Publications of the selected author

Dziewońska Maria

Faculty of Economics of Trade, Institute of Commodity Science,

1

Title:
Związki wielkocząsteczkowe - polimery
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
135 s.; 24 cm
ISBN:
83-86439-35-1
Access mode:
Nr:
2168335633
textbook
2

Title:
Termoanalityczne badania 1,4-dipodstawionych pochodnych tiosemikarbazydu = Thermoanalytical Studies on Thiosemicarbazide 1,4-Disubstituted Derivates
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 319 (1990) , s. 5-22. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264270
article
3

Title:
Węglowodany : materiały do studiowania chemii organicznej
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
58, [1] s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345302
academic script
4

Title:
Spektrofotometria w podczerwieni
Edition:
Wyd. 2 rozsz. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Physical description:
134 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168333671
textbook
5

Title:
Rozpuszczalniki : pomocnicze materiały dydaktyczne
Edition:
Wyd. 2 uzup.
Publisher address:
Kraków: AE, 1985
Physical description:
62 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345696
academic script
6

Title:
Węglowodany : materiały do studiowania chemii organicznej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Physical description:
59 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345296
academic script
7

Title:
Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Towaroznawstwa AE w Krakowie 1924-1980
Opracowanie:
Opracowanie:
Bednarczyk Wanda
, Malkowska Stanisława
, Rzehak Ewelina
Publisher address:
Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej, 1983
Physical description:
224 s.; 23 cm
Nr:
2168339137
8

Title:
Rozpuszczalniki : materiały do nauczania chemii organicznej
Publisher address:
Kraków: AE, 1982
Physical description:
61 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168335631
academic script
9

Title:
Wspomnienie o Profesorze Wojciechu Dymku
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 149 (1982) , s. 7-16. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168323517
article
10

Title:
Spektrofotometria w podczerwieni
Publisher address:
Kraków: AE, 1981
Physical description:
116 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168335635
textbook
11

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 90
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Nr:
2168250382
journal / series editorial
12

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 81
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976
Nr:
2168250732
journal / series editorial
13

Title:
O reakcjach tiosemikarbazonów z halogenoketonami. Cz. 2 = O Reactions of Thiosemicarbazones with Halogenoketones
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961) , s. [203]-208. - Soderž., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168267170
article
14

Title:
O niektórych pochodnych pirydyny = Some Derivatives of Pyridine
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961) , s. [189]-194. - Soderž., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168267162
article
15

Title:
O niektórych dwupodstawnych 1,3,4-tiodiazolu = Some Disubstitutes of 1,3,4-thiodiazole
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961) , s. [195]-201. - Soderž., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168267164
article
16

Title:
Chemiczna konserwacja artykułów żywnościowych = Chemical Preservation of Food-Stuffs
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 1 (1957) , s. 135-171. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168277975
article
1
Związki wielkocząsteczkowe - polimery / Maria DZIEWOŃSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - 135 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-35-1
2
Termoanalityczne badania 1,4-dipodstawionych pochodnych tiosemikarbazydu = Thermoanalytical Studies on Thiosemicarbazide 1,4-Disubstituted Derivates / Maria DZIEWOŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 319 (1990), s. 5-22. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Węglowodany : materiały do studiowania chemii organicznej / Maria DZIEWOŃSKA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - 58, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.
4
Spektrofotometria w podczerwieni / Maria DZIEWOŃSKA, Barbara DZIÓBEK. - Wyd. 2 rozsz. i uzup. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - 134 s. : il. ; 24 cm
5
Rozpuszczalniki : pomocnicze materiały dydaktyczne / Maria DZIEWOŃSKA. - Wyd. 2 uzup. - Kraków: AE, 1985. - 62 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr.
6
Węglowodany : materiały do studiowania chemii organicznej / Maria DZIEWOŃSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983. - 59 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
7
Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Towaroznawstwa AE w Krakowie 1924-1980 / oprac. Helena MIKUŁOWSKA, Wanda Bednarczyk, Maria DZIEWOŃSKA, Stanisława Malkowska, Wiesława MĘDELSKA-WŁODARCZYK, Ewelina Rzehak ; red. Maria DZIEWOŃSKA. - Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej, 1983. - 224 s. ; 23 cm
8
Rozpuszczalniki : materiały do nauczania chemii organicznej / Maria DZIEWOŃSKA. - Kraków: AE, 1982. - 61 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
9
Wspomnienie o Profesorze Wojciechu Dymku / Maria Dziewońska, Zbigniew PASZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu fizyki i chemii : Zeszyt poświęcony pamięci Profesora Wojciecha Dymka / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - nr 149 (1982), s. 7-16. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
10
Spektrofotometria w podczerwieni / Maria DZIEWOŃSKA, Barbara DZIÓBEK. - Kraków: AE, 1981. - 116 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
11
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - nr 90. - ISSN 0208-7944
12
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - nr 81. - ISSN 0208-7944
13
O reakcjach tiosemikarbazonów z halogenoketonami. Cz. 2 = O Reactions of Thiosemicarbazones with Halogenoketones / Wojciech DYMEK, Maria DZIEWOŃSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961), s. [203]-208. - Soderž., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
14
O niektórych pochodnych pirydyny = Some Derivatives of Pyridine / Wojciech DYMEK, Maria DZIEWOŃSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961), s. [189]-194. - Soderž., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
15
O niektórych dwupodstawnych 1,3,4-tiodiazolu = Some Disubstitutes of 1,3,4-thiodiazole / Wojciech DYMEK, Maria DZIEWOŃSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961), s. [195]-201. - Soderž., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
16
Chemiczna konserwacja artykułów żywnościowych = Chemical Preservation of Food-Stuffs / Maria DZIEWOŃSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 1 (1957), s. 135-171. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
1
Dziewońska M., (1995), Związki wielkocząsteczkowe - polimery, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 135 s.
2
Dziewońska M., (1990), Termoanalityczne badania 1,4-dipodstawionych pochodnych tiosemikarbazydu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 319, s. 5-22.
3
Dziewońska M., (1988), Węglowodany: materiały do studiowania chemii organicznej, Wyd. 2Kraków : Akademia Ekonomiczna, 58, [1] s.
4
Dziewońska M., Dzióbek B., (1985), Spektrofotometria w podczerwieni, Wyd. 2 rozsz. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 134 s.
5
Dziewońska M., (1985), Rozpuszczalniki: pomocnicze materiały dydaktyczne, Wyd. 2 uzup.Kraków : AE, 62 s.
6
Dziewońska M., (1983), Węglowodany: materiały do studiowania chemii organicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 59 s.
7
Dziewońska M. (red.), (1983), Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Towaroznawstwa AE w Krakowie 1924-1980, Kraków : Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej, 224 s.
8
Dziewońska M., (1982), Rozpuszczalniki: materiały do nauczania chemii organicznej, Kraków : AE, 61 s.
9
Dziewońska M., Paszek Z., (1982), Wspomnienie o Profesorze Wojciechu Dymku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu fizyki i chemii : Zeszyt poświęcony pamięci Profesora Wojciecha Dymka", nr 149, s. 7-16.
10
Dziewońska M., Dzióbek B., (1981), Spektrofotometria w podczerwieni, Kraków : AE, 116 s.
11
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - nr 90. - . - 0208-7944
12
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - nr 81. - . - 0208-7944
13
Dymek W., Dziewońska M., (1961), O reakcjach tiosemikarbazonów z halogenoketonami. Cz. 2, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 18, s. [203]-208.
14
Dymek W., Dziewońska M., (1961), O niektórych pochodnych pirydyny, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 18, s. [189]-194.
15
Dymek W., Dziewońska M., (1961), O niektórych dwupodstawnych 1,3,4-tiodiazolu, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 18, s. [195]-201.
16
Dziewońska M., (1957), Chemiczna konserwacja artykułów żywnościowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 1, s. 135-171.
1
@book{UEK:2168335633,
author = "Maria Dziewońska",
title = "Związki wielkocząsteczkowe - polimery",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
url = {},
isbn = "83-86439-35-1",
}
2
@article{UEK:2168264270,
author = "Maria Dziewońska",
title = "Termoanalityczne badania 1,4-dipodstawionych pochodnych tiosemikarbazydu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "319",
pages = "5-22",
year = "1990",
}
3
@book{UEK:2168345302,
author = "Maria Dziewońska",
title = "Węglowodany : materiały do studiowania chemii organicznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
edition = "Wyd. 2",
}
4
@book{UEK:2168333671,
author = "Maria Dziewońska and Barbara Dzióbek",
title = "Spektrofotometria w podczerwieni",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
edition = "Wyd. 2 rozsz. i uzup.",
}
5
@book{UEK:2168345696,
author = "Maria Dziewońska",
title = "Rozpuszczalniki : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1985",
edition = "Wyd. 2 uzup.",
}
6
@book{UEK:2168345296,
author = "Maria Dziewońska",
title = "Węglowodany : materiały do studiowania chemii organicznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
}
7
@book{UEK:2168339137,
title = "Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Towaroznawstwa AE w Krakowie 1924-1980",
adress = "Kraków",
publisher = "Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej",
year = "1983",
}
8
@book{UEK:2168335631,
author = "Maria Dziewońska",
title = "Rozpuszczalniki : materiały do nauczania chemii organicznej",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1982",
url = {},
}
9
@article{UEK:2168323517,
author = "Maria Dziewońska and Zbigniew Paszek",
title = "Wspomnienie o Profesorze Wojciechu Dymku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "149",
pages = "7-16",
year = "1982",
}
10
@book{UEK:2168335635,
author = "Maria Dziewońska and Barbara Dzióbek",
title = "Spektrofotometria w podczerwieni",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1981",
url = {},
}
11
@misc{UEK:2168250382,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
12
@misc{UEK:2168250732,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1976",
}
13
@article{UEK:2168267170,
author = "Wojciech Dymek and Maria Dziewońska",
title = "O reakcjach tiosemikarbazonów z halogenoketonami. Cz. 2",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "18",
pages = "[203]-208",
year = "1961",
}
14
@article{UEK:2168267162,
author = "Wojciech Dymek and Maria Dziewońska",
title = "O niektórych pochodnych pirydyny",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "18",
pages = "[189]-194",
year = "1961",
}
15
@article{UEK:2168267164,
author = "Wojciech Dymek and Maria Dziewońska",
title = "O niektórych dwupodstawnych 1,3,4-tiodiazolu",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "18",
pages = "[195]-201",
year = "1961",
}
16
@article{UEK:2168277975,
author = "Maria Dziewońska",
title = "Chemiczna konserwacja artykułów żywnościowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "1",
pages = "135-171",
year = "1957",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID