Publications of the selected author
1

Title:
Granulacja
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 58
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354900
lexical items
See main document
2

Title:
Granulacja
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 58
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354896
lexical items
See main document
3

Author:
Alicja Miłkowska , Tadeusz Hofmann , Grażyna Radmacher
Title:
Badania mikrobiologiczne szamponów do mycia włosów = Microbiological Tests on Shampoos for Washing the Hair
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 378 (1992) , s. 35-53. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168237026
article
4

Author:
Title:
Działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza Zakładu Towaroznawstwa Przemysłowego Instytutu Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1976 do 1984 = Teaching and Scientific Activity of the Department of Industrial Products, Institute of Commodity Science at Academy of Economics in Cracow, 1976-1984
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 223 (1987) , s. 49-63. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264146
article
5

Author:
Title:
Wyroby z tworzyw sztucznych
Source:
Artykuły przemysłowe / red. Wiesław NALEPA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1986, s. 247-280
Series:
(Towaroznawstwo)
ISBN:
83-208-0491-4
Nr:
2168340011
chapter in textbook
See main document
6

Author:
Title:
Środki piorące i czyszczące
Source:
Artykuły przemysłowe / red. Wiesław NALEPA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1986, s. 156-180
Series:
(Towaroznawstwo)
ISBN:
83-208-0491-4
Nr:
2168340003
chapter in textbook
See main document
7

Title:
Mikrobiologiczna ocena wybranych kremów kosmetycznych = Microbiological Evaluation of Chosen Cosmetic Creams
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 149 (1986) , s. 156-161. - Tytuł numeru: Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii
Nr:
2168323537
article
8

Title:
Bakteriobójcze działanie mydeł leczniczych = The Bacteriological Action of Medicinal Soaps
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 149 (1986) , s. 149-155. - Tytuł numeru: Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii
Nr:
2168323535
article
9

Author:
Title:
Nawozy mineralne i środki ochrony roślin
Source:
Artykuły przemysłowe / red. Wiesław NALEPA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1986, s. 136-146
Series:
(Towaroznawstwo)
ISBN:
83-208-0491-4
Nr:
2168339999
chapter in textbook
See main document
10

Author:
Title:
Paliwa i środki smarujące
Source:
Artykuły przemysłowe / red. Wiesław NALEPA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1986, s. 147-155
Series:
(Towaroznawstwo)
ISBN:
83-208-0491-4
Nr:
2168340001
chapter in textbook
See main document
11

Author:
Title:
Artykuły kosmetyczne i perfumeryjne
Source:
Artykuły przemysłowe / red. Wiesław NALEPA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1986, s. 181-201
Series:
(Towaroznawstwo)
ISBN:
83-208-0491-4
Nr:
2168340005
chapter in textbook
See main document
12

Author:
Title:
Możliwości określania właściwości ochładzających wód kolońskich = The Possibility of Determination of Cooling-down properties of Cologne Water
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 221 (1986) , s. 135-148. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168231792
article
13

Author:
Title:
Wyroby z gumy
Source:
Artykuły przemysłowe / red. Wiesław NALEPA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1986, s. 227-246
Series:
(Towaroznawstwo)
ISBN:
83-208-0491-4
Nr:
2168340009
chapter in textbook
See main document
14

Author:
Title:
Materiały malarskie
Source:
Artykuły przemysłowe / red. Wiesław NALEPA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1986, s. 202-226
Series:
(Towaroznawstwo)
ISBN:
83-208-0491-4
Nr:
2168340007
chapter in textbook
See main document
15

Title:
Bakteriobójcze działanie mydeł leczniczych
Source:
Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984 - Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, 1984, s. 47. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168348392
varia
16

Title:
Mikrobiologiczna ocena wybranych kremów kosmetycznych
Source:
Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984 - Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, 1984, s. 48. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168348380
varia
17

Author:
Title:
Problemy oceny własności zapachowych mydeł toaletowych = Problems Pertaining to the Evaluation of Aromatic Characteristics of Toilet Soaps
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 166 (1983) , s. 129-144. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168280091
article
18

Title:
Penetrometryczna metoda oznaczania twardości mydeł = Penetrometric Method of the Determination of the Hardness of Soap
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 144 (1981) , s. 65-71. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233888
article
19

Title:
Wpływ dodatku odpadów produkcyjnych na niektóre własności folii z twardego PCW = The Effect of an Addition of Production Wastes on Some Characteristics of Foil and Polivinyl Chloride
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 144 (1981) , s. 73-84. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233890
article
20

Author:
Title:
Artykuły perfumeryjno-kosmetyczne
Source:
Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie / kier. nauk. Mieczysław SKRZYPEK - Warszawa: Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1980, s. 38-50
Series:
(Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 213)
Nr:
2168298539
chapter in monograph
See main document
21

Author:
Title:
Kryteria oceny jakości niektórych wyrobów przemysłu tłuszczowego w świetle wymagań norm i użytkowników = Criteria of Quality Estimation of Some Fat Industry Products in the Light of the Demands of Consumers' Norms
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 128 (1980) , s. 165-171. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233062
article
22

Author:
Title:
Wybrane zagadnienia z towaroznawstwa chemii gospodarstwa domowego i środków piorących
Publisher address:
Warszawa: PTE, 1979
Physical description:
81, [1] s.: il.; 29 cm
Series:
(Towaroznawstwo)
Access mode:
Nr:
2168336195
book
23

Author:
Tadeusz Hofmann , Krystyna Sienkowiec
Title:
Wpływ wilgotności napełniaczy krzemionkowych na jakość wyrobów gumowych
Source:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 40 (1979) , s. 288-290 - Bibliogr.
Nr:
2168359190
article
24

Author:
Title:
Problemy oceny jakości niektórych wyrobów z tworzyw sztucznych = Problems of Quality Evaluation of Some Plastic Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 81 (1976) , s. 197-203. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250822
article
25

Author:
Title:
Wybrane zagadnienia technologii ogólnej
Publisher address:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1975
Physical description:
183 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168336193
book
26

Author:
Title:
Badania nad prawidłowością doboru tworzyw sztucznych do wyrobu niektórych artykułów gospodarstwa domowego = Research into the Correctness of the Choice of Plastics in the Production of Some Household Commodities
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 54 (1972) , s. 89-106. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249974
article
27

Author:
Tadeusz Hofmann , Marek Skublicki
Title:
Wpływ dodatku surowca wtórnego na niektóre własności poliamidu 6 = The Influence of the Addition of Secondary Raw Material on Certain Properties of Polyamide 6
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 54 (1972) , s. 77-88. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249968
article
28

Title:
Towary przemysłu chemicznego
Source:
Towaroznawstwo artykułów przemysłowych / red. Mieczysław MYSONA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968, s. 396-436
Nr:
2168336145
chapter in textbook
See main document
29

Title:
Metody badania i oceny wybranych towarów : przewodnik do ćwiczeń z towaroznawstwa dla Studentów Kierunku Handlu
Publisher address:
Kraków: [s.n.], 1968
Physical description:
281 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168336085
textbook
30

Author:
Title:
Farby i lakiery
Source:
Towaroznawstwo artykułów przemysłowych / red. Mieczysław MYSONA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968, s. 540-560
Nr:
2168336153
chapter in textbook
See main document
31

Author:
Title:
Towary przemysłu tłuszczowego
Source:
Towaroznawstwo artykułów przemysłowych / red. Mieczysław MYSONA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968, s. 494-539
Nr:
2168336151
chapter in textbook
See main document
32

Title:
Towary różne
Source:
Towaroznawstwo artykułów przemysłowych / red. Mieczysław MYSONA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968, s. 885-910
Nr:
2168336169
chapter in textbook
See main document
33

Author:
Title:
Zagadnienie ubytku naturalnego skór twardych
Source:
Przegląd Skórzany. - R. 18, nr 9 (1963) , s. 188-190 - Bibliogr.
Nr:
2168332721
article
34

Author:
Title:
Efekty stosowania podczerwieni w niektórych fazach produkcji obuwia
Source:
Przegląd Skórzany. - R. 17, nr 9 (1962) , s. 200-205 - Bibliogr.
Nr:
2168332731
article
35

Author:
Mieczysław Mysona , Tadeusz Hofmann , Franciszek Pasieczny
Title:
Wpływ rodzaju i ilości środka wiążącego na własności fizyczne skór wtórnych
Source:
Przegląd Skórzany. - R. 17, nr 10 (1962) , s. 222-225 - Bibliogr.
Nr:
2168332733
article
36

Author:
Title:
Goniofotometryczna metoda określania połysku = Goniophotometrical Method of Defining Gloss
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961) , s. [41]-64. - Soderž., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266952
article
37

Author:
Title:
Badania nad wskaźnikami jakości niektórych produktów przemysłu tłuszczowego
Publisher address:
Kraków: , 1960
Physical description:
110 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/22
Nr:
2168305179
doctoral dissertation
38

Author:
Title:
Próba określenia intensywności połysku produktów woskowych światłomierzem fotograficznym
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 12 (1960) , s. 53-60. - Rez., summ.
Nr:
2168277613
article
39

Title:
Technologia i towaroznawstwo. Cz. 1, t. 1
Prace pomocnicze:
, Kubin J.
Publisher address:
Kraków: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1950
Physical description:
[2], 181, III s.: il.; 29 cm
Nr:
2168339311
textbook
40

Title:
Technologia i towaroznawstwo. Cz. 1, t. 2
Prace pomocnicze:
, Kubin J.
Publisher address:
Kraków: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1950
Physical description:
[3], 182-444, VI s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168339313
textbook
1
Granulacja / Tadeusz Hofmann, Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 58. - ISBN 83-86439-16-5
2
Granulacja / Tadeusz Hofmann, Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 58. - ISBN 83-86439-16-5
3
Badania mikrobiologiczne szamponów do mycia włosów = Microbiological Tests on Shampoos for Washing the Hair / Alicja MIŁKOWSKA, Tadeusz HOFMANN, Grażyna Radmacher // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 378 (1992), s. 35-53. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
4
Działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza Zakładu Towaroznawstwa Przemysłowego Instytutu Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1976 do 1984 = Teaching and Scientific Activity of the Department of Industrial Products, Institute of Commodity Science at Academy of Economics in Cracow, 1976-1984 / Tadeusz HOFMANN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 223 (1987), s. 49-63. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
5
Wyroby z tworzyw sztucznych / Tadeusz HOFMANN // W: Artykuły przemysłowe / red. Wiesław NALEPA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1986. - (Towaroznawstwo). - S. 247-280. - ISBN 83-208-0491-4
6
Środki piorące i czyszczące / Tadeusz HOFMANN // W: Artykuły przemysłowe / red. Wiesław NALEPA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1986. - (Towaroznawstwo). - S. 156-180. - ISBN 83-208-0491-4
7
Mikrobiologiczna ocena wybranych kremów kosmetycznych = Microbiological Evaluation of Chosen Cosmetic Creams / Alicja MIŁKOWSKA, Tadeusz HOFMANN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 149 (1986), s. 156-161. - Summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii. - ISSN 0208-4902
8
Bakteriobójcze działanie mydeł leczniczych = The Bacteriological Action of Medicinal Soaps / Alicja MIŁKOWSKA, Tadeusz HOFMANN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 149 (1986), s. 149-155. - Summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii. - ISSN 0208-4902
9
Nawozy mineralne i środki ochrony roślin / Tadeusz HOFMANN // W: Artykuły przemysłowe / red. Wiesław NALEPA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1986. - (Towaroznawstwo). - S. 136-146. - ISBN 83-208-0491-4
10
Paliwa i środki smarujące / Tadeusz HOFMANN // W: Artykuły przemysłowe / red. Wiesław NALEPA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1986. - (Towaroznawstwo). - S. 147-155. - ISBN 83-208-0491-4
11
Artykuły kosmetyczne i perfumeryjne / Tadeusz HOFMANN // W: Artykuły przemysłowe / red. Wiesław NALEPA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1986. - (Towaroznawstwo). - S. 181-201. - ISBN 83-208-0491-4
12
Możliwości określania właściwości ochładzających wód kolońskich = The Possibility of Determination of Cooling-down properties of Cologne Water / Tadeusz HOFMANN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 221 (1986), s. 135-148. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
13
Wyroby z gumy / Tadeusz HOFMANN // W: Artykuły przemysłowe / red. Wiesław NALEPA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1986. - (Towaroznawstwo). - S. 227-246. - ISBN 83-208-0491-4
14
Materiały malarskie / Tadeusz HOFMANN // W: Artykuły przemysłowe / red. Wiesław NALEPA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1986. - (Towaroznawstwo). - S. 202-226. - ISBN 83-208-0491-4
15
Bakteriobójcze działanie mydeł leczniczych / Alicja MIŁKOWSKA, Tadeusz HOFMANN // W: Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984. - Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, 1984. - S. 47. - Dostępne tylko streszczenie
16
Mikrobiologiczna ocena wybranych kremów kosmetycznych / Alicja MIŁKOWSKA, Tadeusz HOFMANN // W: Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984. - Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, 1984. - S. 48. - Dostępne tylko streszczenie
17
Problemy oceny własności zapachowych mydeł toaletowych = Problems Pertaining to the Evaluation of Aromatic Characteristics of Toilet Soaps / Tadeusz HOFMANN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 166 (1983), s. 129-144. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
18
Penetrometryczna metoda oznaczania twardości mydeł = Penetrometric Method of the Determination of the Hardness of Soap / Jerzy BURKAT, Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Tadeusz HOFMANN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 144 (1981), s. 65-71. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
19
Wpływ dodatku odpadów produkcyjnych na niektóre własności folii z twardego PCW = The Effect of an Addition of Production Wastes on Some Characteristics of Foil and Polivinyl Chloride / Tadeusz HOFMANN, Jerzy BURKAT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 144 (1981), s. 73-84. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
20
Artykuły perfumeryjno-kosmetyczne / Tadeusz HOFMANN // W: Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie / kier. nauk. Mieczysław SKRZYPEK. - Warszawa: Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1980. - (Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 213). - S. 38-50
21
Kryteria oceny jakości niektórych wyrobów przemysłu tłuszczowego w świetle wymagań norm i użytkowników = Criteria of Quality Estimation of Some Fat Industry Products in the Light of the Demands of Consumers' Norms / Tadeusz HOFMANN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980), s. 165-171. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
22
Wybrane zagadnienia z towaroznawstwa chemii gospodarstwa domowego i środków piorących / Tadeusz HOFMANN. - Warszawa: PTE, 1979. - 81, [1] s. : il. ; 29 cm. - (Towaroznawstwo)
23
Wpływ wilgotności napełniaczy krzemionkowych na jakość wyrobów gumowych / Tadeusz HOFMANN, Krystyna Sienkowiec // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 40 (1979), s. 288-290. - Bibliogr. - ISSN 0239-4464
24
Problemy oceny jakości niektórych wyrobów z tworzyw sztucznych = Problems of Quality Evaluation of Some Plastic Products / Tadeusz Hofmann // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 81 (1976), s. 197-203. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
25
Wybrane zagadnienia technologii ogólnej / Tadeusz HOFMANN. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1975. - 183 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
26
Badania nad prawidłowością doboru tworzyw sztucznych do wyrobu niektórych artykułów gospodarstwa domowego = Research into the Correctness of the Choice of Plastics in the Production of Some Household Commodities / Tadeusz HOFMANN // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. - nr 54 (1972), s. 89-106. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
27
Wpływ dodatku surowca wtórnego na niektóre własności poliamidu 6 = The Influence of the Addition of Secondary Raw Material on Certain Properties of Polyamide 6 / Tadeusz HOFMANN, Marek Skublicki // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. - nr 54 (1972), s. 77-88. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
28
Towary przemysłu chemicznego / Leonard LITEWKA, Tadeusz HOFMANN // W: Towaroznawstwo artykułów przemysłowych / red. Mieczysław MYSONA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. - S. 396-436
29
Metody badania i oceny wybranych towarów : przewodnik do ćwiczeń z towaroznawstwa dla Studentów Kierunku Handlu / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Tadeusz HOFMANN, Leonard LITEWKA, Mieczysław MYSONA, Wiesław NALEPA, Mieczysław Skrzypek ; red. Mieczysław MYSONA. - Kraków: [s.n.], 1968. - 281 s. : il. ; 24 cm
30
Farby i lakiery / Tadeusz HOFMANN // W: Towaroznawstwo artykułów przemysłowych / red. Mieczysław MYSONA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. - S. 540-560
31
Towary przemysłu tłuszczowego / Tadeusz HOFMANN // W: Towaroznawstwo artykułów przemysłowych / red. Mieczysław MYSONA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. - S. 494-539
32
Towary różne / Tadeusz HOFMANN, Krystyna SIKORA-CYBULOWA // W: Towaroznawstwo artykułów przemysłowych / red. Mieczysław MYSONA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. - S. 885-910
33
Zagadnienie ubytku naturalnego skór twardych / Mieczysław MYSONA, Tadeusz HOFMANN, Zofia Gamrat // Przegląd Skórzany. - R. 18, nr 9 (1963), s. 188-190. - Bibliogr. - ISSN 0370-1743
34
Efekty stosowania podczerwieni w niektórych fazach produkcji obuwia / Mieczysław MYSONA, Tadeusz HOFMANN, Zygmunt Arndt // Przegląd Skórzany. - R. 17, nr 9 (1962), s. 200-205. - Bibliogr. - ISSN 0370-1743
35
Wpływ rodzaju i ilości środka wiążącego na własności fizyczne skór wtórnych / Mieczysław MYSONA, Tadeusz HOFMANN, Franciszek Pasieczny // Przegląd Skórzany. - R. 17, nr 10 (1962), s. 222-225. - Bibliogr. - ISSN 0370-1743
36
Goniofotometryczna metoda określania połysku = Goniophotometrical Method of Defining Gloss / Tadeusz HOFFMAN // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961), s. [41]-64. - Soderž., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
37
Badania nad wskaźnikami jakości niektórych produktów przemysłu tłuszczowego / Tadeusz HOFMANN ; Promotor: Mieczysław MYSONA. - Kraków, 1960. - 110 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
38
Próba określenia intensywności połysku produktów woskowych światłomierzem fotograficznym / Tadeusz HOFMANN // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 12 (1960), s. 53-60. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
39
Technologia i towaroznawstwo. Cz. 1, t. 1 / Mieczysław MYSONA ; współudz. Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, T. HOFMANN, J. Kubin, L. LITEWKA, Wł. NALEPA. - Kraków : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1950. - [2], 181, III s. : il. ; 29 cm
40
Technologia i towaroznawstwo. Cz. 1, t. 2 / Mieczysław MYSONA ; współudz. T. GOŁĘBIOWSKI, T. HOFMANN, J. Kubin, L. LITEWKA, Wł. NALEPA. - Kraków : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1950. - [3], 182-444, VI s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Hofmann T., Mikułowska H., (1995), Granulacja. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 58.
2
Hofmann T., Mikułowska H., (1994), Granulacja. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 58.
3
Miłkowska A., Hofmann T., Radmacher G., (1992), Badania mikrobiologiczne szamponów do mycia włosów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 378, s. 35-53.
4
Hofmann T., (1987), Działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza Zakładu Towaroznawstwa Przemysłowego Instytutu Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1976 do 1984, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 223, s. 49-63.
5
Hofmann T., (1986), Wyroby z tworzyw sztucznych. [W:] Nalepa W. (red.), Artykuły przemysłowe, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 247-280.
6
Hofmann T., (1986), Środki piorące i czyszczące. [W:] Nalepa W. (red.), Artykuły przemysłowe, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 156-180.
7
Miłkowska A., Hofmann T., (1986), Mikrobiologiczna ocena wybranych kremów kosmetycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1", nr 149, s. 156-161.
8
Miłkowska A., Hofmann T., (1986), Bakteriobójcze działanie mydeł leczniczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1", nr 149, s. 149-155.
9
Hofmann T., (1986), Nawozy mineralne i środki ochrony roślin. [W:] Nalepa W. (red.), Artykuły przemysłowe, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 136-146.
10
Hofmann T., (1986), Paliwa i środki smarujące. [W:] Nalepa W. (red.), Artykuły przemysłowe, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 147-155.
11
Hofmann T., (1986), Artykuły kosmetyczne i perfumeryjne. [W:] Nalepa W. (red.), Artykuły przemysłowe, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 181-201.
12
Hofmann T., (1986), Możliwości określania właściwości ochładzających wód kolońskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 221, s. 135-148.
13
Hofmann T., (1986), Wyroby z gumy. [W:] Nalepa W. (red.), Artykuły przemysłowe, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 227-246.
14
Hofmann T., (1986), Materiały malarskie. [W:] Nalepa W. (red.), Artykuły przemysłowe, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 202-226.
15
Miłkowska A., Hofmann T., (1984), Bakteriobójcze działanie mydeł leczniczych. [W:] Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984, Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, s. 47.
16
Miłkowska A., Hofmann T., (1984), Mikrobiologiczna ocena wybranych kremów kosmetycznych. [W:] Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984, Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, s. 48.
17
Hofmann T., (1983), Problemy oceny własności zapachowych mydeł toaletowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa", nr 166, s. 129-144.
18
Burkat J., Gołębiowski T., Hofmann T., (1981), Penetrometryczna metoda oznaczania twardości mydeł, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 144, s. 65-71.
19
Hofmann T., Burkat J., (1981), Wpływ dodatku odpadów produkcyjnych na niektóre własności folii z twardego PCW, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 144, s. 73-84.
20
Hofmann T., (1980), Artykuły perfumeryjno-kosmetyczne. [W:] Skrzypek M. (red.), Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie, Warszawa : Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, s. 38-50.
21
Hofmann T., (1980), Kryteria oceny jakości niektórych wyrobów przemysłu tłuszczowego w świetle wymagań norm i użytkowników, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 128, s. 165-171.
22
Hofmann T., (1979), Wybrane zagadnienia z towaroznawstwa chemii gospodarstwa domowego i środków piorących, Warszawa : PTE, 81, [1] s.
23
Hofmann T., Sienkowiec K., (1979), Wpływ wilgotności napełniaczy krzemionkowych na jakość wyrobów gumowych, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 40, s. 288-290.
24
Hofmann T., (1976), Problemy oceny jakości niektórych wyrobów z tworzyw sztucznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 81, s. 197-203.
25
Hofmann T., (1975), Wybrane zagadnienia technologii ogólnej, Kraków : Akad. Ekonomiczna, 183 s.
26
Hofmann T., (1972), Badania nad prawidłowością doboru tworzyw sztucznych do wyrobu niektórych artykułów gospodarstwa domowego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 54, s. 89-106.
27
Hofmann T., Skublicki M., (1972), Wpływ dodatku surowca wtórnego na niektóre własności poliamidu 6, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 54, s. 77-88.
28
Litewka L., Hofmann T., (1968), Towary przemysłu chemicznego. [W:] Mysona M. (red.), Towaroznawstwo artykułów przemysłowych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 396-436.
29
Gołębiowski T., Hofmann T., Litewka L., Mysona M., Nalepa W., Skrzypek M., (1968), Metody badania i oceny wybranych towarów: przewodnik do ćwiczeń z towaroznawstwa dla Studentów Kierunku Handlu, Mysona M. (red.), Kraków : [s.n.], 281 s.
30
Hofmann T., (1968), Farby i lakiery. [W:] Mysona M. (red.), Towaroznawstwo artykułów przemysłowych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 540-560.
31
Hofmann T., (1968), Towary przemysłu tłuszczowego. [W:] Mysona M. (red.), Towaroznawstwo artykułów przemysłowych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 494-539.
32
Hofmann T., Sikora-Cybulowa K., (1968), Towary różne. [W:] Mysona M. (red.), Towaroznawstwo artykułów przemysłowych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 885-910.
33
Mysona M., Hofmann T., Gamrat Z., (1963), Zagadnienie ubytku naturalnego skór twardych, "Przegląd Skórzany", R. 18, nr 9, s. 188-190.
34
Mysona M., Hofmann T., Arndt Z., (1962), Efekty stosowania podczerwieni w niektórych fazach produkcji obuwia, "Przegląd Skórzany", R. 17, nr 9, s. 200-205.
35
Mysona M., Hofmann T., Pasieczny F., (1962), Wpływ rodzaju i ilości środka wiążącego na własności fizyczne skór wtórnych, "Przegląd Skórzany", R. 17, nr 10, s. 222-225.
36
Hofmann T., (1961), Goniofotometryczna metoda określania połysku, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 18, s. [41]-64.
37
Hofmann T., (1960), Badania nad wskaźnikami jakości niektórych produktów przemysłu tłuszczowego, Prom. Mysona M., Kraków : , 110 k.
38
Hofmann T., (1960), Próba określenia intensywności połysku produktów woskowych światłomierzem fotograficznym, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 12, s. 53-60.
39
Mysona M., (1950), Technologia i towaroznawstwo. Cz. 1, t. 1, Kraków : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, [2], 181, III s.
40
Mysona M., (1950), Technologia i towaroznawstwo. Cz. 1, t. 2, Kraków : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, [3], 182-444, VI s.
1
@inbook{UEK:2168354900,
author = "Tadeusz Hofmann and Helena Mikułowska",
title = "Granulacja",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "58",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
2
@inbook{UEK:2168354896,
author = "Tadeusz Hofmann and Helena Mikułowska",
title = "Granulacja",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "58",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
3
@article{UEK:2168237026,
author = "Alicja Miłkowska and Tadeusz Hofmann and Grażyna Radmacher",
title = "Badania mikrobiologiczne szamponów do mycia włosów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "378",
pages = "35-53",
year = "1992",
url = {},
}
4
@article{UEK:2168264146,
author = "Tadeusz Hofmann",
title = "Działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza Zakładu Towaroznawstwa Przemysłowego Instytutu Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1976 do 1984",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "223",
pages = "49-63",
year = "1987",
}
5
@inbook{UEK:2168340011,
author = "Tadeusz Hofmann",
title = "Wyroby z tworzyw sztucznych",
booktitle = "Artykuły przemysłowe",
pages = "247-280",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1986",
issn = "",
isbn = "83-208-0491-4",
}
6
@inbook{UEK:2168340003,
author = "Tadeusz Hofmann",
title = "Środki piorące i czyszczące",
booktitle = "Artykuły przemysłowe",
pages = "156-180",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1986",
issn = "",
isbn = "83-208-0491-4",
}
7
@article{UEK:2168323537,
author = "Alicja Miłkowska and Tadeusz Hofmann",
title = "Mikrobiologiczna ocena wybranych kremów kosmetycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1",
number = "149",
pages = "156-161",
adress = "",
year = "1986",
}
8
@article{UEK:2168323535,
author = "Alicja Miłkowska and Tadeusz Hofmann",
title = "Bakteriobójcze działanie mydeł leczniczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1",
number = "149",
pages = "149-155",
adress = "",
year = "1986",
}
9
@inbook{UEK:2168339999,
author = "Tadeusz Hofmann",
title = "Nawozy mineralne i środki ochrony roślin",
booktitle = "Artykuły przemysłowe",
pages = "136-146",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1986",
issn = "",
isbn = "83-208-0491-4",
}
10
@inbook{UEK:2168340001,
author = "Tadeusz Hofmann",
title = "Paliwa i środki smarujące",
booktitle = "Artykuły przemysłowe",
pages = "147-155",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1986",
issn = "",
isbn = "83-208-0491-4",
}
11
@inbook{UEK:2168340005,
author = "Tadeusz Hofmann",
title = "Artykuły kosmetyczne i perfumeryjne",
booktitle = "Artykuły przemysłowe",
pages = "181-201",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1986",
issn = "",
isbn = "83-208-0491-4",
}
12
@article{UEK:2168231792,
author = "Tadeusz Hofmann",
title = "Możliwości określania właściwości ochładzających wód kolońskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "221",
pages = "135-148",
year = "1986",
}
13
@inbook{UEK:2168340009,
author = "Tadeusz Hofmann",
title = "Wyroby z gumy",
booktitle = "Artykuły przemysłowe",
pages = "227-246",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1986",
issn = "",
isbn = "83-208-0491-4",
}
14
@inbook{UEK:2168340007,
author = "Tadeusz Hofmann",
title = "Materiały malarskie",
booktitle = "Artykuły przemysłowe",
pages = "202-226",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1986",
issn = "",
isbn = "83-208-0491-4",
}
15
@misc{UEK:2168348392,
author = "Alicja Miłkowska and Tadeusz Hofmann",
title = "Bakteriobójcze działanie mydeł leczniczych",
booktitle = "Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984",
pages = "47",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu",
year = "1984",
}
16
@misc{UEK:2168348380,
author = "Alicja Miłkowska and Tadeusz Hofmann",
title = "Mikrobiologiczna ocena wybranych kremów kosmetycznych",
booktitle = "Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984",
pages = "48",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu",
year = "1984",
}
17
@article{UEK:2168280091,
author = "Tadeusz Hofmann",
title = "Problemy oceny własności zapachowych mydeł toaletowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "166",
pages = "129-144",
year = "1983",
}
18
@article{UEK:2168233888,
author = "Jerzy Burkat and Tadeusz Gołębiowski and Tadeusz Hofmann",
title = "Penetrometryczna metoda oznaczania twardości mydeł",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "144",
pages = "65-71",
year = "1981",
}
19
@article{UEK:2168233890,
author = "Tadeusz Hofmann and Jerzy Burkat",
title = "Wpływ dodatku odpadów produkcyjnych na niektóre własności folii z twardego PCW",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "144",
pages = "73-84",
year = "1981",
}
20
@inbook{UEK:2168298539,
author = "Tadeusz Hofmann",
title = "Artykuły perfumeryjno-kosmetyczne",
booktitle = "Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie",
pages = "38-50",
adress = "Warszawa",
publisher = "Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług",
year = "1980",
issn = "",
}
21
@article{UEK:2168233062,
author = "Tadeusz Hofmann",
title = "Kryteria oceny jakości niektórych wyrobów przemysłu tłuszczowego w świetle wymagań norm i użytkowników",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "128",
pages = "165-171",
year = "1980",
}
22
@book{UEK:2168336195,
author = "Tadeusz Hofmann",
title = "Wybrane zagadnienia z towaroznawstwa chemii gospodarstwa domowego i środków piorących",
adress = "Warszawa",
publisher = "PTE",
year = "1979",
url = {},
issn = "",
}
23
@article{UEK:2168359190,
author = "Tadeusz Hofmann and Krystyna Sienkowiec",
title = "Wpływ wilgotności napełniaczy krzemionkowych na jakość wyrobów gumowych",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 40",
pages = "288-290",
year = "1979",
}
24
@article{UEK:2168250822,
author = "Tadeusz Hofmann",
title = "Problemy oceny jakości niektórych wyrobów z tworzyw sztucznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "81",
pages = "197-203",
year = "1976",
}
25
@book{UEK:2168336193,
author = "Tadeusz Hofmann",
title = "Wybrane zagadnienia technologii ogólnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1975",
url = {},
}
26
@article{UEK:2168249974,
author = "Tadeusz Hofmann",
title = "Badania nad prawidłowością doboru tworzyw sztucznych do wyrobu niektórych artykułów gospodarstwa domowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "54",
pages = "89-106",
year = "1972",
}
27
@article{UEK:2168249968,
author = "Tadeusz Hofmann and Marek Skublicki",
title = "Wpływ dodatku surowca wtórnego na niektóre własności poliamidu 6",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "54",
pages = "77-88",
year = "1972",
}
28
@inbook{UEK:2168336145,
author = "Leonard Litewka and Tadeusz Hofmann and ",
title = "Towary przemysłu chemicznego",
booktitle = "Towaroznawstwo artykułów przemysłowych",
pages = "396-436",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1968",
}
29
@book{UEK:2168336085,
author = "Tadeusz Gołębiowski and Tadeusz Hofmann and Leonard Litewka and Mieczysław Mysona and Wiesław Nalepa and Mieczysław Skrzypek",
title = "Metody badania i oceny wybranych towarów : przewodnik do ćwiczeń z towaroznawstwa dla Studentów Kierunku Handlu",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1968",
}
30
@inbook{UEK:2168336153,
author = "Tadeusz Hofmann",
title = "Farby i lakiery",
booktitle = "Towaroznawstwo artykułów przemysłowych",
pages = "540-560",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1968",
}
31
@inbook{UEK:2168336151,
author = "Tadeusz Hofmann",
title = "Towary przemysłu tłuszczowego",
booktitle = "Towaroznawstwo artykułów przemysłowych",
pages = "494-539",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1968",
}
32
@inbook{UEK:2168336169,
author = "Tadeusz Hofmann and Krystyna Sikora-Cybulowa",
title = "Towary różne",
booktitle = "Towaroznawstwo artykułów przemysłowych",
pages = "885-910",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1968",
}
33
@article{UEK:2168332721,
author = "Mieczysław Mysona and Tadeusz Hofmann and Zofia Gamrat",
title = "Zagadnienie ubytku naturalnego skór twardych",
journal = "Przegląd Skórzany",
number = "R. 18, 9",
pages = "188-190",
year = "1963",
}
34
@article{UEK:2168332731,
author = "Mieczysław Mysona and Tadeusz Hofmann and Zygmunt Arndt",
title = "Efekty stosowania podczerwieni w niektórych fazach produkcji obuwia",
journal = "Przegląd Skórzany",
number = "R. 17, 9",
pages = "200-205",
year = "1962",
}
35
@article{UEK:2168332733,
author = "Mieczysław Mysona and Tadeusz Hofmann and Franciszek Pasieczny",
title = "Wpływ rodzaju i ilości środka wiążącego na własności fizyczne skór wtórnych",
journal = "Przegląd Skórzany",
number = "R. 17, 10",
pages = "222-225",
year = "1962",
}
36
@article{UEK:2168266952,
author = "Tadeusz Hofmann",
title = "Goniofotometryczna metoda określania połysku",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "18",
pages = "[41]-64",
year = "1961",
}
37
@unpublished{UEK:2168305179,
author = "Tadeusz Hofmann",
title = "Badania nad wskaźnikami jakości niektórych produktów przemysłu tłuszczowego",
adress = "Kraków",
year = "1960",
}
38
@article{UEK:2168277613,
author = "Tadeusz Hofmann",
title = "Próba określenia intensywności połysku produktów woskowych światłomierzem fotograficznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "12",
pages = "53-60",
year = "1960",
}
39
@book{UEK:2168339311,
author = "Mieczysław Mysona",
title = "Technologia i towaroznawstwo. Cz. 1, t. 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych",
year = "1950",
}
40
@book{UEK:2168339313,
author = "Mieczysław Mysona",
title = "Technologia i towaroznawstwo. Cz. 1, t. 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych",
year = "1950",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID