Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Przestrzenne aspekty funkcji i zagospodarowanie miasta
Source:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO' - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 33-44
ISBN:
978-83-7252-764-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328069
chapter in monograph
See main document
2

Author:
Title:
Gospodarka finansowa jednostek terytorialnych Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego wobec nowych wyzwań = Financial Management of Territorial Units of the Functional Urban Area of Krakow Facing New Challenges
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (49) (2017) , s. 129-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168314879
article
See main document
3

Title:
Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: CeDeWu, 2015
Physical description:
207 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7556-823-3
Nr:
2168300115
monograph
See related chapters
4

Author:
Title:
Procesy suburbanizacji w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym = Suburbanisation's Processes in Cracow Functional Area
Source:
Studia Miejskie. - t. 18 (2015) , s. 85-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-SA
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168299995
article
5

Author:
Title:
Uwagi końcowe
Source:
Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce / red. nauk. Anna HARAŃCZYK - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 197-202
ISBN:
978-83-7556-823-3
Nr:
2168300179
preface / summary
See main document
6

Author:
Title:
Przemiany w użytkowaniu gruntów w miastach wojewódzkich w latach 2010 i 2014 = Transformation of Using Ground in Voivodship Cities in Years 2010 and 2014
Source:
Studia Miejskie. - t. 18 (2015) , s. 131-146. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-SA
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168299999
article
7

Author:
Title:
Wprowadzenie
Source:
Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce / red. nauk. Anna HARAŃCZYK - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 7-12
ISBN:
978-83-7556-823-3
Nr:
2168300121
preface / summary
See main document
8

Author:
Title:
Zmiany w użytkowaniu gruntów w największych miastach Polski = Changes of Land Use Transformations in Big Cities
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - nr 161 (2015) , s. 303-312. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297127
article
See main document
9

Author:
Title:
Uwarunkowania i czynniki rozwoju miast
Source:
Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce / red. nauk. Anna HARAŃCZYK - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 13-39 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-823-3
Nr:
2168300119
chapter in monograph
See main document
10

Author:
Title:
Przejawy i konsekwencje depopulacji miast
Source:
Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce / red. nauk. Anna HARAŃCZYK - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 41-80 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-823-3
Nr:
2168300123
chapter in monograph
See main document
11

Author:
Title:
Infrastruktura drogowa w rozwoju obszarów miejskich
Source:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 33-45 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-763-2
Nr:
2168296525
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Finansowe skutki gospodarowania przestrzenią Krakowa = Financial Results of Space Management of Cracow
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 157 (2014) , s. 105-122. - Tytuł numeru: Partnerstwo i odpowiedzialność w funkcjonowaniu miasta - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168295701
article
13

Author:
Title:
Rola infrastruktury drogowej w zrównoważonym rozwoju Krakowa
Source:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ2014, s. 24-59
Signature:
NP-1455/Magazyn
Nr:
2168301777
chapter in unpublished scientific work
See main document
14

Author:
Małgorzata Niedźwiecka
Title:
Rola szkolnictwa wyższego w rozwoju regionalnym
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2014
Physical description:
140 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-295
Nr:
2168291087
doctoral dissertation
15

Author:
Ewa Kubejko-Polańska
Title:
Przemiany społeczno-gospodarcze i przestrzenne miast monofunkcyjnych Regionu Wschodniego = Socio-economic and spatial transformations of monofunctional cities of the Eastern Region
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
425 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-249
Nr:
2168272166
doctoral dissertation
16

Author:
Title:
Ład przestrzenny a procesy suburbanizacji strefy podmiejskiej Krakowa : aspekty teoretyczne i praktyczne
Source:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2013, s. 75-132. - Streszcz.
Signature:
NP-1377/2/Magazyn
Nr:
2168290293
chapter in unpublished scientific work
See main document
17

Conference:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku, Kraków, Polska, od 2011-09-23 do 2011-09-23
Title:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Number:
t. 140, cz. 2
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2012
Physical description:
411, [5] s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 2, Bibliogr. przy ref.
Access mode:
Nr:
2168227876
journal / series editorial
18

Title:
Finansowe i przestrzenno-krajobrazowe skutki użytkowania terenu w miastach
Source:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2012, s. 23-68
Signature:
NP-1377/Magazyn
Nr:
2168266360
chapter in unpublished scientific work
See main document
19

Author:
Conference:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku, Kraków, Polska, od 2011-09-23 do 2011-09-23
Title:
Rewitalizacja zespołów miejskich = Revitalisation of Urban Settings
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 1 (2011) , s. 235-247. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168225964
article
See main document
20

Conference:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku, Kraków, Polska, od 2011-09-23 do 2011-09-23
Title:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Number:
t. 140, cz. 1
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2011
Physical description:
369 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1, Bibliogr. przy ref.
Nr:
2168225890
journal / series editorial
See related chapters
21

Author:
Title:
Rewitalizacja zespołów miejskich na podstawie dotychczasowych osiągnięć Krakowa i planów na przyszłość
Source:
Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2011, s. 6-18
Signature:
NP-1194/Magazyn
Nr:
2168257984
chapter in unpublished scientific work
See main document
22

Author:
Conference:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku, Kraków, Polska, od 2011-09-23 do 2011-09-23
Title:
Wstęp = Introduction
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK2011. - t. 140, cz. 1, s. 7-11. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168276405
preface / summary
See main document
23

Title:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
374, [1] s., [1] k. tabl. kolor.: il.; 24 cm
Notes:
Wykaz publikacji profesora Zygmunta Szymli s. 11-16
ISBN:
978-83-7252-488-1
Nr:
51433
monograph
See related chapters
24

Author:
Title:
Działalność naukowa i zawodowa profesora Zygmunta Szymli
Source:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 7-9
ISBN:
978-83-7252-488-1
Nr:
2165768409
chapter in monograph
See main document
25

Author:
Anna Harańczyk , Ewelina Skowron
Title:
Zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin górniczych województwa śląskiego = The Diversity in the Development Level of Mining Communities in Silesia Voivodship
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 821 (2010) , s. 47-60. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53122
article
See main document
26

Author:
Title:
Wykaz publikacji profesora Zygmunta Szymli
Source:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 11-16
ISBN:
978-83-7252-488-1
Nr:
2165768410
varia
See main document
27

Title:
Konferencja Naukowa nt. "Polityka Regionalna w Polsce w świetle wyzwań XXI wieku" (Kraków, 24-25 czerwca 2010)
Source:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]2010. - nr 74, s. 65-67
Nr:
2165617326
varia
See main document
28

Author:
Anna Harańczyk , Ewa Kubejko-Polańska
Title:
Przemiany społeczno-gospodarcze w miastach monofunkcyjnych Regionu Wschodniego
Source:
Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA2010, s. 72-154
Signature:
NP-926/Magazyn
Nr:
2168267674
chapter in unpublished scientific work
See main document
29

Author:
Title:
Rola terenów zieleni w kształtowaniu warunków życia mieszkańców miasta = The Role of Green Areas in Shaping the Living Conditions of Residents within a City
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ. - t. 131 (2010) , s. 225-244. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165794045
article
See main document
30

Title:
70-lecie urodzin Profesora Zygmunta Szymli
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 6 (38), s. 29. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168279845
varia
See main document
31

Author:
Title:
Samorząd terytorialny : organizacja i gospodarka
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
245, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-506-2
Nr:
2166653384
monograph
32

Author:
Title:
Kapitał ludzki w rozwoju miast
Source:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 127-150
ISBN:
978-83-7252-488-1
Nr:
2165637131
chapter in monograph
See main document
33

Author:
Ewelina Skowron
Title:
Programowanie rozwoju gmin górniczych województwa śląskiego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2009
Physical description:
396 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-125
Nr:
51360
doctoral dissertation
34

Author:
Title:
Krakowski Obszar Metropolitalny : zróżnicowanie potencjału gospodarczego i społecznego.
Source:
Kreatywne miasta i aglomeracje : studia przypadków / red. Andrzej Klasik - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009, s. 85-101 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-506-1
Nr:
50714
chapter in monograph
35

Title:
Obszary metropolitalne w Polsce : (ocena warunków i poziomu rozwoju) = Metropolitan Areas in Poland
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 125 (2009) , s. 194-224. - Tytuł numeru: Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2161899898
article
36

Title:
Krakowski obszar Metropolitalny - kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego
Source:
Problemy rozwoju regionalnego Polski : internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA2009, s. 52-112
Signature:
NP-1305/Magazyn
Nr:
2168228820
chapter in unpublished scientific work
See main document
37

Title:
Potencjał rozwoju i konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce
Source:
Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA2008, s. 96-128
Signature:
NP-1225/Magazyn
Nr:
2163837667
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Author:
Title:
Potencjał rozwojowy szkół wyższych Małopolski = Potential for Development of Higher Schools in Małopolska Region
Source:
Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał - Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Nowa Era; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny, 2008, s. 37-59. - Summ.
Series:
(Przedsiębiorczość - Edukacja ; nr 4)
ISBN:
978-83-7409-620-1
Nr:
2165773701
chapter in monograph
39

Title:
Scenariusz rozwoju - Wzrost gospodarczy
Source:
Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 111-140. - [odczyt: 18.11.2010]. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-89410-56-6
Access mode:
Nr:
2165275935
chapter in monograph
See main document
40

Title:
Scenariusze rozwoju kluczowych obszarów determinujących wzrost gospodarczy w województwie małopolskim : zad. 4.1
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008
Physical description:
108 s.: il.; 29 cm
Notes:
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa,
Access mode:
Nr:
2168297365
report
41

Title:
Diagnoza - Wzrost gospodarczy
Source:
Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 49-68. - [odczyt: 18.11.2010]. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-89410-56-6
Access mode:
Nr:
2165275920
chapter in monograph
See main document
42

Title:
Raport cząstkowy z właściwych badań ankietowych : foresight : zadanie 3.2 [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007
Physical description:
202 s.: il.; 29 cm
Notes:
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa,
Access mode:
Nr:
2168297355
report
43

Author:
Title:
Potencjał rozwoju krakowskiego obszaru metropolitalnego = Development Potential of Cracow's Metropolitan Area {'CMA'}
Source:
Społeczeństwo edukacyjne w strategii rozwoju regionu / red. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek - Chrzanów: Towarzystwo Oświatowe Ziemii Chrzanowskiej; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2007, s. 39-55. - Summ.
ISBN:
978-83-915693-4-4
Nr:
2165796938
chapter in conference materials
See main document
44

Title:
Raport z badań pilotażowych : zad. 2.4 [dokument elektroniczny]
Współpraca:
, Piątkowska Monika
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007
Physical description:
12 s.; 29 cm
Notes:
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa,
Access mode:
Nr:
2168297363
report
45

Author:
Title:
Regiony Polskie w Europie
Source:
Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 11-22 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-359-4
Nr:
2165770107
chapter in monograph
See main document
46

Author:
Title:
Regiony polskie w procesach integracyjnych = Polish Regions in Integration Processes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 746 (2007) , s. 5-19. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51034
article
See main document
47

Author:
Title:
Polskie metropolie : ocena warunków i poziomu rozwoju = Polish Metropolises : Evaluation of Conditions and Level of Development
Source:
Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło / red. Jan Lach, Monika Borowiec, Tomasz Rachwał - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007, s. 141-150. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7271-453-4
Nr:
2165772732
chapter in monograph
48

Author:
Title:
Szkolnictwo wyższe w Małopolsce = Higher Education System in Małopolska
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 9 (2006) , s. 37-57. - Summ.
Nr:
51743
article
See main document
49

Author:
Title:
Regiony Polskie w Europie : wykład inauguracyjny
Source:
Inauguracja Roku Akademickiego : 2006/2007 / Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2006, s. 23-27 - Bibliogr.
Nr:
2165796452
chapter in book
50

Author:
Title:
Zróżnicowanie warunków życia ludności w małych miastach Małopolski
Source:
Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny / red. nauk. Krystian Heffner - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 183-192 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-817-6
Nr:
2168219598
chapter in monograph
51

Author:
Title:
Wpływ kapitału zagranicznego na rozwój regionalny Polski = Foreign Capital Investment in Poland and Its Impact on Regional Development
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 8 (2004) , s. 53-70. - Summ.
Nr:
52212
article
See main document
52

Author:
Title:
Gospodarka budżetowa miasta Krakowa = Krakow City Budget Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 645 (2004) , s. 21-35. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168219658
article
See main document
53

Author:
Title:
Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych w Krakowie = The Economy of Postindustrial Areas in Cracow
Source:
Konkurencyjność i potencjał rozwoju polskich metropolii - szanse i bariery / red. Stanisław Korenik, Krzysztof Szołek - Warszawa: PAN KPZK, 2004, s. 79-95. - Summ.
Series:
(Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; z. 214)
ISBN:
83-89693-10-0
Nr:
2168280197
chapter in conference materials
54

Author:
Title:
Współpraca miast partnerskich = The Cities' Partnership Cooperation
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1016 (2004) , s. 13-19. - Tytuł numeru: Gospodarka - przestrzeń - rozwój - Bibliogr.
Nr:
2168254210
article
55

Author:
Title:
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce = Financial Economy of the Local Government Units in Poland
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 7 (2003) , s. 185-206. - Summ.
Nr:
52221
article
See main document
56

Author:
Title:
Dochody jednostek samorządu terytorialnego w Polsce = Revenues of Local Government Institutions in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 617 (2003) , s. 23-37. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168221048
article
See main document
57

Author:
Title:
Uwarunkowania konkurencyjności miast w Polsce
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2002
Physical description:
203 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/525
Nr:
2168245960
doctoral dissertation
58

Author:
Title:
Determinanty rozwoju i konkurencyjności miast Polski
Source:
Aglomeracja miejska i jej znaczenie dla konkurencyjności miast i regionów / red. Krzysztof Szołek - Wrocław: Wydawnictwo Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2002, s. 33-46
Series:
(Biblioteka Regionalistyki ; nr 2)
ISBN:
83-916121-1-2
Nr:
2168271648
chapter in conference materials
59

Conference:
Konferencja nt. Transformacja systemowa w Polsce: oceny i perspektywy, Krynica, Polska, od 2000-06-12 do 2000-06-13
Title:
Wybrane aspekty małopolskiego rynku pracy = Selected Aspects of the Małopolska Employment Market
Source:
Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / red. Zygmunt SZYMLA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 161-171
ISBN:
83-7252-135-2
Nr:
2166207997
chapter in conference materials
See main document
60

Author:
Conference:
II Konferencja pt. Miasta w okresie przemian, Opole, Polska, od 2001-05-20 do 2001-05-22
Title:
Uwarunkowania konkurencyjności miast w Polsce = The Conditionings of Competitiveness of Cities in Poland
Source:
Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast / red. nauk. Janusz Słodczyk - Opole: Uniwersytet Opolski, 2002, s. 113-126. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88796-69-0
Access mode:
Nr:
2168307907
chapter in conference materials
61

Author:
Title:
Miasta Małopolski w okresie przemian = The Towns of Małopolska During the Transformation Period
Source:
Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.) / red. Zygmunt SZYMLA - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 97-109. - Summ.
ISBN:
83-7252-098-4
Nr:
2168227590
chapter in conference materials
See main document
62

Author:
Title:
Rola samorządu terytorialnego w ograniczaniu bezrobocia = The Role of the Local Government in Limiting Unemployment
Source:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 137-153. - Summ.
ISBN:
83-87493-91-0
Nr:
2168245196
chapter in conference materials
See main document
63

Title:
Bezrobocie w województwie małopolskim = Unemployment in the Małopolska Voivodship
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 568 (2001) , s. 27-50. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168235064
article
See main document
64

Author:
Title:
Kraków - miastem europejskim
Source:
Rola aglomeracji miejskiej w rozwoju regionu regionów / red. Krzysztof Szołek - Wrocław: Wydawnictwo Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2001, s. 119-131
Series:
(Biblioteka Regionalistyki ; nr 1)
ISBN:
83-916121-0-4
Nr:
2168280187
chapter in conference materials
65

Title:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój
Redaktor:
Publisher address:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001
Physical description:
481 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-87493-91-0
Nr:
2168245176
conference materials
See related chapters
66

Author:
Title:
Inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim = Foreign Investments in Małopolska Voivodship
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 545 (2000) , s. 31-45. - Summ.
Nr:
2168245580
article
See main document
67

Author:
Title:
Przekształcenia strukturalne w miastach Małopolski = Structural Transformations in the Cities of Małopolska (Little Poland)
Source:
Społeczne, gospodarcze i przestrzenne przeobrażenia miast / red. nauk. Janusz Słodczyk - Opole: Uniwersytet Opolski, 2000, s. 43-57. - Summ.
Series:
(Miasta w Okresie Przemian)
ISBN:
83-87635-83-9
Nr:
2168302483
chapter in monograph
68

Title:
Gospodarka
Source:
Diagnoza stanu województwa małopolskiego - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2000, s. 50-64
ISBN:
83-903168-6-2
Nr:
2168243860
chapter in monograph
69

Author:
Title:
Prognozowanie i programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego
Source:
Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 302-327
ISBN:
83-87239-89-5
Nr:
2168240620
chapter in academic script
See main document
70

Title:
Uwarunkowania rozwoju rynku pracy województwa małopolskiego
Source:
Strategiczne kierunki rozwoju województw Polski Południowo-Wschodniej / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA1999, s. 1[14]-50[64]
Signature:
NP-628/Magazyn
Nr:
2168265192
chapter in unpublished scientific work
See main document
71

Author:
Title:
Prywatyzacja i komunalizacja składników majątku trwałego w Krakowie
Source:
Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji / red. Tadeusz Markowski, Tadeusz Marszał - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998, s. 153-176
Series:
(Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; 182)
ISBN:
83-01-12745-7
Nr:
2168280211
chapter in monograph
72

Author:
Title:
Miasta Polski w procesie globalizacji gospodarki
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1998
Physical description:
130 s.: tab.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12674-4
Nr:
2168240516
monograph
73

Author:
Title:
Dynamika przekształceń strukturalnych
Source:
Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski / kier. tematu: Antoni FAJFEREK1997, s. 42-65
Signature:
NP-433/Magazyn
Nr:
2168267346
chapter in unpublished scientific work
See main document
74

Author:
Title:
Bibliografia prac Profesora Antoniego Fajferka
Source:
Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 11-23
ISBN:
83-87239-20-8
Nr:
2168246718
varia
See main document
75

Author:
Title:
Finansowanie gospodarki lokalnej w Polsce w latach 1991-1994 = Financing Local Economies in Poland between 1991-1994
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 483 (1997) , s. 45-60. - Summ.
Nr:
2168245766
article
See main document
76

Author:
Title:
Mienie komunalne jako podstawa działalności gospodarczej samorządu miasta Krakowa = Local Property as a Basis for the Economic Activity of the Cracow Municipality Self-Gevernment
Source:
Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 67-78. - Summ.
ISBN:
83-87239-20-8
Nr:
2168244238
chapter in monograph
See main document
77

Author:
Title:
Przekształcenia własnościowe w gospodarce w latach 1990-1993 = Ownership Transformations in Polish Economy between 1990-1993
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 470 (1996) , s. 5-23. - Summ.
Nr:
2168245788
article
See main document
78

Author:
Title:
Podstawy działalności samorządu terytorialnego miast województwa krakowskiego = Bases of Local Self-Government Activities in the Cracow District Towns
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 453 (1995) , s. 19-29. - Summ.
Nr:
2168244650
article
See main document
79

Author:
Title:
Finansowanie gospodarki lokalnej w warunkach gospodarki rynkowej
Source:
Uwarunkowania rozwoju gospodarki w układach regionalnych / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA1995, s. 78-97
Signature:
NP-368/Magazyn
Nr:
2168265534
chapter in unpublished scientific work
See main document
80

Title:
Struktura budżetów miejskich w województwie krakowskim = Structure of City Budgets in Province of Krakow
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 422 (1994) , s. 99-115. - Summ.
Nr:
2168246368
article
See main document
81

Author:
Title:
Funkcjonowanie budżetu lokalnego w gospodarce rynkowej : (na przykładzie gmin miejskich MPW)
Source:
Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA1994, s. 81-101
Signature:
NP-309/Magazyn
Nr:
2168265626
chapter in unpublished scientific work
See main document
82

Author:
Title:
Zasoby siły roboczej
Source:
Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993 / kier. Antoni FAJFEREK1994, s. 1-36
Signature:
NP-310/Magazyn
Nr:
2168267456
chapter in unpublished scientific work
See main document
83

Author:
Title:
Przekształcenia własnościowe w gospodarce
Source:
Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993 / kier. Antoni FAJFEREK1994, s. 37-72
Signature:
NP-310/Magazyn
Nr:
2168267458
chapter in unpublished scientific work
See main document
84

Author:
Conference:
Ogólnopolska Konferencja Katedr Polityki Ekonomicznej, Toruń, Polska, od 1993-09-23 do 1993-09-24
Title:
Przekształcenia własnościowe w gospodarce komunalnej
Source:
Rola polityki ekonomicznej w procesie transformacji systemowej / red. nauk. Stanisław L. Bagdziński, Maria Marszałkowska - Toruń: UMK, 1993, s. 125-134
ISBN:
83-231-0472-7
Nr:
2168298015
chapter in conference materials
85

Title:
Typologia miast województwa krakowskiego = Typology of Towns of the Kraków Voivodship
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 395 (1993) , s. 21-35. - Summ.
Nr:
2168246296
article
See main document
86

Author:
Title:
Baza ekonomiczna miast w świetle badania budżetów gmin województwa krakowskiego
Source:
Prognozy ostrzegawcze kształtowania się sytuacji społeczno-gospodarczej w układach regionalnych i lokalnych / kier.: Zygmunt SZYMLA1993, s. 118-136
Signature:
NP-207/Magazyn
Nr:
2168265992
chapter in unpublished scientific work
See main document
87

Title:
Przestrzenne zróżnicowanie dochodów i wydatków budżetowych na przykładzie miast woj. krakowskiego
Source:
Przestrzenne uwarunkowania transformacji systemowej gospodarki w regionie krakowskim / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA1992, s. 73-96
Signature:
NP-256/Magazyn
Nr:
2168265766
chapter in unpublished scientific work
See main document
88

Author:
Title:
Analiza funkcjonalna miast Polski = Functional Analysis of Polish Towns
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 367 (1992) , s. 155-165. - Summ., rez.
Nr:
2168246302
article
See main document
89

Title:
Studium rozwoju ponadgminnych układów funkcjonalnych w Polsce Południo-Wschodniej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1992
Physical description:
190, 77 k.: il., aneks; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/756
Nr:
2168246130
doctoral dissertation
90

Title:
Ponadgminne układy funkcjonalne w Makroregionie Południowo-Wschodnim = Above-Commune-Level Functional Schemes In South-East Macroregion
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 377 (1992) , s. 103-127. - Summ., rez.
Nr:
2168236814
article
See main document
91

Author:
Title:
Prognozowanie i programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego
Source:
Zarys polityki ekonomicznej / red. Antoni FAJFEREK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 28-53
Nr:
2168251352
chapter in academic script
See main document
92

Title:
Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego miast
Source:
Zmiany w strukturze bazy ekonomicznej gmin w świetle zakładanych kierunków transformacji systemowej : (na przykładzie gmin województwa krakowskiego) / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA1991, s. 109-132
Signature:
NP-130/Magazyn
Nr:
2168266012
chapter in unpublished scientific work
See main document
93

Author:
Title:
Typologia miast Makroregionu Południowo-Wschodniego ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego w 1984 roku = Typology of Towns of South-Eastern Macroregion According to Socio-Economic Development Level of 1984
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 326 (1990) , s. 157-172. - Summ., rez.
Nr:
2168245470
article
See main document
94

Title:
Ponadgminne układy funkcjonalne w MPW
Source:
Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej / kierownik: Antoni FAJFEREK ; opracowanie kartograficzne: Stanisława CICHOŃ, Bogusław LUCHTER1990, s. 240-290
Signature:
NP-22/Magazyn
Nr:
2168266082
chapter in unpublished scientific work
See main document
95

Author:
Title:
The Development of Towns in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Roman DOMASZEWICZ, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 300 (1990) , s. 57-74
Nr:
2168250068
article
See main document
96

Author:
Title:
Analiza porównawcza rozwoju społecznego miast Krakowa, Bratysławy i Lipska w latach 1960-1980 = Comparative Analysis of Social Development of the Cities of Kraków, Leipzig and Bratislava in the Years 1960-1980
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 296 (1989) , s. 261-285. - Summ., rez.
Nr:
2168234924
article
See main document
97

Author:
Title:
Zmiany demograficzne w Krakowie w latach 1950-1987 = Demographic Changes in Cracow in the Years 1950-1987
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 4/88 (1988) , s. 65-77. - Summ., rez.
Nr:
2168225540
article
98

Author:
Title:
Przestrzenne zróżnicowanie warunków życia ludności w miastach wojewódzkich w latach 1960-1980 = Spatial Differentation of Living Conditions for Inhabitants of Provincial Capitals between 1960-80
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 273 (1988) , s. 181-198. - Rez., summ.
Nr:
2168244296
article
See main document
99

Title:
Planowanie w regionach w zarysie
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
81, [2] k. tab. złoż. s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168250894
academic script
100

Author:
Title:
Analiza porównawcza rozwoju społeczno-gospodarczego Krakowa i Bratysławy za lata 1960-1980 = Comparative Analysis of Social and Economic Development of Cracow and Bratislava in the Years 1960-1980
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 226 (1987) , s. 89-121. - Rez., summ.
Nr:
2168249542
article
See main document
101

Author:
Title:
Studium analityczne rozwoju społecznego Krakowa i Lipska w latach 1960-1980 = Analytical Study of Social Development of Kraków and Leipzig between 1960-1980
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 251 (1987) , s. 193-211. - Rez., summ.
Nr:
2168249524
article
See main document
102

Author:
Title:
Rozwój społeczno-gospodarczy miast w Polsce = Socio-economic Development of Towns in Poland
Publisher address:
Kraków: [s.n.], 1987
Physical description:
233 s., [11] k. tab. złoż.: tab., mapy; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 76)
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
Nr:
2168250702
monograph
103

Author:
Title:
Procesy urbanizacyjne w Polsce w latach 1950-1980 = Urbanization Processes in Poland between 1930 and 1980
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MIKULSKI]. - nr 200 (1985) , s. 129-151. - Rez., summ.
Nr:
2168249758
article
See main document
104

Author:
Title:
Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego
Source:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 152-166
Nr:
2168251610
chapter in academic script
See main document
105

Title:
Wybrane metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego
Source:
Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 79-99
Nr:
2168251622
chapter in academic script
See main document
106

Author:
Title:
System pieniężno-kredytowy jako instrument sterowania gospodarka narodową
Source:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 195-217
Nr:
2168251586
chapter in academic script
See main document
107

Author:
Title:
Struktura przestrzenno-branżowa przemysłu miasta Krakowa w latach 1970-1979 = Distribution and Branch Structure of Industry in Kraków City in 1970 and 1979
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 163 (1983) , s. 67-90. - Summ., rez.
Nr:
2167739890
article
See main document
108

Author:
Title:
Zmiany w strukturze społecznej i gospodarczej w mieście Krakowie w latach 1950-1980 = Changes in the Social and Economic Structure in the Kraków City 1950-1960
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 173 (1983) , s. 45-74. - Rez., summ.
Nr:
2168250330
article
See main document
109

Author:
Title:
Rozwój społeczno-gospodarczy miasta Bratysławy w latach 1960-1980 = Socio-economic Development of the City of Bratislava in the Years 1960-1980
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 167 (1983) , s. 173-198. - Rez., summ.
Nr:
2168230790
article
See main document
110

Author:
Title:
Rola budownictwa w rozwoju Krakowa w latach 1950-1975 = Role of Construction in the Expansion of Cracow in the Period 1950-1975
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 142 (1981) , s. 147-171. - Rez., summ.
Nr:
2168233828
article
See main document
111

Author:
Title:
Statystyczne prognozy wybranych zjawisk społeczno-gospodarczych w aglomeracji krakowskiej = Statistical Forecasting of Some Selected Social and Economic Phenomena in Cracow Agglomeration
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 23 (1980) , s. 71-92. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168247410
article
See main document
112

Author:
Title:
Statystyczne prognozy wybranych zjawisk społeczno-gospodarczych w aglomeracji krakowskiej = Statistical Forecast for Selected Socio-Economic Phenomena in Cracow Agglomeration
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1980. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 46-47
Nr:
2168252578
varia
113

Author:
Title:
System planowania w Polsce
Source:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 38-78 - Bibliogr.
Nr:
2168251252
chapter in academic script
See main document
114

Title:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 3, Prognozowanie i programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Physical description:
138 s., [3] k. tabl. złoż.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168251246
academic script
115

Author:
Title:
Metody planowania i analizy regionalnej
Source:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 112-186 - Bibliogr.
Nr:
2168251258
chapter in academic script
See main document
116

Author:
Title:
Przemysł miasta Krakowa w latach 1950-1975 = Industry in the City of Kraków in the Period 1950-1975
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 116 (1979) , s. 93-114. - Rez., summ.
Nr:
2168242970
article
See main document
117

Author:
Title:
Statystyczne badania tendencji rozwojowej zjawisk społeczno-gospodarczych
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3/67 (R. 17) (1978) , s. 113-120
Nr:
2168220060
article
118

Author:
Title:
Regionalna prognoza produkcji przemysłowej = Regional Forecasting of Industrial Production
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 92 (1978) , s. 157-208. - Rez., summ.
Nr:
2168250024
article
See main document
119

Author:
Title:
Ocena stopnia rozmieszczenia przemysłu miasta Krakowa = A Valuation of the Degree of Industry Distribution in the City of Cracow
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 92 (1978) , s. 75-121. - Rez., summ.
Nr:
2168250018
article
See main document
120

Author:
Title:
Procesy inwestycyjne w rozwoju gospodarki Krakowa w latach 1950-1975
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4/68 (R. 17) (1978) , s. 44-58
Nr:
2168220068
article
121

Author:
Title:
System planowania w Polsce
Source:
Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 25-46 - Bibliogr.
Nr:
2168251300
chapter in academic script
See main document
122

Title:
Wybrane problemy prognozowania ekonomicznego = On Chosen Problems of Economic Forecasting
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI ; współpraca Jerzy KRUCZAŁA]. - nr 87 (1977) , s. 83-93. - Rez., summ.
Nr:
2168250246
article
See main document
123

Author:
Title:
Problemy i metody badania rozwoju aglomeracji miejskich : (na przykładzie miasta Krakowa)
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1977
Physical description:
2 k., X k., 279 k.: il.; 30 cm + Aneks: 101 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/354 (aneks)
Nr:
2168246440
doctoral dissertation
124

Author:
Title:
Krótkookresowa prognoza statystyczna wybranych zjawisk gospodarczych w regionie krakowskim = Short-term Statistical Prediction of Some Chosen Economic Phenomena in the Cracow Region
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 62 (1975) , s. 41-67. - Summ., rez.
Nr:
2167718316
article
See main document
125

Author:
Title:
System planowania w Polsce
Source:
Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 25-46 - Bibliogr.
Nr:
2168251298
chapter in academic script
See main document
126

Title:
Wewnętrzna struktura mikroregionów województwa krakowskiego
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973
Physical description:
[4], 43 s., [20] k., 7 k. tabl.; 29 cm
Nr:
2168272504
monograph
Unpublished documents:
1

Title:
Współczesne determinanty rozwoju regionalnego
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
139 k.: il.; 30 cm
Research program:
6/KGR/1/2007/S/367
Signature:
NP-1170/Magazyn
Nr:
2168281921
unpublished scientific work
2

Title:
NUTS - III w Polsce : ocena warunków i poziomu rozwoju
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005
Physical description:
66 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1014/Magazyn
Nr:
2168266206
unpublished scientific work
3

Title:
Rola NUTS - II w rozwoju regionalnym Polski
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004
Physical description:
103 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-967/Magazyn
Nr:
2168266202
unpublished scientific work
4

Title:
Rola inwestycji zagranicznych w rozwoju regionalnym Polski
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
54 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
104/KGR/2/2003/S/091
Signature:
NP-1270/Magazyn
Nr:
2163761032
unpublished scientific work
5

Title:
Uwarunkowania rozwoju metropolii w Polsce
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002
Physical description:
80 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-820/Magazyn
Nr:
2168266196
unpublished scientific work
6

Author:
Title:
Gospodarka samorządowa miasta Krakowa
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001
Physical description:
120 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-746/Magazyn
Nr:
2168266682
unpublished scientific work
7

Title:
Miasto w okresie przemian : społeczeństwo - przestrzeń - gospodarka
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000
Physical description:
96, [1] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-682/Magazyn
Nr:
2168266642
unpublished scientific work
8

Title:
Konkurencyjność miast polskich w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999
Physical description:
103 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-623/Magazyn
Nr:
2168266646
unpublished scientific work
9

Title:
Rozwój lokalny Małopolski : ocena poziomu i zakresu zróżnicowań
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998
Physical description:
79 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-565/Magazyn
Nr:
2168266552
unpublished scientific work
10

Author:
Title:
Miasta Polski na przełomie XX i XXI wieku
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
77, [17] k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-473/Magazyn
Nr:
2168267358
unpublished scientific work
11

Title:
Przekształcenia systemu osadniczego Polski w warunkach transformacji systemowej
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1996
Physical description:
44 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-435/Magazyn
Nr:
2168266550
unpublished scientific work
12

Title:
Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju aglomeracji krakowskiej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992
Physical description:
101 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-89/Magazyn
Nr:
2168267026
unpublished scientific work
1
Przestrzenne aspekty funkcji i zagospodarowanie miasta / Anna HARAŃCZYK // W: Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 33-44. - ISBN 978-83-7252-764-6
2
Gospodarka finansowa jednostek terytorialnych Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego wobec nowych wyzwań = Financial Management of Territorial Units of the Functional Urban Area of Krakow Facing New Challenges / Anna HARAŃCZYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (49) (2017), s. 129-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2460. - ISSN 1898-5084
3
Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce / red. nauk. Anna HARAŃCZYK. - Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2015. - 207 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7556-823-3
4
Procesy suburbanizacji w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym = Suburbanisation's Processes in Cracow Functional Area / Anna HARAŃCZYK // Studia Miejskie. - t. 18 (2015), s. 85-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.studiamiejskie2.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2016/05/S_Miejskie_18_2015-Haranczyk-Procesy.pdf. - ISSN 2082-4793
5
Uwagi końcowe / Anna HARAŃCZYK // W: Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce / red. nauk. Anna HARAŃCZYK. - Warszawa: CeDeWu, 2015. - S. 197-202. - ISBN 978-83-7556-823-3
6
Przemiany w użytkowaniu gruntów w miastach wojewódzkich w latach 2010 i 2014 = Transformation of Using Ground in Voivodship Cities in Years 2010 and 2014 / Anna HARAŃCZYK // Studia Miejskie. - t. 18 (2015), s. 131-146. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.studiamiejskie2.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2016/05/S_Miejskie_18_2015-Haranczyk.pdf. - ISSN 2082-4793
7
Wprowadzenie / Anna HARAŃCZYK // W: Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce / red. nauk. Anna HARAŃCZYK. - Warszawa: CeDeWu, 2015. - S. 7-12. - ISBN 978-83-7556-823-3
8
Zmiany w użytkowaniu gruntów w największych miastach Polski = Changes of Land Use Transformations in Big Cities / Anna HARAŃCZYK // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - nr 161 (2015), s. 303-312. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112246/edition/97512/content. - ISSN 0079-3507
9
Uwarunkowania i czynniki rozwoju miast / Anna HARAŃCZYK // W: Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce / red. nauk. Anna HARAŃCZYK. - Warszawa: CeDeWu, 2015. - S. 13-39. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-823-3
10
Przejawy i konsekwencje depopulacji miast / Anna HARAŃCZYK // W: Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce / red. nauk. Anna HARAŃCZYK. - Warszawa: CeDeWu, 2015. - S. 41-80. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-823-3
11
Infrastruktura drogowa w rozwoju obszarów miejskich / Anna HARAŃCZYK // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu, 2015. - S. 33-45. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-763-2
12
Finansowe skutki gospodarowania przestrzenią Krakowa = Financial Results of Space Management of Cracow / Anna HARAŃCZYK, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 157 (2014), s. 105-122. - Summ.. - Tytuł numeru: Partnerstwo i odpowiedzialność w funkcjonowaniu miasta. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112155/edition/97422/content. - ISSN 0079-3507
13
Rola infrastruktury drogowej w zrównoważonym rozwoju Krakowa : aspekty teoretyczne i praktyczne / Anna HARAŃCZYK // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2014), s. 24-59
14
Rola szkolnictwa wyższego w rozwoju regionalnym / Małgorzata Niedźwiecka ; . - Kraków : , 2014. - 140 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Anna HARAŃCZYK. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003026
15
Przemiany społeczno-gospodarcze i przestrzenne miast monofunkcyjnych Regionu Wschodniego = Socio-economic and spatial transformations of monofunctional cities of the Eastern Region / Ewa Kubejko-Polańska ; . - Kraków : , 2013. - 425 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Anna HARAŃCZYK. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002727
16
Ład przestrzenny a procesy suburbanizacji strefy podmiejskiej Krakowa : aspekty teoretyczne i praktyczne / Anna HARAŃCZYK // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2013), s. 75-132. - Streszcz.
17
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - Warszawa : Polska Akademia Nauk, 2012. - t. 140, cz. 2. - 411, [5] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy ref.. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 2. - Bibliogr. przy ref. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/skpzk/110363. - ISSN 0079-3507
18
Finansowe i przestrzenno-krajobrazowe skutki użytkowania terenu w miastach / Anna HARAŃCZYK, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Dorota JOPEK // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2012), s. 23-68
19
Rewitalizacja zespołów miejskich = Revitalisation of Urban Settings / Anna HARAŃCZYK // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 1 (2011), s. 235-247. - Summ.. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1. - Bibliogr. - ISSN 0079-3507
20
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - Warszawa : Polska Akademia Nauk, 2011. - t. 140, cz. 1. - 369 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy ref.. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1. - Bibliogr. przy ref. - ISSN 0079-3507
21
Rewitalizacja zespołów miejskich na podstawie dotychczasowych osiągnięć Krakowa i planów na przyszłość / Anna HARAŃCZYK // W: Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2011), s. 6-18
22
Wstęp = Introduction / Anna HARAŃCZYK // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 1 (2011), s. 7-11. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1
23
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - 374, [1] s., [1] k. tabl. kolor. : il. ; 24 cm. - Wykaz publikacji profesora Zygmunta Szymli s. 11-16. - ISBN 978-83-7252-488-1
24
Działalność naukowa i zawodowa profesora Zygmunta Szymli / Anna HARAŃCZYK // W: Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 7-9. - ISBN 978-83-7252-488-1
25
Zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin górniczych województwa śląskiego = The Diversity in the Development Level of Mining Communities in Silesia Voivodship / Anna HARAŃCZYK, Ewelina Skowron // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 821 (2010), s. 47-60. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169647055. - ISSN 1898-6447
26
Wykaz publikacji profesora Zygmunta Szymli / oprac. Anna HARAŃCZYK // W: Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 11-16. - ISBN 978-83-7252-488-1
27
Konferencja Naukowa nt. "Polityka Regionalna w Polsce w świetle wyzwań XXI wieku" (Kraków, 24-25 czerwca 2010) / Anna HARAŃCZYK, Patrycja BRAŃKA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 74 (2010), s. 65-67. - ISSN 1231-8841
28
Przemiany społeczno-gospodarcze w miastach monofunkcyjnych Regionu Wschodniego / Anna HARAŃCZYK, Ewa Kubejko-Polańska // W: Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2010), s. 72-154
29
Rola terenów zieleni w kształtowaniu warunków życia mieszkańców miasta = The Role of Green Areas in Shaping the Living Conditions of Residents within a City / Anna HARAŃCZYK // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ. - t. 131 (2010), s. 225-244. - Summ. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. - Bibliogr. - ISSN 0079-3507
30
70-lecie urodzin Profesora Zygmunta Szymli / Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (38) (2010), s. 29. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_listopad_web_w_leb. - ISSN 1689-7757
31
Samorząd terytorialny : organizacja i gospodarka / Anna HARAŃCZYK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - 245, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-506-2
32
Kapitał ludzki w rozwoju miast / Anna HARAŃCZYK // W: Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 127-150. - ISBN 978-83-7252-488-1
33
Programowanie rozwoju gmin górniczych województwa śląskiego / Ewelina Skowron ; Promotor: Anna HARAŃCZYK. - Kraków, 2009. - 396 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001736a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001736b
34
Krakowski Obszar Metropolitalny : zróżnicowanie potencjału gospodarczego i społecznego. / Anna HARAŃCZYK // W: Kreatywne miasta i aglomeracje : studia przypadków / red. Andrzej Klasik. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 85-101. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-506-1
35
Obszary metropolitalne w Polsce (ocena warunków i poziomu rozwoju) = Metropolitan Areas in Poland / Anna HARAŃCZYK, Magdalena Dybek // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 125 (2009), s. 194-224. - Summ.. - Tytuł numeru: Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej. - Bibliogr. - ISSN 0079-3507
36
Krakowski obszar Metropolitalny - kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego / A. HARAŃCZYK, M. MUSIAŁ-MALAGÓ // W: Problemy rozwoju regionalnego Polski : internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2009), s. 52-112
37
Potencjał rozwoju i konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce / Anna HARAŃCZYK, Magdalena DYBEK // W: Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2008), s. 96-128
38
Potencjał rozwojowy szkół wyższych Małopolski = Potential for Development of Higher Schools in Małopolska Region / Anna HARAŃCZYK // W: Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. - Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Nowa Era; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny, 2008. - (Przedsiębiorczość - Edukacja, ISSN 2083-3296 ; nr 4). - S. 37-59. - Summ. - ISBN 978-83-7409-620-1. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/539/421
39
Scenariusz rozwoju - Wzrost gospodarczy / Anna HARAŃCZYK, Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jarosław BOBER, Łukasz MAMICA, Stanisław MAZUR, Marcin ZAWICKI, Maciej FRĄCZEK, Piotr KOPYCIŃSKI, Monika Piątkowska // W: Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski [on-line] / red. Jerzy HAUSNER. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 111-140. - [odczyt: 18.11.2010]. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-89410-56-6. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=12221&from=publication
40
Scenariusze rozwoju kluczowych obszarów determinujących wzrost gospodarczy w województwie małopolskim : zad. 4.1 / autorzy: Anna HARAŃCZYK, Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jarosław BOBER, Łukasz MAMICA, Marcin ZAWICKI, Maciej FRĄCZEK, Piotr KOPYCIŃSKI, Monika Piątkowska. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - 108 s. : il. ; 29 cm. - Projekt - Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski. - Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
41
Diagnoza - Wzrost gospodarczy / Anna HARAŃCZYK, Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jarosław BOBER, Łukasz MAMICA, Stanisław MAZUR, Marcin ZAWICKI, Maciej FRĄCZEK, Piotr KOPYCIŃSKI, Monika Piątkowska // W: Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski [on-line] / red. Jerzy HAUSNER. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 49-68. - [odczyt: 18.11.2010]. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-89410-56-6. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=12221&from=publication
42
Raport cząstkowy z właściwych badań ankietowych : foresight : zadanie 3.2 [on-line] / autorzy: Anna HARAŃCZYK, Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jarosław BOBER, Łukasz MAMICA, Marcin ZAWICKI, Maciej FRĄCZEK, Piotr KOPYCIŃSKI, Monika Piątkowska. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - 202 s. : il. ; 29 cm. - Projekt - Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski. - Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
43
Potencjał rozwoju krakowskiego obszaru metropolitalnego = Development Potential of Cracow's Metropolitan Area {'CMA'} / Anna HARAŃCZYK // W: Społeczeństwo edukacyjne w strategii rozwoju regionu / red. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek. - Chrzanów: Towarzystwo Oświatowe Ziemii Chrzanowskiej; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2007. - S. 39-55. - Summ. - ISBN 978-83-915693-4-4
44
Raport z badań pilotażowych : zad. 2.4 [on-line] / autorzy: Jarosław BOBER, Maciej FRĄCZEK, współudział: Anna HARAŃCZYK, Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Łukasz MAMICA, Marcin ZAWICKI, Piotr KOPYCIŃSKI, Monika Piątkowska. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - 12 s. ; 29 cm. - Projekt - Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski. - Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
45
Regiony Polskie w Europie / Anna HARAŃCZYK // W: Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 11-22. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-359-4
46
Regiony polskie w procesach integracyjnych = Polish Regions in Integration Processes / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 746 (2007), s. 5-19. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150130625. - ISSN 0208-7944
47
Polskie metropolie : ocena warunków i poziomu rozwoju = Polish Metropolises : Evaluation of Conditions and Level of Development / Anna HARAŃCZYK // W: Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło / red. Jan Lach, Monika Borowiec, Tomasz Rachwał. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007. - S. 141-150. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7271-453-4
48
Szkolnictwo wyższe w Małopolsce = Higher Education System in Małopolska / Anna HARAŃCZYK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 9 (2006), s. 37-57. - Summ. - ISSN 1506-7351
49
Regiony Polskie w Europie : wykład inauguracyjny / Anna HARAŃCZYK // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 2006/2007 / Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2006. - S. 23-27. - Bibliogr.
50
Zróżnicowanie warunków życia ludności w małych miastach Małopolski / Anna HARAŃCZYK // W: Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny / red. nauk. Krystian Heffner. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 183-192. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-817-6
51
Wpływ kapitału zagranicznego na rozwój regionalny Polski = Foreign Capital Investment in Poland and Its Impact on Regional Development / Anna HARAŃCZYK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 8 (2004), s. 53-70. - Summ. - ISSN 1506-7351
52
Gospodarka budżetowa miasta Krakowa = Krakow City Budget Management / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 645 (2004), s. 21-35. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/50797389. - ISSN 0208-7944
53
Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych w Krakowie = The Economy of Postindustrial Areas in Cracow / Anna HARAŃCZYK // W: Konkurencyjność i potencjał rozwoju polskich metropolii - szanse i bariery / red. Stanisław Korenik, Krzysztof Szołek. - Warszawa: PAN KPZK, 2004. - (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 214). - S. 79-95. - Summ. - ISBN 83-89693-10-0
54
Współpraca miast partnerskich = The Cities' Partnership Cooperation / Anna HARAŃCZYK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1016 (2004), s. 13-19. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka - przestrzeń - rozwój. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
55
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce = Financial Economy of the Local Government Units in Poland / Anna HARAŃCZYK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 7 (2003), s. 185-206. - Summ. - ISSN 1506-7351
56
Dochody jednostek samorządu terytorialnego w Polsce = Revenues of Local Government Institutions in Poland / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 617 (2003), s. 23-37. - Summ. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15686. - ISSN 0208-7944
57
Uwarunkowania konkurencyjności miast w Polsce / Monika MUSIAŁ ; Promotor: Anna HARAŃCZYK. - Kraków, 2002. - 203 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
58
Determinanty rozwoju i konkurencyjności miast Polski / Anna HARAŃCZYK // W: Aglomeracja miejska i jej znaczenie dla konkurencyjności miast i regionów / red. Krzysztof Szołek. - Wrocław: Wydawnictwo Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2002. - (Biblioteka Regionalistyki ; nr 2). - S. 33-46. - ISBN 83-916121-1-2
59
Wybrane aspekty małopolskiego rynku pracy = Selected Aspects of the Małopolska Employment Market / Anna HARAŃCZYK, Halina GUZIK // W: Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / red. Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 161-171. - ISBN 83-7252-135-2
60
Uwarunkowania konkurencyjności miast w Polsce = The Conditionings of Competitiveness of Cities in Poland / Anna HARAŃCZYK // W: Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast / red. nauk. Janusz Słodczyk. - Opole: Uniwersytet Opolski, 2002. - S. 113-126. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88796-69-0. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/Content/77268/Przemiany%20bazy%20ekonomicznej%20i%20struktury%20przestrzennej%20miast.pdf
61
Miasta Małopolski w okresie przemian = The Towns of Małopolska During the Transformation Period / Anna HARAŃCZYK // W: Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.) / red. Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 97-109. - Summ. - ISBN 83-7252-098-4
62
Rola samorządu terytorialnego w ograniczaniu bezrobocia = The Role of the Local Government in Limiting Unemployment / Anna HARAŃCZYK // W: Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001. - S. 137-153. - Summ. - ISBN 83-87493-91-0
63
Bezrobocie w województwie małopolskim = Unemployment in the Małopolska Voivodship / Halina GUZIK, Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 568 (2001), s. 27-50. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11553. - ISSN 0208-7944
64
Kraków - miastem europejskim / Anna HARAŃCZYK // W: Rola aglomeracji miejskiej w rozwoju regionu regionów / red. Krzysztof Szołek. - Wrocław: Wydawnictwo Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2001. - (Biblioteka Regionalistyki ; nr 1). - S. 119-131. - ISBN 83-916121-0-4
65
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001. - 481 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-87493-91-0
66
Inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim = Foreign Investments in Małopolska Voivodship / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 545 (2000), s. 31-45. - Summ. - ISSN 0208-7944
67
Przekształcenia strukturalne w miastach Małopolski = Structural Transformations in the Cities of Małopolska (Little Poland) / Anna HARAŃCZYK // W: Społeczne, gospodarcze i przestrzenne przeobrażenia miast / red. nauk. Janusz Słodczyk. - Opole: Uniwersytet Opolski, 2000. - (Miasta w Okresie Przemian). - S. 43-57. - Summ. - ISBN 83-87635-83-9
68
Gospodarka / Jerzy HAUSNER, Paweł BIAŁYNICKI-BIRULA, Andrzej Binda, Kazimierz GÓRKA, Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ, Marcin KUDEŁKA, Łukasz MAMICA, Bogdan ROGODA, Wiesław Wańkowicz, Marcin ZAWICKI, Jan Zygadlewicz // W: Diagnoza stanu województwa małopolskiego. - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2000. - S. 50-64. - ISBN 83-903168-6-2
69
Prognozowanie i programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego / Anna HARAŃCZYK // W: Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 302-327. - ISBN 83-87239-89-5
70
Uwarunkowania rozwoju rynku pracy województwa małopolskiego / Halina GUZIK, Anna HARAŃCZYK // W: Strategiczne kierunki rozwoju województw Polski Południowo-Wschodniej / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA. - (1999), s. 1[14]-50[64]
71
Prywatyzacja i komunalizacja składników majątku trwałego w Krakowie / Anna HARAŃCZYK // W: Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji / red. Tadeusz Markowski, Tadeusz Marszał. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. - (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; 182). - S. 153-176. - ISBN 83-01-12745-7
72
Miasta Polski w procesie globalizacji gospodarki / Anna HARAŃCZYK. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. - 130 s. : tab. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-12674-4
73
Dynamika przekształceń strukturalnych / Anna HARAŃCZYK // W: Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski / kier. tematu: Antoni FAJFEREK. - ([1997]), s. 42-65
74
Bibliografia prac Profesora Antoniego Fajferka / zestawiła Anna HARAŃCZYK // W: Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 11-23. - ISBN 83-87239-20-8
75
Finansowanie gospodarki lokalnej w Polsce w latach 1991-1994 = Financing Local Economies in Poland between 1991-1994 / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 483 (1997), s. 45-60. - Summ. - ISSN 0208-7944
76
Mienie komunalne jako podstawa działalności gospodarczej samorządu miasta Krakowa = Local Property as a Basis for the Economic Activity of the Cracow Municipality Self-Gevernment / Anna HARAŃCZYK // W: Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 67-78. - Summ. - ISBN 83-87239-20-8
77
Przekształcenia własnościowe w gospodarce w latach 1990-1993 = Ownership Transformations in Polish Economy between 1990-1993 / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 470 (1996), s. 5-23. - Summ. - ISSN 0208-7944
78
Podstawy działalności samorządu terytorialnego miast województwa krakowskiego = Bases of Local Self-Government Activities in the Cracow District Towns / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 453 (1995), s. 19-29. - Summ. - ISSN 0208-7944
79
Finansowanie gospodarki lokalnej w warunkach gospodarki rynkowej / Anna HARAŃCZYK // W: Uwarunkowania rozwoju gospodarki w układach regionalnych / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (1995), s. 78-97
80
Struktura budżetów miejskich w województwie krakowskim = Structure of City Budgets in Province of Krakow / Anna HARAŃCZYK, Krzysztof WĄSOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 422 (1994), s. 99-115. - Summ. - ISSN 0208-7944
81
Funkcjonowanie budżetu lokalnego w gospodarce rynkowej : (na przykładzie gmin miejskich MPW) / Anna HARAŃCZYK // W: Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (1994), s. 81-101
82
Zasoby siły roboczej / Anna HARAŃCZYK // W: Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993 / kier. Antoni FAJFEREK. - (1994), s. 1-36
83
Przekształcenia własnościowe w gospodarce / Anna HARAŃCZYK // W: Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993 / kier. Antoni FAJFEREK. - (1994), s. 37-72
84
Przekształcenia własnościowe w gospodarce komunalnej / Anna HARAŃCZYK // W: Rola polityki ekonomicznej w procesie transformacji systemowej / red. nauk. Stanisław L. Bagdziński, Maria Marszałkowska. - Toruń: UMK, 1993. - S. 125-134. - ISBN 83-231-0472-7
85
Typologia miast województwa krakowskiego = Typology of Towns of the Kraków Voivodship / Anna HARAŃCZYK, Krzysztof WĄSOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 395 (1993), s. 21-35. - Summ. - ISSN 0208-7944
86
Baza ekonomiczna miast w świetle badania budżetów gmin województwa krakowskiego / Anna HARAŃCZYK // W: Prognozy ostrzegawcze kształtowania się sytuacji społeczno-gospodarczej w układach regionalnych i lokalnych / kier.: Zygmunt SZYMLA. - (1993), s. 118-136
87
Przestrzenne zróżnicowanie dochodów i wydatków budżetowych na przykładzie miast woj. krakowskiego / Anna HARAŃCZYK, Krzysztof WĄSOWICZ // W: Przestrzenne uwarunkowania transformacji systemowej gospodarki w regionie krakowskim / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (1992), s. 73-96
88
Analiza funkcjonalna miast Polski = Functional Analysis of Polish Towns / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 367 (1992), s. 155-165. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
89
Studium rozwoju ponadgminnych układów funkcjonalnych w Polsce Południo-Wschodniej / Krzysztof WĄSOWICZ ; Promotor: Anna HARAŃCZYK. - Kraków, 1992. - 190, 77 k. : il., aneks ; 30 cm. - Bibliogr.
90
Ponadgminne układy funkcjonalne w Makroregionie Południowo-Wschodnim = Above-Commune-Level Functional Schemes In South-East Macroregion / Anna HARAŃCZYK, Krzysztof WĄSOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 377 (1992), s. 103-127. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
91
Prognozowanie i programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego / Anna HARAŃCZYK // W: Zarys polityki ekonomicznej / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 28-53
92
Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego miast / Anna HARAŃCZYK, Krzysztof WĄSOWICZ // W: Zmiany w strukturze bazy ekonomicznej gmin w świetle zakładanych kierunków transformacji systemowej : (na przykładzie gmin województwa krakowskiego) / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA. - (1991), s. 109-132
93
Typologia miast Makroregionu Południowo-Wschodniego ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego w 1984 roku = Typology of Towns of South-Eastern Macroregion According to Socio-Economic Development Level of 1984 / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 326 (1990), s. 157-172. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
94
Ponadgminne układy funkcjonalne w MPW / Anna HARAŃCZYK, Krzysztof WĄSOWICZ // W: Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej / kierownik: Antoni FAJFEREK ; opracowanie kartograficzne: Stanisława CICHOŃ, Bogusław LUCHTER. - (1990), s. 240-290
95
The Development of Towns in Poland / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Roman DOMASZEWICZ, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 300 (1990), s. 57-74. - ISSN 0208-7944
96
Analiza porównawcza rozwoju społecznego miast Krakowa, Bratysławy i Lipska w latach 1960-1980 = Comparative Analysis of Social Development of the Cities of Kraków, Leipzig and Bratislava in the Years 1960-1980 / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 296 (1989), s. 261-285. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
97
Zmiany demograficzne w Krakowie w latach 1950-1987 = Demographic Changes in Cracow in the Years 1950-1987 / Anna HARAŃCZYK // Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 4/88 (1988), s. 65-77. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
98
Przestrzenne zróżnicowanie warunków życia ludności w miastach wojewódzkich w latach 1960-1980 = Spatial Differentation of Living Conditions for Inhabitants of Provincial Capitals between 1960-80 / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 273 (1988), s. 181-198. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
99
Planowanie w regionach w zarysie / Antoni FAJFEREK, Anna HARAŃCZYK, Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 81, [2] k. tab. złoż. s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
100
Analiza porównawcza rozwoju społeczno-gospodarczego Krakowa i Bratysławy za lata 1960-1980 = Comparative Analysis of Social and Economic Development of Cracow and Bratislava in the Years 1960-1980 / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 226 (1987), s. 89-121. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
101
Studium analityczne rozwoju społecznego Krakowa i Lipska w latach 1960-1980 = Analytical Study of Social Development of Kraków and Leipzig between 1960-1980 / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 251 (1987), s. 193-211. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
102
Rozwój społeczno-gospodarczy miast w Polsce = Socio-economic Development of Towns in Poland / Anna HARAŃCZYK. - Kraków : [s.n.], 1987. - 233 s., [11] k. tab. złoż. : tab., mapy ; 24 cm. - Rez., summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 76)
103
Procesy urbanizacyjne w Polsce w latach 1950-1980 = Urbanization Processes in Poland between 1930 and 1980 / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MIKULSKI]. - nr 200 (1985), s. 129-151. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
104
Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego / Anna HARAŃCZYK // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 152-166
105
Wybrane metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego / Anna HARAŃCZYK, Małgorzata BIEDA // W: Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 79-99
106
System pieniężno-kredytowy jako instrument sterowania gospodarka narodową / Anna HARAŃCZYK // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 195-217
107
Struktura przestrzenno-branżowa przemysłu miasta Krakowa w latach 1970-1979 = Distribution and Branch Structure of Industry in Kraków City in 1970 and 1979 / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 163 (1983), s. 67-90. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
108
Zmiany w strukturze społecznej i gospodarczej w mieście Krakowie w latach 1950-1980 = Changes in the Social and Economic Structure in the Kraków City 1950-1960 / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 173 (1983), s. 45-74. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
109
Rozwój społeczno-gospodarczy miasta Bratysławy w latach 1960-1980 = Socio-economic Development of the City of Bratislava in the Years 1960-1980 / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 167 (1983), s. 173-198. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
110
Rola budownictwa w rozwoju Krakowa w latach 1950-1975 = Role of Construction in the Expansion of Cracow in the Period 1950-1975 / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 142 (1981), s. 147-171. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
111
Statystyczne prognozy wybranych zjawisk społeczno-gospodarczych w aglomeracji krakowskiej = Statistical Forecasting of Some Selected Social and Economic Phenomena in Cracow Agglomeration / Anna HARAŃCZYK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 23 (1980), s. 71-92. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
112
Statystyczne prognozy wybranych zjawisk społeczno-gospodarczych w aglomeracji krakowskiej = Statistical Forecast for Selected Socio-Economic Phenomena in Cracow Agglomeration / Anna HARAŃCZYK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978 (1980), s. 46-47. - ISSN 0079-354X
113
System planowania w Polsce / Anna HARAŃCZYK // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 38-78. - Bibliogr.
114
Elementy polityki ekonomicznej. Część 3, Prognozowanie i programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego / Anna HARAŃCZYK, Juliusz JASIEŃSKI ; red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - 138 s., [3] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
115
Metody planowania i analizy regionalnej / Anna HARAŃCZYK // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 112-186. - Bibliogr.
116
Przemysł miasta Krakowa w latach 1950-1975 = Industry in the City of Kraków in the Period 1950-1975 / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 116 (1979), s. 93-114. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
117
Statystyczne badania tendencji rozwojowej zjawisk społeczno-gospodarczych / Anna HARAŃCZYK // Problemy Ekonomiczne. - nr 3/67 (R. 17) (1978), s. 113-120. - ISSN 0079-578X
118
Regionalna prognoza produkcji przemysłowej = Regional Forecasting of Industrial Production / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 92 (1978), s. 157-208. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
119
Ocena stopnia rozmieszczenia przemysłu miasta Krakowa = A Valuation of the Degree of Industry Distribution in the City of Cracow / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 92 (1978), s. 75-121. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
120
Procesy inwestycyjne w rozwoju gospodarki Krakowa w latach 1950-1975 / Anna HARAŃCZYK // Problemy Ekonomiczne. - nr 4/68 (R. 17) (1978), s. 44-58. - ISSN 0079-578X
121
System planowania w Polsce / Anna HARAŃCZYK // W: Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 25-46. - Bibliogr.
122
Wybrane problemy prognozowania ekonomicznego = On Chosen Problems of Economic Forecasting / Anna HARAŃCZYK, Zygmunt SZYMLA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI ; współpraca Jerzy KRUCZAŁA]. - nr 87 (1977), s. 83-93. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
123
Problemy i metody badania rozwoju aglomeracji miejskich : (na przykładzie miasta Krakowa) / Anna HARAŃCZYK ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1977. - 2 k., X k., 279 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 101 k. - Bibliogr.
124
Krótkookresowa prognoza statystyczna wybranych zjawisk gospodarczych w regionie krakowskim = Short-term Statistical Prediction of Some Chosen Economic Phenomena in the Cracow Region / Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 62 (1975), s. 41-67. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
125
System planowania w Polsce / Anna HARAŃCZYK // W: Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 25-46. - Bibliogr.
126
Wewnętrzna struktura mikroregionów województwa krakowskiego / oprac. Antoni FAJFEREK ; współpr.: Julian REJDUCH, Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973. - [4], 43 s., [20] k., 7 k. tabl. ; 29 cm
127
Współczesne determinanty rozwoju regionalnego / aut: Zygmunt SZYMLA - kier. tematu, Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA, Artur HOŁUJ, Ewelina Skowron. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 139 k. : il. ; 30 cm
128
NUTS - III w Polsce : ocena warunków i poziomu rozwoju / autorzy: Anna HARAŃCZYK - kierownik zespołu, Monika MUSIAŁ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005. - 66 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
129
Rola NUTS - II w rozwoju regionalnym Polski / autorzy: Anna HARAŃCZYK - kierownik zespołu, Monika MUSIAŁ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004. - 103 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
130
Rola inwestycji zagranicznych w rozwoju regionalnym Polski / autorzy: Anna HARAŃCZYK - kierownik zespołu ; Monika MUSIAŁ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 54 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
131
Uwarunkowania rozwoju metropolii w Polsce / autorzy: A. HARAŃCZYK - kierownik zespołu, M. MUSIAŁ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. - 80 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
132
Gospodarka samorządowa miasta Krakowa / Anna HARAŃCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001. - 120 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
133
Miasto w okresie przemian : społeczeństwo - przestrzeń - gospodarka / autorzy: Anna HARAŃCZYK - kierownik zespołu, Monika MUSIAŁ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000. - 96, [1] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
134
Konkurencyjność miast polskich w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej / autorzy: Anna HARAŃCZYK - kierownik zespołu, Monika MUSIAŁ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999. - 103 k. : il. ; 30 cm
135
Rozwój lokalny Małopolski : ocena poziomu i zakresu zróżnicowań / autorzy: Anna HARAŃCZYK - kierownik zespołu, Monika MUSIAŁ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998. - 79 k. : il. ; 30 cm
136
Miasta Polski na przełomie XX i XXI wieku / Anna HARAŃCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 77, [17] k. : il. ; 30 cm
137
Przekształcenia systemu osadniczego Polski w warunkach transformacji systemowej / autorzy: Anna HARAŃCZYK - kierownik zespołu, Monika MUSIAŁ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1996. - 44 k. : il. ; 30 cm
138
Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju aglomeracji krakowskiej / Antoni FAJFEREK, Anna HARAŃCZYK, Bogusław LUCHTER, Jadwiga REK, Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992. - 101 k. : il. ; 30 cm
1
Harańczyk A., (2018), Przestrzenne aspekty funkcji i zagospodarowanie miasta. [W:] Kudłacz T., Musiał-Malago' M. (red.), Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 33-44.
2
Harańczyk A., (2017), Gospodarka finansowa jednostek terytorialnych Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego wobec nowych wyzwań, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1 (49), s. 129-148; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2460
3
Harańczyk A. (red.), (2015), Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce, Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 207 s.
4
Harańczyk A., (2015), Procesy suburbanizacji w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym, "Studia Miejskie", t. 18, s. 85-102; http://www.studiamiejskie2.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2016/05/S_Miejskie_18_2015-Haranczyk-Procesy.pdf
5
Harańczyk A., (2015), Uwagi końcowe. [W:] Harańczyk A. (red.), Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce, Warszawa : CeDeWu, s. 197-202.
6
Harańczyk A., (2015), Przemiany w użytkowaniu gruntów w miastach wojewódzkich w latach 2010 i 2014, "Studia Miejskie", t. 18, s. 131-146; http://www.studiamiejskie2.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2016/05/S_Miejskie_18_2015-Haranczyk.pdf
7
Harańczyk A., (2015), Wprowadzenie. [W:] Harańczyk A. (red.), Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce, Warszawa : CeDeWu, s. 7-12.
8
Harańczyk A., (2015), Zmiany w użytkowaniu gruntów w największych miastach Polski, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", nr 161, s. 303-312; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112246/edition/97512/content
9
Harańczyk A., (2015), Uwarunkowania i czynniki rozwoju miast. [W:] Harańczyk A. (red.), Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce, Warszawa : CeDeWu, s. 13-39.
10
Harańczyk A., (2015), Przejawy i konsekwencje depopulacji miast. [W:] Harańczyk A. (red.), Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce, Warszawa : CeDeWu, s. 41-80.
11
Harańczyk A., (2015), Infrastruktura drogowa w rozwoju obszarów miejskich. [W:] Kudłacz T., Hołuj A. (red.), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy, Warszawa : CeDeWu, s. 33-45.
12
Harańczyk A., Musiał-Malago' M., Jopek D., (2014), Finansowe skutki gospodarowania przestrzenią Krakowa, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 157, s. 105-122; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112155/edition/97422/content
13
Harańczyk A., (2014), Rola infrastruktury drogowej w zrównoważonym rozwoju Krakowa: aspekty teoretyczne i praktyczne. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego, s. 24-59.
14
Niedźwiecka M., (2014), Rola szkolnictwa wyższego w rozwoju regionalnym, Prom. Harańczyk A., Kraków : , 140 k.
15
Kubejko-Polańska E., (2013), Przemiany społeczno-gospodarcze i przestrzenne miast monofunkcyjnych Regionu Wschodniego, Prom. Harańczyk A., Kraków : , 425 k.
16
Harańczyk A., (2013), Ład przestrzenny a procesy suburbanizacji strefy podmiejskiej Krakowa : aspekty teoretyczne i praktyczne. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2, s. 75-132.
17
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK Warszawa : Polska Akademia Nauk, 2012. - t. 140, cz. 2. - 411, [5] s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - 0079-3507
18
Harańczyk A., Musiał-Malago' M., Jopek D., (2012), Finansowe i przestrzenno-krajobrazowe skutki użytkowania terenu w miastach. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu, s. 23-68.
19
Harańczyk A., (2011), Rewitalizacja zespołów miejskich, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 140, cz. 1, s. 235-247.
20
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK Warszawa : Polska Akademia Nauk, 2011. - t. 140, cz. 1. - 369 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - 0079-3507
21
Harańczyk A., (2011), Rewitalizacja zespołów miejskich na podstawie dotychczasowych osiągnięć Krakowa i planów na przyszłość. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania, s. 6-18.
22
Harańczyk A., (2011), Wstęp. [W:] Harańczyk A. (red.), Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, s. 7-11.
23
Harańczyk A., Kudłacz T. (red.), (2010), Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 374, [1] s., [1] k. tabl. kolor.
24
Harańczyk A., (2010), Działalność naukowa i zawodowa profesora Zygmunta Szymli. [W:] Harańczyk A., Kudłacz T. (red.), Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 7-9.
25
Harańczyk A., Skowron E., (2010), Zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin górniczych województwa śląskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 821, s. 47-60; https://bazekon.uek.krakow.pl/169647055
26
Harańczyk A., (2010), Wykaz publikacji profesora Zygmunta Szymli. [W:] Harańczyk A., Kudłacz T. (red.), Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 11-16.
27
Harańczyk A., Brańka P., (2010), Konferencja Naukowa nt. "Polityka Regionalna w Polsce w świetle wyzwań XXI wieku" (Kraków, 24-25 czerwca 2010), "Świat Nieruchomości", nr 74, s. 65-67.
28
Harańczyk A., Kubejko-Polańska E., (2010), Przemiany społeczno-gospodarcze w miastach monofunkcyjnych Regionu Wschodniego. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku, s. 72-154.
29
Harańczyk A., (2010), Rola terenów zieleni w kształtowaniu warunków życia mieszkańców miasta, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 131, s. 225-244.
30
Harańczyk A., Kudłacz T., (2010), 70-lecie urodzin Profesora Zygmunta Szymli, "Kurier UEK", nr 6 (38), s. 29; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_listopad_web_w_leb
31
Harańczyk A., (2010), Samorząd terytorialny: organizacja i gospodarka, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 245, [2] s.
32
Harańczyk A., (2010), Kapitał ludzki w rozwoju miast. [W:] Harańczyk A., Kudłacz T. (red.), Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 127-150.
33
Skowron E., (2009), Programowanie rozwoju gmin górniczych województwa śląskiego, Prom. Harańczyk A., Kraków : , 396 k.
34
Harańczyk A., (2009), Krakowski Obszar Metropolitalny : zróżnicowanie potencjału gospodarczego i społecznego.. [W:] Klasik A. (red.), Kreatywne miasta i aglomeracje : studia przypadków, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 85-101.
35
Harańczyk A., Dybek M., (2009), Obszary metropolitalne w Polsce (ocena warunków i poziomu rozwoju), "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 125, s. 194-224.
36
Harańczyk A., Musiał-Malago' M., (2009), Krakowski obszar Metropolitalny - kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Problemy rozwoju regionalnego Polski : internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska, s. 52-112.
37
Harańczyk A., Dybek M., (2008), Potencjał rozwoju i konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość, s. 96-128.
38
Harańczyk A., (2008), Potencjał rozwojowy szkół wyższych Małopolski. [W:] Zioło Z., Rachwał T. (red.), Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy (Przedsiębiorczość - Edukacja; nr 4), Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era; Kraków: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny, s. 37-59.
39
Harańczyk A., Hausner J., Kudłacz T., Bober J., Mamica Ł., Mazur S., Zawicki M., Frączek M., Kopyciński P., Piątkowska M., (2008), Scenariusz rozwoju - Wzrost gospodarczy. [W:] Hausner J. (red.), Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 111-140.
40
Harańczyk A., Hausner J., Kudłacz T., Bober J., Mamica Ł., Zawicki M., Frączek M., Kopyciński P., Piątkowska M., (2008), Scenariusze rozwoju kluczowych obszarów determinujących wzrost gospodarczy w województwie małopolskim: zad. 4.1, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 108 s.
41
Harańczyk A., Hausner J., Kudłacz T., Bober J., Mamica Ł., Mazur S., Zawicki M., Frączek M., Kopyciński P., Piątkowska M., (2008), Diagnoza - Wzrost gospodarczy. [W:] Hausner J. (red.), Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 49-68.
42
Harańczyk A., Hausner J., Kudłacz T., Bober J., Mamica Ł., Zawicki M., Frączek M., Kopyciński P., Piątkowska M., (2007), Raport cząstkowy z właściwych badań ankietowych: foresight: zadanie 3.2, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 202 s.
43
Harańczyk A., (2007), Potencjał rozwoju krakowskiego obszaru metropolitalnego. [W:] Grabiński T., Woszczek L. (red.), Społeczeństwo edukacyjne w strategii rozwoju regionu, Chrzanów : Towarzystwo Oświatowe Ziemii Chrzanowskiej : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 39-55.
44
Bober J., Frączek M., (2007), Raport z badań pilotażowych: zad. 2.4, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 12 s.
45
Harańczyk A., (2007), Regiony Polskie w Europie. [W:] Górka K. (red.), Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 11-22.
46
Harańczyk A., (2007), Regiony polskie w procesach integracyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 746, s. 5-19; https://bazekon.uek.krakow.pl/150130625
47
Harańczyk A., (2007), Polskie metropolie : ocena warunków i poziomu rozwoju. [W:] Lach J., Borowiec M., Rachwał T. (red.), Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, s. 141-150.
48
Harańczyk A., (2006), Szkolnictwo wyższe w Małopolsce, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 9, s. 37-57.
49
Harańczyk A., (2006), Regiony Polskie w Europie : wykład inauguracyjny. [W:] Przedsiębiorczości , Chrzanowie (red.), Inauguracja Roku Akademickiego : 2006/2007, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 23-27.
50
Harańczyk A., (2005), Zróżnicowanie warunków życia ludności w małych miastach Małopolski. [W:] Heffner K. (red.), Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 183-192.
51
Harańczyk A., (2004), Wpływ kapitału zagranicznego na rozwój regionalny Polski, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 8, s. 53-70.
52
Harańczyk A., (2004), Gospodarka budżetowa miasta Krakowa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 645, s. 21-35; https://bazekon.uek.krakow.pl/50797389
53
Harańczyk A., (2004), Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych w Krakowie. [W:] Korenik S., Szołek K. (red.), Konkurencyjność i potencjał rozwoju polskich metropolii - szanse i bariery (Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju; z. 214), Warszawa : PAN KPZK, s. 79-95.
54
Harańczyk A., (2004), Współpraca miast partnerskich, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1016, s. 13-19.
55
Harańczyk A., (2003), Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 7, s. 185-206.
56
Harańczyk A., (2003), Dochody jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 617, s. 23-37; https://bazekon.uek.krakow.pl/15686
57
Musiał M., (2002), Uwarunkowania konkurencyjności miast w Polsce, Prom. Harańczyk A., Kraków : , 203 k.
58
Harańczyk A., (2002), Determinanty rozwoju i konkurencyjności miast Polski. [W:] Szołek K. (red.), Aglomeracja miejska i jej znaczenie dla konkurencyjności miast i regionów, Wrocław : Wydawnictwo Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, s. 33-46.
59
Harańczyk A., Guzik H., (2002), Wybrane aspekty małopolskiego rynku pracy. [W:] Szymla Z. (red.), Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 161-171.
60
Harańczyk A., (2002), Uwarunkowania konkurencyjności miast w Polsce. [W:] Słodczyk J. (red.), Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, Opole : Uniwersytet Opolski, s. 113-126.
61
Harańczyk A., (2001), Miasta Małopolski w okresie przemian. [W:] Szymla Z. (red.), Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.), Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 97-109.
62
Harańczyk A., (2001), Rola samorządu terytorialnego w ograniczaniu bezrobocia. [W:] Harańczyk A. (red.), Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 137-153.
63
Guzik H., Harańczyk A., (2001), Bezrobocie w województwie małopolskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 568, s. 27-50; https://bazekon.uek.krakow.pl/11553
64
Harańczyk A., (2001), Kraków - miastem europejskim. [W:] Szołek K. (red.), Rola aglomeracji miejskiej w rozwoju regionu regionów, Wrocław : Wydawnictwo Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, s. 119-131.
65
Harańczyk A. (red.), (2001), Samorząd terytorialny: zadania - gospodarka - rozwój, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 481 s.
66
Harańczyk A., (2000), Inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 545, s. 31-45.
67
Harańczyk A., (2000), Przekształcenia strukturalne w miastach Małopolski. [W:] Słodczyk J. (red.), Społeczne, gospodarcze i przestrzenne przeobrażenia miast, Opole : Uniwersytet Opolski, s. 43-57.
68
Hausner J., Białynicki-Birula P., Binda A., Górka K., Harańczyk A., Kudłacz T., Kukiełka M., Mamica Ł., Rogoda B., Wańkowicz W., Zawicki M., Zygadlewicz J., (2000), Gospodarka. [W:] Diagnoza stanu województwa małopolskiego, Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, s. 50-64.
69
Harańczyk A., (1999), Prognozowanie i programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] Fajferek A. (red.), Polityka ekonomiczna, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 302-327.
70
Guzik H., Harańczyk A., (1999), Uwarunkowania rozwoju rynku pracy województwa małopolskiego. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Strategiczne kierunki rozwoju województw Polski Południowo-Wschodniej, s. 1[14]-50[64].
71
Harańczyk A., (1998), Prywatyzacja i komunalizacja składników majątku trwałego w Krakowie. [W:] Markowski T., Marszał T. (red.), Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji (Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju; 182), Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 153-176.
72
Harańczyk A., (1998), Miasta Polski w procesie globalizacji gospodarki, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 130 s.
73
Harańczyk A., ([1997]), Dynamika przekształceń strukturalnych. [W:] Fajferek A. (kierownik tematu), Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski, s. 42-65.
74
Harańczyk A., (1997), Bibliografia prac Profesora Antoniego Fajferka. [W:] Szymla Z. (red.), Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 11-23.
75
Harańczyk A., (1997), Finansowanie gospodarki lokalnej w Polsce w latach 1991-1994, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 483, s. 45-60.
76
Harańczyk A., (1997), Mienie komunalne jako podstawa działalności gospodarczej samorządu miasta Krakowa. [W:] Szymla Z. (red.), Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 67-78.
77
Harańczyk A., (1996), Przekształcenia własnościowe w gospodarce w latach 1990-1993, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 470, s. 5-23.
78
Harańczyk A., (1995), Podstawy działalności samorządu terytorialnego miast województwa krakowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 453, s. 19-29.
79
Harańczyk A., (1995), Finansowanie gospodarki lokalnej w warunkach gospodarki rynkowej. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Uwarunkowania rozwoju gospodarki w układach regionalnych, s. 78-97.
80
Harańczyk A., Wąsowicz K., (1994), Struktura budżetów miejskich w województwie krakowskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 422, s. 99-115.
81
Harańczyk A., (1994), Funkcjonowanie budżetu lokalnego w gospodarce rynkowej : (na przykładzie gmin miejskich MPW). [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej, s. 81-101.
82
Harańczyk A., (1994), Zasoby siły roboczej. [W:] Fajferek A. (kierownik tematu), Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993, s. 1-36.
83
Harańczyk A., (1994), Przekształcenia własnościowe w gospodarce. [W:] Fajferek A. (kierownik tematu), Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993, s. 37-72.
84
Harańczyk A., (1993), Przekształcenia własnościowe w gospodarce komunalnej. [W:] Bagdziński , Marszałkowska M. (red.), Rola polityki ekonomicznej w procesie transformacji systemowej, Toruń : UMK, s. 125-134.
85
Harańczyk A., Wąsowicz K., (1993), Typologia miast województwa krakowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 395, s. 21-35.
86
Harańczyk A., (1993), Baza ekonomiczna miast w świetle badania budżetów gmin województwa krakowskiego. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Prognozy ostrzegawcze kształtowania się sytuacji społeczno-gospodarczej w układach regionalnych i lokalnych, s. 118-136.
87
Harańczyk A., Wąsowicz K., (1992), Przestrzenne zróżnicowanie dochodów i wydatków budżetowych na przykładzie miast woj. krakowskiego. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Przestrzenne uwarunkowania transformacji systemowej gospodarki w regionie krakowskim, s. 73-96.
88
Harańczyk A., (1992), Analiza funkcjonalna miast Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 367, s. 155-165.
89
Wąsowicz K., (1992), Studium rozwoju ponadgminnych układów funkcjonalnych w Polsce Południo-Wschodniej, Prom. Harańczyk A., Kraków : , 190, 77 k.
90
Harańczyk A., Wąsowicz K., (1992), Ponadgminne układy funkcjonalne w Makroregionie Południowo-Wschodnim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 377, s. 103-127.
91
Harańczyk A., (1992), Prognozowanie i programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] Fajferek A. (red.), Zarys polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 28-53.
92
Harańczyk A., Wąsowicz K., (1991), Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego miast. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Zmiany w strukturze bazy ekonomicznej gmin w świetle zakładanych kierunków transformacji systemowej : (na przykładzie gmin województwa krakowskiego), s. 109-132.
93
Harańczyk A., (1990), Typologia miast Makroregionu Południowo-Wschodniego ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego w 1984 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 326, s. 157-172.
94
Harańczyk A., Wąsowicz K., (1990), Ponadgminne układy funkcjonalne w MPW. [W:] Fajferek A., Cichoń Z., Luchter B. (kierownik tematu), Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej, s. 240-290.
95
Harańczyk A., (1990), The Development of Towns in Poland, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 300, s. 57-74.
96
Harańczyk A., (1989), Analiza porównawcza rozwoju społecznego miast Krakowa, Bratysławy i Lipska w latach 1960-1980, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 296, s. 261-285.
97
Harańczyk A., (1988), Zmiany demograficzne w Krakowie w latach 1950-1987, "Problemy Ekonomiczne", R. 27, nr 4/88, s. 65-77.
98
Harańczyk A., (1988), Przestrzenne zróżnicowanie warunków życia ludności w miastach wojewódzkich w latach 1960-1980, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 273, s. 181-198.
99
Fajferek A., Harańczyk A., Kruczała J., (1988), Planowanie w regionach w zarysie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 81, [2] k. tab. złoż. s.
100
Harańczyk A., (1987), Analiza porównawcza rozwoju społeczno-gospodarczego Krakowa i Bratysławy za lata 1960-1980, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 226, s. 89-121.
101
Harańczyk A., (1987), Studium analityczne rozwoju społecznego Krakowa i Lipska w latach 1960-1980, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 251, s. 193-211.
102
Harańczyk A., (1987), Rozwój społeczno-gospodarczy miast w Polsce, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 76), Kraków : [s.n.], 233 s., [11] k. tab. złoż.
103
Harańczyk A., (1985), Procesy urbanizacyjne w Polsce w latach 1950-1980, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 200, s. 129-151.
104
Harańczyk A., (1985), Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 152-166.
105
Harańczyk A., Bieda M., (1985), Wybrane metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 79-99.
106
Harańczyk A., (1984), System pieniężno-kredytowy jako instrument sterowania gospodarka narodową. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 195-217.
107
Harańczyk A., (1983), Struktura przestrzenno-branżowa przemysłu miasta Krakowa w latach 1970-1979, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 163, s. 67-90.
108
Harańczyk A., (1983), Zmiany w strukturze społecznej i gospodarczej w mieście Krakowie w latach 1950-1980, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 173, s. 45-74.
109
Harańczyk A., (1983), Rozwój społeczno-gospodarczy miasta Bratysławy w latach 1960-1980, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 167, s. 173-198.
110
Harańczyk A., (1981), Rola budownictwa w rozwoju Krakowa w latach 1950-1975, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 142, s. 147-171.
111
Harańczyk A., (1980), Statystyczne prognozy wybranych zjawisk społeczno-gospodarczych w aglomeracji krakowskiej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 23, s. 71-92.
112
Harańczyk A., (1980), Statystyczne prognozy wybranych zjawisk społeczno-gospodarczych w aglomeracji krakowskiej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 46-47.
113
Harańczyk A., (1980), System planowania w Polsce. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 38-78.
114
Harańczyk A., Jasieński J., (1980), Elementy polityki ekonomicznej. Część 3, Prognozowanie i programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego, Wacławowicz S. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 138 s., [3] k. tabl. złoż.
115
Harańczyk A., (1980), Metody planowania i analizy regionalnej. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 112-186.
116
Harańczyk A., (1979), Przemysł miasta Krakowa w latach 1950-1975, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 116, s. 93-114.
117
Harańczyk A., (1978), Statystyczne badania tendencji rozwojowej zjawisk społeczno-gospodarczych, "Problemy Ekonomiczne", nr 3/67 (R. 17), s. 113-120.
118
Harańczyk A., (1978), Regionalna prognoza produkcji przemysłowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 92, s. 157-208.
119
Harańczyk A., (1978), Ocena stopnia rozmieszczenia przemysłu miasta Krakowa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 92, s. 75-121.
120
Harańczyk A., (1978), Procesy inwestycyjne w rozwoju gospodarki Krakowa w latach 1950-1975, "Problemy Ekonomiczne", nr 4/68 (R. 17), s. 44-58.
121
Harańczyk A., (1977), System planowania w Polsce. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 25-46.
122
Harańczyk A., Szymla Z., (1977), Wybrane problemy prognozowania ekonomicznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 87, s. 83-93.
123
Harańczyk A., (1977), Problemy i metody badania rozwoju aglomeracji miejskich: (na przykładzie miasta Krakowa), Prom. Fajferek A., Kraków : , 2 k., X k., 279 k.
124
Harańczyk A., (1975), Krótkookresowa prognoza statystyczna wybranych zjawisk gospodarczych w regionie krakowskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 62, s. 41-67.
125
Harańczyk A., (1975), System planowania w Polsce. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 25-46.
126
Fajferek A., Rejduch J., Harańczyk A., Kudłacz T., (1973), Wewnętrzna struktura mikroregionów województwa krakowskiego, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, [4], 43 s., [20] k., 7 k. tabl.
127
Szymla Z., Harańczyk A., Kudłacz T., Brańka P., Hołuj A., Skowron E., (2007), Współczesne determinanty rozwoju regionalnego, Szymla Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 139 k.
128
Harańczyk A., Musiał M., (2005), NUTS - III w Polsce: ocena warunków i poziomu rozwoju, Harańczyk A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 66 k.
129
Harańczyk A., Musiał M., (2004), Rola NUTS - II w rozwoju regionalnym Polski, Harańczyk A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 103 k.
130
Harańczyk A., Musiał M., (2003), Rola inwestycji zagranicznych w rozwoju regionalnym Polski, Harańczyk A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 54 s.
131
Harańczyk A., Musiał M., (2002), Uwarunkowania rozwoju metropolii w Polsce, Harańczyk A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 80 k.
132
Harańczyk A., (2001), Gospodarka samorządowa miasta Krakowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 120 k.
133
Harańczyk A., Musiał M., (2000), Miasto w okresie przemian: społeczeństwo - przestrzeń - gospodarka, Harańczyk A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 96, [1] k.
134
Harańczyk A., Musiał M., (1999), Konkurencyjność miast polskich w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, Harańczyk A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 103 k.
135
Harańczyk A., Musiał M., (1998), Rozwój lokalny Małopolski: ocena poziomu i zakresu zróżnicowań, Harańczyk A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 79 k.
136
Harańczyk A., (1997), Miasta Polski na przełomie XX i XXI wieku, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 77, [17] k.
137
Harańczyk A., Musiał M., (1996), Przekształcenia systemu osadniczego Polski w warunkach transformacji systemowej, Harańczyk A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 44 k.
138
Fajferek A., Harańczyk A., Luchter B., Rek J., Zieliński K., (1992), Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju aglomeracji krakowskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 101 k.
1
@inbook{UEK:2168328069,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Przestrzenne aspekty funkcji i zagospodarowanie miasta",
booktitle = "Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
pages = "33-44",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-764-6",
}
2
@article{UEK:2168314879,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Gospodarka finansowa jednostek terytorialnych Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego wobec nowych wyzwań",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1 (49)",
pages = "129-148",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.1.10},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2460},
}
3
@book{UEK:2168300115,
title = "Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce",
editor = Harańczyk Anna,
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-823-3",
}
4
@article{UEK:2168299995,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Procesy suburbanizacji w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym",
journal = "Studia Miejskie",
number = "t. 18",
pages = "85-102",
year = "2015",
url = {http://www.studiamiejskie2.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2016/05/S_Miejskie_18_2015-Haranczyk-Procesy.pdf},
}
5
@misc{UEK:2168300179,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Uwagi końcowe",
booktitle = "Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce",
pages = "197-202",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-823-3",
}
6
@article{UEK:2168299999,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Przemiany w użytkowaniu gruntów w miastach wojewódzkich w latach 2010 i 2014",
journal = "Studia Miejskie",
number = "t. 18",
pages = "131-146",
year = "2015",
url = {http://www.studiamiejskie2.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2016/05/S_Miejskie_18_2015-Haranczyk.pdf},
}
7
@misc{UEK:2168300121,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce",
pages = "7-12",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-823-3",
}
8
@article{UEK:2168297127,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Zmiany w użytkowaniu gruntów w największych miastach Polski",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "161",
pages = "303-312",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112246/edition/97512/content},
}
9
@inbook{UEK:2168300119,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Uwarunkowania i czynniki rozwoju miast",
booktitle = "Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce",
pages = "13-39",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-823-3",
}
10
@inbook{UEK:2168300123,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Przejawy i konsekwencje depopulacji miast",
booktitle = "Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce",
pages = "41-80",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-823-3",
}
11
@inbook{UEK:2168296525,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Infrastruktura drogowa w rozwoju obszarów miejskich",
booktitle = "Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy",
pages = "33-45",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-763-2",
}
12
@article{UEK:2168295701,
author = "Anna Harańczyk and Monika Musiał-Malago' and Dorota Jopek",
title = "Finansowe skutki gospodarowania przestrzenią Krakowa",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 157",
pages = "105-122",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112155/edition/97422/content},
}
13
@unpublished{UEK:2168301777,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Rola infrastruktury drogowej w zrównoważonym rozwoju Krakowa",
booktitle = "Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego",
pages = "24-59",
year = "2014",
}
14
@unpublished{UEK:2168291087,
author = "Małgorzata Niedźwiecka",
title = "Rola szkolnictwa wyższego w rozwoju regionalnym",
adress = "Kraków",
year = "2014",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003026},
}
15
@unpublished{UEK:2168272166,
author = "Ewa Kubejko-Polańska",
title = "Przemiany społeczno-gospodarcze i przestrzenne miast monofunkcyjnych Regionu Wschodniego",
adress = "Kraków",
year = "2013",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002727},
}
16
@unpublished{UEK:2168290293,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Ład przestrzenny a procesy suburbanizacji strefy podmiejskiej Krakowa : aspekty teoretyczne i praktyczne",
booktitle = "Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2",
pages = "75-132",
year = "2013",
}
17
@misc{UEK:2168227876,
title = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
editor = Harańczyk Anna,
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Akademia Nauk",
year = "2012",
url = {http://journals.pan.pl/skpzk/110363},
}
18
@unpublished{UEK:2168266360,
author = "Anna Harańczyk and Monika Musiał-Malago' and Dorota Jopek",
title = "Finansowe i przestrzenno-krajobrazowe skutki użytkowania terenu w miastach",
booktitle = "Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu",
pages = "23-68",
year = "2012",
}
19
@article{UEK:2168225964,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Rewitalizacja zespołów miejskich",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 140, cz. 1",
pages = "235-247",
year = "2011",
}
20
@misc{UEK:2168225890,
title = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
editor = Harańczyk Anna,
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Akademia Nauk",
year = "2011",
}
21
@unpublished{UEK:2168257984,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Rewitalizacja zespołów miejskich na podstawie dotychczasowych osiągnięć Krakowa i planów na przyszłość",
booktitle = "Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania",
pages = "6-18",
year = "2011",
}
22
@misc{UEK:2168276405,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Wstęp",
booktitle = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 140, cz. 1",
pages = "7-11",
year = "2011",
}
23
@book{UEK:51433,
title = "Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli",
editor = Harańczyk Anna,
editor = Kudłacz Tadeusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-488-1",
}
24
@inbook{UEK:2165768409,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Działalność naukowa i zawodowa profesora Zygmunta Szymli",
booktitle = "Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli",
pages = "7-9",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-488-1",
}
25
@article{UEK:53122,
author = "Anna Harańczyk and Ewelina Skowron",
title = "Zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin górniczych województwa śląskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "821",
pages = "47-60",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169647055},
}
26
@misc{UEK:2165768410,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Wykaz publikacji profesora Zygmunta Szymli",
booktitle = "Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli",
pages = "11-16",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-488-1",
}
27
@misc{UEK:2165617326,
author = "Anna Harańczyk and Patrycja Brańka",
title = "Konferencja Naukowa nt. Polityka Regionalna w Polsce w świetle wyzwań XXI wieku (Kraków, 24-25 czerwca 2010)",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "74",
pages = "65-67",
year = "2010",
}
28
@unpublished{UEK:2168267674,
author = "Anna Harańczyk and Ewa Kubejko-Polańska",
title = "Przemiany społeczno-gospodarcze w miastach monofunkcyjnych Regionu Wschodniego",
booktitle = "Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku",
pages = "72-154",
year = "2010",
}
29
@article{UEK:2165794045,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Rola terenów zieleni w kształtowaniu warunków życia mieszkańców miasta",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 131",
pages = "225-244",
adress = "",
year = "2010",
}
30
@misc{UEK:2168279845,
author = "Anna Harańczyk and Tadeusz Kudłacz",
title = "70-lecie urodzin Profesora Zygmunta Szymli",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (38)",
pages = "29",
year = "2010",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_listopad_web_w_leb},
}
31
@book{UEK:2166653384,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Samorząd terytorialny : organizacja i gospodarka",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-506-2",
}
32
@inbook{UEK:2165637131,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Kapitał ludzki w rozwoju miast",
booktitle = "Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli",
pages = "127-150",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-488-1",
}
33
@unpublished{UEK:51360,
author = "Ewelina Skowron",
title = "Programowanie rozwoju gmin górniczych województwa śląskiego",
adress = "Kraków",
year = "2009",
url = {},
}
34
@inbook{UEK:50714,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Krakowski Obszar Metropolitalny : zróżnicowanie potencjału gospodarczego i społecznego.",
booktitle = "Kreatywne miasta i aglomeracje : studia przypadków",
pages = "85-101",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-506-1",
}
35
@article{UEK:2161899898,
author = "Anna Harańczyk and Magdalena Dybek",
title = "Obszary metropolitalne w Polsce : (ocena warunków i poziomu rozwoju)",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 125",
pages = "194-224",
adress = "",
year = "2009",
}
36
@unpublished{UEK:2168228820,
author = "Anna Harańczyk and Monika Musiał-Malago'",
title = "Krakowski obszar Metropolitalny - kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego",
booktitle = "Problemy rozwoju regionalnego Polski : internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska",
pages = "52-112",
year = "2009",
}
37
@unpublished{UEK:2163837667,
author = "Anna Harańczyk and Magdalena Dybek",
title = "Potencjał rozwoju i konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce",
booktitle = "Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość",
pages = "96-128",
year = "2008",
}
38
@inbook{UEK:2165773701,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Potencjał rozwojowy szkół wyższych Małopolski",
booktitle = "Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "37-59",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Nowa Era; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny",
year = "2008",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.4.3},
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/539/421},
issn = "2083-3296",
isbn = "978-83-7409-620-1",
}
39
@inbook{UEK:2165275935,
author = "Anna Harańczyk and Jerzy Hausner and Tadeusz Kudłacz and Jarosław Bober and Łukasz Mamica and Stanisław Mazur and Marcin Zawicki and Maciej Frączek and Piotr Kopyciński and Monika Piątkowska",
title = "Scenariusz rozwoju - Wzrost gospodarczy",
booktitle = "Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski",
pages = "111-140",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=12221&from=publication},
isbn = "978-83-89410-56-6",
}
40
@misc{UEK:2168297365,
author = "Anna Harańczyk and Jerzy Hausner and Tadeusz Kudłacz and Jarosław Bober and Łukasz Mamica and Marcin Zawicki and Maciej Frączek and Piotr Kopyciński and Monika Piątkowska",
title = "Scenariusze rozwoju kluczowych obszarów determinujących wzrost gospodarczy w województwie małopolskim : zad. 4.1",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
url = {},
}
41
@inbook{UEK:2165275920,
author = "Anna Harańczyk and Jerzy Hausner and Tadeusz Kudłacz and Jarosław Bober and Łukasz Mamica and Stanisław Mazur and Marcin Zawicki and Maciej Frączek and Piotr Kopyciński and Monika Piątkowska",
title = "Diagnoza - Wzrost gospodarczy",
booktitle = "Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski",
pages = "49-68",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=12221&from=publication},
isbn = "978-83-89410-56-6",
}
42
@misc{UEK:2168297355,
author = "Anna Harańczyk and Jerzy Hausner and Tadeusz Kudłacz and Jarosław Bober and Łukasz Mamica and Marcin Zawicki and Maciej Frączek and Piotr Kopyciński and Monika Piątkowska",
title = "Raport cząstkowy z właściwych badań ankietowych : foresight : zadanie 3.2",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
url = {},
}
43
@inbook{UEK:2165796938,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Potencjał rozwoju krakowskiego obszaru metropolitalnego",
booktitle = "Społeczeństwo edukacyjne w strategii rozwoju regionu",
pages = "39-55",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Towarzystwo Oświatowe Ziemii Chrzanowskiej; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2007",
isbn = "978-83-915693-4-4",
}
44
@misc{UEK:2168297363,
author = "Jarosław Bober and Maciej Frączek",
title = "Raport z badań pilotażowych : zad. 2.4",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
url = {},
}
45
@inbook{UEK:2165770107,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Regiony Polskie w Europie",
booktitle = "Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka",
pages = "11-22",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-359-4",
}
46
@article{UEK:51034,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Regiony polskie w procesach integracyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "746",
pages = "5-19",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150130625},
}
47
@inbook{UEK:2165772732,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Polskie metropolie : ocena warunków i poziomu rozwoju",
booktitle = "Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło",
pages = "141-150",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7271-453-4",
}
48
@article{UEK:51743,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Szkolnictwo wyższe w Małopolsce",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "9",
pages = "37-57",
year = "2006",
}
49
@inbook{UEK:2165796452,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Regiony Polskie w Europie : wykład inauguracyjny",
booktitle = "Inauguracja Roku Akademickiego : 2006/2007",
pages = "23-27",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2006",
}
50
@inbook{UEK:2168219598,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Zróżnicowanie warunków życia ludności w małych miastach Małopolski",
booktitle = "Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny",
pages = "183-192",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7246-817-6",
}
51
@article{UEK:52212,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Wpływ kapitału zagranicznego na rozwój regionalny Polski",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "8",
pages = "53-70",
year = "2004",
}
52
@article{UEK:2168219658,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Gospodarka budżetowa miasta Krakowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "645",
pages = "21-35",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/50797389},
}
53
@inbook{UEK:2168280197,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych w Krakowie",
booktitle = "Konkurencyjność i potencjał rozwoju polskich metropolii - szanse i bariery",
pages = "79-95",
adress = "Warszawa",
publisher = "PAN KPZK",
year = "2004",
issn = "0079-3493",
isbn = "83-89693-10-0",
}
54
@article{UEK:2168254210,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Współpraca miast partnerskich",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1016",
pages = "13-19",
adress = "",
year = "2004",
}
55
@article{UEK:52221,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "7",
pages = "185-206",
year = "2003",
}
56
@article{UEK:2168221048,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Dochody jednostek samorządu terytorialnego w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "617",
pages = "23-37",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15686},
}
57
@unpublished{UEK:2168245960,
author = "Monika Musiał",
title = "Uwarunkowania konkurencyjności miast w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2002",
}
58
@inbook{UEK:2168271648,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Determinanty rozwoju i konkurencyjności miast Polski",
booktitle = "Aglomeracja miejska i jej znaczenie dla konkurencyjności miast i regionów",
pages = "33-46",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-916121-1-2",
}
59
@inbook{UEK:2166207997,
author = "Anna Harańczyk and Halina Guzik",
title = "Wybrane aspekty małopolskiego rynku pracy",
booktitle = "Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.)",
pages = "161-171",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-135-2",
}
60
@inbook{UEK:2168307907,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Uwarunkowania konkurencyjności miast w Polsce",
booktitle = "Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast",
pages = "113-126",
adress = "Opole",
publisher = "Uniwersytet Opolski",
year = "2002",
url = {http://www.sbc.org.pl/Content/77268/Przemiany%20bazy%20ekonomicznej%20i%20struktury%20przestrzennej%20miast.pdf},
isbn = "83-88796-69-0",
}
61
@inbook{UEK:2168227590,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Miasta Małopolski w okresie przemian",
booktitle = "Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.)",
pages = "97-109",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-098-4",
}
62
@inbook{UEK:2168245196,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Rola samorządu terytorialnego w ograniczaniu bezrobocia",
booktitle = "Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój",
pages = "137-153",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2001",
isbn = "83-87493-91-0",
}
63
@article{UEK:2168235064,
author = "Halina Guzik and Anna Harańczyk",
title = "Bezrobocie w województwie małopolskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "568",
pages = "27-50",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11553},
}
64
@inbook{UEK:2168280187,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Kraków - miastem europejskim",
booktitle = "Rola aglomeracji miejskiej w rozwoju regionu regionów",
pages = "119-131",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-916121-0-4",
}
65
@book{UEK:2168245176,
title = "Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój",
editor = Harańczyk Anna,
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2001",
isbn = "83-87493-91-0",
}
66
@article{UEK:2168245580,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "545",
pages = "31-45",
year = "2000",
}
67
@inbook{UEK:2168302483,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Przekształcenia strukturalne w miastach Małopolski",
booktitle = "Społeczne, gospodarcze i przestrzenne przeobrażenia miast",
pages = "43-57",
adress = "Opole",
publisher = "Uniwersytet Opolski",
year = "2000",
issn = "",
isbn = "83-87635-83-9",
}
68
@inbook{UEK:2168243860,
author = "Jerzy Hausner and Paweł Białynicki-Birula and Andrzej Binda and Kazimierz Górka and Anna Harańczyk and Tadeusz Kudłacz and Marcin Kukiełka and Łukasz Mamica and Bogdan Rogoda and Wiesław Wańkowicz and Marcin Zawicki and Jan Zygadlewicz",
title = "Gospodarka",
booktitle = "Diagnoza stanu województwa małopolskiego",
pages = "50-64",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego",
year = "2000",
isbn = "83-903168-6-2",
}
69
@inbook{UEK:2168240620,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Prognozowanie i programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego",
booktitle = "Polityka ekonomiczna",
pages = "302-327",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-87239-89-5",
}
70
@unpublished{UEK:2168265192,
author = "Halina Guzik and Anna Harańczyk",
title = "Uwarunkowania rozwoju rynku pracy województwa małopolskiego",
booktitle = "Strategiczne kierunki rozwoju województw Polski Południowo-Wschodniej",
pages = "1[14]-50[64]",
year = "1999",
}
71
@inbook{UEK:2168280211,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Prywatyzacja i komunalizacja składników majątku trwałego w Krakowie",
booktitle = "Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji",
pages = "153-176",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1998",
issn = "0079-3493",
isbn = "83-01-12745-7",
}
72
@book{UEK:2168240516,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Miasta Polski w procesie globalizacji gospodarki",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1998",
isbn = "83-01-12674-4",
}
73
@unpublished{UEK:2168267346,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Dynamika przekształceń strukturalnych",
booktitle = "Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski",
pages = "42-65",
year = "1997",
}
74
@misc{UEK:2168246718,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Bibliografia prac Profesora Antoniego Fajferka",
booktitle = "Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka",
pages = "11-23",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-87239-20-8",
}
75
@article{UEK:2168245766,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Finansowanie gospodarki lokalnej w Polsce w latach 1991-1994",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "483",
pages = "45-60",
year = "1997",
}
76
@inbook{UEK:2168244238,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Mienie komunalne jako podstawa działalności gospodarczej samorządu miasta Krakowa",
booktitle = "Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka",
pages = "67-78",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-87239-20-8",
}
77
@article{UEK:2168245788,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Przekształcenia własnościowe w gospodarce w latach 1990-1993",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "470",
pages = "5-23",
year = "1996",
}
78
@article{UEK:2168244650,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Podstawy działalności samorządu terytorialnego miast województwa krakowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "453",
pages = "19-29",
year = "1995",
}
79
@unpublished{UEK:2168265534,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Finansowanie gospodarki lokalnej w warunkach gospodarki rynkowej",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju gospodarki w układach regionalnych",
pages = "78-97",
year = "1995",
}
80
@article{UEK:2168246368,
author = "Anna Harańczyk and Krzysztof Wąsowicz",
title = "Struktura budżetów miejskich w województwie krakowskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "422",
pages = "99-115",
year = "1994",
}
81
@unpublished{UEK:2168265626,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Funkcjonowanie budżetu lokalnego w gospodarce rynkowej : (na przykładzie gmin miejskich MPW)",
booktitle = "Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej",
pages = "81-101",
year = "1994",
}
82
@unpublished{UEK:2168267456,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Zasoby siły roboczej",
booktitle = "Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993",
pages = "1-36",
year = "1994",
}
83
@unpublished{UEK:2168267458,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Przekształcenia własnościowe w gospodarce",
booktitle = "Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993",
pages = "37-72",
year = "1994",
}
84
@inbook{UEK:2168298015,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Przekształcenia własnościowe w gospodarce komunalnej",
booktitle = "Rola polityki ekonomicznej w procesie transformacji systemowej",
pages = "125-134",
adress = "Toruń",
publisher = "UMK",
year = "1993",
isbn = "83-231-0472-7",
}
85
@article{UEK:2168246296,
author = "Anna Harańczyk and Krzysztof Wąsowicz",
title = "Typologia miast województwa krakowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "395",
pages = "21-35",
year = "1993",
}
86
@unpublished{UEK:2168265992,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Baza ekonomiczna miast w świetle badania budżetów gmin województwa krakowskiego",
booktitle = "Prognozy ostrzegawcze kształtowania się sytuacji społeczno-gospodarczej w układach regionalnych i lokalnych",
pages = "118-136",
year = "1993",
}
87
@unpublished{UEK:2168265766,
author = "Anna Harańczyk and Krzysztof Wąsowicz",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie dochodów i wydatków budżetowych na przykładzie miast woj. krakowskiego",
booktitle = "Przestrzenne uwarunkowania transformacji systemowej gospodarki w regionie krakowskim",
pages = "73-96",
year = "1992",
}
88
@article{UEK:2168246302,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Analiza funkcjonalna miast Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "367",
pages = "155-165",
year = "1992",
}
89
@unpublished{UEK:2168246130,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "Studium rozwoju ponadgminnych układów funkcjonalnych w Polsce Południo-Wschodniej",
adress = "Kraków",
year = "1992",
}
90
@article{UEK:2168236814,
author = "Anna Harańczyk and Krzysztof Wąsowicz",
title = "Ponadgminne układy funkcjonalne w Makroregionie Południowo-Wschodnim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "377",
pages = "103-127",
year = "1992",
}
91
@inbook{UEK:2168251352,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Prognozowanie i programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego",
booktitle = "Zarys polityki ekonomicznej",
pages = "28-53",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
92
@unpublished{UEK:2168266012,
author = "Anna Harańczyk and Krzysztof Wąsowicz",
title = "Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego miast",
booktitle = "Zmiany w strukturze bazy ekonomicznej gmin w świetle zakładanych kierunków transformacji systemowej : (na przykładzie gmin województwa krakowskiego)",
pages = "109-132",
year = "1991",
}
93
@article{UEK:2168245470,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Typologia miast Makroregionu Południowo-Wschodniego ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego w 1984 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "326",
pages = "157-172",
year = "1990",
}
94
@unpublished{UEK:2168266082,
author = "Anna Harańczyk and Krzysztof Wąsowicz",
title = "Ponadgminne układy funkcjonalne w MPW",
booktitle = "Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej",
pages = "240-290",
year = "1990",
}
95
@article{UEK:2168250068,
author = "Anna Harańczyk",
title = "The Development of Towns in Poland",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "300",
pages = "57-74",
year = "1990",
}
96
@article{UEK:2168234924,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Analiza porównawcza rozwoju społecznego miast Krakowa, Bratysławy i Lipska w latach 1960-1980",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "296",
pages = "261-285",
year = "1989",
}
97
@article{UEK:2168225540,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Zmiany demograficzne w Krakowie w latach 1950-1987",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 27, 4/88",
pages = "65-77",
year = "1988",
}
98
@article{UEK:2168244296,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie warunków życia ludności w miastach wojewódzkich w latach 1960-1980",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "273",
pages = "181-198",
year = "1988",
}
99
@book{UEK:2168250894,
author = "Antoni Fajferek and Anna Harańczyk and Jerzy Kruczała",
title = "Planowanie w regionach w zarysie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
100
@article{UEK:2168249542,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Analiza porównawcza rozwoju społeczno-gospodarczego Krakowa i Bratysławy za lata 1960-1980",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "226",
pages = "89-121",
year = "1987",
}
101
@article{UEK:2168249524,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Studium analityczne rozwoju społecznego Krakowa i Lipska w latach 1960-1980",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "251",
pages = "193-211",
year = "1987",
}
102
@book{UEK:2168250702,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Rozwój społeczno-gospodarczy miast w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1987",
issn = "0209-1674",
}
103
@article{UEK:2168249758,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Procesy urbanizacyjne w Polsce w latach 1950-1980",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "200",
pages = "129-151",
year = "1985",
}
104
@inbook{UEK:2168251610,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa",
pages = "152-166",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
105
@inbook{UEK:2168251622,
author = "Anna Harańczyk and Małgorzata Bieda",
title = "Wybrane metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń",
pages = "79-99",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
106
@inbook{UEK:2168251586,
author = "Anna Harańczyk",
title = "System pieniężno-kredytowy jako instrument sterowania gospodarka narodową",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna",
pages = "195-217",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
107
@article{UEK:2167739890,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Struktura przestrzenno-branżowa przemysłu miasta Krakowa w latach 1970-1979",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "163",
pages = "67-90",
year = "1983",
}
108
@article{UEK:2168250330,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Zmiany w strukturze społecznej i gospodarczej w mieście Krakowie w latach 1950-1980",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "173",
pages = "45-74",
year = "1983",
}
109
@article{UEK:2168230790,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Rozwój społeczno-gospodarczy miasta Bratysławy w latach 1960-1980",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "167",
pages = "173-198",
year = "1983",
}
110
@article{UEK:2168233828,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Rola budownictwa w rozwoju Krakowa w latach 1950-1975",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "142",
pages = "147-171",
year = "1981",
}
111
@article{UEK:2168247410,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Statystyczne prognozy wybranych zjawisk społeczno-gospodarczych w aglomeracji krakowskiej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 23",
pages = "71-92",
year = "1980",
}
112
@misc{UEK:2168252578,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Statystyczne prognozy wybranych zjawisk społeczno-gospodarczych w aglomeracji krakowskiej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978",
pages = "46-47",
year = "1980",
}
113
@inbook{UEK:2168251252,
author = "Anna Harańczyk",
title = "System planowania w Polsce",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna",
pages = "38-78",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
114
@book{UEK:2168251246,
author = "Anna Harańczyk and Juliusz Jasieński",
title = "Elementy polityki ekonomicznej",
editor = Wacławowicz Stanisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
115
@inbook{UEK:2168251258,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Metody planowania i analizy regionalnej",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna",
pages = "112-186",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
116
@article{UEK:2168242970,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Przemysł miasta Krakowa w latach 1950-1975",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "116",
pages = "93-114",
year = "1979",
}
117
@article{UEK:2168220060,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Statystyczne badania tendencji rozwojowej zjawisk społeczno-gospodarczych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3/67 (R. 17)",
pages = "113-120",
year = "1978",
}
118
@article{UEK:2168250024,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Regionalna prognoza produkcji przemysłowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "92",
pages = "157-208",
year = "1978",
}
119
@article{UEK:2168250018,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Ocena stopnia rozmieszczenia przemysłu miasta Krakowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "92",
pages = "75-121",
year = "1978",
}
120
@article{UEK:2168220068,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Procesy inwestycyjne w rozwoju gospodarki Krakowa w latach 1950-1975",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4/68 (R. 17)",
pages = "44-58",
year = "1978",
}
121
@inbook{UEK:2168251300,
author = "Anna Harańczyk",
title = "System planowania w Polsce",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej",
pages = "25-46",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
122
@article{UEK:2168250246,
author = "Anna Harańczyk and Zygmunt Szymla",
title = "Wybrane problemy prognozowania ekonomicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "87",
pages = "83-93",
year = "1977",
}
123
@unpublished{UEK:2168246440,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Problemy i metody badania rozwoju aglomeracji miejskich : (na przykładzie miasta Krakowa)",
adress = "Kraków",
year = "1977",
}
124
@article{UEK:2167718316,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Krótkookresowa prognoza statystyczna wybranych zjawisk gospodarczych w regionie krakowskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "62",
pages = "41-67",
year = "1975",
}
125
@inbook{UEK:2168251298,
author = "Anna Harańczyk",
title = "System planowania w Polsce",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej",
pages = "25-46",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
126
@book{UEK:2168272504,
author = "Antoni Fajferek and Julian Rejduch and Anna Harańczyk and Tadeusz Kudłacz",
title = "Wewnętrzna struktura mikroregionów województwa krakowskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1973",
}
127
@unpublished{UEK:2168281921,
author = "Zygmunt Szymla and Anna Harańczyk and Tadeusz Kudłacz and Patrycja Brańka and Artur Hołuj and Ewelina Skowron",
title = "Współczesne determinanty rozwoju regionalnego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
128
@unpublished{UEK:2168266206,
author = "Anna Harańczyk and Monika Musiał",
title = "NUTS - III w Polsce : ocena warunków i poziomu rozwoju",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2005",
}
129
@unpublished{UEK:2168266202,
author = "Anna Harańczyk and Monika Musiał",
title = "Rola NUTS - II w rozwoju regionalnym Polski",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2004",
}
130
@unpublished{UEK:2163761032,
author = "Anna Harańczyk and Monika Musiał",
title = "Rola inwestycji zagranicznych w rozwoju regionalnym Polski",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
131
@unpublished{UEK:2168266196,
author = "Anna Harańczyk and Monika Musiał",
title = "Uwarunkowania rozwoju metropolii w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2002",
}
132
@unpublished{UEK:2168266682,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Gospodarka samorządowa miasta Krakowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2001",
}
133
@unpublished{UEK:2168266642,
author = "Anna Harańczyk and Monika Musiał",
title = "Miasto w okresie przemian : społeczeństwo - przestrzeń - gospodarka",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2000",
}
134
@unpublished{UEK:2168266646,
author = "Anna Harańczyk and Monika Musiał",
title = "Konkurencyjność miast polskich w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1999",
}
135
@unpublished{UEK:2168266552,
author = "Anna Harańczyk and Monika Musiał",
title = "Rozwój lokalny Małopolski : ocena poziomu i zakresu zróżnicowań",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1998",
}
136
@unpublished{UEK:2168267358,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Miasta Polski na przełomie XX i XXI wieku",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
137
@unpublished{UEK:2168266550,
author = "Anna Harańczyk and Monika Musiał",
title = "Przekształcenia systemu osadniczego Polski w warunkach transformacji systemowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1996",
}
138
@unpublished{UEK:2168267026,
author = "Antoni Fajferek and Anna Harańczyk and Bogusław Luchter and Jadwiga Rek and Kazimierz Zieliński",
title = "Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju aglomeracji krakowskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1992",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID