Publications of the selected author
1

Author:
Izabela Skrzypczak , Grzegorz Oleniacz , Agnieszka Leśniak , Krzysztof Zima , Maria Mrówczyńska , Jan K. Kazak
Title:
Scan-to-BIM Method in Construction : Assessment of the 3D Buildings Model Accuracy in Terms Inventory Measurements
Source:
Building Research & Information. - vol. 50, iss. 8 (2022) , s. 859-880. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
140.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168370380
article
2

Author:
Dariusz Kurczyński , Grzegorz Wcisło , Agnieszka Leśniak , Mirosław Kozak , Piotr Łagowski
Title:
Production and Testing of Butyl and Methyl Esters as New Generation Biodiesels from Fatty Wastes of the Leather Industry
Source:
Energies. - vol. 15, iss. 22, art. no. 8744 (2022) , s. 1-20. - Tytuł numeru: Internal Combustion Engine: Research and Application - Bibliogr.
Research program:
This research was funded by the Faculty of Mechatronics and Mechanical Engineering, Kielce University of Technology and the Faculty of Production Engineering and Power Technologies, University of Agriculture in Krakow.
2019 list:
140.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168370378
article
3

Title:
Analiza właściwości i składu kwasów tłuszczowych handlowych olejów pochodzenia roślinnego = Analysis of the Properties and Fatty Acid Composition of Commercial Vegetable Oils
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 833 (2010) , s. 19-30. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165626075
article
4

Title:
Effect of Selective UV Radiation on the Oxidative Stability of Vegetable Oils with Addition of BHT = Wpływ selektywnego naświetlania UV na stabilność oksydacyjną olejów z dodatkiem BHT
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 147 (2010) , s. 63-70. - Tytuł numeru: Current Trends in Commodity Science : Food Safety - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165902552
article
5

Conference:
10th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Polska, od 2009-09-17 do 2009-09-18
Title:
Effect of Selective UV Radiation on the Oxidative Stability of Vegetable Oils with Addition of BHT
Source:
Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2009, s. 46. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168228462
varia
6

Title:
Biochemia : wybór ćwiczeń wraz z komentarzami
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
102, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-435-5
Nr:
51287
textbook
7

Title:
Wpływ fotooksydacji na stabilność oksydatywną BHT w wybranych olejach roślinnych
Source:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 6 / kierownik projektu: Andrzej CHOCHÓŁ, s. 35-48 - Bibliogr.
Signature:
NP-882/6/Magazyn
Nr:
2164873810
chapter in unpublished scientific work
See main document
8

Title:
Wpływ dodatku α-tokoferolu i ekstraktu z rozmarynu na zmiany parametrów fizykochemicznych oleju rzepakowego naświetlanego promieniowaniem UV = Effect of α-Tocopherol and Rosemary Extract - the Natural Antioxidants - on Physicochemical Changes in Rape Oil
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 767 (2008) , s. 33-45. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50567
article
9

Conference:
6th Euro Fed Lipid Congress - Oils, Fats and Lipids in the 3rd Millennium: Challenges, Achievements and Perspectives, Ateny, Grecja, od 2008-09-07 do 2008-09-10
Title:
Effect of Frying on Changes of Quality Rapeseed Oil
Source:
Oils, Fats and Lipids in the 3rd Millennium: Challenges, Achievements and Perspectives - Frankfurt: Euro Fed Lipid, 2008, s. 576
Nr:
2168314027
poster
10

Conference:
16th Symposium of International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), Suwon, Korea Południowa, od 2008-08-18 do 2008-08-22
Title:
Quality Changes of Edible Oils During Accelerated Oxidation Using UV Irradiation
Source:
Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 2 / red. Yong-Hak Lee, Hojung Shin - Suwon: University of Suwon, 2008, s. 670-674 - Bibliogr.
Nr:
2166356638
chapter in conference materials
11

Title:
Ocena jakości olejów roślinnych na różnych etapach stosowania za pomocą wybranych wskaźników fizykochemicznych = Evaluation of the Quality of Edible Oils at Various Usage Stages by Means of Selected Physicochemical Parameters
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 737 (2007) , s. 5-17. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51079
article
12

Title:
Correlation between Total Polar Compounds and Oxidation Products in Frying Rapeseed Oil after Thermal Treatment
Source:
Oils, Fats and Lipids : From Science to Applications - Innovations for a Better World : 5th Euro Fed Lipid Congress and 24th Symposium of the Nordic Lipidforum, 16-19 September 2007, Gothenburg, Sweden : Book of Abstracts and List of Participants - [Frankfurt]: [Euro Fed Lipid], 2007, s. 308
Access mode:
Nr:
2168306135
poster
13

Title:
Zmiany wskaźników jakościowych oliwy extra virgin i oliwy pomace pod wpływem naświetlania promieniami UV = Changes in Quality Parameters of Extra Virgin Olive Oil and Pomace Olive Irradiated with Ultraviolet Light
Source:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (11) (2007) , s. 42-52. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
50481
article
14

Title:
Influence of α-tocopherol Addition on Physico-Chemical Properties of Vegetable Oil Caused by UV-Irradiation
Source:
Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 2 / red. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek - Poznań: The Poznań University of Economics Publishing House, 2007, s. 740-745. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-270-7
Nr:
2165805781
chapter in conference materials
15

Title:
Wpływ TH i ekstraktu z rozmarynu - naturalnych przeciwutleniaczy na zmianę właściwości oleju rzepakowego
Source:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 4 / kier. projektu: Andrzej CHOCHÓŁ, s. 29-38 - Bibliogr.
Research program:
54/KChiKP/2/2006/S/313
Signature:
NP-882/4/Magazyn
Nr:
2168325689
chapter in unpublished scientific work
See main document
16

Title:
Zmiany właściwości fizykochemicznych oleju rzepakowego poddanego obróbce termicznej i ich kinetyczna analiza = Changes in the Physicochemical Properties of Heat-treated Rape Oil and Their Kinetic Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 710 (2006) , s. 81-96. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53024
article
17

Conference:
4th Euro Fed Lipid Congress, Madryt, Hiszpania, od 2006-10-01 do 2006-10-04
Title:
Influence of UV Radiaton on Oxidation Rate Rapeseed and the Olive Oils
Source:
Oils, Fats and Lipids for a Healthier Future : the Need for Interdisciplinary Approaches : Book of Abstracts - [Frankfurt]: [Euro Fed Lipid], 2006, s. 394. - Dostępne tylko streszczenie
Access mode:
Nr:
2168231226
varia
18

Title:
Quality Control of Frying Oil by Physico-Chemical and Food Oil Monitor Analysis
Source:
Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2 / red. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek - Poznań: University of Economics Publishing House, 2005, s. 933-938. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7417-113-8
Nr:
2166525759
chapter in conference materials
19

Title:
Ocena jakości oleju smażalniczego za pomocą wybranych wskaźników fizykochemicznych
Source:
Żywienie a zdrowie - interakcje : materiały konferencji naukowej, Kraków, 9-10 czerwca 2005 r. / red. Ewa Ślawska - Kraków: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Wydawnictwo Naukowe, 2005, s. 37
ISBN:
83-89541-39-4
Nr:
2168219554
varia
20

Title:
Zmiany właściwości fizykochemicznych oleju rzepakowego poddanego obróbce termicznej i ich kinetyczna analiza
Source:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 2 / kierownik projektu: Bronisław BUCZEK, s. 39-57 - Bibliogr.
Signature:
NP-882/2/Magazyn
Nr:
2168228652
chapter in unpublished scientific work
See main document
21

Title:
Ocena kinetyczna trwałości cukierków orzechowych w polewie czekoladowej = Kinetic Evaluation of Life-periods of Chocolate-coated Nut Sweets
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 620 (2003) , s. 85-95. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168221094
article
22

Title:
Ocena kinetyczna trwałości wyrobów cukierniczych w polewie czekoladowej
Source:
Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [3] / kier. tematu Bronisław BUCZEK, s. 46-59. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-751/[3]/Magazyn
Nr:
2168228552
chapter in unpublished scientific work
See main document
1
Scan-to-BIM Method in Construction : Assessment of the 3D Buildings Model Accuracy in Terms Inventory Measurements / Izabela Skrzypczak, Grzegorz Oleniacz, Agnieszka LEŚNIAK, Krzysztof Zima, Maria Mrówczyńska, Jan K. Kazak ( // Building Research & Information. - vol. 50, iss. 8 (2022), s. 859-880. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09613218.2021.2011703. - ISSN 0961-3218
2
Production and Testing of Butyl and Methyl Esters as New Generation Biodiesels from Fatty Wastes of the Leather Industry / Dariusz Kurczyński, Grzegorz Wcisło, Agnieszka LEŚNIAK, Miłosław Kozak, Piotr Łagowski // Energies. - vol. 15, iss. 22 (2022), s. 1-20. - Summ.. - Tytuł numeru: Internal Combustion Engine: Research and Application. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/22/8744. - ISSN 1996-1073
3
Analiza właściwości i składu kwasów tłuszczowych handlowych olejów pochodzenia roślinnego = Analysis of the Properties and Fatty Acid Composition of Commercial Vegetable Oils / Bronisław BUCZEK, Agnieszka LEŚNIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 833 (2010), s. 19-30. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168934328. - ISSN 1898-6447
4
Effect of Selective UV Radiation on the Oxidative Stability of Vegetable Oils with Addition of BHT = Wpływ selektywnego naświetlania UV na stabilność oksydacyjną olejów z dodatkiem BHT / Bronisław BUCZEK, Agnieszka LEŚNIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 147 (2010), s. 63-70. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Current Trends in Commodity Science : Food Safety. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
5
Effect of Selective UV Radiation on the Oxidative Stability of Vegetable Oils with Addition of BHT / Bronisław BUCZEK, Agnieszka LEŚNIAK // W: Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts. - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2009. - S. 46. - Dostępne tylko streszczenie
6
Biochemia : wybór ćwiczeń wraz z komentarzami / Barbara DZIÓBEK, Agnieszka LEŚNIAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 102, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-435-5
7
Wpływ fotooksydacji na stabilność oksydatywną BHT w wybranych olejach roślinnych / Bronisław BUCZEK, Agnieszka LEŚNIAK // W: Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 6 / kierownik projektu: Andrzej CHOCHÓŁ. - (2008), s. 35-48. - Bibliogr.
8
Wpływ dodatku α-tokoferolu i ekstraktu z rozmarynu na zmiany parametrów fizykochemicznych oleju rzepakowego naświetlanego promieniowaniem UV = Effect of α-Tocopherol and Rosemary Extract - the Natural Antioxidants - on Physicochemical Changes in Rape Oil / Bronisław BUCZEK, Agnieszka LEŚNIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 767 (2008), s. 33-45. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161667522. - ISSN 1898-6447
9
Effect of Frying on Changes of Quality Rapeseed Oil / Agnieszka LEŚNIAK, Wojciech CHWIAŁKOWSKI // W: Oils, Fats and Lipids in the 3rd Millennium: Challenges, Achievements and Perspectives. - Frankfurt: Euro Fed Lipid, 2008. - S. 576
10
Quality Changes of Edible Oils During Accelerated Oxidation Using UV Irradiation / Bronisław BUCZEK, Agnieszka LEŚNIAK // W: Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 2 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin]. - Suwon: University of Suwon, 2008. - S. 670-674. - Bibliogr.
11
Ocena jakości olejów roślinnych na różnych etapach stosowania za pomocą wybranych wskaźników fizykochemicznych = Evaluation of the Quality of Edible Oils at Various Usage Stages by Means of Selected Physicochemical Parameters / Bronisław BUCZEK, Agnieszka LEŚNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 737 (2007), s. 5-17. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150232555. - ISSN 0208-7944
12
Correlation between Total Polar Compounds and Oxidation Products in Frying Rapeseed Oil after Thermal Treatment / Agnieszka LEŚNIAK, Wojciech CHWIAŁKOWSKI // W: Oils, Fats and Lipids : From Science to Applications - Innovations for a Better World : 5th Euro Fed Lipid Congress and 24th Symposium of the Nordic Lipidforum, 16-19 September 2007, Gothenburg, Sweden : Book of Abstracts and List of Participants. - [Frankfurt]: [Euro Fed Lipid], 2007. - S. 308. - Pełny tekst: http://www.eurofedlipid.org/meetings/archive/gothenburg/5870/5870_0282.pdf
13
Zmiany wskaźników jakościowych oliwy extra virgin i oliwy pomace pod wpływem naświetlania promieniami UV = Changes in Quality Parameters of Extra Virgin Olive Oil and Pomace Olive Irradiated with Ultraviolet Light / Bronisław BUCZEK, Agnieszka LEŚNIAK // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (11) (2007), s. 42-52. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
14
Influence of α-tocopherol Addition on Physico-Chemical Properties of Vegetable Oil Caused by UV-Irradiation / Bronisław BUCZEK, Agnieszka LEŚNIAK, Wojciech CHWIAŁKOWSKI // W: Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek. - Poznań: The Poznań University of Economics Publishing House, 2007. - S. 740-745. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-270-7
15
Wpływ TH i ekstraktu z rozmarynu - naturalnych przeciwutleniaczy na zmianę właściwości oleju rzepakowego / Bronisław BUCZEK, Agnieszka LEŚNIAK // W: Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 4 / kier. projektu: Andrzej CHOCHÓŁ. - (2006), s. 29-38. - Bibliogr.
16
Zmiany właściwości fizykochemicznych oleju rzepakowego poddanego obróbce termicznej i ich kinetyczna analiza = Changes in the Physicochemical Properties of Heat-treated Rape Oil and Their Kinetic Analysis / Agnieszka LEŚNIAK, Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 710 (2006), s. 81-96. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/105919289. - ISSN 0208-7944
17
Influence of UV Radiaton on Oxidation Rate Rapeseed and the Olive Oils / Bronisław BUCZEK, Agnieszka LEŚNIAK // W: Oils, Fats and Lipids for a Healthier Future : the Need for Interdisciplinary Approaches : Book of Abstracts. - [Frankfurt]: [Euro Fed Lipid], 2006. - S. 394. - Dostępne tylko streszczenie. - Pełny tekst: http://www.eurofedlipid.org/meetings/archive/madrid/5860/5860_0607.pdf
18
Quality Control of Frying Oil by Physico-Chemical and Food Oil Monitor Analysis / Bronisław BUCZEK, Agnieszka LEŚNIAK // W: Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek. - Poznań: University of Economics Publishing House, 2005. - S. 933-938. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7417-113-8
19
Ocena jakości oleju smażalniczego za pomocą wybranych wskaźników fizykochemicznych / Bronisław BUCZEK, Agnieszka LEŚNIAK // W: Żywienie a zdrowie - interakcje : materiały konferencji naukowej, Kraków, 9-10 czerwca 2005 r. / [red. Ewa Ślawska]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Wydawnictwo Naukowe, 2005. - S. 37. - ISBN 83-89541-39-4
20
Zmiany właściwości fizykochemicznych oleju rzepakowego poddanego obróbce termicznej i ich kinetyczna analiza / Agnieszka LEŚNIAK, Lidia OSTASZ // W: Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 2 / kierownik projektu: Bronisław BUCZEK. - (2004), s. 39-57. - Bibliogr.
21
Ocena kinetyczna trwałości cukierków orzechowych w polewie czekoladowej = Kinetic Evaluation of Life-periods of Chocolate-coated Nut Sweets / Lidia OSTASZ, Agnieszka LEŚNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 620 (2003), s. 85-95. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
22
Ocena kinetyczna trwałości wyrobów cukierniczych w polewie czekoladowej / Lidia OSTASZ, Agnieszka LEŚNIAK // W: Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [3] / kier. tematu Bronisław BUCZEK. - (2002), s. 46-59. - Streszcz. - Bibliogr.
1
Skrzypczak I., Oleniacz G., Leśniak A., Zima K., Mrówczyńska M., Kazak J., (2022), Scan-to-BIM Method in Construction : Assessment of the 3D Buildings Model Accuracy in Terms Inventory Measurements, "Building Research & Information", vol. 50, iss. 8, s. 859-880; https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09613218.2021.2011703
2
Kurczyński D., Wcisło G., Leśniak A., Kozak M., Łagowski P., (2022), Production and Testing of Butyl and Methyl Esters as New Generation Biodiesels from Fatty Wastes of the Leather Industry, "Energies", vol. 15, iss. 22, s. 1-20; https://www.mdpi.com/1996-1073/15/22/8744
3
Buczek B., Leśniak A., (2010), Analiza właściwości i składu kwasów tłuszczowych handlowych olejów pochodzenia roślinnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 833, s. 19-30; https://bazekon.uek.krakow.pl/168934328
4
Buczek B., Leśniak A., (2010), Effect of Selective UV Radiation on the Oxidative Stability of Vegetable Oils with Addition of BHT, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 147, s. 63-70.
5
Buczek B., Leśniak A., (2009), Effect of Selective UV Radiation on the Oxidative Stability of Vegetable Oils with Addition of BHT. [W:] Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 46.
6
Dzióbek B., Leśniak A., (2009), Biochemia: wybór ćwiczeń wraz z komentarzami, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 102, [1] s.
7
Buczek B., Leśniak A., (2008), Wpływ fotooksydacji na stabilność oksydatywną BHT w wybranych olejach roślinnych. [W:] Chochół A. (kierownik tematu), Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 6, s. 35-48.
8
Buczek B., Leśniak A., (2008), Wpływ dodatku α-tokoferolu i ekstraktu z rozmarynu na zmiany parametrów fizykochemicznych oleju rzepakowego naświetlanego promieniowaniem UV, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 767, s. 33-45; https://bazekon.uek.krakow.pl/161667522
9
Leśniak A., Chwiałkowski W., (2008), Effect of Frying on Changes of Quality Rapeseed Oil. [W:] Oils, Fats and Lipids in the 3rd Millennium: Challenges, Achievements and Perspectives, Frankfurt : Euro Fed Lipid, s. 576.
10
Buczek B., Leśniak A., (2008), Quality Changes of Edible Oils During Accelerated Oxidation Using UV Irradiation. [W:] Lee co., Shin H. (red.), Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 2, Suwon : University of Suwon, s. 670-674.
11
Buczek B., Leśniak A., (2007), Ocena jakości olejów roślinnych na różnych etapach stosowania za pomocą wybranych wskaźników fizykochemicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 737, s. 5-17; https://bazekon.uek.krakow.pl/150232555
12
Leśniak A., Chwiałkowski W., (2007), Correlation between Total Polar Compounds and Oxidation Products in Frying Rapeseed Oil after Thermal Treatment. [W:] Oils, Fats and Lipids : From Science to Applications - Innovations for a Better World : 5th Euro Fed Lipid Congress and 24th Symposium of the Nordic Lipidforum, 16-19 September 2007, Gothenburg, Sweden : Book of Abstracts and List of Participants, [Frankfurt] : [Euro Fed Lipid], s. 308.
13
Buczek B., Leśniak A., (2007), Zmiany wskaźników jakościowych oliwy extra virgin i oliwy pomace pod wpływem naświetlania promieniami UV, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 2 (11), s. 42-52.
14
Buczek B., Leśniak A., Chwiałkowski W., (2007), Influence of α-tocopherol Addition on Physico-Chemical Properties of Vegetable Oil Caused by UV-Irradiation. [W:] Zieliński R., Wieczorek D. (red.), Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 2, Poznań : The Poznań University of Economics Publishing House, s. 740-745.
15
Buczek B., Leśniak A., (2006), Wpływ TH i ekstraktu z rozmarynu - naturalnych przeciwutleniaczy na zmianę właściwości oleju rzepakowego. [W:] Chochół A. (kierownik tematu), Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 4, s. 29-38.
16
Leśniak A., Ostasz L., (2006), Zmiany właściwości fizykochemicznych oleju rzepakowego poddanego obróbce termicznej i ich kinetyczna analiza, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 710, s. 81-96; https://bazekon.uek.krakow.pl/105919289
17
Buczek B., Leśniak A., (2006), Influence of UV Radiaton on Oxidation Rate Rapeseed and the Olive Oils. [W:] Oils, Fats and Lipids for a Healthier Future : the Need for Interdisciplinary Approaches : Book of Abstracts, [Frankfurt] : [Euro Fed Lipid], s. 394.
18
Buczek B., Leśniak A., (2005), Quality Control of Frying Oil by Physico-Chemical and Food Oil Monitor Analysis. [W:] Zieliński R., Wieczorek D. (red.), Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 933-938.
19
Buczek B., Leśniak A., (2005), Ocena jakości oleju smażalniczego za pomocą wybranych wskaźników fizykochemicznych. [W:] Ślawska E. (red.), Żywienie a zdrowie - interakcje : materiały konferencji naukowej, Kraków, 9-10 czerwca 2005 r, Kraków : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Wydawnictwo Naukowe, s. 37.
20
Leśniak A., Ostasz L., (2004), Zmiany właściwości fizykochemicznych oleju rzepakowego poddanego obróbce termicznej i ich kinetyczna analiza. [W:] Buczek B. (kierownik tematu), Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 2, s. 39-57.
21
Ostasz L., Leśniak A., (2003), Ocena kinetyczna trwałości cukierków orzechowych w polewie czekoladowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 620, s. 85-95.
22
Ostasz L., Leśniak A., (2002), Ocena kinetyczna trwałości wyrobów cukierniczych w polewie czekoladowej. [W:] Bronisław BUCZEK (kierownik tematu), Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [3], s. 46-59.
1
@article{UEK:2168370380,
author = "Izabela Skrzypczak and Grzegorz Oleniacz and Agnieszka Leśniak and Krzysztof Zima and Maria Mrówczyńska and Jan K. Kazak",
title = "Scan-to-BIM Method in Construction : Assessment of the 3D Buildings Model Accuracy in Terms Inventory Measurements",
journal = "Building Research & Information",
number = "vol. 50, iss. 8",
pages = "859-880",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/09613218.2021.2011703},
url = {https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09613218.2021.2011703},
}
2
@article{UEK:2168370378,
author = "Dariusz Kurczyński and Grzegorz Wcisło and Agnieszka Leśniak and Mirosław Kozak and Piotr Łagowski",
title = "Production and Testing of Butyl and Methyl Esters as New Generation Biodiesels from Fatty Wastes of the Leather Industry",
journal = "Energies",
number = "vol. 15, iss. 22",
pages = "1-20",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/en15228744},
url = {https://www.mdpi.com/1996-1073/15/22/8744},
}
3
@article{UEK:2165626075,
author = "Bronisław Buczek and Agnieszka Leśniak",
title = "Analiza właściwości i składu kwasów tłuszczowych handlowych olejów pochodzenia roślinnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "833",
pages = "19-30",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168934328},
}
4
@article{UEK:2165902552,
author = "Bronisław Buczek and Agnieszka Leśniak",
title = "Effect of Selective UV Radiation on the Oxidative Stability of Vegetable Oils with Addition of BHT",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "147",
pages = "63-70",
adress = "",
year = "2010",
}
5
@misc{UEK:2168228462,
author = "Bronisław Buczek and Agnieszka Leśniak",
title = "Effect of Selective UV Radiation on the Oxidative Stability of Vegetable Oils with Addition of BHT",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts",
pages = "46",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2009",
}
6
@book{UEK:51287,
author = "Barbara Dzióbek and Agnieszka Leśniak",
title = "Biochemia : wybór ćwiczeń wraz z komentarzami",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-435-5",
}
7
@unpublished{UEK:2164873810,
author = "Bronisław Buczek and Agnieszka Leśniak",
title = "Wpływ fotooksydacji na stabilność oksydatywną BHT w wybranych olejach roślinnych",
booktitle = "Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 6",
pages = "35-48",
year = "2008",
}
8
@article{UEK:50567,
author = "Bronisław Buczek and Agnieszka Leśniak",
title = "Wpływ dodatku α-tokoferolu i ekstraktu z rozmarynu na zmiany parametrów fizykochemicznych oleju rzepakowego naświetlanego promieniowaniem UV",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "767",
pages = "33-45",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161667522},
}
9
@misc{UEK:2168314027,
author = "Agnieszka Leśniak and Wojciech Chwiałkowski",
title = "Effect of Frying on Changes of Quality Rapeseed Oil",
booktitle = "Oils, Fats and Lipids in the 3rd Millennium: Challenges, Achievements and Perspectives",
pages = "576",
adress = "Frankfurt",
publisher = "Euro Fed Lipid",
year = "2008",
}
10
@inbook{UEK:2166356638,
author = "Bronisław Buczek and Agnieszka Leśniak",
title = "Quality Changes of Edible Oils During Accelerated Oxidation Using UV Irradiation",
booktitle = "Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 2",
pages = "670-674",
adress = "Suwon",
publisher = "University of Suwon",
year = "2008",
}
11
@article{UEK:51079,
author = "Bronisław Buczek and Agnieszka Leśniak",
title = "Ocena jakości olejów roślinnych na różnych etapach stosowania za pomocą wybranych wskaźników fizykochemicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "737",
pages = "5-17",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150232555},
}
12
@misc{UEK:2168306135,
author = "Agnieszka Leśniak and Wojciech Chwiałkowski",
title = "Correlation between Total Polar Compounds and Oxidation Products in Frying Rapeseed Oil after Thermal Treatment",
booktitle = "Oils, Fats and Lipids : From Science to Applications - Innovations for a Better World : 5th Euro Fed Lipid Congress and 24th Symposium of the Nordic Lipidforum, 16-19 September 2007, Gothenburg, Sweden : Book of Abstracts and List of Participants",
pages = "308",
adress = "Frankfurt",
publisher = "Euro Fed Lipid",
year = "2007",
url = {http://www.eurofedlipid.org/meetings/archive/gothenburg/5870/5870_0282.pdf},
}
13
@article{UEK:50481,
author = "Bronisław Buczek and Agnieszka Leśniak",
title = "Zmiany wskaźników jakościowych oliwy extra virgin i oliwy pomace pod wpływem naświetlania promieniami UV",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "2 (11)",
pages = "42-52",
year = "2007",
}
14
@inbook{UEK:2165805781,
author = "Bronisław Buczek and Agnieszka Leśniak and Wojciech Chwiałkowski",
title = "Influence of α-tocopherol Addition on Physico-Chemical Properties of Vegetable Oil Caused by UV-Irradiation",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 2",
pages = "740-745",
adress = "Poznań",
publisher = "The Poznań University of Economics Publishing House",
year = "2007",
isbn = "978-83-7417-270-7",
}
15
@unpublished{UEK:2168325689,
author = "Bronisław Buczek and Agnieszka Leśniak",
title = "Wpływ TH i ekstraktu z rozmarynu - naturalnych przeciwutleniaczy na zmianę właściwości oleju rzepakowego",
booktitle = "Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 4",
pages = "29-38",
year = "2006",
}
16
@article{UEK:53024,
author = "Agnieszka Leśniak and Lidia Ostasz",
title = "Zmiany właściwości fizykochemicznych oleju rzepakowego poddanego obróbce termicznej i ich kinetyczna analiza",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "710",
pages = "81-96",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/105919289},
}
17
@misc{UEK:2168231226,
author = "Bronisław Buczek and Agnieszka Leśniak",
title = "Influence of UV Radiaton on Oxidation Rate Rapeseed and the Olive Oils",
booktitle = "Oils, Fats and Lipids for a Healthier Future : the Need for Interdisciplinary Approaches : Book of Abstracts",
pages = "394",
adress = "Frankfurt",
publisher = "Euro Fed Lipid",
year = "2006",
url = {http://www.eurofedlipid.org/meetings/archive/madrid/5860/5860_0607.pdf},
}
18
@inbook{UEK:2166525759,
author = "Bronisław Buczek and Agnieszka Leśniak",
title = "Quality Control of Frying Oil by Physico-Chemical and Food Oil Monitor Analysis",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2",
pages = "933-938",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "2005",
isbn = "83-7417-113-8",
}
19
@misc{UEK:2168219554,
author = "Bronisław Buczek and Agnieszka Leśniak",
title = "Ocena jakości oleju smażalniczego za pomocą wybranych wskaźników fizykochemicznych",
booktitle = "Żywienie a zdrowie - interakcje : materiały konferencji naukowej, Kraków, 9-10 czerwca 2005 r.",
pages = "37",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Wydawnictwo Naukowe",
year = "2005",
isbn = "83-89541-39-4",
}
20
@unpublished{UEK:2168228652,
author = "Agnieszka Leśniak and Lidia Ostasz",
title = "Zmiany właściwości fizykochemicznych oleju rzepakowego poddanego obróbce termicznej i ich kinetyczna analiza",
booktitle = "Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 2",
pages = "39-57",
year = "2004",
}
21
@article{UEK:2168221094,
author = "Lidia Ostasz and Agnieszka Leśniak",
title = "Ocena kinetyczna trwałości cukierków orzechowych w polewie czekoladowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "620",
pages = "85-95",
year = "2003",
}
22
@unpublished{UEK:2168228552,
author = "Lidia Ostasz and Agnieszka Leśniak",
title = "Ocena kinetyczna trwałości wyrobów cukierniczych w polewie czekoladowej",
booktitle = "Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [3]",
pages = "46-59",
year = "2002",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID