Publications of the selected author

1

Author:
Tadeusz Mazowiecki , Stanisław Biernat , Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska , Bogdan Klich , Katarzyna Żukrowska , Erhard Cziomer , Stanisław Miklaszewski
Title:
Dyskusja I
Source:
Polska wobec reformy UE : seminarium - "Polska wobec reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej", Kraków, 24 stycznia 1998 / red. Stanisław MIKLASZEWSKI - Kraków: Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1998, s. 29-34
Series:
(Zeszyty Fundacji "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji" ; z. 26)
ISBN:
83-907813-6-0
Nr:
2168339243
voice in discussion / interview
See main document
2

Author:
Title:
The Soviet Union as Faced with the Political Change in Central and Eastern Europe
Source:
The Protracted Death-Agony of Real Socialism : Political Mechanisms of Societal Life in Poland in the 1980's / ed. Jerzy HAUSNER and Tadeusz Klementewicz - Warsaw: Institute of Political Studies Polish Academy of Sciences, 1992, s. 199-216
ISBN:
83-85479-38-4
Nr:
2168290629
chapter in monograph
See main document
3

Author:
Title:
Pokojowe współistnienie państw o odmiennych systemach społeczno-politycznych
Source:
Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych / red. Erhard CZIOMER - Wyd. 2 zm. i rozszerz.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 192-206 - Bibliogr.
Nr:
2168258594
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych
Edition:
Wyd. 2 zm. i rozsz.
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Physical description:
208 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy poszcz. rozdz.
Nr:
2168255556
monograph
See related chapters
5

Author:
Title:
Rola kół gospodarczych w polityce wschodniej RFN = The Role of Economical Cricles in the Eastern Policy of the German Federal Republic
Source:
Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - nr 4 (104) (1983) , s. 7-29
Nr:
2168240628
article
6

Author:
Title:
Niektóre aspekty jedności niemieckiej w polityce RFN = Some Problems Pertaining to German Unity in the Policy of the F.R.G.
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - nr 172 (1983) , s. 5-27. - Summ., rez.
Nr:
2168271964
article
See main document
7

Author:
Title:
Stanowisko państw Układu Warszawskiego wobec kwestii niemieckiej ze szczególnym uwzględnieniem roli ZSRR i NRD = The Attitude of Warsaw Pact States towards the German Problem with Special Reference to the Role of USSR and the German Demokratic Republic
Source:
Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - nr 1-2 (101-102) (1983) , s. 43-60
Nr:
2168240624
article
8

Author:
Title:
Zmiana rządu czy zmiana polityki w Bonn?
Source:
Gazeta Krakowska. - R. 34, nr 169 (10505) (1982) , s. 4
Nr:
2168283707
article
9

Author:
Title:
Kohl a polityka zagraniczna RFN
Source:
Gazeta Krakowska. - R. 34, nr 181 (10517) (1982) , s. 4
Nr:
2168283701
article
1
Dyskusja I / Tadeusz Mazowiecki, Stanisław Biernat, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Bogdan Klich, Katarzyna Żukrowska, Erhard Cziomer, Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Polska wobec reformy UE : seminarium - "Polska wobec reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej", Kraków, 24 stycznia 1998 / red. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków : Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1998. - (Zeszyty Fundacji "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji" ; z. 26). - S. 29-34. - ISBN 83-907813-6-0
2
The Soviet Union as Faced with the Political Change in Central and Eastern Europe / Erhard CZIOMER // W: The Protracted Death-Agony of Real Socialism : Political Mechanisms of Societal Life in Poland in the 1980's / ed. Jerzy HAUSNER and Tadeusz Klementewicz. - Warsaw : Institute of Political Studies Polish Academy of Sciences, 1992. - S. 199-216. - ISBN 83-85479-38-4
3
Pokojowe współistnienie państw o odmiennych systemach społeczno-politycznych / Erhard CZIOMER // W: Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych / red. Erhard CZIOMER. - Wyd. 2 zm. i rozszerz. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 192-206. - Bibliogr.
4
Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych / red. Erhard CZIOMER. - Wyd. 2 zm. i rozsz. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - 208 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy poszcz. rozdz.
5
Rola kół gospodarczych w polityce wschodniej RFN = The Role of Economical Cricles in the Eastern Policy of the German Federal Republic / Erhard CZIOMER // Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - nr 4 (104) (1983), s. 7-29. - ISSN 0137-3528
6
Niektóre aspekty jedności niemieckiej w polityce RFN = Some Problems Pertaining to German Unity in the Policy of the F.R.G / Erhard CZIOMER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - nr 172 (1983), s. 5-27. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
7
Stanowisko państw Układu Warszawskiego wobec kwestii niemieckiej ze szczególnym uwzględnieniem roli ZSRR i NRD = The Attitude of Warsaw Pact States towards the German Problem with Special Reference to the Role of USSR and the German Demokratic Republic / Erhard CZIOMER // Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - nr 1-2 (101-102) (1983), s. 43-60. - ISSN 0137-3528
8
Zmiana rządu czy zmiana polityki w Bonn? / Erhard CZIOMER // Gazeta Krakowska. - R. 34, nr 169 (10505) (1982), s. 4. - ISSN 0208-7693
9
Kohl a polityka zagraniczna RFN / Erhard CZIOMER // Gazeta Krakowska. - R. 34, nr 181 (10517) (1982), s. 4. - ISSN 0208-7693
1
Mazowiecki T., Biernat S., Kawecka-Wyrzykowska E., Klich B., Żukrowska K., Cziomer E., Miklaszewski S., (1998), Dyskusja I. [W:] Miklaszewski S. (red.), Polska wobec reformy UE : seminarium - "Polska wobec reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej", Kraków, 24 stycznia 1998, Kraków : Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", s. 29-34.
2
Cziomer E., (1992), The Soviet Union as Faced with the Political Change in Central and Eastern Europe. [W:] Hausner J., Klementewicz T. (red.), The Protracted Death-Agony of Real Socialism : Political Mechanisms of Societal Life in Poland in the 1980's, Warsaw : Institute of Political Studies Polish Academy of Sciences, s. 199-216.
3
Cziomer E., (1984), Pokojowe współistnienie państw o odmiennych systemach społeczno-politycznych. [W:] Cziomer E. (red.), Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 192-206.
4
Cziomer E. (red.), (1984), Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych, Wyd. 2 zm. i rozsz.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 208 s.
5
Cziomer E., (1983), Rola kół gospodarczych w polityce wschodniej RFN, "Przegląd Stosunków Międzynarodowych", nr 4 (104), s. 7-29.
6
Cziomer E., (1983), Niektóre aspekty jedności niemieckiej w polityce RFN, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 172, s. 5-27.
7
Cziomer E., (1983), Stanowisko państw Układu Warszawskiego wobec kwestii niemieckiej ze szczególnym uwzględnieniem roli ZSRR i NRD, "Przegląd Stosunków Międzynarodowych", nr 1-2 (101-102), s. 43-60.
8
Cziomer E., (1982), Zmiana rządu czy zmiana polityki w Bonn?, "Gazeta Krakowska", R. 34, nr 169 (10505), s. 4.
9
Cziomer E., (1982), Kohl a polityka zagraniczna RFN, "Gazeta Krakowska", R. 34, nr 181 (10517), s. 4.
1
@misc{gwdUEK:2168339243,
author = "Tadeusz Mazowiecki and Stanisław Biernat and Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska and Bogdan Klich and Katarzyna Żukrowska and Erhard Cziomer and Stanisław Miklaszewski",
title = "Dyskusja I",
booktitle = "Polska wobec reformy UE : seminarium - "Polska wobec reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej", Kraków, 24 stycznia 1998",
pages = "29-34",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji",
year = "1998",
issn = "",
isbn = "83-907813-6-0",
}
2
@inbook{fmUEK:2168290629,
author = "Erhard Cziomer",
title = "The Soviet Union as Faced with the Political Change in Central and Eastern Europe",
booktitle = "The Protracted Death-Agony of Real Socialism : Political Mechanisms of Societal Life in Poland in the 1980's",
pages = "199-216",
adress = "Warsaw",
publisher = "Institute of Political Studies Polish Academy of Sciences",
year = "1992",
isbn = "83-85479-38-4",
}
3
@inbook{fmUEK:2168258594,
author = "Erhard Cziomer",
title = "Pokojowe współistnienie państw o odmiennych systemach społeczno-politycznych",
booktitle = "Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych",
pages = "192-206",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
edition = "Wyd. 2 zm. i rozszerz.",
}
4
@book{monUEK:2168255556,
title = "Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych",
editor = Cziomer Erhard,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
edition = "Wyd. 2 zm. i rozsz.",
}
5
@article{artUEK:2168240628,
author = "Erhard Cziomer",
title = "Rola kół gospodarczych w polityce wschodniej RFN",
journal = "Przegląd Stosunków Międzynarodowych",
number = "4 (104)",
pages = "7-29",
year = "1983",
}
6
@article{artUEK:2168271964,
author = "Erhard Cziomer",
title = "Niektóre aspekty jedności niemieckiej w polityce RFN",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "172",
pages = "5-27",
year = "1983",
}
7
@article{artUEK:2168240624,
author = "Erhard Cziomer",
title = "Stanowisko państw Układu Warszawskiego wobec kwestii niemieckiej ze szczególnym uwzględnieniem roli ZSRR i NRD",
journal = "Przegląd Stosunków Międzynarodowych",
number = "1-2 (101-102)",
pages = "43-60",
year = "1983",
}
8
@article{artUEK:2168283707,
author = "Erhard Cziomer",
title = "Zmiana rządu czy zmiana polityki w Bonn?",
journal = "Gazeta Krakowska",
number = "R. 34, 169 (10505)",
pages = "4",
year = "1982",
}
9
@article{artUEK:2168283701,
author = "Erhard Cziomer",
title = "Kohl a polityka zagraniczna RFN",
journal = "Gazeta Krakowska",
number = "R. 34, 181 (10517)",
pages = "4",
year = "1982",
}