Publications of the selected author

1

Author:
Litewka Leonard , Paszek Zbigniew , Smarżewska Katarzyna
Title:
Statystyczna ocena wyników oznaczania zawartości wody w tytoniu = Determination of the Water Amount in Tobacco - Statistic Assesment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 113 (1978) , s. 109-117. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250190
article
See main document
2

Author:
Title:
Biochemiczne wskaźniki oceny jakości żywności = Biochemical Indicators of Food-Quality Rating
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. - nr 90 (1977) , s. 55-65. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250402
article
See main document
3

Title:
Badania and metodyką oznaczania składników mineralnych w wybranych przetworach owocowych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1974
Physical description:
92, [16] k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Leonard LITEWKA, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/335
Nr:
2168307383
doctoral dissertation
4

Title:
Ćwiczenia z biochemii produktów spożywczych dla towaroznawców
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973
Physical description:
144 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168336513
academic script
5

Author:
Litewka Leonard , Czechowska Maria , Jochym Henryk
Title:
Badanie i ocena jakości coctaili mleczno-owocowych produkowanych przez wybrane zakłady gastronomiczne w Krakowie = Examination and Estimation of Quality of Milk-Fruit Coctails Produced by some Chosen Restaurants in Kraków
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. - nr 54 (1972) , s. 171-184. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250258
article
See main document
6

Title:
Badania nad ustaleniem optymalnego dodatku glutaminianu sodowego do koncentratów zup = Research into the Problem of Determining the Optimum Quantity of Monosodium Glutamate in Concentrated Soups
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. - nr 54 (1972) , s. 39-42. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249948
article
See main document
7

Title:
Próba kwantyfikacji kompleksowego wskaźnika jakości organoleptycznej pitnych soków owocowych = An Attempt at Quantification of Complex Indicator of Organoleptic Quality of Drinkable Fruit Juice
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. - nr 54 (1972) , s. 25-30. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249936
article
See main document
8

Title:
Towary przemysłu chemicznego
Source:
Towaroznawstwo artykułów przemysłowych / red. Mieczysław MYSONA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968, s. 396-436
Nr:
2168336145
chapter in textbook
See main document
9

Author:
Title:
Towary budowlane pochodzenia mineralnego
Source:
Towaroznawstwo artykułów przemysłowych / red. Mieczysław MYSONA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968, s. 227-292
Nr:
2168336135
chapter in textbook
See main document
10

Title:
Metody badania i oceny wybranych towarów : przewodnik do ćwiczeń z towaroznawstwa dla Studentów Kierunku Handlu
Publisher address:
Kraków: [s.n.], 1968
Physical description:
281 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168336085
textbook
11

Title:
Badania nad poprawą jakości wybranych koncentratów spożywczych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1968
Physical description:
139 k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Leonard LITEWKA, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/54
Nr:
2168305695
doctoral dissertation
12

Author:
Litewka Leonard , Szubert Cecylia , Iwaniec Maria
Title:
Wpływ rodzaju opakowania i czasu przechowania naturalnej kawy mielonej na jakość naparu = The Effect of the Kind of Packaging and Storage Period of the Natural Ground Coffee on the Quality of Coffee Infusion
Source:
Przemysł Spożywczy. - t. 21, nr 3 (1967) , s. s. 23-25. - Summ., zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168333669
article
13

Author:
Litewka Leonard , Szubert Cecylia , Piotrowski W.
Title:
Wpływ czasu palenia i szybkości zmian temperatury na jakość palonej kawy
Source:
Przemysł Spożywczy. - t. 20, nr 6 (1966) , s. 19-21 (387-389). - Zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168333179
article
14

Author:
Litewka Leonard , Mikułowska Helena , Pamuła Edward
Title:
Wpływ glazurowania i niektórych dodatków smakowych na poprawę jakości ryżu preparowanego = Factors Improving the Quality of Prepared Rice
Source:
Przemysł Spożywczy. - t. 19, nr 12 (1965) , s. 29-33 (769-773). - Zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168333667
article
15

Author:
Title:
Kryteria oceny wartości użytkowej towarów
Source:
Metody badania artykułów przemysłowych / red. Józef E. Iwiński, Mieczysław MYSONA - Wyd. 3.. - Łódź ; Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964, s. 4-21
Nr:
2168336393
chapter in academic script
See main document
16

Author:
Title:
Badanie i ocena materiałów budowlanych
Source:
Metody badania artykułów przemysłowych / red. Józef E. Iwiński, Mieczysław MYSONA - Wyd. 3.. - Łódź ; Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964, s. 257-304 - Bibliogr.
Nr:
2168336397
chapter in academic script
See main document
17

Author:
Title:
Organoleptyczne metody badania towarów
Source:
Metody badania artykułów przemysłowych / red. Józef E. Iwiński, Mieczysław MYSONA - Wyd. 3.. - Łódź ; Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964, s. 41-61
Nr:
2168336395
chapter in academic script
See main document
18

Title:
Metody badania artykułów spożywczych
Edition:
Wyd. 3 uzup.
Redaktor:
, Iwińska Irena
Publisher address:
Łódź ; Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964
Physical description:
777 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Access mode:
Nr:
2168336515
academic script
19

Author:
Title:
Badanie i ocena środków piorących
Source:
Metody badania artykułów przemysłowych / red. Józef E. Iwiński, Mieczysław MYSONA - Wyd. 3.. - Łódź ; Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964, s. 372-395 - Bibliogr.
Nr:
2168336399
chapter in academic script
See main document
20

Author:
Title:
Organoleptyczne metody badania towarów
Source:
Metody badania artykułów przemysłowych / red. Józef E. Iwiński, Mieczysław MYSONA - Wyd. 2.. - Łódź ; Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963, s. 41-61
Nr:
2168336381
chapter in academic script
See main document
21

Author:
Title:
Badanie i ocena materiałów budowlanych
Source:
Metody badania artykułów przemysłowych / red. Józef E. Iwiński, Mieczysław MYSONA - Wyd. 2.. - Łódź ; Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963, s. 257-304 - Bibliogr.
Nr:
2168336383
chapter in academic script
See main document
22

Author:
Title:
Badanie i ocena środków piorących
Source:
Metody badania artykułów przemysłowych / red. Józef E. Iwiński, Mieczysław MYSONA - Wyd. 2.. - Łódź ; Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963, s. 372-395 - Bibliogr.
Nr:
2168336385
chapter in academic script
See main document
23

Author:
Mokrzyszczak Halina
Title:
Ekonomiczno-towaroznawcze kryteria odbioru jakościowego nasion oleistych
Promotor:
Publisher address:
Warszawa-Kraków: , 1963
Physical description:
236 k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Leonard LITEWKA, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/36
Nr:
2168303113
doctoral dissertation
24

Author:
Title:
Kryteria oceny wartości użytkowej towarów
Source:
Metody badania artykułów przemysłowych / red. Józef E. Iwiński, Mieczysław MYSONA - Wyd. 2.. - Łódź ; Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963, s. 4-21
Nr:
2168336379
chapter in academic script
See main document
25

Author:
Szymczak Jadwiga
Title:
Analiza towaroznawczo-ekonomiczna wpływu opakowania na trwałość wybranych artykułów spożywczych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1961
Physical description:
178 k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Leonard LITEWKA, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/16
Nr:
2168305533
doctoral dissertation
26

Author:
Litewka Leonard , Łojewska Wiesława
Title:
Porównanie jakości miodów krajowych z importowanymi = Comparison of the Quality of Imported and Home - produced Honey
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961) , s. [3]-12. - Soderž., summ.
Nr:
2168266020
article
27

Title:
Metody badania artykułów spożywczych : przewodnik do ćwiczeń z towaroznawstwa
Redaktor:
Iwińska Irena
Publisher address:
Łódź ; Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959
Physical description:
697 s., [1] k. tabl. złoż.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Access mode:
Nr:
2168336221
academic script
1
Statystyczna ocena wyników oznaczania zawartości wody w tytoniu = Determination of the Water Amount in Tobacco - Statistic Assesment / Leonard LITEWKA, Zbigniew PASZEK, Katarzyna Smarżewska // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 113 (1978), s. 109-117. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
Biochemiczne wskaźniki oceny jakości żywności = Biochemical Indicators of Food-Quality Rating / Leonard LITEWKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. - nr 90 (1977), s. 55-65. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Badania and metodyką oznaczania składników mineralnych w wybranych przetworach owocowych / Władysław Pieczonka ; Promotor: Leonard LITEWKA. - Kraków, 1974. - 92, [16] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
4
Ćwiczenia z biochemii produktów spożywczych dla towaroznawców / Leonard LITEWKA, Danuta SYBISTOWICZ, Jacek Zborowski, Zdzisława ZBOROWSKA ; red. Leonard LITEWKA. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973. - 144 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
5
Badanie i ocena jakości coctaili mleczno-owocowych produkowanych przez wybrane zakłady gastronomiczne w Krakowie = Examination and Estimation of Quality of Milk-Fruit Coctails Produced by some Chosen Restaurants in Kraków / Leonard LITEWKA, Maria CZECHOWSKA, Henryk Jochym // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. - nr 54 (1972), s. 171-184. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
6
Badania nad ustaleniem optymalnego dodatku glutaminianu sodowego do koncentratów zup = Research into the Problem of Determining the Optimum Quantity of Monosodium Glutamate in Concentrated Soups / Leonard LITEWKA, Helena MIKUŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. - nr 54 (1972), s. 39-42. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
7
Próba kwantyfikacji kompleksowego wskaźnika jakości organoleptycznej pitnych soków owocowych = An Attempt at Quantification of Complex Indicator of Organoleptic Quality of Drinkable Fruit Juice / Leonard LITEWKA, Władysław PIECZONKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. - nr 54 (1972), s. 25-30. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
8
Towary przemysłu chemicznego / Leonard LITEWKA, Tadeusz HOFMANN // W: Towaroznawstwo artykułów przemysłowych / red. Mieczysław MYSONA. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. - S. 396-436
9
Towary budowlane pochodzenia mineralnego / Leonard LITEWKA // W: Towaroznawstwo artykułów przemysłowych / red. Mieczysław MYSONA. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. - S. 227-292
10
Metody badania i oceny wybranych towarów : przewodnik do ćwiczeń z towaroznawstwa dla Studentów Kierunku Handlu / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Tadeusz HOFMANN, Leonard LITEWKA, Mieczysław MYSONA, Wiesław NALEPA, Mieczysław Skrzypek ; red. Mieczysław MYSONA. - Kraków : [s.n.], 1968. - 281 s. : il. ; 24 cm
11
Badania nad poprawą jakości wybranych koncentratów spożywczych / Helena MIKUŁOWSKA ; Promotor: Leonard LITEWKA. - Kraków, 1968. - 139 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
12
Wpływ rodzaju opakowania i czasu przechowania naturalnej kawy mielonej na jakość naparu = The Effect of the Kind of Packaging and Storage Period of the Natural Ground Coffee on the Quality of Coffee Infusion / Leonard LITEWKA, Cecylia SZUBERT, Maria Iwaniec // Przemysł Spożywczy. - t. 21, nr 3 (1967), s. s. 23-25. - Summ., zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
13
Wpływ czasu palenia i szybkości zmian temperatury na jakość palonej kawy / L.LITEWKA, C. SZUBERT, W. Piotrowski // Przemysł Spożywczy. - t. 20, nr 6 (1966), s. 19-21 (387-389). - Zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
14
Wpływ glazurowania i niektórych dodatków smakowych na poprawę jakości ryżu preparowanego = Factors Improving the Quality of Prepared Rice / Leonard LITEWKA, Helena MIKUŁOWSKA, Edward Pamuła // Przemysł Spożywczy. - t. 19, nr 12 (1965), s. 29-33 (769-773). - Zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
15
Kryteria oceny wartości użytkowej towarów / Lenard LITEWKA // W: Metody badania artykułów przemysłowych / red. Józef E. Iwiński, Mieczysław MYSONA. - Wyd. 3. - Łódź ; Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. - S. 4-21
16
Badanie i ocena materiałów budowlanych / Lenard LITEWKA // W: Metody badania artykułów przemysłowych / red. Józef E. Iwiński, Mieczysław MYSONA. - Wyd. 3. - Łódź ; Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. - S. 257-304. - Bibliogr.
17
Organoleptyczne metody badania towarów / Lenard LITEWKA // W: Metody badania artykułów przemysłowych / red. Józef E. Iwiński, Mieczysław MYSONA. - Wyd. 3. - Łódź ; Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. - S. 41-61
18
Metody badania artykułów spożywczych / red. Irena Iwińska, Leonarda LITEWKA. - Wyd. 3 uzup. - Łódź ; Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. - 777 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
19
Badanie i ocena środków piorących / Lenard LITEWKA // W: Metody badania artykułów przemysłowych / red. Józef E. Iwiński, Mieczysław MYSONA. - Wyd. 3. - Łódź ; Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. - S. 372-395. - Bibliogr.
20
Organoleptyczne metody badania towarów / Leonard LITEWKA // W: Metody badania artykułów przemysłowych / red. Józef E. Iwiński, Mieczysław MYSONA. - Wyd. 2. - Łódź ; Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. - S. 41-61
21
Badanie i ocena materiałów budowlanych / Leonard LITEWKA // W: Metody badania artykułów przemysłowych / red. Józef E. Iwiński, Mieczysław MYSONA. - Wyd. 2. - Łódź ; Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. - S. 257-304. - Bibliogr.
22
Badanie i ocena środków piorących / Leonard LITEWKA // W: Metody badania artykułów przemysłowych / red. Józef E. Iwiński, Mieczysław MYSONA. - Wyd. 2. - Łódź ; Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. - S. 372-395. - Bibliogr.
23
Ekonomiczno-towaroznawcze kryteria odbioru jakościowego nasion oleistych / Halina Mokrzyszczak ; Promotor: Leonard LITEWKA. - Warszawa-Kraków, 1963. - 236 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
24
Kryteria oceny wartości użytkowej towarów / Leonard LITEWKA // W: Metody badania artykułów przemysłowych / red. Józef E. Iwiński, Mieczysław MYSONA. - Wyd. 2. - Łódź ; Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. - S. 4-21
25
Analiza towaroznawczo-ekonomiczna wpływu opakowania na trwałość wybranych artykułów spożywczych / Jadwiga Szymczak ; Promotor: Leonard LITEWKA. - Kraków, 1961. - 178 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
26
Porównanie jakości miodów krajowych z importowanymi = Comparison of the Quality of Imported and Home - produced Honey / Leonard LITEWKA, Wiesława Łojewska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961), s. [3]-12. - Soderž., summ. - ISSN 0075-5125
27
Metody badania artykułów spożywczych : przewodnik do ćwiczeń z towaroznawstwa / red. Irena Iwińska, Leonard LITEWKA. - Łódź ; Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. - 697 s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
1
Litewka L., Paszek Z., Smarżewska K., (1978), Statystyczna ocena wyników oznaczania zawartości wody w tytoniu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 113, s. 109-117.
2
Litewka L., (1977), Biochemiczne wskaźniki oceny jakości żywności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 90, s. 55-65.
3
Pieczonka W., (1974), Badania and metodyką oznaczania składników mineralnych w wybranych przetworach owocowych, Prom. Litewka L., Kraków : , 92, [16] k.
4
Litewka L., Sybistowicz D., Zborowski J., Zborowska Z., (1973), Ćwiczenia z biochemii produktów spożywczych dla towaroznawców, Litewka L. (red.), Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 144 s.
5
Litewka L., Czechowska M., Jochym H., (1972), Badanie i ocena jakości coctaili mleczno-owocowych produkowanych przez wybrane zakłady gastronomiczne w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 54, s. 171-184.
6
Litewka L., Mikułowska H., (1972), Badania nad ustaleniem optymalnego dodatku glutaminianu sodowego do koncentratów zup, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 54, s. 39-42.
7
Litewka L., Pieczonka W., (1972), Próba kwantyfikacji kompleksowego wskaźnika jakości organoleptycznej pitnych soków owocowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 54, s. 25-30.
8
Litewka L., Hofmann T., (1968), Towary przemysłu chemicznego. [W:] Mysona M. (red.), Towaroznawstwo artykułów przemysłowych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 396-436.
9
Litewka L., (1968), Towary budowlane pochodzenia mineralnego. [W:] Mysona M. (red.), Towaroznawstwo artykułów przemysłowych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 227-292.
10
Gołębiowski T., Hofmann T., Litewka L., Mysona M., Nalepa W., Skrzypek M., (1968), Metody badania i oceny wybranych towarów: przewodnik do ćwiczeń z towaroznawstwa dla Studentów Kierunku Handlu, Mysona M. (red.), Kraków : [s.n.], 281 s.
11
Mikułowska H., (1968), Badania nad poprawą jakości wybranych koncentratów spożywczych, Prom. Litewka L., Kraków : , 139 k.
12
Litewka L., Szubert C., Iwaniec M., (1967), Wpływ rodzaju opakowania i czasu przechowania naturalnej kawy mielonej na jakość naparu, "Przemysł Spożywczy", t. 21, nr 3, s. s. 23-25.
13
Litewka L., Szubert C., Piotrowski W., (1966), Wpływ czasu palenia i szybkości zmian temperatury na jakość palonej kawy, "Przemysł Spożywczy", t. 20, nr 6, s. 19-21 (387-389).
14
Litewka L., Mikułowska H., Pamuła E., (1965), Wpływ glazurowania i niektórych dodatków smakowych na poprawę jakości ryżu preparowanego, "Przemysł Spożywczy", t. 19, nr 12, s. 29-33 (769-773).
15
Litewka L., (1964), Kryteria oceny wartości użytkowej towarów. [W:] Iwiński J., Mysona M. (red.), Metody badania artykułów przemysłowych, Łódź ; Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 4-21.
16
Litewka L., (1964), Badanie i ocena materiałów budowlanych. [W:] Iwiński J., Mysona M. (red.), Metody badania artykułów przemysłowych, Łódź ; Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 257-304.
17
Litewka L., (1964), Organoleptyczne metody badania towarów. [W:] Iwiński J., Mysona M. (red.), Metody badania artykułów przemysłowych, Łódź ; Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 41-61.
18
Litewka L., Iwińska I. (red.), (1964), Metody badania artykułów spożywczych, Wyd. 3 uzup.Łódź ; Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 777 s.
19
Litewka L., (1964), Badanie i ocena środków piorących. [W:] Iwiński J., Mysona M. (red.), Metody badania artykułów przemysłowych, Łódź ; Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 372-395.
20
Litewka L., (1963), Organoleptyczne metody badania towarów. [W:] Iwiński J., Mysona M. (red.), Metody badania artykułów przemysłowych, Łódź ; Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 41-61.
21
Litewka L., (1963), Badanie i ocena materiałów budowlanych. [W:] Iwiński J., Mysona M. (red.), Metody badania artykułów przemysłowych, Łódź ; Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 257-304.
22
Litewka L., (1963), Badanie i ocena środków piorących. [W:] Iwiński J., Mysona M. (red.), Metody badania artykułów przemysłowych, Łódź ; Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 372-395.
23
Mokrzyszczak H., (1963), Ekonomiczno-towaroznawcze kryteria odbioru jakościowego nasion oleistych, Prom. Litewka L., Warszawa-Kraków : , 236 k.
24
Litewka L., (1963), Kryteria oceny wartości użytkowej towarów. [W:] Iwiński J., Mysona M. (red.), Metody badania artykułów przemysłowych, Łódź ; Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 4-21.
25
Szymczak J., (1961), Analiza towaroznawczo-ekonomiczna wpływu opakowania na trwałość wybranych artykułów spożywczych, Prom. Litewka L., Kraków : , 178 k.
26
Litewka L., Łojewska W., (1961), Porównanie jakości miodów krajowych z importowanymi, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 18, s. [3]-12.
27
Iwińska I., Litewka L. (red.), (1959), Metody badania artykułów spożywczych: przewodnik do ćwiczeń z towaroznawstwa, Łódź ; Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 697 s., [1] k. tabl. złoż.
1
@article{UEK:2168250190,
author = "Litewka Leonard and Paszek Zbigniew and Smarżewska Katarzyna",
title = "Statystyczna ocena wyników oznaczania zawartości wody w tytoniu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "113",
pages = "109-117",
year = "1978",
}
2
@article{UEK:2168250402,
author = "Litewka Leonard",
title = "Biochemiczne wskaźniki oceny jakości żywności",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "90",
pages = "55-65",
year = "1977",
}
3
@unpublished{UEK:2168307383,
author = "Pieczonka Władysław",
title = "Badania and metodyką oznaczania składników mineralnych w wybranych przetworach owocowych",
adress = "Kraków",
year = "1974",
}
4
@book{UEK:2168336513,
author = "Litewka Leonard and Sybistowicz Danuta and Zborowski Jacek and Zborowska Zdzisława",
title = "Ćwiczenia z biochemii produktów spożywczych dla towaroznawców",
editor = Litewka Leonard,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1973",
}
5
@article{UEK:2168250258,
author = "Litewka Leonard and Czechowska Maria and Jochym Henryk",
title = "Badanie i ocena jakości coctaili mleczno-owocowych produkowanych przez wybrane zakłady gastronomiczne w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "54",
pages = "171-184",
year = "1972",
}
6
@article{UEK:2168249948,
author = "Litewka Leonard and Mikułowska Helena",
title = "Badania nad ustaleniem optymalnego dodatku glutaminianu sodowego do koncentratów zup",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "54",
pages = "39-42",
year = "1972",
}
7
@article{UEK:2168249936,
author = "Litewka Leonard and Pieczonka Władysław",
title = "Próba kwantyfikacji kompleksowego wskaźnika jakości organoleptycznej pitnych soków owocowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "54",
pages = "25-30",
year = "1972",
}
8
@inbook{UEK:2168336145,
author = "Litewka Leonard and Hofmann Tadeusz and ",
title = "Towary przemysłu chemicznego",
booktitle = "Towaroznawstwo artykułów przemysłowych",
pages = "396-436",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1968",
}
9
@inbook{UEK:2168336135,
author = "Litewka Leonard",
title = "Towary budowlane pochodzenia mineralnego",
booktitle = "Towaroznawstwo artykułów przemysłowych",
pages = "227-292",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1968",
}
10
@book{UEK:2168336085,
author = "Gołębiowski Tadeusz and Hofmann Tadeusz and Litewka Leonard and Mysona Mieczysław and Nalepa Wiesław and Skrzypek Mieczysław",
title = "Metody badania i oceny wybranych towarów : przewodnik do ćwiczeń z towaroznawstwa dla Studentów Kierunku Handlu",
editor = Mysona Mieczysław,
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1968",
}
11
@unpublished{UEK:2168305695,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Badania nad poprawą jakości wybranych koncentratów spożywczych",
adress = "Kraków",
year = "1968",
}
12
@article{UEK:2168333669,
author = "Litewka Leonard and Szubert Cecylia and Iwaniec Maria",
title = "Wpływ rodzaju opakowania i czasu przechowania naturalnej kawy mielonej na jakość naparu",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 21, 3",
pages = "s. 23-25",
year = "1967",
}
13
@article{UEK:2168333179,
author = "Litewka Leonard and Szubert Cecylia and Piotrowski W.",
title = "Wpływ czasu palenia i szybkości zmian temperatury na jakość palonej kawy",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 20, 6",
pages = "19-21 (387-389)",
year = "1966",
}
14
@article{UEK:2168333667,
author = "Litewka Leonard and Mikułowska Helena and Pamuła Edward",
title = "Wpływ glazurowania i niektórych dodatków smakowych na poprawę jakości ryżu preparowanego",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 19, 12",
pages = "29-33 (769-773)",
year = "1965",
}
15
@inbook{UEK:2168336393,
author = "Litewka Leonard",
title = "Kryteria oceny wartości użytkowej towarów",
booktitle = "Metody badania artykułów przemysłowych",
pages = "4-21",
adress = "Łódź ; Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1964",
edition = "Wyd. 3.",
}
16
@inbook{UEK:2168336397,
author = "Litewka Leonard",
title = "Badanie i ocena materiałów budowlanych",
booktitle = "Metody badania artykułów przemysłowych",
pages = "257-304",
adress = "Łódź ; Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1964",
edition = "Wyd. 3.",
}
17
@inbook{UEK:2168336395,
author = "Litewka Leonard",
title = "Organoleptyczne metody badania towarów",
booktitle = "Metody badania artykułów przemysłowych",
pages = "41-61",
adress = "Łódź ; Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1964",
edition = "Wyd. 3.",
}
18
@book{UEK:2168336515,
title = "Metody badania artykułów spożywczych",
editor = Litewka Leonard,
editor = Iwińska Irena,
adress = "Łódź ; Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1964",
edition = "Wyd. 3 uzup.",
}
19
@inbook{UEK:2168336399,
author = "Litewka Leonard",
title = "Badanie i ocena środków piorących",
booktitle = "Metody badania artykułów przemysłowych",
pages = "372-395",
adress = "Łódź ; Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1964",
edition = "Wyd. 3.",
}
20
@inbook{UEK:2168336381,
author = "Litewka Leonard",
title = "Organoleptyczne metody badania towarów",
booktitle = "Metody badania artykułów przemysłowych",
pages = "41-61",
adress = "Łódź ; Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1963",
edition = "Wyd. 2.",
}
21
@inbook{UEK:2168336383,
author = "Litewka Leonard",
title = "Badanie i ocena materiałów budowlanych",
booktitle = "Metody badania artykułów przemysłowych",
pages = "257-304",
adress = "Łódź ; Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1963",
edition = "Wyd. 2.",
}
22
@inbook{UEK:2168336385,
author = "Litewka Leonard",
title = "Badanie i ocena środków piorących",
booktitle = "Metody badania artykułów przemysłowych",
pages = "372-395",
adress = "Łódź ; Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1963",
edition = "Wyd. 2.",
}
23
@unpublished{UEK:2168303113,
author = "Mokrzyszczak Halina",
title = "Ekonomiczno-towaroznawcze kryteria odbioru jakościowego nasion oleistych",
adress = "Warszawa-Kraków",
year = "1963",
}
24
@inbook{UEK:2168336379,
author = "Litewka Leonard",
title = "Kryteria oceny wartości użytkowej towarów",
booktitle = "Metody badania artykułów przemysłowych",
pages = "4-21",
adress = "Łódź ; Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1963",
edition = "Wyd. 2.",
}
25
@unpublished{UEK:2168305533,
author = "Szymczak Jadwiga",
title = "Analiza towaroznawczo-ekonomiczna wpływu opakowania na trwałość wybranych artykułów spożywczych",
adress = "Kraków",
year = "1961",
}
26
@article{UEK:2168266020,
author = "Litewka Leonard and Łojewska Wiesława",
title = "Porównanie jakości miodów krajowych z importowanymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "18",
pages = "[3]-12",
year = "1961",
}
27
@book{UEK:2168336221,
title = "Metody badania artykułów spożywczych : przewodnik do ćwiczeń z towaroznawstwa",
editor = Iwińska Irena,
editor = Litewka Leonard,
adress = "Łódź ; Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1959",
}