Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Nauka czytania prawa na przykładzie jednego przepisu, a nawet tylko jego połowy
Source:
Kurier UEK2014. - nr 1 (58), s. [68]
Access mode:
Nr:
2168275685
varia
2

Author:
Title:
I Ogólnopolska Konferencja: Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Stosowanie. Egzekwowanie. Zmiany
Source:
Kurier UEK2013. - nr 3 (55), s. 26-27
Access mode:
Nr:
2168344568
varia
3

Author:
Title:
EURO 2012 : nie wszystko stracone!
Source:
Kurier UEK2011. - nr 1 (40), s. 22-23. - [odczyt: 08.02.2013]
Access mode:
Nr:
2168245942
varia
4

Author:
Title:
Rosjanie i leśnicy w Rytrze
Source:
Kurier UEK2011. - nr 5 (44), s. 24-25
Access mode:
Nr:
2168345016
varia
5

Author:
Marek Benio , Tomasz Machowski
Title:
Prywatyzację i Podhale połączyło Sympozjum GAP
Source:
Kurier UEK2010. - nr 5 (37), s. 30-31
Access mode:
Nr:
2168274901
varia
6

Author:
Title:
Jubileuszowe Sympozjum GAP na Jubileusz UEK
Source:
Kurier UEK2010. - nr 2 (34), s. 10-11
Access mode:
Nr:
2168346628
varia
7

Author:
Title:
Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej
Source:
Kurier UEK2009. - nr 1 (26), s. 22-23
Access mode:
Nr:
2168348334
varia
1
Nauka czytania prawa na przykładzie jednego przepisu, a nawet tylko jego połowy / Marek BENIO // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014), s. [68]. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small. - ISSN 1689-7757
2
I Ogólnopolska Konferencja: Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Stosowanie. Egzekwowanie. Zmiany / Marek BENIO // Kurier UEK. - nr 3 (55) (2013), s. 26-27. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_55_www/26. - ISSN 1689-7757
3
EURO 2012 : nie wszystko stracone! / Marek BENIO // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1 (40) (2011), s. 22-23. - [odczyt: 08.02.2013]. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/01_2011_kurier_uek-www. - ISSN 1689-7757
4
Rosjanie i leśnicy w Rytrze / Marek BENIO // Kurier UEK. - nr 5 (44) (2011), s. 24-25. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_nr5-small/12. - ISSN 1689-7757
5
Prywatyzację i Podhale połączyło Sympozjum GAP / Marek BENIO, Tomasz MACHOWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 30-31. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
6
Jubileuszowe Sympozjum GAP na Jubileusz UEK / Marek BENIO // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 2 (34) (2010), s. 10-11. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_luty. - ISSN 1689-7757
7
Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej / Marek BENIO // Kurier UEK. - nr 1 (26) (2009), s. 22-23. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_fin/22. - ISSN 1689-7757
1
Benio M., (2014), Nauka czytania prawa na przykładzie jednego przepisu, a nawet tylko jego połowy, "Kurier UEK", nr 1 (58), s. [68]; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small
2
Benio M., (2013), I Ogólnopolska Konferencja: Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Stosowanie. Egzekwowanie. Zmiany, "Kurier UEK", nr 3 (55), s. 26-27; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_55_www/26
3
Benio M., (2011), EURO 2012 : nie wszystko stracone!, "Kurier UEK", nr 1 (40), s. 22-23; http://issuu.com/uek_krakow/docs/01_2011_kurier_uek-www
4
Benio M., (2011), Rosjanie i leśnicy w Rytrze, "Kurier UEK", nr 5 (44), s. 24-25; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_nr5-small/12
5
Benio M., Machowski T., (2010), Prywatyzację i Podhale połączyło Sympozjum GAP, "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 30-31; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
6
Benio M., (2010), Jubileuszowe Sympozjum GAP na Jubileusz UEK, "Kurier UEK", nr 2 (34), s. 10-11; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_luty
7
Benio M., (2009), Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, "Kurier UEK", nr 1 (26), s. 22-23; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_fin/22
1
@misc{UEK:2168275685,
author = "Marek Benio",
title = "Nauka czytania prawa na przykładzie jednego przepisu, a nawet tylko jego połowy",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (58)",
pages = "[68]",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small},
}
2
@misc{UEK:2168344568,
author = "Marek Benio",
title = "I Ogólnopolska Konferencja: Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Stosowanie. Egzekwowanie. Zmiany",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (55)",
pages = "26-27",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_55_www/26},
}
3
@misc{UEK:2168245942,
author = "Marek Benio",
title = "EURO 2012 : nie wszystko stracone!",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (40)",
pages = "22-23",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/01_2011_kurier_uek-www},
}
4
@misc{UEK:2168345016,
author = "Marek Benio",
title = "Rosjanie i leśnicy w Rytrze",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (44)",
pages = "24-25",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_nr5-small/12},
}
5
@misc{UEK:2168274901,
author = "Marek Benio and Tomasz Machowski",
title = "Prywatyzację i Podhale połączyło Sympozjum GAP",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "30-31",
year = "2010",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona},
}
6
@misc{UEK:2168346628,
author = "Marek Benio",
title = "Jubileuszowe Sympozjum GAP na Jubileusz UEK",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (34)",
pages = "10-11",
year = "2010",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_luty},
}
7
@misc{UEK:2168348334,
author = "Marek Benio",
title = "Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (26)",
pages = "22-23",
year = "2009",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_fin/22},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID