Publications of the selected author
1

Title:
Wstęp do nauki finansów
Edition:
Wyd. 3 zm.
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996
Physical description:
285, [1] s.: il.; 21 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0507-4
Nr:
2168282185
textbook
2

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 93
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Nr:
2168250216
journal / series editorial
3

Title:
Bilans finansowy państwa w teorii i praktyce planowania
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1975
Physical description:
311 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/214
Nr:
2168233614
doctoral dissertation
4

Title:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975
Physical description:
235 s.: il.; 23 cm
Nr:
2168242586
See related chapters
5

Author:
Title:
Istota i funkcje finansów
Source:
Finanse. T. 1 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki - Wyd. 4 popr. i uzup.. - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975, s. 23-68
Nr:
2168335321
chapter in textbook
See main document
6

Title:
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej
Number:
nr 24
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Nakładem Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1975
Nr:
2168369224
journal / series editorial
7

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 68, 74
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975
Nr:
2168249676
journal / series editorial
8

Title:
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 43-110
Opracowanie:
Nr:
2168242590
chapter in monograph
See main document
9

Title:
Finanse. T. 1
Edition:
Wyd. 4 popr. i uzup.
Redakcja:
, Wierzbicki Janusz
Publisher address:
Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975
Physical description:
287 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168335177
See related chapters
10

Title:
Wyższe Studium Handlowe
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 11-19
Opracowanie:
Nr:
2168357922
chapter in monograph
See main document
11

Author:
Title:
System finansowy i planowanie finansowe
Source:
Finanse. T. 1 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki - Wyd. 4 popr. i uzup.. - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975, s. 69-104
Nr:
2168335323
chapter in textbook
See main document
12

Author:
Stefan Bolland , Janusz Wierzbicki
Title:
Wstęp
Source:
Finanse. T. 1 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975, s. 7-20
Nr:
2168335319
preface / summary
See main document
13

Title:
Akademia Handlowa
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 21-25
Opracowanie:
Nr:
2168357924
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Wyższa Szkoła Ekonomiczna
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 29-40
Opracowanie:
Nr:
2168357926
chapter in monograph
See main document
15

Title:
Akademia Ekonomiczna
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 41
Opracowanie:
Nr:
2168357928
chapter in monograph
See main document
16

Author:
Title:
Finanse : zarys ogólny
Publisher address:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1975
Physical description:
175 s.; 21 cm
Access mode:
Nr:
2168335163
monograph
17

Title:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 64
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974
Nr:
2168249510
journal / series editorial
18

Title:
Finanse. T. 2
Edition:
Wyd. 3 popr.
Redakcja:
, Wierzbicki Janusz
Publisher address:
Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974
Physical description:
271 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168335181
19

Title:
Instrumenty finansowe w kierowaniu procesem realizacji inwestycji przemysłowych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1974
Physical description:
379 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/333
Nr:
2168281407
doctoral dissertation
20

Title:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 56, 57, 61, 63
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973
Nr:
2168249478
journal / series editorial
21

Author:
Title:
Reforma budżetu - czy redukcja systemu planowania finansowego?
Source:
Finanse. - R. 22, nr 3 (1973) , s. 1-16
Nr:
2168357294
article
22

Author:
Title:
Niektóre aspekty rozwoju budżetu państwowego w Polsce Ludowej = Some Aspects of the Development of State Budget in People's Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 47 (1972) , s. 55-67. - Rez., summ.
Nr:
2168250978
article
23

Author:
Title:
Istota i funkcje finansów
Source:
Finanse. T. 1 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki - Wyd. 3 popr.. - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972, s. 23-68
Nr:
2168335329
chapter in textbook
See main document
24

Author:
Stefan Bolland , Janusz Wierzbicki
Title:
Wstęp
Source:
Finanse. T. 1 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972, s. 7-19
Nr:
2168335327
preface / summary
See main document
25

Author:
Title:
System finansowy i planowanie finansowe
Source:
Finanse. T. 1 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki - Wyd. 3 popr.. - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972, s. 69-104
Nr:
2168335331
chapter in textbook
See main document
26

Title:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 46, 47, 52
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972
Nr:
2168250662
journal / series editorial
27

Title:
Finanse. T. 1
Edition:
Wyd. 3 popr.
Redakcja:
, Wierzbicki Janusz
Publisher address:
Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972
Physical description:
262 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168335175
See related chapters
28

Title:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 41
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1971
Nr:
2168249634
journal / series editorial
29

Title:
Finanse. T. 2
Edition:
Wyd. 2 zm.
Redakcja:
, Wierzbicki Janusz
Publisher address:
Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970
Physical description:
258 s.: err.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168335179
30

Author:
Title:
Ewolucja zakresu budżetu państwowego w Polsce Ludowej = The Evolution of the Range of the State Budget of People's Poland
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 9 (1970) , s. 21-47. - Summ., rez.
Nr:
2168265756
article
31

Author:
Title:
System finansowy i planowanie finansowe
Source:
Finanse. T. 1 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki - Wyd. 2 zm.. - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970, s. 69-104
Nr:
2168335317
chapter in textbook
See main document
32

Author:
Title:
Jak prezentować budżet państwa? (Uwagi na marginesie publikacji "Budżet państwa 1965-1968")
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 32 (1970) , s. 6
Access mode:
Nr:
2168364514
unreviewed article
33

Author:
Title:
Swoboda decyzji w ramach planu centralnego = The Degree of Freedom of Decision-Making within the Framework of a Central Plan
Source:
Ekonomista. - nr 1 (1970) , s. 27-38. - Summ., rez.
Note another doc.:
Także: S. Bolland, (1972), Freedom of Decision Within the Framework of the Central Plan, "Eastern European Economics", vol. 11, iss. 1, s. 3-17
Nr:
2168334539
article
34

Author:
Title:
Istota i funkcje finansów
Source:
Finanse. T. 1 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki - Wyd. 2 zm.. - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970, s. 23-68
Nr:
2168335315
chapter in textbook
See main document
35

Author:
Stefan Bolland , Janusz Wierzbicki
Title:
Wstęp
Source:
Finanse. T. 1 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970, s. 7-20
Nr:
2168335313
preface / summary
See main document
36

Title:
Finanse. T. 1
Edition:
Wyd. 2 zm.
Redakcja:
, Wierzbicki Janusz
Publisher address:
Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970
Physical description:
296, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168335173
See related chapters
37

Title:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 42
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1970
Nr:
2168249678
journal / series editorial
38

Author:
Title:
Mitologia budżetu państwa
Source:
Polityka. - nr 10 (1968) , s. 4
Nr:
2168364598
unreviewed article
39

Author:
Title:
Posłowie
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 5, s. 143-144
Nr:
2168348314
preface / summary
40

Title:
Planowanie i kontrola funduszu płac w sferze produkcji materialnej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1967
Physical description:
384 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/52
Nr:
2168304397
doctoral dissertation
41

Author:
Title:
Istota i funkcje finansów
Source:
Finanse. Cz. 1 i 2 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965, s. 21-68
Nr:
2168364702
chapter in textbook
See main document
42

Author:
Stefan Bolland , Janusz Wierzbicki
Title:
Ogólna teoria finansów : wstęp
Source:
Finanse. Cz. 1 i 2 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965, s. 13-20
Nr:
2168364700
chapter in textbook
See main document
43

Title:
Finanse. Cz. 1 i 2
Redakcja:
, Wierzbicki Janusz
Publisher address:
Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965
Physical description:
310 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168364698
See related chapters
44

Author:
Title:
System finansowy
Source:
Finanse. Cz. 1 i 2 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965, s. 69-105
Nr:
2168364704
chapter in textbook
See main document
45

Title:
Zarys historii Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie 1925-1965
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1965
Physical description:
110 s.; 24cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie ; 29)
Nr:
2168357930
monograph
46

Title:
Finanse. Cz. 3 i 4
Redakcja:
, Wierzbicki Janusz
Publisher address:
Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965
Physical description:
223 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168364706
47

Author:
Title:
Ekonomiczne i ustrojowe aspekty reformy prawa budżetowego
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 3 (1963) , s. 77-95
Access mode:
Nr:
2168346844
article
48

Author:
Title:
Samofinansowanie inwestycji przedsiębiorstw w gospodarce socjalistycznej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1963
Physical description:
311 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/30
Nr:
2168303089
doctoral dissertation
49

Author:
Title:
Akumulacja "formalna" czy "faktyczna"
Source:
Finanse. - R. 14, nr 2 (1963) , s. 1-8
Nr:
2168357292
article
50

Title:
Kredyt państwowy w gospodarce rolniczych spółdzielni produkcyjnych (na przykładzie woj. rzeszowskiego)
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1961
Physical description:
409 k.: il.; 30 cm + Aneks: 54 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/13
Nr:
2168305391
doctoral dissertation
51

Title:
Podstawowe zagadnienia deprecjacji i amortyzacji produkcyjnych środków trwałych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1960
Physical description:
153 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/34
Nr:
2168305265
doctoral dissertation
52

Title:
Wytwarzanie i podział dochodu narodowego jako obiektywne przesłanki koncepcji funkcji finansów PRL
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1960
Physical description:
296 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/45
Nr:
2168305039
doctoral dissertation
53

Author:
Title:
O nową strukturę wyższych szkół ekonomicznych
Source:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 7, nr 2 (1959) , s. 36-44
Nr:
2168357298
article
54

Title:
Akumulacja pieniężna w procesie wzrostu gospodarczego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1958
Physical description:
143 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/191
Nr:
2168306011
doctoral dissertation
55

Author:
Title:
W spwie "subiektywzacji" pojęcia budżetu
Source:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 5, nr 1 (1957) , s. 4-17
Nr:
2168357296
article
56

Author:
Title:
W sprawie "subiektywizacji" pojęcia budżetu = The "Subjectivization" of the Budget
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 1 (1957) , s. 59-65. - Rez., summ.
Nr:
2168277963
article
57

Author:
Title:
O niektórych problematycznych elementach naszego systemu finansowego
Source:
Finanse. - R. 8, nr 1 (1957) , s. 3-15
Nr:
2168364596
article
58

Author:
Title:
Z doświadczeń naukowych i dydaktycznych Katedry Finansów i Kredytu WSE w Krakowie
Source:
Finanse. - R. 7, nr 3 (1956) , s. 117-124
Nr:
2168357290
article
59

Author:
Title:
Jeszcze o pracy produkcyjnej i nieprodukcyjnej
Source:
Ekonomista. - nr 4 (1956) , s. 146-151
Nr:
2168334531
polemic
60

Author:
Title:
Problematyka pracy produkcyjnej w społeczeństwie socjalistycznym
Source:
Ekonomista. - nr 5-6 (1955) , s. 180-188
Nr:
2168334527
polemic
61

Author:
Title:
Ustawy budżetowe Polski Ludowej
Source:
Państwo i Prawo. - z. 5 (1954) , s. 761-779
Nr:
2168363070
article
62

Author:
Title:
Regionalna Konferencja Katedr Finansowych w Krakowie 10-11.03.1954
Source:
Finanse. - R. 5, nr 3(22), s. 104-112
Nr:
2168357288
varia
63

Author:
Title:
Funkcja rozdzielcza finansów socjalistycznych
Source:
Finanse. - R. 3, nr 1(8) (1952) , s. 11-21
Nr:
2168348928
article
64

Author:
Title:
Skarbowość i finanse publiczne
Publisher address:
Kraków: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1950
Physical description:
[4], 107, [2] s.; 29 cm
Nr:
2168334945
textbook
65

Author:
Title:
Zasady gospodarki budżetowej
Publisher address:
Kraków: Nakładem Bratniej Pomocy Studentów A.H., 1949
Physical description:
[4], 97 s.; 30 cm
Nr:
2168334943
academic script
66

Author:
Title:
Na marginesie polskiego wydania "Zasad skarbowości" Hugh Daltona
Source:
Ekonomista. - nr 1-2, s. 159-167
Nr:
2168334521
varia
67

Author:
Title:
Dochód cząstkowy i dochód ogólny
Source:
Rachunkowość - Podatki. - R. 3, nr 4 (1949) , s. 123-124
Nr:
2168342039
article
68

Author:
Title:
O tzw. dowodach wewnętrznych w postępowaniu podatkowym
Source:
Rachunkowość - Podatki. - R. 2, nr 4 (1948) , s. 100-102
Nr:
2168342035
article
69

Author:
Title:
Kodyfikacja prawa podatkowego
Source:
Rachunkowość - Podatki. - R. 1, nr 1-2 (1947) , s. 15-18
Nr:
2168342001
article
70

Author:
Title:
Uwagi o teorii przerzucania podatków
Source:
Ekonomista. - nr 3-4 (1947) , s. 102-128
Nr:
2168334519
article
71

Author:
Title:
Skarbowość
Publisher address:
Kraków: nakł. Bratniej Pomocy Studentów A. H., 1947
Physical description:
[2], 71 s.; 29 cm
Access mode:
Nr:
2168335167
academic script
72

Title:
Ulgi skarbowe dla spółdzielni : ustawy, rozporządzenia, okólniki, orzecznictwo : komentarz
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: skł. gł. Gebethner i Wolff, 1939
Physical description:
63 s., [1] k. tabl. złoż.; 20 cm
Nr:
2168341555
73

Author:
Title:
The Problem of Frictions
Publisher address:
Kraków: [s.n.], 1937
Physical description:
21 s.; 25 cm
Access mode:
Nr:
2168335171
book
74

Author:
Title:
Studjum nad metodą statystycznego badania terytorjalnej jednorodności rynku
Publisher address:
Kraków: [s.n.], 1935
Physical description:
74 s., [1] k. tabl. złoż.: il.; 24 cm
Nr:
2168335169
book
75

Author:
Title:
O związek gospodarczy europejskich państw rolniczych
Publisher address:
Warszawa: Wydział Kół Prawniczych Ogólnopolskiego Związku Akademickich Kół Naukowych, 1933
Physical description:
16 s.; 24 cm
Series:
(Biblioteczka Wydawnictw Wydziału Kół Prawniczych Ogólnopolskiego Związku Akademickich Kół Naukowych ; nr 4)
Access mode:
Nr:
2168335165
book
76

Author:
Title:
Problem działania tzw. cen maksymalnych w teorii ekonomii
Source:
Rocznik Prawa i Ekonomii. - T. 1 (1932) , s. 217-231
Access mode:
Nr:
2168341513
article
77

Title:
Sposób barwienia cementu dla celów kontrolnych
Publisher address:
[S.l.]: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 1931
Nr:
2168335147
patent
1
Wstęp do nauki finansów / Stefan Bolland, [aut. nowych tekstów Roman DOMASZEWICZ, Zbigniew DRESLER, Stanisław OWSIAK, Franciszek Skalniak]. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996. - 285, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0507-4
2
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan Bolland]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 93. - ISSN 0208-7944
3
Bilans finansowy państwa w teorii i praktyce planowania / Stanisław OWSIAK ; Promotor: Stefan BOLLAND. - Kraków, 1975. - 311 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
4
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - 235 s. : il. ; 23 cm
5
Istota i funkcje finansów / Stefan BOLLAND // W: Finanse. T. 1 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. - S. 23-68
6
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej / red. Stefan BOLLAND. - Kraków : Nakładem Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1975. - nr 24
7
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nauk. Stefan BOLLAND. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - nr 68, 74. - ISSN 0208-7944
8
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni / oprac. Adam RYBARSKI, Stanisław WACŁAWOWICZ, Stefan BOLLAND, Emil LUCHTER, Jerzy TRZCIENIECKI, Zbigniew MISISZEK, Elżbieta BURZYMOWA, Kazimierz ZAJĄC, Adam WĘGRZECKI, Zofia MOSKAL, Mieczysław MIKULSKI, Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Mieczysław MYSONA, Jerzy BRZOZOŃ, Maria WĘGRZECKA, Bronisław DZIERŻYŃSKI, Aleksander ZELIAŚ, Zofia RYBSKA // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 43-110
9
Finanse. T. 1 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. - 287 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
10
Wyższe Studium Handlowe / oprac. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 11-19
11
System finansowy i planowanie finansowe / Stefan BOLLAND // W: Finanse. T. 1 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. - S. 69-104
12
Wstęp / Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki // W: Finanse. T. 1 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. - S. 7-20
13
Akademia Handlowa / oprac. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 21-25
14
Wyższa Szkoła Ekonomiczna / oprac. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 29-40
15
Akademia Ekonomiczna / oprac. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 41
16
Finanse : zarys ogólny / Stefan BOLLAND. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1975. - 175 s. ; 21 cm
17
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974. - nr 64. - ISSN 0075-5125
18
Finanse. T. 2 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Wyd. 3 popr. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. - 271 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
19
Instrumenty finansowe w kierowaniu procesem realizacji inwestycji przemysłowych / Zbigniew DRESLER ; Promotor: Stefan BOLLAND. - Kraków, 1974. - 379 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
20
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973. - nr 56, 57, 61, 63. - ISSN 0075-5125
21
Reforma budżetu - czy redukcja systemu planowania finansowego? / Stefan BOLLAND // Finanse. - R. 22, nr 3 (1973), s. 1-16. - ISSN 0430-4896
22
Niektóre aspekty rozwoju budżetu państwowego w Polsce Ludowej = Some Aspects of the Development of State Budget in People's Poland / Stefan BOLLAND // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 47 (1972), s. 55-67. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
23
Istota i funkcje finansów / Stefan BOLLAND // W: Finanse. T. 1 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Wyd. 3 popr. - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. - S. 23-68
24
Wstęp / Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki // W: Finanse. T. 1 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. - S. 7-19
25
System finansowy i planowanie finansowe / Stefan BOLLAND // W: Finanse. T. 1 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Wyd. 3 popr. - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. - S. 69-104
26
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972. - nr 46, 47, 52. - ISSN 0075-5125
27
Finanse. T. 1 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Wyd. 3 popr. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. - 262 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
28
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1971. - nr 41. - ISSN 0075-5125
29
Finanse. T. 2 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Wyd. 2 zm. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. - 258 s. : err. ; 24 cm. - Bibliogr.
30
Ewolucja zakresu budżetu państwowego w Polsce Ludowej = The Evolution of the Range of the State Budget of People's Poland / Stefan BOLLAND // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 9 (1970), s. 21-47. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
31
System finansowy i planowanie finansowe / Stefan BOLLAND // W: Finanse. T. 1 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Wyd. 2 zm. - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. - S. 69-104
32
Jak prezentować budżet państwa? (Uwagi na marginesie publikacji "Budżet państwa 1965-1968") / Stefan BOLLAND // Życie Gospodarcze. - nr 32 (1970), s. 6. - Pełny tekst: http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1970/numer32/imagepages/image6.htm
33
Swoboda decyzji w ramach planu centralnego = The Degree of Freedom of Decision-Making within the Framework of a Central Plan / Stefan BOLLAND // Ekonomista. - nr 1 (1970), s. 27-38. - Summ., rez. - ISSN 0013-3205
34
Istota i funkcje finansów / Stefan BOLLAND // W: Finanse. T. 1 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Wyd. 2 zm. - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. - S. 23-68
35
Wstęp / Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki // W: Finanse. T. 1 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. - S. 7-20
36
Finanse. T. 1 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Wyd. 2 zm. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. - 296, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr.
37
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1970. - nr 42. - ISSN 0075-5125
38
Mitologia budżetu państwa / Stefan BOLLAND // Polityka. - nr 10 (1968), s. 4. - ISSN 0032-3500
39
Posłowie / Stefan BOLLAND // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. nacz. Eugeniusz GARBACIK]. - vol. 5 (1967), s. 143-144
40
Planowanie i kontrola funduszu płac w sferze produkcji materialnej / Andrzej FIRLEJCZYK ; Promotor: Stefan BOLLAND. - Kraków, 1967. - 384 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
41
Istota i funkcje finansów / Stefan BOLLAND // W: Finanse. Cz. 1 i 2 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. - S. 21-68
42
Ogólna teoria finansów : wstęp / Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki // W: Finanse. Cz. 1 i 2 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. - S. 13-20
43
Finanse. Cz. 1 i 2 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. - 310 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
44
System finansowy / Stefan BOLLAND // W: Finanse. Cz. 1 i 2 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. - S. 69-105
45
Zarys historii Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie 1925-1965 / Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1965. - 110 s. ; 24cm. - ( ; 29)
46
Finanse. Cz. 3 i 4 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. - 223 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
47
Ekonomiczne i ustrojowe aspekty reformy prawa budżetowego / Stefan BOLLAND // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 3 (1963), s. 77-95. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/18552/1/007%20STEFAN%20BOLLAND.pdf. - ISSN 0035-9629
48
Samofinansowanie inwestycji przedsiębiorstw w gospodarce socjalistycznej / Zdzisław Broda ; . - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1963. - 311 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Stefan BOLLAND. - Bibliogr.
49
Akumulacja "formalna" czy "faktyczna" / Stefan BOLLAND // Finanse. - R. 14, nr 2 (1963), s. 1-8. - ISSN 0430-4896
50
Kredyt państwowy w gospodarce rolniczych spółdzielni produkcyjnych (na przykładzie woj. rzeszowskiego) / Wilhelm DĘBICKI ; Promotor: Stefan BOLLAND. - Kraków, 1961. - 409 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 54 k. - Bibliogr.
51
Podstawowe zagadnienia deprecjacji i amortyzacji produkcyjnych środków trwałych / Mieczysław KAWA ; . - Kraków : , 1960. - 153 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Stefan BOLLAND. - Bibliogr.
52
Wytwarzanie i podział dochodu narodowego jako obiektywne przesłanki koncepcji funkcji finansów PRL / Janusz MACIASZEK ; . - Kraków : , 1960. - 296 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Stefan BOLLAND. - Bibliogr.
53
O nową strukturę wyższych szkół ekonomicznych / Stefan BOLLAND // Życie Szkoły Wyższej. - R. 7, nr 2 (1959), s. 36-44. - ISSN 0591-2377
54
Akumulacja pieniężna w procesie wzrostu gospodarczego / Roman DOMASZEWICZ ; Promotor: Stefan BOLLAND. - Kraków, 1958. - 143 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
55
W spwie "subiektywzacji" pojęcia budżetu / Stefan BOLLAND // Życie Szkoły Wyższej. - R. 5, nr 1 (1957), s. 4-17. - ISSN 0591-2377
56
W sprawie "subiektywizacji" pojęcia budżetu = The "Subjectivization" of the Budget / Stefan BOLLAND // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 1 (1957), s. 59-65. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
57
O niektórych problematycznych elementach naszego systemu finansowego / Stefan BOLLAND // Finanse. - R. 8, nr 1 (1957), s. 3-15. - ISSN 0430-4896
58
Z doświadczeń naukowych i dydaktycznych Katedry Finansów i Kredytu WSE w Krakowie / Stefan BOLLAND // Finanse. - R. 7, nr 3 (1956), s. 117-124. - ISSN 0430-4896
59
Jeszcze o pracy produkcyjnej i nieprodukcyjnej / Stefan BOLLAND // Ekonomista. - nr 4 (1956), s. 146-151. - ISSN 0013-3205
60
Problematyka pracy produkcyjnej w społeczeństwie socjalistycznym / Stefan BOLLAND // Ekonomista. - nr 5-6 (1955), s. 180-188. - ISSN 0013-3205
61
Ustawy budżetowe Polski Ludowej / Stefan BOLLAND // Państwo i Prawo. - z. 5 (1954), s. 761-779. - ISSN 0031-0980
62
Regionalna Konferencja Katedr Finansowych w Krakowie 10-11.03.1954 / Stefan BOLLAND // Finanse. - R. 5, nr 3(22) (1954), s. 104-112. - ISSN 0430-4896
63
Funkcja rozdzielcza finansów socjalistycznych / Stefan BOLLAND // Finanse. - R. 3, nr 1(8) (1952), s. 11-21. - ISSN 0430-4896
64
Skarbowość i finanse publiczne / Stefan BOLLAND. - Kraków: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1950. - [4], 107, [2] s. ; 29 cm
65
Zasady gospodarki budżetowej / Stefan BOLLAND. - Kraków: Nakładem Bratniej Pomocy Studentów A.H., 1949. - [4], 97 s. ; 30 cm
66
Na marginesie polskiego wydania "Zasad skarbowości" Hugh Daltona / Stefan BOLLAND // Ekonomista. - nr 1-2 (1949), s. 159-167. - ISSN 0013-3205
67
Dochód cząstkowy i dochód ogólny / Stefan BOLLAND // Rachunkowość - Podatki. - R. 3, nr 4 (1949), s. 123-124
68
O tzw. dowodach wewnętrznych w postępowaniu podatkowym / Stefan BOLLAND // Rachunkowość - Podatki. - R. 2, nr 4 (1948), s. 100-102
69
Kodyfikacja prawa podatkowego / Stefan BOLLAND // Rachunkowość - Podatki. - R. 1, nr 1-2 (1947), s. 15-18
70
Uwagi o teorii przerzucania podatków / Stefan BOLLAND // Ekonomista. - nr 3-4 (1947), s. 102-128. - ISSN 0013-3205
71
Skarbowość / Stefan BOLLAND. - Kraków: nakł. Bratniej Pomocy Studentów A. H., 1947. - [2], 71 s. ; 29 cm
72
Ulgi skarbowe dla spółdzielni : ustawy, rozporządzenia, okólniki, orzecznictwo : komentarz / oprac. Stefan BOLLAND. - Kraków: skł. gł. Gebethner i Wolff, 1939. - 63 s., [1] k. tabl. złoż. ; 20 cm
73
The Problem of Frictions / Stefan BOLLAND. - Kraków: [s.n.], 1937. - 21 s. ; 25 cm
74
Studjum nad metodą statystycznego badania terytorjalnej jednorodności rynku / Stefan BOLLAND. - Kraków : [s.n.], 1935. - 74 s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm
75
O związek gospodarczy europejskich państw rolniczych / Stefan BOLLAND. - Warszawa: Wydział Kół Prawniczych Ogólnopolskiego Związku Akademickich Kół Naukowych, 1933. - 16 s. ; 24 cm. - (Biblioteczka Wydawnictw Wydziału Kół Prawniczych Ogólnopolskiego Związku Akademickich Kół Naukowych ; nr 4)
76
Problem działania tzw. cen maksymalnych w teorii ekonomii / Stefan BOLLAND // Rocznik Prawa i Ekonomii. - T. 1 (1932), s. 217-231. - Pełny tekst: https://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/publication/4573/edition/3518/content?ref=desc
77
Sposób barwienia cementu dla celów kontrolnych / Arnold BOLLAND, Stefan BOLLAND. - Patent ; 13189
1
Bolland S., Domaszewicz R., Dresler Z., Owsiak S., Skalniak F., (1996), Wstęp do nauki finansów, Wyd. 3 zm.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 285, [1] s.
2
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan Bolland] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 93. - . - 0208-7944
3
Owsiak S., (1975), Bilans finansowy państwa w teorii i praktyce planowania, Prom. Bolland S., Kraków : , 311 k.
4
Bolland S., Żabiński Z. (red.), (1975), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 235 s.
5
Bolland S., (1975), Istota i funkcje finansów. [W:] Bolland S., Wierzbicki J. (red.), Finanse, T. 1, Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 23-68.
6
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej / red. Stefan BOLLAND Kraków : Nakładem Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1975. - nr 24
7
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nauk. Stefan BOLLAND Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - nr 68, 74. - . - 0208-7944
8
(1975), Katedry, instytuty i zakłady Uczelni. [W:] BOLLAND S., ŻABIŃSKI Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 43-110.
9
Bolland S., Wierzbicki J. (red.), (1975), Finanse. T. 1, Wyd. 4 popr. i uzup.Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 287 s.
10
(1975), Wyższe Studium Handlowe. [W:] BOLLAND S., ŻABIŃSKI Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 11-19.
11
Bolland S., (1975), System finansowy i planowanie finansowe. [W:] Bolland S., Wierzbicki J. (red.), Finanse, T. 1, Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 69-104.
12
Bolland S., Wierzbicki J., (1975), Wstęp. [W:] Bolland S., Wierzbicki J. (red.), Finanse, T. 1, Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 7-20.
13
(1975), Akademia Handlowa. [W:] BOLLAND S., ŻABIŃSKI Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 21-25.
14
(1975), Wyższa Szkoła Ekonomiczna. [W:] BOLLAND S., ŻABIŃSKI Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 29-40.
15
(1975), Akademia Ekonomiczna. [W:] BOLLAND S., ŻABIŃSKI Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 41.
16
Bolland S., (1975), Finanse: zarys ogólny, Kraków : Akad. Ekonomiczna, 175 s.
17
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND] Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974. - nr 64. - . - 0075-5125
18
Bolland S., Wierzbicki J. (red.), (1974), Finanse. T. 2, Wyd. 3 popr.Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 271 s.
19
Dresler Z., (1974), Instrumenty finansowe w kierowaniu procesem realizacji inwestycji przemysłowych, Prom. Bolland S., Kraków : , 379 k.
20
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND] Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973. - nr 56, 57, 61, 63. - . - 0075-5125
21
Bolland S., (1973), Reforma budżetu - czy redukcja systemu planowania finansowego?, "Finanse", R. 22, nr 3, s. 1-16.
22
Bolland S., (1972), Niektóre aspekty rozwoju budżetu państwowego w Polsce Ludowej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 47, s. 55-67.
23
Bolland S., (1972), Istota i funkcje finansów. [W:] Bolland S., Wierzbicki J. (red.), Finanse, T. 1, Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 23-68.
24
Bolland S., Wierzbicki J., (1972), Wstęp. [W:] Bolland S., Wierzbicki J. (red.), Finanse, T. 1, Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 7-19.
25
Bolland S., (1972), System finansowy i planowanie finansowe. [W:] Bolland S., Wierzbicki J. (red.), Finanse, T. 1, Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 69-104.
26
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND] Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972. - nr 46, 47, 52. - . - 0075-5125
27
Bolland S., Wierzbicki J. (red.), (1972), Finanse. T. 1, Wyd. 3 popr.Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 262 s.
28
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND] Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1971. - nr 41. - . - 0075-5125
29
Bolland S., Wierzbicki J. (red.), (1970), Finanse. T. 2, Wyd. 2 zm.Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 258 s.
30
Bolland S., (1970), Ewolucja zakresu budżetu państwowego w Polsce Ludowej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 9, s. 21-47.
31
Bolland S., (1970), System finansowy i planowanie finansowe. [W:] Bolland S., Wierzbicki J. (red.), Finanse, T. 1, Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 69-104.
32
Bolland S., (1970), Jak prezentować budżet państwa? (Uwagi na marginesie publikacji "Budżet państwa 1965-1968"), "Życie Gospodarcze", nr 32, s. 6; http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1970/numer32/imagepages/image6.htm
33
Bolland S., (1970), Swoboda decyzji w ramach planu centralnego, "Ekonomista", nr 1, s. 27-38.
34
Bolland S., (1970), Istota i funkcje finansów. [W:] Bolland S., Wierzbicki J. (red.), Finanse, T. 1, Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 23-68.
35
Bolland S., Wierzbicki J., (1970), Wstęp. [W:] Bolland S., Wierzbicki J. (red.), Finanse, T. 1, Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 7-20.
36
Bolland S., Wierzbicki J. (red.), (1970), Finanse. T. 1, Wyd. 2 zm.Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 296, [1] s.
37
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND] Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1970. - nr 42. - . - 0075-5125
38
Bolland S., (1968), Mitologia budżetu państwa, "Polityka", nr 10, s. 4.
39
Bolland S., (1967), Posłowie. [W:] Garbacik E. (red.), Folia Oeconomica Cracoviensia, s. 143-144.
40
Firlejczyk A., (1967), Planowanie i kontrola funduszu płac w sferze produkcji materialnej, Prom. Bolland S., Kraków : , 384 k.
41
Bolland S., (1965), Istota i funkcje finansów. [W:] BOLLAND S., Wierzbicki J. (red.), Finanse. Cz. 1 i 2, Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 21-68.
42
Bolland S., Wierzbicki J., (1965), Ogólna teoria finansów : wstęp. [W:] BOLLAND S., Wierzbicki J. (red.), Finanse. Cz. 1 i 2, Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 13-20.
43
Bolland S., Wierzbicki J. (red.), (1965), Finanse. Cz. 1 i 2, Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 310 s.
44
Bolland S., (1965), System finansowy. [W:] BOLLAND S., Wierzbicki J. (red.), Finanse. Cz. 1 i 2, Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 69-105.
45
Bolland S., Żabiński Z., (1965), Zarys historii Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie 1925-1965, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 110 s.
46
Bolland S., Wierzbicki J. (red.), (1965), Finanse. Cz. 3 i 4, Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 223 s.
47
Bolland S., (1963), Ekonomiczne i ustrojowe aspekty reformy prawa budżetowego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 3, s. 77-95; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/18552/1/007%20STEFAN%20BOLLAND.pdf
48
Broda Z., (1963), Samofinansowanie inwestycji przedsiębiorstw w gospodarce socjalistycznej, Prom. Bolland S., Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 311 k.
49
Bolland S., (1963), Akumulacja "formalna" czy "faktyczna", "Finanse", R. 14, nr 2, s. 1-8.
50
Dębicki W., (1961), Kredyt państwowy w gospodarce rolniczych spółdzielni produkcyjnych (na przykładzie woj. rzeszowskiego), Prom. Bolland S., Kraków : , 409 k.
51
Kawa M., (1960), Podstawowe zagadnienia deprecjacji i amortyzacji produkcyjnych środków trwałych, Prom. Bolland S., Kraków : , 153 k.
52
Maciaszek J., (1960), Wytwarzanie i podział dochodu narodowego jako obiektywne przesłanki koncepcji funkcji finansów PRL, Prom. Bolland S., Kraków : , 296 k.
53
Bolland S., (1959), O nową strukturę wyższych szkół ekonomicznych, "Życie Szkoły Wyższej", R. 7, nr 2, s. 36-44.
54
Domaszewicz R., (1958), Akumulacja pieniężna w procesie wzrostu gospodarczego, Prom. Bolland S., Kraków : , 143 k.
55
Bolland S., (1957), W spwie "subiektywzacji" pojęcia budżetu, "Życie Szkoły Wyższej", R. 5, nr 1, s. 4-17.
56
Bolland S., (1957), W sprawie "subiektywizacji" pojęcia budżetu, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 1, s. 59-65.
57
Bolland S., (1957), O niektórych problematycznych elementach naszego systemu finansowego, "Finanse", R. 8, nr 1, s. 3-15.
58
Bolland S., (1956), Z doświadczeń naukowych i dydaktycznych Katedry Finansów i Kredytu WSE w Krakowie, "Finanse", R. 7, nr 3, s. 117-124.
59
Bolland S., (1956), Jeszcze o pracy produkcyjnej i nieprodukcyjnej, "Ekonomista", nr 4, s. 146-151.
60
Bolland S., (1955), Problematyka pracy produkcyjnej w społeczeństwie socjalistycznym, "Ekonomista", nr 5-6, s. 180-188.
61
Bolland S., (1954), Ustawy budżetowe Polski Ludowej, "Państwo i Prawo", z. 5, s. 761-779.
62
Bolland S., (1954), Regionalna Konferencja Katedr Finansowych w Krakowie 10-11.03.1954, "Finanse", R. 5, nr 3(22), s. 104-112.
63
Bolland S., (1952), Funkcja rozdzielcza finansów socjalistycznych, "Finanse", R. 3, nr 1(8), s. 11-21.
64
Bolland S., (1950), Skarbowość i finanse publiczne, Kraków : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, [4], 107, [2] s.
65
Bolland S., (1949), Zasady gospodarki budżetowej, Kraków : Nakładem Bratniej Pomocy Studentów A.H., [4], 97 s.
66
Bolland S., (1949), Na marginesie polskiego wydania "Zasad skarbowości" Hugh Daltona, "Ekonomista", nr 1-2, s. 159-167.
67
Bolland S., (1949), Dochód cząstkowy i dochód ogólny, "Rachunkowość - Podatki", R. 3, nr 4, s. 123-124.
68
Bolland S., (1948), O tzw. dowodach wewnętrznych w postępowaniu podatkowym, "Rachunkowość - Podatki", R. 2, nr 4, s. 100-102.
69
Bolland S., (1947), Kodyfikacja prawa podatkowego, "Rachunkowość - Podatki", R. 1, nr 1-2, s. 15-18.
70
Bolland S., (1947), Uwagi o teorii przerzucania podatków, "Ekonomista", nr 3-4, s. 102-128.
71
Bolland S., (1947), Skarbowość, Kraków : nakł. Bratniej Pomocy Studentów A. H., [2], 71 s.
72
Ulgi skarbowe dla spółdzielni: ustawy, rozporządzenia, okólniki, orzecznictwo: komentarz, (1939), Kraków : skł. gł. Gebethner i Wolff, 63 s., [1] k. tabl. złoż.
73
Bolland S., (1937), The Problem of Frictions, Kraków : [s.n.], 21 s.
74
Bolland S., (1935), Studjum nad metodą statystycznego badania terytorjalnej jednorodności rynku, Kraków : [s.n.], 74 s., [1] k. tabl. złoż.
75
Bolland S., (1933), O związek gospodarczy europejskich państw rolniczych, Warszawa : Wydział Kół Prawniczych Ogólnopolskiego Związku Akademickich Kół Naukowych, 16 s.
76
Bolland S., (1932), Problem działania tzw. cen maksymalnych w teorii ekonomii, "Rocznik Prawa i Ekonomii", T. 1, s. 217-231; https://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/publication/4573/edition/3518/content?ref=desc
77
Bolland A., Bolland S., (1931), Sposób barwienia cementu dla celów kontrolnych, . [S.l.], Patent, 13189
1
@book{UEK:2168282185,
author = "Stefan Bolland and Roman Domaszewicz and Zbigniew Dresler and Stanisław Owsiak and Franciszek Skalniak",
title = "Wstęp do nauki finansów",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1996",
edition = "Wyd. 3 zm.",
isbn = "83-208-0507-4",
}
2
@misc{UEK:2168250216,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
3
@unpublished{UEK:2168233614,
author = "Stanisław Owsiak",
title = "Bilans finansowy państwa w teorii i praktyce planowania",
adress = "Kraków",
year = "1975",
}
4
@book{UEK:2168242586,
title = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
5
@inbook{UEK:2168335321,
author = "Stefan Bolland",
title = "Istota i funkcje finansów",
booktitle = "Finanse. T. 1",
pages = "23-68",
adress = "Warszawa ; Poznań",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1975",
edition = "Wyd. 4 popr. i uzup.",
}
6
@misc{UEK:2168369224,
title = "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Nakładem Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "1975",
}
7
@misc{UEK:2168249676,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
8
@inbook{UEK:2168242590,
title = "Katedry, instytuty i zakłady Uczelni",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
pages = "43-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
9
@book{UEK:2168335177,
title = "Finanse. T. 1",
adress = "Warszawa ; Poznań",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1975",
url = {},
edition = "Wyd. 4 popr. i uzup.",
}
10
@inbook{UEK:2168357922,
title = "Wyższe Studium Handlowe",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
pages = "11-19",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
11
@inbook{UEK:2168335323,
author = "Stefan Bolland",
title = "System finansowy i planowanie finansowe",
booktitle = "Finanse. T. 1",
pages = "69-104",
adress = "Warszawa ; Poznań",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1975",
edition = "Wyd. 4 popr. i uzup.",
}
12
@misc{UEK:2168335319,
author = "Stefan Bolland and Janusz Wierzbicki",
title = "Wstęp",
booktitle = "Finanse. T. 1",
pages = "7-20",
adress = "Warszawa ; Poznań",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1975",
}
13
@inbook{UEK:2168357924,
title = "Akademia Handlowa",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
pages = "21-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
14
@inbook{UEK:2168357926,
title = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
pages = "29-40",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
15
@inbook{UEK:2168357928,
title = "Akademia Ekonomiczna",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
pages = "41",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
16
@book{UEK:2168335163,
author = "Stefan Bolland",
title = "Finanse : zarys ogólny",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1975",
url = {},
}
17
@misc{UEK:2168249510,
title = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1974",
}
18
@book{UEK:2168335181,
title = "Finanse. T. 2",
adress = "Warszawa ; Poznań",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1974",
url = {},
edition = "Wyd. 3 popr.",
}
19
@unpublished{UEK:2168281407,
author = "Zbigniew Dresler",
title = "Instrumenty finansowe w kierowaniu procesem realizacji inwestycji przemysłowych",
adress = "Kraków",
year = "1974",
}
20
@misc{UEK:2168249478,
title = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1973",
}
21
@article{UEK:2168357294,
author = "Stefan Bolland",
title = "Reforma budżetu - czy redukcja systemu planowania finansowego?",
journal = "Finanse",
number = "R. 22, 3",
pages = "1-16",
year = "1973",
}
22
@article{UEK:2168250978,
author = "Stefan Bolland",
title = "Niektóre aspekty rozwoju budżetu państwowego w Polsce Ludowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "47",
pages = "55-67",
year = "1972",
}
23
@inbook{UEK:2168335329,
author = "Stefan Bolland",
title = "Istota i funkcje finansów",
booktitle = "Finanse. T. 1",
pages = "23-68",
adress = "Warszawa ; Poznań",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1972",
edition = "Wyd. 3 popr.",
}
24
@misc{UEK:2168335327,
author = "Stefan Bolland and Janusz Wierzbicki",
title = "Wstęp",
booktitle = "Finanse. T. 1",
pages = "7-19",
adress = "Warszawa ; Poznań",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1972",
}
25
@inbook{UEK:2168335331,
author = "Stefan Bolland",
title = "System finansowy i planowanie finansowe",
booktitle = "Finanse. T. 1",
pages = "69-104",
adress = "Warszawa ; Poznań",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1972",
edition = "Wyd. 3 popr.",
}
26
@misc{UEK:2168250662,
title = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1972",
}
27
@book{UEK:2168335175,
title = "Finanse. T. 1",
adress = "Warszawa ; Poznań",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1972",
url = {},
edition = "Wyd. 3 popr.",
}
28
@misc{UEK:2168249634,
title = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1971",
}
29
@book{UEK:2168335179,
title = "Finanse. T. 2",
adress = "Warszawa ; Poznań",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1970",
url = {},
edition = "Wyd. 2 zm.",
}
30
@article{UEK:2168265756,
author = "Stefan Bolland",
title = "Ewolucja zakresu budżetu państwowego w Polsce Ludowej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 9",
pages = "21-47",
year = "1970",
}
31
@inbook{UEK:2168335317,
author = "Stefan Bolland",
title = "System finansowy i planowanie finansowe",
booktitle = "Finanse. T. 1",
pages = "69-104",
adress = "Warszawa ; Poznań",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1970",
edition = "Wyd. 2 zm.",
}
32
@article{UEK:2168364514,
author = "Stefan Bolland",
title = "Jak prezentować budżet państwa? (Uwagi na marginesie publikacji Budżet państwa 1965-1968)",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "32",
pages = "6",
year = "1970",
url = {http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1970/numer32/imagepages/image6.htm},
}
33
@article{UEK:2168334539,
author = "Stefan Bolland",
title = "Swoboda decyzji w ramach planu centralnego",
journal = "Ekonomista",
number = "1",
pages = "27-38",
year = "1970",
}
34
@inbook{UEK:2168335315,
author = "Stefan Bolland",
title = "Istota i funkcje finansów",
booktitle = "Finanse. T. 1",
pages = "23-68",
adress = "Warszawa ; Poznań",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1970",
edition = "Wyd. 2 zm.",
}
35
@misc{UEK:2168335313,
author = "Stefan Bolland and Janusz Wierzbicki",
title = "Wstęp",
booktitle = "Finanse. T. 1",
pages = "7-20",
adress = "Warszawa ; Poznań",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1970",
}
36
@book{UEK:2168335173,
title = "Finanse. T. 1",
adress = "Warszawa ; Poznań",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1970",
edition = "Wyd. 2 zm.",
}
37
@misc{UEK:2168249678,
title = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1970",
}
38
@article{UEK:2168364598,
author = "Stefan Bolland",
title = "Mitologia budżetu państwa",
journal = "Polityka",
number = "10",
pages = "4",
year = "1968",
}
39
@misc{UEK:2168348314,
author = "Stefan Bolland",
title = "Posłowie",
booktitle = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 5",
pages = "143-144",
year = "1967",
}
40
@unpublished{UEK:2168304397,
author = "Andrzej Firlejczyk",
title = "Planowanie i kontrola funduszu płac w sferze produkcji materialnej",
adress = "Kraków",
year = "1967",
}
41
@inbook{UEK:2168364702,
author = "Stefan Bolland",
title = "Istota i funkcje finansów",
booktitle = "Finanse. Cz. 1 i 2",
pages = "21-68",
adress = "Warszawa ; Poznań",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1965",
}
42
@inbook{UEK:2168364700,
author = "Stefan Bolland and Janusz Wierzbicki",
title = "Ogólna teoria finansów : wstęp",
booktitle = "Finanse. Cz. 1 i 2",
pages = "13-20",
adress = "Warszawa ; Poznań",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1965",
}
43
@book{UEK:2168364698,
title = "Finanse. Cz. 1 i 2",
adress = "Warszawa ; Poznań",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1965",
}
44
@inbook{UEK:2168364704,
author = "Stefan Bolland",
title = "System finansowy",
booktitle = "Finanse. Cz. 1 i 2",
pages = "69-105",
adress = "Warszawa ; Poznań",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1965",
}
45
@book{UEK:2168357930,
author = "Stefan Bolland and Zbigniew Żabiński",
title = "Zarys historii Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie 1925-1965",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1965",
issn = "",
}
46
@book{UEK:2168364706,
title = "Finanse. Cz. 3 i 4",
adress = "Warszawa ; Poznań",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1965",
}
47
@article{UEK:2168346844,
author = "Stefan Bolland",
title = "Ekonomiczne i ustrojowe aspekty reformy prawa budżetowego",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "z. 3",
pages = "77-95",
year = "1963",
url = {https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/18552/1/007%20STEFAN%20BOLLAND.pdf},
}
48
@unpublished{UEK:2168303089,
author = "Zdzisław Broda",
title = "Samofinansowanie inwestycji przedsiębiorstw w gospodarce socjalistycznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1963",
}
49
@article{UEK:2168357292,
author = "Stefan Bolland",
title = "Akumulacja formalna czy faktyczna",
journal = "Finanse",
number = "R. 14, 2",
pages = "1-8",
year = "1963",
}
50
@unpublished{UEK:2168305391,
author = "Wilhelm Dębicki",
title = "Kredyt państwowy w gospodarce rolniczych spółdzielni produkcyjnych (na przykładzie woj. rzeszowskiego)",
adress = "Kraków",
year = "1961",
}
51
@unpublished{UEK:2168305265,
author = "Mieczysław Kawa",
title = "Podstawowe zagadnienia deprecjacji i amortyzacji produkcyjnych środków trwałych",
adress = "Kraków",
year = "1960",
}
52
@unpublished{UEK:2168305039,
author = "Janusz Maciaszek",
title = "Wytwarzanie i podział dochodu narodowego jako obiektywne przesłanki koncepcji funkcji finansów PRL",
adress = "Kraków",
year = "1960",
}
53
@article{UEK:2168357298,
author = "Stefan Bolland",
title = "O nową strukturę wyższych szkół ekonomicznych",
journal = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 7, 2",
pages = "36-44",
year = "1959",
}
54
@unpublished{UEK:2168306011,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Akumulacja pieniężna w procesie wzrostu gospodarczego",
adress = "Kraków",
year = "1958",
}
55
@article{UEK:2168357296,
author = "Stefan Bolland",
title = "W spwie subiektywzacji pojęcia budżetu",
journal = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 5, 1",
pages = "4-17",
year = "1957",
}
56
@article{UEK:2168277963,
author = "Stefan Bolland",
title = "W sprawie subiektywizacji pojęcia budżetu",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "1",
pages = "59-65",
year = "1957",
}
57
@article{UEK:2168364596,
author = "Stefan Bolland",
title = "O niektórych problematycznych elementach naszego systemu finansowego",
journal = "Finanse",
number = "R. 8, 1",
pages = "3-15",
year = "1957",
}
58
@article{UEK:2168357290,
author = "Stefan Bolland",
title = "Z doświadczeń naukowych i dydaktycznych Katedry Finansów i Kredytu WSE w Krakowie",
journal = "Finanse",
number = "R. 7, 3",
pages = "117-124",
year = "1956",
}
59
@article{UEK:2168334531,
author = "Stefan Bolland",
title = "Jeszcze o pracy produkcyjnej i nieprodukcyjnej",
journal = "Ekonomista",
number = "4",
pages = "146-151",
year = "1956",
}
60
@article{UEK:2168334527,
author = "Stefan Bolland",
title = "Problematyka pracy produkcyjnej w społeczeństwie socjalistycznym",
journal = "Ekonomista",
number = "5-6",
pages = "180-188",
year = "1955",
}
61
@article{UEK:2168363070,
author = "Stefan Bolland",
title = "Ustawy budżetowe Polski Ludowej",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "z. 5",
pages = "761-779",
year = "1954",
}
62
@misc{UEK:2168357288,
author = "Stefan Bolland",
title = "Regionalna Konferencja Katedr Finansowych w Krakowie 10-11.03.1954",
booktitle = "Finanse",
number = "R. 5, 3(22)",
pages = "104-112",
year = "1954",
}
63
@article{UEK:2168348928,
author = "Stefan Bolland",
title = "Funkcja rozdzielcza finansów socjalistycznych",
journal = "Finanse",
number = "R. 3, 1(8)",
pages = "11-21",
year = "1952",
}
64
@book{UEK:2168334945,
author = "Stefan Bolland",
title = "Skarbowość i finanse publiczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych",
year = "1950",
}
65
@book{UEK:2168334943,
author = "Stefan Bolland",
title = "Zasady gospodarki budżetowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Nakładem Bratniej Pomocy Studentów A.H.",
year = "1949",
}
66
@misc{UEK:2168334521,
author = "Stefan Bolland",
title = "Na marginesie polskiego wydania Zasad skarbowości Hugh Daltona",
booktitle = "Ekonomista",
number = "1-2",
pages = "159-167",
year = "1949",
}
67
@article{UEK:2168342039,
author = "Stefan Bolland",
title = "Dochód cząstkowy i dochód ogólny",
journal = "Rachunkowość - Podatki",
number = "R. 3, 4",
pages = "123-124",
year = "1949",
}
68
@article{UEK:2168342035,
author = "Stefan Bolland",
title = "O tzw. dowodach wewnętrznych w postępowaniu podatkowym",
journal = "Rachunkowość - Podatki",
number = "R. 2, 4",
pages = "100-102",
year = "1948",
}
69
@article{UEK:2168342001,
author = "Stefan Bolland",
title = "Kodyfikacja prawa podatkowego",
journal = "Rachunkowość - Podatki",
number = "R. 1, 1-2",
pages = "15-18",
year = "1947",
}
70
@article{UEK:2168334519,
author = "Stefan Bolland",
title = "Uwagi o teorii przerzucania podatków",
journal = "Ekonomista",
number = "3-4",
pages = "102-128",
year = "1947",
}
71
@book{UEK:2168335167,
author = "Stefan Bolland",
title = "Skarbowość",
adress = "Kraków",
publisher = "nakł. Bratniej Pomocy Studentów A. H.",
year = "1947",
url = {},
}
72
@book{UEK:2168341555,
title = "Ulgi skarbowe dla spółdzielni : ustawy, rozporządzenia, okólniki, orzecznictwo : komentarz",
adress = "Kraków",
publisher = "skł. gł. Gebethner i Wolff",
year = "1939",
}
73
@book{UEK:2168335171,
author = "Stefan Bolland",
title = "The Problem of Frictions",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1937",
url = {},
}
74
@book{UEK:2168335169,
author = "Stefan Bolland",
title = "Studjum nad metodą statystycznego badania terytorjalnej jednorodności rynku",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1935",
}
75
@book{UEK:2168335165,
author = "Stefan Bolland",
title = "O związek gospodarczy europejskich państw rolniczych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydział Kół Prawniczych Ogólnopolskiego Związku Akademickich Kół Naukowych",
year = "1933",
url = {},
issn = "",
}
76
@article{UEK:2168341513,
author = "Stefan Bolland",
title = "Problem działania tzw. cen maksymalnych w teorii ekonomii",
journal = "Rocznik Prawa i Ekonomii",
number = "T. 1",
pages = "217-231",
year = "1932",
url = {https://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/publication/4573/edition/3518/content?ref=desc},
}
77
@misc{UEK:2168335147,
author = "Arnold Bolland and Stefan Bolland",
title = "Sposób barwienia cementu dla celów kontrolnych",
adress = "S.l.",
publisher = "Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "1931",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID