Publications of the selected author
1

Author:
Ralf Scharenberg
Title:
Aufbauprozess der Wettbewerbsvorteile als Ziel des strategischen Managements in kleinen Unternehmen am Beispiel des Uhren und Schmuckfachhandels
Publisher address:
Kraków: , 2009
Physical description:
290 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-104
Nr:
51359
doctoral dissertation
2

Author:
Małgorzata Bednarczyk , Jarema Batorski , Diana Dryglas , Krzysztof Wach
Title:
Województwo małopolskie jako region rozwoju biznesu turystycznego
Source:
Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym / red. Małgorzata Bednarczyk - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2006, s. 73-122
ISBN:
83-233-2230-9 ; 978-83-233-2230-6
Nr:
2168306581
chapter in monograph
3

Author:
Title:
Wpływ wirtualizacji organizacji funkcjonowania małego przedsiębiorstwa na jego konkurencyjność
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
256 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/294
Nr:
52596
doctoral dissertation
4

Title:
Podstawy metodyczne badań konkurencyjności
Source:
Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym / red. Małgorzata Bednarczyk - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2006, s. 55-72
ISBN:
83-233-2230-9 ; 978-83-233-2230-6
Nr:
2166373367
chapter in monograph
5

Author:
Title:
Wpływ otoczenia regionalnego na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w południowej Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
238 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-8
Nr:
52681
doctoral dissertation
6

Author:
Krzysztof Wach , Zbigniew Michalik , Małgorzata Bednarczyk , Andrzej Binda , Agnieszka Czekaj , Grzegorz Wielgus
Title:
Stan i tendencje rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim w latach 1999-2003
Source:
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska / red. Małgorzata BEDNARCZYK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 61-88
ISBN:
83-7252-253-7
Nr:
2168306317
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Wpływ procesów przejęć na konkurencyjność przedsiębiorstw w województwie małopolskim
Publisher address:
Kraków: , 2004
Physical description:
287 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/244
Nr:
2168234530
doctoral dissertation
8

Title:
W drodze do przedsiębiorczej administracji publicznej w Polsce = The Road to Entrepreneurship in Public Administration in Poland
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 2 (2004) , s. 17-25. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168220848
article
9

Title:
Jak monitorować konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw?
Source:
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska / red. Małgorzata BEDNARCZYK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 7-13
ISBN:
83-7252-253-7
Nr:
2166353798
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Kultura i biznes w procesie globalizacji
Source:
Naród, kultura i państwo w procesie globalizacji / red. Jarosław Rokicki, Monika Banaś - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2004, s. 313-323
ISBN:
83-233-1904-9
Nr:
2168222006
chapter in conference materials
11

Title:
Stan i tendencje rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Source:
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska / red. Małgorzata BEDNARCZYK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 14-60
ISBN:
83-7252-253-7
Nr:
2168306313
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Physical description:
147 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-253-7
Nr:
52319
See related chapters
13

Author:
Krzysztof Wach , Zbigniew Michalik , Małgorzata Bednarczyk , Andrzej Binda , Agnieszka Czekaj , Grzegorz Wielgus
Title:
Stan i tendencje rozwojowe sektora MSP w Małopolsce w latach 1999-2003
Source:
Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji ekonomicznej z Unią Europejską. Cz. 1 / kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK, s. 57-94
Signature:
NP-894/1/Magazyn
Nr:
2168240484
chapter in unpublished scientific work
See main document
14

Title:
Koncepcja i model badań
Source:
Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji ekonomicznej z Unią Europejską. Cz. 1 / kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK, s. 4-7
Signature:
NP-894/1/Magazyn
Nr:
2168240480
chapter in unpublished scientific work
See main document
15

Title:
Stan i tendencje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Source:
Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji ekonomicznej z Unią Europejską. Cz. 1 / kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK, s. 8-56
Signature:
NP-894/1/Magazyn
Nr:
2168240482
chapter in unpublished scientific work
See main document
16

Title:
Sondaż zdolności do konkurowania szkół wyższych na małopolskim rynku usług edukacyjnych = A Poll of the Competitive Capacity of Higher Education Schools on the Małopolska Education Services Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 622 (2003) , s. 5-20. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168221112
article
17

Title:
Przedsiębiorczość w organizacjach publicznych
Source:
Przedsiębiorczość w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską / red. Michał Trocki, Krzysztof Krajewski - Warszawa: Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, 2003, s. 11-21 - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie i Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-88432-24-9
Nr:
2168241330
chapter in monograph
18

Author:
Title:
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zmiany struktury handlu zagranicznego w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
289 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/367
Nr:
2168308263
doctoral dissertation
19

Conference:
Konferencja Naukowa nt. Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku, Kraków, Polska, od 2002-06-15 do 2002-06-15
Title:
Polityka i zasady ochrony konkurencji w Polsce
Source:
Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002) / red. Barbara PODOLEC - Kraków: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy, 2003, s. 59-75 - Bibliogr.
ISBN:
83-918601-0-8
Nr:
2166176349
chapter in conference materials
See main document
20

Title:
Kierunki zmian systemów zarządzania w przedsiębiorstwach
Source:
Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw / kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK, s. 45-77
Signature:
NP-816/Magazyn
Nr:
2168239672
chapter in unpublished scientific work
See main document
21

Title:
Koncepcja i model badań
Source:
Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw / kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK, s. 4-5
Signature:
NP-816/Magazyn
Nr:
2168314523
chapter in unpublished scientific work
See main document
22

Author:
Małgorzata Bednarczyk , Rafał Kusa
Title:
Podstawy zarządzania konkurencyjnością przedsiębiorstw
Source:
Zdolność do konkurowania firm w województwie małopolskim / kierownik tematu: Małgorzata BEDNARCZYK, s. 5-34
Signature:
NP-684/Magazyn
Nr:
2168306675
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Title:
Znaczenie badania otoczenia przedsiębiorstw dla wzrostu konkurencyjności
Source:
Zdolność do konkurowania firm w województwie małopolskim / kierownik tematu: Małgorzata BEDNARCZYK ; zespół autorów: Małgorzata BEDNARCZYK, Mirosław KWIECIŃSKI, Joanna Duda, Rafał Kusa, Zbigniew MICHALIK, Lesław Mika, Marta NAJDA, s. 35-85
Signature:
NP-684/Magazyn
Nr:
2168306677
chapter in unpublished scientific work
See main document
24

Title:
Organizacje publiczne : zarządzanie konkurencyjnością
Publisher address:
Warszawa ; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 2001
Physical description:
242, [1] s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-13574-3
Access mode:
Nr:
2168335043
monograph
25

Title:
Polityka i ochrona konkurencji w Polsce i Unii Europejskiej = Policy and Protection of Competition in Poland and European Union
Source:
Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem / red. Bogdan Nogalski, Jacek Rybicki - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2001, s. 29-39. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Organizacja i Zarządzanie. Procesy dostosowawcze polskich przedsiębiorstw do warunków funkcjonowania w Unii Europejskiej ; 14)
ISBN:
83-88829-26-2
Nr:
2168234744
chapter in monograph
26

Title:
Przedsiębiorczość w organizacjach publicznych i przedsiębiorstwach
Source:
Zarządzanie i Edukacja. - numer specjalny 1 (2001) , s. 43-64
Nr:
2168367542
article
27

Title:
Przedsiębiorczość i zastosowanie zaawansowanej TI w budowie przewagi konkurencyjnej
Source:
Zdolność do konkurowania firm w województwie małopolskim / kierownik tematu: Małgorzata BEDNARCZYK, s. 86-124 - Bibliogr.
Signature:
NP-684/Magazyn
Nr:
2168306679
chapter in unpublished scientific work
See main document
28

Title:
Zachowania konkurencyjne przedsiębiorstw
Source:
Monitoring konkurencyjności przedsiębiorstw i organizacji publicznych / kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK, s. 63-100 - Bibliogr.
Signature:
NP-738/Magazyn
Nr:
2168239630
chapter in unpublished scientific work
See main document
29

Title:
Zachowania konkurencyjne przedsiębiorstw
Source:
Monitoring konkurencyjności przedsiębiorstw i organizacji publicznych / kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK, s. 4-34 - Bibliogr.
Signature:
NP-738/Magazyn
Nr:
2168239624
chapter in unpublished scientific work
See main document
30

Title:
Wpływ prywatnej przedsiębiorczości na rozwój lokalny = Effect of Private Business on Local Development
Source:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 313-319. - Summ.
ISBN:
83-87493-91-0
Nr:
2168245210
chapter in conference materials
See main document
31

Title:
Orientacja konkurencyjna w zarządzaniu przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi = Competitive Orientation in Management of Enterprises and Public Organizations
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 5 (2001) , s. 19-34. - Summ.
Nr:
2168229808
article
32

Title:
Konkurencyjność przedsiębiorstw i organizacji publicznych
Source:
Konkurencyjność firm w regionie krakowskim / Kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK, s. 4-34
Research program:
39/KPiI/I/99/S
Signature:
NP-632/Magazyn
Nr:
2168333729
chapter in unpublished scientific work
See main document
33

Title:
Privatisation and Development of Competitiveness of Polish Firms
Source:
Konkurencyjność firm w regionie krakowskim / Kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK, s. 45-53 - Bibliogr.
Research program:
39/KPiI/I/99/S
Signature:
NP-632/Magazyn
Nr:
2168333735
chapter in unpublished scientific work
See main document
34

Title:
Zarządzanie konkurencyjnością polskich przedsiębiorstw w obliczu procesów integracyjnych z Unią Europejską
Source:
Konkurencyjność firm w regionie krakowskim / Kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK, s. 35-44. - Summ.
Research program:
39/KPiI/I/99/S
Signature:
NP-632/Magazyn
Nr:
2168333733
chapter in unpublished scientific work
See main document
35

Author:
Gotthard Kirchner
Title:
Qualifizierung als Produktwettbewerbsfaktor auf dem internationalen Markt
Publisher address:
Kraków: , 2000
Physical description:
157 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/571
Nr:
2168310945
doctoral dissertation
36

Title:
Zmiany w polityce konkurowania na rynku usług bankowych : (na przykładzie województwa krakowskiego)
Source:
Rola konkurencji w kształtowaniu polskiego sektora bankowego / red. Ewa Miklaszewska - Kraków: Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1999, s. 119-134 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Fundacji "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji" ; z. 38)
ISBN:
83-87832-13-8
Access mode:
Nr:
2168238448
chapter in conference materials
See main document
37

Title:
Znaczenie przedsiębiorczości w zarządzaniu dużymi firmami = The Significance of Initiative to the Management of Big Firms
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 3 (1999) , s. 45-53. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168244568
article
38

Title:
Czynniki zarządzania w procesie rozwoju firmy
Source:
Przedsiębiorczość i rozwój firmy / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 87-114
ISBN:
83-7252-004-6
Nr:
2168306203
chapter in monograph
See main document
39

Title:
Wpływ inwestycji zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny : (na przykładzie województwa małopolskiego) = The Impact of Foreign Investment on Local and Regional Development: the Case of the Małopolska Province
Source:
Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.) / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydaw. AE, 1999, s. 223-236. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-023-2
Nr:
2168240244
chapter in conference materials
See main document
40

Title:
Studium przypadków zarządzania małą firmą : materiały do ćwiczeń
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1999
Physical description:
36 s.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
ISBN:
83-7252-007-0
Nr:
2168239788
See related chapters
41

Title:
Strategiczny rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Wybrane problemy = Strategic Development of Small and Medium-Sized Business. Selected Problems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 529 (1999) , s. 21-35. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256502
article
42

Title:
Regionalne otoczenie przedsiębiorstw zagranicznych na przykładzie województwa krakowskiego
Source:
Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości / red. Mirosław Haffer, Stanisław Sudoł - Toruń: Wydawnictwo UMK, 1999, s. 191-200
ISBN:
83-231-1063-8
Nr:
2168243826
chapter in conference materials
43

Title:
Makroekonomiczne uwarunkowania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
Source:
Zarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka : wyzwania XXI wieku / red. Anna Jankowska-Kłapkowska, Marianna Księżyk, Adam PESZKO - Kraków: [s.n.], 1999, s. 21-30. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-907990-6-5
Nr:
2168359728
chapter in monograph
See main document
44

Conference:
Konferencja Konkurencyjność przedsiębiorstw wobec wyzwań XXI wieku, Szklarska Poręba, Polska, od 1999-10-08 do 1999-10-10
Title:
Wpływ otoczenia komunikacyjnego na redefinicje strategii konkurencji polskich przedsiębiorstw
Source:
Konkurencyjność przedsiębiorstw wobec wyzwań XXI wieku : materiały na konferencję zorganizowaną przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział we Wrocławiu oraz Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 239-243 - Bibliogr.
ISBN:
83-7011-405-9
Nr:
2168367550
chapter in conference materials
45

Title:
Zarządzanie konkurencyjnością polskich przedsiębiorstw w obliczu procesów integracyjnych z Unią Europejską = Management of Competitiveness of Polish Companies in the Face of Integration with the European Union
Source:
Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską / red. Zofia DACH - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1999, s. 253-262. - Summ.
ISBN:
83-907648-2-2
Nr:
2168249428
chapter in conference materials
See main document
46

Title:
Przedsiębiorczość w przedsiębiorstwie
Source:
Przedsiębiorczość i rozwój firmy / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 131-153
ISBN:
83-7252-004-6
Nr:
2168251084
chapter in monograph
See main document
47

Title:
Wprowadzenie
Source:
Studium przypadków zarządzania małą firmą : materiały do ćwiczeń / red. Małgorzata BEDNARCZYK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1999, s. 5-6
ISBN:
83-7252-007-0
Nr:
2168239916
preface / summary
See main document
48

Author:
Małgorzata Bednarczyk , Patrycja Dudek
Title:
Wpływ inwestycji zagranicznych na rozwój przedsiębiorczości w województwie krakowskim
Source:
Przedsiębiorczość a rozwój gospodarczy województwa krakowskiego : materiały z konferencji naukowej (Kraków-Zakopane, 12 i 13 XII 1997 r.) / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1999, s. 59-78
ISBN:
83-87239-92-5
Nr:
2168242072
chapter in conference materials
See main document
49

Title:
Otoczenie biznesu a inwestycje zagraniczne (na przykładzie województwa krakowskiego) = Business Environment and Foreign Investment (Taking the Cracow Voivodship as Example)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 531 (1999) , s. 21-37. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257082
article
50

Conference:
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, Zakopane, Polska, od 1998-11-07 do 1998-11-10
Title:
Czy banki wspomagają restrukturyzację przedsiębiorstw? = Do the Banks Help in Restructuring?
Source:
Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada 1998 roku = Restructuring and Improvement of Economic Effectiveness in Enterprise : Papers from the International Scientific Conference, Zakopane-Kościelisko, November, 7-10th 1998 / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie, 1998, s. 702-707. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-901550-8-7
Nr:
2168234366
chapter in conference materials
See main document
51

Title:
Inwestycje zagraniczne a rozwój przedsiębiorczości w województwie krakowskim = Foreign Investment and Development of Entrepreneurship in the Kraków Voivodship
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 519 (1998) , s. 21-36. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255254
article
52

Title:
Przedsiębiorczość i nowe technologie jako czynnik rozwoju gospodarczego
Source:
Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 143-221
ISBN:
83-87239-65-8
Nr:
2168251420
chapter in monograph
See main document
53

Title:
Konkurencja na rynku lokalnym
Source:
Rozwój polskiego rynku bankowego : seminaria: "Banki zagraniczne na polskim rynku bankowym: partner czy konkurent?", Kraków, grudzień 1997, "Nowe produkty i usługi bankowe", Kraków, marzec 1997 / red. Ewa Miklaszewska - Kraków: Fundacja MCRD, 1998, s. 77-80
Series:
(Zeszyty Fundacji "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji" ; z. 29)
ISBN:
83-907813-9-5
Nr:
2168238428
chapter in conference materials
See main document
54

Title:
Changes in Polish Banks' Marketing Strategy
Source:
Global Tendencies and Changes in East European Banking / red. Ewa Miklaszewska - Kraków: Jagiellonian University, cop. 1998, s. 389-395 - Bibliogr.
ISBN:
83-907813-5-2
Nr:
2165887193
chapter in conference materials
See main document
55

Author:
Małgorzata Bednarczyk , Zbigniew Michalik , Paweł Przegaliński
Title:
Konkurencyjność VISTULI S.A. na tle branży odzieżowej
Source:
Wpływ otoczenia regionalnego na konkurencyjność firm / kierownik projektu: Małgorzata BEDNARCZYK, s. 1-10 [60-69]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
31/KPiI/3/97/S
Signature:
NP-471/Magazyn
Nr:
2168329007
chapter in unpublished scientific work
See main document
56

Title:
Model badania otoczenia organizacji = Models of Studying the Environment of an Organization
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 2 (1998) , s. 55-66. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243086
article
57

Author:
Małgorzata Bednarczyk , Patrycja Dudek
Title:
Wpływ inwestycji zagranicznych na rozwój przedsiębiorczości w województwie krakowskim
Source:
Wpływ otoczenia regionalnego na konkurencyjność firm / kierownik projektu: Małgorzata BEDNARCZYK, s. 1-24 [21-44]. - Streszcz. - Bibliogr.
Research program:
31/KPiI/3/97/S
Signature:
NP-471/Magazyn
Nr:
2168328999
chapter in unpublished scientific work
See main document
58

Title:
Otoczenie biznesu a inwestycje zagraniczne (na przykładzie województwa krakowskiego)
Source:
Wpływ otoczenia regionalnego na konkurencyjność firm / kierownik projektu: Małgorzata BEDNARCZYK, s. 1-20. - Streszcz. - Bibliogr.
Research program:
31/KPiI/3/97/S
Signature:
NP-471/Magazyn
Nr:
2168328989
chapter in unpublished scientific work
See main document
59

Title:
Strategiczne uwarunkowania przekształceń własnościowych i ich wpływ na rozwój gospodarczy województwa krakowskiego
Source:
Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 125-142
ISBN:
83-87239-65-8
Nr:
2168251418
chapter in monograph
See main document
60

Title:
Przesłanki wyboru strategii zagranicznej w firmie niemieckiej = Reasons for the Choice of Foreign Strategy in the German Firm
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 1 (1997) , s. 95-107. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252780
article
61

Title:
"Qumak International" - dwa lata później
Source:
Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997, s. 473-483. - Załączniki
Nr:
2168268416
chapter in textbook
See main document
62

Title:
Przedsiębiorczość w dużych i małych firmach
Source:
Master of Business Administration. - nr 4 (1997) , s. 13-16
Nr:
2168367538
article
63

Title:
Koncepcje badania otoczenia organizacji = Conceptions of Investigating Environment of Organization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 473 (1997) , s. 21-33. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256438
article
64

Author:
Małgorzata Bednarczyk , Zbigniew Michalik , Paweł Przegaliński
Conference:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, Zakopane, Polska, od 1997-11-27 do 1997-11-30
Title:
Konkurencyjność VISTULI S.A. na tle branży odzieżowej = Competitive of VISTULA in the Clothing Industry
Source:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / red. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 428-434. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-901550-6-0
Nr:
2168240222
chapter in conference materials
See main document
65

Title:
"Qumak International" - start od zera
Source:
Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997, s. 459-471. - Załączniki
Nr:
2168268414
chapter in textbook
See main document
66

Title:
Inwestycje zagraniczne a rozwój przedsiębiorczości w województwie krakowskim
Source:
Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości / Kierownik tematu: Jan TARGALSKI, s. 1-17 [17-33] - Bibliogr.
Research program:
33/KPiI/2/96/S
Signature:
NP-283/Magazyn
Nr:
2168329401
chapter in unpublished scientific work
See main document
67

Title:
Strategiczny rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
Source:
Regionalny rozwój przedsiębiorczości / kier. tematu: Jan TARGALSKI, s. 1-21 [17-37] - Bibliogr.
Research program:
24/KPiI/2/95/S
Signature:
NP-367/Magazyn
Nr:
2168329135
chapter in unpublished scientific work
See main document
68

Author:
Title:
Restructuring the Cracow Region
Publisher address:
Hertford: University of Hertfordshire, 1996
Physical description:
35 s.; 21 cm
Series:
(Working Paper Series University of Hertfordshire Business School ; 10)
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345166
publishing series
69

Title:
Otoczenie i przedsiębiorczość w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
165 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 128)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168257412
monograph
70

Author:
Małgorzata Bednarczyk , Andrzej Węgrzynowski
Conference:
Konferencja naukowa nt. Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, Kraków, Polska, od 1996-10-23 do 1996-10-24
Title:
Koncepcja Parku Przemysłowego w Krakowie
Source:
Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości : materiały konferencyjne, Kraków, 23-24 października 1996 - Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 1996, s. 137-147 - Bibliogr.
Nr:
2168251222
chapter in conference materials
71

Title:
Problemy restrukturyzacji przemysłu w województwie krakowskim
Source:
Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Józefa Gajdy / [mater. zebrał i przygot. do druku Kazimierz GÓRKA] - Kraków: AE Wydawnictwo Uczelniane, 1996, s. 105-119
ISBN:
83-86439-80-7
Nr:
2168238842
chapter in monograph
See main document
72

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie marketingowe", Poznań-Kiekrz, Polska, od 1995-05-29 do 1995-05-30
Title:
Marketingowa orientacja banku lokalnego
Source:
Problematyka zarządzania marketingowego / red. Jerzy Boszko - Poznań: Wielkopolski Oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 1995, s. 25-36
Series:
(Zeszyty Naukowe Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Wielkopolski Oddział ; z. 2)
Nr:
2168331261
chapter in conference materials
73

Title:
Marketing w bankach lokalnych = Marketing at Local Banks
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach transformacji gospodarki : materiały konferencyjne : Jurata, wrzesień 1995 / red. Ryszard Rutka - Sopot: Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1995, s. 1[248]-9[256]. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248650
chapter in conference materials
74

Author:
Małgorzata Bednarczyk , Mariusz Kogut
Title:
Student przedsiębiorcą?
Source:
Materiały dydaktyczne do przedmiotu : podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 39-47
Nr:
2168242292
chapter in textbook
See main document
75

Title:
COMPUTER LTD - start od zera
Source:
Podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków : materiały pomocnicze do ćwiczeń / red. Jan TARGALSKI - Wyd. 2. - Kraków: AE, 1994, s. 7-19
ISBN:
83-86439-07-6
Nr:
2168335239
chapter in academic script
See main document
76

Title:
Zarządzanie innowacyjne: KFAP S.A.
Source:
Podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków : materiały pomocnicze do ćwiczeń / red. Jan TARGALSKI - Wyd. 2. - Kraków: AE, 1994, s. 21-38
ISBN:
83-86439-07-6
Nr:
2168335241
chapter in academic script
See main document
77

Title:
Zastosowanie koncepcji spin-off w przekształceniach przedsiębiorstw państwowych : (opis przypadku) = Application of Spin-off Procedure in Processes of Transformation of State-Owned Enterprises : a Case Study
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 444 (1994) , s. 5-13. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234114
article
78

Author:
Małgorzata Bednarczyk , Darko Deskovic
Title:
Spin-off - model prywatyzacji dużych przedsiębiorstw = Spin-off - the Model of Big Firm Privatization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 417 (1994) , s. 89-99. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168276379
article
79

Title:
COMPUTER LTD - start od zera
Source:
Materiały dydaktyczne do przedmiotu : podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 7-19
Nr:
2168242286
chapter in textbook
See main document
80

Title:
Zarządzanie innowacyjne : KFAP S.A.
Source:
Materiały dydaktyczne do przedmiotu : podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 21-38
Nr:
2168242288
chapter in textbook
See main document
81

Author:
Małgorzata Bednarczyk , Mariusz Kogut
Title:
Student przedsiębiorcą?
Source:
Podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków : materiały pomocnicze do ćwiczeń / red. Jan TARGALSKI - Wyd. 2. - Kraków: AE, 1994, s. 39-47
ISBN:
83-86439-07-6
Nr:
2168335251
chapter in academic script
See main document
82

Title:
Private Enterprise Development and the Economic and Political Restructuring of the Cracow Region in Poland
Source:
Privatization and Economic Reform in Central Europe : the Changing Business Climate / - Westport, CT; London: Quorum Books, 1994, s. 227-244 - Bibliogr.
Redakcja:
Rondinelli Dennis A.
ISBN:
0-89930-851-1
Nr:
2168281211
chapter in monograph
83

Title:
Działania dostosowawcze do Europejskiego Wspólnego Rynku = Adaptive Activities to European Common Market
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 44, nr 5 (520) (1993) , s. 5-7
Nr:
2168248820
article
84

Title:
Proces zmian w spółce skarbu państwa
Source:
Kierunki przekształceń form organizacyjnych / kierownik tematu: Jan TARGALSKI, s. 29-54
Research program:
1 1311 91 02
Signature:
NP-280/Magazyn
Nr:
2168329601
chapter in unpublished scientific work
See main document
85

Title:
Bank w roli doradcy przedsiębiorcy = Bank as Entrepreneur's Consultant
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 44, nr 3 (518) (1993) , s. 20-22
Nr:
2168248818
article
86

Title:
Koncepcja spin-off w przekształceniach przedsiębiorstw państwowych
Source:
Problemy restrukturyzacji przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki : XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Sopot-Jurata 23-24 września 1993 / red. Bogdan Nogalski - Sopot: Uniwersytet Gdański, 1993, s. 1 [139]-7 [145]
Nr:
2168260038
chapter in conference materials
87

Title:
Uwagi o zmianach własnościowych w gospodarce polskiej
Source:
Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / red. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1993, s. 85-96 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-11113-5
Nr:
2168226389
chapter in conference materials
See main document
88

Title:
Studium przedsiębiorczości
Opracowanie:
, Mroczkowski Tomasz
Publisher address:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1992
Physical description:
56 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168339845
89

Title:
Rozwój prywatnej przedsiębiorczości w województwie krakowskim = Development of Private Initiative in the Cracow Voivodeship
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 43, nr 7 (510) (1992) , s. 19-20
Nr:
2168248748
article
90

Author:
Małgorzata Bednarczyk , Albert Löhr
Title:
Etyka w biznesie : rozmowa z dr. Albertem Löhrem - laureatem nagrody Instytutu Gospodarki Narodowej
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 43, nr 9 (512), s. 21-22
Nr:
2168248822
voice in discussion / interview
91

Conference:
Niemcy i Polacy w procesie jedności europejskiej, Kraków, Polska, od 1991-10-28 do 1991-10-29
Title:
Die Wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Polen und der Bundesrepublik Deutschland
Source:
Niemcy i Polacy w procesie jedności europejskiej : referaty i dyskusja z konferencji w Krakowie, 28-29.10.1991 = Deutsche und Polen im europäischen Einigungsprozes / red. Jadwiga Kowalik - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Polsko-Niemieckie : Goethe-Institut Krakau : Katedra Stosunków Międzynarodowych INP-UJ, 1992, s. 82-89
Nr:
2168367534
chapter in conference materials
92

Title:
Some Remarks on Ownership Transformation in Polish Economy
Source:
Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory - Kraków: Cracow Academy of Economics, 1991, s. 1[65]-8[72]
Series:
(Seminar Papers ; no. 2)
Nr:
2168227260
chapter in conference materials
93

Title:
Rozwój prywatnej przedsiębiorczości w województwie krakowskim
Source:
Studium przedsiębiorczości / kier. tematu: Jan TARGALSKI, s. 20-37
Signature:
NP-87/Magazyn
Nr:
2168331587
chapter in unpublished scientific work
See main document
94

Title:
Metodyka badań naukowych
Source:
Zarządzanie badaniami naukowymi / red. Jerzy TRZCIENIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 10-27
Nr:
2168292257
chapter in academic script
See main document
95

Title:
Modele strategii decyzyjnych w zarządzaniu
Source:
Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, Józef MACHACZKA, s. 146-174
Signature:
NP-24/Magazyn
Nr:
2168232782
chapter in unpublished scientific work
See main document
96

Title:
Informacyjne aspekty operatywnego zarządzania w warunkach komputeryzacji = Informational Aspects of Routine Management in Circumstances of Computerization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 316 (1990) , s. 55-70. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168283353
article
97

Title:
Gospodarka remontowa jako przedmiot badań diagnostycznych = Basis for Diagnosis of Organization of Repair Policy in Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 260 (1988) , s. 147-164. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234948
article
98

Title:
Wybrane problemy diagnozy stanu organizacji gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1988) , s. 78-88
Nr:
2168225542
article
99

Title:
Metody badania układów informacyjno-decyzyjnych = Methods of Investigating the Information and Decision Systems
Source:
Metodologiczne aspekty zarządzania / [Red. nauk. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI] - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986, s. 173-185. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-04-02343-1
Nr:
2168241710
chapter in monograph
See main document
100

Title:
Podstawowe tendencje w badaniu potrzeb informacyjnych kierownictwa = Basic Trends in Research of Management's Informational Needs
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 195 (1984) , s. 103-119. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168269934
article
101

Title:
Ogólne założenia organizacji systemu banku danych = General Assumptions for the Organization of Data Bank System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 185 (1984) , s. 133-148. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261470
article
102

Title:
Model funkcjonowania systemu banku danych w przedsiębiorstwie = Model of Functioning of Data Bank System in the Enerprise
Source:
Organizacja i Kierowanie. - nr 2 (36) (1984) , s. 197-211. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168298549
article
103

Title:
Organizowanie banku danych w systemie informacyjno - decyzyjnym przedsiębiorstwa przemysłowego
Publisher address:
Kraków: , 1983
Physical description:
226 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/801
Nr:
2168312981
doctoral dissertation
104

Title:
Techniczno-programowe i organizacyjne uwarunkowania banku danych w przedsiębiorstwie = The Technical, Programme and Organizational Conditioning of the Data Banks in the Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 124 (1980) , s. 153-166. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168239292
article
Unpublished documents:
1

Title:
Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji ekonomicznej z Unią Europejską. Cz. 1
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
162 k.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
34/KZMiŚP/1/2003/S
Signature:
NP-894/1/Magazyn
Nr:
2168240478
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
81 k.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
83/KPiI/2/2002/S
Signature:
NP-816/Magazyn
Nr:
2168239636
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Zdolność do konkurowania firm w województwie małopolskim
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
153 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
38/KPiI/3/2000/S
Signature:
NP-684/Magazyn
Nr:
2168281631
unpublished scientific work
See related chapters
4

Title:
Monitoring konkurencyjności przedsiębiorstw i organizacji publicznych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
100, 29 k.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
81/KPiI/2/2001/S
Signature:
NP-738/Magazyn
Nr:
2168239622
unpublished scientific work
See related chapters
5

Title:
Konkurencyjność firm w regionie krakowskim
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
89 k.: il.; 30 cm
Notes:
Summ. przy niektórych art., Bibliogr. po niektórych art.
Research program:
39/KPiI/I/99/S
Signature:
NP-632/Magazyn
Nr:
2168333725
unpublished scientific work
See related chapters
6

Title:
Wpływ otoczenia regionalnego na konkurencyjność firm
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
[69] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy artykułach
Research program:
31/KPiI/3/97/S
Signature:
NP-471/Magazyn
Nr:
2168328987
unpublished scientific work
See related chapters
7

Title:
Szanse i zagrożenia rozwoju przedsiębiorczości
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
[95] k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. przy art., Bibliogr. po art.
Signature:
NP-307/Magazyn
Nr:
2168329755
unpublished scientific work
8

Title:
Raport z badań własnych nt. Wybrane strategie przekształceń własnościowych - holding
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
34, [13] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
45/KPiI/2/92/S
Signature:
NP-252/Magazyn
Nr:
2168329793
unpublished scientific work
9

Title:
Kierunki przekształceń form organizacyjnych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
63 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
H/12/204/90-2
Signature:
NP-70/Magazyn
Nr:
2168331743
unpublished scientific work
1
Aufbauprozess der Wettbewerbsvorteile als Ziel des strategischen Managements in kleinen Unternehmen am Beispiel des Uhren und Schmuckfachhandels / Ralf Scharenberg ; . - Kraków : , 2009. - 290 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Małgorzata Bednarczyk. - Bibliogr.
2
Województwo małopolskie jako region rozwoju biznesu turystycznego / Małgorzata Bednarczyk, Jarema Batorski, Diana Dryglas, Krzysztof WACH // W: Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym / red. Małgorzata Bednarczyk. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2006. - S. 73-122. - ISBN 83-233-2230-9 ; 978-83-233-2230-6
3
Wpływ wirtualizacji organizacji funkcjonowania małego przedsiębiorstwa na jego konkurencyjność / Marta NAJDA ; . - Kraków : , 2006. - 256 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Małgorzata Bednarczyk. - Bibliogr.
4
Podstawy metodyczne badań konkurencyjności / Marta NAJDA, Małgorzata Bednarczyk // W: Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym / red. Małgorzata Bednarczyk. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2006. - S. 55-72. - ISBN 83-233-2230-9 ; 978-83-233-2230-6
5
Wpływ otoczenia regionalnego na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w południowej Polsce / Krzysztof WACH ; . - Kraków : , 2006. - 238 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Małgorzata Bednarczyk. - Bibliogr.
6
Stan i tendencje rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim w latach 1999-2003 / Krzysztof WACH, Zbigniew Michalik, Małgorzata BEDNARCZYK, Andrzej Binda, Agnieszka Czekaj, Grzegorz Wielgus // W: Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska / red. Małgorzata BEDNARCZYK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 61-88. - ISBN 83-7252-253-7
7
Wpływ procesów przejęć na konkurencyjność przedsiębiorstw w województwie małopolskim / Zbigniew MICHALIK ; Promotor: Małgorzata BEDNARCZYK. - Kraków, 2004. - 287 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
8
W drodze do przedsiębiorczej administracji publicznej w Polsce = The Road to Entrepreneurship in Public Administration in Poland / Małgorzata BEDNARCZYK // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 2 (2004), s. 17-25. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
9
Jak monitorować konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw? / Małgorzata BEDNARCZYK // W: Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska / red. Małgorzata BEDNARCZYK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 7-13. - ISBN 83-7252-253-7
10
Kultura i biznes w procesie globalizacji / Małgorzata BEDNARCZYK, Krzysztof WACH // W: Naród, kultura i państwo w procesie globalizacji / red. Jarosław Rokicki, Monika Banaś. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2004. - S. 313-323. - ISBN 83-233-1904-9
11
Stan i tendencje rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Krzysztof WACH, Grzegorz Wielgus, Małgorzata BEDNARCZYK, Zbigniew MICHALIK, Marta NAJDA // W: Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska / red. Małgorzata BEDNARCZYK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 14-60. - ISBN 83-7252-253-7
12
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska / red. Małgorzata BEDNARCZYK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - 147 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-253-7
13
Stan i tendencje rozwojowe sektora MSP w Małopolsce w latach 1999-2003 / K. WACH, Z. MICHALIK, M. BEDNARCZYK, A. Binda, A. Czekaj, G. Wielgus // W: Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji ekonomicznej z Unią Europejską. Cz. 1 / kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK. - (2003), s. 57-94
14
Koncepcja i model badań / M. BEDNARCZYK // W: Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji ekonomicznej z Unią Europejską. Cz. 1 / kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK. - (2003), s. 4-7
15
Stan i tendencje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / K. WACH, G. Wielgus, M. BEDNARCZYK, M. NAJDA, Z. MICHALIK // W: Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji ekonomicznej z Unią Europejską. Cz. 1 / kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK. - (2003), s. 8-56
16
Sondaż zdolności do konkurowania szkół wyższych na małopolskim rynku usług edukacyjnych = A Poll of the Competitive Capacity of Higher Education Schools on the Małopolska Education Services Market / Małgorzata BEDNARCZYK, Krzysztof WACH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 622 (2003), s. 5-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15552. - ISSN 0208-7944
17
Przedsiębiorczość w organizacjach publicznych / Małgorzata BEDNARCZYK // W: Przedsiębiorczość w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską / red. Michał Trocki, Krzysztof Krajewski. - Warszawa: Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, 2003. - (Zarządzanie i Przedsiębiorczość). - S. 11-21. - Bibliogr. - ISBN 83-88432-24-9
18
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zmiany struktury handlu zagranicznego w Polsce / Wojciech ZYSK ; Promotor: Małgorzata BEDNARCZYK. - Kraków, 2003. - 289 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
19
Polityka i zasady ochrony konkurencji w Polsce / Małgorzata BEDNARCZYK // W: Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002) / red. Barbara PODOLEC. - Kraków: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy, 2003. - S. 59-75. - Bibliogr. - ISBN 83-918601-0-8
20
Kierunki zmian systemów zarządzania w przedsiębiorstwach / M. BEDNARCZYK, M. NAJDA // W: Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw / kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK. - (2002), s. 45-77
21
Koncepcja i model badań / M. BEDNARCZYK // W: Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw / kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK. - (2002), s. 4-5
22
Podstawy zarządzania konkurencyjnością przedsiębiorstw / Małgorzata BEDNARCZYK, Rafał Kusa // W: Zdolność do konkurowania firm w województwie małopolskim / kierownik tematu: Małgorzata BEDNARCZYK. - (2001), s. 5-34
23
Znaczenie badania otoczenia przedsiębiorstw dla wzrostu konkurencyjności / Małgorzata BEDNARCZYK, Mirosław KWIECIŃSKI // W: Zdolność do konkurowania firm w województwie małopolskim / kierownik tematu: Małgorzata BEDNARCZYK ; zespół autorów: Małgorzata BEDNARCZYK, Mirosław KWIECIŃSKI, Joanna Duda, Rafał Kusa, Zbigniew MICHALIK, Lesław Mika, Marta NAJDA. - (2001), s. 35-85
24
Organizacje publiczne : zarządzanie konkurencyjnością / Małgorzata BEDNARCZYK. - Warszawa ; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - 242, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-13574-3
25
Polityka i ochrona konkurencji w Polsce i Unii Europejskiej = Policy and Protection of Competition in Poland and European Union / Małgorzata BEDNARCZYK // W: Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem / red. Bogdan Nogalski, Jacek Rybicki. - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2001. - (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Organizacja i Zarządzanie ; 14). - S. 29-39. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88829-26-2
26
Przedsiębiorczość w organizacjach publicznych i przedsiębiorstwach / Małgorzata BEDNARCZYK // Zarządzanie i Edukacja. - numer specjalny 1 (2001), s. 43-64. - ISSN 1428-474X
27
Przedsiębiorczość i zastosowanie zaawansowanej TI w budowie przewagi konkurencyjnej / Małgorzata BEDNARCZYK, Marta NAJDA // W: Zdolność do konkurowania firm w województwie małopolskim / kierownik tematu: Małgorzata BEDNARCZYK. - (2001), s. 86-124. - Bibliogr.
28
Zachowania konkurencyjne przedsiębiorstw / Krzysztof WACH, Małgorzata BEDNARCZYK // W: Monitoring konkurencyjności przedsiębiorstw i organizacji publicznych / kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK. - (2001), s. 63-100. - Bibliogr.
29
Zachowania konkurencyjne przedsiębiorstw / Małgorzata BEDNARCZYK, Zbigniew MICHALIK // W: Monitoring konkurencyjności przedsiębiorstw i organizacji publicznych / kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK. - (2001), s. 4-34. - Bibliogr.
30
Wpływ prywatnej przedsiębiorczości na rozwój lokalny = Effect of Private Business on Local Development / Małgorzata BEDNARCZYK // W: Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001. - S. 313-319. - Summ. - ISBN 83-87493-91-0
31
Orientacja konkurencyjna w zarządzaniu przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi = Competitive Orientation in Management of Enterprises and Public Organizations / Małgorzata BEDNARCZYK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001), s. 19-34. - Summ. - ISSN 1506-7351
32
Konkurencyjność przedsiębiorstw i organizacji publicznych / Małgorzata BEDNARCZYK // W: Konkurencyjność firm w regionie krakowskim / Kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK. - (2000), s. 4-34
33
Privatisation and Development of Competitiveness of Polish Firms / Małgorzata BEDNARCZYK // W: Konkurencyjność firm w regionie krakowskim / Kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK. - (2000), s. 45-53. - Bibliogr.
34
Zarządzanie konkurencyjnością polskich przedsiębiorstw w obliczu procesów integracyjnych z Unią Europejską / Małgorzata BEDNARCZYK // W: Konkurencyjność firm w regionie krakowskim / Kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK. - (2000), s. 35-44. - Summ.
35
Qualifizierung als Produktwettbewerbsfaktor auf dem internationalen Markt / Gotthard Kirchner ; Promotor: Małgorzata BEDNARCZYK. - Kraków, 2000. - 157 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
36
Zmiany w polityce konkurowania na rynku usług bankowych : (na przykładzie województwa krakowskiego) / Małgorzata BEDNARCZYK // W: Rola konkurencji w kształtowaniu polskiego sektora bankowego / red. Ewa Miklaszewska. - Kraków: Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1999. - (Zeszyty Fundacji MCRD ; z. 38). - S. 119-134. - Bibliogr. - ISBN 83-87832-13-8
37
Znaczenie przedsiębiorczości w zarządzaniu dużymi firmami = The Significance of Initiative to the Management of Big Firms / Małgorzata BEDNARCZYK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 3 (1999), s. 45-53. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
38
Czynniki zarządzania w procesie rozwoju firmy / Ewa KOZIEŃ, Józef MACHACZKA, Małgorzata BEDNARCZYK // W: Przedsiębiorczość i rozwój firmy / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 87-114. - ISBN 83-7252-004-6
39
Wpływ inwestycji zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny : (na przykładzie województwa małopolskiego) = The Impact of Foreign Investment on Local and Regional Development: the Case of the Małopolska Province / Małgorzata BEDNARCZYK // W: Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.) / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Wydaw. AE, 1999. - S. 223-236. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-023-2
40
Studium przypadków zarządzania małą firmą : materiały do ćwiczeń / red. Małgorzata BEDNARCZYK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1999. - 36 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych rozdz. - ISBN 83-7252-007-0
41
Strategiczny rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Wybrane problemy = Strategic Development of Small and Medium-Sized Business. Selected Problems / Małgorzata BEDNARCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 529 (1999), s. 21-35. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
42
Regionalne otoczenie przedsiębiorstw zagranicznych na przykładzie województwa krakowskiego / Małgorzata BEDNARCZYK // W: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości / red. nauk. Mirosław Haffer, Stanisław Sudoł. - Toruń: Wydawnictwo UMK, 1999. - S. 191-200. - ISBN 83-231-1063-8
43
Makroekonomiczne uwarunkowania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw / Małgorzata BEDNARCZYK // W: Zarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Anna Jankowska-Kłapkowska, Marianna Księżyk, Adam PESZKO. - Kraków: [s.n.], 1999. - S. 21-30. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-907990-6-5
44
Wpływ otoczenia komunikacyjnego na redefinicje strategii konkurencji polskich przedsiębiorstw / Małgorzata BEDNARCZYK // W: Konkurencyjność przedsiębiorstw wobec wyzwań XXI wieku : materiały na konferencję zorganizowaną przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział we Wrocławiu oraz Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 239-243. - Bibliogr. - ISBN 83-7011-405-9
45
Zarządzanie konkurencyjnością polskich przedsiębiorstw w obliczu procesów integracyjnych z Unią Europejską = Management of Competitiveness of Polish Companies in the Face of Integration with the European Union / Małgorzata BEDNARCZYK // W: Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską / red. Zofia DACH. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1999. - S. 253-262. - Summ. - ISBN 83-907648-2-2
46
Przedsiębiorczość w przedsiębiorstwie / Małgorzata BEDNARCZYK // W: Przedsiębiorczość i rozwój firmy / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 131-153. - ISBN 83-7252-004-6
47
Wprowadzenie / Małgorzata BEDNARCZYK // W: Studium przypadków zarządzania małą firmą : materiały do ćwiczeń / red. Małgorzata BEDNARCZYK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1999. - S. 5-6. - ISBN 83-7252-007-0
48
Wpływ inwestycji zagranicznych na rozwój przedsiębiorczości w województwie krakowskim / Małgorzata BEDNARCZYK, Patrycja Dudek // W: Przedsiębiorczość a rozwój gospodarczy województwa krakowskiego : materiały z konferencji naukowej (Kraków-Zakopane, 12 i 13 XII 1997 r.) / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1999. - S. 59-78. - ISBN 83-87239-92-5
49
Otoczenie biznesu a inwestycje zagraniczne (na przykładzie województwa krakowskiego) = Business Environment and Foreign Investment (Taking the Cracow Voivodship as Example) / Małgorzata BEDNARCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 531 (1999), s. 21-37. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
50
Czy banki wspomagają restrukturyzację przedsiębiorstw? = Do the Banks Help in Restructuring? / Małgorzata BEDNARCZYK // W: Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada 1998 roku = Restructuring and Improvement of Economic Effectiveness in Enterprise : Papers from the International Scientific Conference, Zakopane-Kościelisko, November, 7-10th 1998 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie, 1998. - S. 702-707. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-901550-8-7
51
Inwestycje zagraniczne a rozwój przedsiębiorczości w województwie krakowskim = Foreign Investment and Development of Entrepreneurship in the Kraków Voivodship / Małgorzata BEDNARCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 519 (1998), s. 21-36. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
52
Przedsiębiorczość i nowe technologie jako czynnik rozwoju gospodarczego / Jan TARGALSKI, Kazimierz GÓRKA, Józefa FAMIELEC, Małgorzata BEDNARCZYK, Adam PESZKO, Małgorzata KOŻUCH, Małgorzata FUDALIŃSKA, Bogdan ROGODA // W: Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - S. 143-221. - ISBN 83-87239-65-8
53
Konkurencja na rynku lokalnym / Małgorzata BEDNARCZYK // W: Rozwój polskiego rynku bankowego : seminaria: "Banki zagraniczne na polskim rynku bankowym: partner czy konkurent?", Kraków, grudzień 1997, "Nowe produkty i usługi bankowe", Kraków, marzec 1997 / red. Ewa Miklaszewska. - Kraków: Fundacja MCRD, 1998. - (Zeszyty Fundacji MCRD ; z. 29). - S. 77-80. - ISBN 83-907813-9-5
54
Changes in Polish Banks' Marketing Strategy / Małgorzata BEDNARCZYK // W: Global Tendencies and Changes in East European Banking / ed. by Ewa Miklaszewska. - Kraków: Jagiellonian University, cop. 1998. - S. 389-395. - Bibliogr. - ISBN 83-907813-5-2
55
Konkurencyjność VISTULI S.A. na tle branży odzieżowej / Małgorzata BEDNARCZYK, Zbigniew MICHALIK, Paweł Przegaliński // W: Wpływ otoczenia regionalnego na konkurencyjność firm / kierownik projektu: Małgorzata BEDNARCZYK. - (1998), s. 1-10 [60-69]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
56
Model badania otoczenia organizacji = Models of Studying the Environment of an Organization / Małgorzata BEDNARCZYK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 2 (1998), s. 55-66. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
57
Wpływ inwestycji zagranicznych na rozwój przedsiębiorczości w województwie krakowskim / Małgorzata BEDNARCZYK, Patrycja Dudek // W: Wpływ otoczenia regionalnego na konkurencyjność firm / kierownik projektu: Małgorzata BEDNARCZYK. - (1998), s. 1-24 [21-44]. - Streszcz. - Bibliogr.
58
Otoczenie biznesu a inwestycje zagraniczne (na przykładzie województwa krakowskiego) / Małgorzata BEDNARCZYK // W: Wpływ otoczenia regionalnego na konkurencyjność firm / kierownik projektu: Małgorzata BEDNARCZYK. - (1998), s. 1-20. - Streszcz. - Bibliogr.
59
Strategiczne uwarunkowania przekształceń własnościowych i ich wpływ na rozwój gospodarczy województwa krakowskiego / Małgorzata BEDNARCZYK // W: Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - S. 125-142. - ISBN 83-87239-65-8
60
Przesłanki wyboru strategii zagranicznej w firmie niemieckiej = Reasons for the Choice of Foreign Strategy in the German Firm / Małgorzata BEDNARCZYK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 1 (1997), s. 95-107. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
61
"Qumak International" - dwa lata później / Małgorzata BEDNARCZYK // W: Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997. - S. 473-483. - Załączniki
62
Przedsiębiorczość w dużych i małych firmach / Małgorzata BEDNARCZYK // Master of Business Administration. - nr 4 (1997), s. 13-16. - ISSN 1231-0328
63
Koncepcje badania otoczenia organizacji = Conceptions of Investigating Environment of Organization / Małgorzata BEDNARCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 473 (1997), s. 21-33. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
64
Konkurencyjność VISTULI S.A. na tle branży odzieżowej = Competitive of VISTULA in the Clothing Industry / Małgorzata BEDNARCZYK, Zbigniew MICHALIK, Paweł Przegaliński // W: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 428-434. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-901550-6-0
65
"Qumak International" - start od zera / Małgorzata BEDNARCZYK // W: Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997. - S. 459-471. - Załączniki
66
Inwestycje zagraniczne a rozwój przedsiębiorczości w województwie krakowskim / Małgorzata BEDNARCZYK // W: Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości / Kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (1997), s. 1-17 [17-33]. - Bibliogr.
67
Strategiczny rozwój małych i średnich przedsiębiorstw / Małgorzata BEDNARCZYK // W: Regionalny rozwój przedsiębiorczości / kier. tematu: Jan TARGALSKI. - (1996), s. 1-21 [17-37]. - Bibliogr.
68
Restructuring the Cracow Region / Janusz KOT, Marek DZIURA, Ewa PIASECKA, Małgorzata BEDNARCZYK, J. Hardy, A. Rainnie. - Hertford : University of Hertfordshire, 1996. - 35 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - Working Paper Series / University of Hertfordshire Business School ; 10
69
Otoczenie i przedsiębiorczość w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą / Małgorzata BEDNARCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - 165 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 128)
70
Koncepcja Parku Przemysłowego w Krakowie / Małgorzata BEDNARCZYK, Andrzej Węgrzynowski // W: Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości : materiały konferencyjne, Kraków, 23-24 października 1996. - Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 1996. - S. 137-147. - Bibliogr.
71
Problemy restrukturyzacji przemysłu w województwie krakowskim / Małgorzata BEDNARCZYK, Marek DZIURA, Janusz KOT, Ewa PIASECKA // W: Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Józefa Gajdy / [mater. zebrał i przygot. do druku Kazimierz GÓRKA]. - Kraków: AE Wydawnictwo Uczelniane, 1996. - S. 105-119. - ISBN 83-86439-80-7
72
Marketingowa orientacja banku lokalnego / Małgorzata BEDNARCZYK, Bogdan ROGODA // W: Problematyka zarządzania marketingowego / red. Jerzy Boszko. - Poznań: Wielkopolski Oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 1995. - (Zeszyty Naukowe / Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Wielkopolski Oddział, ISSN 1233-3239 ; z. 2). - S. 25-36
73
Marketing w bankach lokalnych = Marketing at Local Banks / Małgorzata BEDNARCZYK, Bogdan ROGODA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach transformacji gospodarki : materiały konferencyjne : Jurata, wrzesień 1995 / red. Ryszard Rutka. - Sopot: Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1995. - S. 1[248]-9[256]. - Summ. - Bibliogr.
74
Student przedsiębiorcą? / Małgorzata BEDNARCZYK, Mariusz Kogut // W: Materiały dydaktyczne do przedmiotu : podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 39-47
75
COMPUTER LTD - start od zera / Małgorzata BEDNARCZYK // W: Podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków : materiały pomocnicze do ćwiczeń / red. Jan TARGALSKI. - Wyd. 2. - Kraków: AE, 1994. - S. 7-19. - ISBN 83-86439-07-6
76
Zarządzanie innowacyjne: KFAP S.A. / Małgorzata BEDNARCZYK // W: Podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków : materiały pomocnicze do ćwiczeń / red. Jan TARGALSKI. - Wyd. 2. - Kraków: AE, 1994. - S. 21-38. - ISBN 83-86439-07-6
77
Zastosowanie koncepcji spin-off w przekształceniach przedsiębiorstw państwowych : (opis przypadku) = Application of Spin-off Procedure in Processes of Transformation of State-Owned Enterprises : a Case Study / Małgorzata BEDNARCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 444 (1994), s. 5-13. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
78
Spin-off - model prywatyzacji dużych przedsiębiorstw = Spin-off - the Model of Big Firm Privatization / Małgorzata BEDNARCZYK, Darko Deskovic // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 417 (1994), s. 89-99. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
79
COMPUTER LTD - start od zera / Małgorzata BEDNARCZYK // W: Materiały dydaktyczne do przedmiotu : podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 7-19
80
Zarządzanie innowacyjne : KFAP S.A. / Małgorzata BEDNARCZYK // W: Materiały dydaktyczne do przedmiotu : podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 21-38
81
Student przedsiębiorcą? / Małgorzata BEDNARCZYK, Mariusz Kogut // W: Podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków : materiały pomocnicze do ćwiczeń / red. Jan TARGALSKI. - Wyd. 2. - Kraków: AE, 1994. - S. 39-47. - ISBN 83-86439-07-6
82
Private Enterprise Development and the Economic and Political Restructuring of the Cracow Region in Poland / Małgorzata BEDNARCZYK, Janusz JAWORSKI, Janusz KOT, Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Privatization and Economic Reform in Central Europe : the Changing Business Climate / . - Westport, CT; London: Quorum Books, 1994. - S. 227-244. - Bibliogr. - ISBN 0-89930-851-1
83
Działania dostosowawcze do Europejskiego Wspólnego Rynku = Adaptive Activities to European Common Market / Małgorzata BEDNARCZYK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 44, nr 5 (520) (1993), s. 5-7. - ISSN 0860-6846
84
Proces zmian w spółce skarbu państwa / Małgorzata BEDNARCZYK // W: Kierunki przekształceń form organizacyjnych / kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (1993), s. 29-54
85
Bank w roli doradcy przedsiębiorcy = Bank as Entrepreneur's Consultant / Małgorzata BEDNARCZYK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 44, nr 3 (518) (1993), s. 20-22. - ISSN 0860-6846
86
Koncepcja spin-off w przekształceniach przedsiębiorstw państwowych / Małgorzata BEDNARCZYK // W: Problemy restrukturyzacji przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki : XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Sopot-Jurata 23-24 września 1993 / [red. Bogdan Nogalski]. - Sopot: Uniwersytet Gdański, 1993. - S. 1 [139]-7 [145]
87
Uwagi o zmianach własnościowych w gospodarce polskiej / Małgorzata BEDNARCZYK, Jan TARGALSKI // W: Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1993. - S. 85-96. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11113-5
88
Studium przedsiębiorczości / oprac. Jan TARGALSKI, Tomasz Mroczkowski, Małgorzata BEDNARCZYK, Andrzej MASNY. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1992. - 56 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
89
Rozwój prywatnej przedsiębiorczości w województwie krakowskim = Development of Private Initiative in the Cracow Voivodeship / Małgorzata BEDNARCZYK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 43, nr 7 (510) (1992), s. 19-20. - ISSN 0860-6846
90
Etyka w biznesie : rozmowa z dr. Albertem Löhrem - laureatem nagrody Instytutu Gospodarki Narodowej / Małgorzata BEDNARCZYK, Albert Löhr // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 43, nr 9 (512) (1992), s. 21-22. - ISSN 0860-6846
91
Die Wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Polen und der Bundesrepublik Deutschland / Małgorzata BEDNARCZYK, Roman DOMASZEWICZ // W: Niemcy i Polacy w procesie jedności europejskiej : referaty i dyskusja z konferencji w Krakowie, 28-29.10.1991 = Deutsche und Polen im europäischen Einigungsprozes / red. Jadwiga Kowalik. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Polsko-Niemieckie : Goethe-Institut Krakau : Katedra Stosunków Międzynarodowych INP-UJ, 1992. - S. 82-89
92
Some Remarks on Ownership Transformation in Polish Economy / Małgorzata Bednarczyk and Jan TARGALSKI // W: Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory. - Kraków: Cracow Academy of Economics, 1991. - (Seminar Papers ; no. 2). - S. 1[65]-8[72]
93
Rozwój prywatnej przedsiębiorczości w województwie krakowskim / Małgorzata BEDNARCZYK // W: Studium przedsiębiorczości / kier. tematu: Jan TARGALSKI. - (1991), s. 20-37
94
Metodyka badań naukowych / Małgorzata BEDNARCZYK, Jan TARGALSKI // W: Zarządzanie badaniami naukowymi / red. Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 10-27
95
Modele strategii decyzyjnych w zarządzaniu / Jan TARGALSKI, Stanisław GALATA, Małgorzata BEDNARCZYK, Halina SMUTEK // W: Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, Józef MACHACZKA. - (1990), s. 146-174
96
Informacyjne aspekty operatywnego zarządzania w warunkach komputeryzacji = Informational Aspects of Routine Management in Circumstances of Computerization / Małgorzata BEDNARCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 316 (1990), s. 55-70. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
97
Gospodarka remontowa jako przedmiot badań diagnostycznych = Basis for Diagnosis of Organization of Repair Policy in Enterprises / Małgorzata BEDNARCZYK, Jan JAKUBOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 260 (1988), s. 147-164. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
98
Wybrane problemy diagnozy stanu organizacji gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie / Małgorzata BEDNARCZYK // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1988), s. 78-88. - ISSN 0079-578X
99
Metody badania układów informacyjno-decyzyjnych = Methods of Investigating the Information and Decision Systems / Małgorzata BEDNARCZYK // W: Metodologiczne aspekty zarządzania / [Red. nauk. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI]. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986. - S. 173-185. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-04-02343-1
100
Podstawowe tendencje w badaniu potrzeb informacyjnych kierownictwa = Basic Trends in Research of Management's Informational Needs / Małgorzata BEDNARCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 195 (1984), s. 103-119. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
101
Ogólne założenia organizacji systemu banku danych = General Assumptions for the Organization of Data Bank System / Małgorzata BEDNARCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 185 (1984), s. 133-148. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
102
Model funkcjonowania systemu banku danych w przedsiębiorstwie = Model of Functioning of Data Bank System in the Enerprise / Małgorzata BEDNARCZYK, Andrzej MALAWSKI // Organizacja i Kierowanie. - nr 2 (36) (1984), s. 197-211. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
103
Organizowanie banku danych w systemie informacyjno - decyzyjnym przedsiębiorstwa przemysłowego / Małgorzata BEDNARCZYK ; . - Kraków : , 1983. - 226 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Jerzy TRZCIENIECKI. - Bibliogr.
104
Techniczno-programowe i organizacyjne uwarunkowania banku danych w przedsiębiorstwie = The Technical, Programme and Organizational Conditioning of the Data Banks in the Enterprise / Małgorzata BEDNARCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 124 (1980), s. 153-166. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
105
Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji ekonomicznej z Unią Europejską. Cz. 1 / kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 162 k. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
106
Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw / kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 81 k. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
107
Zdolność do konkurowania firm w województwie małopolskim / kierownik tematu: Małgorzata BEDNARCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 153 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
108
Monitoring konkurencyjności przedsiębiorstw i organizacji publicznych / kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 100, 29 k. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
109
Konkurencyjność firm w regionie krakowskim / Kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 89 k. : il. ; 30 cm. - Summ. przy niektórych art. - Bibliogr. po niektórych art.
110
Wpływ otoczenia regionalnego na konkurencyjność firm / kierownik projektu: Małgorzata BEDNARCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - [69] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy artykułach
111
Szanse i zagrożenia rozwoju przedsiębiorczości / Jan TARGALSKI, Małgorzata BEDNARCZYK, Anna FRANCIK, Izabela KOŚĆ, Andrzej MASNY, Bogdan ROGODA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - [95] k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. przy art. - Bibliogr. po art.
112
Raport z badań własnych nt. Wybrane strategie przekształceń własnościowych - holding / Kierownik tematu: Jan TARGALSKI, zespół: Małgorzata BEDNARCZYK, Andrzej MASNY. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 34, [13] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
113
Kierunki przekształceń form organizacyjnych / Jan TARGALSKI (kierownik tematu), Małgorzata BEDNARCZYK, Grzegorz HAYDER, Andrzej MASNY. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 63 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Scharenberg R., (2009), Aufbauprozess der Wettbewerbsvorteile als Ziel des strategischen Managements in kleinen Unternehmen am Beispiel des Uhren und Schmuckfachhandels, Prom. Bednarczyk M., Kraków : , 290 k.
2
Bednarczyk M., Batorski J., Dryglas D., Wach K., (2006), Województwo małopolskie jako region rozwoju biznesu turystycznego. [W:] Bednarczyk M. (red.), Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 73-122.
3
Najda M., (2006), Wpływ wirtualizacji organizacji funkcjonowania małego przedsiębiorstwa na jego konkurencyjność, Prom. Bednarczyk M., Kraków : , 256 k.
4
Najda M., Bednarczyk M., (2006), Podstawy metodyczne badań konkurencyjności. [W:] Bednarczyk M. (red.), Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 55-72.
5
Wach K., (2006), Wpływ otoczenia regionalnego na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w południowej Polsce, Prom. Bednarczyk M., Kraków : , 238 k.
6
Wach K., Michalik Z., Bednarczyk M., Binda A., Czekaj A., Wielgus G., (2004), Stan i tendencje rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim w latach 1999-2003. [W:] Bednarczyk M. (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 61-88.
7
Michalik Z., (2004), Wpływ procesów przejęć na konkurencyjność przedsiębiorstw w województwie małopolskim, Prom. Bednarczyk M., Kraków : , 287 k.
8
Bednarczyk M., (2004), W drodze do przedsiębiorczej administracji publicznej w Polsce, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2, s. 17-25.
9
Bednarczyk M., (2004), Jak monitorować konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw?. [W:] Bednarczyk M. (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 7-13.
10
Bednarczyk M., Wach K., (2004), Kultura i biznes w procesie globalizacji. [W:] Rokicki J., Banaś M. (red.), Naród, kultura i państwo w procesie globalizacji, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 313-323.
11
Wach K., Wielgus G., Bednarczyk M., Michalik Z., Najda M., (2004), Stan i tendencje rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Bednarczyk M. (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 14-60.
12
Bednarczyk M. (red.), (2004), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 147 s.
13
Wach K., Michalik Z., Bednarczyk M., Binda A., Czekaj A., Wielgus G., (2003), Stan i tendencje rozwojowe sektora MSP w Małopolsce w latach 1999-2003. [W:] Bednarczyk M. (kierownik tematu), Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji ekonomicznej z Unią Europejską. Cz. 1, s. 57-94.
14
Bednarczyk M., (2003), Koncepcja i model badań. [W:] Małgorzata BEDNARCZYK (kierownik tematu), Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji ekonomicznej z Unią Europejską. Cz. 1, s. 4-7.
15
Wach K., Wielgus G., Bednarczyk M., Najda M., Michalik Z., (2003), Stan i tendencje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Bednarczyk M. (kierownik tematu), Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji ekonomicznej z Unią Europejską. Cz. 1, s. 8-56.
16
Bednarczyk M., Wach K., (2003), Sondaż zdolności do konkurowania szkół wyższych na małopolskim rynku usług edukacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 622, s. 5-20; https://bazekon.uek.krakow.pl/15552
17
Bednarczyk M., (2003), Przedsiębiorczość w organizacjach publicznych. [W:] Trocki M., Krajewski K. (red.), Przedsiębiorczość w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską, Warszawa : Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, s. 11-21.
18
Zysk W., (2003), Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zmiany struktury handlu zagranicznego w Polsce, Prom. Bednarczyk M., Kraków : , 289 k.
19
Bednarczyk M., (2003), Polityka i zasady ochrony konkurencji w Polsce. [W:] Podolec B. (red.), Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002), Kraków : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy, s. 59-75.
20
Bednarczyk M., Najda M., (2002), Kierunki zmian systemów zarządzania w przedsiębiorstwach. [W:] Bednarczyk M. (kierownik tematu), Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, s. 45-77.
21
Bednarczyk M., (2002), Koncepcja i model badań. [W:] Bednarczyk M. (kierownik tematu), Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, s. 4-5.
22
Bednarczyk M., Kusa R., (2001), Podstawy zarządzania konkurencyjnością przedsiębiorstw. [W:] Bednarczyk M. (kierownik tematu), Zdolność do konkurowania firm w województwie małopolskim, s. 5-34.
23
Bednarczyk M., Kwieciński M., (2001), Znaczenie badania otoczenia przedsiębiorstw dla wzrostu konkurencyjności. [W:] Bednarczyk M. (kierownik tematu), Zdolność do konkurowania firm w województwie małopolskim, s. 35-85.
24
Bednarczyk M., (2001), Organizacje publiczne: zarządzanie konkurencyjnością, Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 242, [1] s.
25
Bednarczyk M., (2001), Polityka i ochrona konkurencji w Polsce i Unii Europejskiej. [W:] Nogalski B., Rybicki J. (red.), Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem, Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 29-39.
26
Bednarczyk M., (2001), Przedsiębiorczość w organizacjach publicznych i przedsiębiorstwach, "Zarządzanie i Edukacja", numer specjalny 1, s. 43-64.
27
Bednarczyk M., Najda M., (2001), Przedsiębiorczość i zastosowanie zaawansowanej TI w budowie przewagi konkurencyjnej. [W:] Bednarczyk M. (kierownik tematu), Zdolność do konkurowania firm w województwie małopolskim, s. 86-124.
28
Wach K., Bednarczyk M., (2001), Zachowania konkurencyjne przedsiębiorstw. [W:] Bednarczyk M. (kierownik tematu), Monitoring konkurencyjności przedsiębiorstw i organizacji publicznych, s. 63-100.
29
Bednarczyk M., Michalik Z., (2001), Zachowania konkurencyjne przedsiębiorstw. [W:] Bednarczyk M. (kierownik tematu), Monitoring konkurencyjności przedsiębiorstw i organizacji publicznych, s. 4-34.
30
Bednarczyk M., (2001), Wpływ prywatnej przedsiębiorczości na rozwój lokalny. [W:] Harańczyk A. (red.), Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 313-319.
31
Bednarczyk M., (2001), Orientacja konkurencyjna w zarządzaniu przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 5, s. 19-34.
32
Bednarczyk M., (2000), Konkurencyjność przedsiębiorstw i organizacji publicznych. [W:] Bednarczyk M. (kierownik tematu), Konkurencyjność firm w regionie krakowskim, s. 4-34.
33
Bednarczyk M., (2000), Privatisation and Development of Competitiveness of Polish Firms. [W:] Bednarczyk M. (kierownik tematu), Konkurencyjność firm w regionie krakowskim, s. 45-53.
34
Bednarczyk M., (2000), Zarządzanie konkurencyjnością polskich przedsiębiorstw w obliczu procesów integracyjnych z Unią Europejską. [W:] Bednarczyk M. (kierownik tematu), Konkurencyjność firm w regionie krakowskim, s. 35-44.
35
Kirchner G., (2000), Qualifizierung als Produktwettbewerbsfaktor auf dem internationalen Markt, Prom. Bednarczyk M., Kraków : , 157 k.
36
Bednarczyk M., (1999), Zmiany w polityce konkurowania na rynku usług bankowych : (na przykładzie województwa krakowskiego). [W:] Miklaszewska E. (red.), Rola konkurencji w kształtowaniu polskiego sektora bankowego, Kraków : Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", s. 119-134.
37
Bednarczyk M., (1999), Znaczenie przedsiębiorczości w zarządzaniu dużymi firmami, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 3, s. 45-53.
38
Kozień E., Machaczka J., Bednarczyk M., (1999), Czynniki zarządzania w procesie rozwoju firmy. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość i rozwój firmy, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 87-114.
39
Bednarczyk M., (1999), Wpływ inwestycji zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny : (na przykładzie województwa małopolskiego). [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.), Kraków : Wydaw. AE, s. 223-236.
40
Bednarczyk M. (red.), (1999), Studium przypadków zarządzania małą firmą: materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 36 s.
41
Bednarczyk M., (1999), Strategiczny rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Wybrane problemy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 529, s. 21-35.
42
Bednarczyk M., (1999), Regionalne otoczenie przedsiębiorstw zagranicznych na przykładzie województwa krakowskiego. [W:] Haffer M., Sudoł S. (red.), Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, Toruń : Wydawnictwo UMK, s. 191-200.
43
Bednarczyk M., (1999), Makroekonomiczne uwarunkowania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. [W:] Jankowska-Kłapkowska A., Księżyk M., PESZKO A. (red.), Zarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka : wyzwania XXI wieku, Kraków : [s.n.], s. 21-30.
44
Bednarczyk M., (1999), Wpływ otoczenia komunikacyjnego na redefinicje strategii konkurencji polskich przedsiębiorstw. [W:] Konkurencyjność przedsiębiorstw wobec wyzwań XXI wieku : materiały na konferencję zorganizowaną przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział we Wrocławiu oraz Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 239-243.
45
Bednarczyk M., (1999), Zarządzanie konkurencyjnością polskich przedsiębiorstw w obliczu procesów integracyjnych z Unią Europejską. [W:] Dach Z. (red.), Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 253-262.
46
Bednarczyk M., (1999), Przedsiębiorczość w przedsiębiorstwie. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość i rozwój firmy, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 131-153.
47
Bednarczyk M., (1999), Wprowadzenie. [W:] Bednarczyk M. (red.), Studium przypadków zarządzania małą firmą : materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 5-6.
48
Bednarczyk M., Dudek P., (1999), Wpływ inwestycji zagranicznych na rozwój przedsiębiorczości w województwie krakowskim. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość a rozwój gospodarczy województwa krakowskiego : materiały z konferencji naukowej (Kraków-Zakopane, 12 i 13 XII 1997 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 59-78.
49
Bednarczyk M., (1999), Otoczenie biznesu a inwestycje zagraniczne (na przykładzie województwa krakowskiego), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 531, s. 21-37.
50
Bednarczyk M., (1998), Czy banki wspomagają restrukturyzację przedsiębiorstw?. [W:] Borowiecki R. (red.), Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada 1998 roku, Kraków : Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie, s. 702-707.
51
Bednarczyk M., (1998), Inwestycje zagraniczne a rozwój przedsiębiorczości w województwie krakowskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 519, s. 21-36.
52
Targalski J., Górka K., Famielec J., Bednarczyk M., Peszko A., Kożuch M., Fudalińska M., Rogoda B., (1998), Przedsiębiorczość i nowe technologie jako czynnik rozwoju gospodarczego. [W:] Targalski J. (red.), Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 143-221.
53
Bednarczyk M., (1998), Konkurencja na rynku lokalnym. [W:] Miklaszewska E. (red.), Rozwój polskiego rynku bankowego: seminaria: "Banki zagraniczne na polskim rynku bankowym: partner czy konkurent?", Kraków, grudzień 1997, "Nowe produkty i usługi bankowe", Kraków, marzec 1997, Kraków : Fundacja MCRD, s. 77-80.
54
Bednarczyk M., (1998), Changes in Polish Banks' Marketing Strategy. [W:] Miklaszewska E. (red.), Global Tendencies and Changes in East European Banking, Kraków : Jagiellonian University, s. 389-395.
55
Bednarczyk M., Michalik Z., Przegaliński P., (1998), Konkurencyjność VISTULI S.A. na tle branży odzieżowej. [W:] Bednarczyk M. (kierownik tematu), Wpływ otoczenia regionalnego na konkurencyjność firm, s. 1-10 [60-69].
56
Bednarczyk M., (1998), Model badania otoczenia organizacji, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 2, s. 55-66.
57
Bednarczyk M., Dudek P., (1998), Wpływ inwestycji zagranicznych na rozwój przedsiębiorczości w województwie krakowskim. [W:] Bednarczyk M. (kierownik tematu), Wpływ otoczenia regionalnego na konkurencyjność firm, s. 1-24 [21-44].
58
Bednarczyk M., (1998), Otoczenie biznesu a inwestycje zagraniczne (na przykładzie województwa krakowskiego). [W:] Bednarczyk M. (kierownik tematu), Wpływ otoczenia regionalnego na konkurencyjność firm, s. 1-20.
59
Bednarczyk M., (1998), Strategiczne uwarunkowania przekształceń własnościowych i ich wpływ na rozwój gospodarczy województwa krakowskiego. [W:] Targalski J. (red.), Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 125-142.
60
Bednarczyk M., (1997), Przesłanki wyboru strategii zagranicznej w firmie niemieckiej, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 1, s. 95-107.
61
Bednarczyk M., (1997), "Qumak International" - dwa lata później. [W:] KOZINA A., NALEPKA A. (red.), Księga kejsów biznesowych, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 473-483.
62
Bednarczyk M., (1997), Przedsiębiorczość w dużych i małych firmach, "Master of Business Administration", nr 4, s. 13-16.
63
Bednarczyk M., (1997), Koncepcje badania otoczenia organizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 473, s. 21-33.
64
Bednarczyk M., Michalik Z., Przegaliński P., (1997), Konkurencyjność VISTULI S.A. na tle branży odzieżowej. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 428-434.
65
Bednarczyk M., (1997), "Qumak International" - start od zera. [W:] KOZINA A., NALEPKA A. (red.), Księga kejsów biznesowych, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 459-471.
66
Bednarczyk M., (1997), Inwestycje zagraniczne a rozwój przedsiębiorczości w województwie krakowskim. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, s. 1-17 [17-33].
67
Bednarczyk M., (1996), Strategiczny rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Regionalny rozwój przedsiębiorczości, s. 1-21 [17-37].
68
Kot J., Dziura M., Piasecka E., Bednarczyk M., Hardy J., Rainnie A., (1996), Restructuring the Cracow Region, Hertford : University of Hertfordshire, 35 s.
69
Bednarczyk M., (1996), Otoczenie i przedsiębiorczość w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 128), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 165 s.
70
Bednarczyk M., Węgrzynowski A., (1996), Koncepcja Parku Przemysłowego w Krakowie. [W:] Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości : materiały konferencyjne, Kraków, 23-24 października 1996, Kraków : [Akademia Ekonomiczna], s. 137-147.
71
Bednarczyk M., Dziura M., Kot J., Piasecka E., (1996), Problemy restrukturyzacji przemysłu w województwie krakowskim. [W:] zebrał ma., druku Kazimierz GÓRKA (red.), Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Józefa Gajdy, Kraków : AE Wydawnictwo Uczelniane, s. 105-119.
72
Bednarczyk M., Rogoda B., (1995), Marketingowa orientacja banku lokalnego. [W:] Boszko J. (red.), Problematyka zarządzania marketingowego (Zeszyty Naukowe Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Wielkopolski Oddział; z. 2), Poznań : Wielkopolski Oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, s. 25-36.
73
Bednarczyk M., Rogoda B., (1995), Marketing w bankach lokalnych. [W:] Rutka R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach transformacji gospodarki : materiały konferencyjne : Jurata, wrzesień 1995, Sopot : Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, s. 1[248]-9[256].
74
Bednarczyk M., Kogut M., (1994), Student przedsiębiorcą?. [W:] Targalski J. (red.), Materiały dydaktyczne do przedmiotu : podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 39-47.
75
Bednarczyk M., (1994), COMPUTER LTD - start od zera. [W:] Targalski J. (red.), Podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków : materiały pomocnicze do ćwiczeń, Kraków : AE, s. 7-19.
76
Bednarczyk M., (1994), Zarządzanie innowacyjne: KFAP S.A.. [W:] Targalski J. (red.), Podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków : materiały pomocnicze do ćwiczeń, Kraków : AE, s. 21-38.
77
Bednarczyk M., (1994), Zastosowanie koncepcji spin-off w przekształceniach przedsiębiorstw państwowych (opis przypadku), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 444, s. 5-13.
78
Bednarczyk M., Deskovic D., (1994), Spin-off - model prywatyzacji dużych przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 417, s. 89-99.
79
Bednarczyk M., (1994), COMPUTER LTD - start od zera. [W:] Targalski J. (red.), Materiały dydaktyczne do przedmiotu : podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-19.
80
Bednarczyk M., (1994), Zarządzanie innowacyjne : KFAP S.A.. [W:] Targalski J. (red.), Materiały dydaktyczne do przedmiotu : podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 21-38.
81
Bednarczyk M., Kogut M., (1994), Student przedsiębiorcą?. [W:] Targalski J. (red.), Podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków : materiały pomocnicze do ćwiczeń, Kraków : AE, s. 39-47.
82
Bednarczyk M., Jaworski J., Kot J., Zieliński K., (1994), Private Enterprise Development and the Economic and Political Restructuring of the Cracow Region in Poland. [W:] . (red.), Privatization and Economic Reform in Central Europe : the Changing Business Climate, Westport, CT ; London : Quorum Books, s. 227-244.
83
Bednarczyk M., (1993), Działania dostosowawcze do Europejskiego Wspólnego Rynku, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 44, nr 5 (520), s. 5-7.
84
Bednarczyk M., (1993), Proces zmian w spółce skarbu państwa. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Kierunki przekształceń form organizacyjnych, s. 29-54.
85
Bednarczyk M., (1993), Bank w roli doradcy przedsiębiorcy, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 44, nr 3 (518), s. 20-22.
86
Bednarczyk M., (1993), Koncepcja spin-off w przekształceniach przedsiębiorstw państwowych. [W:] Nogalski B. (red.), Problemy restrukturyzacji przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki: XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Sopot-Jurata 23-24 września 1993, Sopot : Uniwersytet Gdański, s. 1 [139]-7 [145].
87
Bednarczyk M., Targalski J., (1993), Uwagi o zmianach własnościowych w gospodarce polskiej. [W:] Czekaj J. (red.), Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, s. 85-96.
88
Studium przedsiębiorczości, (1992), Kraków : Akad. Ekonomiczna, 56 s.
89
Bednarczyk M., (1992), Rozwój prywatnej przedsiębiorczości w województwie krakowskim, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 43, nr 7 (510), s. 19-20.
90
Bednarczyk M., Löhr A., (1992), Etyka w biznesie: rozmowa z dr. Albertem Löhrem - laureatem nagrody Instytutu Gospodarki Narodowej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 43, nr 9 (512), s. 21-22.
91
Bednarczyk M., Domaszewicz R., (1992), Die Wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Polen und der Bundesrepublik Deutschland. [W:] Kowalik J. (red.), Niemcy i Polacy w procesie jedności europejskiej : referaty i dyskusja z konferencji w Krakowie, 28-29.10.1991, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Polsko-Niemieckie : Goethe-Institut Krakau : Katedra Stosunków Międzynarodowych INP-UJ, s. 82-89.
92
Bednarczyk M., Targalski J., (1991), Some Remarks on Ownership Transformation in Polish Economy. [W:] Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory, Kraków : Cracow Academy of Economics, s. 1[65]-8[72].
93
Bednarczyk M., (1991), Rozwój prywatnej przedsiębiorczości w województwie krakowskim. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Studium przedsiębiorczości, s. 20-37.
94
Bednarczyk M., Targalski J., (1990), Metodyka badań naukowych. [W:] Trzcieniecki J. (red.), Zarządzanie badaniami naukowymi, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 10-27.
95
Targalski J., Galata S., Bednarczyk M., Smutek H., (1990), Modele strategii decyzyjnych w zarządzaniu. [W:] Stabryła A., Machaczka J. (kierownik tematu), Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze, s. 146-174.
96
Bednarczyk M., (1990), Informacyjne aspekty operatywnego zarządzania w warunkach komputeryzacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 316, s. 55-70.
97
Bednarczyk M., Jakubowicz J., (1988), Gospodarka remontowa jako przedmiot badań diagnostycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 260, s. 147-164.
98
Bednarczyk M., (1988), Wybrane problemy diagnozy stanu organizacji gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 78-88.
99
Bednarczyk M., (1986), Metody badania układów informacyjno-decyzyjnych. [W:] Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.), Metodologiczne aspekty zarządzania, Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 173-185.
100
Bednarczyk M., (1984), Podstawowe tendencje w badaniu potrzeb informacyjnych kierownictwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 195, s. 103-119.
101
Bednarczyk M., (1984), Ogólne założenia organizacji systemu banku danych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 185, s. 133-148.
102
Bednarczyk M., Malawski A., (1984), Model funkcjonowania systemu banku danych w przedsiębiorstwie, "Organizacja i Kierowanie", nr 2 (36), s. 197-211.
103
Bednarczyk M., (1983), Organizowanie banku danych w systemie informacyjno - decyzyjnym przedsiębiorstwa przemysłowego, Prom. Trzcieniecki J., Kraków : , 226 k.
104
Bednarczyk M., (1980), Techniczno-programowe i organizacyjne uwarunkowania banku danych w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 124, s. 153-166.
105
Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji ekonomicznej z Unią Europejską. Cz. 1, (2003), Bednarczyk M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 162 k.
106
Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, (2002), Bednarczyk M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 81 k.
107
Zdolność do konkurowania firm w województwie małopolskim, (2001), Bednarczyk M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 153 k.
108
Monitoring konkurencyjności przedsiębiorstw i organizacji publicznych, (2001), Bednarczyk M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 100, 29 k.
109
Konkurencyjność firm w regionie krakowskim, (2000), Bednarczyk M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 89 k.
110
Bednarczyk M. (red.), (1998), Wpływ otoczenia regionalnego na konkurencyjność firm, Kraków : Akademia Ekonomiczna, [69] k.
111
Targalski J., Bednarczyk M., Francik A., Kość I., Masny A., Rogoda B., (1995), Szanse i zagrożenia rozwoju przedsiębiorczości, Kraków : Akademia Ekonomiczna, [95] k.
112
Targalski J., Bednarczyk M., Masny A., (1993), Raport z badań własnych nt. Wybrane strategie przekształceń własnościowych - holding, Targalski J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 34, [13] k.
113
Targalski J., Bednarczyk M., Hayder G., Masny A., (1991), Kierunki przekształceń form organizacyjnych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 63 k.
1
@unpublished{UEK:51359,
author = "Ralf Scharenberg",
title = "Aufbauprozess der Wettbewerbsvorteile als Ziel des strategischen Managements in kleinen Unternehmen am Beispiel des Uhren und Schmuckfachhandels",
adress = "Kraków",
year = "2009",
}
2
@inbook{UEK:2168306581,
author = "Małgorzata Bednarczyk and Jarema Batorski and Diana Dryglas and Krzysztof Wach",
title = "Województwo małopolskie jako region rozwoju biznesu turystycznego",
booktitle = "Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym",
pages = "73-122",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2006",
isbn = "83-233-2230-9 ; 978-83-233-2230-6",
}
3
@unpublished{UEK:52596,
author = "Marta Najda",
title = "Wpływ wirtualizacji organizacji funkcjonowania małego przedsiębiorstwa na jego konkurencyjność",
adress = "Kraków",
year = "2006",
}
4
@inbook{UEK:2166373367,
author = "Marta Najda and Małgorzata Bednarczyk",
title = "Podstawy metodyczne badań konkurencyjności",
booktitle = "Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym",
pages = "55-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2006",
isbn = "83-233-2230-9 ; 978-83-233-2230-6",
}
5
@unpublished{UEK:52681,
author = "Krzysztof Wach",
title = "Wpływ otoczenia regionalnego na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w południowej Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2006",
}
6
@inbook{UEK:2168306317,
author = "Krzysztof Wach and Zbigniew Michalik and Małgorzata Bednarczyk and Andrzej Binda and Agnieszka Czekaj and Grzegorz Wielgus",
title = "Stan i tendencje rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim w latach 1999-2003",
booktitle = "Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska",
pages = "61-88",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-253-7",
}
7
@unpublished{UEK:2168234530,
author = "Zbigniew Michalik",
title = "Wpływ procesów przejęć na konkurencyjność przedsiębiorstw w województwie małopolskim",
adress = "Kraków",
year = "2004",
url = {},
}
8
@article{UEK:2168220848,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "W drodze do przedsiębiorczej administracji publicznej w Polsce",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "2",
pages = "17-25",
year = "2004",
}
9
@inbook{UEK:2166353798,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Jak monitorować konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw?",
booktitle = "Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska",
pages = "7-13",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-253-7",
}
10
@inbook{UEK:2168222006,
author = "Małgorzata Bednarczyk and Krzysztof Wach",
title = "Kultura i biznes w procesie globalizacji",
booktitle = "Naród, kultura i państwo w procesie globalizacji",
pages = "313-323",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-233-1904-9",
}
11
@inbook{UEK:2168306313,
author = "Krzysztof Wach and Grzegorz Wielgus and Małgorzata Bednarczyk and Zbigniew Michalik and Marta Najda",
title = "Stan i tendencje rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce",
booktitle = "Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska",
pages = "14-60",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-253-7",
}
12
@book{UEK:52319,
title = "Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-253-7",
}
13
@unpublished{UEK:2168240484,
author = "Krzysztof Wach and Zbigniew Michalik and Małgorzata Bednarczyk and Andrzej Binda and Agnieszka Czekaj and Grzegorz Wielgus",
title = "Stan i tendencje rozwojowe sektora MSP w Małopolsce w latach 1999-2003",
booktitle = "Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji ekonomicznej z Unią Europejską. Cz. 1",
pages = "57-94",
year = "2003",
}
14
@unpublished{UEK:2168240480,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Koncepcja i model badań",
booktitle = "Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji ekonomicznej z Unią Europejską. Cz. 1",
pages = "4-7",
year = "2003",
}
15
@unpublished{UEK:2168240482,
author = "Krzysztof Wach and Grzegorz Wielgus and Małgorzata Bednarczyk and Marta Najda and Zbigniew Michalik",
title = "Stan i tendencje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce",
booktitle = "Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji ekonomicznej z Unią Europejską. Cz. 1",
pages = "8-56",
year = "2003",
}
16
@article{UEK:2168221112,
author = "Małgorzata Bednarczyk and Krzysztof Wach",
title = "Sondaż zdolności do konkurowania szkół wyższych na małopolskim rynku usług edukacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "622",
pages = "5-20",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15552},
}
17
@inbook{UEK:2168241330,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Przedsiębiorczość w organizacjach publicznych",
booktitle = "Przedsiębiorczość w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską",
pages = "11-21",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-88432-24-9",
}
18
@unpublished{UEK:2168308263,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zmiany struktury handlu zagranicznego w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}
19
@inbook{UEK:2166176349,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Polityka i zasady ochrony konkurencji w Polsce",
booktitle = "Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002)",
pages = "59-75",
adress = "Kraków",
publisher = "Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy",
year = "2003",
isbn = "83-918601-0-8",
}
20
@unpublished{UEK:2168239672,
author = "Małgorzata Bednarczyk and Marta Najda",
title = "Kierunki zmian systemów zarządzania w przedsiębiorstwach",
booktitle = "Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw",
pages = "45-77",
year = "2002",
}
21
@unpublished{UEK:2168314523,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Koncepcja i model badań",
booktitle = "Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw",
pages = "4-5",
year = "2002",
}
22
@unpublished{UEK:2168306675,
author = "Małgorzata Bednarczyk and Rafał Kusa",
title = "Podstawy zarządzania konkurencyjnością przedsiębiorstw",
booktitle = "Zdolność do konkurowania firm w województwie małopolskim",
pages = "5-34",
year = "2001",
}
23
@unpublished{UEK:2168306677,
author = "Małgorzata Bednarczyk and Mirosław Kwieciński",
title = "Znaczenie badania otoczenia przedsiębiorstw dla wzrostu konkurencyjności",
booktitle = "Zdolność do konkurowania firm w województwie małopolskim",
pages = "35-85",
year = "2001",
}
24
@book{UEK:2168335043,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Organizacje publiczne : zarządzanie konkurencyjnością",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "2001",
url = {},
isbn = "83-01-13574-3",
}
25
@inbook{UEK:2168234744,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Polityka i ochrona konkurencji w Polsce i Unii Europejskiej",
booktitle = "Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem",
pages = "29-39",
adress = "Sopot",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-88829-26-2",
}
26
@article{UEK:2168367542,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Przedsiębiorczość w organizacjach publicznych i przedsiębiorstwach",
journal = "Zarządzanie i Edukacja",
number = "numer specjalny 1",
pages = "43-64",
year = "2001",
}
27
@unpublished{UEK:2168306679,
author = "Małgorzata Bednarczyk and Marta Najda",
title = "Przedsiębiorczość i zastosowanie zaawansowanej TI w budowie przewagi konkurencyjnej",
booktitle = "Zdolność do konkurowania firm w województwie małopolskim",
pages = "86-124",
year = "2001",
}
28
@unpublished{UEK:2168239630,
author = "Krzysztof Wach and Małgorzata Bednarczyk",
title = "Zachowania konkurencyjne przedsiębiorstw",
booktitle = "Monitoring konkurencyjności przedsiębiorstw i organizacji publicznych",
pages = "63-100",
year = "2001",
}
29
@unpublished{UEK:2168239624,
author = "Małgorzata Bednarczyk and Zbigniew Michalik",
title = "Zachowania konkurencyjne przedsiębiorstw",
booktitle = "Monitoring konkurencyjności przedsiębiorstw i organizacji publicznych",
pages = "4-34",
year = "2001",
}
30
@inbook{UEK:2168245210,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Wpływ prywatnej przedsiębiorczości na rozwój lokalny",
booktitle = "Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój",
pages = "313-319",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2001",
isbn = "83-87493-91-0",
}
31
@article{UEK:2168229808,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Orientacja konkurencyjna w zarządzaniu przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "5",
pages = "19-34",
year = "2001",
}
32
@unpublished{UEK:2168333729,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Konkurencyjność przedsiębiorstw i organizacji publicznych",
booktitle = "Konkurencyjność firm w regionie krakowskim",
pages = "4-34",
year = "2000",
}
33
@unpublished{UEK:2168333735,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Privatisation and Development of Competitiveness of Polish Firms",
booktitle = "Konkurencyjność firm w regionie krakowskim",
pages = "45-53",
year = "2000",
}
34
@unpublished{UEK:2168333733,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Zarządzanie konkurencyjnością polskich przedsiębiorstw w obliczu procesów integracyjnych z Unią Europejską",
booktitle = "Konkurencyjność firm w regionie krakowskim",
pages = "35-44",
year = "2000",
}
35
@unpublished{UEK:2168310945,
author = "Gotthard Kirchner",
title = "Qualifizierung als Produktwettbewerbsfaktor auf dem internationalen Markt",
adress = "Kraków",
year = "2000",
}
36
@inbook{UEK:2168238448,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Zmiany w polityce konkurowania na rynku usług bankowych : (na przykładzie województwa krakowskiego)",
booktitle = "Rola konkurencji w kształtowaniu polskiego sektora bankowego",
pages = "119-134",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji",
year = "1999",
url = {},
issn = "",
isbn = "83-87832-13-8",
}
37
@article{UEK:2168244568,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Znaczenie przedsiębiorczości w zarządzaniu dużymi firmami",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "3",
pages = "45-53",
year = "1999",
}
38
@inbook{UEK:2168306203,
author = "Ewa Kozień and Józef Machaczka and Małgorzata Bednarczyk",
title = "Czynniki zarządzania w procesie rozwoju firmy",
booktitle = "Przedsiębiorczość i rozwój firmy",
pages = "87-114",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-004-6",
}
39
@inbook{UEK:2168240244,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Wpływ inwestycji zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny : (na przykładzie województwa małopolskiego)",
booktitle = "Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.)",
pages = "223-236",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. AE",
year = "1999",
isbn = "83-7252-023-2",
}
40
@book{UEK:2168239788,
title = "Studium przypadków zarządzania małą firmą : materiały do ćwiczeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1999",
isbn = "83-7252-007-0",
}
41
@article{UEK:2168256502,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Strategiczny rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Wybrane problemy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "529",
pages = "21-35",
year = "1999",
}
42
@inbook{UEK:2168243826,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Regionalne otoczenie przedsiębiorstw zagranicznych na przykładzie województwa krakowskiego",
booktitle = "Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości",
pages = "191-200",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo UMK",
year = "1999",
isbn = "83-231-1063-8",
}
43
@inbook{UEK:2168359728,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Makroekonomiczne uwarunkowania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Zarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka : wyzwania XXI wieku",
pages = "21-30",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1999",
isbn = "83-907990-6-5",
}
44
@inbook{UEK:2168367550,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Wpływ otoczenia komunikacyjnego na redefinicje strategii konkurencji polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Konkurencyjność przedsiębiorstw wobec wyzwań XXI wieku : materiały na konferencję zorganizowaną przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział we Wrocławiu oraz Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk",
pages = "239-243",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7011-405-9",
}
45
@inbook{UEK:2168249428,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Zarządzanie konkurencyjnością polskich przedsiębiorstw w obliczu procesów integracyjnych z Unią Europejską",
booktitle = "Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską",
pages = "253-262",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "1999",
isbn = "83-907648-2-2",
}
46
@inbook{UEK:2168251084,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Przedsiębiorczość w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Przedsiębiorczość i rozwój firmy",
pages = "131-153",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-004-6",
}
47
@misc{UEK:2168239916,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Studium przypadków zarządzania małą firmą : materiały do ćwiczeń",
pages = "5-6",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1999",
isbn = "83-7252-007-0",
}
48
@inbook{UEK:2168242072,
author = "Małgorzata Bednarczyk and Patrycja Dudek",
title = "Wpływ inwestycji zagranicznych na rozwój przedsiębiorczości w województwie krakowskim",
booktitle = "Przedsiębiorczość a rozwój gospodarczy województwa krakowskiego : materiały z konferencji naukowej (Kraków-Zakopane, 12 i 13 XII 1997 r.)",
pages = "59-78",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1999",
isbn = "83-87239-92-5",
}
49
@article{UEK:2168257082,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Otoczenie biznesu a inwestycje zagraniczne (na przykładzie województwa krakowskiego)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "531",
pages = "21-37",
year = "1999",
}
50
@inbook{UEK:2168234366,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Czy banki wspomagają restrukturyzację przedsiębiorstw?",
booktitle = "Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada 1998 roku",
pages = "702-707",
adress = "Kraków",
publisher = "Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-901550-8-7",
}
51
@article{UEK:2168255254,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Inwestycje zagraniczne a rozwój przedsiębiorczości w województwie krakowskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "519",
pages = "21-36",
year = "1998",
}
52
@inbook{UEK:2168251420,
author = "Jan Targalski and Kazimierz Górka and Józefa Famielec and Małgorzata Bednarczyk and Adam Peszko and Małgorzata Kożuch and Małgorzata Fudalińska and Bogdan Rogoda",
title = "Przedsiębiorczość i nowe technologie jako czynnik rozwoju gospodarczego",
booktitle = "Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego",
pages = "143-221",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-87239-65-8",
}
53
@inbook{UEK:2168238428,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Konkurencja na rynku lokalnym",
booktitle = "Rozwój polskiego rynku bankowego : seminaria: "Banki zagraniczne na polskim rynku bankowym: partner czy konkurent?", Kraków, grudzień 1997, "Nowe produkty i usługi bankowe", Kraków, marzec 1997",
pages = "77-80",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja MCRD",
year = "1998",
issn = "",
isbn = "83-907813-9-5",
}
54
@inbook{UEK:2165887193,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Changes in Polish Banks' Marketing Strategy",
booktitle = "Global Tendencies and Changes in East European Banking",
pages = "389-395",
adress = "Kraków",
publisher = "Jagiellonian University",
year = "1998",
isbn = "83-907813-5-2",
}
55
@unpublished{UEK:2168329007,
author = "Małgorzata Bednarczyk and Zbigniew Michalik and Paweł Przegaliński",
title = "Konkurencyjność VISTULI S.A. na tle branży odzieżowej",
booktitle = "Wpływ otoczenia regionalnego na konkurencyjność firm",
pages = "1-10 [60-69]",
year = "1998",
}
56
@article{UEK:2168243086,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Model badania otoczenia organizacji",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "2",
pages = "55-66",
year = "1998",
}
57
@unpublished{UEK:2168328999,
author = "Małgorzata Bednarczyk and Patrycja Dudek",
title = "Wpływ inwestycji zagranicznych na rozwój przedsiębiorczości w województwie krakowskim",
booktitle = "Wpływ otoczenia regionalnego na konkurencyjność firm",
pages = "1-24 [21-44]",
year = "1998",
}
58
@unpublished{UEK:2168328989,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Otoczenie biznesu a inwestycje zagraniczne (na przykładzie województwa krakowskiego)",
booktitle = "Wpływ otoczenia regionalnego na konkurencyjność firm",
pages = "1-20",
year = "1998",
}
59
@inbook{UEK:2168251418,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Strategiczne uwarunkowania przekształceń własnościowych i ich wpływ na rozwój gospodarczy województwa krakowskiego",
booktitle = "Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego",
pages = "125-142",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-87239-65-8",
}
60
@article{UEK:2168252780,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Przesłanki wyboru strategii zagranicznej w firmie niemieckiej",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "1",
pages = "95-107",
year = "1997",
}
61
@inbook{UEK:2168268416,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Qumak International - dwa lata później",
booktitle = "Księga kejsów biznesowych",
pages = "473-483",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "1997",
}
62
@article{UEK:2168367538,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Przedsiębiorczość w dużych i małych firmach",
journal = "Master of Business Administration",
number = "4",
pages = "13-16",
year = "1997",
}
63
@article{UEK:2168256438,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Koncepcje badania otoczenia organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "473",
pages = "21-33",
year = "1997",
}
64
@inbook{UEK:2168240222,
author = "Małgorzata Bednarczyk and Zbigniew Michalik and Paweł Przegaliński",
title = "Konkurencyjność VISTULI S.A. na tle branży odzieżowej",
booktitle = "Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku",
pages = "428-434",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-901550-6-0",
}
65
@inbook{UEK:2168268414,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Qumak International - start od zera",
booktitle = "Księga kejsów biznesowych",
pages = "459-471",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "1997",
}
66
@unpublished{UEK:2168329401,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Inwestycje zagraniczne a rozwój przedsiębiorczości w województwie krakowskim",
booktitle = "Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości",
pages = "1-17 [17-33]",
year = "1997",
}
67
@unpublished{UEK:2168329135,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Strategiczny rozwój małych i średnich przedsiębiorstw",
booktitle = "Regionalny rozwój przedsiębiorczości",
pages = "1-21 [17-37]",
year = "1996",
}
68
@book{UEK:2168345166,
author = "Janusz Kot and Marek Dziura and Ewa Piasecka and Małgorzata Bednarczyk and J. Hardy and Al Rainnie",
title = "Restructuring the Cracow Region",
adress = "Hertford",
publisher = "University of Hertfordshire",
year = "1996",
issn = "",
}
69
@book{UEK:2168257412,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Otoczenie i przedsiębiorczość w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
issn = "0209-1674",
}
70
@inbook{UEK:2168251222,
author = "Małgorzata Bednarczyk and Andrzej Węgrzynowski",
title = "Koncepcja Parku Przemysłowego w Krakowie",
booktitle = "Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości : materiały konferencyjne, Kraków, 23-24 października 1996",
pages = "137-147",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
71
@inbook{UEK:2168238842,
author = "Małgorzata Bednarczyk and Marek Dziura and Janusz Kot and Ewa Piasecka",
title = "Problemy restrukturyzacji przemysłu w województwie krakowskim",
booktitle = "Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Józefa Gajdy",
pages = "105-119",
adress = "Kraków",
publisher = "AE Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1996",
isbn = "83-86439-80-7",
}
72
@inbook{UEK:2168331261,
author = "Małgorzata Bednarczyk and Bogdan Rogoda",
title = "Marketingowa orientacja banku lokalnego",
booktitle = "Problematyka zarządzania marketingowego",
pages = "25-36",
adress = "Poznań",
publisher = "Wielkopolski Oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa",
year = "1995",
issn = "1233-3239",
}
73
@inbook{UEK:2168248650,
author = "Małgorzata Bednarczyk and Bogdan Rogoda",
title = "Marketing w bankach lokalnych",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach transformacji gospodarki : materiały konferencyjne : Jurata, wrzesień 1995",
pages = "1[248]-9[256]",
adress = "Sopot",
publisher = "Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "1995",
}
74
@inbook{UEK:2168242292,
author = "Małgorzata Bednarczyk and Mariusz Kogut",
title = "Student przedsiębiorcą?",
booktitle = "Materiały dydaktyczne do przedmiotu : podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków",
pages = "39-47",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
75
@inbook{UEK:2168335239,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "COMPUTER LTD - start od zera",
booktitle = "Podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków : materiały pomocnicze do ćwiczeń",
pages = "7-19",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-07-6",
}
76
@inbook{UEK:2168335241,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Zarządzanie innowacyjne: KFAP S.A.",
booktitle = "Podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków : materiały pomocnicze do ćwiczeń",
pages = "21-38",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-07-6",
}
77
@article{UEK:2168234114,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Zastosowanie koncepcji spin-off w przekształceniach przedsiębiorstw państwowych : (opis przypadku)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "444",
pages = "5-13",
year = "1994",
}
78
@article{UEK:2168276379,
author = "Małgorzata Bednarczyk and Darko Deskovic",
title = "Spin-off - model prywatyzacji dużych przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "417",
pages = "89-99",
year = "1994",
}
79
@inbook{UEK:2168242286,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "COMPUTER LTD - start od zera",
booktitle = "Materiały dydaktyczne do przedmiotu : podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków",
pages = "7-19",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
80
@inbook{UEK:2168242288,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Zarządzanie innowacyjne : KFAP S.A.",
booktitle = "Materiały dydaktyczne do przedmiotu : podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków",
pages = "21-38",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
81
@inbook{UEK:2168335251,
author = "Małgorzata Bednarczyk and Mariusz Kogut",
title = "Student przedsiębiorcą?",
booktitle = "Podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków : materiały pomocnicze do ćwiczeń",
pages = "39-47",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-07-6",
}
82
@inbook{UEK:2168281211,
author = "Małgorzata Bednarczyk and Janusz Jaworski and Janusz Kot and Kazimierz Zieliński",
title = "Private Enterprise Development and the Economic and Political Restructuring of the Cracow Region in Poland",
booktitle = "Privatization and Economic Reform in Central Europe : the Changing Business Climate",
pages = "227-244",
adress = "Westport, CT; London",
publisher = "Quorum Books",
year = "1994",
isbn = "0-89930-851-1",
}
83
@article{UEK:2168248820,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Działania dostosowawcze do Europejskiego Wspólnego Rynku",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 44, 5 (520)",
pages = "5-7",
year = "1993",
}
84
@unpublished{UEK:2168329601,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Proces zmian w spółce skarbu państwa",
booktitle = "Kierunki przekształceń form organizacyjnych",
pages = "29-54",
year = "1993",
}
85
@article{UEK:2168248818,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Bank w roli doradcy przedsiębiorcy",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 44, 3 (518)",
pages = "20-22",
year = "1993",
}
86
@inbook{UEK:2168260038,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Koncepcja spin-off w przekształceniach przedsiębiorstw państwowych",
booktitle = "Problemy restrukturyzacji przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki : XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Sopot-Jurata 23-24 września 1993",
pages = "1 [139]-7 [145]",
adress = "Sopot",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "1993",
}
87
@inbook{UEK:2168226389,
author = "Małgorzata Bednarczyk and Jan Targalski",
title = "Uwagi o zmianach własnościowych w gospodarce polskiej",
booktitle = "Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
pages = "85-96",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1993",
isbn = "83-01-11113-5",
}
88
@book{UEK:2168339845,
title = "Studium przedsiębiorczości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1992",
}
89
@article{UEK:2168248748,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Rozwój prywatnej przedsiębiorczości w województwie krakowskim",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 43, 7 (510)",
pages = "19-20",
year = "1992",
}
90
@misc{UEK:2168248822,
author = "Małgorzata Bednarczyk and Albert Löhr",
title = "Etyka w biznesie : rozmowa z dr. Albertem Löhrem - laureatem nagrody Instytutu Gospodarki Narodowej",
booktitle = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 43, 9 (512)",
pages = "21-22",
year = "1992",
}
91
@inbook{UEK:2168367534,
author = "Małgorzata Bednarczyk and Roman Domaszewicz",
title = "Die Wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Polen und der Bundesrepublik Deutschland",
booktitle = "Niemcy i Polacy w procesie jedności europejskiej : referaty i dyskusja z konferencji w Krakowie, 28-29.10.1991",
pages = "82-89",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Polsko-Niemieckie : Goethe-Institut Krakau : Katedra Stosunków Międzynarodowych INP-UJ",
year = "1992",
}
92
@inbook{UEK:2168227260,
author = "Małgorzata Bednarczyk and Jan Targalski",
title = "Some Remarks on Ownership Transformation in Polish Economy",
booktitle = "Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory",
pages = "1[65]-8[72]",
adress = "Kraków",
publisher = "Cracow Academy of Economics",
year = "1991",
issn = "",
}
93
@unpublished{UEK:2168331587,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Rozwój prywatnej przedsiębiorczości w województwie krakowskim",
booktitle = "Studium przedsiębiorczości",
pages = "20-37",
year = "1991",
}
94
@inbook{UEK:2168292257,
author = "Małgorzata Bednarczyk and Jan Targalski",
title = "Metodyka badań naukowych",
booktitle = "Zarządzanie badaniami naukowymi",
pages = "10-27",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
95
@unpublished{UEK:2168232782,
author = "Jan Targalski and Stanisław Galata and Małgorzata Bednarczyk and Halina Smutek",
title = "Modele strategii decyzyjnych w zarządzaniu",
booktitle = "Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze",
pages = "146-174",
year = "1990",
}
96
@article{UEK:2168283353,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Informacyjne aspekty operatywnego zarządzania w warunkach komputeryzacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "316",
pages = "55-70",
year = "1990",
url = {},
}
97
@article{UEK:2168234948,
author = "Małgorzata Bednarczyk and Jan Jakubowicz",
title = "Gospodarka remontowa jako przedmiot badań diagnostycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "260",
pages = "147-164",
year = "1988",
}
98
@article{UEK:2168225542,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Wybrane problemy diagnozy stanu organizacji gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "78-88",
year = "1988",
}
99
@inbook{UEK:2168241710,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Metody badania układów informacyjno-decyzyjnych",
booktitle = "Metodologiczne aspekty zarządzania",
pages = "173-185",
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1986",
isbn = "83-04-02343-1",
}
100
@article{UEK:2168269934,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Podstawowe tendencje w badaniu potrzeb informacyjnych kierownictwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "195",
pages = "103-119",
year = "1984",
}
101
@article{UEK:2168261470,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Ogólne założenia organizacji systemu banku danych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "185",
pages = "133-148",
year = "1984",
}
102
@article{UEK:2168298549,
author = "Małgorzata Bednarczyk and Andrzej Malawski",
title = "Model funkcjonowania systemu banku danych w przedsiębiorstwie",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "2 (36)",
pages = "197-211",
year = "1984",
}
103
@unpublished{UEK:2168312981,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Organizowanie banku danych w systemie informacyjno - decyzyjnym przedsiębiorstwa przemysłowego",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
104
@article{UEK:2168239292,
author = "Małgorzata Bednarczyk",
title = "Techniczno-programowe i organizacyjne uwarunkowania banku danych w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "124",
pages = "153-166",
year = "1980",
}
105
@unpublished{UEK:2168240478,
title = "Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji ekonomicznej z Unią Europejską. Cz. 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
106
@unpublished{UEK:2168239636,
title = "Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
107
@unpublished{UEK:2168281631,
title = "Zdolność do konkurowania firm w województwie małopolskim",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
108
@unpublished{UEK:2168239622,
title = "Monitoring konkurencyjności przedsiębiorstw i organizacji publicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
109
@unpublished{UEK:2168333725,
title = "Konkurencyjność firm w regionie krakowskim",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
110
@unpublished{UEK:2168328987,
title = "Wpływ otoczenia regionalnego na konkurencyjność firm",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
111
@unpublished{UEK:2168329755,
author = "Jan Targalski and Małgorzata Bednarczyk and Anna Francik and Izabela Kość and Andrzej Masny and Bogdan Rogoda",
title = "Szanse i zagrożenia rozwoju przedsiębiorczości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
112
@unpublished{UEK:2168329793,
author = "Jan Targalski and Małgorzata Bednarczyk and Andrzej Masny",
title = "Raport z badań własnych nt. Wybrane strategie przekształceń własnościowych - holding",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
113
@unpublished{UEK:2168331743,
author = "Jan Targalski and Małgorzata Bednarczyk and Grzegorz Hayder and Andrzej Masny",
title = "Kierunki przekształceń form organizacyjnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID