Publications of the selected author

Buciewicz Jan

Faculty of Commodity Science, Commodity Science Institution

1

Title:
Towaroznawstwo przemysłowe : towary metalowe
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Physical description:
191 s.: il.; 24 cm
Notes:
Skrypt przeznaczony jest dla studentów IV roku kierunku towaroznawstwa, Bibliogr.
Nr:
2168298393
academic script
2

Title:
Emalie szkliste na chemiczną aparaturę stalową = Vitreous enamels for chemical apparatus made of steel
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 276 (1988) , s. 131-145. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249240
article
See main document
3

Title:
Relacje pomiędzy składem mas emalierskich a jakością powłok na emaliowanych towarach z blachy stalowej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1987
Physical description:
169, [4] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/831
Nr:
2168244808
doctoral dissertation
4

Title:
Wady powłok na emaliowanej aparaturze chemicznej i możliwości ich naprawy
Source:
Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987 - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987, s. 77. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168255798
varia
5

Author:
Title:
Krytyczna ocena metod oznaczania kwasoodporności powłok emalii szklistych = Critical Evaluation of Methods of Determination of Acid-resistance Coatings of Glassy Enamel
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 221 (1986) , s. 25-42. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168231482
article
See main document
6

Author:
Marcowski Wiesław
Title:
Wpływ procesu technologicznego na jakość wyrobów ocynkowanych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1985
Physical description:
195 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/478
Nr:
2168309951
doctoral dissertation
7

Author:
Buciewicz Jan , Kucharski Władysław , Cierniak Leszek , Wątek Andrzej , Chochół Andrzej , Tuśnio Maria
Title:
Emalia kryjąca niskoborowa-cyrkonowa na odlewy żeliwie sanitariów
Publisher address:
Polska: Urząd Patentowy, 1985
Notes:
Uprawniony z patentu: Instytut Odlewnictwa, Kraków,
Access mode:
Nr:
2168288645
patent
8

Author:
Buciewicz Jan , Chochół Andrzej , Kucharski Władysław
Title:
Emalie podstawowe niskoborowe i bezborowe na odlewy żeliwne sanitariów
Source:
Prace Instytutu Odlewnictwa. - R. 33, z. 1 (1983) , s. 3-13. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168288877
article
9

Author:
Buciewicz Jan , Chochół Andrzej , Kucharski Władysław
Title:
Niskoborowe emalie pudrowe na odlewy żeliwne
Source:
Prace Instytutu Odlewnictwa. - R. 32, z. 1 (1982) , s. 45-55. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168288879
article
1
Towaroznawstwo przemysłowe : towary metalowe / Jan BUCIEWICZ, Stanisław HORNIK, Andrzej OSTROWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - 191 s. : il. ; 24 cm. - Skrypt przeznaczony jest dla studentów IV roku kierunku towaroznawstwa. - Bibliogr.
2
Emalie szkliste na chemiczną aparaturę stalową = Vitreous enamels for chemical apparatus made of steel / Jan BUCIEWICZ, Stanisław HORNIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 276 (1988), s. 131-145. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Relacje pomiędzy składem mas emalierskich a jakością powłok na emaliowanych towarach z blachy stalowej / Andrzej CHOCHÓŁ ; Promotor: Jan BUCIEWICZ. - Kraków, 1987. - 169, [4] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
4
Wady powłok na emaliowanej aparaturze chemicznej i możliwości ich naprawy / Jan BUCIEWICZ, Andrzej CHOCHÓŁ, Stanisław HORNIK, Andrzej OSTROWSKI // W: Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987. - Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987. - S. 77. - Dostępne tylko streszczenia
5
Krytyczna ocena metod oznaczania kwasoodporności powłok emalii szklistych = Critical Evaluation of Methods of Determination of Acid-resistance Coatings of Glassy Enamel / Jan BUCIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 221 (1986), s. 25-42. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Wpływ procesu technologicznego na jakość wyrobów ocynkowanych / Wiesław Marcowski ; Promotor: Jan BUCIEWICZ. - Kraków, 1985. - 195 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
7
Emalia kryjąca niskoborowa-cyrkonowa na odlewy żeliwie sanitariów / Jan BUCIEWICZ, Władysław Kucharski, Leszek Cierniak, Andrzej Wątek, Andrzej CHOCHÓŁ, Maria Tuśnio. - C03C 7/00. - Patent ; 129879. - Zgłoszenie wynalazku ogłoszono: 20.12.1982 ; O udzieleniu patentu ogłoszono: 30.11.1985. - Data zgłoszenia: 11.06.1981. - Numer zgłoszenia: P.231675. - Uprawniony z patentu: Instytut Odlewnictwa, Kraków. - Pełny tekst: http://www.patenty.iod.krakow.pl/patents/1404197860c2273bb2.pdf
8
Emalie podstawowe niskoborowe i bezborowe na odlewy żeliwne sanitariów / Jan BUCIEWICZ, Andrzej CHOCHÓŁ, Władysław Kucharski // Prace Instytutu Odlewnictwa. - R. 33, z. 1 (1983), s. 3-13. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0450-8955
9
Niskoborowe emalie pudrowe na odlewy żeliwne / Jan BUCIEWICZ, Andrzej CHOCHÓŁ, Władysław Kucharski // Prace Instytutu Odlewnictwa. - R. 32, z. 1 (1982), s. 45-55. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0450-8955
1
Buciewicz J., Hornik S., Ostrowski A., (1989), Towaroznawstwo przemysłowe: towary metalowe, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 191 s.
2
Buciewicz J., Hornik S., (1988), Emalie szkliste na chemiczną aparaturę stalową, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 276, s. 131-145.
3
Chochół A., (1987), Relacje pomiędzy składem mas emalierskich a jakością powłok na emaliowanych towarach z blachy stalowej, Prom. Buciewicz J., Kraków : , 169, [4] k.
4
Buciewicz J., Chochół A., Hornik S., Ostrowski A., (1987), Wady powłok na emaliowanej aparaturze chemicznej i możliwości ich naprawy. [W:] Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987, Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu : Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, s. 77.
5
Buciewicz J., (1986), Krytyczna ocena metod oznaczania kwasoodporności powłok emalii szklistych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 221, s. 25-42.
6
Marcowski W., (1985), Wpływ procesu technologicznego na jakość wyrobów ocynkowanych, Prom. Buciewicz J., Kraków : , 195 k.
7
Buciewicz J., Kucharski W., Cierniak L., Wątek A., Chochół A., Tuśnio M., Emalia kryjąca niskoborowa-cyrkonowa na odlewy żeliwie sanitariów. Uprawniony z patentu: Instytut Odlewnictwa, Kraków, Numer zgłoszenia: P.231675 z 11.06.1981. O udzieleniu patentu ogłoszono: 30.11.1985
8
Buciewicz J., Chochół A., Kucharski W., (1983), Emalie podstawowe niskoborowe i bezborowe na odlewy żeliwne sanitariów, "Prace Instytutu Odlewnictwa", R. 33, z. 1, s. 3-13.
9
Buciewicz J., Chochół A., Kucharski W., (1982), Niskoborowe emalie pudrowe na odlewy żeliwne, "Prace Instytutu Odlewnictwa", R. 32, z. 1, s. 45-55.
1
@book{UEK:2168298393,
author = "Buciewicz Jan and Hornik Stanisław and Ostrowski Andrzej",
title = "Towaroznawstwo przemysłowe : towary metalowe",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
2
@article{UEK:2168249240,
author = "Buciewicz Jan and Hornik Stanisław",
title = "Emalie szkliste na chemiczną aparaturę stalową",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "276",
pages = "131-145",
year = "1988",
}
3
@unpublished{UEK:2168244808,
author = "Chochół Andrzej",
title = "Relacje pomiędzy składem mas emalierskich a jakością powłok na emaliowanych towarach z blachy stalowej",
adress = "Kraków",
year = "1987",
}
4
@misc{UEK:2168255798,
author = "Buciewicz Jan and Chochół Andrzej and Hornik Stanisław and Ostrowski Andrzej",
title = "Wady powłok na emaliowanej aparaturze chemicznej i możliwości ich naprawy",
booktitle = "Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987",
pages = "77",
adress = "Poznań",
publisher = "Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie",
year = "1987",
}
5
@article{UEK:2168231482,
author = "Buciewicz Jan",
title = "Krytyczna ocena metod oznaczania kwasoodporności powłok emalii szklistych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "221",
pages = "25-42",
year = "1986",
}
6
@unpublished{UEK:2168309951,
author = "Marcowski Wiesław",
title = "Wpływ procesu technologicznego na jakość wyrobów ocynkowanych",
adress = "Kraków",
year = "1985",
}
7
@misc{UEK:2168288645,
author = "Buciewicz Jan and Kucharski Władysław and Cierniak Leszek and Wątek Andrzej and Chochół Andrzej and Tuśnio Maria",
title = "Emalia kryjąca niskoborowa-cyrkonowa na odlewy żeliwie sanitariów",
adress = "Polska",
publisher = "Urząd Patentowy",
year = "1985",
}
8
@article{UEK:2168288877,
author = "Buciewicz Jan and Chochół Andrzej and Kucharski Władysław",
title = "Emalie podstawowe niskoborowe i bezborowe na odlewy żeliwne sanitariów",
journal = "Prace Instytutu Odlewnictwa",
number = "R. 33, z. 1",
pages = "3-13",
year = "1983",
}
9
@article{UEK:2168288879,
author = "Buciewicz Jan and Chochół Andrzej and Kucharski Władysław",
title = "Niskoborowe emalie pudrowe na odlewy żeliwne",
journal = "Prace Instytutu Odlewnictwa",
number = "R. 32, z. 1",
pages = "45-55",
year = "1982",
}