Publications of the selected author

1

Author:
Tadeusz Mazowiecki , Stanisław Biernat , Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska , Bogdan Klich , Katarzyna Żukrowska , Erhard Cziomer , Stanisław Miklaszewski
Title:
Dyskusja I
Source:
Polska wobec reformy UE : seminarium - "Polska wobec reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej", Kraków, 24 stycznia 1998 / red. Stanisław MIKLASZEWSKI - Kraków: Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1998, s. 29-34
Series:
(Zeszyty Fundacji "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji" ; z. 26)
ISBN:
83-907813-6-0
Nr:
2168339243
voice in discussion / interview
See main document
2

Author:
Title:
The Soviet Union as Faced with the Political Change in Central and Eastern Europe
Source:
The Protracted Death-Agony of Real Socialism : Political Mechanisms of Societal Life in Poland in the 1980's / ed. Jerzy HAUSNER and Tadeusz Klementewicz - Warsaw: Institute of Political Studies Polish Academy of Sciences, 1992, s. 199-216
ISBN:
83-85479-38-4
Nr:
2168290629
chapter in monograph
See main document
1
Dyskusja I / Tadeusz Mazowiecki, Stanisław Biernat, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Bogdan Klich, Katarzyna Żukrowska, Erhard Cziomer, Stanisław MIKLASZEWSKI // W: Polska wobec reformy UE : seminarium - "Polska wobec reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej", Kraków, 24 stycznia 1998 / red. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków : Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1998. - (Zeszyty Fundacji "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji" ; z. 26). - S. 29-34. - ISBN 83-907813-6-0
2
The Soviet Union as Faced with the Political Change in Central and Eastern Europe / Erhard CZIOMER // W: The Protracted Death-Agony of Real Socialism : Political Mechanisms of Societal Life in Poland in the 1980's / ed. Jerzy HAUSNER and Tadeusz Klementewicz. - Warsaw : Institute of Political Studies Polish Academy of Sciences, 1992. - S. 199-216. - ISBN 83-85479-38-4
1
Mazowiecki T., Biernat S., Kawecka-Wyrzykowska E., Klich B., Żukrowska K., Cziomer E., Miklaszewski S., (1998), Dyskusja I. [W:] Miklaszewski S. (red.), Polska wobec reformy UE : seminarium - "Polska wobec reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej", Kraków, 24 stycznia 1998, Kraków : Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", s. 29-34.
2
Cziomer E., (1992), The Soviet Union as Faced with the Political Change in Central and Eastern Europe. [W:] Hausner J., Klementewicz T. (red.), The Protracted Death-Agony of Real Socialism : Political Mechanisms of Societal Life in Poland in the 1980's, Warsaw : Institute of Political Studies Polish Academy of Sciences, s. 199-216.
1
@misc{gwdUEK:2168339243,
author = "Tadeusz Mazowiecki and Stanisław Biernat and Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska and Bogdan Klich and Katarzyna Żukrowska and Erhard Cziomer and Stanisław Miklaszewski",
title = "Dyskusja I",
booktitle = "Polska wobec reformy UE : seminarium - "Polska wobec reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej", Kraków, 24 stycznia 1998",
pages = "29-34",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji",
year = "1998",
issn = "",
isbn = "83-907813-6-0",
}
2
@inbook{fmUEK:2168290629,
author = "Erhard Cziomer",
title = "The Soviet Union as Faced with the Political Change in Central and Eastern Europe",
booktitle = "The Protracted Death-Agony of Real Socialism : Political Mechanisms of Societal Life in Poland in the 1980's",
pages = "199-216",
adress = "Warsaw",
publisher = "Institute of Political Studies Polish Academy of Sciences",
year = "1992",
isbn = "83-85479-38-4",
}