Publications of the selected author

1

Title:
Związki wielkocząsteczkowe - polimery
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
135 s.; 24 cm
ISBN:
83-86439-35-1
Access mode:
Nr:
2168335633
textbook
2

Title:
Termoanalityczne badania 1,4-dipodstawionych pochodnych tiosemikarbazydu = Thermoanalytical Studies on Thiosemicarbazide 1,4-Disubstituted Derivates
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 319 (1990) , s. 5-22. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264270
article
See main document
3

Title:
Spektrofotometria w podczerwieni
Edition:
Wyd. 2 rozsz. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Physical description:
134 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168333671
textbook
4

Title:
Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Towaroznawstwa AE w Krakowie 1924-1980
Opracował:
Opracował:
Bednarczyk Wanda
, Malkowska Stanisława
, Rzehak Ewelina
Publisher address:
Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej, 1983
Physical description:
224 s.; 23 cm
Nr:
2168339137
book
5

Title:
Rozpuszczalniki : materiały do nauczania chemii organicznej
Publisher address:
Kraków: AE, 1982
Physical description:
61 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168335631
academic script
6

Title:
Wspomnienie o Profesorze Wojciechu Dymku
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu fizyki i chemii : Zeszyt poświęcony pamięci Profesora Wojciecha Dymka / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - nr 149 (1982) , s. 7-16. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168323517
article
See main document
1
Związki wielkocząsteczkowe - polimery / Maria DZIEWOŃSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 135 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-35-1
2
Termoanalityczne badania 1,4-dipodstawionych pochodnych tiosemikarbazydu = Thermoanalytical Studies on Thiosemicarbazide 1,4-Disubstituted Derivates / Maria DZIEWOŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 319 (1990), s. 5-22. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Spektrofotometria w podczerwieni / Maria DZIEWOŃSKA, Barbara DZIÓBEK. - Wyd. 2 rozsz. i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - 134 s. : il. ; 24 cm
4
Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Towaroznawstwa AE w Krakowie 1924-1980 / oprac. Helena MIKUŁOWSKA, Wanda Bednarczyk, Maria DZIEWOŃSKA, Stanisława Malkowska, Wiesława MĘDELSKA-WŁODARCZYK, Ewelina Rzehak ; red. Maria DZIEWOŃSKA. - Kraków : Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej, 1983. - 224 s. ; 23 cm
5
Rozpuszczalniki : materiały do nauczania chemii organicznej / Maria DZIEWOŃSKA. - Kraków : AE, 1982. - 61 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
6
Wspomnienie o Profesorze Wojciechu Dymku / Maria Dziewońska, Zbigniew PASZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu fizyki i chemii : Zeszyt poświęcony pamięci Profesora Wojciecha Dymka / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - nr 149 (1982), s. 7-16. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1
Dziewońska M., (1995), Związki wielkocząsteczkowe - polimery, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 135 s.
2
Dziewońska M., (1990), Termoanalityczne badania 1,4-dipodstawionych pochodnych tiosemikarbazydu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 319, s. 5-22.
3
Dziewońska M., Dzióbek B., (1985), Spektrofotometria w podczerwieni, Wyd. 2 rozsz. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 134 s.
4
Dziewońska M. (red.), (1983), Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Towaroznawstwa AE w Krakowie 1924-1980, Kraków : Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej, 224 s.
5
Dziewońska M., (1982), Rozpuszczalniki: materiały do nauczania chemii organicznej, Kraków : AE, 61 s.
6
Dziewońska M., Paszek Z., (1982), Wspomnienie o Profesorze Wojciechu Dymku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu fizyki i chemii : Zeszyt poświęcony pamięci Profesora Wojciecha Dymka", nr 149, s. 7-16.
1
@book{UEK:2168335633,
author = "Dziewońska Maria",
title = "Związki wielkocząsteczkowe - polimery",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-35-1",
}
2
@article{UEK:2168264270,
author = "Dziewońska Maria",
title = "Termoanalityczne badania 1,4-dipodstawionych pochodnych tiosemikarbazydu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "319",
pages = "5-22",
year = "1990",
}
3
@book{UEK:2168333671,
author = "Dziewońska Maria and Dzióbek Barbara",
title = "Spektrofotometria w podczerwieni",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
edition = "Wyd. 2 rozsz. i uzup.",
}
4
@book{UEK:2168339137,
title = "Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Towaroznawstwa AE w Krakowie 1924-1980",
editor = Dziewońska Maria,
adress = "Kraków",
publisher = "Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej",
year = "1983",
}
5
@book{UEK:2168335631,
author = "Dziewońska Maria",
title = "Rozpuszczalniki : materiały do nauczania chemii organicznej",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1982",
}
6
@article{UEK:2168323517,
author = "Dziewońska Maria and Paszek Zbigniew",
title = "Wspomnienie o Profesorze Wojciechu Dymku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu fizyki i chemii : Zeszyt poświęcony pamięci Profesora Wojciecha Dymka",
number = "149",
pages = "7-16",
year = "1982",
}