Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Jak rozpoznawać i wykorzystywać własne możliwości
Source:
Studiować interesująco i efektywnie / red. Maria WĘGRZECKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 7-16 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-538-3
Nr:
2168227712
chapter in academic script
See main document
2

Author:
Title:
Badania błędu pedagogicznego i jego postacie : materiały do kształcenia i doskonalenia pedagogicznego nauczycieli
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000
Physical description:
57 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-056-9
Nr:
2168320991
academic script
3

Author:
Title:
Metodyczne aspekty badania efektywności kształcenia w opiniach studentów AE w Krakowie = Methodical Aspects of investigation of Teaching Effectiveness as Perceived by Students of Academy of Economics, Kraków
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 463 (1996) , s. 7-16. - Summ.
Nr:
2168245704
article
4

Author:
Title:
Niektóre postacie błędu pedagogicznego : materiały pomocnicze do kształcenia i doskonalenia pedagogicznego nauczycieli
Publisher address:
Kraków: AE, 1995
Physical description:
37 s.; 24 cm
ISBN:
83-86439-23-8
Access mode:
Nr:
2168335045
book
5

Author:
Title:
Wokół problematyki błędu pedagogicznego = The Question of Pedagogical Error
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 416 (1993) , s. 51-64. - Summ.
Nr:
2168276267
article
6

Author:
Title:
Kształcące aspekty poznawania samego siebie = Didactic Aspects of Self-recognition
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 337 (1991) , s. 33-45. - Summ., rez.
Access mode:
Nr:
2168276239
article
7

Author:
Title:
O samopoznawaniu w pracy nauczyciela i studenta
Source:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 37, nr 10 (1989) , s. 41-49
Nr:
2168282571
article
8

Author:
Title:
Jak rozpoznawać i wykorzystywać własne możliwości?
Source:
Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne / red. Ferdynand MICHOŃ - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, s. 8-18 - Bibliogr.
Nr:
2168248598
chapter in academic script
See main document
9

Author:
Ignacy Duda , Stanisław Kaczor , Stanisław Palka , Henryk Chwiałkowski , Antoni Berbeka , Krzesław Stokłosa , Maria Krełowska-Kułas , Franciszek Januszkiewicz , Czesław Banach , Danuta Hulak , Mieczysław Skrzypek , Jan Karczewski , Marian Cichoń , Wacław Adamczyk , Ewa Wrzosek , Grażyna Dudzińska , Jadwiga Stobiecka , Małgorzata Niepokulczycka , Zygmunt Mikołajuk , Jadwiga Szymczak , Irena Iwińska
Conference:
Seminarium: Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki, Kraków, Polska, od 1988-06-22 do 1988-06-22
Title:
Dyskusja
Source:
Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki : materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41 / mat. zebr. i przyg. Henryk CHWIAŁKOWSKI ; współpraca Ewa WRZOSEK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 29-94
Nr:
2168348944
voice in discussion / interview
See main document
10

Author:
Title:
O funkcji samooceny w świetle wybranej literatury pedagogicznej = Function of Autoassessment in Light of Pedagogical Literature
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 270 (1988) , s. 31-43. - Summ., rez.
Nr:
2168283683
article
11

Author:
Title:
Niektóre uwarunkowania dydaktyczne praktyki pedagogicznej = Certain Didactic Terms of Pedagogic Apprenticeship
Source:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 57 (1988) , s. 290-294
Nr:
2168359440
article
12

Author:
Title:
Realizacja celów kształcenia a zmienność nauczania = Realization of the Teaching Aims and the Mutability of the of the Contents of Teaching
Source:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 56 (1987) , s. 271-279
Nr:
2168359438
article
13

Author:
Title:
Uwagi o pedagogicznym przygotowaniu ekonomistów-nauczycieli
Source:
Ruch Pedagogiczny. - nr 3 (1987) , s. 92-96
Nr:
2168367572
article
14

Author:
Title:
Uwagi o znaczeniu samopoznania w kształceniu ekonomicznym = Remarks on the Importance of Selfcognition in Economic Education
Source:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 54 (1986) , s. 222-231
Nr:
2168359428
article
15

Author:
Title:
Dążenia samopoznawcze studentów a pomyślność w studiowaniu
Source:
System wartości i postaw społecznych studentów uczelni ekonomicznych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Studiów Pedagogicznych Uczelni Ekonomicznych, Mogilany, 11-13.IX.1984 r. / [mater. zebrali i przygot. do publikacji: Maria WĘGRZECKA, Ryszard Niezgoda] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 134-145
Nr:
2168298345
chapter in conference materials
See main document
16

Author:
Title:
O niektórych mechanizmach funkcjonowania samooceny w procesie kształcenia
Source:
Ruch Pedagogiczny. - nr 1 (1984) , s. 7-14
Nr:
2168367570
article
17

Author:
Title:
Rola samooceny studenta w kształceniu akademickim
Source:
Warunki efektywnego kształcenia akademickiego / red. Wojciech Kojs, Maria WĘGRZECKA - Kraków: AE, 1983, s. 71-81
Nr:
2168346864
chapter in monograph
See main document
18

Author:
Title:
Częstotliwość i czas przygotowania się studentów do zajęć i sprawdzianów
Source:
Warunki efektywnego kształcenia akademickiego / red. Wojciech Kojs, Maria WĘGRZECKA - Kraków: AE, 1983, s. 51-60
Nr:
2168346862
chapter in monograph
See main document
19

Author:
Title:
Uwagi do programu kształcenia metodycznego młodych pracowników naukowo-dydaktycznych
Source:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 45 (1981) , s. 80-82
Nr:
2168359258
article
20

Author:
Title:
Niektóre aspekty skutecznej oceny dydaktycznej
Source:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 39 (1979) , s. 84-92
Nr:
2168359156
article
21

Author:
Title:
Uwagi o przebiegu zajęć dydaktyczno-wychowawczych (ćwiczeń) w ramach programu międzywydziałowego studium pedagogicznego
Source:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 39 (1979) , s. 36-42
Nr:
2168359154
article
22

Author:
Conference:
Sympozjum Naukowego Uczelnianej Rady Młodych Pracowników Nauki SZSP Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, Polska, od 1976-05-19 do 1976-05-20
Title:
Uwarunkowanie samokontroli i samooceny studentów w procesie dydaktycznym
Source:
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 55-74
Nr:
2168263342
chapter in conference materials
See main document
23

Author:
Title:
Próba określenia niektórych osobowościowych uwarunkowań samooceny = A Tentative Definition of Some Individualistic Conditions of Self-assessments
Source:
Dydaktyka Szkoły Wyższej. - nr 3 (39) (1977) , s. 127-137
Nr:
2168284207
article
1
Jak rozpoznawać i wykorzystywać własne możliwości / Antoni Berbeka // W: Studiować interesująco i efektywnie / red. Maria WĘGRZECKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 7-16. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-538-3
2
Badania błędu pedagogicznego i jego postacie : materiały do kształcenia i doskonalenia pedagogicznego nauczycieli / Antoni Berbeka. - Wyd. 2 zm. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - 57 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-056-9
3
Metodyczne aspekty badania efektywności kształcenia w opiniach studentów AE w Krakowie = Methodical Aspects of investigation of Teaching Effectiveness as Perceived by Students of Academy of Economics, Kraków / Antoni BERBEKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 463 (1996), s. 7-16. - Summ. - ISSN 0208-7944
4
Niektóre postacie błędu pedagogicznego : materiały pomocnicze do kształcenia i doskonalenia pedagogicznego nauczycieli / Antoni BERBEKA. - Kraków: AE, 1995. - 37 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-23-8
5
Wokół problematyki błędu pedagogicznego = The Question of Pedagogical Error / Antoni BERBEKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 416 (1993), s. 51-64. - Summ. - ISSN 0208-7944
6
Kształcące aspekty poznawania samego siebie = Didactic Aspects of Self-recognition / Antoni BERBEKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 337 (1991), s. 33-45. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
7
O samopoznawaniu w pracy nauczyciela i studenta / Antoni BERBEKA // Życie Szkoły Wyższej. - R. 37, nr 10 (1989), s. 41-49. - ISSN 0591-2377
8
Jak rozpoznawać i wykorzystywać własne możliwości? / Antoni BERBEKA // W: Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne / red. Ferdynand MICHOŃ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989. - S. 8-18. - Bibliogr.
9
Dyskusja / Ignacy DUDA, Stanisław Kaczor, Stanisław Palka, Henryk CHWIAŁKOWSKI, Antoni BERBEKA, Krzesław STOKŁOSA, Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Franciszek Januszkiewicz, Czesław Banach, Danuta Hulak, Mieczysław SKRZYPEK, Jan Karczewski, Marian CICHOŃ, Wacław ADAMCZYK, Ewa WRZOSEK, Grażyna Dudzińska, Jadwiga STOBIECKA, Małgorzata Niepokulczycka, Zygmunt Mikołajuk, Jadwiga Szymczak, Irena Iwińska // W: Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki : materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41 / mat. zebr. i przyg. Henryk CHWIAŁKOWSKI ; współpraca Ewa WRZOSEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 29-94
10
O funkcji samooceny w świetle wybranej literatury pedagogicznej = Function of Autoassessment in Light of Pedagogical Literature / Antoni BERBEKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 270 (1988), s. 31-43. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
11
Niektóre uwarunkowania dydaktyczne praktyki pedagogicznej = Certain Didactic Terms of Pedagogic Apprenticeship / Antoni BERBEKA // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 57 (1988), s. 290-294. - ISSN 0239-4464
12
Realizacja celów kształcenia a zmienność nauczania = Realization of the Teaching Aims and the Mutability of the of the Contents of Teaching / Antoni BERBEKA // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 56 (1987), s. 271-279. - ISSN 0239-4464
13
Uwagi o pedagogicznym przygotowaniu ekonomistów-nauczycieli / Antoni BERBEKA // Ruch Pedagogiczny. - nr 3 (1987), s. 92-96. - ISSN 0483-4992
14
Uwagi o znaczeniu samopoznania w kształceniu ekonomicznym = Remarks on the Importance of Selfcognition in Economic Education / Antoni BERBEKA // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 54 (1986), s. 222-231. - ISSN 0239-4464
15
Dążenia samopoznawcze studentów a pomyślność w studiowaniu / Antoni BERBEKA // W: System wartości i postaw społecznych studentów uczelni ekonomicznych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Studiów Pedagogicznych Uczelni Ekonomicznych, Mogilany, 11-13.IX.1984 r. / [mater. zebrali i przygot. do publikacji: Maria WĘGRZECKA, Ryszard Niezgoda]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 134-145
16
O niektórych mechanizmach funkcjonowania samooceny w procesie kształcenia / Antoni BERBEKA // Ruch Pedagogiczny. - nr 1 (1984), s. 7-14. - ISSN 0483-4992
17
Rola samooceny studenta w kształceniu akademickim / Antoni BERBEKA // W: Warunki efektywnego kształcenia akademickiego / red. Wojciech Kojs, Maria WĘGRZECKA. - Kraków: AE, 1983. - S. 71-81
18
Częstotliwość i czas przygotowania się studentów do zajęć i sprawdzianów / Antoni BERBEKA // W: Warunki efektywnego kształcenia akademickiego / red. Wojciech Kojs, Maria WĘGRZECKA. - Kraków: AE, 1983. - S. 51-60
19
Uwagi do programu kształcenia metodycznego młodych pracowników naukowo-dydaktycznych / Antoni BERBEKA // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 45 (1981), s. 80-82. - ISSN 0239-4464
20
Niektóre aspekty skutecznej oceny dydaktycznej / Antoni BERBEKA // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 39 (1979), s. 84-92. - ISSN 0239-4464
21
Uwagi o przebiegu zajęć dydaktyczno-wychowawczych (ćwiczeń) w ramach programu międzywydziałowego studium pedagogicznego / Antoni BERBEKA // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 39 (1979), s. 36-42. - ISSN 0239-4464
22
Uwarunkowanie samokontroli i samooceny studentów w procesie dydaktycznym / Antoni BERBEKA // W: Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 55-74
23
Próba określenia niektórych osobowościowych uwarunkowań samooceny = A Tentative Definition of Some Individualistic Conditions of Self-assessments / Antoni BERBEKA // Dydaktyka Szkoły Wyższej. - nr 3 (39) (1977), s. 127-137. - ISSN 0420-2384
1
Berbeka A., (2011), Jak rozpoznawać i wykorzystywać własne możliwości. [W:] WĘGRZECKA M. (red.), Studiować interesująco i efektywnie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 7-16.
2
Berbeka A., (2000), Badania błędu pedagogicznego i jego postacie: materiały do kształcenia i doskonalenia pedagogicznego nauczycieli, Wyd. 2 zm.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 57 s.
3
Berbeka A., (1996), Metodyczne aspekty badania efektywności kształcenia w opiniach studentów AE w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 463, s. 7-16.
4
Berbeka A., (1995), Niektóre postacie błędu pedagogicznego: materiały pomocnicze do kształcenia i doskonalenia pedagogicznego nauczycieli, Kraków : AE, 37 s.
5
Berbeka A., (1993), Wokół problematyki błędu pedagogicznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 416, s. 51-64.
6
Berbeka A., (1991), Kształcące aspekty poznawania samego siebie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 337, s. 33-45.
7
Berbeka A., (1989), O samopoznawaniu w pracy nauczyciela i studenta, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 37, nr 10, s. 41-49.
8
Berbeka A., (1989), Jak rozpoznawać i wykorzystywać własne możliwości?. [W:] Michoń F. (red.), Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 8-18.
9
Duda I., Kaczor S., Palka S., Chwiałkowski H., Berbeka A., Stokłosa K., Krełowska-Kułas M., Januszkiewicz F., Banach C., Hulak D., Skrzypek M., Karczewski J., Cichoń M., Adamczyk W., Wrzosek E., Dudzińska G., Stobiecka J., Niepokulczycka M., Mikołajuk Z., Szymczak J., Iwińska I., (1988), Dyskusja, "Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki : materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41", s. 29-94.
10
Berbeka A., (1988), O funkcji samooceny w świetle wybranej literatury pedagogicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 270, s. 31-43.
11
Berbeka A., (1988), Niektóre uwarunkowania dydaktyczne praktyki pedagogicznej, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 57, s. 290-294.
12
Berbeka A., (1987), Realizacja celów kształcenia a zmienność nauczania, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 56, s. 271-279.
13
Berbeka A., (1987), Uwagi o pedagogicznym przygotowaniu ekonomistów-nauczycieli, "Ruch Pedagogiczny", nr 3, s. 92-96.
14
Berbeka A., (1986), Uwagi o znaczeniu samopoznania w kształceniu ekonomicznym, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 54, s. 222-231.
15
Berbeka A., (1986), Dążenia samopoznawcze studentów a pomyślność w studiowaniu. [W:] Węgrzecka M., Niezgoda R. (red.), System wartości i postaw społecznych studentów uczelni ekonomicznych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Studiów Pedagogicznych Uczelni Ekonomicznych, Mogilany, 11-13.IX.1984 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 134-145.
16
Berbeka A., (1984), O niektórych mechanizmach funkcjonowania samooceny w procesie kształcenia, "Ruch Pedagogiczny", nr 1, s. 7-14.
17
Berbeka A., (1983), Rola samooceny studenta w kształceniu akademickim. [W:] Kojs W., Węgrzecka M. (red.), Warunki efektywnego kształcenia akademickiego, Kraków : AE, s. 71-81.
18
Berbeka A., (1983), Częstotliwość i czas przygotowania się studentów do zajęć i sprawdzianów. [W:] Kojs W., Węgrzecka M. (red.), Warunki efektywnego kształcenia akademickiego, Kraków : AE, s. 51-60.
19
Berbeka A., (1981), Uwagi do programu kształcenia metodycznego młodych pracowników naukowo-dydaktycznych, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 45, s. 80-82.
20
Berbeka A., (1979), Niektóre aspekty skutecznej oceny dydaktycznej, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 39, s. 84-92.
21
Berbeka A., (1979), Uwagi o przebiegu zajęć dydaktyczno-wychowawczych (ćwiczeń) w ramach programu międzywydziałowego studium pedagogicznego, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 39, s. 36-42.
22
Berbeka A., (1978), Uwarunkowanie samokontroli i samooceny studentów w procesie dydaktycznym. [W:] Steczkowski J. (red.), Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 55-74.
23
Berbeka A., (1977), Próba określenia niektórych osobowościowych uwarunkowań samooceny, "Dydaktyka Szkoły Wyższej", nr 3 (39), s. 127-137.
1
@inbook{UEK:2168227712,
author = "Antoni Berbeka",
title = "Jak rozpoznawać i wykorzystywać własne możliwości",
booktitle = "Studiować interesująco i efektywnie",
pages = "7-16",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-538-3",
}
2
@book{UEK:2168320991,
author = "Antoni Berbeka",
title = "Badania błędu pedagogicznego i jego postacie : materiały do kształcenia i doskonalenia pedagogicznego nauczycieli",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-7252-056-9",
}
3
@article{UEK:2168245704,
author = "Antoni Berbeka",
title = "Metodyczne aspekty badania efektywności kształcenia w opiniach studentów AE w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "463",
pages = "7-16",
year = "1996",
}
4
@book{UEK:2168335045,
author = "Antoni Berbeka",
title = "Niektóre postacie błędu pedagogicznego : materiały pomocnicze do kształcenia i doskonalenia pedagogicznego nauczycieli",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1995",
url = {},
isbn = "83-86439-23-8",
}
5
@article{UEK:2168276267,
author = "Antoni Berbeka",
title = "Wokół problematyki błędu pedagogicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "416",
pages = "51-64",
year = "1993",
}
6
@article{UEK:2168276239,
author = "Antoni Berbeka",
title = "Kształcące aspekty poznawania samego siebie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "337",
pages = "33-45",
year = "1991",
url = {},
}
7
@article{UEK:2168282571,
author = "Antoni Berbeka",
title = "O samopoznawaniu w pracy nauczyciela i studenta",
journal = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 37, 10",
pages = "41-49",
year = "1989",
}
8
@inbook{UEK:2168248598,
author = "Antoni Berbeka",
title = "Jak rozpoznawać i wykorzystywać własne możliwości?",
booktitle = "Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne",
pages = "8-18",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1989",
}
9
@misc{UEK:2168348944,
author = "Ignacy Duda and Stanisław Kaczor and Stanisław Palka and Henryk Chwiałkowski and Antoni Berbeka and Krzesław Stokłosa and Maria Krełowska-Kułas and Franciszek Januszkiewicz and Czesław Banach and Danuta Hulak and Mieczysław Skrzypek and Jan Karczewski and Marian Cichoń and Wacław Adamczyk and Ewa Wrzosek and Grażyna Dudzińska and Jadwiga Stobiecka and Małgorzata Niepokulczycka and Zygmunt Mikołajuk and Jadwiga Szymczak and Irena Iwińska",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki : materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41",
pages = "29-94",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
10
@article{UEK:2168283683,
author = "Antoni Berbeka",
title = "O funkcji samooceny w świetle wybranej literatury pedagogicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "270",
pages = "31-43",
year = "1988",
}
11
@article{UEK:2168359440,
author = "Antoni Berbeka",
title = "Niektóre uwarunkowania dydaktyczne praktyki pedagogicznej",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 57",
pages = "290-294",
year = "1988",
}
12
@article{UEK:2168359438,
author = "Antoni Berbeka",
title = "Realizacja celów kształcenia a zmienność nauczania",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 56",
pages = "271-279",
year = "1987",
}
13
@article{UEK:2168367572,
author = "Antoni Berbeka",
title = "Uwagi o pedagogicznym przygotowaniu ekonomistów-nauczycieli",
journal = "Ruch Pedagogiczny",
number = "3",
pages = "92-96",
year = "1987",
}
14
@article{UEK:2168359428,
author = "Antoni Berbeka",
title = "Uwagi o znaczeniu samopoznania w kształceniu ekonomicznym",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 54",
pages = "222-231",
year = "1986",
}
15
@inbook{UEK:2168298345,
author = "Antoni Berbeka",
title = "Dążenia samopoznawcze studentów a pomyślność w studiowaniu",
booktitle = "System wartości i postaw społecznych studentów uczelni ekonomicznych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Studiów Pedagogicznych Uczelni Ekonomicznych, Mogilany, 11-13.IX.1984 r.",
pages = "134-145",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
16
@article{UEK:2168367570,
author = "Antoni Berbeka",
title = "O niektórych mechanizmach funkcjonowania samooceny w procesie kształcenia",
journal = "Ruch Pedagogiczny",
number = "1",
pages = "7-14",
year = "1984",
}
17
@inbook{UEK:2168346864,
author = "Antoni Berbeka",
title = "Rola samooceny studenta w kształceniu akademickim",
booktitle = "Warunki efektywnego kształcenia akademickiego",
pages = "71-81",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1983",
}
18
@inbook{UEK:2168346862,
author = "Antoni Berbeka",
title = "Częstotliwość i czas przygotowania się studentów do zajęć i sprawdzianów",
booktitle = "Warunki efektywnego kształcenia akademickiego",
pages = "51-60",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1983",
}
19
@article{UEK:2168359258,
author = "Antoni Berbeka",
title = "Uwagi do programu kształcenia metodycznego młodych pracowników naukowo-dydaktycznych",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 45",
pages = "80-82",
year = "1981",
}
20
@article{UEK:2168359156,
author = "Antoni Berbeka",
title = "Niektóre aspekty skutecznej oceny dydaktycznej",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 39",
pages = "84-92",
year = "1979",
}
21
@article{UEK:2168359154,
author = "Antoni Berbeka",
title = "Uwagi o przebiegu zajęć dydaktyczno-wychowawczych (ćwiczeń) w ramach programu międzywydziałowego studium pedagogicznego",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 39",
pages = "36-42",
year = "1979",
}
22
@inbook{UEK:2168263342,
author = "Antoni Berbeka",
title = "Uwarunkowanie samokontroli i samooceny studentów w procesie dydaktycznym",
booktitle = "Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum",
pages = "55-74",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
23
@article{UEK:2168284207,
author = "Antoni Berbeka",
title = "Próba określenia niektórych osobowościowych uwarunkowań samooceny",
journal = "Dydaktyka Szkoły Wyższej",
number = "3 (39)",
pages = "127-137",
year = "1977",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID