Publications of the selected author
1

Title:
"Europejskie dziedzictwo w otwartych kolekcjach cyfrowych" i inne konferencje
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Access mode:
Nr:
2168341477
varia
2

Title:
Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich 2018 r.
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (51)
Access mode:
Nr:
2168330263
varia
3

Title:
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - kilka uwag o statusie bibliotekarzy
Source:
Biuletyn EBIB. - nr 1 (178) (2018) , s. 1-7. - Tytuł numeru: Biblioteki i bibliotekarze w mediach społecznościowych - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168329899
article
4

Title:
Status bibliotekarza uczelni publicznej - jeszcze słów kilka
Source:
Biuletyn EBIB. - nr 6 (183) (2018) , s. 1-6. - Tytuł numeru: Współpraca bibliotek z naukowcami - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168330423
unreviewed article
5

Title:
Konferencja w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (49)
Access mode:
Nr:
2168315975
varia
6

Title:
Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich 2016 r.
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (48)
Access mode:
Nr:
2168311037
varia
7

Title:
Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich 2015 r.
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (46). - [odczyt: 14.01.2016]
Access mode:
Nr:
2168299199
varia
8

Title:
Kartka z dziejów Biblioteki
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (64) (2015) , s. 28-29
Access mode:
Nr:
2168292493
unreviewed article
9

Title:
Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników systemu VTLS-Virtua, 2015 rok
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (45). - [odczyt: 04.09.2015]
Access mode:
Nr:
2168296235
varia
10

Title:
Anna Sokołowska-Gogut (1944-2013)
Source:
Organizatorzy, bibliografowie, dydaktycy / red. Elżbieta Dudzińska - Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015, s. 178-184 - Bibliogr.
Series:
(Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; 14)
ISBN:
978-83-64203-50-3
Nr:
2168299351
chapter in monograph
11

Title:
Konferencja naukowa : "E-eksplozja: narzędzia - metody - użytkownicy" - sprawozdanie
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (43). - [odczyt: 12.01.2015]
Access mode:
Nr:
2168287381
varia
12

Title:
Księgozbiór oo. Kamedułów z Bielan w Bibliotece Jagiellońskiej
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (41). - [odczyt: 13.12.2013] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168267208
varia
13

Title:
Pożegnanie Ani Sokołowskiej-Gogut
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - numer specjalny (3). - [odczyt: 13.12.2013]
Access mode:
Nr:
2168267272
varia
14

Title:
Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, 19-20 września 2013 Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (42). - [odczyt: 13.01.2014]
Access mode:
Nr:
2168268956
varia
15

Title:
Konferencja w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (41). - [odczyt: 13.12.2013] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168267240
varia
16

Title:
Biblioteka
Source:
Kurier UEK. - nr 2 (54), wyd. specjalne (2013) , s. 22
Access mode:
Nr:
2168272786
unreviewed article
17

Title:
Problemy związane z urlopami bibliotekarzy
Source:
Biuletyn EBIB. - nr 4 (140) (2013) , s. 1-6. - Tytuł numeru: Biblioteki uczelni niepublicznych i ich problemy - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168260398
article
18

Title:
Biblioteka w nowym roku akademickim 2013/2014
Source:
Kurier UEK. - nr 5 (57) (2013) , s. 22-23
Access mode:
Nr:
2168268942
unreviewed article
19

Title:
Reminiscencje z wycieczki po bibliotekach [dokument elektroniczny]
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 9 (38) (2011) . - [odczyt: 18.01.2012]
Access mode:
Nr:
2168222824
unreviewed article
20

Title:
Scalanie katalogu komputerowego BG UEK z katalogiem NUKAT [dokument elektroniczny]
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (37) (2011) . - [odczyt: 21.07.2011]
Access mode:
Nr:
2167729366
unreviewed article
21

Title:
XVI Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna Biblioteki, informacja, książka : interdyscyplinarne badania i praktyka w XXI wieku ( w dziesięciolecie śmierci prof. dr hab. Wiesława Bieńkowskiego)
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (35). - [ odczyt: 04.05.2011]
Access mode:
Nr:
2166466148
varia
22

Title:
Sprawozdanie za 2009 rok - dydaktyka
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (35). - [odczyt: 04.05.2011]
Access mode:
Nr:
2166464498
varia
23

Conference:
XVI Międzynarodowa Konferencja Edukacyjno-Naukowa Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego "Biblioteki, informacja, książka: interdyscyplinarne badania i praktyka w XXI wieku", Kraków, Polska, od 2010-06-07 do 2010-06-08
Title:
Elektroniczne zasoby biblioteczne oraz "cyfrowe" projekty tworzone w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Electronic Library Resources and Digital Projects Carried out at the Main Library of The Krakow University of Economics [dokument elektroniczny]
Source:
Biblioteki, informacja, książka : interdyscyplinarne badania i praktyka 21 wieku : w dziesięciolecie śmierci prof. dra hab. Wiesława Bieńkowskiego = Libraries, Information, Books : Interdisciplinary Research and Practice in 21st Century : of the 10th Anniversary of Professor Wiesław Bieńkowski's Death / red. Maria Kocójowa - Kraków: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Jagielloński, 2010, s. 325-336. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. ref. - Bibliogr.
Series:
(ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa ; nr 7)
ISBN:
97-8392159-34-6
Nr:
2165104621
chapter in conference materials
24

Title:
Sprawozdanie ze spotkania w Centrum NUKAT
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (34). - [odczyt: 09.05.2011]
Access mode:
Nr:
2166503315
varia
25

Title:
Sprawozdanie z zebrania Rady Bibliotecznej z dnia 16 listopada 2009 r.
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (34). - [odczyt: 03.09.2020]
Access mode:
Nr:
2168349540
varia
26

Title:
Biblioteka : klucz do sukcesu użytkowników
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (31). - [odczyt: 09.05.2011]
Access mode:
Nr:
2166504411
varia
27

Title:
Podsumowanie dydaktyki bibliotecznej za 2007 r. oraz porównanie ze statystyką dydaktyki za 2006 r. wraz z wnioskami jej dotyczącymi
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (31). - [odczyt: 09.05.2011]
Access mode:
Nr:
2166504384
varia
28

Title:
Znaczenie dla użytkowników organizacji komunikacji naukowej w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Organization of Scholarly Communication in the Main Library of the Cracow University of Economics and its Significance for the Users [dokument elektroniczny]
Source:
Biblioteka - klucz do sukcesu użytkowników = Library - the key to users' success / red. Maria Kocójowa - Kraków: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Jagielloński, 2008, s. 71-79. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa ; nr 5)
ISBN:
978-83-921593-7-7
Access mode:
Nr:
2166357371
chapter in conference materials
29

Title:
II Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników VTLS Virtua
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (31). - [odczyt: 09.05.2011]
Access mode:
Nr:
2166504254
varia
30

Title:
Sprawozdanie za 2007 rok: dydaktyka
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (31). - [odczyt: 09.05.2011]
Access mode:
Nr:
2166504057
varia
31

Title:
Sprawozdanie za 2006 rok: dydaktyka
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 29 (2007) . - [odczyt: 09.05.2011]
Access mode:
Nr:
2166503897
unreviewed article
32

Title:
Telepraca w bibliotekach jako element aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych lub przebywających na urlopach wychowawczych = Teleworking in Libraries as a Way of Involving Disabled People and Employees being on Nurturing Leave
Source:
E-włączenie czy e-wyobcowanie? E-inicjatywy bibliotek, archiwów, muzeów i uczelni w walce z alienacją społeczną w Polsce i na świecie = E-inclusion or E-isolation? E-initiatives of Libraries, Archives, Museums and Universities to Combat Social Exclusion in Poland and Abroad / red. Maria Kocójowa - Kraków: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006, s. 39-44. - Streszcz., Summ. - Bibliogr.
Series:
(ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa ; nr 2)
ISBN:
83-921593-1-4
Access mode:
Nr:
2168247126
chapter in conference materials
33

Title:
Sprawozdanie za 2006 rok: dydaktyka
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 27. - [odczyt: 08.06.2020]
Access mode:
Nr:
2168347738
varia
34

Title:
Wątpliwości interpretacyjne wynikające z nieścisłych zapisów ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym"
Source:
Biuletyn EBIB. - nr 2(72) (2006) . - Tytuł numeru: @your library
Access mode:
Nr:
2166452527
article
35

Title:
E-włączenie czy e-wyobcowanie? Sprawozdanie z konferencji
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 27. - [odczyt: 03.06.2020]
Access mode:
Nr:
2168347598
varia
36

Title:
NUKAT - rozwój i metodyka tworzenia katalogu centralnego, 06-07.11.2004 r.
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 25 (2005) . - [odczyt: 09.05.2011]
Access mode:
Nr:
2166672014
unreviewed article
37

Title:
Ustawa
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 26. - [odczyt: 23.07.2020]
Access mode:
Nr:
2168348748
varia
38

Title:
Spotkanie Europejskiej Grupy Użytkowników VTLS, 24-26.08.2005 r.
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 26. - [odczyt: 21.07.2020]
Access mode:
Nr:
2168348692
varia
39

Title:
Uprawnienia pracownicze bibliotekarzy w świetle Prawa o szkolnictwie wyższym
Source:
Biuletyn EBIB. - nr 9(70) (2005) . - Tytuł numeru: Fundusze UE w bibliotekach - przegląd projektów : badania, teorie, wizje
Access mode:
Nr:
2166452777
article
40

Title:
Wrocław - Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 24. - [odczyt: 27.07.2020]
Access mode:
Nr:
2168348816
varia
41

Title:
FRBR (efebryzacja) - nowa filozofia katalogowania
Source:
Bibliotekarz. - nr 9 (2004) , s. 9-13 - Bibliogr.
Nr:
2168335851
article
42

Conference:
NUKAT - rozwój i metodyka tworzenia katalogu centralnego. Konferencja. Biblioteka Uniwersytecka (Warszawa), Warszawa, Polska, od 2004-12-06 do 2004-12-07
Title:
Nowe idzie...zmian w bibliotekarstwie zatrzymać już nie można [dokument elektroniczny]
Source:
Materiały z konferencji na temat: "NUKAT - rozwój i metodyka tworzenia katalogu centralnego" - Warszawa: Sekcja Dokumentów Wtórnych BUW, 2004, s. 1-8. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Konferencje i Warsztaty BUW ; nr 2)
Nr:
2168334835
chapter in conference materials
43

Title:
Status bibliotekarzy w projekcie ustawy o szkolnictwie wyższym
Source:
Atest : ochrona pracy. - nr 8 (2003) , s. 26-27
Access mode:
Note another doc.:
Także: E. Golec-Nycz, (2003), Pozycja bibliotekarzy w świetle projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, "Biuletyn EBIB", nr 9, http://www.ebib.pl/2003/49/golec.php
Nr:
2168361092
unreviewed article
44

Title:
Rola współczesnego bibliotekarza w społeczeństwie informacyjnym
Source:
Biuletyn EBIB. - nr 7(47) (2003) . - Tytuł numeru: Społeczeństwo informacyjne - co i jak budujemy?
Access mode:
Nr:
2168361098
article
1
"Europejskie dziedzictwo w otwartych kolekcjach cyfrowych" i inne konferencje / Elżbieta GOLEC-NYCZ // W: Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - (2019)1 ekran. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=52&Art=ks_konf_2019. - ISSN 2082-5005
2
Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich 2018 r. / Elżbieta GOLEC-NYCZ // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 1 (51) (2018)1 ekran. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=51&Art=ks_zjazd_KDBASP. - ISSN 2082-5005
3
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - kilka uwag o statusie bibliotekarzy / Elżbieta GOLEC-NYCZ // Biuletyn EBIB [on-line]. - nr 1 (178) (2018), s. 1-7. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Biblioteki i bibliotekarze w mediach społecznościowych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/86/87. - ISSN 1507-7187
4
Status bibliotekarza uczelni publicznej - jeszcze słów kilka / Elżbieta GOLEC-NYCZ // Biuletyn EBIB [on-line]. - nr 6 (183) (2018), s. 1-6. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Współpraca bibliotek z naukowcami. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/40/43. - ISSN 1507-7187
5
Konferencja w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie / Elżbieta GOLEC-NYCZ // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 1 (49) (2017)1 ekran. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=49&Art=ks_upkrakow. - ISSN 2082-5005
6
Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich 2016 r. / Elżbieta GOLEC-NYCZ // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 2 (48) (2016)1 ekran. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=48&Art=ks_kdbasp. - ISSN 2082-5005
7
Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich 2015 r. / Elżbieta GOLEC-NYCZ // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 2 (46) (2015)1 ekran. - [odczyt: 14.01.2016]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=46&Art=ks_kdbasp. - ISSN 2082-5005
8
Kartka z dziejów Biblioteki / Elżbieta GOLEC-NYCZ // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (64) (2015), s. 28-29. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_03_maj_final_small. - ISSN 1689-7757
9
Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników systemu VTLS-Virtua, 2015 rok / Elżbieta GOLEC-NYCZ, Aneta KANIA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 1 (45) (2015)1 ekran. - [odczyt: 04.09.2015]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=45&Art=ks_vtls. - ISSN 2082-5005
10
Anna Sokołowska-Gogut (1944-2013) / Elżbieta GOLEC-NYCZ // W: Organizatorzy, bibliografowie, dydaktycy / [red. tomu Elżbieta Dudzińska]. - Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015. - (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych, ISSN 1230-4662 ; 14). - S. 178-184. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64203-50-3
11
Konferencja naukowa : "E-eksplozja: narzędzia - metody - użytkownicy" - sprawozdanie / Elżbieta GOLEC-NYCZ // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 1 (43) (2014)1 ekran. - [odczyt: 12.01.2015]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=43&Art=ks_uj. - ISSN 2082-5005
12
Księgozbiór oo. Kamedułów z Bielan w Bibliotece Jagiellońskiej / Elżbieta GOLEC-NYCZ // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 1 (41) (2013)1 ekran. - [odczyt: 13.12.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=41&Art=art_ksiegozbior_kamedulow. - ISSN 2082-5005
13
Pożegnanie Ani Sokołowskiej-Gogut / Elżbieta GOLEC-NYCZ // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - numer specjalny (3) (2013)1 ekran. - [odczyt: 13.12.2013]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=NS3&Art=Golec_E. - ISSN 2082-5005
14
Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, 19-20 września 2013 Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach / Elżbieta GOLEC-NYCZ // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 2 (42) (2013)3 ekran. - [odczyt: 13.01.2014]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=42&Art=spr_kdbasp. - ISSN 2082-5005
15
Konferencja w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie / Elżbieta GOLEC-NYCZ // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 1 (41) (2013)1 ekran. - [odczyt: 13.12.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=41&Art=ks_up. - ISSN 2082-5005
16
Biblioteka / Elżbieta GOLEC-NYCZ // Kurier UEK. - nr 2 (54), wyd. specjalne (2013), s. 22. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/nr_54_2013-03_kurieruek_40str-net. - ISSN 1689-7757
17
Problemy związane z urlopami bibliotekarzy / Elżbieta GOLEC-NYCZ // Biuletyn EBIB [on-line]. - nr 4 (140) (2013), s. 1-6. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Biblioteki uczelni niepublicznych i ich problemy. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/456/528. - ISSN 1507-7187
18
Biblioteka w nowym roku akademickim 2013/2014 / Elżbieta GOLEC-NYCZ // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 5 (57) (2013), s. 22-23. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www. - ISSN 1689-7757
19
Reminiscencje z wycieczki po bibliotekach [Dokument elektroniczny] / Ela GOLEC-NYCZ // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 9 (38) (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.01.2012]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=38&Art=a_reminiscencje. - ISSN 2082-5005
20
Scalanie katalogu komputerowego BG UEK z katalogiem NUKAT [Dokument elektroniczny] / Elżbieta GOLEC-NYCZ // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 1 (37) (2011)1 ekran. - [odczyt: 21.07.2011]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=37&Art=a_scalanie_katalogu. - ISSN 2082-5005
21
XVI Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna Biblioteki, informacja, książka : interdyscyplinarne badania i praktyka w XXI wieku ( w dziesięciolecie śmierci prof. dr hab. Wiesława Bieńkowskiego) / Elżbieta GOLEC-NYCZ, Arek POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 1 (35) (2010)1 ekran. - [ odczyt: 04.05.2011]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=35&Art=ks_miedzynarodowa_konferencja_edukacyjna_biblioteki_informacja_ksiazka. - ISSN 2082-5005
22
Sprawozdanie za 2009 rok - dydaktyka / E. GOLEC-NYCZ // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 1 (35) (2010)1 ekran. - [odczyt: 04.05.2011]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=35&Art=spr_sprawozdanie_za_2010_rok_dydaktyka. - ISSN 2082-5005
23
Elektroniczne zasoby biblioteczne oraz "cyfrowe" projekty tworzone w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Electronic Library Resources and Digital Projects Carried out at the Main Library of The Krakow University of Economics / Elżbieta GOLEC-NYCZ, Barbara ŻABA // W: Biblioteki, informacja, książka : interdyscyplinarne badania i praktyka 21 wieku : w dziesięciolecie śmierci prof. dra hab. Wiesława Bieńkowskiego [Dokument elektroniczny] = Libraries, Information, Books : Interdisciplinary Research and Practice in 21st Century : of the 10th Anniversary of Professor Wiesław Bieńkowski's Death / red. Maria Kocójowa. - Kraków: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Jagielloński, 2010. - 1 dysk optyczny (DVD) : kolor. ; 12 cm. - (Seria III, ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, ISSN 1896-3846 ; nr 7). - S. 325-336. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. ref. - Bibliogr. - ISBN 97-8392159-34-6
24
Sprawozdanie ze spotkania w Centrum NUKAT / Elżbieta GOLEC-NYCZ // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Anita MEDOŃ-WOSZ. - nr 2 (34) (2009)1 ekran. - [odczyt: 09.05.2011]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=34&Art=spr_002. - ISSN 2082-5005
25
Sprawozdanie z zebrania Rady Bibliotecznej z dnia 16 listopada 2009 r. / sprawozdała Elżbieta GOLEC-NYCZ // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Anita MEDOŃ-WOSZ. - nr 2 (34) (2009)1 ekran. - [odczyt: 03.09.2020]. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=34&Art=spr_001. - ISSN 2082-5005
26
Biblioteka : klucz do sukcesu użytkowników / Elżbieta GOLEC-NYCZ // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Anna OSIEWALSKA, Anita MEDOŃ-WOSZ. - nr 2 (31) (2008)1 ekran. - [odczyt: 09.05.2011]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=31&Art=024. - ISSN 2082-5005
27
Podsumowanie dydaktyki bibliotecznej za 2007 r. oraz porównanie ze statystyką dydaktyki za 2006 r. wraz z wnioskami jej dotyczącymi / Elżbieta GOLEC-NYCZ // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Anna OSIEWALSKA, Anita MEDOŃ-WOSZ. - nr 2 (31) (2008)1 ekran. - [odczyt: 09.05.2011]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=31&Art=017. - ISSN 2082-5005
28
Znaczenie dla użytkowników organizacji komunikacji naukowej w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Organization of Scholarly Communication in the Main Library of the Cracow University of Economics and its Significance for the Users / Elżbieta GOLEC-NYCZ // W: Biblioteka - klucz do sukcesu użytkowników [Dokument elektroniczny] = Library - the key to users' success / red. Maria Kocójowa. - Kraków: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Jagielloński, 2008. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - (ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, ISSN 1896-3846 ; nr 5). - S. 71-79. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-921593-7-7. - Pełny tekst: http://www-old.inib.uj.edu.pl/wyd_iinb/s3_z5/golecnycz-n.pdf
29
II Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników VTLS Virtua / Elżbieta GOLEC-NYCZ // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Anna OSIEWALSKA, Anita MEDOŃ-WOSZ. - nr 2 (31) (2008)1 ekran. - [odczyt: 09.05.2011]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=31&Art=025. - ISSN 2082-5005
30
Sprawozdanie za 2007 rok: dydaktyka / Elżbieta GOLEC-NYCZ // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Anna OSIEWALSKA, Anita MEDOŃ-WOSZ. - nr 2 (31) (2008)1 ekran. - [odczyt: 09.05.2011]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=31&Art=016. - ISSN 2082-5005
31
Sprawozdanie za 2006 rok: dydaktyka / Elżbieta GOLEC-NYCZ // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / red. Anna OSIEWALSKA. - nr 29 (2007)1 ekran. - [odczyt: 09.05.2011]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=022&Wybor=29. - ISSN 1640-0550
32
Telepraca w bibliotekach jako element aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych lub przebywających na urlopach wychowawczych = Teleworking in Libraries as a Way of Involving Disabled People and Employees being on Nurturing Leave / Elżbieta GOLEC-NYCZ, Anna OSIEWALSKA // W: E-włączenie czy e-wyobcowanie? E-inicjatywy bibliotek, archiwów, muzeów i uczelni w walce z alienacją społeczną w Polsce i na świecie [on-line] = E-inclusion or E-isolation? E-initiatives of Libraries, Archives, Museums and Universities to Combat Social Exclusion in Poland and Abroad / red. Maria Kocójowa. - Kraków: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. - (ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, ISSN 1896-3846 ; nr 2). - S. 39-44. - Streszcz., Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-921593-1-4. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/konferencje/1200000898/ksiazka/PDF/osiewalska-n.pdf
33
Sprawozdanie za 2006 rok: dydaktyka / Elżbieta GOLEC-NYCZ // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / red. Anna OSIEWALSKA. - nr 27 (2006)1 ekran. - [odczyt: 08.06.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=022&Wybor=29. - ISSN 1640-0550
34
Wątpliwości interpretacyjne wynikające z nieścisłych zapisów ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" / Elżbieta GOLEC-NYCZ // Biuletyn EBIB [on-line]. - nr 2(72) (2006)1 ekran. - Tytuł numeru: @your library. - Pełny tekst: http://www.ebib.pl/2006/72/golec.php. - ISSN 1507-7187
35
E-włączenie czy e-wyobcowanie? Sprawozdanie z konferencji / Elżbieta GOLEC-NYCZ // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / red. Anna OSIEWALSKA. - nr 27 (2006)1 ekran. - [odczyt: 03.06.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=007&Wybor=27. - ISSN 1640-0550
36
NUKAT - rozwój i metodyka tworzenia katalogu centralnego, 06-07.11.2004 r. / Danuta DOMALEWSKA, Elżbieta GOLEC-NYCZ // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 25 (2005)1 ekran. - [odczyt: 09.05.2011]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=010_03&Wybor=25. - ISSN 1640-0550
37
Ustawa / Elżbieta GOLEC-NYCZ // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 26 (2005)1 ekran. - [odczyt: 23.07.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=010&Wybor=26. - ISSN 1640-0550
38
Spotkanie Europejskiej Grupy Użytkowników VTLS, 24-26.08.2005 r. / Elżbieta GOLEC-NYCZ // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 26 (2005)1 ekran. - [odczyt: 21.07.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008_06&Wybor=26. - ISSN 1640-0550
39
Uprawnienia pracownicze bibliotekarzy w świetle Prawa o szkolnictwie wyższym / Elżbieta GOLEC-NYCZ // Biuletyn EBIB [on-line]. - nr 9(70) (2005)5 ekranów. - Tytuł numeru: Fundusze UE w bibliotekach - przegląd projektów : badania, teorie, wizje. - Pełny tekst: http://www.ebib.pl/2005/70/golec-nycz.php. - ISSN 1507-7187
40
Wrocław - Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Elżbieta GOLEC-NYCZ // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 24 (2004)1 ekran. - [odczyt: 27.07.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=009_01&Wybor=24. - ISSN 1640-0550
41
FRBR (efebryzacja) - nowa filozofia katalogowania / Elżbieta GOLEC-NYCZ // Bibliotekarz. - nr 9 (2004), s. 9-13. - Bibliogr. - ISSN 0208-4333
42
Nowe idzie...zmian w bibliotekarstwie zatrzymać już nie można / Elżbieta GOLEC-NYCZ, Danuta DOMALEWSKA // W: Materiały z konferencji na temat: "NUKAT - rozwój i metodyka tworzenia katalogu centralnego" [Dokument elektroniczny]. - Warszawa: Sekcja Dokumentów Wtórnych BUW, 2004. - (Konferencje i Warsztaty BUW ; nr 2). - S. 1-8. - Streszcz. - Bibliogr.
43
Status bibliotekarzy w projekcie ustawy o szkolnictwie wyższym / Elżbieta GOLEC-NYCZ // Atest : ochrona pracy. - nr 8 (2003), s. 26-27. - Pełny tekst: https://www.atest.com.pl/teksty,aa0308_3. - ISSN 1230-4700
44
Rola współczesnego bibliotekarza w społeczeństwie informacyjnym / Elżbieta GOLEC-NYCZ // Biuletyn EBIB [on-line]. - nr 7(47) (2003)1 ekran. - Tytuł numeru: Społeczeństwo informacyjne - co i jak budujemy?. - Pełny tekst: http://www.ebib.pl/2003/47/golec.php. - ISSN 1507-7187
1
Golec-Nycz E., (2019), "Europejskie dziedzictwo w otwartych kolekcjach cyfrowych" i inne konferencje. [W:] Potempa A., Pudełko J. (red.), Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
2
Golec-Nycz E., (2018), Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich 2018 r., "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (51); https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=51&Art=ks_zjazd_KDBASP
3
Golec-Nycz E., (2018), Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - kilka uwag o statusie bibliotekarzy, "Biuletyn EBIB" [on-line], nr 1 (178), s. 1-7; http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/86/87
4
Golec-Nycz E., (2018), Status bibliotekarza uczelni publicznej - jeszcze słów kilka, "Biuletyn EBIB" [on-line], nr 6 (183), s. 1-6; http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/40/43
5
Golec-Nycz E., (2017), Konferencja w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (49); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=49&Art=ks_upkrakow
6
Golec-Nycz E., (2016), Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich 2016 r., "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (48); http://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=48&Art=ks_kdbasp
7
Golec-Nycz E., (2015), Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich 2015 r., "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (46); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=46&Art=ks_kdbasp
8
Golec-Nycz E., (2015), Kartka z dziejów Biblioteki, "Kurier UEK", nr 3 (64), s. 28-29; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_03_maj_final_small
9
Golec-Nycz E., Kania A., (2015), Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników systemu VTLS-Virtua, 2015 rok, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (45); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=45&Art=ks_vtls
10
Golec-Nycz E., (2015), Anna Sokołowska-Gogut (1944-2013). [W:] Dudzińska (red.), Organizatorzy, bibliografowie, dydaktycy (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych; 14), Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, s. 178-184.
11
Golec-Nycz E., (2014), Konferencja naukowa : "E-eksplozja: narzędzia - metody - użytkownicy" - sprawozdanie, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (43); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=43&Art=ks_uj
12
Golec-Nycz E., (2013), Księgozbiór oo. Kamedułów z Bielan w Bibliotece Jagiellońskiej, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (41); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=41&Art=art_ksiegozbior_kamedulow
13
Golec-Nycz E., (2013), Pożegnanie Ani Sokołowskiej-Gogut, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], numer specjalny (3); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=NS3&Art=Golec_E
14
Golec-Nycz E., (2013), Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, 19-20 września 2013 Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (42); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=42&Art=spr_kdbasp
15
Golec-Nycz E., (2013), Konferencja w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (41); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=41&Art=ks_up
16
Golec-Nycz E., (2013), Biblioteka, "Kurier UEK", nr 2 (54), wyd. specjalne, s. 22; http://issuu.com/uek_krakow/docs/nr_54_2013-03_kurieruek_40str-net
17
Golec-Nycz E., (2013), Problemy związane z urlopami bibliotekarzy, "Biuletyn EBIB" [on-line], nr 4 (140), s. 1-6; http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/456/528
18
Golec-Nycz E., (2013), Biblioteka w nowym roku akademickim 2013/2014, "Kurier UEK", nr 5 (57), s. 22-23; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www
19
Golec-Nycz E., (2011), Reminiscencje z wycieczki po bibliotekach, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 9 (38); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=38&Art=a_reminiscencje
20
Golec-Nycz E., (2011), Scalanie katalogu komputerowego BG UEK z katalogiem NUKAT, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (37); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=37&Art=a_scalanie_katalogu
21
Golec-Nycz E., Potempa A., (2010), XVI Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna Biblioteki, informacja, książka : interdyscyplinarne badania i praktyka w XXI wieku ( w dziesięciolecie śmierci prof. dr hab. Wiesława Bieńkowskiego), "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (35); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=35&Art=ks_miedzynarodowa_konferencja_edukacyjna_biblioteki_informacja_ksiazka
22
Golec-Nycz E., (2010), Sprawozdanie za 2009 rok - dydaktyka, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (35); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=35&Art=spr_sprawozdanie_za_2010_rok_dydaktyka
23
Golec-Nycz E., Żaba B., (2010), Elektroniczne zasoby biblioteczne oraz "cyfrowe" projekty tworzone w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. [W:] Kocójowa M. (red.), Biblioteki, informacja, książka : interdyscyplinarne badania i praktyka 21 wieku : w dziesięciolecie śmierci prof. dra hab. Wiesława Bieńkowskiego [Dokument elektroniczny]. (ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa; nr 7), Kraków : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Jagielloński, s. 325-336.
24
Golec-Nycz E., (2009), Sprawozdanie ze spotkania w Centrum NUKAT, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (34); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=34&Art=spr_002
25
Golec-Nycz E., (2009), Sprawozdanie z zebrania Rady Bibliotecznej z dnia 16 listopada 2009 r., "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (34); https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=34&Art=spr_001
26
Golec-Nycz E., (2008), Biblioteka : klucz do sukcesu użytkowników, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (31); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=31&Art=024
27
Golec-Nycz E., (2008), Podsumowanie dydaktyki bibliotecznej za 2007 r. oraz porównanie ze statystyką dydaktyki za 2006 r. wraz z wnioskami jej dotyczącymi, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (31); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=31&Art=017
28
Golec-Nycz E., (2008), Znaczenie dla użytkowników organizacji komunikacji naukowej w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. [W:] Kocójowa M. (red.), Biblioteka - klucz do sukcesu użytkowników [Dokument elektroniczny]. (ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa; nr 5), Kraków : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Jagielloński, s. 71-79.
29
Golec-Nycz E., (2008), II Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników VTLS Virtua, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (31); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=31&Art=025
30
Golec-Nycz E., (2008), Sprawozdanie za 2007 rok: dydaktyka, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (31); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=31&Art=016
31
Golec-Nycz E., (2007), Sprawozdanie za 2006 rok: dydaktyka, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 29; http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=022&Wybor=29
32
Golec-Nycz E., Osiewalska A., (2006), Telepraca w bibliotekach jako element aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych lub przebywających na urlopach wychowawczych. [W:] Kocójowa M. (red.), E-włączenie czy e-wyobcowanie? E-inicjatywy bibliotek, archiwów, muzeów i uczelni w walce z alienacją społeczną w Polsce i na świecie [on-line]. (ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa; nr 2), Kraków : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 39-44.
33
Golec-Nycz E., (2006), Sprawozdanie za 2006 rok: dydaktyka, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 27; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=022&Wybor=29
34
Golec-Nycz E., (2006), Wątpliwości interpretacyjne wynikające z nieścisłych zapisów ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym", "Biuletyn EBIB" [on-line], nr 2(72); http://www.ebib.pl/2006/72/golec.php
35
Golec-Nycz E., (2006), E-włączenie czy e-wyobcowanie? Sprawozdanie z konferencji, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 27; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=007&Wybor=27
36
Domalewska D., Golec-Nycz E., (2005), NUKAT - rozwój i metodyka tworzenia katalogu centralnego, 06-07.11.2004 r., "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 25; http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=010_03&Wybor=25
37
Golec-Nycz E., (2005), Ustawa, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 26; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=010&Wybor=26
38
Golec-Nycz E., (2005), Spotkanie Europejskiej Grupy Użytkowników VTLS, 24-26.08.2005 r., "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 26; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008_06&Wybor=26
39
Golec-Nycz E., (2005), Uprawnienia pracownicze bibliotekarzy w świetle Prawa o szkolnictwie wyższym, "Biuletyn EBIB" [on-line], nr 9(70); http://www.ebib.pl/2005/70/golec-nycz.php
40
Golec-Nycz E., (2004), Wrocław - Zakład Narodowy im. Ossolińskich, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 24; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=009_01&Wybor=24
41
Golec-Nycz E., (2004), FRBR (efebryzacja) - nowa filozofia katalogowania, "Bibliotekarz", nr 9, s. 9-13.
42
Golec-Nycz E., Domalewska D., (2004), Nowe idzie...zmian w bibliotekarstwie zatrzymać już nie można. [W:] Materiały z konferencji na temat: "NUKAT - rozwój i metodyka tworzenia katalogu centralnego" [Dokument elektroniczny], Warszawa : Sekcja Dokumentów Wtórnych BUW, s. 1-8.
43
Golec-Nycz E., (2003), Status bibliotekarzy w projekcie ustawy o szkolnictwie wyższym, "Atest : ochrona pracy", nr 8, s. 26-27; https://www.atest.com.pl/teksty,aa0308_3
44
Golec-Nycz E., (2003), Rola współczesnego bibliotekarza w społeczeństwie informacyjnym, "Biuletyn EBIB" [on-line], nr 7(47); http://www.ebib.pl/2003/47/golec.php
1
@misc{UEK:2168341477,
author = "Elżbieta Golec-Nycz",
title = "Europejskie dziedzictwo w otwartych kolekcjach cyfrowych i inne konferencje",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "",
year = "2019",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=52&Art=ks_konf_2019},
}
2
@misc{UEK:2168330263,
author = "Elżbieta Golec-Nycz",
title = "Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich 2018 r.",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (51)",
pages = "",
year = "2018",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=51&Art=ks_zjazd_KDBASP},
}
3
@article{UEK:2168329899,
author = "Elżbieta Golec-Nycz",
title = "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - kilka uwag o statusie bibliotekarzy",
journal = "Biuletyn EBIB",
number = "1 (178)",
pages = "1-7",
year = "2018",
url = {http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/86/87},
}
4
@article{UEK:2168330423,
author = "Elżbieta Golec-Nycz",
title = "Status bibliotekarza uczelni publicznej - jeszcze słów kilka",
journal = "Biuletyn EBIB",
number = "6 (183)",
pages = "1-6",
year = "2018",
url = {http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/40/43},
}
5
@misc{UEK:2168315975,
author = "Elżbieta Golec-Nycz",
title = "Konferencja w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (49)",
pages = "",
year = "2017",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=49&Art=ks_upkrakow},
}
6
@misc{UEK:2168311037,
author = "Elżbieta Golec-Nycz",
title = "Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich 2016 r.",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (48)",
pages = "",
year = "2016",
url = {http://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=48&Art=ks_kdbasp},
}
7
@misc{UEK:2168299199,
author = "Elżbieta Golec-Nycz",
title = "Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich 2015 r.",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (46)",
pages = "",
year = "2015",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=46&Art=ks_kdbasp},
}
8
@article{UEK:2168292493,
author = "Elżbieta Golec-Nycz",
title = "Kartka z dziejów Biblioteki",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (64)",
pages = "28-29",
year = "2015",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_03_maj_final_small},
}
9
@misc{UEK:2168296235,
author = "Elżbieta Golec-Nycz and Aneta Kania",
title = "Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników systemu VTLS-Virtua, 2015 rok",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (45)",
pages = "",
year = "2015",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=45&Art=ks_vtls},
}
10
@inbook{UEK:2168299351,
author = "Elżbieta Golec-Nycz",
title = "Anna Sokołowska-Gogut (1944-2013)",
booktitle = "Organizatorzy, bibliografowie, dydaktycy",
pages = "178-184",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich",
year = "2015",
issn = "1230-4662",
isbn = "978-83-64203-50-3",
}
11
@misc{UEK:2168287381,
author = "Elżbieta Golec-Nycz",
title = "Konferencja naukowa : E-eksplozja: narzędzia - metody - użytkownicy - sprawozdanie",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (43)",
pages = "",
year = "2014",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=43&Art=ks_uj},
}
12
@misc{UEK:2168267208,
author = "Elżbieta Golec-Nycz",
title = "Księgozbiór oo. Kamedułów z Bielan w Bibliotece Jagiellońskiej",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (41)",
pages = "",
year = "2013",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=41&Art=art_ksiegozbior_kamedulow},
}
13
@misc{UEK:2168267272,
author = "Elżbieta Golec-Nycz",
title = "Pożegnanie Ani Sokołowskiej-Gogut",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "numer specjalny (3)",
pages = "",
year = "2013",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=NS3&Art=Golec_E},
}
14
@misc{UEK:2168268956,
author = "Elżbieta Golec-Nycz",
title = "Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, 19-20 września 2013 Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (42)",
pages = "",
year = "2013",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=42&Art=spr_kdbasp},
}
15
@misc{UEK:2168267240,
author = "Elżbieta Golec-Nycz",
title = "Konferencja w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (41)",
pages = "",
year = "2013",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=41&Art=ks_up},
}
16
@article{UEK:2168272786,
author = "Elżbieta Golec-Nycz",
title = "Biblioteka",
journal = "Kurier UEK",
number = "2 (54), wyd. specjalne",
pages = "22",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/nr_54_2013-03_kurieruek_40str-net},
}
17
@article{UEK:2168260398,
author = "Elżbieta Golec-Nycz",
title = "Problemy związane z urlopami bibliotekarzy",
journal = "Biuletyn EBIB",
number = "4 (140)",
pages = "1-6",
year = "2013",
url = {http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/456/528},
}
18
@article{UEK:2168268942,
author = "Elżbieta Golec-Nycz",
title = "Biblioteka w nowym roku akademickim 2013/2014",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (57)",
pages = "22-23",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www},
}
19
@article{UEK:2168222824,
author = "Elżbieta Golec-Nycz",
title = "Reminiscencje z wycieczki po bibliotekach",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "9 (38)",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=38&Art=a_reminiscencje},
}
20
@article{UEK:2167729366,
author = "Elżbieta Golec-Nycz",
title = "Scalanie katalogu komputerowego BG UEK z katalogiem NUKAT",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (37)",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=37&Art=a_scalanie_katalogu},
}
21
@misc{UEK:2166466148,
author = "Elżbieta Golec-Nycz and Aureliusz Potempa",
title = "XVI Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna Biblioteki, informacja, książka : interdyscyplinarne badania i praktyka w XXI wieku ( w dziesięciolecie śmierci prof. dr hab. Wiesława Bieńkowskiego)",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (35)",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=35&Art=ks_miedzynarodowa_konferencja_edukacyjna_biblioteki_informacja_ksiazka},
}
22
@misc{UEK:2166464498,
author = "Elżbieta Golec-Nycz",
title = "Sprawozdanie za 2009 rok - dydaktyka",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (35)",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=35&Art=spr_sprawozdanie_za_2010_rok_dydaktyka},
}
23
@inbook{UEK:2165104621,
author = "Elżbieta Golec-Nycz and Barbara Żaba",
title = "Elektroniczne zasoby biblioteczne oraz cyfrowe projekty tworzone w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
booktitle = "Biblioteki, informacja, książka : interdyscyplinarne badania i praktyka 21 wieku : w dziesięciolecie śmierci prof. dra hab. Wiesława Bieńkowskiego",
pages = "325-336",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Jagielloński",
year = "2010",
issn = "1896-3846",
isbn = "97-8392159-34-6",
}
24
@misc{UEK:2166503315,
author = "Elżbieta Golec-Nycz",
title = "Sprawozdanie ze spotkania w Centrum NUKAT",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (34)",
pages = "",
year = "2009",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=34&Art=spr_002},
}
25
@misc{UEK:2168349540,
author = "Elżbieta Golec-Nycz",
title = "Sprawozdanie z zebrania Rady Bibliotecznej z dnia 16 listopada 2009 r.",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (34)",
pages = "",
year = "2009",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=34&Art=spr_001},
}
26
@misc{UEK:2166504411,
author = "Elżbieta Golec-Nycz",
title = "Biblioteka : klucz do sukcesu użytkowników",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (31)",
pages = "",
year = "2008",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=31&Art=024},
}
27
@misc{UEK:2166504384,
author = "Elżbieta Golec-Nycz",
title = "Podsumowanie dydaktyki bibliotecznej za 2007 r. oraz porównanie ze statystyką dydaktyki za 2006 r. wraz z wnioskami jej dotyczącymi",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (31)",
pages = "",
year = "2008",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=31&Art=017},
}
28
@inbook{UEK:2166357371,
author = "Elżbieta Golec-Nycz",
title = "Znaczenie dla użytkowników organizacji komunikacji naukowej w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
booktitle = "Biblioteka - klucz do sukcesu użytkowników",
pages = "71-79",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Jagielloński",
year = "2008",
url = {http://www-old.inib.uj.edu.pl/wyd_iinb/s3_z5/golecnycz-n.pdf},
issn = "1896-3846",
isbn = "978-83-921593-7-7",
}
29
@misc{UEK:2166504254,
author = "Elżbieta Golec-Nycz",
title = "II Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników VTLS Virtua",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (31)",
pages = "",
year = "2008",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=31&Art=025},
}
30
@misc{UEK:2166504057,
author = "Elżbieta Golec-Nycz",
title = "Sprawozdanie za 2007 rok: dydaktyka",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (31)",
pages = "",
year = "2008",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=31&Art=016},
}
31
@article{UEK:2166503897,
author = "Elżbieta Golec-Nycz",
title = "Sprawozdanie za 2006 rok: dydaktyka",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "29",
pages = "",
year = "2007",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=022&Wybor=29},
}
32
@inbook{UEK:2168247126,
author = "Elżbieta Golec-Nycz and Anna Osiewalska",
title = "Telepraca w bibliotekach jako element aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych lub przebywających na urlopach wychowawczych",
booktitle = "E-włączenie czy e-wyobcowanie? E-inicjatywy bibliotek, archiwów, muzeów i uczelni w walce z alienacją społeczną w Polsce i na świecie",
pages = "39-44",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2006",
url = {http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/konferencje/1200000898/ksiazka/PDF/osiewalska-n.pdf},
issn = "1896-3846",
isbn = "83-921593-1-4",
}
33
@misc{UEK:2168347738,
author = "Elżbieta Golec-Nycz",
title = "Sprawozdanie za 2006 rok: dydaktyka",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "27",
pages = "",
year = "2006",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=022&Wybor=29},
}
34
@article{UEK:2166452527,
author = "Elżbieta Golec-Nycz",
title = "Wątpliwości interpretacyjne wynikające z nieścisłych zapisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym",
journal = "Biuletyn EBIB",
number = "2(72)",
pages = "",
year = "2006",
url = {http://www.ebib.pl/2006/72/golec.php},
}
35
@misc{UEK:2168347598,
author = "Elżbieta Golec-Nycz",
title = "E-włączenie czy e-wyobcowanie? Sprawozdanie z konferencji",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "27",
pages = "",
year = "2006",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=007&Wybor=27},
}
36
@article{UEK:2166672014,
author = "Danuta Domalewska and Elżbieta Golec-Nycz",
title = "NUKAT - rozwój i metodyka tworzenia katalogu centralnego, 06-07.11.2004 r.",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "25",
pages = "",
year = "2005",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=010_03&Wybor=25},
}
37
@misc{UEK:2168348748,
author = "Elżbieta Golec-Nycz",
title = "Ustawa",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "26",
pages = "",
year = "2005",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=010&Wybor=26},
}
38
@misc{UEK:2168348692,
author = "Elżbieta Golec-Nycz",
title = "Spotkanie Europejskiej Grupy Użytkowników VTLS, 24-26.08.2005 r.",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "26",
pages = "",
year = "2005",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008_06&Wybor=26},
}
39
@article{UEK:2166452777,
author = "Elżbieta Golec-Nycz",
title = "Uprawnienia pracownicze bibliotekarzy w świetle Prawa o szkolnictwie wyższym",
journal = "Biuletyn EBIB",
number = "9(70)",
pages = "",
year = "2005",
url = {http://www.ebib.pl/2005/70/golec-nycz.php},
}
40
@misc{UEK:2168348816,
author = "Elżbieta Golec-Nycz",
title = "Wrocław - Zakład Narodowy im. Ossolińskich",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "24",
pages = "",
year = "2004",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=009_01&Wybor=24},
}
41
@article{UEK:2168335851,
author = "Elżbieta Golec-Nycz",
title = "FRBR (efebryzacja) - nowa filozofia katalogowania",
journal = "Bibliotekarz",
number = "9",
pages = "9-13",
year = "2004",
}
42
@inbook{UEK:2168334835,
author = "Elżbieta Golec-Nycz and Danuta Domalewska",
title = "Nowe idzie...zmian w bibliotekarstwie zatrzymać już nie można",
booktitle = "Materiały z konferencji na temat: "NUKAT - rozwój i metodyka tworzenia katalogu centralnego"",
pages = "1-8",
adress = "Warszawa",
publisher = "Sekcja Dokumentów Wtórnych BUW",
year = "2004",
issn = "",
}
43
@article{UEK:2168361092,
author = "Elżbieta Golec-Nycz",
title = "Status bibliotekarzy w projekcie ustawy o szkolnictwie wyższym",
journal = "Atest : ochrona pracy",
number = "8",
pages = "26-27",
year = "2003",
url = {https://www.atest.com.pl/teksty,aa0308_3},
}
44
@article{UEK:2168361098,
author = "Elżbieta Golec-Nycz",
title = "Rola współczesnego bibliotekarza w społeczeństwie informacyjnym",
journal = "Biuletyn EBIB",
number = "7(47)",
pages = "",
year = "2003",
url = {http://www.ebib.pl/2003/47/golec.php},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID