejawy dehumanizacji pracy i sposoby przeciwdziałania / Bernard BIŃCZYCKI // W: Nowe tendencje w zarządzaniu. T. 8 / red. Marek Pawlak. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2019. - S. 219-233. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8061-739-1. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/336878982_Wspolczesne_przejawy_dehumanizacji_pracy_i_sposoby_przeciwdzialania/links/5db85263299bf1a47bfd3b07/Wspolczesne-przejawy-dehumanizacji-pracy-i-sposoby-przeciwdzialania.pdf
5
Modern Corporate Ethics Programs : Ferrero Group Case Study / Bernard BIŃCZYCKI // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 136 (2019), s. 57-68. - Summ.. - Tytuł numeru: Modernity of Industry and Sciences. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2020/04/136-Binczycki.pdf. - ISSN 1641-3466
6
Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania / Bernard BIŃCZYCKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 431-445. - ISBN 978-83-7252-767-7. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/329486207_Etyczny_i_kulturowy_kontekst_zarzadzania_in_Podstawy_organizacji_i_zarzadzania_Podejscia_i_koncepcje_badawcze/links/5c0aa9a9a6fdcc494fe1d141/Etyczny-i-kulturowy-kontekst-zarzadzania-in-Podstawy-organizacji-i-zarzadzania-Podejscia-i-koncepcje-badawcze.pdf?origin=publication_detail
7
Zarządzanie w warunkach globalizacji / Jerzy Andrzej BIAŁKIEWICZ, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 404-416. - ISBN 978-83-7252-767-7. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/329486261_Zarzadzanie_w_warunkach_globalizacji_in_Podstawy_organizacji_i_zarzadzania_Podejscia_i_koncepcje_badawcze/links/5c0aa94292851c39ebdb4b0d/Zarzadzanie-w-warunkach-globalizacji-in-Podstawy-organizacji-i-zarzadzania-Podejscia-i-koncepcje-badawcze.pdf
8
Koordynacja portfela projektów w strukturach sieciowych / Beata BARCZAK, Bernard BIŃCZYCKI // W: Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań / red. Paweł CABAŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2018. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 55-73. - ISBN 978-83-941408-4-7. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/329486281_Koordynacja_portfela_projektow_w_strukturach_sieciowych_in_Zarzadzanie_portfelem_projektow_w_organizacji_Koncepcje_i_kierunki_badan/links/5c0aab0e92851c39ebdb4b4e/Koordynacja-portfela-projektow-w-strukturach-sieciowych-in-Zarzadzanie-portfelem-projektow-w-organizacji-Koncepcje-i-kierunki-badan.pdf
9
Motywowanie pracowników niepełnosprawnych w świetle badań empirycznych = Motivation to Work of People with Disabilities : Presentation of Research Results / Monika Trętko, Bernard BIŃCZYCKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 1 (2017), s. 27-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/inne/2168315689.pdf. - ISSN 0860-6846
10
Process Management of Work Conditions of People with Disabilities / Bernard BINCZYCKI, Monika Trętko // W: Management and Marketing Trends in Theory and Practice / ed. Štefan Hittmár. - Zilina: University Publishing Centre, University of Zilina, 2016. - S. 5-7. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-1297-9. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/316285744_Process_Management_of_Work_Conditions_of_People_with_Disabilities/links/58f9e60c4585152edece785b/Process-Management-of-Work-Conditions-of-People-with-Disabilities.pdf?origin=publication_detail
11
Determinants of Quality of Work Conditions / Bernard BINCZYCKI, Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: 1. International Conference on Quality of Life : Conference Manual / [eds. Slavko Arsovski, Danijela Tadić, Miladin Stefanović]. - Kragujevac: Faculty of Engineering, Center for Quality, 2016. - S. 187-193. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6335-033-5. - Pełny tekst: http://cqm.rs/2016/cd1/pdf/papers/focus_1/26.pdf
12
Analiza morfologiczna w wariantowaniu rozwiązań projektowych / Beata BARCZAK, Bernard BIŃCZYCKI // W: Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji / red. nauk. Paweł CABAŁA. - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 67-87. - ISBN 978-83-8085-197-9. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/329514778_Analiza_morfologiczna_w_wariantowaniu_rozwiazan_projektowych/links/5c14c4e392851c39ebee0ab7/Analiza-morfologiczna-w-wariantowaniu-rozwiazan-projektowych.pdf?origin=publication_detail
13
Implementation of Motivation Function in Public Organizations / Bernard BIŃCZYCKI // W: Theory of Management 8 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár. - Zilina: University of Zilina, 2015. - S. 63-65. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-1127-9. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/316286030_Implementation_of_Motivation_Function_in_Public_Organizations/links/58f9e818aca2723d79d5c8f0/Implementation-of-Motivation-Function-in-Public-Organizations.pdf?origin=publication_detail
14
The Problem of Motivation to Work in the Public Sector Organizations / Bernard BINCZYCKI // W: 9. International Quality Conference : Conference Manual, June 05th 2015, Kragujevac / [eds. Slavko Arsovski, Miodrag Lazić, Miladin Stefanović]. - Kragujevac: Faculty of Engineering, 2015. - S. 353-360. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6335-015-1. - Pełny tekst: http://www.cqm.rs/2015/cd1/pdf/papers/focus_2/054.pdf
15
Etyka, a projakościowe zarządzanie = Ethics versus Pro-qualitative Organisation Management / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Bernard BIŃCZYCKI // Problemy Jakości. - nr 6 (2015), s. 10-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
16
Piramida potrzeb osób z niepełnosprawnością jako narzędzie zarządzania = Pyramid of Needs of People with Disabilities as a Management Tool / Bernard BIŃCZYCKI, Monika Trętko // Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie. - (Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej ; nr 1202). - z. 61 (2015), s. 5-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zeszyty.woiz.pl/pliki/zeszyt_OiZ_61.pdf. - ISSN 0137-2599
17
Systemy motywacyjne w organizacjach publicznych / Bernard BIŃCZYCKI // W: Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2014), s. 89-115
18
Entrepreneurial Approach to Management of Public Organizations / Bernard BIŃCZYCKI // W: Managing Organizations in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA and Krzysztof WOŹNIAK. - Kraków: Mfiles.pl, 2014. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 11-17. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-3-6. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011633_Entrepreneurial_Approach_to_Management_of_Public_Organizations/links/55a39f3d08aed99da24c4d1c/Entrepreneurial-Approach-to-Management-of-Public-Organizations.pdf
19
Ergonomics in Human Resources Management / Bernard BIŃCZYCKI // W: 7. International Quality Conference : Conference Manual : May 24th 2013, Kragujevac / [eds. Slavko Arsovski, Miodrag Lazic, Miladin Stefanovic]. - Kragujevac: Faculty of Engineering, University of Kragujevac ; Center for Quality, 2013. - S. 263-266. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-86663-94-8. - Pełny tekst: http://www.cqm.rs/2013/cd/7iqc/pdf/31.pdf
20
Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania / Bernard BIŃCZYCKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 306-315. - ISBN 978-83-7252-636-6. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011764_Etyczny_i_kulturowy_kontekst_zarzadzania_2013/links/55a3a2dd08ae72349bbc2701/Etyczny-i-kulturowy-kontekst-zarzadzania-2013.pdf?origin=publication_detail
21
Zarządzanie w warunkach globalizacji / Jerzy Andrzej BIAŁKIEWICZ, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 289-297. - ISBN 978-83-7252-636-6. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011315_Zarzadzanie_w_warunkach_globalizacji_2013/links/55a39b6e08ae7ed8b92e9ba9/Zarzadzanie-w-warunkach-globalizacji-2013.pdf
22
Ergonomia i bezpieczeństwo pracy jako determinanty efektywnego gospodarowania przedsiębiorstwem / Bernard BIŃCZYCKI // W: Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2013), s. 109-128
23
Obszary i narzędzia badawcze w diagnostyce zasobów ludzkich organizacji / Bernard BIŃCZYCKI // W: Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami / kier. projektu: Adam STABRYŁA. - (2012), s. 105-123
24
Wybrane problemy etycznego zarządzania organizacją / Bernard BIŃCZYCKI // W: Determinanty potencjału rozwoju organizacji / red. Adam STABRYŁA i Krzysztof WOŹNIAK. - Kraków: Mfiles.pl, 2012. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 247-253. - ISBN 978-83-931128-8-3. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011553_Wybrane_problemy_etycznego_zarzadzania_organizacja/links/55a3a0e108ae72349bbc261b/Wybrane-problemy-etycznego-zarzadzania-organizacja.pdf
25
Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej / Bernard BIŃCZYCKI // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. nauk. Małgorzata TYRAŃSKA. - Warszawa: Difin, 2012. - S. 198-224. - ISBN 978-83-7641-588-8. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011653_Zarzadzanie_zasobami_ludzkimi_w_administracji_publicznej/links/55a3a3ed08ae72349bbc27b1/Zarzadzanie-zasobami-ludzkimi-w-administracji-publicznej.pdf
26
Zarządzanie w warunkach globalizacji / Jerzy Andrzej BIAŁKIEWICZ, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 404-416. - ISBN 978-83-7252-583-3. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011415_Zarzadzanie_w_warunkach_globalizacji_2012/links/55a39b9e08aee1d98de0425c/Zarzadzanie-w-warunkach-globalizacji-2012.pdf
27
Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania / Bernard BIŃCZYCKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 431-445. - ISBN 978-83-7252-583-3. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011764_Etyczny_i_kulturowy_kontekst_zarzadzania_2013/links/55a3a2dd08ae72349bbc2701/Etyczny-i-kulturowy-kontekst-zarzadzania-2013.pdf?origin=publication_detail
28
Administrative Function of Human Resources Management in Public Organizations / Bernard BIŃCZYCKI // W: Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 309-315. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-02-0. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011636_Administrative_Function_of_Human_Resources_Management_in_Public_Organizations/links/55a39fb508aef80523531d57/Administrative-Function-of-Human-Resources-Management-in-Public-Organizations.pdf
29
Podejście diagnostyczne w badaniu zasobów ludzkich organizacji publicznych = A Diagnostic Approach to the Study of Human Resources in Public Organisations / Bernard BIŃCZYCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 871 (2011), s. 153-165. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/279961286_Podejscie_diagnostyczne_w_badaniu_zasobow_ludzkich_organizacji_publicznych/links/559ff76608aed84bedf44b4a/Podejscie-diagnostyczne-w-badaniu-zasobow-ludzkich-organizacji-publicznych.pdf. - ISSN 1898-6447
30
Research Areas in Human Resource Management of Public Sector Organizations / Bernard BIŃCZYCKI // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. - S. 583-589. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-36-5. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011451_Research_Areas_in_Human_Resource_Management_of_Public_Sector_Organizations/links/55a39fe208ae72349bbc2571/Research-Areas-in-Human-Resource-Management-of-Public-Sector-Organizations.pdf
31
Strategic Aspect of Human Resources Management in Public Sector Organizations / Bernard BIŃCZYCKI // W: Theory of Management 3 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár. - Zilina: University of Zilina, 2011. - S. 216-220. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0419-6. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011455_Strategic_Aspect_of_Human_Resources_Management_in_Public_Sector_Organizations/links/55a3a03008ae72349bbc259e/Strategic-Aspect-of-Human-Resources-Management-in-Public-Sector-Organizations.pdf
32
Współczesne wymagania kompetencyjne pracowników samorządowych = The Current Competency Requirements for Local Government Officers / Bernard BIŃCZYCKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - 34 (2011), s. 183-191. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kompetencje pracownika a funkcjonowanie współczesnej organizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011550_Wspolczesne_wymagania_kompetencyjne_pracownikow_samorzadowych_w_Kompetencje_pracownika_a_funkcjonowanie_wspolczesnej_organizacji/links/55a3a05608aee1d98de04546/Wspolczesne-wymagania-kompetencyjne-pracownikow-samorzadowych-w-Kompetencje-pracownika-a-funkcjonowanie-wspolczesnej-organizacji.pdf?origin=publication_detail. - ISSN 1426-9724
33
Globalizacja i związane z nią wyzwania w zarządzaniu / Jerzy BIAŁKIEWICZ, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS // W: Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2011), s. 363-375
34
Wybrane zagadnienia etyki w zarządzaniu / Bernard BIŃCZYCKI // W: Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2011), s. 278-291
35
Etyczny wymiar pracy urzędników samorządowych / Bernard BIŃCZYCKI // W: Etyczne aspekty zarządzania w warunkach nowej gospodarki / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Ekonomiczny, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, 2010. - S. 11-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62785-00-1. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011556_Etyczny_wymiar_pracy_urzednikow_samorzadowych/links/55a3a10208aed99da24c4e05/Etyczny-wymiar-pracy-urzednikow-samorzadowych.pdf
36
Nowe instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej : próba oceny = New Tools of Human Resources Management in Local Government - an Attempt of Assessment / Bernard BIŃCZYCKI // W: Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego : teoria i praktyka / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 460-465. - Summ. - ISBN 978-83-7246-527-6. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011460_Nowe_instrumenty_zarzadzania_zasobami_ludzkimi_w_administracji_samorzadowej_-_proba_oceny/links/55a3a15f08aef80523531e5f/Nowe-instrumenty-zarzadzania-zasobami-ludzkimi-w-administracji-samorzadowej-proba-oceny.pdf?origin=publication_detail
37
Ocena procesu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie / Bernard BIŃCZYCKI // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2010), s. 201-217
38
Analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie / Bernard BIŃCZYCKI, Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA. - [Wieliczka]: Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 289-318. - ISBN 978-83-931128-0-7. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=utcl8S4oM9UC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
39
Zasoby ludzkie administracji samorządowej w rozwoju kraju i regionów = Human Resources of Self-Governmental Administration in the Development of Country and Region / Bernard BIŃCZYCKI // W: Kapitał ludzki w procesie przemian Europy Środkowej i Wschodniej : aspekty makroekonomiczne i regionalne / red. nauk. Wojciech Kosiedowski. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2010. - S. 87-96. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-557-2. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011752_Zasoby_ludzkie_administracji_samorzadowej_w_rozwoju_kraju_i_regionow/links/55a3a1d308ae72349bbc2670/Zasoby-ludzkie-administracji-samorzadowej-w-rozwoju-kraju-i-regionow.pdf
40
Identyfikacja barier zarządzania zasobami ludzkimi w samorządzie terytorialnym w warunkach kryzysu / Bernard BIŃCZYCKI // W: Systemy controllingu, monitoringu i audytu / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 111-117. - ISBN 978-83-931128-1-4. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011559_Identyfikacja_barier_zarzadzania_zasobami_ludzkimi_w_samorzadzie_terytorialnym_w_warunkach_kryzysu/links/55a3a1b308aee1d98de045ed/Identyfikacja-barier-zarzadzania-zasobami-ludzkimi-w-samorzadzie-terytorialnym-w-warunkach-kryzysu.pdf
41
Urząd gminy jako organizator usług publicznych = Municipality Office as a Public Services Organizer / Bernard BIŃCZYCKI // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, cop. 2010. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 9). - S. 21-27. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88421-65-5. - Pełny tekst: http://otworzksiazke.ceon.pl/images/ksiazki/organizacje_komercyjne_i_niekomercyjne_2010/organizacje_komercyjne_i_niekomercyjne_2010.pdf
42
Rola edukacji menedżerskiej pracowników samorządowych w rozwoju regionalnym / Bernard BIŃCZYCKI // W: Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy / [red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ]. - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010. - (Nauka i Gospodarka ; t. 2). - S. 445-454. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-2-0. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011557_Rola_edukacji_menedzerskiej_pracownikow_samorzadowych_w_rozwoju_regionalnym/links/55a3a12308aed99da24c4e0e/Rola-edukacji-menedzerskiej-pracownikow-samorzadowych-w-rozwoju-regionalnym.pdf
43
Improvement Issues in the HRM Systems in the Public Sector Organizations in Times of Crisis / Bernard BIŃCZYCKI // W: 6th International Scientific Symposium on Business Administration : Global Economic Crisis and Changes : Restructuring Business System : Strategic Perspectives for Local, National and Global Actors : Conference Proceedings : Karvina, May 27-28, 2010 / [ed. Christina Kliková]. - Karviná: Silesian University in Opava ; School of Business Administration in Karviná, 2010. - S. 508-513. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7248-594-9. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011737_Improvement_Issues_in_the_HRM_Systems_in_the_Public_Sector_Organizations_in_Times_of_Crisis/links/55a3a00b08aee1d98de04511/Improvement-Issues-in-the-HRM-Systems-in-the-Public-Sector-Organizations-in-Times-of-Crisis.pdf
44
Jakość pracy w organizacjach publicznych : interpretacja pojęcia = The Quality of Work in Public Administration / Bernard BIŃCZYCKI // W: Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 2 / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010. - S. 22-29. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-4-6. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011747_Jakosc_pracy_w_organizacjach_publicznych_-_interpretacja_pojecia/links/55a3a13c08ae72349bbc263c/Jakosc-pracy-w-organizacjach-publicznych-interpretacja-pojecia.pdf
45
Wyzwania kadrowe publicznej administracji samorządowej = Today's Personnel Challenges of the Local Government Public Organisations / Bernard BIŃCZYCKI // W: Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 147-152. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-3-2. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011468_Wyzwania_kadrowe_publicznej_administracji_samorzadowej/links/55a3a1f708aef80523531e9e/Wyzwania-kadrowe-publicznej-administracji-samorzadowej.pdf?origin=publication_detail
46
Przegląd metod badania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK, Bernard BIŃCZYCKI, Andrzej KOZINA // W: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Seria: Zarządzanie). - S. 143-164. - ISBN 978-83-255-0237-9. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280010968_Przeglad_metod_badania_struktur_organizacyjnych_przedsiebiorstw/links/55a3982208aea517405cffae/Przeglad-metod-badania-struktur-organizacyjnych-przedsiebiorstw.pdf?origin=publication_detail
47
Analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie / Bernard BIŃCZYCKI, Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2009), s. 350-385
48
Strategie personalne urzędów administracji samorządowej = Human Resources Strategies of Local Authority Offices / Bernard BIŃCZYCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 782 (2008), s. 193-205. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161034790. - ISSN 1898-6447
49
Identyfikacja funkcji zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie gminy = Identifying the Functions of Human Relations Management in Public Administration Institutions / Bernard BIŃCZYCKI // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 1, t. 1). - S. 138-146. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-416-4. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011754_Identyfikacja_funkcji_zarzadzania_zasobami_ludzkimi_w_urzedzie_gminy/links/55a3a21e08aee1d98de0461b/Identyfikacja-funkcji-zarzadzania-zasobami-ludzkimi-w-urzedzie-gminy.pdf?origin=publication_detail
50
Organizacyjno-prawne uwarunkowania procesu wynagradzania pracowników samorządowych = Organisational and Legal Determinants of the Remuneration of Local Government Employees / Bernard BIŃCZYCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 772 (2008), s. 237-248. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/167919273. - ISSN 1898-6447
51
Ocena procesu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej / Bernard BIŃCZYCKI ; Promotor: Leszek KOZIOŁ. - Kraków, 2008. - 341 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001407a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001407b
52
System informacyjny w zarządzaniu operacyjnym / Bernard BIŃCZYCKI, Małgorzata TYRAŃSKA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - 62 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-342-6. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280010706_System_informacyjny_w_zarzadzaniu_operacyjnym/links/55a3985508ae69432ac5454b/System-informacyjny-w-zarzadzaniu-operacyjnym.pdf
53
Wpływ kapitału ludzkiego na rozwój przedsiębiorczości - prezentacja wyników badań = The Effect of Human Capital on the Development of Entrepreneurship - Research Results / Bernard BIŃCZYCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007), s. 219-230. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/154050930. - ISSN 1898-6447
54
Kierunki doskonalenia procesu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej = Trends in Improving the Human Resources Management Process in Local Government Administration / Bernard BIŃCZYCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007), s. 177-191. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/138905512. - ISSN 0208-7944
55
Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym = Perfecting Information Processes in Operational Management / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 700 (2006), s. 25-45. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/113455153. - ISSN 0208-7944
56
Organizacja procesu rekrutacji w urzędzie administracji samorządowej na przykładzie miasta Krakowa = Organisation of the Recruitment Process in the Local Government Institutions / Bernard BIŃCZYCKI // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 99-114. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-317-7. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011649_Organizacja_procesu_rekrutacji_w_urzedzie_administracji_samorzadowej_na_przykladzie_Miasta_Krakowa/links/55a3a24108aed99da24c4e95/Organizacja-procesu-rekrutacji-w-urzedzie-administracji-samorzadowej-na-przykladzie-Miasta-Krakowa.pdf
57
Doskonalenie procesu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej = Main Aspects of Improving Human Resources Management in the Public Sector / Bernard BIŃCZYCKI // W: Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ. - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005. - S. 19-30. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89879-04-2
58
Zarządzanie kapitałem ludzkim w kontekście funkcjonowania systemu informacyjnego = Information System as an Instrument of Improving the Human Capital Management in an Organization / Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 5 (2005), s. 186-199. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : ujęcie zasobowe i procesowe. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280010631_Zarzadzanie_kapitalem_ludzkim_w_kontekscie_funkcjonowania_systemu_informacyjnego/links/55a3970608ae69432ac543c5/Zarzadzanie-kapitalem-ludzkim-w-kontekscie-funkcjonowania-systemu-informacyjnego.pdf. - ISSN 1732-1565
59
Struktura informacji wewnętrznych dla potrzeb zarządzania personelem w urzędzie gminy = Structure of Internal Information Supporting Human Resources Management in Community Office / Bernard BIŃCZYCKI // W: Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 75-86. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-232-4. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011759_Struktura_informacji_wewnetrznych_dla_potrzeb_zarzadzania_personelem_w_urzedzie_gminy/links/55a3a26b08aee1d98de0464a/Struktura-informacji-wewnetrznych-dla-potrzeb-zarzadzania-personelem-w-urzedzie-gminy.pdf
60
Value Engineering / Bernard BIŃCZYCKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 607. - ISBN 83-7251-438-0. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280010604_Definicja_Value_Engineering_Value_Engineering/links/55a395ac08ae69432ac542cf/Definicja-Value-Engineering-Value-Engineering.pdf?origin=publication_detail
61
Generalny realizator / Bernard BIŃCZYCKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 144. - ISBN 83-7251-438-0. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280010596_Definicja_generalnego_realizatora_Generalny_realizator/links/55a3956e08aea517405cfd35/Definicja-generalnego-realizatora-Generalny-realizator.pdf
62
Organizacja i funkcjonowanie systemu informacji kadrowej w przedsiębiorstwie = The Organisation and Functioning of the Personnel Information System in the Enterprise / Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 652 (2004), s. 189-212. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/66001238. - ISSN 0208-7944
63
System idealny Nadlera / Bernard BIŃCZYCKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 568-569. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280010602_Definicja_systemu_idealnego_Nadlera_Schemat_systemu_idealnego_Nadlera_System_idealny_Nadlera/links/55a3959b08ae7ed8b92e975d/Definicja-systemu-idealnego-Nadlera-Schemat-systemu-idealnego-Nadlera-System-idealny-Nadlera.pdf
64
Diagnoza / Bernard BIŃCZYCKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 100. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280010588_Diagnoza_Definicja_diagnozy/links/55a3950a08aea517405cfcd8/Diagnoza-Definicja-diagnozy.pdf?origin=publication_detail
65
Generalny projektant / Bernard BIŃCZYCKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 143. - ISBN 83-7251-438-0. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280010408_Definicja_generalnego_projektanta_Generalny_projektant/links/55a3953708aea517405cfcfe/Definicja-generalnego-projektanta-Generalny-projektant.pdf?origin=publication_detail
66
Generalny wykonawca / Bernard BIŃCZYCKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 144. - ISBN 83-7251-438-0. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280010598_Definicja_generalnego_wykonawcy_Generalny_wykonawca/links/55a3958308aeaefdb97bc97f/Definicja-generalnego-wykonawcy-Generalny-wykonawca.pdf?origin=publication_detail
67
Generalny dostawca / Bernard BIŃCZYCKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 143. - ISBN 83-7251-438-0. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280010590_Definicja_generalnego_dostawcy_Generalny_dostawca/links/55a3952108ae69432ac54259/Definicja-generalnego-dostawcy-Generalny-dostawca.pdf?origin=publication_detail
68
Analiza strategii personalnej na przykładzie przedsiębiorstwa Tabor SA = An Analysis of Personnel Strategy with Reference to Tabor SA / Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 627 (2003), s. 149-175. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/57079503. - ISSN 0208-7944
69
Projektowanie systemu controllingu personalnego na przykładzie firmy Belmex SA = Controlling Supported Management of the Effectiveness of Changes in Economic Processes within a Company in the Context of Formation of Information Society / Bernard BIŃCZYCKI // W: Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydaw. EJB, 2002. - S. 77-92. - Bibliogr. - ISBN 83-885119-26-3. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011561_Projektowanie_systemu_controllingu_personalnego_na_przykladzie_firmy_Belmex_SA/links/55a3a28f08aef80523531eed/Projektowanie-systemu-controllingu-personalnego-na-przykladzie-firmy-Belmex-SA.pdf
70
Doskonalenie systemu obsługi klienta = Improving Customer Service Systems / Bernard BIŃCZYCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 603 (2002), s. 165-182. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15410. - ISSN 0208-7944
71
Organizacyjne uwarunkowania doskonalenia systemu obsługi klienta = Organizational Aspects of Improving Customer Service System / Bernard BIŃCZYCKI // W: Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r. / [red. Czesław Kapusta]. - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2002. - S. 9-18. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-917312-2-7
72
Organizacja i funkcjonowanie holdingu komunalnego (na przykładzie Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA) = The Organisation and Functioning of a Communal Hilding (Using the Example of the Kraków Communal Holding - Krakowski Holding Komunalny SA) / Bernard BIŃCZYCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 574 (2002), s. 231-243. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12832. - ISSN 0208-7944
73
Metody analizy strategicznej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi = Methods of Strategic Analysis in the Field of Human Resources Management / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 603 (2002), s. 257-270. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15492. - ISSN 0208-7944
74
Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa komunalnego / Bernard BIŃCZYCKI // W: Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji : materiały z konferencji. T. 2 / red. Stanisław Ślusarczyk, Jarosław Świda, Dariusz Tworzydło. - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2001. - (Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka). - S. 15-28. - Bibliogr. - ISBN 83-87658-22-7. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011481_Ksztaltowanie_wizerunku_przedsiebiorstwa_komunalnego/links/55a3a2a508ae72349bbc26de/Ksztaltowanie-wizerunku-przedsiebiorstwa-komunalnego.pdf
75
Program kształtowania wizerunku firmy / Bernard BIŃCZYCKI // Gazeta Samorządu Administracji. - nr 19 (89) (2001), s. 38. - ISSN 1428-8257
76
Public relations w przedsiębiorstwie komunalnym / Bernard BIŃCZYCKI // Gazeta Samorządu Administracji. - nr 18 (88) (2001), s. 36. - ISSN 1428-8257
77
Metody analizy strategicznej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi / Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI, Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ. - (2000), s. 174-202. - Załącznik
78
Metody planowania personelu / Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 2] / [autorzy: Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZIOŁ, Czesław MESJASZ]. - (1999), s. 245-314
79
Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 3, Metodyka diagnozy procesu zarządzania zasobami ludzkim w działalności operacyjnej przedsiębiorstw / Adam STABRYŁA - kierownik tematu ; Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 77 : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
80
Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : współczesne metody zarządzania operacyjnego w organizacji opartej na wiedzy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA] ; Leszek KOZIOŁ, Czesław MESJASZ, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 134 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
81
Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w zarządzaniu operacyjnym / [kierownik tematu: Leszek KOZIOŁ] ; Leszek KOZIOŁ, Czesław MESJASZ, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS, Ewa ZYCH. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 140 s. : il. ; 30 cm. - Aneks. - Bibliogr.
82
Modele i metody usprawniania procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym / Leszek KOZIOŁ, Czesław MESJASZ, Małgorzata TYRAŃSKA, Tomasz MAŁKUS, Bernard BIŃCZYCKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 133 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
83
Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym / Leszek KOZIOŁ (kierownik tematu), Adam STABRYŁA, Czesław MESJASZ, Jan BELICZYŃSKI, Andrzej KOZINA, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 183[1] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
84
System informacji kadrowej w organizacji / Leszek KOZIOŁ - kierownik tematu, Adam STABRYŁA, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 61 s. : il. ; 30 cm. - Załączniki. - Bibliogr.
85
Wdrażanie strategii personalnych i kontrola strategiczna / Leszek KOZIOŁ, Adam STABRYŁA, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 71 [2] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Łukasiński W., Bińczycki B., Dorocki S., (2021), Kluczowe kompetencje organizacji XXI wieku, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum s.c. Bożena Płonka-Syroka, Andrzej Syroka, 158 s.
2
Bińczycki B., (2021), Organizacja i funkcjonowanie systemu edukacji dla przedsiębiorczości w kształceniu pozalekcyjnym, "Horyzonty Wychowania", vol. 20, nr 53, s. 75-87; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1913/2047
3
Bińczycki B., Beliczyński J., (2020), Zarządzanie projektami: IV Seminarium naukowe Katedry Procesu Zarządzania, "Kurier UEK", nr 3 (85), s. 42-44; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/42
4
Bińczycki B., (2019), Współczesne przejawy dehumanizacji pracy i sposoby przeciwdziałania. [W:] Pawlak M. (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu, T. 8, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 219-233.
5
Bińczycki B., (2019), Modern Corporate Ethics Programs : Ferrero Group Case Study, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 136, s. 57-68; http://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2020/04/136-Binczycki.pdf
6
Bińczycki B., (2018), Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 431-445.
7
Białkiewicz J., Bińczycki B., Małkus T., (2018), Zarządzanie w warunkach globalizacji. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 404-416.
8
Barczak B., Bińczycki B., (2018), Koordynacja portfela projektów w strukturach sieciowych. [W:] Cabała P. (red.), Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań, Kraków : Mfiles.pl, s. 55-73.
9
Trętko M., Bińczycki B., (2017), Motywowanie pracowników niepełnosprawnych w świetle badań empirycznych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 1, s. 27-41; http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/inne/2168315689.pdf
10
Bińczycki B., Trętko M., (2016), Process Management of Work Conditions of People with Disabilities. [W:] Hittmár Š. (red.), Management and Marketing Trends in Theory and Practice, Zilina : University Publishing Centre, University of Zilina, s. 5-7.
11
Bińczycki B., Łukasiński W., (2016), Determinants of Quality of Work Conditions. [W:] Arsovski S., Tadić D., Stefanović M. (red.), 1. International Conference on Quality of Life : Conference Manual, Kragujevac : Faculty of Engineering, Center for Quality, s. 187-193.
12
Barczak B., Bińczycki B., (2016), Analiza morfologiczna w wariantowaniu rozwiązań projektowych. [W:] Cabała P. (red.), Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji, Warszawa : Difin SA, s. 67-87.
13
Bińczycki B., (2015), Implementation of Motivation Function in Public Organizations. [W:] Hittmár Š. (red.), Theory of Management 8 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers, Zilina : University of Zilina, s. 63-65.
14
Bińczycki B., (2015), The Problem of Motivation to Work in the Public Sector Organizations. [W:] Arsovski S., Lazić M., Stefanović M. (red.), 9. International Quality Conference : Conference Manual, June 05th 2015, Kragujevac, Kragujevac : Faculty of Engineering, s. 353-360.
15
Łukasiński W., Bińczycki B., (2015), Etyka, a projakościowe zarządzanie, "Problemy Jakości", nr 6, s. 10-16.
16
Bińczycki B., Trętko M., (2015), Piramida potrzeb osób z niepełnosprawnością jako narzędzie zarządzania, "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 61, s. 5-19; http://zeszyty.woiz.pl/pliki/zeszyt_OiZ_61.pdf
17
Bińczycki B., (2014), Systemy motywacyjne w organizacjach publicznych. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2, s. 89-115.
18
Bińczycki B., (2014), Entrepreneurial Approach to Management of Public Organizations. [W:] Stabryła A., Woźniak K. (red.), Managing Organizations in the Information Society, Kraków : Mfiles.pl, s. 11-17.
19
Bińczycki B., (2013), Ergonomics in Human Resources Management. [W:] Arsovski S., Lazic M., Stefanovic M. (red.), 7. International Quality Conference : Conference Manual : May 24th 2013, Kragujevac, Kragujevac : Faculty of Engineering, University of Kragujevac : Center for Quality, s. 263-266.
20
Bińczycki B., (2013), Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 306-315.
21
Białkiewicz J., Bińczycki B., Małkus T., (2013), Zarządzanie w warunkach globalizacji. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 289-297.
22
Bińczycki B., (2013), Ergonomia i bezpieczeństwo pracy jako determinanty efektywnego gospodarowania przedsiębiorstwem. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1, s. 109-128.
23
Bińczycki B., (2012), Obszary i narzędzia badawcze w diagnostyce zasobów ludzkich organizacji. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami, s. 105-123.
24
Bińczycki B., (2012), Wybrane problemy etycznego zarządzania organizacją. [W:] Stabryła A., Woźniak K. (red.), Determinanty potencjału rozwoju organizacji, Kraków : Mfiles.pl, s. 247-253.
25
Bińczycki B., (2012), Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej. [W:] Tyrańska M. (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Warszawa : Difin, s. 198-224.
26
Białkiewicz J., Bińczycki B., Małkus T., (2012), Zarządzanie w warunkach globalizacji. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 404-416.
27
Bińczycki B., (2012), Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 431-445.
28
Bińczycki B., (2012), Administrative Function of Human Resources Management in Public Organizations. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 309-315.
29
Bińczycki B., (2011), Podejście diagnostyczne w badaniu zasobów ludzkich organizacji publicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 871, s. 153-165; https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/279961286_Podejscie_diagnostyczne_w_badaniu_zasobow_ludzkich_organizacji_publicznych/links/559ff76608aed84bedf44b4a/Podejscie-diagnostyczne-w-badaniu-zasobow-ludzkich-organizacji-publicznych.pdf
30
Bińczycki B., (2011), Research Areas in Human Resource Management of Public Sector Organizations. [W:] Oczkowska R., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 583-589.
31
Bińczycki B., (2011), Strategic Aspect of Human Resources Management in Public Sector Organizations. [W:] Hittmár Š. (red.), Theory of Management 3 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers, Zilina : University of Zilina, s. 216-220.
32
Bińczycki B., (2011), Współczesne wymagania kompetencyjne pracowników samorządowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", 34, s. 183-191; https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011550_Wspolczesne_wymagania_kompetencyjne_pracownikow_samorzadowych_w_Kompetencje_pracownika_a_funkcjonowanie_wspolczesnej_organizacji/links/55a3a05608aee1d98de04546/Wspolczesne-wymagania-kompetencyjne-pracownikow-samorzadowych-w-Kompetencje-pracownika-a-funkcjonowanie-wspolczesnej-organizacji.pdf?origin=publication_detail
33
Białkiewicz J., Bińczycki B., Małkus T., (2011), Globalizacja i związane z nią wyzwania w zarządzaniu. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem, s. 363-375.
34
Bińczycki B., (2011), Wybrane zagadnienia etyki w zarządzaniu. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem, s. 278-291.
35
Bińczycki B., (2010), Etyczny wymiar pracy urzędników samorządowych. [W:] Skrzypek E. (red.), Etyczne aspekty zarządzania w warunkach nowej gospodarki, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Ekonomiczny, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, s. 11-19.
36
Bińczycki B., (2010), Nowe instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej : próba oceny. [W:] Bieniok H., Kraśnicka T. (red.), Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego : teoria i praktyka, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 460-465.
37
Bińczycki B., (2010), Ocena procesu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2, s. 201-217.
38
Bińczycki B., Łukasiński W., (2010), Analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (red.), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, [Wieliczka] : Mfiles.pl, s. 289-318.
39
Bińczycki B., (2010), Zasoby ludzkie administracji samorządowej w rozwoju kraju i regionów. [W:] Kosiedowski W. (red.), Kapitał ludzki w procesie przemian Europy Środkowej i Wschodniej : aspekty makroekonomiczne i regionalne, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", s. 87-96.
40
Bińczycki B., (2010), Identyfikacja barier zarządzania zasobami ludzkimi w samorządzie terytorialnym w warunkach kryzysu. [W:] Stabryła A. (red.), Systemy controllingu, monitoringu i audytu, Kraków : Mfiles.pl, s. 111-117.
41
Bińczycki B., (2010), Urząd gminy jako organizator usług publicznych. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 9), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 21-27.
42
Bińczycki B., (2010), Rola edukacji menedżerskiej pracowników samorządowych w rozwoju regionalnym. [W:] Teczke J., Czekaj J. (red.), Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 445-454.
43
Bińczycki B., (2010), Improvement Issues in the HRM Systems in the Public Sector Organizations in Times of Crisis. [W:] Kliková C. (red.), 6th International Scientific Symposium on Business Administration : Global Economic Crisis and Changes : Restructuring Business System : Strategic Perspectives for Local, National and Global Actors : Conference Proceedings : Karvina, May 27-28, 2010, Karviná : Silesian University in Opava : School of Business Administration in Karviná, s. 508-513.
44
Bińczycki B., (2010), Jakość pracy w organizacjach publicznych : interpretacja pojęcia. [W:] Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji, T. 2, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 22-29.
45
Bińczycki B., (2009), Wyzwania kadrowe publicznej administracji samorządowej. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 147-152.
46
Barczak B., Bartusik K., Bińczycki B., Kozina A., (2009), Przegląd metod badania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 143-164.
47
Bińczycki B., Łukasiński W., (2009), Analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1], s. 350-385.
48
Bińczycki B., (2008), Strategie personalne urzędów administracji samorządowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 782, s. 193-205; https://bazekon.uek.krakow.pl/161034790
49
Bińczycki B., (2008), Identyfikacja funkcji zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie gminy. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 1 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 1, t. 1), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 138-146.
50
Bińczycki B., (2008), Organizacyjno-prawne uwarunkowania procesu wynagradzania pracowników samorządowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 772, s. 237-248; https://bazekon.uek.krakow.pl/167919273
51
Bińczycki B., (2008), Ocena procesu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej, Prom. Kozioł L., Kraków : , 341 k.
52
Bińczycki B., Tyrańska M., Walas-Trębacz J., (2007), System informacyjny w zarządzaniu operacyjnym, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 62 s.
53
Bińczycki B., (2007), Wpływ kapitału ludzkiego na rozwój przedsiębiorczości - prezentacja wyników badań, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 753, s. 219-230; https://bazekon.uek.krakow.pl/154050930
54
Bińczycki B., (2007), Kierunki doskonalenia procesu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 727, s. 177-191; https://bazekon.uek.krakow.pl/138905512
55
Kozioł L., Tyrańska M., Bińczycki B., (2006), Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 700, s. 25-45; https://bazekon.uek.krakow.pl/113455153
56
Bińczycki B., (2006), Organizacja procesu rekrutacji w urzędzie administracji samorządowej na przykładzie miasta Krakowa. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.), T. 1, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 99-114.
57
Bińczycki B., (2005), Doskonalenie procesu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej. [W:] Kozioł L. (red.), Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 19-30.
58
Tyrańska M., Bińczycki B., (2005), Zarządzanie kapitałem ludzkim w kontekście funkcjonowania systemu informacyjnego, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 5, s. 186-199; https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280010631_Zarzadzanie_kapitalem_ludzkim_w_kontekscie_funkcjonowania_systemu_informacyjnego/links/55a3970608ae69432ac543c5/Zarzadzanie-kapitalem-ludzkim-w-kontekscie-funkcjonowania-systemu-informacyjnego.pdf
59
Bińczycki B., (2004), Struktura informacji wewnętrznych dla potrzeb zarządzania personelem w urzędzie gminy. [W:] Stabryła A. (red.), Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.), T. 1, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 75-86.
60
Bińczycki B., (2004), Value Engineering. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 607.
61
Bińczycki B., (2004), Generalny realizator. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 144.
62
Tyrańska M., Bińczycki B., (2004), Organizacja i funkcjonowanie systemu informacji kadrowej w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 652, s. 189-212; https://bazekon.uek.krakow.pl/66001238
63
Bińczycki B., (2004), System idealny Nadlera. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 568-569.
64
Bińczycki B., (2004), Diagnoza. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 100.
65
Bińczycki B., (2004), Generalny projektant. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 143.
66
Bińczycki B., (2004), Generalny wykonawca. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 144.
67
Bińczycki B., (2004), Generalny dostawca. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 143.
68
Tyrańska M., Bińczycki B., (2003), Analiza strategii personalnej na przykładzie przedsiębiorstwa Tabor SA, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 627, s. 149-175; https://bazekon.uek.krakow.pl/57079503
69
Bińczycki B., (2002), Projektowanie systemu controllingu personalnego na przykładzie firmy Belmex SA. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002, Kraków : Wydaw. EJB, s. 77-92.
70
Bińczycki B., (2002), Doskonalenie systemu obsługi klienta, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 603, s. 165-182; https://bazekon.uek.krakow.pl/15410
71
Bińczycki B., (2002), Organizacyjne uwarunkowania doskonalenia systemu obsługi klienta. [W:] Kapusta C. (red.), Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 9-18.
72
Bińczycki B., (2002), Organizacja i funkcjonowanie holdingu komunalnego (na przykładzie Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 574, s. 231-243; https://bazekon.uek.krakow.pl/12832
73
Kozioł L., Tyrańska M., Bińczycki B., (2002), Metody analizy strategicznej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 603, s. 257-270; https://bazekon.uek.krakow.pl/15492
74
Bińczycki B., (2001), Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa komunalnego. [W:] Ślusarczyk S., Świda J., Tworzydło D. (red.), Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji : materiały z konferencji, T. 2, Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 15-28.
75
Bińczycki B., (2001), Program kształtowania wizerunku firmy, "Gazeta Samorządu Administracji", nr 19 (89), s. 38.
76
Bińczycki B., (2001), Public relations w przedsiębiorstwie komunalnym, "Gazeta Samorządu Administracji", nr 18 (88), s. 36.
77
Bińczycki B., Kozioł L., Tyrańska M., (2000), Metody analizy strategicznej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] STABRYŁA A., BARTUSIK K., MAŁKUS T., WAWAK S., WOŹNIAK K., PIEKARZ H., WALAS-TRĘBACZ J., BELICZYŃSKI J., BARCZAK B., CABAŁA P., BIŃCZYCKI B., KOZIOŁ L., TYRAŃSKA M., KOZINA A., MESJASZ C. (kierownik tematu), Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych, s. 174-202.
78
Bińczycki B., Kozioł L., Tyrańska M., (1999), Metody planowania personelu. [W:] BARCZAK , CABAŁA P., BIŃCZYCKI B., KOZIOŁ L., TYRAŃSKA M., KOZIOŁ A., MESJASZ C. (kierownik tematu), Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 2], s. 245-314.
79
Kozioł L., Tyrańska M., Bińczycki B., (2007), Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 3, Metodyka diagnozy procesu zarządzania zasobami ludzkim w działalności operacyjnej przedsiębiorstw, Stabryła A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 77
80
Kozioł L., Mesjasz C., Tyrańska M., Bińczycki B., Małkus T., (2006), Systemy zarządzania informacjami i wiedzą: współczesne metody zarządzania operacyjnego w organizacji opartej na wiedzy, Stabryła A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 134 s.
81
Kozioł L., Mesjasz C., Tyrańska M., Bińczycki B., Małkus T., Zych E., (2005), Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w zarządzaniu operacyjnym, Kozioł L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 140 s.
82
Kozioł L., Mesjasz C., Tyrańska M., Małkus T., Bińczycki B., (2004), Modele i metody usprawniania procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 133 s.
83
Kozioł L., Stabryła A., Mesjasz C., Kozina A., Tyrańska M., Bińczycki B., Małkus T., Beliczyński J., (2003), Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym, Kozioł L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 183[1] s.
84
Kozioł L., Stabryła A., Tyrańska M., Bińczycki B., (2002), System informacji kadrowej w organizacji, Kozioł L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 61 s.
85
Kozioł L., Stabryła A., Tyrańska M., Bińczycki B., (2001), Wdrażanie strategii personalnych i kontrola strategiczna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 71 [2] s.
1
@book{UEK:2168359814,
author = "Wiesław Łukasiński and Bernard Bińczycki and Sławomir Dorocki",
title = "Kluczowe kompetencje organizacji XXI wieku",
adress = "Wrocław",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Arboretum s.c. Bożena Płonka-Syroka, Andrzej Syroka",
year = "2021",
url = {https://www.researchgate.net/publication/356536633_Kluczowe_kompetencje_organizacji_XXI_wieku},
isbn = "978-83-62563-77-7",
}
2
@article{UEK:2168356520,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Organizacja i funkcjonowanie systemu edukacji dla przedsiębiorczości w kształceniu pozalekcyjnym",
journal = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 20, 53",
pages = "75-87",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.35765/hw.1915},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1913/2047},
}
3
@misc{UEK:2168351410,
author = "Bernard Bińczycki and Jan Beliczyński",
title = "Zarządzanie projektami",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (85)",
pages = "42-44",
year = "2020",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/42},
}
4
@inbook{UEK:2168338689,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Współczesne przejawy dehumanizacji pracy i sposoby przeciwdziałania",
booktitle = "Nowe tendencje w zarządzaniu. T. 8",
pages = "219-233",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2019",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/336878982_Wspolczesne_przejawy_dehumanizacji_pracy_i_sposoby_przeciwdzialania/links/5db85263299bf1a47bfd3b07/Wspolczesne-przejawy-dehumanizacji-pracy-i-sposoby-przeciwdzialania.pdf},
isbn = "978-83-8061-739-1",
}
5
@article{UEK:2168343415,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Modern Corporate Ethics Programs : Ferrero Group Case Study",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 136",
pages = "57-68",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2019.136.5},
url = {http://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2020/04/136-Binczycki.pdf},
}
6
@inbook{UEK:2168329269,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "431-445",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/329486207_Etyczny_i_kulturowy_kontekst_zarzadzania_in_Podstawy_organizacji_i_zarzadzania_Podejscia_i_koncepcje_badawcze/links/5c0aa9a9a6fdcc494fe1d141/Etyczny-i-kulturowy-kontekst-zarzadzania-in-Podstawy-organizacji-i-zarzadzania-Podejscia-i-koncepcje-badawcze.pdf?origin=publication_detail},
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
7
@inbook{UEK:2168329265,
author = "Jerzy Andrzej Białkiewicz and Bernard Bińczycki and Tomasz Małkus",
title = "Zarządzanie w warunkach globalizacji",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "404-416",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/329486261_Zarzadzanie_w_warunkach_globalizacji_in_Podstawy_organizacji_i_zarzadzania_Podejscia_i_koncepcje_badawcze/links/5c0aa94292851c39ebdb4b0d/Zarzadzanie-w-warunkach-globalizacji-in-Podstawy-organizacji-i-zarzadzania-Podejscia-i-koncepcje-badawcze.pdf},
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
8
@inbook{UEK:2168323763,
author = "Beata Barczak and Bernard Bińczycki",
title = "Koordynacja portfela projektów w strukturach sieciowych",
booktitle = "Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań",
pages = "55-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2018",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/329486281_Koordynacja_portfela_projektow_w_strukturach_sieciowych_in_Zarzadzanie_portfelem_projektow_w_organizacji_Koncepcje_i_kierunki_badan/links/5c0aab0e92851c39ebdb4b4e/Koordynacja-portfela-projektow-w-strukturach-sieciowych-in-Zarzadzanie-portfelem-projektow-w-organizacji-Koncepcje-i-kierunki-badan.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-941408-4-7",
}
9
@article{UEK:2168315689,
author = "Monika Trętko and Bernard Bińczycki",
title = "Motywowanie pracowników niepełnosprawnych w świetle badań empirycznych",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "1",
pages = "27-41",
year = "2017",
url = {http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/inne/2168315689.pdf},
}
10
@inbook{UEK:2168313661,
author = "Bernard Bińczycki and Monika Trętko",
title = "Process Management of Work Conditions of People with Disabilities",
booktitle = "Management and Marketing Trends in Theory and Practice",
pages = "5-7",
adress = "Zilina",
publisher = "University Publishing Centre, University of Zilina",
year = "2016",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/316285744_Process_Management_of_Work_Conditions_of_People_with_Disabilities/links/58f9e60c4585152edece785b/Process-Management-of-Work-Conditions-of-People-with-Disabilities.pdf?origin=publication_detail},
isbn = "978-80-554-1297-9",
}
11
@inbook{UEK:2168309919,
author = "Bernard Bińczycki and Wiesław Łukasiński",
title = "Determinants of Quality of Work Conditions",
booktitle = "1. International Conference on Quality of Life : Conference Manual",
pages = "187-193",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Engineering, Center for Quality",
year = "2016",
url = {http://cqm.rs/2016/cd1/pdf/papers/focus_1/26.pdf},
isbn = "978-86-6335-033-5",
}
12
@inbook{UEK:2168310473,
author = "Beata Barczak and Bernard Bińczycki",
title = "Analiza morfologiczna w wariantowaniu rozwiązań projektowych",
booktitle = "Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji",
pages = "67-87",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/329514778_Analiza_morfologiczna_w_wariantowaniu_rozwiazan_projektowych/links/5c14c4e392851c39ebee0ab7/Analiza-morfologiczna-w-wariantowaniu-rozwiazan-projektowych.pdf?origin=publication_detail},
isbn = "978-83-8085-197-9",
}
13
@inbook{UEK:2168298497,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Implementation of Motivation Function in Public Organizations",
booktitle = "Theory of Management 8 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers",
pages = "63-65",
adress = "Zilina",
publisher = "University of Zilina",
year = "2015",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/316286030_Implementation_of_Motivation_Function_in_Public_Organizations/links/58f9e818aca2723d79d5c8f0/Implementation-of-Motivation-Function-in-Public-Organizations.pdf?origin=publication_detail},
isbn = "978-80-554-1127-9",
}
14
@inbook{UEK:2168292977,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "The Problem of Motivation to Work in the Public Sector Organizations",
booktitle = "9. International Quality Conference : Conference Manual, June 05th 2015, Kragujevac",
pages = "353-360",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Engineering",
year = "2015",
url = {http://www.cqm.rs/2015/cd1/pdf/papers/focus_2/054.pdf},
isbn = "978-86-6335-015-1",
}
15
@article{UEK:2168292925,
author = "Wiesław Łukasiński and Bernard Bińczycki",
title = "Etyka, a projakościowe zarządzanie",
journal = "Problemy Jakości",
number = "6",
pages = "10-16",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/46.2015.6.2},
url = {},
}
16
@article{UEK:2168300277,
author = "Bernard Bińczycki and Monika Trętko",
title = "Piramida potrzeb osób z niepełnosprawnością jako narzędzie zarządzania",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 61",
pages = "5-19",
year = "2015",
url = {http://zeszyty.woiz.pl/pliki/zeszyt_OiZ_61.pdf},
issn = "",
}
17
@unpublished{UEK:2168295075,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Systemy motywacyjne w organizacjach publicznych",
booktitle = "Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2",
pages = "89-115",
year = "2014",
}
18
@inbook{UEK:2168282693,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Entrepreneurial Approach to Management of Public Organizations",
booktitle = "Managing Organizations in the Information Society",
pages = "11-17",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2014",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011633_Entrepreneurial_Approach_to_Management_of_Public_Organizations/links/55a39f3d08aed99da24c4d1c/Entrepreneurial-Approach-to-Management-of-Public-Organizations.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-935104-3-6",
}
19
@inbook{UEK:2168254908,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Ergonomics in Human Resources Management",
booktitle = "7. International Quality Conference : Conference Manual : May 24th 2013, Kragujevac",
pages = "263-266",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Engineering, University of Kragujevac ; Center for Quality",
year = "2013",
url = {http://www.cqm.rs/2013/cd/7iqc/pdf/31.pdf},
isbn = "978-86-86663-94-8",
}
20
@inbook{UEK:2168271582,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "306-315",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011764_Etyczny_i_kulturowy_kontekst_zarzadzania_2013/links/55a3a2dd08ae72349bbc2701/Etyczny-i-kulturowy-kontekst-zarzadzania-2013.pdf?origin=publication_detail},
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
21
@inbook{UEK:2168271550,
author = "Jerzy Andrzej Białkiewicz and Bernard Bińczycki and Tomasz Małkus",
title = "Zarządzanie w warunkach globalizacji",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "289-297",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011315_Zarzadzanie_w_warunkach_globalizacji_2013/links/55a39b6e08ae7ed8b92e9ba9/Zarzadzanie-w-warunkach-globalizacji-2013.pdf},
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
22
@unpublished{UEK:2168287111,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Ergonomia i bezpieczeństwo pracy jako determinanty efektywnego gospodarowania przedsiębiorstwem",
booktitle = "Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1",
pages = "109-128",
year = "2013",
}
23
@unpublished{UEK:2168263414,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Obszary i narzędzia badawcze w diagnostyce zasobów ludzkich organizacji",
booktitle = "Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami",
pages = "105-123",
year = "2012",
}
24
@inbook{UEK:2168235704,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Wybrane problemy etycznego zarządzania organizacją",
booktitle = "Determinanty potencjału rozwoju organizacji",
pages = "247-253",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2012",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011553_Wybrane_problemy_etycznego_zarzadzania_organizacja/links/55a3a0e108ae72349bbc261b/Wybrane-problemy-etycznego-zarzadzania-organizacja.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-931128-8-3",
}
25
@inbook{UEK:2168228746,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej",
booktitle = "Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
pages = "198-224",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011653_Zarzadzanie_zasobami_ludzkimi_w_administracji_publicznej/links/55a3a3ed08ae72349bbc27b1/Zarzadzanie-zasobami-ludzkimi-w-administracji-publicznej.pdf},
isbn = "978-83-7641-588-8",
}
26
@inbook{UEK:2168238000,
author = "Jerzy Andrzej Białkiewicz and Bernard Bińczycki and Tomasz Małkus",
title = "Zarządzanie w warunkach globalizacji",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "404-416",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011415_Zarzadzanie_w_warunkach_globalizacji_2012/links/55a39b9e08aee1d98de0425c/Zarzadzanie-w-warunkach-globalizacji-2012.pdf},
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
27
@inbook{UEK:2168238008,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "431-445",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011764_Etyczny_i_kulturowy_kontekst_zarzadzania_2013/links/55a3a2dd08ae72349bbc2701/Etyczny-i-kulturowy-kontekst-zarzadzania-2013.pdf?origin=publication_detail},
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
28
@inbook{UEK:2168243662,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Administrative Function of Human Resources Management in Public Organizations",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy",
pages = "309-315",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011636_Administrative_Function_of_Human_Resources_Management_in_Public_Organizations/links/55a39fb508aef80523531d57/Administrative-Function-of-Human-Resources-Management-in-Public-Organizations.pdf},
isbn = "978-83-62511-02-0",
}
29
@article{UEK:2168218588,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Podejście diagnostyczne w badaniu zasobów ludzkich organizacji publicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "871",
pages = "153-165",
year = "2011",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/279961286_Podejscie_diagnostyczne_w_badaniu_zasobow_ludzkich_organizacji_publicznych/links/559ff76608aed84bedf44b4a/Podejscie-diagnostyczne-w-badaniu-zasobow-ludzkich-organizacji-publicznych.pdf},
}
30
@inbook{UEK:2168228258,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Research Areas in Human Resource Management of Public Sector Organizations",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World",
pages = "583-589",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011451_Research_Areas_in_Human_Resource_Management_of_Public_Sector_Organizations/links/55a39fe208ae72349bbc2571/Research-Areas-in-Human-Resource-Management-of-Public-Sector-Organizations.pdf},
isbn = "978-83-62511-36-5",
}
31
@inbook{UEK:2168221340,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Strategic Aspect of Human Resources Management in Public Sector Organizations",
booktitle = "Theory of Management 3 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers",
pages = "216-220",
adress = "Zilina",
publisher = "University of Zilina",
year = "2011",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011455_Strategic_Aspect_of_Human_Resources_Management_in_Public_Sector_Organizations/links/55a3a03008ae72349bbc259e/Strategic-Aspect-of-Human-Resources-Management-in-Public-Sector-Organizations.pdf},
isbn = "978-80-554-0419-6",
}
32
@article{UEK:2167669921,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Współczesne wymagania kompetencyjne pracowników samorządowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu",
number = "34",
pages = "183-191",
adress = "",
year = "2011",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011550_Wspolczesne_wymagania_kompetencyjne_pracownikow_samorzadowych_w_Kompetencje_pracownika_a_funkcjonowanie_wspolczesnej_organizacji/links/55a3a05608aee1d98de04546/Wspolczesne-wymagania-kompetencyjne-pracownikow-samorzadowych-w-Kompetencje-pracownika-a-funkcjonowanie-wspolczesnej-organizacji.pdf?origin=publication_detail},
}
33
@unpublished{UEK:2168255448,
author = "Jerzy Białkiewicz and Bernard Bińczycki and Tomasz Małkus",
title = "Globalizacja i związane z nią wyzwania w zarządzaniu",
booktitle = "Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "363-375",
year = "2011",
}
34
@unpublished{UEK:2168255388,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Wybrane zagadnienia etyki w zarządzaniu",
booktitle = "Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "278-291",
year = "2011",
}
35
@inbook{UEK:2168292927,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Etyczny wymiar pracy urzędników samorządowych",
booktitle = "Etyczne aspekty zarządzania w warunkach nowej gospodarki",
pages = "11-19",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Ekonomiczny, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą",
year = "2010",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011556_Etyczny_wymiar_pracy_urzednikow_samorzadowych/links/55a3a10208aed99da24c4e05/Etyczny-wymiar-pracy-urzednikow-samorzadowych.pdf},
isbn = "978-83-62785-00-1",
}
36
@inbook{UEK:2165760741,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Nowe instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej : próba oceny",
booktitle = "Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego : teoria i praktyka",
pages = "460-465",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2010",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011460_Nowe_instrumenty_zarzadzania_zasobami_ludzkimi_w_administracji_samorzadowej_-_proba_oceny/links/55a3a15f08aef80523531e5f/Nowe-instrumenty-zarzadzania-zasobami-ludzkimi-w-administracji-samorzadowej-proba-oceny.pdf?origin=publication_detail},
issn = "",
isbn = "978-83-7246-527-6",
}
37
@unpublished{UEK:2168230910,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Ocena procesu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2",
pages = "201-217",
year = "2010",
}
38
@inbook{UEK:2165522719,
author = "Bernard Bińczycki and Wiesław Łukasiński",
title = "Analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "289-318",
adress = "Wieliczka",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
url = {https://books.google.pl/books?id=utcl8S4oM9UC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0},
issn = "",
isbn = "978-83-931128-0-7",
}
39
@inbook{UEK:2168292931,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Zasoby ludzkie administracji samorządowej w rozwoju kraju i regionów",
booktitle = "Kapitał ludzki w procesie przemian Europy Środkowej i Wschodniej : aspekty makroekonomiczne i regionalne",
pages = "87-96",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora",
year = "2010",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011752_Zasoby_ludzkie_administracji_samorzadowej_w_rozwoju_kraju_i_regionow/links/55a3a1d308ae72349bbc2670/Zasoby-ludzkie-administracji-samorzadowej-w-rozwoju-kraju-i-regionow.pdf},
isbn = "978-83-7285-557-2",
}
40
@inbook{UEK:2165825609,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Identyfikacja barier zarządzania zasobami ludzkimi w samorządzie terytorialnym w warunkach kryzysu",
booktitle = "Systemy controllingu, monitoringu i audytu",
pages = "111-117",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011559_Identyfikacja_barier_zarzadzania_zasobami_ludzkimi_w_samorzadzie_terytorialnym_w_warunkach_kryzysu/links/55a3a1b308aee1d98de045ed/Identyfikacja-barier-zarzadzania-zasobami-ludzkimi-w-samorzadzie-terytorialnym-w-warunkach-kryzysu.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-931128-1-4",
}
41
@inbook{UEK:2168237586,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Urząd gminy jako organizator usług publicznych",
booktitle = "Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów",
pages = "21-27",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "2010",
url = {http://otworzksiazke.ceon.pl/images/ksiazki/organizacje_komercyjne_i_niekomercyjne_2010/organizacje_komercyjne_i_niekomercyjne_2010.pdf},
issn = "2543-5396",
isbn = "978-83-88421-65-5",
}
42
@inbook{UEK:2165701979,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Rola edukacji menedżerskiej pracowników samorządowych w rozwoju regionalnym",
booktitle = "Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy",
pages = "445-454",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2010",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011557_Rola_edukacji_menedzerskiej_pracownikow_samorzadowych_w_rozwoju_regionalnym/links/55a3a12308aed99da24c4e0e/Rola-edukacji-menedzerskiej-pracownikow-samorzadowych-w-rozwoju-regionalnym.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-930382-2-0",
}
43
@inbook{UEK:2165728763,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Improvement Issues in the HRM Systems in the Public Sector Organizations in Times of Crisis",
booktitle = "6th International Scientific Symposium on Business Administration : Global Economic Crisis and Changes : Restructuring Business System : Strategic Perspectives for Local, National and Global Actors : Conference Proceedings : Karvina, May 27-28, 2010",
pages = "508-513",
adress = "Karviná",
publisher = "Silesian University in Opava ; School of Business Administration in Karviná",
year = "2010",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011737_Improvement_Issues_in_the_HRM_Systems_in_the_Public_Sector_Organizations_in_Times_of_Crisis/links/55a3a00b08aee1d98de04511/Improvement-Issues-in-the-HRM-Systems-in-the-Public-Sector-Organizations-in-Times-of-Crisis.pdf},
isbn = "978-80-7248-594-9",
}
44
@inbook{UEK:2163006739,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Jakość pracy w organizacjach publicznych : interpretacja pojęcia",
booktitle = "Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 2",
pages = "22-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2010",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011747_Jakosc_pracy_w_organizacjach_publicznych_-_interpretacja_pojecia/links/55a3a13c08ae72349bbc263c/Jakosc-pracy-w-organizacjach-publicznych-interpretacja-pojecia.pdf},
isbn = "978-83-929209-4-6",
}
45
@inbook{UEK:2161917072,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Wyzwania kadrowe publicznej administracji samorządowej",
booktitle = "Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem",
pages = "147-152",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011468_Wyzwania_kadrowe_publicznej_administracji_samorzadowej/links/55a3a1f708aef80523531e9e/Wyzwania-kadrowe-publicznej-administracji-samorzadowej.pdf?origin=publication_detail},
isbn = "978-83-927790-3-2",
}
46
@inbook{UEK:2162149815,
author = "Beata Barczak and Katarzyna Bartusik and Bernard Bińczycki and Andrzej Kozina",
title = "Przegląd metod badania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw",
booktitle = "Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "143-164",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280010968_Przeglad_metod_badania_struktur_organizacyjnych_przedsiebiorstw/links/55a3982208aea517405cffae/Przeglad-metod-badania-struktur-organizacyjnych-przedsiebiorstw.pdf?origin=publication_detail},
issn = "",
isbn = "978-83-255-0237-9",
}
47
@unpublished{UEK:2168219050,
author = "Bernard Bińczycki and Wiesław Łukasiński",
title = "Analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1]",
pages = "350-385",
year = "2009",
}
48
@article{UEK:50500,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Strategie personalne urzędów administracji samorządowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "782",
pages = "193-205",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161034790},
}
49
@inbook{UEK:50958,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Identyfikacja funkcji zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie gminy",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1",
pages = "138-146",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011754_Identyfikacja_funkcji_zarzadzania_zasobami_ludzkimi_w_urzedzie_gminy/links/55a3a21e08aee1d98de0461b/Identyfikacja-funkcji-zarzadzania-zasobami-ludzkimi-w-urzedzie-gminy.pdf?origin=publication_detail},
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-416-4",
}
50
@article{UEK:51341,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Organizacyjno-prawne uwarunkowania procesu wynagradzania pracowników samorządowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "772",
pages = "237-248",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/167919273},
}
51
@unpublished{UEK:51603,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Ocena procesu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej",
adress = "Kraków",
year = "2008",
url = {},
}
52
@book{UEK:51886,
author = "Bernard Bińczycki and Małgorzata Tyrańska and Jolanta Walas-Trębacz",
title = "System informacyjny w zarządzaniu operacyjnym",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280010706_System_informacyjny_w_zarzadzaniu_operacyjnym/links/55a3985508ae69432ac5454b/System-informacyjny-w-zarzadzaniu-operacyjnym.pdf},
isbn = "978-83-7252-342-6",
}
53
@article{UEK:50876,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Wpływ kapitału ludzkiego na rozwój przedsiębiorczości - prezentacja wyników badań",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "753",
pages = "219-230",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/154050930},
}
54
@article{UEK:50726,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Kierunki doskonalenia procesu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "727",
pages = "177-191",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/138905512},
}
55
@article{UEK:52731,
author = "Leszek Kozioł and Małgorzata Tyrańska and Bernard Bińczycki",
title = "Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "700",
pages = "25-45",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/113455153},
}
56
@inbook{UEK:2166176538,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Organizacja procesu rekrutacji w urzędzie administracji samorządowej na przykładzie miasta Krakowa",
booktitle = "Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1",
pages = "99-114",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011649_Organizacja_procesu_rekrutacji_w_urzedzie_administracji_samorzadowej_na_przykladzie_Miasta_Krakowa/links/55a3a24108aed99da24c4e95/Organizacja-procesu-rekrutacji-w-urzedzie-administracji-samorzadowej-na-przykladzie-Miasta-Krakowa.pdf},
isbn = "83-7252-317-7",
}
57
@inbook{UEK:2166395648,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Doskonalenie procesu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej",
booktitle = "Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej",
pages = "19-30",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-89879-04-2",
}
58
@article{UEK:2168218112,
author = "Małgorzata Tyrańska and Bernard Bińczycki",
title = "Zarządzanie kapitałem ludzkim w kontekście funkcjonowania systemu informacyjnego",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "5",
pages = "186-199",
adress = "",
year = "2005",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280010631_Zarzadzanie_kapitalem_ludzkim_w_kontekscie_funkcjonowania_systemu_informacyjnego/links/55a3970608ae69432ac543c5/Zarzadzanie-kapitalem-ludzkim-w-kontekscie-funkcjonowania-systemu-informacyjnego.pdf},
}
59
@inbook{UEK:2168223032,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Struktura informacji wewnętrznych dla potrzeb zarządzania personelem w urzędzie gminy",
booktitle = "Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 1",
pages = "75-86",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011759_Struktura_informacji_wewnetrznych_dla_potrzeb_zarzadzania_personelem_w_urzedzie_gminy/links/55a3a26b08aee1d98de0464a/Struktura-informacji-wewnetrznych-dla-potrzeb-zarzadzania-personelem-w-urzedzie-gminy.pdf},
isbn = "83-7252-232-4",
}
60
@inbook{UEK:2168270242,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Value Engineering",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "607",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280010604_Definicja_Value_Engineering_Value_Engineering/links/55a395ac08ae69432ac542cf/Definicja-Value-Engineering-Value-Engineering.pdf?origin=publication_detail},
isbn = "83-7251-438-0",
}
61
@inbook{UEK:2168270026,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Generalny realizator",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "144",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280010596_Definicja_generalnego_realizatora_Generalny_realizator/links/55a3956e08aea517405cfd35/Definicja-generalnego-realizatora-Generalny-realizator.pdf},
isbn = "83-7251-438-0",
}
62
@article{UEK:2168220420,
author = "Małgorzata Tyrańska and Bernard Bińczycki",
title = "Organizacja i funkcjonowanie systemu informacji kadrowej w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "652",
pages = "189-212",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/66001238},
}
63
@inbook{UEK:2168270224,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "System idealny Nadlera",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "568-569",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280010602_Definicja_systemu_idealnego_Nadlera_Schemat_systemu_idealnego_Nadlera_System_idealny_Nadlera/links/55a3959b08ae7ed8b92e975d/Definicja-systemu-idealnego-Nadlera-Schemat-systemu-idealnego-Nadlera-System-idealny-Nadlera.pdf},
isbn = "83-7251-438-0",
}
64
@inbook{UEK:2168269930,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Diagnoza",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "100",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280010588_Diagnoza_Definicja_diagnozy/links/55a3950a08aea517405cfcd8/Diagnoza-Definicja-diagnozy.pdf?origin=publication_detail},
isbn = "83-7251-438-0",
}
65
@inbook{UEK:2168270024,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Generalny projektant",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "143",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280010408_Definicja_generalnego_projektanta_Generalny_projektant/links/55a3953708aea517405cfcfe/Definicja-generalnego-projektanta-Generalny-projektant.pdf?origin=publication_detail},
isbn = "83-7251-438-0",
}
66
@inbook{UEK:2168270028,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Generalny wykonawca",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "144",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280010598_Definicja_generalnego_wykonawcy_Generalny_wykonawca/links/55a3958308aeaefdb97bc97f/Definicja-generalnego-wykonawcy-Generalny-wykonawca.pdf?origin=publication_detail},
isbn = "83-7251-438-0",
}
67
@inbook{UEK:2168270022,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Generalny dostawca",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "143",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280010590_Definicja_generalnego_dostawcy_Generalny_dostawca/links/55a3952108ae69432ac54259/Definicja-generalnego-dostawcy-Generalny-dostawca.pdf?origin=publication_detail},
isbn = "83-7251-438-0",
}
68
@article{UEK:2168222618,
author = "Małgorzata Tyrańska and Bernard Bińczycki",
title = "Analiza strategii personalnej na przykładzie przedsiębiorstwa Tabor SA",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "627",
pages = "149-175",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/57079503},
}
69
@inbook{UEK:2168226425,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Projektowanie systemu controllingu personalnego na przykładzie firmy Belmex SA",
booktitle = "Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002",
pages = "77-92",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. EJB",
year = "2002",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011561_Projektowanie_systemu_controllingu_personalnego_na_przykladzie_firmy_Belmex_SA/links/55a3a28f08aef80523531eed/Projektowanie-systemu-controllingu-personalnego-na-przykladzie-firmy-Belmex-SA.pdf},
isbn = "83-885119-26-3",
}
70
@article{UEK:2168230982,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Doskonalenie systemu obsługi klienta",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "603",
pages = "165-182",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15410},
}
71
@inbook{UEK:2168241766,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Organizacyjne uwarunkowania doskonalenia systemu obsługi klienta",
booktitle = "Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r.",
pages = "9-18",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-917312-2-7",
}
72
@article{UEK:2168225394,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Organizacja i funkcjonowanie holdingu komunalnego (na przykładzie Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "574",
pages = "231-243",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12832},
}
73
@article{UEK:2168230992,
author = "Leszek Kozioł and Małgorzata Tyrańska and Bernard Bińczycki",
title = "Metody analizy strategicznej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "603",
pages = "257-270",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15492},
}
74
@inbook{UEK:2168292921,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa komunalnego",
booktitle = "Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji : materiały z konferencji. T. 2",
pages = "15-28",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "2001",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280011481_Ksztaltowanie_wizerunku_przedsiebiorstwa_komunalnego/links/55a3a2a508ae72349bbc26de/Ksztaltowanie-wizerunku-przedsiebiorstwa-komunalnego.pdf},
issn = "",
isbn = "83-87658-22-7",
}
75
@article{UEK:2168292965,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Program kształtowania wizerunku firmy",
journal = "Gazeta Samorządu Administracji",
number = "19 (89)",
pages = "38",
year = "2001",
}
76
@article{UEK:2168292933,
author = "Bernard Bińczycki",
title = "Public relations w przedsiębiorstwie komunalnym",
journal = "Gazeta Samorządu Administracji",
number = "18 (88)",
pages = "36",
year = "2001",
}
77
@unpublished{UEK:2168232580,
author = "Bernard Bińczycki and Leszek Kozioł and Małgorzata Tyrańska",
title = "Metody analizy strategicznej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych",
pages = "174-202",
year = "2000",
}
78
@unpublished{UEK:2168231372,
author = "Bernard Bińczycki and Leszek Kozioł and Małgorzata Tyrańska",
title = "Metody planowania personelu",
booktitle = "Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 2]",
pages = "245-314",
year = "1999",
}
79
@unpublished{UEK:2168219320,
author = "Leszek Kozioł and Małgorzata Tyrańska and Bernard Bińczycki",
title = "Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
80
@unpublished{UEK:2166568662,
author = "Leszek Kozioł and Czesław Mesjasz and Małgorzata Tyrańska and Bernard Bińczycki and Tomasz Małkus",
title = "Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : współczesne metody zarządzania operacyjnego w organizacji opartej na wiedzy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
81
@unpublished{UEK:2168263750,
author = "Leszek Kozioł and Czesław Mesjasz and Małgorzata Tyrańska and Bernard Bińczycki and Tomasz Małkus and Ewa Zych",
title = "Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w zarządzaniu operacyjnym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
82
@unpublished{UEK:2168263752,
author = "Leszek Kozioł and Czesław Mesjasz and Małgorzata Tyrańska and Tomasz Małkus and Bernard Bińczycki",
title = "Modele i metody usprawniania procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
83
@unpublished{UEK:2168232670,
author = "Leszek Kozioł and Adam Stabryła and Czesław Mesjasz and Andrzej Kozina and Małgorzata Tyrańska and Bernard Bińczycki and Tomasz Małkus and Jan Beliczyński",
title = "Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
84
@unpublished{UEK:2168263998,
author = "Leszek Kozioł and Adam Stabryła and Małgorzata Tyrańska and Bernard Bińczycki",
title = "System informacji kadrowej w organizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
85
@unpublished{UEK:2168264002,
author = "Leszek Kozioł and Adam Stabryła and Małgorzata Tyrańska and Bernard Bińczycki",
title = "Wdrażanie strategii personalnych i kontrola strategiczna",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID