Publications of the selected author
1

Title:
Badania rynkowe i marketingowe w myśli naukowej prof. Stefana Mynarskiego = Market and Marketing Research in Scientific Thought of Prof. Stefan Mynarski
Source:
Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Piotr HADRIAN, Jan W. Wiktor - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 161-172. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-2163-5
Nr:
2168280423
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 37-57
ISBN:
978-83-7252-647-2
Nr:
2168298913
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Analiza przestrzennych podukładów podaży rynku mieszkaniowego w Polsce
Source:
Modele przestrzenne rynku w układach branżowych / kierownik tematu: Adam SAGAN2013, s. 98-112 - Bibliogr.
Signature:
NP-1447/Magazyn
Nr:
2168287451
chapter in unpublished scientific work
See main document
4

Title:
Modelowanie dynamiki rynku mieszkaniowego w okresie transformacji systemowej : testowanie modeli autoregresyjnych oraz wielorównaniowych o równaniach rekurencyjnych
Source:
Dynamiczne modele zachowań rynkowych w układach branżowych / kierownik projektu: Adam SAGAN2012, s. 91-109
Signature:
NP-1384/Magazyn
Nr:
2168269786
chapter in unpublished scientific work
See main document
5

Title:
Analiza popytowo-podażowa na rynku mieszkaniowym : podejście modelowe
Source:
Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe / kierownik programu: Adam SAGAN2011, s. 46-67
Signature:
NP-1339/Magazyn
Nr:
2168260266
chapter in unpublished scientific work
See main document
6

Title:
Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN2010, s. 120-134
Signature:
NP-1042/Magazyn
Nr:
2168282275
chapter in unpublished scientific work
See main document
7

Title:
Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN2010, s. 30-53
Signature:
NP-1042/Magazyn
Nr:
2168306763
chapter in unpublished scientific work
See main document
8

Title:
Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2009, s. 122-136
Signature:
NP-1299/Magazyn
Nr:
2168247870
chapter in unpublished scientific work
See main document
9

Title:
Ekohumanizm - wyzwanie globalne XXI wieku = Eco-humanism - a Global Challenge for the 21st Century
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 756 (2007) , s. 149-156. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50835
article
10

Title:
Analiza porównawcza układów agrarno-rynkowych Polski i wybranych krajów Unii Europejskiej = Comparative Analysis of Agro-market Systems in Poland and in Selected European Union Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 659 (2005) , s. 41-58. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53005
article
11

Title:
Modelowanie współzależności w układach agrarno-rynkowych Polski i Unii Europejskiej = Modelling Inter-dependency in Polish and European Union Agricultural Market Structures
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 680 (2005) , s. 13-27. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52610
article
12

Title:
Postrzegana jakości życia w świetle badań empirycznych : analiza antropologiczna
Source:
Jakość życia w regionie / red. nauk. Jan Karwowski - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2003, s. 19-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-85809-81-3
Nr:
2168252646
chapter in monograph
13

Title:
Problemy dostosowania polskiego rolnictwa do wymogów wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej = Difficulties in Adapting Poland's Agriculture to the EU's Common Agricultural Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 640 (2003) , s. 107-121. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168224014
article
14

Title:
Modelowanie współzależności w układach agrarno-rynkowych Polski i Unii Europejskiej
Source:
Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI2003, s. 55-70 - Bibliogr.
Signature:
NP-921/Magazyn
Nr:
2168270382
chapter in unpublished scientific work
See main document
15

Conference:
Marketing w rozwoju regionu. Konferencja, Mrzeżyn, Polska, od 2002-05-26 do 2006-05-28
Title:
Analiza działalności promocyjnej w kształtowaniu atrakcyjności turystycznej regionu ziemi żywieckiej
Source:
Marketing w rozwoju regionu : (wybrane zagadnienia) / red. nauk. Jan Karwowski - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2002, s. 437-446. - Summ.
ISBN:
83-7241-235-9
Nr:
2168332661
chapter in conference materials
16

Title:
Przesłanki integracji układów agrarno-rynkowych Polski i Unii Europejskiej = The Integration of Polish and EU Agricultural Market Structures
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 605 (2002) , s. 25-41. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168224664
article
17

Title:
Zastosowanie regresji wielorakiej do celów analizy kompleksowych współzależności w układach agrarno-rynkowych = The Application of Multiple Regression for the Purposes of Analysing Complex Correlations in Agrarian Market Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 586 (2002) , s. 25-44. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168226952
article
18

Title:
Analiza porównawcza układów produkcyjno-rynkowych wybranych krajów Unii Europejskiej
Source:
Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI2002, s. 213-234
Signature:
NP-838/Magazyn
Nr:
2168280417
chapter in unpublished scientific work
See main document
19

Title:
Problemy konkurencyjności polskich produktów rolnych i żywnościowych w świetle integracji z Unią Europejską = The Competitiveness of Polish Agricultural and Food Products in the Light of Integration with the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 558 (2001) , s. 65-79. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235834
article
20

Title:
Modelowanie związków i współzależności w układach rynkowych gospodarki żywnościowej
Source:
Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI2001, s. 44-63 - Bibliogr.
Signature:
NP-779/Magazyn
Nr:
2168281247
chapter in unpublished scientific work
See main document
21

Title:
Wielowymiarowe przesłanki integracji układów agrarno-rynkowych Polski i Unii Europejskiej
Source:
Badania wielowymiarowe rynków branżowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI2000, s. 44-65 - Bibliogr.
Signature:
NP-724/Magazyn
Nr:
2168283299
chapter in unpublished scientific work
See main document
22

Title:
Agrometryczne medele przestrzennych układów agrarno-rynkowych = Agrometric Models of Spatial Agrarian and Market Schemes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 543 (2000) , s. 39-52. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168248478
article
23

Title:
Modele agrometryczne gospodarki żywnościowej = Agrometric Models of the Food Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 540 (2000) , s. 33-47. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257040
article
24

Title:
Analiza konkurencyjności polskich produktów rolnych i żywnościowych w świetle integracji z Unią Europejską
Source:
Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji / kier. progr.: Stefan MYNARSKI1998, s. 116-135 - Bibliogr.
Signature:
NP-533/Magazyn
Nr:
2168240370
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Title:
Próba aplikacji systemowych kategorii równowagi dla analizy funkcjonowania rynku produktów rolnych w okresie transformacji = Attempt at Application of System Equilibrium Categories to Analyze Functioning of Market for Farm Produce in the Course of System of Transformation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 513 (1998) , s. 61-72. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248350
article
26

Title:
Równowaga strukturalna rynku produktów rolnych
Source:
Analiza segmentacyjna rynków branżowych / kierownik programu: S. MYNARSKI1996, s. 81-109
Signature:
NP-356/Magazyn
Nr:
2168283503
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Title:
Próby modelowania rynku mieszkaniowego w okresie transformacji = Attempts to Model the Housing Market During the Transformation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 479 (1996) , s. 55-63. - Summ.
Nr:
2168257652
article
28

Title:
Modelowanie współzależności układów agrarno-rynkowych gospodarki żywnościowej : analiza porównawcza
Source:
Metody pomiaru w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI1996, s. 86-112
Signature:
NP-414/Magazyn
Nr:
2168283657
chapter in unpublished scientific work
See main document
29

Title:
Specyfika działalności marketingowej na rynku produktów rolnych
Source:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 564-572
Nr:
2168236688
chapter in conference materials
See main document
30

Title:
Dylematy prowadzenia działalności marketingowej na rynku produktów rolnych = Dilemmas Concerning Marketing Activities on the Agricultural Commodities Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 457 (1995) , s. 51-61. - Summ.
Nr:
2168243674
article
31

Title:
Analiza preferencji konsumpcyjnych wybranych artykułów mięsnych i mleczarskich
Source:
Badania marketingowe - teoria i praktyka - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 111-120
Nr:
2168342515
chapter in conference materials
32

Title:
Kierunki stabilizacji warunków ekonomicznych w gospodarce żywnościowej w okresie przeprowadzania transformacji systemowej = Stabilization of Economic Conditions in Food Sector in Period of System's Transformation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 403 (1993) , s. 15-22. - Summ.
Nr:
2168263630
article
33

Title:
Analiza rozwoju zjawisk rynkowych w czasie
Source:
Analiza rynku : systemy i mechanizmy / red. Stefan MYNARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 94-115
Nr:
2168306261
chapter in book
See main document
34

Title:
Badanie mechanizmów równowagi i stabilności wybranych układów gospodarki żywnościowej
Source:
Badanie równowagi strukturalnej gospodarki rynkowej / kier. programu: Stefan MYNARSKI1993, s. 142-199
Research program:
2325/1/91
Signature:
NP-270/Magazyn
Nr:
2168329901
chapter in unpublished scientific work
See main document
35

Title:
Identyfikacja mechanizmów równowagi i stabilności w gospodarce żywnościowej = Identification of Balance and Stability Mechanisms in Food Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 353 (1991) , s. 89-105. - Summ., rez.
Nr:
2168246706
article
36

Title:
Modelowanie układów agrarno-rynkowych w gospodarce żywnościowej = Modelling of Agrarian-Market Systems in Food Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 324 (1990) , s. 75-92. - Rez., summ.
Nr:
2168269212
article
37

Title:
Minister dr Franciszek Gaik - kierownik Centralnego Urzędu Planowania u ekonomistów krakowskich : nowy styl i funkcje planowania społeczno-gospodarczego w Polsce
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1989) , s. 99-105
Nr:
2168223996
article
38

Title:
Modele ekonometryczne jako narzędzia sterowania
Source:
Elementy teorii systemów i informacji / red. Stefan MYNARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989, s. 89-112
Nr:
2168339591
chapter in textbook
See main document
39

Title:
System jako obiekt badań
Source:
Elementy teorii systemów i informacji / red. Stefan MYNARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989, s. 8-30
Nr:
2168339593
chapter in textbook
See main document
40

Title:
Zjazd Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1989) , s. 95-97
Nr:
2168224254
article
41

Title:
Modelowanie systemów
Source:
Elementy teorii systemów i informacji / red. Stefan MYNARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989, s. 69-88
Nr:
2168339589
chapter in textbook
See main document
42

Title:
Doc. dr Sławomir Cybula
Source:
Problemy Ekonomiczne1989. - nr 3, s. 109-110
Nr:
2168223998
varia
43

Title:
Konsumpcja - rynek - wzrost gospodarczy : informacja z konferencji naukowej IRWiK
Source:
Problemy Ekonomiczne1989. - nr 1, s. 104-107
Nr:
2168223782
varia
44

Title:
Kształtowanie relacji cen w gospodarce żywnościowej pod kątem osiągania równowagi rynkowej = Price Ruling in Food Economy vs. Market Equilibrium
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 256 (1988) , s. 57-68. - Rez., summ.
Nr:
2168279761
article
45

Title:
Mechanizmy gospodarki żywnościowej w układzie równowagi globalnej = Mechanisms of Food Supplies In Global Equilibrium System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 281 (1988) , s. 109-125. - Summ., rez.
Access mode:
Nr:
2168259018
article
46

Title:
Sylwetki profesorów nauk ekonomicznych mianowanych w latach 1986 i 1987
Source:
Problemy Ekonomiczne1988. - nr 2, s. 112-117
Nr:
2168225476
varia
47

Title:
Materiały do ćwiczeń z analizy rynku
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
72 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168279721
academic script
48

Title:
Kongres Ekonomistów Polskich (sprawozdanie)
Source:
Problemy Ekonomiczne1988. - nr 1, s. 3-22
Nr:
2168224314
varia
49

Title:
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: , 1987
Physical description:
103 k.: il.; 30 cm
Research program:
Resortowy Program Badań Podstawowych NR RP.III.39: Zmiany w strukturze konsumpcji Grupa tematyczna 5: Przestrzenna struktura konsumpcji Temat: Terminologiczno-metodyczne aspekty badań konsumpcji w układach przestrzennych
Nr:
2168316005
book
50

Title:
Elementy sterowania sferą obrotu rolnego
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 339 (1986) , s. 177-185. - Tytuł numeru: Procesy rynkowe: materiały na konferencję naukowo-dydaktyczną Instytutu i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług Polanica, 24-26 września 1986
Nr:
2168279735
article
51

Title:
Z działalności Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Association of the Graduates of the Academy of Economics in Kraków
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1986) , s. 114-116
Nr:
2168225800
article
52

Title:
Zależności bilansowe w równoważeniu produkcji, wymiany i konsumpcji
Source:
Problemy równowagi rynkowej : konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.1. Część pierwsza - Makroproporcje a równowaga globalna. Część druga - Układy przestrzenne równowagi rynkowej - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1985, s. 47-58
Nr:
2168267312
chapter in conference materials
53

Title:
Związki gospodarki żywnościowej z układem gałęziowym produkcji wymiany i konsumpcji = Connections of Food Sector with Branch Scheme of Production, Exchange and Consumption
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 184 (1984) , s. 23-47. - Rez., summ.
Nr:
2168267118
article
54

Title:
Przestrzenne rozkłady elementów produkcji rolniczej i podaży wybranych produktów rolnych = Spatial Distribution of Selected Agricultural Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 174 (1983) , s. 113-138. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261494
article
55

Title:
Czynniki przemian struktury konsumpcji żywności = Factors Determining Changes in the Structure of Food Consumption
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 169 (1983) , s. 49-68. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229438
article
56

Title:
Modelowanie rynku rolnego
Publisher address:
Warszawa: Instytut Handlu Wewnętrznego i Usług, 1980
Physical description:
89 s.: il.; 24 cm
Series:
(Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 220)
Notes:
Rez., summ., streszcz., Bibliogr.
Nr:
2168279725
monograph
57

Title:
Materiały do ćwiczeń z systemowej analizy rynku
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Physical description:
61 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168279723
academic script
58

Title:
Modelowanie rynku rolno-spożywczego w kompleksie gospodarki żywnościowej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1980
Physical description:
318 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/239
Nr:
2168279731
doctoral dissertation
59

Author:
Kazimierz Baścik , Jan Czesak , Aldon Zalewski
Title:
Rynek środków do produkcji rolnej w gospodarce żywnościowej
Publisher address:
Warszawa: Zakład Wydawnictw CZSR, 1980
Physical description:
144 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-209-0174-X
Nr:
2168346360
monograph
60

Title:
Komputerowy zbiór danych RYNEK
Kierownictwo:
Publisher address:
Warszawa: Dział Wydawnictw i Upowszechniania IHWiU, 1978
Physical description:
166 s.: il.; 24 cm
Series:
(Opracowania i Materiały Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 118)
Notes:
Streszcz.,
Nr:
2168315039
monograph
61

Title:
Wpływ zmian w kierunkach produkcji rolniczej na rozwój skupu produktów rolnych na przykładzie Ziemi Krakowskiej w latach 1961-1973 = On the Influence of Changes in the Trends of Farm Production on the Development of Purchase of Farm Products - on the Example of the Kraków Region in the Period between 1961 and 1973
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 108 (1978) , s. 55-68. - Summ., rez.
Nr:
2168250332
article
62

Title:
Cybernetyczny model funkcjonowania i programowania rynku
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1976) , s. 119-121
Nr:
2168220100
article
Unpublished documents:
1

Title:
Analizy predykcyjne w badaniach rynkowych - modele i podejścia regresyjne i sieciowe
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
104 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Research program:
019/WZ-KAR/01/2014/S/4215
Signature:
NP-1484/Magazyn
Nr:
2168302333
unpublished scientific work
2

Title:
Analizy wielowymiarowe w badaniach rynkowych i marketingowych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
149 k.: il.; 30 cm
Research program:
66/KARiBM/2/99/S
Nr:
2168361888
unpublished scientific work
3

Title:
Analiza prawidłowości strukturalno-dynamicznych rozwoju krajów Europy : zadanie badawcze nr 2.1 : ogólna charakterystyka banku danych EURODATA
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
20 k.: il.; 30 cm
Research program:
1/0358/91/01
Signature:
NP-272/1/Magazyn
Nr:
2168274695
unpublished scientific work
4

Title:
Analiza prawidłowości strukturalno-dynamicznych rozwoju krajów Europy : zadanie badawcze nr 2.2 : ocena kompletności danych EURODATA
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
78 k.: il.; 30 cm
Research program:
1/0358/91/01
Signature:
NP-272/2/Magazyn
Nr:
2168274699
unpublished scientific work
5

Title:
Badanie równowagi i stabilności układów rynkowych w gospodarce żywnościowej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
122 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
17/EOT/5/91/S
Signature:
NP-263/Magazyn
Nr:
2168283647
unpublished scientific work
6

Title:
Testowanie równowagi i stabilności rynku w warunkach tłumienia inflacji
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
35, [56] k.: il.; 30 cm
Research program:
H/12/029/90-2
Signature:
NP-71/Magazyn
Nr:
2168274945
unpublished scientific work
7

Title:
Adaptacja pakietów programów statystyczno-ekonometrycznych z dużych komputerów na mikrokomputery
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
[170] k.: il.; 30 cm
Research program:
63/ISEI/23/91/W
Signature:
NP-107/Magazyn
Nr:
2168274951
unpublished scientific work
8

Title:
System przetwarzania i analizy danych ankietowych producentów mleka
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
121 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Wykonano w ramach tematu: P-09-00-01 Kontraktacja mleka jako czynnik organizujący bazę surowcową przemysłu mleczarskiego na zlecenie Instytutu Przemysłu Mleczarskiego w Warszawie
Nr:
2168315823
unpublished scientific work
1
Badania rynkowe i marketingowe w myśli naukowej prof. Stefana Mynarskiego = Market and Marketing Research in Scientific Thought of Prof. Stefan Mynarski / Kazimierz BAŚCIK, Adam SAGAN // W: Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Piotr HADRIAN, Jan W. Wiktor. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - S. 161-172. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-208-2163-5
2
Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania / Dariusz FATUŁA, Jolanta MIREK, Ryszard WĘGRZYN, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Kazimierz BAŚCIK // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 37-57. - ISBN 978-83-7252-647-2
3
Analiza przestrzennych podukładów podaży rynku mieszkaniowego w Polsce / Kazimierz BAŚCIK // W: Modele przestrzenne rynku w układach branżowych / kierownik tematu: Adam SAGAN. - (2013), s. 98-112. - Bibliogr.
4
Modelowanie dynamiki rynku mieszkaniowego w okresie transformacji systemowej : testowanie modeli autoregresyjnych oraz wielorównaniowych o równaniach rekurencyjnych / Kazimierz BAŚCIK // W: Dynamiczne modele zachowań rynkowych w układach branżowych / kierownik projektu: Adam SAGAN. - ([2012]), s. 91-109
5
Analiza popytowo-podażowa na rynku mieszkaniowym : podejście modelowe / Kazimierz BAŚCIK // W: Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe / kierownik programu: Adam SAGAN. - (2011), s. 46-67
6
Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania / Kazimierz BAŚCIK, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Dariusz FATUŁA, Jolanta MIREK, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Grażyna PLICHTA, Adam SAGAN, Jadwiga STOBIECKA, Ryszard WĘGRZYN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN. - (2010), s. 120-134
7
Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania / Dariusz FATUŁA, Jolanta MIREK, Ryszard WĘGRZYN, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Kazimierz BAŚCIK // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN. - (2010), s. 30-53
8
Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym / Kazimierz BAŚCIK, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Dariusz FATUŁA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Jolanta MIREK, Grażyna PLICHTA, Adam SAGAN, Jadwiga STOBIECKA, Ryszard WĘGRZYN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2009), s. 122-136
9
Ekohumanizm - wyzwanie globalne XXI wieku = Eco-humanism - a Global Challenge for the 21st Century / Kazimierz BAŚCIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 756 (2007), s. 149-156. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/157029565. - ISSN 1898-6447
10
Analiza porównawcza układów agrarno-rynkowych Polski i wybranych krajów Unii Europejskiej = Comparative Analysis of Agro-market Systems in Poland and in Selected European Union Countries / Kazimierz BAŚCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 659 (2005), s. 41-58. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/96518771. - ISSN 0208-7944
11
Modelowanie współzależności w układach agrarno-rynkowych Polski i Unii Europejskiej = Modelling Inter-dependency in Polish and European Union Agricultural Market Structures / Kazimierz BAŚCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 680 (2005), s. 13-27. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/102517727. - ISSN 0208-7944
12
Postrzegana jakości życia w świetle badań empirycznych : analiza antropologiczna / Kazimierz BAŚCIK, Adam SAGAN // W: Jakość życia w regionie / red. nauk. Jan Karwowski. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2003. - S. 19-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-85809-81-3
13
Problemy dostosowania polskiego rolnictwa do wymogów wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej = Difficulties in Adapting Poland's Agriculture to the EU's Common Agricultural Policy / Kazimierz BAŚCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 640 (2003), s. 107-121. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/46035342. - ISSN 0208-7944
14
Modelowanie współzależności w układach agrarno-rynkowych Polski i Unii Europejskiej / Kazimierz BAŚCIK // W: Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (2003), s. 55-70. - Bibliogr.
15
Analiza działalności promocyjnej w kształtowaniu atrakcyjności turystycznej regionu ziemi żywieckiej / Kazimierz BAŚCIK, Adam SAGAN // W: Marketing w rozwoju regionu : (wybrane zagadnienia) / red. nauk. Jan Karwowski. - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2002. - S. 437-446. - Summ. - ISBN 83-7241-235-9
16
Przesłanki integracji układów agrarno-rynkowych Polski i Unii Europejskiej = The Integration of Polish and EU Agricultural Market Structures / Kazimierz BAŚCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 605 (2002), s. 25-41. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13599. - ISSN 0208-7944
17
Zastosowanie regresji wielorakiej do celów analizy kompleksowych współzależności w układach agrarno-rynkowych = The Application of Multiple Regression for the Purposes of Analysing Complex Correlations in Agrarian Market Systems / Kazimierz BAŚCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 586 (2002), s. 25-44. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13087. - ISSN 0208-7944
18
Analiza porównawcza układów produkcyjno-rynkowych wybranych krajów Unii Europejskiej / Kazimierz BAŚCIK // W: Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI. - (2002), s. 213-234
19
Problemy konkurencyjności polskich produktów rolnych i żywnościowych w świetle integracji z Unią Europejską = The Competitiveness of Polish Agricultural and Food Products in the Light of Integration with the European Union / Kazimierz BAŚCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 558 (2001), s. 65-79. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
20
Modelowanie związków i współzależności w układach rynkowych gospodarki żywnościowej / Kazimierz BAŚCIK // W: Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI. - (2001), s. 44-63. - Bibliogr.
21
Wielowymiarowe przesłanki integracji układów agrarno-rynkowych Polski i Unii Europejskiej / Kazimierz BAŚCIK // W: Badania wielowymiarowe rynków branżowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (2000), s. 44-65. - Bibliogr.
22
Agrometryczne medele przestrzennych układów agrarno-rynkowych = Agrometric Models of Spatial Agrarian and Market Schemes / Kazimierz BAŚCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 543 (2000), s. 39-52. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9916. - ISSN 0208-7944
23
Modele agrometryczne gospodarki żywnościowej = Agrometric Models of the Food Economy / Kazimierz BAŚCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 540 (2000), s. 33-47. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
24
Analiza konkurencyjności polskich produktów rolnych i żywnościowych w świetle integracji z Unią Europejską / Kazimierz BAŚCIK // W: Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji / kier. progr.: Stefan MYNARSKI. - (1998), s. 116-135. - Bibliogr.
25
Próba aplikacji systemowych kategorii równowagi dla analizy funkcjonowania rynku produktów rolnych w okresie transformacji = Attempt at Application of System Equilibrium Categories to Analyze Functioning of Market for Farm Produce in the Course of System of Transformation / Kazimierz BAŚCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 513 (1998), s. 61-72. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
26
Równowaga strukturalna rynku produktów rolnych / K. BAŚCIK // W: Analiza segmentacyjna rynków branżowych / kierownik programu: S. MYNARSKI. - (1996), s. 81-109
27
Próby modelowania rynku mieszkaniowego w okresie transformacji = Attempts to Model the Housing Market During the Transformation / Kazimierz BAŚCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 479 (1996), s. 55-63. - Summ. - ISSN 0208-7944
28
Modelowanie współzależności układów agrarno-rynkowych gospodarki żywnościowej : analiza porównawcza / Kazimierz BAŚCIK // W: Metody pomiaru w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (1996), s. 86-112
29
Specyfika działalności marketingowej na rynku produktów rolnych / Kazimierz BAŚCIK // W: Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 564-572
30
Dylematy prowadzenia działalności marketingowej na rynku produktów rolnych = Dilemmas Concerning Marketing Activities on the Agricultural Commodities Market / Kazimierz BAŚCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 457 (1995), s. 51-61. - Summ. - ISSN 0208-7944
31
Analiza preferencji konsumpcyjnych wybranych artykułów mięsnych i mleczarskich / Kazimierz BAŚCIK, Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA, Małgorzata KLIMCZYK-BRYK // W: Badania marketingowe - teoria i praktyka. - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 111-120
32
Kierunki stabilizacji warunków ekonomicznych w gospodarce żywnościowej w okresie przeprowadzania transformacji systemowej = Stabilization of Economic Conditions in Food Sector in Period of System's Transformation / Kazimierz BAŚCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 403 (1993), s. 15-22. - Summ. - ISSN 0208-7944
33
Analiza rozwoju zjawisk rynkowych w czasie / Stefan MYNARSKI, Kazimierz BAŚCIK, Ryszard WĘGRZYN // W: Analiza rynku : systemy i mechanizmy / red. Stefan MYNARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 94-115
34
Badanie mechanizmów równowagi i stabilności wybranych układów gospodarki żywnościowej / Kazimierz BAŚCIK // W: Badanie równowagi strukturalnej gospodarki rynkowej / kier. programu: Stefan MYNARSKI. - (1993), s. 142-199
35
Identyfikacja mechanizmów równowagi i stabilności w gospodarce żywnościowej = Identification of Balance and Stability Mechanisms in Food Industry // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 353 (1991), s. 89-105. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
36
Modelowanie układów agrarno-rynkowych w gospodarce żywnościowej = Modelling of Agrarian-Market Systems in Food Economy / Kazimierz BAŚCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 324 (1990), s. 75-92. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
37
Minister dr Franciszek Gaik - kierownik Centralnego Urzędu Planowania u ekonomistów krakowskich : nowy styl i funkcje planowania społeczno-gospodarczego w Polsce / Kazimierz BAŚCIK // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1989), s. 99-105. - ISSN 0079-578X
38
Modele ekonometryczne jako narzędzia sterowania / Kazimierz BAŚCIK // W: Elementy teorii systemów i informacji / red. Stefan MYNARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989. - S. 89-112
39
System jako obiekt badań / Wojciech KOCZYŃSKI, Kazimierz BAŚCIK // W: Elementy teorii systemów i informacji / red. Stefan MYNARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989. - S. 8-30
40
Zjazd Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / Kazimierz BAŚCIK // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1989), s. 95-97. - ISSN 0079-578X
41
Modelowanie systemów / Kazimierz BAŚCIK // W: Elementy teorii systemów i informacji / red. Stefan MYNARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989. - S. 69-88
42
Doc. dr Sławomir Cybula / Kazimierz BAŚCIK // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1989), s. 109-110. - ISSN 0079-578X
43
Konsumpcja - rynek - wzrost gospodarczy : informacja z konferencji naukowej IRWiK / Kazimierz BAŚCIK // Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1989), s. 104-107. - ISSN 0079-578X
44
Kształtowanie relacji cen w gospodarce żywnościowej pod kątem osiągania równowagi rynkowej = Price Ruling in Food Economy vs. Market Equilibrium / Kazimierz BAŚCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 256 (1988), s. 57-68. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
45
Mechanizmy gospodarki żywnościowej w układzie równowagi globalnej = Mechanisms of Food Supplies In Global Equilibrium System / Kazimierz BAŚCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 281 (1988), s. 109-125. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
46
Sylwetki profesorów nauk ekonomicznych mianowanych w latach 1986 i 1987 / Kazimierz BAŚCIK // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1988), s. 112-117. - ISSN 0079-578X
47
Materiały do ćwiczeń z analizy rynku / Kazimierz BAŚCIK, Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA, Danuta KOCOŃ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - 72 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
48
Kongres Ekonomistów Polskich (sprawozdanie) / Kazimierz BAŚCIK // Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1988), s. 3-22. - ISSN 0079-578X
49
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia / red. S. MYNARSKI ; [autorzy haseł: Kazimierz BAŚCIK, Jacek BAZARNIK, Czesław BYWALEC, Tadeusz GRABIŃSKI, Halina GWIŻDŻ, Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA, Jan Karwowski, Józefa Kramer, Janusz Marak, Stefan MYNARSKI, Leszek RUDNICKI, Józef SALA, Leszek STRZEMBICKI, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Grażyna ŚWIATOWY, Krzysztof Piotr WOJDACKI]. - Kraków : , 1987. - 103 k. : il. ; 30 cm
50
Elementy sterowania sferą obrotu rolnego / Kazimierz BAŚCIK, Janina DEPO, Alicja KOWALSKA-GRUDZIEŃ, Helena KUREK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 339 (1986), s. 177-185. - Tytuł numeru: Procesy rynkowe: materiały na konferencję naukowo-dydaktyczną Instytutu i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług Polanica, 24-26 września 1986. - ISSN 0324-8445
51
Z działalności Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Association of the Graduates of the Academy of Economics in Kraków / Kazimierz BAŚCIK, Jan WIKTOR // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1986), s. 114-116. - ISSN 0079-578X
52
Zależności bilansowe w równoważeniu produkcji, wymiany i konsumpcji / Kazimierz BAŚCIK, Danuta KOCOŃ // W: Problemy równowagi rynkowej : konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.1. Część pierwsza - Makroproporcje a równowaga globalna. Część druga - Układy przestrzenne równowagi rynkowej. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1985. - S. 47-58
53
Związki gospodarki żywnościowej z układem gałęziowym produkcji wymiany i konsumpcji = Connections of Food Sector with Branch Scheme of Production, Exchange and Consumption / Kazimierz BAŚCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 184 (1984), s. 23-47. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
54
Przestrzenne rozkłady elementów produkcji rolniczej i podaży wybranych produktów rolnych = Spatial Distribution of Selected Agricultural Products / Kazimiera BAŚCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 174 (1983), s. 113-138. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
55
Czynniki przemian struktury konsumpcji żywności = Factors Determining Changes in the Structure of Food Consumption / Kazimierz BAŚCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 169 (1983), s. 49-68. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
56
Modelowanie rynku rolnego / Kazimierz BAŚCIK. - Warszawa: Instytut Handlu Wewnętrznego i Usług, 1980. - 89 s. : il. ; 24 cm. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr. - (Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 220)
57
Materiały do ćwiczeń z systemowej analizy rynku / Kazimierz BAŚCIK, Jerzy FORYŚ, Danuta SEREK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - 61 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
58
Modelowanie rynku rolno-spożywczego w kompleksie gospodarki żywnościowej / Kazimierz BAŚCIK ; Promotor: Stefan MYNARSKI. - Kraków, 1980. - 318 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
59
Rynek środków do produkcji rolnej w gospodarce żywnościowej / Kazimierz BAŚCIK, Jan Czesak, Aldon Zalewski. - Warszawa: Zakład Wydawnictw CZSR, 1980. - 144 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-209-0174-X
60
Komputerowy zbiór danych RYNEK / kier. Stefan MYNARSKI ; [T. GRABIŃSKI, K. BAŚCIK, D. SEREK]. - Warszawa: Dział Wydawnictw i Upowszechniania IHWiU, 1978. - 166 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. - (Opracowania i Materiały - Instytut Handlu Wewnętrznego i Usług ; 118)
61
Wpływ zmian w kierunkach produkcji rolniczej na rozwój skupu produktów rolnych na przykładzie Ziemi Krakowskiej w latach 1961-1973 = On the Influence of Changes in the Trends of Farm Production on the Development of Purchase of Farm Products - on the Example of the Kraków Region in the Period between 1961 and 1973 / Kazimierz BAŚCIK, Stanisław CIEŚLA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 108 (1978), s. 55-68. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
62
Cybernetyczny model funkcjonowania i programowania rynku / Kazimierz BAŚCIK // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1976), s. 119-121. - ISSN 0079-578X
63
Analizy predykcyjne w badaniach rynkowych - modele i podejścia regresyjne i sieciowe / Adam SAGAN, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Ryszard WĘGRZYN, Kazimierz BAŚCIK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 104 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
64
Analizy wielowymiarowe w badaniach rynkowych i marketingowych / Stefan MYNARSKI, Adam SAGAN, Kazimierz BAŚCIK, Ryszard WĘGRZYN, Jadwiga STOBIECKA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Jolanta MIREK, Joanna BABIARZ, Dariusz FATUŁA, Grażyna PLICHTA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 149 k. : il. ; 30 cm
65
Analiza prawidłowości strukturalno-dynamicznych rozwoju krajów Europy : zadanie badawcze nr 2.1 : ogólna charakterystyka banku danych EURODATA / Wykonawcy: Tadeusz GRABIŃSKI - kierownik projektu, Jan SZEJA, Kazimierz BAŚCIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 20 k. : il. ; 30 cm
66
Analiza prawidłowości strukturalno-dynamicznych rozwoju krajów Europy : zadanie badawcze nr 2.2 : ocena kompletności danych EURODATA / Tadeusz GRABIŃSKI (kierownik projektu), Jan SZEJA, Kazimierz BAŚCIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 78 k. : il. ; 30 cm
67
Badanie równowagi i stabilności układów rynkowych w gospodarce żywnościowej / Kazimierz BAŚCIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 122 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
68
Testowanie równowagi i stabilności rynku w warunkach tłumienia inflacji / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI ; zespół: Tadeusz GRABIŃSKI, Kazimierz BAŚCIK, Adam SAGAN, Ryszard WĘGRZYN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 35, [56] k. : il. ; 30 cm
69
Adaptacja pakietów programów statystyczno-ekonometrycznych z dużych komputerów na mikrokomputery / wykonawcy: Tadeusz GRABIŃSKI (kierownik tematu), Kazimierz BAŚCIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - [170] k. : il. ; 30 cm
70
System przetwarzania i analizy danych ankietowych producentów mleka / Kazimierz BAŚCIK, Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 1982. - 121 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Baścik K., Sagan A., (2014), Badania rynkowe i marketingowe w myśli naukowej prof. Stefana Mynarskiego. [W:] Czubała A., Hadrian P., Wiktor J. (red.), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 161-172.
2
Fatuła D., Mirek J., Węgrzyn R., Białynicka-Birula J., Baścik K., (2013), Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania. [W:] Sagan A. (red.), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 37-57.
3
Baścik K., (2013), Analiza przestrzennych podukładów podaży rynku mieszkaniowego w Polsce. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Modele przestrzenne rynku w układach branżowych, s. 98-112.
4
Baścik K., ([2012]), Modelowanie dynamiki rynku mieszkaniowego w okresie transformacji systemowej : testowanie modeli autoregresyjnych oraz wielorównaniowych o równaniach rekurencyjnych. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Dynamiczne modele zachowań rynkowych w układach branżowych, s. 91-109.
5
Baścik K., (2011), Analiza popytowo-podażowa na rynku mieszkaniowym : podejście modelowe. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe, s. 46-67.
6
Baścik K., Białynicka-Birula J., Fatuła D., Mirek J., Łapczyński M., Plichta G., Sagan A., Stobiecka J., Węgrzyn R., (2010), Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, s. 120-134.
7
Fatuła D., Mirek J., Węgrzyn R., Białynicka-Birula J., Baścik K., (2010), Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, s. 30-53.
8
Baścik K., Białynicka-Birula J., Fatuła D., Łapczyński M., Mirek J., Plichta G., Sagan A., Stobiecka J., Węgrzyn R., (2009), Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne, s. 122-136.
9
Baścik K., (2007), Ekohumanizm - wyzwanie globalne XXI wieku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 756, s. 149-156; https://bazekon.uek.krakow.pl/157029565
10
Baścik K., (2005), Analiza porównawcza układów agrarno-rynkowych Polski i wybranych krajów Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 659, s. 41-58; https://bazekon.uek.krakow.pl/96518771
11
Baścik K., (2005), Modelowanie współzależności w układach agrarno-rynkowych Polski i Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 680, s. 13-27; https://bazekon.uek.krakow.pl/102517727
12
Baścik K., Sagan A., (2003), Postrzegana jakości życia w świetle badań empirycznych : analiza antropologiczna. [W:] Karwowski J. (red.), Jakość życia w regionie, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 19-26.
13
Baścik K., (2003), Problemy dostosowania polskiego rolnictwa do wymogów wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 640, s. 107-121; https://bazekon.uek.krakow.pl/46035342
14
Baścik K., (2003), Modelowanie współzależności w układach agrarno-rynkowych Polski i Unii Europejskiej. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 55-70.
15
Baścik K., Sagan A., (2002), Analiza działalności promocyjnej w kształtowaniu atrakcyjności turystycznej regionu ziemi żywieckiej. [W:] Karwowski J. (red.), Marketing w rozwoju regionu : (wybrane zagadnienia), Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 437-446.
16
Baścik K., (2002), Przesłanki integracji układów agrarno-rynkowych Polski i Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 605, s. 25-41; https://bazekon.uek.krakow.pl/13599
17
Baścik K., (2002), Zastosowanie regresji wielorakiej do celów analizy kompleksowych współzależności w układach agrarno-rynkowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 586, s. 25-44; https://bazekon.uek.krakow.pl/13087
18
Baścik K., (2002), Analiza porównawcza układów produkcyjno-rynkowych wybranych krajów Unii Europejskiej. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 213-234.
19
Baścik K., (2001), Problemy konkurencyjności polskich produktów rolnych i żywnościowych w świetle integracji z Unią Europejską, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 558, s. 65-79.
20
Baścik K., (2001), Modelowanie związków i współzależności w układach rynkowych gospodarki żywnościowej. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 44-63.
21
Baścik K., (2000), Wielowymiarowe przesłanki integracji układów agrarno-rynkowych Polski i Unii Europejskiej. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Badania wielowymiarowe rynków branżowych, s. 44-65.
22
Baścik K., (2000), Agrometryczne medele przestrzennych układów agrarno-rynkowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 543, s. 39-52; https://bazekon.uek.krakow.pl/9916
23
Baścik K., (2000), Modele agrometryczne gospodarki żywnościowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 540, s. 33-47.
24
Baścik K., (1998), Analiza konkurencyjności polskich produktów rolnych i żywnościowych w świetle integracji z Unią Europejską. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji, s. 116-135.
25
Baścik K., (1998), Próba aplikacji systemowych kategorii równowagi dla analizy funkcjonowania rynku produktów rolnych w okresie transformacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 513, s. 61-72.
26
Baścik K., (1996), Równowaga strukturalna rynku produktów rolnych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Analiza segmentacyjna rynków branżowych, s. 81-109.
27
Baścik K., (1996), Próby modelowania rynku mieszkaniowego w okresie transformacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 479, s. 55-63.
28
Baścik K., (1996), Modelowanie współzależności układów agrarno-rynkowych gospodarki żywnościowej : analiza porównawcza. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Metody pomiaru w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 86-112.
29
Baścik K., (1996), Specyfika działalności marketingowej na rynku produktów rolnych. [W:] Szumilak J. (red.), Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 564-572.
30
Baścik K., (1995), Dylematy prowadzenia działalności marketingowej na rynku produktów rolnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 457, s. 51-61.
31
Baścik K., Jakubowska-Łazęcka J., Klimczyk-Bryk M., (1994), Analiza preferencji konsumpcyjnych wybranych artykułów mięsnych i mleczarskich. [W:] Badania marketingowe - teoria i praktyka, Katowice : Akademia Ekonomiczna, s. 111-120.
32
Baścik K., (1993), Kierunki stabilizacji warunków ekonomicznych w gospodarce żywnościowej w okresie przeprowadzania transformacji systemowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 403, s. 15-22.
33
Mynarski S., Baścik K., Węgrzyn R., (1993), Analiza rozwoju zjawisk rynkowych w czasie. [W:] Mynarski S. (red.), Analiza rynku : systemy i mechanizmy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 94-115.
34
Baścik K., (1993), Badanie mechanizmów równowagi i stabilności wybranych układów gospodarki żywnościowej. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Badanie równowagi strukturalnej gospodarki rynkowej, s. 142-199.
35
Baścik K., (1991), Identyfikacja mechanizmów równowagi i stabilności w gospodarce żywnościowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 353, s. 89-105.
36
Baścik K., (1990), Modelowanie układów agrarno-rynkowych w gospodarce żywnościowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 324, s. 75-92.
37
Baścik K., (1989), Minister dr Franciszek Gaik - kierownik Centralnego Urzędu Planowania u ekonomistów krakowskich : nowy styl i funkcje planowania społeczno-gospodarczego w Polsce, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 99-105.
38
Baścik K., (1989), Modele ekonometryczne jako narzędzia sterowania. [W:] Mynarski S. (red.), Elementy teorii systemów i informacji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 89-112.
39
Koczyński W., Baścik K., (1989), System jako obiekt badań. [W:] Mynarski S. (red.), Elementy teorii systemów i informacji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 8-30.
40
Baścik K., (1989), Zjazd Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 95-97.
41
Baścik K., (1989), Modelowanie systemów. [W:] Mynarski S. (red.), Elementy teorii systemów i informacji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 69-88.
42
Baścik K., (1989), Doc. dr Sławomir Cybula, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 109-110.
43
Baścik K., (1989), Konsumpcja - rynek - wzrost gospodarczy : informacja z konferencji naukowej IRWiK, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 104-107.
44
Baścik K., (1988), Kształtowanie relacji cen w gospodarce żywnościowej pod kątem osiągania równowagi rynkowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 256, s. 57-68.
45
Baścik K., (1988), Mechanizmy gospodarki żywnościowej w układzie równowagi globalnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 281, s. 109-125.
46
Baścik K., (1988), Sylwetki profesorów nauk ekonomicznych mianowanych w latach 1986 i 1987, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 112-117.
47
Baścik K., Jakubowska-Łazęcka J., Kocoń D., (1988), Materiały do ćwiczeń z analizy rynku, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 72 s.
48
Baścik K., (1988), Kongres Ekonomistów Polskich (sprawozdanie), "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 3-22.
49
Baścik K., Bazarnik J., Bywalec C., Grabiński T., Gwiżdż H., Jakubowska-Łazęcka J., Karwowski J., Kramer J., Marak J., Mynarski S., Rudnicki L., Sala J., Strzembicki L., Szromnik A., Szumilak J., Światowy G., Wojdacki K., (1987), Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia, Mynarski S. (kier.), Kraków : , 103 k.
50
Baścik K., Depo J., Kowalska-Grudzień A., Kurek H., (1986), Elementy sterowania sferą obrotu rolnego, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 339, s. 177-185.
51
Baścik K., Wiktor J., (1986), Z działalności Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 114-116.
52
Baścik K., Kocoń D., (1985), Zależności bilansowe w równoważeniu produkcji, wymiany i konsumpcji. [W:] Problemy równowagi rynkowej : konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.1. Część pierwsza - Makroproporcje a równowaga globalna. Część druga - Układy przestrzenne równowagi rynkowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 47-58.
53
Baścik K., (1984), Związki gospodarki żywnościowej z układem gałęziowym produkcji wymiany i konsumpcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 184, s. 23-47.
54
Baścik K., (1983), Przestrzenne rozkłady elementów produkcji rolniczej i podaży wybranych produktów rolnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 174, s. 113-138.
55
Baścik K., (1983), Czynniki przemian struktury konsumpcji żywności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 169, s. 49-68.
56
Baścik K., (1980), Modelowanie rynku rolnego, Warszawa : Instytut Handlu Wewnętrznego i Usług, 89 s.
57
Baścik K., Foryś J., Serek D., (1980), Materiały do ćwiczeń z systemowej analizy rynku, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 61 s.
58
Baścik K., (1980), Modelowanie rynku rolno-spożywczego w kompleksie gospodarki żywnościowej, Prom. Mynarski S., Kraków : , 318 k.
59
Baścik K., Czesak J., Zalewski A., (1980), Rynek środków do produkcji rolnej w gospodarce żywnościowej, Warszawa : Zakład Wydawnictw CZSR, 144 s.
60
Grabiński T., Baścik K., Serek D., (1978), Komputerowy zbiór danych RYNEK, Mynarski S. (kier.), Warszawa : Dział Wydawnictw i Upowszechniania IHWiU, 166 s.
61
Baścik K., Cieśla S., (1978), Wpływ zmian w kierunkach produkcji rolniczej na rozwój skupu produktów rolnych na przykładzie Ziemi Krakowskiej w latach 1961-1973, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 108, s. 55-68.
62
Baścik K., (1976), Cybernetyczny model funkcjonowania i programowania rynku, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 119-121.
63
Sagan A., Białynicki-Birula P., Węgrzyn R., Baścik K., (2014), Analizy predykcyjne w badaniach rynkowych - modele i podejścia regresyjne i sieciowe, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 104 k.
64
Mynarski S., Sagan A., Baścik K., Węgrzyn R., Stobiecka J., Łapczyński M., Mirek J., Babiarz J., Fatuła D., Plichta G., (1999), Analizy wielowymiarowe w badaniach rynkowych i marketingowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 149 k.
65
Grabiński T., Szeja J., Baścik K., (1993), Analiza prawidłowości strukturalno-dynamicznych rozwoju krajów Europy: zadanie badawcze nr 2.1: ogólna charakterystyka banku danych EURODATA, Grabiński T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 20 k.
66
Grabiński T., Szeja J., Baścik K., (1993), Analiza prawidłowości strukturalno-dynamicznych rozwoju krajów Europy: zadanie badawcze nr 2.2: ocena kompletności danych EURODATA, Grabiński T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 78 k.
67
Baścik K., (1992), Badanie równowagi i stabilności układów rynkowych w gospodarce żywnościowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 122 k.
68
Mynarski S., Grabiński T., Baścik K., Sagan A., Węgrzyn R., (1991), Testowanie równowagi i stabilności rynku w warunkach tłumienia inflacji, Mynarski S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 35, [56] k.
69
Grabiński T., Baścik K., (1991), Adaptacja pakietów programów statystyczno-ekonometrycznych z dużych komputerów na mikrokomputery, Grabiński T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [170] k.
70
Baścik K., Grabiński T., (1982), System przetwarzania i analizy danych ankietowych producentów mleka, Kraków : , 121 k.
1
@inbook{UEK:2168280423,
author = "Kazimierz Baścik and Adam Sagan",
title = "Badania rynkowe i marketingowe w myśli naukowej prof. Stefana Mynarskiego",
booktitle = "Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce",
pages = "161-172",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-208-2163-5",
}
2
@inbook{UEK:2168298913,
author = "Dariusz Fatuła and Jolanta Mirek and Ryszard Węgrzyn and Joanna Białynicka-Birula and Kazimierz Baścik",
title = "Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "37-57",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-647-2",
}
3
@unpublished{UEK:2168287451,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Analiza przestrzennych podukładów podaży rynku mieszkaniowego w Polsce",
booktitle = "Modele przestrzenne rynku w układach branżowych",
pages = "98-112",
year = "2013",
}
4
@unpublished{UEK:2168269786,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Modelowanie dynamiki rynku mieszkaniowego w okresie transformacji systemowej : testowanie modeli autoregresyjnych oraz wielorównaniowych o równaniach rekurencyjnych",
booktitle = "Dynamiczne modele zachowań rynkowych w układach branżowych",
pages = "91-109",
year = "2012",
}
5
@unpublished{UEK:2168260266,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Analiza popytowo-podażowa na rynku mieszkaniowym : podejście modelowe",
booktitle = "Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe",
pages = "46-67",
year = "2011",
}
6
@unpublished{UEK:2168282275,
author = "Kazimierz Baścik and Joanna Białynicka-Birula and Dariusz Fatuła and Jolanta Mirek and Mariusz Łapczyński and Grażyna Plichta and Adam Sagan and Jadwiga Stobiecka and Ryszard Węgrzyn",
title = "Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "120-134",
year = "2010",
}
7
@unpublished{UEK:2168306763,
author = "Dariusz Fatuła and Jolanta Mirek and Ryszard Węgrzyn and Joanna Białynicka-Birula and Kazimierz Baścik",
title = "Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "30-53",
year = "2010",
}
8
@unpublished{UEK:2168247870,
author = "Kazimierz Baścik and Joanna Białynicka-Birula and Dariusz Fatuła and Mariusz Łapczyński and Jolanta Mirek and Grażyna Plichta and Adam Sagan and Jadwiga Stobiecka and Ryszard Węgrzyn",
title = "Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne",
pages = "122-136",
year = "2009",
}
9
@article{UEK:50835,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Ekohumanizm - wyzwanie globalne XXI wieku",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "756",
pages = "149-156",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/157029565},
}
10
@article{UEK:53005,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Analiza porównawcza układów agrarno-rynkowych Polski i wybranych krajów Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "659",
pages = "41-58",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/96518771},
}
11
@article{UEK:52610,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Modelowanie współzależności w układach agrarno-rynkowych Polski i Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "680",
pages = "13-27",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/102517727},
}
12
@inbook{UEK:2168252646,
author = "Kazimierz Baścik and Adam Sagan",
title = "Postrzegana jakości życia w świetle badań empirycznych : analiza antropologiczna",
booktitle = "Jakość życia w regionie",
pages = "19-26",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2003",
isbn = "83-85809-81-3",
}
13
@article{UEK:2168224014,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Problemy dostosowania polskiego rolnictwa do wymogów wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "640",
pages = "107-121",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/46035342},
}
14
@unpublished{UEK:2168270382,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Modelowanie współzależności w układach agrarno-rynkowych Polski i Unii Europejskiej",
booktitle = "Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "55-70",
year = "2003",
}
15
@inbook{UEK:2168332661,
author = "Kazimierz Baścik and Adam Sagan",
title = "Analiza działalności promocyjnej w kształtowaniu atrakcyjności turystycznej regionu ziemi żywieckiej",
booktitle = "Marketing w rozwoju regionu : (wybrane zagadnienia)",
pages = "437-446",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2002",
isbn = "83-7241-235-9",
}
16
@article{UEK:2168224664,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Przesłanki integracji układów agrarno-rynkowych Polski i Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "605",
pages = "25-41",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13599},
}
17
@article{UEK:2168226952,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Zastosowanie regresji wielorakiej do celów analizy kompleksowych współzależności w układach agrarno-rynkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "586",
pages = "25-44",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13087},
}
18
@unpublished{UEK:2168280417,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Analiza porównawcza układów produkcyjno-rynkowych wybranych krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "213-234",
year = "2002",
}
19
@article{UEK:2168235834,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Problemy konkurencyjności polskich produktów rolnych i żywnościowych w świetle integracji z Unią Europejską",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "558",
pages = "65-79",
year = "2001",
}
20
@unpublished{UEK:2168281247,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Modelowanie związków i współzależności w układach rynkowych gospodarki żywnościowej",
booktitle = "Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "44-63",
year = "2001",
}
21
@unpublished{UEK:2168283299,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Wielowymiarowe przesłanki integracji układów agrarno-rynkowych Polski i Unii Europejskiej",
booktitle = "Badania wielowymiarowe rynków branżowych",
pages = "44-65",
year = "2000",
}
22
@article{UEK:2168248478,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Agrometryczne medele przestrzennych układów agrarno-rynkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "543",
pages = "39-52",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9916},
}
23
@article{UEK:2168257040,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Modele agrometryczne gospodarki żywnościowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "540",
pages = "33-47",
year = "2000",
}
24
@unpublished{UEK:2168240370,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Analiza konkurencyjności polskich produktów rolnych i żywnościowych w świetle integracji z Unią Europejską",
booktitle = "Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji",
pages = "116-135",
year = "1998",
}
25
@article{UEK:2168248350,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Próba aplikacji systemowych kategorii równowagi dla analizy funkcjonowania rynku produktów rolnych w okresie transformacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "513",
pages = "61-72",
year = "1998",
}
26
@unpublished{UEK:2168283503,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Równowaga strukturalna rynku produktów rolnych",
booktitle = "Analiza segmentacyjna rynków branżowych",
pages = "81-109",
year = "1996",
}
27
@article{UEK:2168257652,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Próby modelowania rynku mieszkaniowego w okresie transformacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "479",
pages = "55-63",
year = "1996",
}
28
@unpublished{UEK:2168283657,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Modelowanie współzależności układów agrarno-rynkowych gospodarki żywnościowej : analiza porównawcza",
booktitle = "Metody pomiaru w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "86-112",
year = "1996",
}
29
@inbook{UEK:2168236688,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Specyfika działalności marketingowej na rynku produktów rolnych",
booktitle = "Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r.",
pages = "564-572",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
30
@article{UEK:2168243674,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Dylematy prowadzenia działalności marketingowej na rynku produktów rolnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "457",
pages = "51-61",
year = "1995",
}
31
@inbook{UEK:2168342515,
author = "Kazimierz Baścik and Joanna Jakubowska-Łazęcka and Małgorzata Klimczyk-Bryk",
title = "Analiza preferencji konsumpcyjnych wybranych artykułów mięsnych i mleczarskich",
booktitle = "Badania marketingowe - teoria i praktyka",
pages = "111-120",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
32
@article{UEK:2168263630,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Kierunki stabilizacji warunków ekonomicznych w gospodarce żywnościowej w okresie przeprowadzania transformacji systemowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "403",
pages = "15-22",
year = "1993",
}
33
@inbook{UEK:2168306261,
author = "Stefan Mynarski and Kazimierz Baścik and Ryszard Węgrzyn",
title = "Analiza rozwoju zjawisk rynkowych w czasie",
booktitle = "Analiza rynku : systemy i mechanizmy",
pages = "94-115",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
34
@unpublished{UEK:2168329901,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Badanie mechanizmów równowagi i stabilności wybranych układów gospodarki żywnościowej",
booktitle = "Badanie równowagi strukturalnej gospodarki rynkowej",
pages = "142-199",
year = "1993",
}
35
@article{UEK:2168246706,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Identyfikacja mechanizmów równowagi i stabilności w gospodarce żywnościowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "353",
pages = "89-105",
year = "1991",
}
36
@article{UEK:2168269212,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Modelowanie układów agrarno-rynkowych w gospodarce żywnościowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "324",
pages = "75-92",
year = "1990",
}
37
@article{UEK:2168223996,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Minister dr Franciszek Gaik - kierownik Centralnego Urzędu Planowania u ekonomistów krakowskich : nowy styl i funkcje planowania społeczno-gospodarczego w Polsce",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "99-105",
year = "1989",
}
38
@inbook{UEK:2168339591,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Modele ekonometryczne jako narzędzia sterowania",
booktitle = "Elementy teorii systemów i informacji",
pages = "89-112",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
39
@inbook{UEK:2168339593,
author = "Wojciech Koczyński and Kazimierz Baścik",
title = "System jako obiekt badań",
booktitle = "Elementy teorii systemów i informacji",
pages = "8-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
40
@article{UEK:2168224254,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Zjazd Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "95-97",
year = "1989",
}
41
@inbook{UEK:2168339589,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Modelowanie systemów",
booktitle = "Elementy teorii systemów i informacji",
pages = "69-88",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
42
@misc{UEK:2168223998,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Doc. dr Sławomir Cybula",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "109-110",
year = "1989",
}
43
@misc{UEK:2168223782,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Konsumpcja - rynek - wzrost gospodarczy : informacja z konferencji naukowej IRWiK",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "104-107",
year = "1989",
}
44
@article{UEK:2168279761,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Kształtowanie relacji cen w gospodarce żywnościowej pod kątem osiągania równowagi rynkowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "256",
pages = "57-68",
year = "1988",
}
45
@article{UEK:2168259018,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Mechanizmy gospodarki żywnościowej w układzie równowagi globalnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "281",
pages = "109-125",
year = "1988",
url = {},
}
46
@misc{UEK:2168225476,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Sylwetki profesorów nauk ekonomicznych mianowanych w latach 1986 i 1987",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "112-117",
year = "1988",
}
47
@book{UEK:2168279721,
author = "Kazimierz Baścik and Joanna Jakubowska-Łazęcka and Danuta Kocoń",
title = "Materiały do ćwiczeń z analizy rynku",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
48
@misc{UEK:2168224314,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Kongres Ekonomistów Polskich (sprawozdanie)",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "3-22",
year = "1988",
}
49
@book{UEK:2168316005,
author = "Kazimierz Baścik and Jacek Bazarnik and Czesław Bywalec and Tadeusz Grabiński and Halina Gwiżdż and Joanna Jakubowska-Łazęcka and Jan Karwowski and Józefa Kramer and Janusz Marak and Stefan Mynarski and Leszek Rudnicki and Józef Sala and Leszek Strzembicki and Andrzej Szromnik and Jan Szumilak and Grażyna Światowy and Krzysztof Piotr Wojdacki",
title = "Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia",
adress = "Kraków",
year = "1987",
}
50
@article{UEK:2168279735,
author = "Kazimierz Baścik and Janina Depo and Alicja Kowalska-Grudzień and Helena Kurek",
title = "Elementy sterowania sferą obrotu rolnego",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "339",
pages = "177-185",
adress = "",
year = "1986",
}
51
@article{UEK:2168225800,
author = "Kazimierz Baścik and Jan Wiktor",
title = "Z działalności Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "114-116",
year = "1986",
}
52
@inbook{UEK:2168267312,
author = "Kazimierz Baścik and Danuta Kocoń",
title = "Zależności bilansowe w równoważeniu produkcji, wymiany i konsumpcji",
booktitle = "Problemy równowagi rynkowej : konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.1. Część pierwsza - Makroproporcje a równowaga globalna. Część druga - Układy przestrzenne równowagi rynkowej",
pages = "47-58",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1985",
}
53
@article{UEK:2168267118,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Związki gospodarki żywnościowej z układem gałęziowym produkcji wymiany i konsumpcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "184",
pages = "23-47",
year = "1984",
}
54
@article{UEK:2168261494,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Przestrzenne rozkłady elementów produkcji rolniczej i podaży wybranych produktów rolnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "174",
pages = "113-138",
year = "1983",
}
55
@article{UEK:2168229438,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Czynniki przemian struktury konsumpcji żywności",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "169",
pages = "49-68",
year = "1983",
}
56
@book{UEK:2168279725,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Modelowanie rynku rolnego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Handlu Wewnętrznego i Usług",
year = "1980",
issn = "",
}
57
@book{UEK:2168279723,
author = "Kazimierz Baścik and Jerzy Foryś and Danuta Serek",
title = "Materiały do ćwiczeń z systemowej analizy rynku",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
58
@unpublished{UEK:2168279731,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Modelowanie rynku rolno-spożywczego w kompleksie gospodarki żywnościowej",
adress = "Kraków",
year = "1980",
}
59
@book{UEK:2168346360,
author = "Kazimierz Baścik and Jan Czesak and Aldon Zalewski",
title = "Rynek środków do produkcji rolnej w gospodarce żywnościowej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Zakład Wydawnictw CZSR",
year = "1980",
isbn = "83-209-0174-X",
}
60
@book{UEK:2168315039,
author = "Tadeusz Grabiński and Kazimierz Baścik and Danuta Serek",
title = "Komputerowy zbiór danych RYNEK",
adress = "Warszawa",
publisher = "Dział Wydawnictw i Upowszechniania IHWiU",
year = "1978",
issn = "",
}
61
@article{UEK:2168250332,
author = "Kazimierz Baścik and Stanisław Cieśla",
title = "Wpływ zmian w kierunkach produkcji rolniczej na rozwój skupu produktów rolnych na przykładzie Ziemi Krakowskiej w latach 1961-1973",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "108",
pages = "55-68",
year = "1978",
}
62
@article{UEK:2168220100,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Cybernetyczny model funkcjonowania i programowania rynku",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "119-121",
year = "1976",
}
63
@unpublished{UEK:2168302333,
author = "Adam Sagan and Paweł Białynicki-Birula and Ryszard Węgrzyn and Kazimierz Baścik",
title = "Analizy predykcyjne w badaniach rynkowych - modele i podejścia regresyjne i sieciowe",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
64
@unpublished{UEK:2168361888,
author = "Stefan Mynarski and Adam Sagan and Kazimierz Baścik and Ryszard Węgrzyn and Jadwiga Stobiecka and Mariusz Łapczyński and Jolanta Mirek and Joanna Babiarz and Dariusz Fatuła and Grażyna Plichta",
title = "Analizy wielowymiarowe w badaniach rynkowych i marketingowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
65
@unpublished{UEK:2168274695,
author = "Tadeusz Grabiński and Jan Szeja and Kazimierz Baścik",
title = "Analiza prawidłowości strukturalno-dynamicznych rozwoju krajów Europy : zadanie badawcze nr 2.1 : ogólna charakterystyka banku danych EURODATA",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
66
@unpublished{UEK:2168274699,
author = "Tadeusz Grabiński and Jan Szeja and Kazimierz Baścik",
title = "Analiza prawidłowości strukturalno-dynamicznych rozwoju krajów Europy : zadanie badawcze nr 2.2 : ocena kompletności danych EURODATA",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
67
@unpublished{UEK:2168283647,
author = "Kazimierz Baścik",
title = "Badanie równowagi i stabilności układów rynkowych w gospodarce żywnościowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
68
@unpublished{UEK:2168274945,
author = "Stefan Mynarski and Tadeusz Grabiński and Kazimierz Baścik and Adam Sagan and Ryszard Węgrzyn",
title = "Testowanie równowagi i stabilności rynku w warunkach tłumienia inflacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
69
@unpublished{UEK:2168274951,
author = "Tadeusz Grabiński and Kazimierz Baścik",
title = "Adaptacja pakietów programów statystyczno-ekonometrycznych z dużych komputerów na mikrokomputery",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
70
@unpublished{UEK:2168315823,
author = "Kazimierz Baścik and Tadeusz Grabiński",
title = "System przetwarzania i analizy danych ankietowych producentów mleka",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID