Publications of the selected author

Jakubowicz Jan

Faculty of Production Economics, Institute of Organization and Management,

1

Title:
Struktura organizacyjna jako system relacyjny : zależności hierarchiczne = Structure of Organization as Relational System the Hierarchical Relationships
Source:
Prakseologia. - nr 1-2 (1989) , s. 213-225 - Bibliogr.
Nr:
2168252382
article
2

Title:
Gospodarka remontowa jako przedmiot badań diagnostycznych = Basis for Diagnosis of Organization of Repair Policy in Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 260 (1988) , s. 147-164. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234948
article
3

Author:
Title:
Problemy preferencji informacji w zarządzaniu = Problems of Preference of Information in Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 195 (1984) , s. 121-137. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168269960
article
1
Struktura organizacyjna jako system relacyjny : zależności hierarchiczne = Structure of Organization as Relational System the Hierarchical Relationships / Jan JAKUBOWICZ, Jan TATAR // Prakseologia. - nr 1-2 (1989), s. 213-225. - Bibliogr. - ISSN 0079-4872
2
Gospodarka remontowa jako przedmiot badań diagnostycznych = Basis for Diagnosis of Organization of Repair Policy in Enterprises / Małgorzata BEDNARCZYK, Jan JAKUBOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 260 (1988), s. 147-164. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Problemy preferencji informacji w zarządzaniu = Problems of Preference of Information in Management / Jan JAKUBOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 195 (1984), s. 121-137. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1
Jakubowicz J., Tatar J., (1989), Struktura organizacyjna jako system relacyjny : zależności hierarchiczne, "Prakseologia", nr 1-2, s. 213-225.
2
Bednarczyk M., Jakubowicz J., (1988), Gospodarka remontowa jako przedmiot badań diagnostycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 260, s. 147-164.
3
Jakubowicz J., (1984), Problemy preferencji informacji w zarządzaniu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 195, s. 121-137.
1
@article{UEK:2168252382,
author = "Jan Jakubowicz and Jan Tatar",
title = "Struktura organizacyjna jako system relacyjny : zależności hierarchiczne",
journal = "Prakseologia",
number = "1-2",
pages = "213-225",
year = "1989",
}
2
@article{UEK:2168234948,
author = "Małgorzata Bednarczyk and Jan Jakubowicz",
title = "Gospodarka remontowa jako przedmiot badań diagnostycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "260",
pages = "147-164",
year = "1988",
}
3
@article{UEK:2168269960,
author = "Jan Jakubowicz",
title = "Problemy preferencji informacji w zarządzaniu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "195",
pages = "121-137",
year = "1984",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID