Publications of the selected author

1

Title:
Systemowe zapewnienie jakości towarów w zakładzie przemysłowym na drodze do gospodarki rynkowej w Polsce (w ujęciu poradnikowym)
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
155, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168332357
book
2

Title:
Normatywne systemy zapewnienia jakości produktów w przedsiębiorstwie
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
61, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168332355
textbook
3

Conference:
Międzynarodowa Konferencja "Doskonalenie procesu dydaktycznego w zakresie kształcenia kadr inżynieryjno-ekonomicznych", Wrocław, Polska, od 1989-11-21 do 1989-11-22
Title:
Sylwetka magistra inżyniera towaroznawstwa i jej uwarunkowania w aktualnej sytuacji gospodarczej Polski
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 554 (1991) , s. 37-46. - Tytuł numeru: Doskonalenie procesu dydaktycznego w zakresie kształcenia kadr inżynieryjno-ekonomicznych : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Z-d Technologii Przemysłu Spożywczego Instytutu Technologii Przemysłu Chemicznego i Spożywczego AE we Wrocławiu, Wrocław, 21-22 listopada 1989 - Bibliogr.
Nr:
2168332349
article
4

Title:
Refleksje poprogramowe
Source:
Towaroznawstwo : problemy jakości (1991) , s. 67-70
Nr:
2168349986
article
5

Title:
O projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki
Source:
Towaroznawstwo : problemy jakości (1989) , s. 55-62 - Bibliogr.
Nr:
2168347868
article
6

Title:
Jakość produktów rynkowych i jej uwarunkowania w skali "Mikro" w aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju
Publisher address:
Warszawa: PTE, 1989
Physical description:
17 s.: il.; 21 cm
Nr:
2168345482
book
7

Title:
Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki - seminarium AE w Krakowie i Komitetu Ekspertów ds. Edukacji Naukowej = Education and Improvement of Personnel for the Economy - a Seminar of the Academy of Economics in Cracow and the Committee of Experts for National Education
Source:
Dydaktyka Szkoły Wyższej1989. - nr 1 (85), s. 231-236
Nr:
2168283709
varia
8

Author:
Ignacy Duda , Stanisław Kaczor , Stanisław Palka , Henryk Chwiałkowski , Antoni Berbeka , Krzesław Stokłosa , Maria Krełowska-Kułas , Franciszek Januszkiewicz , Czesław Banach , Danuta Hulak , Mieczysław Skrzypek , Jan Karczewski , Marian Cichoń , Wacław Adamczyk , Ewa Wrzosek , Grażyna Dudzińska , Jadwiga Stobiecka , Małgorzata Niepokulczycka , Zygmunt Mikołajuk , Jadwiga Szymczak , Irena Iwińska
Conference:
Seminarium: Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki, Kraków, Polska, od 1988-06-22 do 1988-06-22
Title:
Dyskusja
Source:
Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki : materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41 / mat. zebr. i przyg. Henryk CHWIAŁKOWSKI ; współpraca Ewa WRZOSEK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 29-94
Nr:
2168348944
voice in discussion / interview
See main document
9

Conference:
Seminarium: Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki, Kraków, Polska, od 1988-06-22 do 1988-06-22
Title:
O projakościową orientację w kształceniu i doskonaleniu kadr dla gospodarki
Source:
Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki : materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41 / mat. zebr. i przyg. Henryk CHWIAŁKOWSKI ; współpraca Ewa WRZOSEK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 18-28
Nr:
2168348942
chapter in conference materials
See main document
10

Title:
Podstawy sterowania jakością towarów
Edition:
Wyd. 2 rozsz.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
170 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168344870
textbook
11

Title:
System zapewnienia przydatności do sprzedaży i spożycia produktów spożywczych w Szwajcarii = A System for Guaranteeing the Suitability of Food Products for Marketing and Consumption in Switzerland
Source:
Przemysł Spożywczy. - t. 42, nr 8-9 (1988) , s. 262-263
Nr:
2168333065
article
12

Title:
Funkcje służb kontroli i sterowania jakością w przedsiębiorstwach przemysłowych o strategii dynamicznej
Source:
Towaroznawstwo : problemy jakości (1988) , s. 61-76 - Bibliogr.
Nr:
2168347508
article
13

Title:
Towaroznawcze uwarunkowania jakości produktów rynkowych
Source:
Towaroznawstwo : XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 1963-1988 / red. Marian CICHOŃ, Mieczysław SKRZYPEK - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 1988, s. 17-36
Nr:
2168349144
chapter in book
See main document
14

Conference:
Seminarium: Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki, Kraków, Polska, od 1988-06-22 do 1988-06-22
Title:
Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki : materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41
Materiały zebrał i przygotował:
Współpraca:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
104 s.; 24 cm
Nr:
2168345630
conference materials
See related chapters
15

Title:
Rozważania i badania nad kształceniem magistrów inżynierów towaroznawstwa w Krakowskiej Akademii Ekonomicznej = The Considerations and Studies on Teaching of Masters of Science (Sc. of Comm.) at Cracow Academy of Economics
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 223 (1987) , s. 103-112. - rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168276213
article
See main document
16

Title:
Uwagi do dydaktyki towaroznawstwa na tle badań prowadzonych w Krakowskiej Akademii Ekonomicznej
Source:
Towaroznawstwo : problemy jakości (1987) , s. 57-61 - Bibliogr.
Nr:
2168347510
article
17

Title:
Badania nad przygotowaniem towaroznawców do pracy w zakresie oceny i sterowania jakością produktów
Source:
Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987 - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987, s. 57. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168255698
varia
18

Author:
Title:
Ocena stanu normalizacji szamponów do włosów = The Evaluation of Standarization of Hair Shampoos
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 221 (1986) , s. 121-134. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168231790
article
See main document
19

Conference:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Title:
Opinie środowiska towaroznawczego na temat ekonomiczno-społecznych uwarunkowań jakości w Polsce
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 360-372
Nr:
2168265878
chapter in conference materials
See main document
20

Title:
Zakład pracy a dydaktyka uczelni kształcących kadry dla gospodarki = Place of Work and Didactics of Higher School
Source:
Dydaktyka Szkoły Wyższej1986. - nr 3 (75), s. 139-145
Nr:
2168283729
varia
21

Author:
Henryk Chwiałkowski , Tadeusz Kucharczyk
Title:
Badanie zmian korozyjnych metalowych narzędzi lekarskich z zastosowaniem metod nieniszczących = The Examination of Corrosive Change of Medical Metal Instruments Using Non-destructive Method
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 221 (1986) , s. 61-71. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168231492
article
See main document
22

Conference:
Konferencja naukowa "Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa", Kraków, Polska, od 1985-09-20 do 1985-09-21
Title:
Podsumowanie konferencji
Source:
Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 września 1985 r. w ramach zjazdu absolwentów studiów towaroznawczych z okazji Jubileuszu 60-lecia Uczelni i Instytutu Towaroznawstwa / [oprac. red. Mieczysław SKRZYPEK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 65-68
Nr:
2168333977
chapter in conference materials
See main document
23

Conference:
Konferencja naukowa "Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa", Kraków, Polska, od 1985-09-20 do 1985-09-21
Title:
Studia towaroznawcze a potrzeby gospodarki
Source:
Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 września 1985 r. w ramach zjazdu absolwentów studiów towaroznawczych z okazji Jubileuszu 60-lecia Uczelni i Instytutu Towaroznawstwa / [oprac. red. Mieczysław SKRZYPEK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 44-58
Nr:
2168333975
chapter in conference materials
See main document
24

Title:
Eksperyment dydaktyczny na studiach towaroznawczych w Krakowie = Didactic Experiment at the Institute of Science of Commodities in Cracow
Source:
Dydaktyka Szkoły Wyższej1985. - nr 1 (69), s. 163-176
Nr:
2168283901
varia
25

Title:
Podyplomowe Studium i Seminarium Sterowania i Ochrony Jakości Towarów
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 35, nr 2 (409) (1984) , s. 35-36
Nr:
2168271166
article
26

Author:
Henryk Chwiałkowski , Tadeusz Jan Kucharczyk
Title:
Procesy korozyjne wyrobów stalowych przechowywanych długookresowo i możliwości ich spowalniania
Source:
Procesy kształtowania jakości i produkcji : komunikaty : I Sesja Naukowa 15-16 listopad 1984 rok - Warszawa: [s.n.], 1984, s. 44-45. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168347488
varia
27

Conference:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Title:
Opinie środowiska towaroznawczego na temat ekonomiczno-społecznych uwarunkowań jakości w Polsce
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 1[37]-18[54] s. - Bibliogr.
Nr:
2168273548
chapter in conference materials
28

Title:
Badania nad celowością powołania służby kontroli i zapewnienia jakości wyrobów
Source:
Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984 - Poznań: AE, 1984, s. 57. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168303971
varia
29

Title:
Pozamaterialne formy zapewnienia jakości
Source:
Mała encyklopedia jakości. Cz. 2 - Warszawa: PTE, 1984, s. 289-295
Nr:
2168349200
lexical items
30

Title:
Organizacje konsumenckie
Source:
Mała encyklopedia jakości. Cz. 2 - Warszawa: PTE, 1984, s. 325-334
Nr:
2168349194
lexical items
31

Title:
Społeczno-ekonomiczne mechanizmy kształtowania jakości towarów w europejskich krajach socjalistycznych i w Polsce
Publisher address:
Warszawa: Ośrodek Informacji Centralnej - CINTE, 1984
Physical description:
23 s., [4] s. luzem; 29 cm
Series:
(Wybrane Informacje Tematyczne Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej. Ośrodek Informacji Centralnej ; 36/84)
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345626
book
32

Title:
Kryteria jakości w badaniach porównawczych zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego na przykładzie chłodziarek domowych = Quality Criteria In Comparative Investigations of Household Appliances on the Example of Household Refrigerators
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 189 (1984) , s. 191-199. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261542
article
See main document
33

Title:
Inżynierowie towaroznawstwa w oddziaływaniu na jakość wyrobów rynkowych
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 34, nr 8-9 (403-404) (1983) , s. 14-16
Nr:
2168275817
article
34

Author:
Tadeusz Jan Kucharczyk
Title:
Wpływ opakowania i konserwacji na przeciwkorozyjne zabezpieczenie narzędzi lekarskich w transporcie i długotrwałym przechowywaniu
Publisher address:
Kraków: , 1983
Physical description:
176 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/467
Nr:
2168309817
doctoral dissertation
35

Title:
Sterowanie jakością towarów
Publisher address:
Kraków: AE, 1983
Physical description:
133 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345610
textbook
36

Title:
Problemy jakości towarów w aspekcie reformy gospodarczej = Problems of Goods Quality in Aspect of Economic Reform
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 21 nr 2/82 (1982) , s. 121-132
Nr:
2168230692
article
37

Title:
Towaroznawcy, ich zadania i pełnione funkcje w dziedzinie sterowania jakością towarów
Source:
Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980 - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981, s. 57-61
Nr:
2168255058
chapter in conference materials
38

Title:
Klub Ekspertów Jakości
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 24 (1981) , s. 8
Nr:
2168267438
article
39

Title:
Nowatorskie formy technologii kształcenia i doskonalenia kadr w dziedzinie kierowania jakością pracy i produkcji = New Forms of Educational Technology and Improvement of Staff in Management of the Quality of Work Production
Source:
Dydaktyka Szkoły Wyższej. - nr 1 (53) (1981) , s. 87-99
Nr:
2168284203
article
40

Title:
Nowa forma współuczestnictwa pracowników w poprawie jakości pracy w przedsiębiorstwie
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 29, nr 6 (342) (1978) , s. 15-17
Nr:
2168275547
article
41

Title:
Kształcenie i doskonalenie kadr : sympozjum w EOQC w Odessie
Source:
Polityka Społeczna1977. - nr 9 (45), s. 38-39
Nr:
2168241250
varia
42

Title:
Doskonalenie organizacji pracy a motywacja załogi w przedsiębiorstwie
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 26, nr 9 (309) (1975) , s. 319-322
Nr:
2168277729
article
43

Title:
O kształceniu kadr organizatorskich
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 26, nr 10-11 (310-311) (1975) , s. 374-375
Nr:
2168277731
article
44

Title:
Przyczyny sukcesów i niepowodzeń we wdrażaniu metod pracy bezusterkowej (MPB) = Causes of Successes and Failures in the Application of the Zero Deffects Method
Source:
Przegląd Organizacji. - R. 38, nr 6 (425) (1975) , s. 267-270
Nr:
2168332369
article
45

Title:
Eksperyment dydaktyczny w SGPiS
Source:
Życie Szkoły Wyższej . - R. 23, nr 11 (1975) , s. 31-41
Nr:
2168282351
article
46

Title:
Niektóre problemy kompleksowego sterowania jakością produkcji w przemyśle spożywczym = Selected Problems of the Complex Control over the Quality of Production in the Food Industry
Source:
Przemysł Spożywczy. - t. 24, nr 6 (1970) , s. 255-258. - Streszcz., rez., summ., rés., zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168333169
article
1
Systemowe zapewnienie jakości towarów w zakładzie przemysłowym na drodze do gospodarki rynkowej w Polsce (w ujęciu poradnikowym) / Henryk CHWIAŁKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 155, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr.
2
Normatywne systemy zapewnienia jakości produktów w przedsiębiorstwie / Henryk CHWIAŁKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 61, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr.
3
Sylwetka magistra inżyniera towaroznawstwa i jej uwarunkowania w aktualnej sytuacji gospodarczej Polski / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 554 (1991), s. 37-46. - Tytuł numeru: Doskonalenie procesu dydaktycznego w zakresie kształcenia kadr inżynieryjno-ekonomicznych : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Z-d Technologii Przemysłu Spożywczego Instytutu Technologii Przemysłu Chemicznego i Spożywczego AE we Wrocławiu, Wrocław, 21-22 listopada 1989. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
4
Refleksje poprogramowe / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1991/1992), s. 67-70
5
O projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1989/1990), s. 55-62. - Bibliogr.
6
Jakość produktów rynkowych i jej uwarunkowania w skali "Mikro" w aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju / Henryk CHWIAŁKOWSKI. - Warszawa : PTE, 1989. - 17 s. : il. ; 21 cm
7
Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki - seminarium AE w Krakowie i Komitetu Ekspertów ds. Edukacji Naukowej = Education and Improvement of Personnel for the Economy - a Seminar of the Academy of Economics in Cracow and the Committee of Experts for National Education / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Dydaktyka Szkoły Wyższej. - nr 1 (85) (1989), s. 231-236. - ISSN 0420-2384
8
Dyskusja / Ignacy DUDA, Stanisław Kaczor, Stanisław Palka, Henryk CHWIAŁKOWSKI, Antoni BERBEKA, Krzesław STOKŁOSA, Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Franciszek Januszkiewicz, Czesław Banach, Danuta Hulak, Mieczysław SKRZYPEK, Jan Karczewski, Marian CICHOŃ, Wacław ADAMCZYK, Ewa WRZOSEK, Grażyna Dudzińska, Jadwiga STOBIECKA, Małgorzata Niepokulczycka, Zygmunt Mikołajuk, Jadwiga Szymczak, Irena Iwińska // W: Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki : materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41 / mat. zebr. i przyg. Henryk CHWIAŁKOWSKI ; współpraca Ewa WRZOSEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 29-94
9
O projakościową orientację w kształceniu i doskonaleniu kadr dla gospodarki / Henryk CHWIAŁKOWSKI // W: Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki : materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41 / mat. zebr. i przyg. Henryk CHWIAŁKOWSKI ; współpraca Ewa WRZOSEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 18-28
10
Podstawy sterowania jakością towarów / Henryk CHWIAŁKOWSKI. - Wyd. 2 rozsz. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 170 s. : il. ; 24 cm
11
System zapewnienia przydatności do sprzedaży i spożycia produktów spożywczych w Szwajcarii = A System for Guaranteeing the Suitability of Food Products for Marketing and Consumption in Switzerland / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Przemysł Spożywczy. - t. 42, nr 8-9 (1988), s. 262-263. - ISSN 0033-250X
12
Funkcje służb kontroli i sterowania jakością w przedsiębiorstwach przemysłowych o strategii dynamicznej / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1988), s. 61-76. - Bibliogr.
13
Towaroznawcze uwarunkowania jakości produktów rynkowych / Henryk CHWIAŁKOWSKI // W: Towaroznawstwo : XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 1963-1988 / red. Marian CICHOŃ, Mieczysław SKRZYPEK. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 1988. - S. 17-36
14
Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki : materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41 / mat. zebr. i przyg. Henryk CHWIAŁKOWSKI ; współpraca Ewa WRZOSEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 104 s. ; 24 cm
15
Rozważania i badania nad kształceniem magistrów inżynierów towaroznawstwa w Krakowskiej Akademii Ekonomicznej = The Considerations and Studies on Teaching of Masters of Science (Sc. of Comm.) at Cracow Academy of Economics / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 223 (1987), s. 103-112. - rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
16
Uwagi do dydaktyki towaroznawstwa na tle badań prowadzonych w Krakowskiej Akademii Ekonomicznej / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1987), s. 57-61. - Bibliogr.
17
Badania nad przygotowaniem towaroznawców do pracy w zakresie oceny i sterowania jakością produktów / Henryk CHWIAŁKOWSKI // W: Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987. - Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987. - S. 57. - Dostępne tylko streszczenia
18
Ocena stanu normalizacji szamponów do włosów = The Evaluation of Standarization of Hair Shampoos / Henryk CHWIAŁKOWSKI, Łucja KARPIEL, Teresa Żurek // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 221 (1986), s. 121-134. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
19
Opinie środowiska towaroznawczego na temat ekonomiczno-społecznych uwarunkowań jakości w Polsce / Henryk CHWIAŁKOWSKI // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 360-372
20
Zakład pracy a dydaktyka uczelni kształcących kadry dla gospodarki = Place of Work and Didactics of Higher School / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Dydaktyka Szkoły Wyższej. - nr 3 (75) (1986), s. 139-145. - ISSN 0420-2384
21
Badanie zmian korozyjnych metalowych narzędzi lekarskich z zastosowaniem metod nieniszczących = The Examination of Corrosive Change of Medical Metal Instruments Using Non-destructive Method / Henryk CHWIAŁKOWSKI, Tadeusz Kucharczyk // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 221 (1986), s. 61-71. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
22
Podsumowanie konferencji / Henryk CHWIAŁKOWSKI // W: Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 września 1985 r. w ramach zjazdu absolwentów studiów towaroznawczych z okazji Jubileuszu 60-lecia Uczelni i Instytutu Towaroznawstwa / [oprac. red. Mieczysław SKRZYPEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 65-68
23
Studia towaroznawcze a potrzeby gospodarki / Henryk CHWIAŁKOWSKI // W: Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 września 1985 r. w ramach zjazdu absolwentów studiów towaroznawczych z okazji Jubileuszu 60-lecia Uczelni i Instytutu Towaroznawstwa / [oprac. red. Mieczysław SKRZYPEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 44-58
24
Eksperyment dydaktyczny na studiach towaroznawczych w Krakowie = Didactic Experiment at the Institute of Science of Commodities in Cracow / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Dydaktyka Szkoły Wyższej. - nr 1 (69) (1985), s. 163-176. - ISSN 0420-2384
25
Podyplomowe Studium i Seminarium Sterowania i Ochrony Jakości Towarów / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 35, nr 2 (409) (1984), s. 35-36. - ISSN 0013-3043
26
Procesy korozyjne wyrobów stalowych przechowywanych długookresowo i możliwości ich spowalniania / Henryk CHWIAŁKOWSKI, Tadeusz Jan Kucharczyk // W: Procesy kształtowania jakości i produkcji : komunikaty : I Sesja Naukowa 15-16 listopad 1984 rok. - Warszawa : [s.n.], 1984. - S. 44-45. - Dostępne tylko streszczenie
27
Opinie środowiska towaroznawczego na temat ekonomiczno-społecznych uwarunkowań jakości w Polsce / Henryk CHWIAŁKOWSKI // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 1[37]-18[54] s. - Bibliogr.
28
Badania nad celowością powołania służby kontroli i zapewnienia jakości wyrobów / Henryk CHWIAŁKOWSKI // W: Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984. - Poznań : AE, 1984. - S. 57. - Dostępne tylko streszczenie
29
Pozamaterialne formy zapewnienia jakości / Henryk CHWIAŁKOWSKI // W: Mała encyklopedia jakości. Cz. 2. - Warszawa : PTE, 1984. - S. 289-295
30
Organizacje konsumenckie / Henryk CHWIAŁKOWSKI // W: Mała encyklopedia jakości. Cz. 2. - Warszawa : PTE, 1984. - S. 325-334
31
Społeczno-ekonomiczne mechanizmy kształtowania jakości towarów w europejskich krajach socjalistycznych i w Polsce / oprac. Henryk CHWIAŁKOWSKI. - Warszawa : Ośrodek Informacji Centralnej - CINTE, 1984. - 23 s., [4] s. luzem ; 29 cm. - Bibliogr. - (Wybrane Informacje Tematyczne / Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej. Ośrodek Informacji Centralnej ; 36/84)
32
Kryteria jakości w badaniach porównawczych zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego na przykładzie chłodziarek domowych = Quality Criteria In Comparative Investigations of Household Appliances on the Example of Household Refrigerators / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 189 (1984), s. 191-199. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
33
Inżynierowie towaroznawstwa w oddziaływaniu na jakość wyrobów rynkowych / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 34, nr 8-9 (403-404) (1983), s. 14-16. - ISSN 0013-3043
34
Wpływ opakowania i konserwacji na przeciwkorozyjne zabezpieczenie narzędzi lekarskich w transporcie i długotrwałym przechowywaniu / Tadeusz Jan Kucharczyk ; Promotor: Henryk CHWIAŁKOWSKI. - Kraków, 1983. - 176 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
35
Sterowanie jakością towarów / Henryk CHWIAŁKOWSKI. - Kraków : AE, 1983. - 133 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr.
36
Problemy jakości towarów w aspekcie reformy gospodarczej = Problems of Goods Quality in Aspect of Economic Reform / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 21 nr 2/82 (1982), s. 121-132. - ISSN 0079-578X
37
Towaroznawcy, ich zadania i pełnione funkcje w dziedzinie sterowania jakością towarów / Henryk CHWIAŁKOWSKI // W: Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - S. 57-61
38
Klub Ekspertów Jakości / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Życie Gospodarcze. - nr 24 (1981), s. 8. - ISSN 0137-7299
39
Nowatorskie formy technologii kształcenia i doskonalenia kadr w dziedzinie kierowania jakością pracy i produkcji = New Forms of Educational Technology and Improvement of Staff in Management of the Quality of Work Production / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Dydaktyka Szkoły Wyższej. - nr 1 (53) (1981), s. 87-99. - ISSN 0420-2384
40
Nowa forma współuczestnictwa pracowników w poprawie jakości pracy w przedsiębiorstwie / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 29, nr 6 (342) (1978), s. 15-17. - ISSN 0013-3043
41
Kształcenie i doskonalenie kadr : sympozjum w EOQC w Odessie / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - nr 9 (45) (1977), s. 38-39. - ISSN 0137-4729
42
Doskonalenie organizacji pracy a motywacja załogi w przedsiębiorstwie / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 26, nr 9 (309) (1975), s. 319-322. - ISSN 0013-3043
43
O kształceniu kadr organizatorskich / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 26, nr 10-11 (310-311) (1975), s. 374-375. - ISSN 0013-3043
44
Przyczyny sukcesów i niepowodzeń we wdrażaniu metod pracy bezusterkowej (MPB) = Causes of Successes and Failures in the Application of the Zero Deffects Method / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Przegląd Organizacji. - R. 38, nr 6 (425) (1975), s. 267-270. - ISSN 0137-7221
45
Eksperyment dydaktyczny w SGPiS / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Życie Szkoły Wyższej : miesięcznik. - R. 23, nr 11 (1975), s. 31-41. - ISSN 0591-2377
46
Niektóre problemy kompleksowego sterowania jakością produkcji w przemyśle spożywczym = Selected Problems of the Complex Control over the Quality of Production in the Food Industry / Henryk CHWIAŁKOWSKI // Przemysł Spożywczy. - t. 24, nr 6 (1970), s. 255-258. - Streszcz., rez., summ., rés., zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
1
Chwiałkowski H., (1991), Systemowe zapewnienie jakości towarów w zakładzie przemysłowym na drodze do gospodarki rynkowej w Polsce (w ujęciu poradnikowym), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 155, [1] s.
2
Chwiałkowski H., (1991), Normatywne systemy zapewnienia jakości produktów w przedsiębiorstwie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 61, [1] s.
3
Chwiałkowski H., (1991), Sylwetka magistra inżyniera towaroznawstwa i jej uwarunkowania w aktualnej sytuacji gospodarczej Polski, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 554, s. 37-46.
4
Chwiałkowski H., (1991), Refleksje poprogramowe, "Towaroznawstwo : problemy jakości", s. 67-70.
5
Chwiałkowski H., (1989), O projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki, "Towaroznawstwo : problemy jakości", s. 55-62.
6
Chwiałkowski H., (1989), Jakość produktów rynkowych i jej uwarunkowania w skali "Mikro" w aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, Warszawa : PTE, 17 s.
7
Chwiałkowski H., (1989), Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki - seminarium AE w Krakowie i Komitetu Ekspertów ds. Edukacji Naukowej, "Dydaktyka Szkoły Wyższej", nr 1 (85), s. 231-236.
8
Duda I., Kaczor S., Palka S., Chwiałkowski H., Berbeka A., Stokłosa K., Krełowska-Kułas M., Januszkiewicz F., Banach C., Hulak D., Skrzypek M., Karczewski J., Cichoń M., Adamczyk W., Wrzosek E., Dudzińska G., Stobiecka J., Niepokulczycka M., Mikołajuk Z., Szymczak J., Iwińska I., (1988), Dyskusja, "Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki : materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41", s. 29-94.
9
Chwiałkowski H., (1988), O projakościową orientację w kształceniu i doskonaleniu kadr dla gospodarki. [W:] Chwiałkowski H., Wrzosek E. (red.), Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki : materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 18-28.
10
Chwiałkowski H., (1988), Podstawy sterowania jakością towarów, Wyd. 2 rozsz.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 170 s.
11
Chwiałkowski H., (1988), System zapewnienia przydatności do sprzedaży i spożycia produktów spożywczych w Szwajcarii, "Przemysł Spożywczy", t. 42, nr 8-9, s. 262-263.
12
Chwiałkowski H., (1988), Funkcje służb kontroli i sterowania jakością w przedsiębiorstwach przemysłowych o strategii dynamicznej, "Towaroznawstwo : problemy jakości", s. 61-76.
13
Chwiałkowski H., (1988), Towaroznawcze uwarunkowania jakości produktów rynkowych. [W:] Cichoń M., Skrzypek M. (red.), Towaroznawstwo : XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 1963-1988, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 17-36.
14
Chwiałkowski H., Wrzosek E. (red.), (1988), Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki: materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 104 s.
15
Chwiałkowski H., (1987), Rozważania i badania nad kształceniem magistrów inżynierów towaroznawstwa w Krakowskiej Akademii Ekonomicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 223, s. 103-112.
16
Chwiałkowski H., (1987), Uwagi do dydaktyki towaroznawstwa na tle badań prowadzonych w Krakowskiej Akademii Ekonomicznej, "Towaroznawstwo : problemy jakości", s. 57-61.
17
Chwiałkowski H., (1987), Badania nad przygotowaniem towaroznawców do pracy w zakresie oceny i sterowania jakością produktów. [W:] Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987, Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu : Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, s. 57.
18
Chwiałkowski H., Karpiel Ł., Żurek T., (1986), Ocena stanu normalizacji szamponów do włosów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 221, s. 121-134.
19
Chwiałkowski H., (1986), Opinie środowiska towaroznawczego na temat ekonomiczno-społecznych uwarunkowań jakości w Polsce. [W:] Rybarski A. (red.), Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 360-372.
20
Chwiałkowski H., (1986), Zakład pracy a dydaktyka uczelni kształcących kadry dla gospodarki, "Dydaktyka Szkoły Wyższej", nr 3 (75), s. 139-145.
21
Chwiałkowski H., Kucharczyk T., (1986), Badanie zmian korozyjnych metalowych narzędzi lekarskich z zastosowaniem metod nieniszczących, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 221, s. 61-71.
22
Chwiałkowski H., (1986), Podsumowanie konferencji. [W:] Skrzypek M. (red.), Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 września 1985 r. w ramach zjazdu absolwentów studiów towaroznawczych z okazji Jubileuszu 60-lecia Uczelni i Instytutu Towaroznawstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 65-68.
23
Chwiałkowski H., (1986), Studia towaroznawcze a potrzeby gospodarki. [W:] Skrzypek M. (red.), Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 września 1985 r. w ramach zjazdu absolwentów studiów towaroznawczych z okazji Jubileuszu 60-lecia Uczelni i Instytutu Towaroznawstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 44-58.
24
Chwiałkowski H., (1985), Eksperyment dydaktyczny na studiach towaroznawczych w Krakowie, "Dydaktyka Szkoły Wyższej", nr 1 (69), s. 163-176.
25
Chwiałkowski H., (1984), Podyplomowe Studium i Seminarium Sterowania i Ochrony Jakości Towarów, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 35, nr 2 (409), s. 35-36.
26
Chwiałkowski H., Kucharczyk T., (1984), Procesy korozyjne wyrobów stalowych przechowywanych długookresowo i możliwości ich spowalniania. [W:] Procesy kształtowania jakości i produkcji : komunikaty : I Sesja Naukowa 15-16 listopad 1984 rok, Warszawa : [s.n.], s. 44-45.
27
Chwiałkowski H., (1984), Opinie środowiska towaroznawczego na temat ekonomiczno-społecznych uwarunkowań jakości w Polsce. [W:] Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 1[37]-18[54] s..
28
Chwiałkowski H., (1984), Badania nad celowością powołania służby kontroli i zapewnienia jakości wyrobów. [W:] Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984, Poznań : AE, s. 57.
29
Chwiałkowski H., (1984), Pozamaterialne formy zapewnienia jakości. [W:] Mała encyklopedia jakości. Cz. 2, Warszawa : PTE, s. 289-295.
30
Chwiałkowski H., (1984), Organizacje konsumenckie. [W:] Mała encyklopedia jakości. Cz. 2, Warszawa : PTE, s. 325-334.
31
Społeczno-ekonomiczne mechanizmy kształtowania jakości towarów w europejskich krajach socjalistycznych i w Polsce, (1984), Warszawa : Ośrodek Informacji Centralnej - CINTE, 23 s., [4] s. luzem
32
Chwiałkowski H., (1984), Kryteria jakości w badaniach porównawczych zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego na przykładzie chłodziarek domowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 189, s. 191-199.
33
Chwiałkowski H., (1983), Inżynierowie towaroznawstwa w oddziaływaniu na jakość wyrobów rynkowych, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 34, nr 8-9 (403-404), s. 14-16.
34
Kucharczyk T., (1983), Wpływ opakowania i konserwacji na przeciwkorozyjne zabezpieczenie narzędzi lekarskich w transporcie i długotrwałym przechowywaniu, Prom. Chwiałkowski H., Kraków : , 176 k.
35
Chwiałkowski H., (1983), Sterowanie jakością towarów, Kraków : AE, 133 s.
36
Chwiałkowski H., (1982), Problemy jakości towarów w aspekcie reformy gospodarczej, "Problemy Ekonomiczne", R. 21 nr 2/82, s. 121-132.
37
Chwiałkowski H., (1981), Towaroznawcy, ich zadania i pełnione funkcje w dziedzinie sterowania jakością towarów. [W:] Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 57-61.
38
Chwiałkowski H., (1981), Klub Ekspertów Jakości, "Życie Gospodarcze", nr 24, s. 8.
39
Chwiałkowski H., (1981), Nowatorskie formy technologii kształcenia i doskonalenia kadr w dziedzinie kierowania jakością pracy i produkcji, "Dydaktyka Szkoły Wyższej", nr 1 (53), s. 87-99.
40
Chwiałkowski H., (1978), Nowa forma współuczestnictwa pracowników w poprawie jakości pracy w przedsiębiorstwie, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 29, nr 6 (342), s. 15-17.
41
Chwiałkowski H., (1977), Kształcenie i doskonalenie kadr : sympozjum w EOQC w Odessie, "Polityka Społeczna", nr 9 (45), s. 38-39.
42
Chwiałkowski H., (1975), Doskonalenie organizacji pracy a motywacja załogi w przedsiębiorstwie, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 26, nr 9 (309), s. 319-322.
43
Chwiałkowski H., (1975), O kształceniu kadr organizatorskich, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 26, nr 10-11 (310-311), s. 374-375.
44
Chwiałkowski H., (1975), Przyczyny sukcesów i niepowodzeń we wdrażaniu metod pracy bezusterkowej (MPB), "Przegląd Organizacji", R. 38, nr 6 (425), s. 267-270.
45
Chwiałkowski H., (1975), Eksperyment dydaktyczny w SGPiS, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 23, nr 11, s. 31-41.
46
Chwiałkowski H., (1970), Niektóre problemy kompleksowego sterowania jakością produkcji w przemyśle spożywczym, "Przemysł Spożywczy", t. 24, nr 6, s. 255-258.
1
@book{UEK:2168332357,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Systemowe zapewnienie jakości towarów w zakładzie przemysłowym na drodze do gospodarki rynkowej w Polsce (w ujęciu poradnikowym)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
2
@book{UEK:2168332355,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Normatywne systemy zapewnienia jakości produktów w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
3
@article{UEK:2168332349,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Sylwetka magistra inżyniera towaroznawstwa i jej uwarunkowania w aktualnej sytuacji gospodarczej Polski",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "554",
pages = "37-46",
adress = "",
year = "1991",
}
4
@article{UEK:2168349986,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Refleksje poprogramowe",
journal = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
pages = "67-70",
year = "1991",
}
5
@article{UEK:2168347868,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "O projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki",
journal = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
pages = "55-62",
year = "1989",
}
6
@book{UEK:2168345482,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Jakość produktów rynkowych i jej uwarunkowania w skali Mikro w aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju",
adress = "Warszawa",
publisher = "PTE",
year = "1989",
}
7
@misc{UEK:2168283709,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki - seminarium AE w Krakowie i Komitetu Ekspertów ds. Edukacji Naukowej",
booktitle = "Dydaktyka Szkoły Wyższej",
number = "1 (85)",
pages = "231-236",
year = "1989",
}
8
@misc{UEK:2168348944,
author = "Ignacy Duda and Stanisław Kaczor and Stanisław Palka and Henryk Chwiałkowski and Antoni Berbeka and Krzesław Stokłosa and Maria Krełowska-Kułas and Franciszek Januszkiewicz and Czesław Banach and Danuta Hulak and Mieczysław Skrzypek and Jan Karczewski and Marian Cichoń and Wacław Adamczyk and Ewa Wrzosek and Grażyna Dudzińska and Jadwiga Stobiecka and Małgorzata Niepokulczycka and Zygmunt Mikołajuk and Jadwiga Szymczak and Irena Iwińska",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki : materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41",
pages = "29-94",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
9
@inbook{UEK:2168348942,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "O projakościową orientację w kształceniu i doskonaleniu kadr dla gospodarki",
booktitle = "Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki : materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41",
pages = "18-28",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
10
@book{UEK:2168344870,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Podstawy sterowania jakością towarów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
edition = "Wyd. 2 rozsz.",
}
11
@article{UEK:2168333065,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "System zapewnienia przydatności do sprzedaży i spożycia produktów spożywczych w Szwajcarii",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 42, 8-9",
pages = "262-263",
year = "1988",
}
12
@article{UEK:2168347508,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Funkcje służb kontroli i sterowania jakością w przedsiębiorstwach przemysłowych o strategii dynamicznej",
journal = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
pages = "61-76",
year = "1988",
}
13
@inbook{UEK:2168349144,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Towaroznawcze uwarunkowania jakości produktów rynkowych",
booktitle = "Towaroznawstwo : XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 1963-1988",
pages = "17-36",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "1988",
}
14
@book{UEK:2168345630,
title = "Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki : materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
15
@article{UEK:2168276213,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Rozważania i badania nad kształceniem magistrów inżynierów towaroznawstwa w Krakowskiej Akademii Ekonomicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "223",
pages = "103-112",
year = "1987",
}
16
@article{UEK:2168347510,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Uwagi do dydaktyki towaroznawstwa na tle badań prowadzonych w Krakowskiej Akademii Ekonomicznej",
journal = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
pages = "57-61",
year = "1987",
}
17
@misc{UEK:2168255698,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Badania nad przygotowaniem towaroznawców do pracy w zakresie oceny i sterowania jakością produktów",
booktitle = "Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987",
pages = "57",
adress = "Poznań",
publisher = "Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie",
year = "1987",
}
18
@article{UEK:2168231790,
author = "Henryk Chwiałkowski and Łucja Karpiel and Teresa Żurek",
title = "Ocena stanu normalizacji szamponów do włosów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "221",
pages = "121-134",
year = "1986",
}
19
@inbook{UEK:2168265878,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Opinie środowiska towaroznawczego na temat ekonomiczno-społecznych uwarunkowań jakości w Polsce",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "360-372",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
20
@misc{UEK:2168283729,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Zakład pracy a dydaktyka uczelni kształcących kadry dla gospodarki",
booktitle = "Dydaktyka Szkoły Wyższej",
number = "3 (75)",
pages = "139-145",
year = "1986",
}
21
@article{UEK:2168231492,
author = "Henryk Chwiałkowski and Tadeusz Kucharczyk",
title = "Badanie zmian korozyjnych metalowych narzędzi lekarskich z zastosowaniem metod nieniszczących",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "221",
pages = "61-71",
year = "1986",
}
22
@inbook{UEK:2168333977,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Podsumowanie konferencji",
booktitle = "Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 września 1985 r. w ramach zjazdu absolwentów studiów towaroznawczych z okazji Jubileuszu 60-lecia Uczelni i Instytutu Towaroznawstwa",
pages = "65-68",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
23
@inbook{UEK:2168333975,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Studia towaroznawcze a potrzeby gospodarki",
booktitle = "Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 września 1985 r. w ramach zjazdu absolwentów studiów towaroznawczych z okazji Jubileuszu 60-lecia Uczelni i Instytutu Towaroznawstwa",
pages = "44-58",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
24
@misc{UEK:2168283901,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Eksperyment dydaktyczny na studiach towaroznawczych w Krakowie",
booktitle = "Dydaktyka Szkoły Wyższej",
number = "1 (69)",
pages = "163-176",
year = "1985",
}
25
@article{UEK:2168271166,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Podyplomowe Studium i Seminarium Sterowania i Ochrony Jakości Towarów",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 35, 2 (409)",
pages = "35-36",
year = "1984",
}
26
@misc{UEK:2168347488,
author = "Henryk Chwiałkowski and Tadeusz Jan Kucharczyk",
title = "Procesy korozyjne wyrobów stalowych przechowywanych długookresowo i możliwości ich spowalniania",
booktitle = "Procesy kształtowania jakości i produkcji : komunikaty : I Sesja Naukowa 15-16 listopad 1984 rok",
pages = "44-45",
adress = "Warszawa",
publisher = "s.n.",
year = "1984",
}
27
@inbook{UEK:2168273548,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Opinie środowiska towaroznawczego na temat ekonomiczno-społecznych uwarunkowań jakości w Polsce",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa",
pages = "1[37]-18[54] s.",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
28
@misc{UEK:2168303971,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Badania nad celowością powołania służby kontroli i zapewnienia jakości wyrobów",
booktitle = "Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984",
pages = "57",
adress = "Poznań",
publisher = "AE",
year = "1984",
}
29
@inbook{UEK:2168349200,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Pozamaterialne formy zapewnienia jakości",
booktitle = "Mała encyklopedia jakości. Cz. 2",
pages = "289-295",
adress = "Warszawa",
publisher = "PTE",
year = "1984",
}
30
@inbook{UEK:2168349194,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Organizacje konsumenckie",
booktitle = "Mała encyklopedia jakości. Cz. 2",
pages = "325-334",
adress = "Warszawa",
publisher = "PTE",
year = "1984",
}
31
@book{UEK:2168345626,
title = "Społeczno-ekonomiczne mechanizmy kształtowania jakości towarów w europejskich krajach socjalistycznych i w Polsce",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ośrodek Informacji Centralnej - CINTE",
year = "1984",
issn = "",
}
32
@article{UEK:2168261542,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Kryteria jakości w badaniach porównawczych zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego na przykładzie chłodziarek domowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "189",
pages = "191-199",
year = "1984",
}
33
@article{UEK:2168275817,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Inżynierowie towaroznawstwa w oddziaływaniu na jakość wyrobów rynkowych",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 34, 8-9 (403-404)",
pages = "14-16",
year = "1983",
}
34
@unpublished{UEK:2168309817,
author = "Tadeusz Jan Kucharczyk",
title = "Wpływ opakowania i konserwacji na przeciwkorozyjne zabezpieczenie narzędzi lekarskich w transporcie i długotrwałym przechowywaniu",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
35
@book{UEK:2168345610,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Sterowanie jakością towarów",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1983",
}
36
@article{UEK:2168230692,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Problemy jakości towarów w aspekcie reformy gospodarczej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 21 2/82",
pages = "121-132",
year = "1982",
}
37
@inbook{UEK:2168255058,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Towaroznawcy, ich zadania i pełnione funkcje w dziedzinie sterowania jakością towarów",
booktitle = "Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980",
pages = "57-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
38
@article{UEK:2168267438,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Klub Ekspertów Jakości",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "24",
pages = "8",
year = "1981",
}
39
@article{UEK:2168284203,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Nowatorskie formy technologii kształcenia i doskonalenia kadr w dziedzinie kierowania jakością pracy i produkcji",
journal = "Dydaktyka Szkoły Wyższej",
number = "1 (53)",
pages = "87-99",
year = "1981",
}
40
@article{UEK:2168275547,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Nowa forma współuczestnictwa pracowników w poprawie jakości pracy w przedsiębiorstwie",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 29, 6 (342)",
pages = "15-17",
year = "1978",
}
41
@misc{UEK:2168241250,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Kształcenie i doskonalenie kadr : sympozjum w EOQC w Odessie",
booktitle = "Polityka Społeczna",
number = "9 (45)",
pages = "38-39",
year = "1977",
}
42
@article{UEK:2168277729,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Doskonalenie organizacji pracy a motywacja załogi w przedsiębiorstwie",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 26, 9 (309)",
pages = "319-322",
year = "1975",
}
43
@article{UEK:2168277731,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "O kształceniu kadr organizatorskich",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 26, 10-11 (310-311)",
pages = "374-375",
year = "1975",
}
44
@article{UEK:2168332369,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Przyczyny sukcesów i niepowodzeń we wdrażaniu metod pracy bezusterkowej (MPB)",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "R. 38, 6 (425)",
pages = "267-270",
year = "1975",
}
45
@article{UEK:2168282351,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Eksperyment dydaktyczny w SGPiS",
journal = "Życie Szkoły Wyższej ",
number = "R. 23, 11",
pages = "31-41",
year = "1975",
}
46
@article{UEK:2168333169,
author = "Henryk Chwiałkowski",
title = "Niektóre problemy kompleksowego sterowania jakością produkcji w przemyśle spożywczym",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 24, 6",
pages = "255-258",
year = "1970",
}