Publications of the selected author

Dziewońska Maria

Faculty of Economics of Trade, Institute of Commodity Science

1

Title:
Związki wielkocząsteczkowe - polimery
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
135 s.; 24 cm
ISBN:
83-86439-35-1
Access mode:
Nr:
2168335633
textbook
2

Title:
Termoanalityczne badania 1,4-dipodstawionych pochodnych tiosemikarbazydu = Thermoanalytical Studies on Thiosemicarbazide 1,4-Disubstituted Derivates
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 319 (1990) , s. 5-22. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264270
article
See main document
3

Title:
Spektrofotometria w podczerwieni
Edition:
Wyd. 2 rozsz. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Physical description:
134 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168333671
textbook
4

Title:
Rozpuszczalniki : materiały do nauczania chemii organicznej
Publisher address:
Kraków: AE, 1982
Physical description:
61 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168335631
academic script
5

Title:
Wspomnienie o Profesorze Wojciechu Dymku
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu fizyki i chemii : Zeszyt poświęcony pamięci Profesora Wojciecha Dymka / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - nr 149 (1982) , s. 7-16. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168323517
article
See main document
6

Title:
Spektrofotometria w podczerwieni
Publisher address:
Kraków: AE, 1981
Physical description:
116 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168335635
textbook
7

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 90
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Physical description:
148 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168250382
journal / series editorial
8

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 81
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976
Physical description:
449 s.: il.; 26 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168250732
journal / series editorial
9

Title:
O reakcjach tiosemikarbazonów z halogenoketonami = O Reactions of Thiosemicarbazones with Halogenoketones. Cz. 2
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961) , s. [203]-208. - Soderž., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168267170
article
10

Title:
O niektórych pochodnych pirydyny = Some Derivatives of Pyridine
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961) , s. [189]-194. - Soderž., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168267162
article
11

Title:
O niektórych dwupodstawnych 1,3,4-tiodiazolu = Some Disubstitutes of 1,3,4-thiodiazole
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961) , s. [195]-201. - Soderž., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168267164
article
12

Title:
Chemiczna konserwacja artykułów żywnościowych = Chemical Preservation of Food-Stuffs
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 1 (1957) , s. 135-171. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168277975
article
See main document
1
Związki wielkocząsteczkowe - polimery / Maria DZIEWOŃSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 135 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-35-1
2
Termoanalityczne badania 1,4-dipodstawionych pochodnych tiosemikarbazydu = Thermoanalytical Studies on Thiosemicarbazide 1,4-Disubstituted Derivates / Maria DZIEWOŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 319 (1990), s. 5-22. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Spektrofotometria w podczerwieni / Maria DZIEWOŃSKA, Barbara DZIÓBEK. - Wyd. 2 rozsz. i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - 134 s. : il. ; 24 cm
4
Rozpuszczalniki : materiały do nauczania chemii organicznej / Maria DZIEWOŃSKA. - Kraków : AE, 1982. - 61 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
5
Wspomnienie o Profesorze Wojciechu Dymku / Maria Dziewońska, Zbigniew PASZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu fizyki i chemii : Zeszyt poświęcony pamięci Profesora Wojciecha Dymka / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - nr 149 (1982), s. 7-16. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Spektrofotometria w podczerwieni / Maria DZIEWOŃSKA, Barbara DZIÓBEK. - Kraków : AE, 1981. - 116 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
7
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - nr 90. - 148 s. : il. ; 24 cm. - ISSN 0208-7944
8
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - nr 81. - 449 s. : il. ; 26 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
9
O reakcjach tiosemikarbazonów z halogenoketonami = O Reactions of Thiosemicarbazones with Halogenoketones. Cz. 2 / Wojciech DYMEK, Maria DZIEWOŃSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961), s. [203]-208. - Soderž., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
10
O niektórych pochodnych pirydyny = Some Derivatives of Pyridine / Wojciech DYMEK, Maria DZIEWOŃSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961), s. [189]-194. - Soderž., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
11
O niektórych dwupodstawnych 1,3,4-tiodiazolu = Some Disubstitutes of 1,3,4-thiodiazole / Wojciech DYMEK, Maria DZIEWOŃSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961), s. [195]-201. - Soderž., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
12
Chemiczna konserwacja artykułów żywnościowych = Chemical Preservation of Food-Stuffs / Maria DZIEWOŃSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 1 (1957), s. 135-171. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
1
Dziewońska M., (1995), Związki wielkocząsteczkowe - polimery, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 135 s.
2
Dziewońska M., (1990), Termoanalityczne badania 1,4-dipodstawionych pochodnych tiosemikarbazydu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 319, s. 5-22.
3
Dziewońska M., Dzióbek B., (1985), Spektrofotometria w podczerwieni, Wyd. 2 rozsz. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 134 s.
4
Dziewońska M., (1982), Rozpuszczalniki: materiały do nauczania chemii organicznej, Kraków : AE, 61 s.
5
Dziewońska M., Paszek Z., (1982), Wspomnienie o Profesorze Wojciechu Dymku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu fizyki i chemii : Zeszyt poświęcony pamięci Profesora Wojciecha Dymka", nr 149, s. 7-16.
6
Dziewońska M., Dzióbek B., (1981), Spektrofotometria w podczerwieni, Kraków : AE, 116 s.
7
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - nr 90. - 148 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
8
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - nr 81. - 449 s.: il.; 26 cm. - 0208-7944
9
Dymek W., Dziewońska M., (1961), O reakcjach tiosemikarbazonów z halogenoketonami. Cz. 2, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 18, s. [203]-208.
10
Dymek W., Dziewońska M., (1961), O niektórych pochodnych pirydyny, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 18, s. [189]-194.
11
Dymek W., Dziewońska M., (1961), O niektórych dwupodstawnych 1,3,4-tiodiazolu, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 18, s. [195]-201.
12
Dziewońska M., (1957), Chemiczna konserwacja artykułów żywnościowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 1, s. 135-171.
1
@book{UEK:2168335633,
author = "Dziewońska Maria",
title = "Związki wielkocząsteczkowe - polimery",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-35-1",
}
2
@article{UEK:2168264270,
author = "Dziewońska Maria",
title = "Termoanalityczne badania 1,4-dipodstawionych pochodnych tiosemikarbazydu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "319",
pages = "5-22",
year = "1990",
}
3
@book{UEK:2168333671,
author = "Dziewońska Maria and Dzióbek Barbara",
title = "Spektrofotometria w podczerwieni",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
edition = "Wyd. 2 rozsz. i uzup.",
}
4
@book{UEK:2168335631,
author = "Dziewońska Maria",
title = "Rozpuszczalniki : materiały do nauczania chemii organicznej",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1982",
}
5
@article{UEK:2168323517,
author = "Dziewońska Maria and Paszek Zbigniew",
title = "Wspomnienie o Profesorze Wojciechu Dymku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu fizyki i chemii : Zeszyt poświęcony pamięci Profesora Wojciecha Dymka",
number = "149",
pages = "7-16",
year = "1982",
}
6
@book{UEK:2168335635,
author = "Dziewońska Maria and Dzióbek Barbara",
title = "Spektrofotometria w podczerwieni",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1981",
}
7
@misc{UEK:2168250382,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Dziewońska Maria,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
8
@misc{UEK:2168250732,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Dziewońska Maria,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1976",
}
9
@article{UEK:2168267170,
author = "Dymek Wojciech and Dziewońska Maria",
title = "O reakcjach tiosemikarbazonów z halogenoketonami",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "18",
pages = "[203]-208",
year = "1961",
}
10
@article{UEK:2168267162,
author = "Dymek Wojciech and Dziewońska Maria",
title = "O niektórych pochodnych pirydyny",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "18",
pages = "[189]-194",
year = "1961",
}
11
@article{UEK:2168267164,
author = "Dymek Wojciech and Dziewońska Maria",
title = "O niektórych dwupodstawnych 1,3,4-tiodiazolu",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "18",
pages = "[195]-201",
year = "1961",
}
12
@article{UEK:2168277975,
author = "Dziewońska Maria",
title = "Chemiczna konserwacja artykułów żywnościowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "1",
pages = "135-171",
year = "1957",
}