Publications of the selected author
1

Title:
Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2003
Physical description:
252 s.: wykr.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz. oraz s. 241-250
ISBN:
83-7251-385-6
Nr:
2168223522
monograph
2

Title:
Zagraniczna polityka ekonomiczna
Source:
Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 154-180
ISBN:
83-87239-89-5
Nr:
2168240596
chapter in academic script
See main document
3

Title:
Strategiczna diagnoza gospodarki regionalnej w warunkach transformacji prorynkowej = Strategic Diagnosis of the Regional Economy Under the Conditions of Promarket Transformation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 453 (1995) , s. 5-18. - Summ.
Nr:
2168244664
article
4

Title:
Województwo tarnowskie w strukturze regionalnej kraju (1992-1993)
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr 2-3 (1995) , s. 19-22
Nr:
2168227140
article
5

Title:
Polityka przekształceń strukturalnych w gospodarce
Source:
Zarys polityki ekonomicznej / red. Antoni FAJFEREK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 78-100
Nr:
2168251356
chapter in academic script
See main document
6

Title:
Zróżnicowanie poziomu samowystarczalności w produkcji artykułów rolnych w krajach RWPG = Variations of Agricultural Viability in the Comicon Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 226 (1987) , s. 35-46. - Rez., summ.
Nr:
2168249532
article
7

Title:
Kwantyfikacja i ocena stopnia samowystarczalności krajów RWPG w zużyciu produktów rolniczych = Quantification and Estimation of Level of Self Sufficiency of CMEA Countries in Use of Agricultural Products
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1986) , s. 81-89. - Summ., rez.
Nr:
2168225854
article
8

Title:
Przykłady wykorzystania metod i modeli bilansowych w planowaniu
Source:
Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 27-52
Nr:
2168251618
chapter in academic script
See main document
9

Title:
Przestrzenne zróżnicowanie poziomu produkcji rolnej w Polsce = Spatial Differences of the Level of Agricultural Production in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 200 (1985) , s. 47-63. - Rez., summ.
Nr:
2168249740
article
10

Title:
Wybrane metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego
Source:
Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 79-99
Nr:
2168251622
chapter in academic script
See main document
11

Title:
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego
Source:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 68-81 - Bibliogr.
Nr:
2168251574
chapter in academic script
See main document
12

Title:
Analiza zmian w poziomie i strukturze produkcji rolniczej w Czechosłowacji, NRD i Polsce (1960-1984 r.)
Publisher address:
Kraków: , 1981
Physical description:
240 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/854
Nr:
2168313243
doctoral dissertation
13

Title:
Produkcja rolna w Czechosłowacji w latach 1960-1978 = Agricultural Production in Czechoslovakia in. the Years 1960-1978
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 142 (1981) , s. 129-146. - Rez., summ.
Nr:
2168233826
article
14

Title:
Zmiany w strukturze gałęziowej produkcji rolnictwa CSRS, NRD i Polski w latach 1960-1975 = Analysis of Structural Changes in the Agriculture of Czechoslovakia, the G.D.R., and Poland over the Period 1960-1975
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 116 (1979) , s. 23-36. - Rez., summ.
Nr:
2168242534
article
15

Title:
Analiza porównawcza stanu i kierunki rozwoju produkcji 4 podstawowych zbóż w woj. krakowskim i rzeszowskim za lata 1961-1970 = A Comparative Analysis of the Directions and State of the Development of the Four Grain Crops in Cracow and Rzeszów Provinces for the Years 1961-1970
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 92 (1978) , s. 7-27. - Rez., summ.
Nr:
2168249996
article
16

Title:
Próba określenia czynników wpływających na przestrzenne zróżnicowanie obsady bydła w woj. rzeszowskim = Determining the Factors Affecting the Spatial Diversification of Live-Stock in the Former Province of Rzeszów
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 92 (1978) , s. 29-45. - Rez., summ.
Nr:
2168250008
article
Unpublished documents:
1

Title:
Programowanie rozwoju regionów w warunkach gospodarki rynkowej : (studium teoretyczno-metodyczne oraz strategiczna diagnoza gospodarki regionu tarnowskiego)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
166 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-311/Magazyn
Nr:
2168265594
unpublished scientific work
1
Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku / Stanisław MIKLASZEWSKI, Lidia MESJASZ, Edward MOLENDOWSKI, Piotr MAŁECKI, Jacek PERA, Małgorzata BIEDA, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA. - Warszawa: Difin, 2003. - 252 s. : wykr. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. oraz s. 241-250. - ISBN 83-7251-385-6
2
Zagraniczna polityka ekonomiczna / Małgorzata BIEDA, Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 154-180. - ISBN 83-87239-89-5
3
Strategiczna diagnoza gospodarki regionalnej w warunkach transformacji prorynkowej = Strategic Diagnosis of the Regional Economy Under the Conditions of Promarket Transformation / Małgorzata BIEDA, Andrzej PRUSEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 453 (1995), s. 5-18. - Summ. - ISSN 0208-7944
4
Województwo tarnowskie w strukturze regionalnej kraju (1992-1993) / Andrzej PRUSEK, Małgorzata BIEDA // Gospodarka Narodowa. - nr 2-3 (1995), s. 19-22. - ISSN 0867-0005
5
Polityka przekształceń strukturalnych w gospodarce / Małgorzata BIEDA, Zygmunt SZYMLA // W: Zarys polityki ekonomicznej / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 78-100
6
Zróżnicowanie poziomu samowystarczalności w produkcji artykułów rolnych w krajach RWPG = Variations of Agricultural Viability in the Comicon Countries / Małgorzata BIEDA, Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 226 (1987), s. 35-46. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
7
Kwantyfikacja i ocena stopnia samowystarczalności krajów RWPG w zużyciu produktów rolniczych = Quantification and Estimation of Level of Self Sufficiency of CMEA Countries in Use of Agricultural Products / Małgorzata BIEDA, Kazimierz ZIELIŃSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1986), s. 81-89. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
8
Przykłady wykorzystania metod i modeli bilansowych w planowaniu / Barbara OSTROWSKA, Małgorzata BIEDA // W: Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 27-52
9
Przestrzenne zróżnicowanie poziomu produkcji rolnej w Polsce = Spatial Differences of the Level of Agricultural Production in Poland / Małgorzata BIEDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 200 (1985), s. 47-63. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
10
Wybrane metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego / Anna HARAŃCZYK, Małgorzata BIEDA // W: Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 79-99
11
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego / Małgorzata BIEDA, Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 68-81. - Bibliogr.
12
Analiza zmian w poziomie i strukturze produkcji rolniczej w Czechosłowacji, NRD i Polsce (1960-1984 r.) / Małgorzata BIEDA ; Promotor: Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków, 1981. - 240 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
13
Produkcja rolna w Czechosłowacji w latach 1960-1978 = Agricultural Production in Czechoslovakia in. the Years 1960-1978 / Małgorzata BIEDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 142 (1981), s. 129-146. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
14
Zmiany w strukturze gałęziowej produkcji rolnictwa CSRS, NRD i Polski w latach 1960-1975 = Analysis of Structural Changes in the Agriculture of Czechoslovakia, the G.D.R., and Poland over the Period 1960-1975 / Małgorzata BIEDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 116 (1979), s. 23-36. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
15
Analiza porównawcza stanu i kierunki rozwoju produkcji 4 podstawowych zbóż w woj. krakowskim i rzeszowskim za lata 1961-1970 = A Comparative Analysis of the Directions and State of the Development of the Four Grain Crops in Cracow and Rzeszów Provinces for the Years 1961-1970 / Małgorzata BIEDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 92 (1978), s. 7-27. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
16
Próba określenia czynników wpływających na przestrzenne zróżnicowanie obsady bydła w woj. rzeszowskim = Determining the Factors Affecting the Spatial Diversification of Live-Stock in the Former Province of Rzeszów / Małgorzata BIEDA, Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 92 (1978), s. 29-45. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
17
Programowanie rozwoju regionów w warunkach gospodarki rynkowej : (studium teoretyczno-metodyczne oraz strategiczna diagnoza gospodarki regionu tarnowskiego) / zespół badawczy: Andrzej PRUSEK - kierownik tematu, Małgorzata BIEDA, Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - 166 k. : il. ; 30 cm
1
Miklaszewski S., Mesjasz L., Molendowski E., Małecki P., Pera J., Bieda M., Garlińska-Bielawska J., (2003), Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku, Warszawa : Difin, 252 s.
2
Bieda M., Zieliński K., (1999), Zagraniczna polityka ekonomiczna. [W:] Fajferek A. (red.), Polityka ekonomiczna, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 154-180.
3
Bieda M., Prusek A., (1995), Strategiczna diagnoza gospodarki regionalnej w warunkach transformacji prorynkowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 453, s. 5-18.
4
Prusek A., Bieda M., (1995), Województwo tarnowskie w strukturze regionalnej kraju (1992-1993), "Gospodarka Narodowa", nr 2-3, s. 19-22.
5
Bieda M., Szymla Z., (1992), Polityka przekształceń strukturalnych w gospodarce. [W:] Fajferek A. (red.), Zarys polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 78-100.
6
Bieda M., Zieliński K., (1987), Zróżnicowanie poziomu samowystarczalności w produkcji artykułów rolnych w krajach RWPG, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 226, s. 35-46.
7
Bieda M., Zieliński K., (1986), Kwantyfikacja i ocena stopnia samowystarczalności krajów RWPG w zużyciu produktów rolniczych, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 81-89.
8
Ostrowska B., Bieda M., (1985), Przykłady wykorzystania metod i modeli bilansowych w planowaniu. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 27-52.
9
Bieda M., (1985), Przestrzenne zróżnicowanie poziomu produkcji rolnej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 200, s. 47-63.
10
Harańczyk A., Bieda M., (1985), Wybrane metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 79-99.
11
Bieda M., Rejduch J., (1984), Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 68-81.
12
Bieda M., (1981), Analiza zmian w poziomie i strukturze produkcji rolniczej w Czechosłowacji, NRD i Polsce (1960-1984 r.), Prom. Wacławowicz S., Kraków : , 240 k.
13
Bieda M., (1981), Produkcja rolna w Czechosłowacji w latach 1960-1978, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 142, s. 129-146.
14
Bieda M., (1979), Zmiany w strukturze gałęziowej produkcji rolnictwa CSRS, NRD i Polski w latach 1960-1975, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 116, s. 23-36.
15
Bieda M., (1978), Analiza porównawcza stanu i kierunki rozwoju produkcji 4 podstawowych zbóż w woj. krakowskim i rzeszowskim za lata 1961-1970, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 92, s. 7-27.
16
Bieda M., Zieliński K., (1978), Próba określenia czynników wpływających na przestrzenne zróżnicowanie obsady bydła w woj. rzeszowskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 92, s. 29-45.
17
Prusek A., Bieda M., Holik G., Nowak Z., (1994), Programowanie rozwoju regionów w warunkach gospodarki rynkowej: (studium teoretyczno-metodyczne oraz strategiczna diagnoza gospodarki regionu tarnowskiego), Prusek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 166 k.
1
@book{UEK:2168223522,
author = "Stanisław Miklaszewski and Lidia Mesjasz and Edward Molendowski and Piotr Małecki and Jacek Pera and Małgorzata Bieda and Joanna Garlińska-Bielawska",
title = "Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2003",
isbn = "83-7251-385-6",
}
2
@inbook{UEK:2168240596,
author = "Małgorzata Bieda and Kazimierz Zieliński",
title = "Zagraniczna polityka ekonomiczna",
booktitle = "Polityka ekonomiczna",
pages = "154-180",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-87239-89-5",
}
3
@article{UEK:2168244664,
author = "Małgorzata Bieda and Andrzej Prusek",
title = "Strategiczna diagnoza gospodarki regionalnej w warunkach transformacji prorynkowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "453",
pages = "5-18",
year = "1995",
}
4
@article{UEK:2168227140,
author = "Andrzej Prusek and Małgorzata Bieda",
title = "Województwo tarnowskie w strukturze regionalnej kraju (1992-1993)",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "2-3",
pages = "19-22",
year = "1995",
}
5
@inbook{UEK:2168251356,
author = "Małgorzata Bieda and Zygmunt Szymla",
title = "Polityka przekształceń strukturalnych w gospodarce",
booktitle = "Zarys polityki ekonomicznej",
pages = "78-100",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
6
@article{UEK:2168249532,
author = "Małgorzata Bieda and Kazimierz Zieliński",
title = "Zróżnicowanie poziomu samowystarczalności w produkcji artykułów rolnych w krajach RWPG",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "226",
pages = "35-46",
year = "1987",
}
7
@article{UEK:2168225854,
author = "Małgorzata Bieda and Kazimierz Zieliński",
title = "Kwantyfikacja i ocena stopnia samowystarczalności krajów RWPG w zużyciu produktów rolniczych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "81-89",
year = "1986",
}
8
@inbook{UEK:2168251618,
author = "Barbara Ostrowska and Małgorzata Bieda",
title = "Przykłady wykorzystania metod i modeli bilansowych w planowaniu",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń",
pages = "27-52",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
9
@article{UEK:2168249740,
author = "Małgorzata Bieda",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie poziomu produkcji rolnej w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "200",
pages = "47-63",
year = "1985",
}
10
@inbook{UEK:2168251622,
author = "Anna Harańczyk and Małgorzata Bieda",
title = "Wybrane metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń",
pages = "79-99",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
11
@inbook{UEK:2168251574,
author = "Małgorzata Bieda and Julian Rejduch",
title = "Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna ",
pages = "68-81",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
12
@unpublished{UEK:2168313243,
author = "Małgorzata Bieda",
title = "Analiza zmian w poziomie i strukturze produkcji rolniczej w Czechosłowacji, NRD i Polsce (1960-1984 r.)",
adress = "Kraków",
year = "1981",
}
13
@article{UEK:2168233826,
author = "Małgorzata Bieda",
title = "Produkcja rolna w Czechosłowacji w latach 1960-1978",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "142",
pages = "129-146",
year = "1981",
}
14
@article{UEK:2168242534,
author = "Małgorzata Bieda",
title = "Zmiany w strukturze gałęziowej produkcji rolnictwa CSRS, NRD i Polski w latach 1960-1975",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "116",
pages = "23-36",
year = "1979",
}
15
@article{UEK:2168249996,
author = "Małgorzata Bieda",
title = "Analiza porównawcza stanu i kierunki rozwoju produkcji 4 podstawowych zbóż w woj. krakowskim i rzeszowskim za lata 1961-1970",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "92",
pages = "7-27",
year = "1978",
}
16
@article{UEK:2168250008,
author = "Małgorzata Bieda and Kazimierz Zieliński",
title = "Próba określenia czynników wpływających na przestrzenne zróżnicowanie obsady bydła w woj. rzeszowskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "92",
pages = "29-45",
year = "1978",
}
17
@unpublished{UEK:2168265594,
author = "Andrzej Prusek and Małgorzata Bieda and Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Programowanie rozwoju regionów w warunkach gospodarki rynkowej : (studium teoretyczno-metodyczne oraz strategiczna diagnoza gospodarki regionu tarnowskiego)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID