Publications of the selected author

1

Title:
Rozwój i zarządzanie zmianami
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 372-388
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329261
chapter in textbook
See main document
2

Title:
Organizacja biura zarządzania projektami
Source:
Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań / red. Paweł CABAŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2018, s. 75-93
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-941408-4-7
Access mode:
Nr:
2168323765
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Organizacja ucząca się
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 389-403
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329263
chapter in textbook
See main document
4

Title:
Czynniki rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw = Factors for the Development of Innovative Activities of Enterprises
Source:
Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym innowacje, projekty, procesy / red. Paweł CABAŁA i Małgorzata TYRAŃSKA - Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2017, s. 28-42. - Summ.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-60561-00-3
Nr:
2168318193
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Modele organizacji działalności B+R i determinanty ich rozwoju = Determinants of Choice between of R&D Organization of Models
Source:
Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 17-30. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1
Nr:
2168308687
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Strukturyzacja projektów w warunkach zmiennego otoczenia
Source:
Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji / red. nauk. Paweł CABAŁA - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 240-254
ISBN:
978-83-8085-197-9
Nr:
2168310491
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Wybrane obszary projektowania
Source:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 43-61
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168292995
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Klasyczne i współczesne metodyki projektowania
Source:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 81-104
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168293031
chapter in monograph
See main document
9

Title:
Zasady projektowania
Source:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 63-80
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168293001
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Projektowanie usprawniające i projektowanie bazowe
Source:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 105-118
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168293037
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Trends and Conditions of Developing R&D Activities in the SME Sector
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 91-97 - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the resources allocated to the Management Faculty of Cracow University of Economics under the grant for the maintenance of the research potential
ISBN:
978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1
Access mode:
Nr:
2168304321
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Interpretacja i zakres metodologii projektowania
Source:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 17-42
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168292989
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Determinanty struktur organizacyjnych badanych przedsiębiorstw
Source:
Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 23-40
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-8-1
Access mode:
Nr:
2168288807
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Projektowanie struktur organizacyjnych w perspektywie gospodarki opartej na wiedzy
Source:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 255-280
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168293185
chapter in monograph
See main document
15

Title:
Podejście systemowe w projektowaniu organizacji
Source:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 225-254
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168293183
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Propozycja pomiaru potencjału badawczo-rozwojowego organizacji = The Proposal to Measure the Capacity of Research and Development Organization [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2015) , s. 1051-1066. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168292853
article
17

Title:
Przegląd metod projektowania systemów organizacyjnych - raport z badań
Source:
Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły / red. Henryk Bieniok - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 165-181 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935104-4-3
Nr:
2168285343
chapter in monograph
18

Title:
Projektowanie zmian i rozwoju systemów organizacyjnych = Design Changes and the Development of Organizational Systems [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2014) , s. 753-758. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279635
article
19

Title:
Rozwój współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R
Source:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2014, s. 181-202
Signature:
NP-1449/2/Magazyn
Nr:
2168295111
chapter in unpublished scientific work
See main document
20

Title:
Ocena współpracy przedsiębiorstw w zakresie działań innowacyjnych na przykładzie województwa małopolskiego = The Cooperation of Enterprises in the Field of Innovation Activities on the Example of the Malopolska Province
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 183 (2014) , s. 11-21. - Tytuł numeru: Innowacyjność współczesnych organizacji : kierunki i wyniki badań. Cz. 2 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283405
article
21

Title:
Organizacja ucząca się
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 275-288
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271546
chapter in textbook
See main document
22

Title:
Przegląd form organizacyjnych współdziałania firm w realizacji projektów = An Overview of Organisational Forms of Cooperation among Companies Implementing Projects
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 915 (2013) , s. 43-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168276027
article
23

Title:
Perspektywy rozwoju firm w układzie kooperacyjnym = Prospects for Development of Companies in the Cooperative System
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 9 (2013) , s. 13-30. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168286085
article
24

Title:
Kierunki zmian struktur organizacyjnych przedsiębiorstw województwa małopolskiego
Source:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2013, s. 313-350
Signature:
NP-1449/1/Magazyn
Nr:
2168287223
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Title:
Rozwój i zarządzanie zmianami
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 265-274
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271472
chapter in textbook
See main document
26

Title:
Rozwój sfery B+R w gospodarce opartej na wiedzy w Polsce - próba oceny = The Development of R&D in the Knowledge-Based Economy in Poland - an Attempt to Assess
Source:
Zarządzanie rozwojem współczesnej organizacji : uwarunkowania, innowacje, strategie / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 75-92. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-18-1
Nr:
2168271070
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Rozwój i zarządzanie zmianami
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 372-388
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237994
chapter in textbook
See main document
28

Title:
Analiza współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R - implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce
Source:
Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami / kier. projektu: Adam STABRYŁA2012, s. 277-324
Signature:
NP-1392/Magazyn
Nr:
2168263430
chapter in unpublished scientific work
See main document
29

Title:
Specyfika zarządzania projektami informatycznymi - ocena efektywności = Specificity of the Project Management Computer - Evaluation of the Effectiveness
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 8 (2012) , s. 9-23. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168273422
article
30

Title:
Innovativeness of Enterprises in the Context of Research and Development Activity
Source:
The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2012, s. 93-99
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-0-5
Nr:
2168235736
chapter in monograph
See main document
31

Title:
Modele parków technologicznych = Models of Technology Parks
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 890 (2012) , s. 5-20. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256548
article
See main document
32

Title:
The Possibilities and Barriers of Growth of Innovation amongst Polish Enterprises
Source:
Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 293-302. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-51-8
Nr:
2168237382
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Organizacja ucząca się
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 389-403
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237998
chapter in textbook
See main document
34

Title:
Podejście sieciowe w koncepcji organizacji uczącej się
Source:
Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2011, s. 61-99
Signature:
NP-1346/Magazyn
Nr:
2168255164
chapter in unpublished scientific work
See main document
35

Title:
Efektywność układów kooperacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem klastrów = Efficiency of Company Cooperation Units Focused on Clusters
Source:
Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego : teoria i praktyka / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010, s. 255-262. - Summ.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-527-6
Nr:
2165759071
chapter in monograph
36

Title:
Analiza systemu zarządzania kooperacją na przykładzie Krakowskiego Parku Technologicznego
Source:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2010, s. 381-411
Signature:
NP-1289/2/Magazyn
Nr:
2168230922
chapter in unpublished scientific work
See main document
37

Title:
Kryzys w przedsiębiorstwie w kontekście aktualnych uwarunkowań gospodarczych
Source:
Zarządzanie w kryzysie / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2010, s. 13-24
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-2-1
Nr:
2165394605
chapter in monograph
See main document
38

Title:
System zarządzania projektami informatycznymi
Source:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA - [Wieliczka]: Mfiles.pl, 2010, s. 139-162
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-0-7
Nr:
2165522609
chapter in monograph
See main document
39

Title:
Wykorzystanie funduszy europejskich do kształtowania kapitału relacyjnego na przykładzie województwa małopolskiego
Source:
Regionalny wymiar kapitału relacyjnego / red. nauk. Janusz Toruński - Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka, 2009, s. 31-39
ISBN:
978-83-60652-48-0
Nr:
2165743475
chapter in monograph
40

Title:
Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy
Source:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 317-419
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162157587
chapter in monograph
See main document
41

Title:
Przegląd metod badania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw
Source:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 143-164
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Access mode:
Nr:
2162149815
chapter in monograph
See main document
42

Title:
Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej
Source:
Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 36-44 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-120-0
Nr:
2161796806
chapter in monograph
See main document
43

Title:
Modele strukturalne organizacji uczącej się
Source:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 53-116
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162149419
chapter in monograph
See main document
44

Title:
Zarządzanie wiedzą na przykładzie firm branży telekomunikacyjnej = Knowledge Management in a Telecommunication Enterprise
Source:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 70-77. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 1)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
50956
chapter in monograph
See main document
45

Title:
Metodyka identyfikacji i ograniczania oporów wobec zmian
Source:
Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2008, s. 41-62
Signature:
NP-1252/Magazyn
Nr:
2168230196
chapter in unpublished scientific work
See main document
46

Title:
Wdrażanie systemu zarządzania procesowego w jednostkach administracji publicznej
Source:
Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 399-407. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-0-1
Nr:
2165621954
chapter in monograph
See main document
47

Title:
Uwarunkowania i efektywność procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw = The Effectiveness of and Factors Influencing Company Restructuring
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 772 (2008) , s. 143-157. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51339
article
See main document
48

Title:
Proces tworzenia struktur sieciowych w kontekście strategii przedsiębiorstwa
Source:
Zarządzanie strategiczne : podstawowe problemy / red. Rafał Krupski - Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2008, s. 197-210 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Seria: Zarządzanie)
ISBN:
978-83-60904-01-5
Access mode:
Nr:
2165910455
chapter in monograph
49

Title:
System zarządzania BHP jako narzędzie doskonalenia organizacji przedsiębiorstwa = A System for Managing Health and Safety at Work as an Instrument for Improving the Organisation of a Company
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 782 (2008) , s. 117-131. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50498
article
See main document
50

Title:
Klastry jako koncepcja rozwoju regionalnego = Clasters as a Idea of Regional Development
Source:
Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008, s. 435-442. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-536-8
Nr:
2165905730
chapter in monograph
51

Title:
Zarządzanie programami i projektami na poziomie operacyjnym w Unii Europejskiej = Programme and Project Management at the Operational Level in the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007) , s. 249-279. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50733
article
See main document
52

Title:
Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej
Source:
Proceedings of Abstracts of an International Academic Conference / ed. Jana Hančlová - Ostrava: VŠB - Technical University, Faculty of Economics, 2007, s. 34-42. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-248-1458-2
Nr:
2166217958
chapter in conference materials
53

Title:
Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej - regulacje prawne = Public Procurement in the European Union - Legal Regulations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 231-242. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50874
article
See main document
54

Title:
Uwarunkowania tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw
Source:
Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 390-397 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-753-1
Nr:
2166096813
chapter in monograph
See main document
55

Title:
Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej = The Competitiveness of Polish Enterprises under Conditions of European Integration
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007) , s. 73-86. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50724
article
See main document
56

Title:
Zarządzanie cyklem projektu - metoda zarządzania programami Unii Europejskiej = Project Cycle Management - the Method of Managing European Union Programmes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 700 (2006) , s. 95-115. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52721
article
See main document
57

Title:
Restrukturyzacja w jednostkach gospodarczych
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Physical description:
55, [2] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-324-X
Nr:
52161
academic script
58

Title:
Determinanty rozwoju gminy w warunkach integracji europejskiej = Determinants of Regional Development in the Light of the EU Integration
Source:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 21-33. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
2166176491
chapter in conference materials
See main document
59

Title:
Fundusze unijne wspierające rozwój gospodarczy Polski = The European Union Funds Supporting Economic Growth of Poland
Source:
Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 11-21. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-267-7
Nr:
2166382138
chapter in conference materials
See main document
60

Title:
Aspekty projektowania
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 46-47. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269852
lexical items
See main document
61

Title:
Przeciętna stopa zwrotu
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 457-458. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270186
lexical items
See main document
62

Title:
Wskaźnik efektywności inwestycji
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 622-623. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270246
lexical items
See main document
63

Title:
Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 381-382. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270154
lexical items
See main document
64

Title:
Struktura projektu
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 557-558. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270218
lexical items
See main document
65

Title:
Przegląd współczesnych koncepcji w zarządzaniu rozwojem firmy = A Review of Modern Conceptions Being Applied to the Management of Company Development
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Leszek KOZIOŁ. - nr 5 (2004) , s. 7-20. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168220866
article
See main document
66

Title:
Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem = Selected Aspects of Risk Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 652 (2004) , s. 83-102. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220402
article
See main document
67

Title:
Koreferat projektu
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 226
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270090
lexical items
See main document
68

Title:
Decyzja opracowania projektu
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 92. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269916
lexical items
See main document
69

Title:
Projekt
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 447-448. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270182
lexical items
See main document
70

Title:
Program
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 446. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270180
lexical items
See main document
71

Title:
Rachunek ekonomiczny fuzji przedsiębiorstw = The Economic Accounts of Mergers
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 627 (2003) , s. 177-198. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168222604
article
See main document
72

Title:
Kryzys finansowy w jednostkach administracji publicznej - ujęcie teoretyczne
Source:
Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych / red. nauk. Jan Skalik - Wrocław: Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 87-92 - Bibliogr.
ISBN:
83-919540-5-6
Nr:
2168230058
chapter in monograph
73

Title:
Analiza zmian strukturalnych w kontekście strategii przedsiębiorstwa
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2002
Physical description:
551 k. + Aneks 7 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 17 s.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/520
Nr:
2168262516
doctoral dissertation
74

Title:
Współczesne kierunki kształtowania struktur organizacyjnych = Modern Trends Shaping Organisational Structures
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 574 (2002) , s. 111-128. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225390
article
See main document
75

Title:
Wykorzystanie technik informatycznych w zarządzaniu administracją publiczną = Applications of Computer Technology in Management of Public Administration
Source:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 32-45 - Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
Nr:
2168226399
chapter in conference materials
See main document
76

Title:
Rozwój struktur holdingowych w Polsce = The Development of Holding Structures in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 603 (2002) , s. 147-164. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168230978
article
See main document
77

Title:
Zarządzanie grupą kapitałową = Capital Group Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 561 (2001) , s. 93-106. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236306
article
See main document
78

Title:
Planowanie negocjacji w zakresie fuzji firm = Planning the Negotiations for the Companies' Mergers
Source:
Zarządzanie finansami : cele - organizacja - narzędzia : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Kołobrzeg, 31 maja - 2 czerwca 2001 r. T. 1 / red. nauk. Dariusz Zarzecki - Warszawa: FRR, 2001, s. 375-393. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-86543-39-6
Nr:
2168232634
chapter in conference materials
79

Title:
Analiza strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze działalności operacyjnej
Source:
Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI, Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ2000, s. 2-67
Signature:
NP-703/Magazyn
Nr:
2168232528
chapter in unpublished scientific work
80

Conference:
Konferencja naukowa: Strategie wzrostu produktywności firmy, Zakopane, Polska, od 2000-09-22 do 2000-09-24
Title:
ERP jako narzędzie poprawy produktywności w zakresie planowania zasobów przedsiębiorstwa = The Purpose of Enterprise Resource Planning (ERP) System is to Support the Management of All Processes in a Company
Source:
Strategie wzrostu produktywności firmy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane - Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.) / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000, s. 71-79. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-057-7
Nr:
2168238034
chapter in conference materials
See main document
81

Conference:
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zmiana warunkiem sukcesu : zarządzanie przełomu wieków, Karpacz, Polska, od 2000-11-19 do 2000-11-21
Title:
Negocjacje w zespole projektowym
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 879 (2000) , s. 39-47. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : zarządzanie przełomu wieków : materiały na IV Ogólnopolską Konferencję Naukową zorganizowaną przez Katedrę Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Karpacz, 19-21 listopada 2000 - Bibliogr.
Nr:
2168224576
article
82

Conference:
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zmiana warunkiem sukcesu: opór wobec zmian: szansa czy zagrożenie?, Lądek Zdrój, Polska, od 1999-11-21 do 1999-11-23
Title:
Konflikty w procesie restrukturyzacji firmy
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 842 (2000) , s. 31-49. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : opór wobec zmian : szansa czy zagrożenie? Materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Lądek Zdrój, 21-23 listopada 1999 - Bibliogr.
Nr:
2168224116
article
83

Title:
Lean Management - współczesna koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem = Lean Management - a Contemporary Conception of Business Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 544 (2000) , s. 95-106. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168224168
article
See main document
84

Title:
Metody planowania działalności produkcyjnej w korporacjach
Source:
Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : zbiór referatów na Ogólnopolską Konferencję Naukową, Boszkowo 17-18 października 2000. T. 1 - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 22-31. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168261680
chapter in conference materials
85

Title:
Wybór strategii działania przedsiębiorstwa : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Physical description:
36 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-018-6
Nr:
2168234518
academic script
86

Conference:
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1999-10-21 do 1999-10-23
Title:
Wpływ procesu restrukturyzacji na wzrost efektywności działania przedsiębiorstwa na przykładzie "Naftobudowa" Holding S.A.
Source:
Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku = Developmental Challenges and Restructuring of Enterprises : Papers from the International Scientific Conference Cracow, October, 21-23th 1999 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa; Kraków: [Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie], 1999, s. 551-557. - Summ.
ISBN:
83-911295-0-0
Nr:
2168237398
chapter in conference materials
See main document
87

Title:
Planowanie strategiczne na poziomie korporacji i w obszarze produkcji
Source:
Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 1] / [autorzy: Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI]1999, s. 1-78
Signature:
NP-648/[1]/Magazyn
Nr:
2168231354
chapter in unpublished scientific work
88

Title:
Zastosowanie systemów komputerowych w procesie zarządzania produkcją = Computer Systems in Production Management Processes
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1999. - T. 41/2, lipiec-grudzień 1997, s. 57-59 - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168245460
varia
89

Title:
Organizacja systemu planowania w firmie = Planning System Organization in a Company
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 509 (1998) , s. 93-106. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238122
article
See main document
90

Title:
Strategia rozwoju ekonomicznego firmy
Source:
Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy. T. 1 / [kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK]1998, s. 60-149 - Bibliogr.
Signature:
NP-527/1/Magazyn
Nr:
2168231982
chapter in unpublished scientific work
See main document
91

Title:
Diagnozowanie i modelowanie wybranych układów ergonomicznych : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998
Physical description:
64 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-87239-76-3
Nr:
2168242278
academic script
92

Title:
Analiza efektywności działania firmy na przykładzie Zakładów Przemysłu Odzieżowego VISTULA S.A
Source:
Zarządzanie finansami : studia przypadków / red. nauk. Marek Capiński - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998, s. 37-48
ISBN:
83-907998-4-7
Nr:
2168246540
chapter in monograph
93

Title:
Analiza produktywności firmy na przykładzie MOSTOSTAL KRAKÓW S.A
Source:
Zarządzanie finansami : studia przypadków / red. nauk. Marek Capiński - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998, s. 49-61
ISBN:
83-907998-4-7
Nr:
2168246562
chapter in monograph
94

Title:
Ocena zdolności firmy do rozwoju na przykładzie "Mostostalu" Kraków S.A.
Source:
Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków / red. nauk. Andrzej KOZINA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998, s. 84-95. - Załączniki
ISBN:
83-907998-9-8
Nr:
2166328642
chapter in monograph
See main document
95

Title:
Metodologiczne aspekty analizy strategii produktywności
Source:
Strategia wzrostu produktywności firmy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA]1997, s. 9-50 - Bibliogr.
Signature:
NP-481/Magazyn
Nr:
2168234678
chapter in unpublished scientific work
See main document
96

Title:
Proces projektowania inwestycji na przykładzie przedsięwzięcia spółki "Inwest-Bud" = The Process of Making Investment Projects Exemplified by the Undertaking of "INWEST-BUD" Company
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 499 (1997) , s. 95-106. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237780
article
See main document
97

Title:
Metoda scenariuszy w planowaniu strategicznym
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (1997) , s. 20-25 - Bibliogr.
Nr:
2168236596
article
98

Title:
Rachunek produktywności
Source:
Strategia wzrostu produktywności firmy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA]1997, s. 51-69 - Bibliogr.
Signature:
NP-481/Magazyn
Nr:
2168234680
chapter in unpublished scientific work
See main document
99

Title:
Prognozowanie działalności gospodarczej firmy = Prognosticating Economic Activity of Businesses
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 471 (1996) , s. 143-155. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168231838
article
See main document
100

Title:
Organizacja systemu planowania w firmie
Source:
Proces zarządzania firmą / kierownik zespołu: Adam STABRYŁA1996, s. 258-279 - Bibliogr.
Signature:
NP-419/Magazyn
Nr:
2168232578
chapter in unpublished scientific work
See main document
101

Title:
System zarządzania strategicznego w firmie = Strategic Management System in the Enterprise
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (82) (1995) , s. 77-85. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252262
article
102

Title:
Proces projektowania inwestycji
Source:
Proces zarządzania firmą / kierownik tematu: Adam STABRYŁA1995, s. 112-142 - Bibliogr.
Signature:
NP-354/Magazyn
Nr:
2168234650
chapter in unpublished scientific work
See main document
103

Title:
System zarządzania strategicznego w firmie = Strategic Management System in the Enterpris
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach transformacji gospodarki : materiały konferencyjne : Jurata, wrzesień 1995 / red. materiałów konf. Ryszard Rutka - Sopot: Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1995, s. 1[79]-8[86]. - Summ.
Nr:
2168248646
chapter in conference materials
104

Title:
Organizacja systemu informacji menedżerskiej
Source:
Doskonalenie procesu zarządzania firmą oraz instytucjami sektora publicznego / kierownik tematu: Adam STABRYŁA1994, s. 162-215
Signature:
NP-300/Magazyn
Nr:
2168233010
chapter in unpublished scientific work
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
168: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
51/KPZ/1/07/S/411
Signature:
NP-1192/1/Magazyn
Nr:
2168219318
unpublished scientific work
2

Title:
Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : system informacji menedżerskiej w zarządzaniu strategicznym
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
163 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
75/KPZ/1/2006/S/333
Signature:
NP-1137/Magazyn
Nr:
2166571680
unpublished scientific work
3

Title:
Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
157 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
79/KPZ/2/05/S/251
Signature:
NP-1076/Magazyn
Nr:
2168264744
unpublished scientific work
4

Title:
Modele i metody zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
151 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-952/Magazyn
Nr:
2168264746
unpublished scientific work
5

Title:
Projektowanie systemu informacji menedżerskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania wiedzą
Publisher address:
Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 2003
Physical description:
259 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-912/Magazyn
Nr:
2168255088
unpublished scientific work
6

Title:
Model zintegrowanego systemu analizy i programowania działalności firmy (ZSAiP)
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
88 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-865/Magazyn
Nr:
2168286199
unpublished scientific work
7

Title:
Kontrola strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze eksploatacji
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
118 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-794/Magazyn
Nr:
2168286195
unpublished scientific work
1
Rozwój i zarządzanie zmianami / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK, Halina PIEKARZ // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 372-388. - ISBN 978-83-7252-767-7
2
Organizacja biura zarządzania projektami / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK, Mariusz SOŁTYSIK // W: Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań / red. Paweł CABAŁA. - Kraków : Mfiles.pl, 2018. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 75-93. - ISBN 978-83-941408-4-7. - Pełny tekst: https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-zarzadzanie-portfelem-projektow-w-organizacji-koncepcje-i-kierunki-badan
3
Organizacja ucząca się / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 389-403. - ISBN 978-83-7252-767-7
4
Czynniki rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw = Factors for the Development of Innovative Activities of Enterprises / Katarzyna BARTUSIK // W: Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym innowacje, projekty, procesy / red. Paweł CABAŁA i Małgorzata TYRAŃSKA. - Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2017. - S. 28-42. - Summ. - ISBN 978-83-60561-00-3
5
Modele organizacji działalności B+R i determinanty ich rozwoju = Determinants of Choice between of R&D Organization of Models / Katarzyna BARTUSIK // W: Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 17-30. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1
6
Strukturyzacja projektów w warunkach zmiennego otoczenia / Czesław MESJASZ, Katarzyna BARTUSIK // W: Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji / red. nauk. Paweł CABAŁA. - Warszawa : Difin SA, 2016. - S. 240-254. - ISBN 978-83-8085-197-9
7
Wybrane obszary projektowania / Czesław MESJASZ, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Krzysztof WOŹNIAK, // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 43-61. - ISBN 978-83-255-7048-4
8
Klasyczne i współczesne metodyki projektowania / Katarzyna BARTUSIK, Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI, Czesław MESJASZ, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK, // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 81-104. - ISBN 978-83-255-7048-4
9
Zasady projektowania / Marek ĆWIKLICKI, Katarzyna BARTUSIK, Sławomir WAWAK // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 63-80. - ISBN 978-83-255-7048-4
10
Projektowanie usprawniające i projektowanie bazowe / Czesław MESJASZ, Katarzyna BARTUSIK, Sławomir WAWAK, Tomasz MAŁKUS, Paweł CABAŁA // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 105-118. - ISBN 978-83-255-7048-4
11
Trends and Conditions of Developing R&D Activities in the SME Sector / Katarzyna BARTUSIK // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 91-97. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf
12
Interpretacja i zakres metodologii projektowania / Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI, Czesław MESJASZ, Krzysztof WOŹNIAK, Katarzyna BARTUSIK // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 17-42. - ISBN 978-83-255-7048-4
13
Determinanty struktur organizacyjnych badanych przedsiębiorstw / Paweł CABAŁA, Katarzyna BARTUSIK, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Sławomir WAWAK // W: Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Mfiles.pl, 2015. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 23-40. - ISBN 978-83-935104-8-1. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-praktyka-projektowania-systemow-organizacyjnych-przedsiebiorstwa
14
Projektowanie struktur organizacyjnych w perspektywie gospodarki opartej na wiedzy / Katarzyna BARTUSIK, Mariusz SOŁTYSIK // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 255-280. - ISBN 978-83-255-7048-4
15
Podejście systemowe w projektowaniu organizacji / Katarzyna BARTUSIK, Marek ĆWIKLICKI, Czesław MESJASZ, Mariusz SOŁTYSIK // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 225-254. - ISBN 978-83-255-7048-4
16
Propozycja pomiaru potencjału badawczo-rozwojowego organizacji = The Proposal to Measure the Capacity of Research and Development Organization / Katarzyna BARTUSIK // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 5 (2015), s. 1051-1066. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/mir_5_2015_cd_popr.pdf#page=1051=Fit. - ISSN 1231-7853
17
Przegląd metod projektowania systemów organizacyjnych - raport z badań / Katarzyna BARTUSIK // W: Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły / red. Henryk Bieniok. - Kraków : Mfiles.pl, 2014. - S. 165-181. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-4-3
18
Projektowanie zmian i rozwoju systemów organizacyjnych = Design Changes and the Development of Organizational Systems / Katarzyna BARTUSIK, Mariusz SOŁTYSIK // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 5 (2014), s. 753-758. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/konferencja_5_2014.pdf#page=753&viev=Fit. - ISSN 1231-7853
19
Rozwój współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R / Katarzyna BARTUSIK // W: Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2014), s. 181-202
20
Ocena współpracy przedsiębiorstw w zakresie działań innowacyjnych na przykładzie województwa małopolskiego = The Cooperation of Enterprises in the Field of Innovation Activities on the Example of the Malopolska Province / Katarzyna BARTUSIK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 183 (2014), s. 11-21. - Summ.. - Tytuł numeru: Innowacyjność współczesnych organizacji : kierunki i wyniki badań. Cz. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/1_K.Bartusik_Ocena_wspolpracy_przedsiebiorstw....pdf. - ISSN 2083-8611
21
Organizacja ucząca się / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 275-288. - ISBN 978-83-7252-636-6
22
Przegląd form organizacyjnych współdziałania firm w realizacji projektów = An Overview of Organisational Forms of Cooperation among Companies Implementing Projects / Katarzyna BARTUSIK, Mariusz SOŁTYSIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 915 (2013), s. 43-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/745/570. - ISSN 1898-6447
23
Perspektywy rozwoju firm w układzie kooperacyjnym = Prospects for Development of Companies in the Cooperative System / Katarzyna BARTUSIK, Mariusz SOŁTYSIK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 9 (2013), s. 13-30. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wsei.edu.pl/files/wydawnictwa/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf#page=13&view=Fit. - ISSN 1734-5391
24
Kierunki zmian struktur organizacyjnych przedsiębiorstw województwa małopolskiego / Katarzyna BARTUSIK // W: Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2013), s. 313-350
25
Rozwój i zarządzanie zmianami / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK, Halina PIEKARZ // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 265-274. - ISBN 978-83-7252-636-6
26
Rozwój sfery B+R w gospodarce opartej na wiedzy w Polsce - próba oceny = The Development of R&D in the Knowledge-Based Economy in Poland - an Attempt to Assess / Katarzyna BARTUSIK // W: Zarządzanie rozwojem współczesnej organizacji : uwarunkowania, innowacje, strategie / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 75-92. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-18-1
27
Rozwój i zarządzanie zmianami / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK, Halina PIEKARZ // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 372-388. - ISBN 978-83-7252-583-3
28
Analiza współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R - implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce / Katarzyna BARTUSIK // W: Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami / kier. projektu: Adam STABRYŁA. - (2012), s. 277-324
29
Specyfika zarządzania projektami informatycznymi - ocena efektywności = Specificity of the Project Management Computer - Evaluation of the Effectiveness / Katarzyna BARTUSIK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 8 (2012), s. 9-23. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wsei.edu.pl/files/images/biblioteka/ZN-nr-8.pdf#page=9&view=Fit. - ISSN 1734-5391
30
Innovativeness of Enterprises in the Context of Research and Development Activity / Katarzyna BARTUSIK, Mariusz SOŁTYSIK // W: The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA. - Kraków : Mfiles.pl, 2012. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 93-99. - ISBN 978-83-935104-0-5
31
Modele parków technologicznych = Models of Technology Parks / Katarzyna BARTUSIK, Mariusz SOŁTYSIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 890 (2012), s. 5-20. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
32
The Possibilities and Barriers of Growth of Innovation amongst Polish Enterprises / Katarzyna BARTUSIK // W: Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, cop. 2012. - S. 293-302. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-51-8
33
Organizacja ucząca się / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 389-403. - ISBN 978-83-7252-583-3
34
Podejście sieciowe w koncepcji organizacji uczącej się / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK // W: Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2011), s. 61-99
35
Efektywność układów kooperacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem klastrów = Efficiency of Company Cooperation Units Focused on Clusters / Katarzyna BARTUSIK // W: Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego : teoria i praktyka / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 255-262. - Summ. - ISBN 978-83-7246-527-6
36
Analiza systemu zarządzania kooperacją na przykładzie Krakowskiego Parku Technologicznego / Katarzyna BARTUSIK, Mariusz SOŁTYSIK // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2010), s. 381-411
37
Kryzys w przedsiębiorstwie w kontekście aktualnych uwarunkowań gospodarczych / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK // W: Zarządzanie w kryzysie / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 13-24. - ISBN 978-83-931128-2-1
38
System zarządzania projektami informatycznymi / Katarzyna BARTUSIK // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA. - [Wieliczka] : Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 139-162. - ISBN 978-83-931128-0-7
39
Wykorzystanie funduszy europejskich do kształtowania kapitału relacyjnego na przykładzie województwa małopolskiego / Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Regionalny wymiar kapitału relacyjnego / red. nauk. Janusz Toruński. - Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, 2009. - S. 31-39. - ISBN 978-83-60652-48-0
40
Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy / Katarzyna BARTUSIK, Jan BELICZYŃSKI, Andrzej KOZINA, Tomasz MAŁKUS, Adam STABRYŁA, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Seria: Zarządzanie). - S. 317-419. - ISBN 978-83-255-0237-9
41
Przegląd metod badania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK, Bernard BIŃCZYCKI, Andrzej KOZINA // W: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Seria: Zarządzanie). - S. 143-164. - ISBN 978-83-255-0237-9. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280010968_Przeglad_metod_badania_struktur_organizacyjnych_przedsiebiorstw/links/55a3982208aea517405cffae/Przeglad-metod-badania-struktur-organizacyjnych-przedsiebiorstw.pdf?origin=publication_detail
42
Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej / Katarzyna BARTUSIK // W: Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Difin, 2009. - S. 36-44. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-120-0
43
Modele strukturalne organizacji uczącej się / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA // W: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Seria: Zarządzanie). - S. 53-116. - ISBN 978-83-255-0237-9
44
Zarządzanie wiedzą na przykładzie firm branży telekomunikacyjnej = Knowledge Management in a Telecommunication Enterprise / Katarzyna BARTUSIK // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 1, t. 1). - S. 70-77. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-416-4
45
Metodyka identyfikacji i ograniczania oporów wobec zmian / Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA // W: Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2008), s. 41-62
46
Wdrażanie systemu zarządzania procesowego w jednostkach administracji publicznej / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK // W: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 399-407. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-0-1
47
Uwarunkowania i efektywność procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw = The Effectiveness of and Factors Influencing Company Restructuring / Katarzyna BARTUSIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 772 (2008), s. 143-157. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=167918596. - ISSN 1898-6447
48
Proces tworzenia struktur sieciowych w kontekście strategii przedsiębiorstwa / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK // W: Zarządzanie strategiczne : podstawowe problemy / red. Rafał Krupski. - Wałbrzych : Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2008. - (Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zarządzanie). - S. 197-210. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60904-01-5. - Pełny tekst: http://www.zarzadzanie-strategiczne.pl/publikacje/Zarzadzanie_strategiczne_Podstawowe_problemy_Krupski_2008.pdf#page=198&view=Fit
49
System zarządzania BHP jako narzędzie doskonalenia organizacji przedsiębiorstwa = A System for Managing Health and Safety at Work as an Instrument for Improving the Organisation of a Company / Katarzyna BARTUSIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 782 (2008), s. 117-131. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=160523885. - ISSN 1898-6447
50
Klastry jako koncepcja rozwoju regionalnego = Clasters as a Idea of Regional Development / Katarzyna BARTUSIK, Beata BARCZAK // W: Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 435-442. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-536-8
51
Zarządzanie programami i projektami na poziomie operacyjnym w Unii Europejskiej = Programme and Project Management at the Operational Level in the European Union / Katarzyna BARTUSIK, Adam STABRYŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007), s. 249-279. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=139006365. - ISSN 0208-7944
52
Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej / BARCZAK Beata, BARTUSIK Katarzyna // W: Proceedings of Abstracts of an International Academic Conference : Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets Development - New Challenges : September 4-6, 2007 / ed. Jana Hančlová. - Ostrava : VŠB - Technical University, Faculty of Economics, 2007. - S. 34-42. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-248-1458-2
53
Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej - regulacje prawne = Public Procurement in the European Union - Legal Regulations / Katarzyna BARTUSIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007), s. 231-242. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=154051427. - ISSN 1898-6447
54
Uwarunkowania tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK // W: Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Difin, 2007. - S. 390-397. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-753-1
55
Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej = The Competitiveness of Polish Enterprises under Conditions of European Integration / Katarzyna BARTUSIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007), s. 73-86. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=138499968. - ISSN 0208-7944
56
Zarządzanie cyklem projektu - metoda zarządzania programami Unii Europejskiej = Project Cycle Management - the Method of Managing European Union Programmes / Katarzyna BARTUSIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 700 (2006), s. 95-115. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=113544180. - ISSN 0208-7944
57
Restrukturyzacja w jednostkach gospodarczych / Paweł CABAŁA, Katarzyna BARTUSIK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - 55, [2] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-324-X
58
Determinanty rozwoju gminy w warunkach integracji europejskiej = Determinants of Regional Development in the Light of the EU Integration / Katarzyna BARTUSIK, Ewa ZYCH // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 21-33. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-317-7
59
Fundusze unijne wspierające rozwój gospodarczy Polski = The European Union Funds Supporting Economic Growth of Poland / Katarzyna BARTUSIK, Jolanta WALAS-TRĘBACZ // W: Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 11-21. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-267-7
60
Aspekty projektowania / Katarzyna BARTUSIK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 46-47. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
61
Przeciętna stopa zwrotu / Katarzyna BARTUSIK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 457-458. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
62
Wskaźnik efektywności inwestycji / Katarzyna BARTUSIK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 622-623. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
63
Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych / Katarzyna BARTUSIK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 381-382. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
64
Struktura projektu / Katarzyna BARTUSIK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 557-558. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
65
Przegląd współczesnych koncepcji w zarządzaniu rozwojem firmy = A Review of Modern Conceptions Being Applied to the Management of Company Development / Katarzyna BARTUSIK // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Leszek KOZIOŁ. - nr 5 (2004), s. 7-20. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
66
Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem = Selected Aspects of Risk Management / Katarzyna BARTUSIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 652 (2004), s. 83-102. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=64153302. - ISSN 0208-7944
67
Koreferat projektu / Katarzyna BARTUSIK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 226. - ISBN 83-7251-438-0
68
Decyzja opracowania projektu / Katarzyna BARTUSIK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 92. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
69
Projekt / Katarzyna BARTUSIK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 447-448. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
70
Program / Katarzyna BARTUSIK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 446. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
71
Rachunek ekonomiczny fuzji przedsiębiorstw = The Economic Accounts of Mergers / Katarzyna BARTUSIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 627 (2003), s. 177-198. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=57079591. - ISSN 0208-7944
72
Kryzys finansowy w jednostkach administracji publicznej - ujęcie teoretyczne / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK // W: Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych / red. nauk. Jan Skalik. - Wrocław : Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 87-92. - Bibliogr. - ISBN 83-919540-5-6
73
Analiza zmian strukturalnych w kontekście strategii przedsiębiorstwa / Katarzyna BARTUSIK ; Promotor: Adam STABRYŁA. - Kraków, 2002. - 551 k. + Aneks 7 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 17 s. - Bibliogr.
74
Współczesne kierunki kształtowania struktur organizacyjnych = Modern Trends Shaping Organisational Structures / Katarzyna BARTUSIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 574 (2002), s. 111-128. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=12822. - ISSN 0208-7944
75
Wykorzystanie technik informatycznych w zarządzaniu administracją publiczną = Applications of Computer Technology in Management of Public Administration / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK // W: Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydaw. EJB, 2002. - S. 32-45. - Bibliogr. - ISBN 83-885119-26-3
76
Rozwój struktur holdingowych w Polsce = The Development of Holding Structures in Poland / Katarzyna BARTUSIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 603 (2002), s. 147-164. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15408. - ISSN 0208-7944
77
Zarządzanie grupą kapitałową = Capital Group Management / Katarzyna BARTUSIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 561 (2001), s. 93-106. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
78
Planowanie negocjacji w zakresie fuzji firm = Planning the Negotiations for the Companies' Mergers / Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA // W: Zarządzanie finansami : cele - organizacja - narzędzia : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Kołobrzeg, 31 maja - 2 czerwca 2001 r. T. 1 / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Warszawa : FRR, 2001. - S. 375-393. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-86543-39-6
79
Analiza strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze działalności operacyjnej / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI, Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ. - (2000), s. 2-67
80
ERP jako narzędzie poprawy produktywności w zakresie planowania zasobów przedsiębiorstwa = The Purpose of Enterprise Resource Planning (ERP) System is to Support the Management of All Processes in a Company / Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Strategie wzrostu produktywności firmy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane - Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.) / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000. - S. 71-79. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-057-7
81
Negocjacje w zespole projektowym / Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 879 (2000), s. 39-47. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : zarządzanie przełomu wieków : materiały na IV Ogólnopolską Konferencję Naukową zorganizowaną przez Katedrę Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Karpacz, 19-21 listopada 2000. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
82
Konflikty w procesie restrukturyzacji firmy / Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 842 (2000), s. 31-49. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : opór wobec zmian : szansa czy zagrożenie? Materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Lądek Zdrój, 21-23 listopada 1999. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
83
Lean Management - współczesna koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem = Lean Management - a Contemporary Conception of Business Management / Katarzyna BARTUSIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 544 (2000), s. 95-106. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=10704. - ISSN 0208-7944
84
Metody planowania działalności produkcyjnej w korporacjach / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK // W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : zbiór referatów na Ogólnopolską Konferencję Naukową, Boszkowo 17-18 października 2000. T. 1. - Poznań : Akademia Ekonomiczna, 2000. - S. 22-31. - Streszcz. - Bibliogr.
85
Wybór strategii działania przedsiębiorstwa : pomocnicze materiały dydaktyczne / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 36 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-018-6
86
Wpływ procesu restrukturyzacji na wzrost efektywności działania przedsiębiorstwa na przykładzie "Naftobudowa" Holding S.A. / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK // W: Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku = Developmental Challenges and Restructuring of Enterprises : Papers from the International Scientific Conference Cracow, October, 21-23th 1999 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa; Kraków : [Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie], 1999. - S. 551-557. - Summ. - ISBN 83-911295-0-0
87
Planowanie strategiczne na poziomie korporacji i w obszarze produkcji / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK // W: Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 1] / [autorzy: Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI]. - (1999), s. 1-78
88
Zastosowanie systemów komputerowych w procesie zarządzania produkcją = Computer Systems in Production Management Processes / Katarzyna BARTUSIK, Jolanta WALAS // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 41/2, lipiec-grudzień 1997 (1999), s. 57-59. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
89
Organizacja systemu planowania w firmie = Planning System Organization in a Company / Katarzyna BARTUSIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 509 (1998), s. 93-106. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
90
Strategia rozwoju ekonomicznego firmy / Katarzyna BARTUSIK, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Krzysztof WOŹNIAK, Michał WOŹNIAK // W: Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy. T. 1 / [kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK]. - (1998), s. 60-149. - Bibliogr.
91
Diagnozowanie i modelowanie wybranych układów ergonomicznych : pomocnicze materiały dydaktyczne / Halina PIEKARZ, Katarzyna BARTUSIK, Jan BELICZYŃSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - 64 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-87239-76-3
92
Analiza efektywności działania firmy na przykładzie Zakładów Przemysłu Odzieżowego VISTULA S.A / Katarzyna BARTUSIK, Jolanta WALAS // W: Zarządzanie finansami : studia przypadków / red. nauk. Marek Capiński. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998. - S. 37-48. - ISBN 83-907998-4-7
93
Analiza produktywności firmy na przykładzie MOSTOSTAL KRAKÓW S.A / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK // W: Zarządzanie finansami : studia przypadków / red. nauk. Marek Capiński. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998. - S. 49-61. - ISBN 83-907998-4-7
94
Ocena zdolności firmy do rozwoju na przykładzie "Mostostalu" Kraków S.A. / Katarzyna BARTUSIK // W: Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków / red. nauk. Andrzej KOZINA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998. - S. 84-95. - Załączniki. - ISBN 83-907998-9-8
95
Metodologiczne aspekty analizy strategii produktywności / Adam STABRYŁA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Anna NEHRING, Jan BELICZYŃSKI, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Strategia wzrostu produktywności firmy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA]. - (1997), s. 9-50. - Bibliogr.
96
Proces projektowania inwestycji na przykładzie przedsięwzięcia spółki "Inwest-Bud" = The Process of Making Investment Projects Exemplified by the Undertaking of "INWEST-BUD" Company / Katarzyna BARTUSIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 499 (1997), s. 95-106. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
97
Metoda scenariuszy w planowaniu strategicznym / Katarzyna BARTUSIK, Paweł CABAŁA // Przegląd Organizacji. - nr 2 (1997), s. 20-25. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
98
Rachunek produktywności / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Strategia wzrostu produktywności firmy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA]. - (1997), s. 51-69. - Bibliogr.
99
Prognozowanie działalności gospodarczej firmy = Prognosticating Economic Activity of Businesses / Krzysztof BARTUSIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 471 (1996), s. 143-155. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
100
Organizacja systemu planowania w firmie / Katarzyna BARTUSIK // W: Proces zarządzania firmą / kierownik zespołu: Adam STABRYŁA. - (1996), s. 258-279. - Bibliogr.
101
System zarządzania strategicznego w firmie = Strategic Management System in the Enterprise / Katarzyna BARTUSIK, Adam STABRYŁA // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (82) (1995), s. 77-85. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
102
Proces projektowania inwestycji / Katarzyna BARTUSIK // W: Proces zarządzania firmą / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1995), s. 112-142. - Bibliogr.
103
System zarządzania strategicznego w firmie = Strategic Management System in the Enterpris / Katarzyna BARTUSIK, Adam STABRYŁA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach transformacji gospodarki : materiały konferencyjne : Jurata, wrzesień 1995 / red. materiałów konf. Ryszard Rutka. - Sopot : Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1995. - S. 1[79]-8[86]. - Summ.
104
Organizacja systemu informacji menedżerskiej / Adam STABRYŁA, Czesław MESJASZ, Katarzyna BARTUSIK, Jan BELICZYŃSKI // W: Doskonalenie procesu zarządzania firmą oraz instytucjami sektora publicznego / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1994), s. 162-215
105
Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego / Adam STABRYŁA - kierownik tematu ; Czesław MESJASZ, Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK, Mariusz WACHALA, Tomasz MAŁKUS, Paweł CABAŁA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 168 : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
106
Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : system informacji menedżerskiej w zarządzaniu strategicznym / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA] ; Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK, Mariusz WACHALA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 163 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
107
Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej / [Adam STABRYŁA - kier. tematu.] ; Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK, Mariusz WACHALA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 157 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
108
Modele i metody zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej / Adam STABRYŁA, Andrzej KOZINA, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 151 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
109
Projektowanie systemu informacji menedżerskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania wiedzą / Adam STABRYŁA, Halina PIEKARZ, Beata BARCZAK, Jolanta WALAS, Katarzyna BARTUSIK, Paweł CABAŁA, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK. - Kraków : [Akademia Ekonomiczna], 2003. - 259 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
110
Model zintegrowanego systemu analizy i programowania działalności firmy (ZSAiP) / Adam STABRYŁA, Leszek KOZIOŁ, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 88 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
111
Kontrola strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze eksploatacji / Adam STABRYŁA, Leszek KOZIOŁ, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 118 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Barczak B., Bartusik K., Piekarz H., (2018), Rozwój i zarządzanie zmianami. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 372-388.
2
Barczak B., Bartusik K., Sołtysik M., (2018), Organizacja biura zarządzania projektami. [W:] Cabała P. (red.), Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań, Kraków : Mfiles.pl, s. 75-93.
3
Barczak B., Bartusik K., Kozina A., (2018), Organizacja ucząca się. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 389-403.
4
Bartusik K., (2017), Czynniki rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. [W:] Cabała P., Tyrańska M. (red.), Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym innowacje, projekty, procesy, Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", s. 28-42.
5
Bartusik K., (2016), Modele organizacji działalności B+R i determinanty ich rozwoju. [W:] Lisiński M., Ziębicki B. (red.), Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 17-30.
6
Mesjasz C., Bartusik K., (2016), Strukturyzacja projektów w warunkach zmiennego otoczenia. [W:] Cabała P. (red.), Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji, Warszawa : Difin SA, s. 240-254.
7
Mesjasz C., Bartusik K., Małkus T., Woźniak K., (2015), Wybrane obszary projektowania. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 43-61.
8
Bartusik K., Czekaj J., Ćwiklicki M., Mesjasz C., Wawak S., Woźniak K., (2015), Klasyczne i współczesne metodyki projektowania. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 81-104.
9
Ćwiklicki M., Bartusik K., Wawak S., (2015), Zasady projektowania. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 63-80.
10
Mesjasz C., Bartusik K., Wawak S., Małkus T., Cabała P., (2015), Projektowanie usprawniające i projektowanie bazowe. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 105-118.
11
Bartusik K., (2015), Trends and Conditions of Developing R&D Activities in the SME Sector. [W:] Malina A., Oczkowska R., Kaczmarek J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 91-97.
12
Czekaj J., Ćwiklicki M., Mesjasz C., Woźniak K., Bartusik K., (2015), Interpretacja i zakres metodologii projektowania. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 17-42.
13
Cabała P., Bartusik K., Walas-Trębacz J., Wawak S., (2015), Determinanty struktur organizacyjnych badanych przedsiębiorstw. [W:] Stabryła A. (red.), Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Kraków : Mfiles.pl, s. 23-40.
14
Bartusik K., Sołtysik M., (2015), Projektowanie struktur organizacyjnych w perspektywie gospodarki opartej na wiedzy. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 255-280.
15
Bartusik K., Ćwiklicki M., Mesjasz C., Sołtysik M., (2015), Podejście systemowe w projektowaniu organizacji. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 225-254.
16
Bartusik K., (2015), Propozycja pomiaru potencjału badawczo-rozwojowego organizacji, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 5, s. 1051-1066; http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/mir_5_2015_cd_popr.pdf#page=1051=Fit
17
Bartusik K., (2014), Przegląd metod projektowania systemów organizacyjnych - raport z badań. [W:] Bieniok H. (red.), Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły, Kraków : Mfiles.pl, s. 165-181.
18
Bartusik K., Sołtysik M., (2014), Projektowanie zmian i rozwoju systemów organizacyjnych, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 5, s. 753-758; http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/konferencja_5_2014.pdf#page=753&viev=Fit
19
Bartusik K., (2014), Rozwój współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2, s. 181-202.
20
Bartusik K., (2014), Ocena współpracy przedsiębiorstw w zakresie działań innowacyjnych na przykładzie województwa małopolskiego, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 183, s. 11-21; http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/1_K.Bartusik_Ocena_wspolpracy_przedsiebiorstw....pdf
21
Barczak B., Bartusik K., Kozina A., (2013), Organizacja ucząca się. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 275-288.
22
Bartusik K., Sołtysik M., (2013), Przegląd form organizacyjnych współdziałania firm w realizacji projektów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 915, s. 43-56; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/745/570
23
Bartusik K., Sołtysik M., (2013), Perspektywy rozwoju firm w układzie kooperacyjnym, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 9, s. 13-30; http://www.wsei.edu.pl/files/wydawnictwa/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf#page=13&view=Fit
24
Bartusik K., (2013), Kierunki zmian struktur organizacyjnych przedsiębiorstw województwa małopolskiego. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1, s. 313-350.
25
Barczak B., Bartusik K., Piekarz H., (2013), Rozwój i zarządzanie zmianami. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 265-274.
26
Bartusik K., (2013), Rozwój sfery B+R w gospodarce opartej na wiedzy w Polsce - próba oceny. [W:] Borowiecki R., Siuta-Tokarska B. (red.), Zarządzanie rozwojem współczesnej organizacji : uwarunkowania, innowacje, strategie, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 75-92.
27
Barczak B., Bartusik K., Piekarz H., (2012), Rozwój i zarządzanie zmianami. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 372-388.
28
Bartusik K., (2012), Analiza współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R - implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami, s. 277-324.
29
Bartusik K., (2012), Specyfika zarządzania projektami informatycznymi - ocena efektywności, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 8, s. 9-23; http://www.wsei.edu.pl/files/images/biblioteka/ZN-nr-8.pdf#page=9&view=Fit
30
Bartusik K., Sołtysik M., (2012), Innovativeness of Enterprises in the Context of Research and Development Activity. [W:] Stabryła A. (red.), The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society, Kraków : Mfiles.pl, s. 93-99.
31
Bartusik K., Sołtysik M., (2012), Modele parków technologicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 890, s. 5-20.
32
Bartusik K., (2012), The Possibilities and Barriers of Growth of Innovation amongst Polish Enterprises. [W:] Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 293-302.
33
Barczak B., Bartusik K., Kozina A., (2012), Organizacja ucząca się. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 389-403.
34
Barczak B., Bartusik K., (2011), Podejście sieciowe w koncepcji organizacji uczącej się. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem, s. 61-99.
35
Bartusik K., (2010), Efektywność układów kooperacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem klastrów. [W:] Bieniok H., Kraśnicka T. (red.), Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego : teoria i praktyka, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 255-262.
36
Bartusik K., Sołtysik M., (2010), Analiza systemu zarządzania kooperacją na przykładzie Krakowskiego Parku Technologicznego. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2, s. 381-411.
37
Barczak B., Bartusik K., (2010), Kryzys w przedsiębiorstwie w kontekście aktualnych uwarunkowań gospodarczych. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie w kryzysie, Kraków : Mfiles.pl, s. 13-24.
38
Bartusik K., (2010), System zarządzania projektami informatycznymi. [W:] Stabryła A. (red.), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, [Wieliczka] : Mfiles.pl, s. 139-162.
39
Bartusik K., Woźniak K., (2009), Wykorzystanie funduszy europejskich do kształtowania kapitału relacyjnego na przykładzie województwa małopolskiego. [W:] Toruński J. (red.), Regionalny wymiar kapitału relacyjnego, Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, s. 31-39.
40
Bartusik K., Beliczyński J., Kozina A., Małkus T., Stabryła A., Wawak S., Woźniak K., (2009), Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 317-419.
41
Barczak B., Bartusik K., Bińczycki B., Kozina A., (2009), Przegląd metod badania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 143-164.
42
Bartusik K., (2009), Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej. [W:] Potocki A. (red.), Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji, Warszawa : Difin, s. 36-44.
43
Barczak B., Bartusik K., Kozina A., (2009), Modele strukturalne organizacji uczącej się. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 53-116.
44
Bartusik K., (2008), Zarządzanie wiedzą na przykładzie firm branży telekomunikacyjnej. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 1 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 1, t. 1), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 70-77.
45
Bartusik K., Kozina A., (2008), Metodyka identyfikacji i ograniczania oporów wobec zmian. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji, s. 41-62.
46
Barczak B., Bartusik K., (2008), Wdrażanie systemu zarządzania procesowego w jednostkach administracji publicznej. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 399-407.
47
Bartusik K., (2008), Uwarunkowania i efektywność procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 772, s. 143-157; https://bazekon.uek.krakow.pl/167918596
48
Barczak B., Bartusik K., (2008), Proces tworzenia struktur sieciowych w kontekście strategii przedsiębiorstwa. [W:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne : podstawowe problemy, Wałbrzych : Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, s. 197-210.
49
Bartusik K., (2008), System zarządzania BHP jako narzędzie doskonalenia organizacji przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 782, s. 117-131; https://bazekon.uek.krakow.pl/160523885
50
Bartusik K., Barczak B., (2008), Klastry jako koncepcja rozwoju regionalnego. [W:] Bieniok H., Kraśnicka T. (red.), Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 435-442.
51
Bartusik K., Stabryła A., (2007), Zarządzanie programami i projektami na poziomie operacyjnym w Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 727, s. 249-279; https://bazekon.uek.krakow.pl/139006365
52
Barczak B., Bartusik K., (2007), Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej. [W:] Hančlová J. (red.), Proceedings of Abstracts of an International Academic Conference: Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets Development - New Challenges : September 4-6, 2007, Ostrava : VŠB - Technical University, Faculty of Economics, s. 34-42.
53
Bartusik K., (2007), Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej - regulacje prawne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 753, s. 231-242; https://bazekon.uek.krakow.pl/154051427
54
Barczak B., Bartusik K., (2007), Uwarunkowania tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw. [W:] Potocki A. (red.), Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, Warszawa : Difin, s. 390-397.
55
Bartusik K., (2007), Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 727, s. 73-86; https://bazekon.uek.krakow.pl/138499968
56
Bartusik K., (2006), Zarządzanie cyklem projektu - metoda zarządzania programami Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 700, s. 95-115; https://bazekon.uek.krakow.pl/113544180
57
Cabała P., Bartusik K., (2006), Restrukturyzacja w jednostkach gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 55, [2] s.
58
Bartusik K., Zych E., (2006), Determinanty rozwoju gminy w warunkach integracji europejskiej. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.), T. 1, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 21-33.
59
Bartusik K., Walas-Trębacz J., (2005), Fundusze unijne wspierające rozwój gospodarczy Polski. [W:] Stabryła A. (red.), Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 11-21.
60
Bartusik K., (2004), Aspekty projektowania. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 46-47.
61
Bartusik K., (2004), Przeciętna stopa zwrotu. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 457-458.
62
Bartusik K., (2004), Wskaźnik efektywności inwestycji. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 622-623.
63
Bartusik K., (2004), Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 381-382.
64
Bartusik K., (2004), Struktura projektu. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 557-558.
65
Bartusik K., (2004), Przegląd współczesnych koncepcji w zarządzaniu rozwojem firmy, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 5, s. 7-20.
66
Bartusik K., (2004), Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 652, s. 83-102; https://bazekon.uek.krakow.pl/64153302
67
Bartusik K., (2004), Koreferat projektu. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 226.
68
Bartusik K., (2004), Decyzja opracowania projektu. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 92.
69
Bartusik K., (2004), Projekt. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 447-448.
70
Bartusik K., (2004), Program. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 446.
71
Bartusik K., (2003), Rachunek ekonomiczny fuzji przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 627, s. 177-198; https://bazekon.uek.krakow.pl/57079591
72
Barczak B., Bartusik K., (2003), Kryzys finansowy w jednostkach administracji publicznej - ujęcie teoretyczne. [W:] Skalik J. (red.), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Wrocław : Cornetis : Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, s. 87-92.
73
Bartusik K., (2002), Analiza zmian strukturalnych w kontekście strategii przedsiębiorstwa, Prom. Stabryła A., Kraków : , 551 k. + Aneks 7 k.
74
Bartusik K., (2002), Współczesne kierunki kształtowania struktur organizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 574, s. 111-128; https://bazekon.uek.krakow.pl/12822
75
Barczak B., Bartusik K., (2002), Wykorzystanie technik informatycznych w zarządzaniu administracją publiczną. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002, Kraków : Wydaw. EJB, s. 32-45.
76
Bartusik K., (2002), Rozwój struktur holdingowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 603, s. 147-164; https://bazekon.uek.krakow.pl/15408
77
Bartusik K., (2001), Zarządzanie grupą kapitałową, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 561, s. 93-106.
78
Bartusik K., Kozina A., (2001), Planowanie negocjacji w zakresie fuzji firm. [W:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami : cele - organizacja - narzędzia : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Kołobrzeg, 31 maja - 2 czerwca 2001 r, T. 1, Warszawa : FRR, s. 375-393.
79
Stabryła A., Bartusik K., Małkus T., Wawak S., Woźniak K., (2000), Analiza strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze działalności operacyjnej. [W:] STABRYŁA A., BARTUSIK K., MAŁKUS T., WAWAK S., WOŹNIAK K., PIEKARZ H., WALAS-TRĘBACZ J., BELICZYŃSKI J., BARCZAK B., CABAŁA P., BIŃCZYCKI B., KOZIOŁ L., TYRAŃSKA M., KOZINA A., MESJASZ C. (kierownik tematu), Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych, s. 2-67.
80
Bartusik K., Woźniak K., (2000), ERP jako narzędzie poprawy produktywności w zakresie planowania zasobów przedsiębiorstwa. [W:] Stabryła A. (red.), Strategie wzrostu produktywności firmy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane - Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 71-79.
81
Bartusik K., Kozina A., (2000), Negocjacje w zespole projektowym, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 879, s. 39-47.
82
Bartusik K., Kozina A., Walas-Trębacz J., (2000), Konflikty w procesie restrukturyzacji firmy, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 842, s. 31-49.
83
Bartusik K., (2000), Lean Management - współczesna koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 544, s. 95-106; https://bazekon.uek.krakow.pl/10704
84
Barczak B., Bartusik K., (2000), Metody planowania działalności produkcyjnej w korporacjach. [W:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : zbiór referatów na Ogólnopolską Konferencję Naukową, Boszkowo 17-18 października 2000, T. 1, Poznań : Akademia Ekonomiczna, s. 22-31.
85
Barczak B., Bartusik K., (1999), Wybór strategii działania przedsiębiorstwa: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 36 s.
86
Barczak B., Bartusik K., (1999), Wpływ procesu restrukturyzacji na wzrost efektywności działania przedsiębiorstwa na przykładzie "Naftobudowa" Holding S.A.. [W:] Borowiecki R. (red.), Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku, Warszawa ; Kraków : [Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie], s. 551-557.
87
Stabryła A., Bartusik K., Woźniak K., Małkus T., Wawak S., (1999), Planowanie strategiczne na poziomie korporacji i w obszarze produkcji. [W:] STABRYŁA , BARTUSIK K., WOŹNIAK K., MAŁKUS T., WAWAK S., PIEKARZ H., WALAS-TRĘBACZ J., BELICZYŃSKI J. (kierownik tematu), Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 1], s. 1-78.
88
Bartusik K., Walas J., (1999), Zastosowanie systemów komputerowych w procesie zarządzania produkcją, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 41/2, lipiec-grudzień 1997, s. 57-59.
89
Bartusik K., (1998), Organizacja systemu planowania w firmie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 509, s. 93-106.
90
Bartusik K., Chomątowski S., Woźniak K., Woźniak M., (1998), Strategia rozwoju ekonomicznego firmy. [W:] Martyniak Z. (kierownik tematu), Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy, T. 1, s. 60-149.
91
Piekarz H., Bartusik K., Beliczyński J., (1998), Diagnozowanie i modelowanie wybranych układów ergonomicznych: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 64 s.
92
Bartusik K., Walas J., (1998), Analiza efektywności działania firmy na przykładzie Zakładów Przemysłu Odzieżowego VISTULA S.A. [W:] Capiński M. (red.), Zarządzanie finansami : studia przypadków, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 37-48.
93
Barczak B., Bartusik K., (1998), Analiza produktywności firmy na przykładzie MOSTOSTAL KRAKÓW S.A. [W:] Capiński M. (red.), Zarządzanie finansami : studia przypadków, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 49-61.
94
Bartusik K., (1998), Ocena zdolności firmy do rozwoju na przykładzie "Mostostalu" Kraków S.A.. [W:] Kozina A. (red.), Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 84-95.
95
Stabryła A., Chomątowski S., Nehring A., Beliczyński J., Bartusik K., Woźniak K., (1997), Metodologiczne aspekty analizy strategii produktywności. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Strategia wzrostu produktywności firmy, s. 9-50.
96
Bartusik K., (1997), Proces projektowania inwestycji na przykładzie przedsięwzięcia spółki "Inwest-Bud", "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 499, s. 95-106.
97
Bartusik K., Cabała P., (1997), Metoda scenariuszy w planowaniu strategicznym, "Przegląd Organizacji", nr 2, s. 20-25.
98
Stabryła A., Bartusik K., Woźniak K., (1997), Rachunek produktywności. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Strategia wzrostu produktywności firmy, s. 51-69.
99
Bartusik K., (1996), Prognozowanie działalności gospodarczej firmy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 471, s. 143-155.
100
Bartusik K., (1996), Organizacja systemu planowania w firmie. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Proces zarządzania firmą, s. 258-279.
101
Bartusik K., Stabryła A., (1995), System zarządzania strategicznego w firmie, "Organizacja i Kierowanie", nr 4 (82), s. 77-85.
102
Bartusik K., (1995), Proces projektowania inwestycji. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Proces zarządzania firmą, s. 112-142.
103
Bartusik K., Stabryła A., (1995), System zarządzania strategicznego w firmie. [W:] Ryszard Rutka (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach transformacji gospodarki : materiały konferencyjne : Jurata, wrzesień 1995, Sopot : Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, s. 1[79]-8[86].
104
Stabryła A., Mesjasz C., Bartusik K., Beliczyński J., (1994), Organizacja systemu informacji menedżerskiej. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Doskonalenie procesu zarządzania firmą oraz instytucjami sektora publicznego, s. 162-215.
105
Mesjasz C., Bartusik K., Kozina A., Woźniak K., Wawak S., Wachala M., Małkus T., Cabała P., (2007), Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego, Stabryła A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 168
106
Stabryła A., Bartusik K., Kozina A., Woźniak K., Wawak S., Wachala M., (2006), Systemy zarządzania informacjami i wiedzą: system informacji menedżerskiej w zarządzaniu strategicznym, Stabryła A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 163 s.
107
Stabryła A., Bartusik K., Kozina A., Woźniak K., Wawak S., Wachala M., (2005), Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej, Stabryła A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 157 s.
108
Stabryła A., Kozina A., Bartusik K., Woźniak K., Wawak S., (2004), Modele i metody zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 151 s.
109
Stabryła A., Piekarz H., Barczak B., Walas J., Bartusik K., Cabała P., Wawak S., Woźniak K., (2003), Projektowanie systemu informacji menedżerskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania wiedzą, Kraków : [Akademia Ekonomiczna], 259 s.
110
Stabryła A., Kozioł L., Bartusik K., Woźniak K., Wawak S., (2002), Model zintegrowanego systemu analizy i programowania działalności firmy (ZSAiP), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 88 k.
111
Stabryła A., Kozioł L., Bartusik K., Woźniak K., Wawak S., (2001), Kontrola strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze eksploatacji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 118 k.
1
@inbook{UEK:2168329261,
author = "Barczak Beata and Bartusik Katarzyna and Piekarz Halina",
title = "Rozwój i zarządzanie zmianami",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "372-388",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
2
@inbook{UEK:2168323765,
author = "Barczak Beata and Bartusik Katarzyna and Sołtysik Mariusz",
title = "Organizacja biura zarządzania projektami",
booktitle = "Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań",
pages = "75-93",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-941408-4-7",
}
3
@inbook{UEK:2168329263,
author = "Barczak Beata and Bartusik Katarzyna and Kozina Andrzej",
title = "Organizacja ucząca się",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "389-403",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
4
@inbook{UEK:2168318193,
author = "Bartusik Katarzyna",
title = "Czynniki rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym innowacje, projekty, procesy",
pages = "28-42",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ",
year = "2017",
isbn = "978-83-60561-00-3",
}
5
@inbook{UEK:2168308687,
author = "Bartusik Katarzyna",
title = "Modele organizacji działalności B+R i determinanty ich rozwoju",
booktitle = "Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania",
pages = "17-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1",
}
6
@inbook{UEK:2168310491,
author = "Mesjasz Czesław and Bartusik Katarzyna",
title = "Strukturyzacja projektów w warunkach zmiennego otoczenia",
booktitle = "Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji",
pages = "240-254",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-197-9",
}
7
@inbook{UEK:2168292995,
author = "Mesjasz Czesław and Bartusik Katarzyna and Małkus Tomasz and Woźniak Krzysztof",
title = "Wybrane obszary projektowania",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "43-61",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
8
@inbook{UEK:2168293031,
author = "Bartusik Katarzyna and Czekaj Janusz and Ćwiklicki Marek and Mesjasz Czesław and Wawak Sławomir and Woźniak Krzysztof",
title = "Klasyczne i współczesne metodyki projektowania",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "81-104",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
9
@inbook{UEK:2168293001,
author = "Ćwiklicki Marek and Bartusik Katarzyna and Wawak Sławomir",
title = "Zasady projektowania",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "63-80",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
10
@inbook{UEK:2168293037,
author = "Mesjasz Czesław and Bartusik Katarzyna and Wawak Sławomir and Małkus Tomasz and Cabała Paweł",
title = "Projektowanie usprawniające i projektowanie bazowe",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "105-118",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
11
@inbook{UEK:2168304321,
author = "Bartusik Katarzyna",
title = "Trends and Conditions of Developing R&D Activities in the SME Sector",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology",
pages = "91-97",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1",
}
12
@inbook{UEK:2168292989,
author = "Czekaj Janusz and Ćwiklicki Marek and Mesjasz Czesław and Woźniak Krzysztof and Bartusik Katarzyna",
title = "Interpretacja i zakres metodologii projektowania",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "17-42",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
13
@inbook{UEK:2168288807,
author = "Cabała Paweł and Bartusik Katarzyna and Walas-Trębacz Jolanta and Wawak Sławomir",
title = "Determinanty struktur organizacyjnych badanych przedsiębiorstw",
booktitle = "Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "23-40",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-935104-8-1",
}
14
@inbook{UEK:2168293185,
author = "Bartusik Katarzyna and Sołtysik Mariusz",
title = "Projektowanie struktur organizacyjnych w perspektywie gospodarki opartej na wiedzy",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "255-280",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
15
@inbook{UEK:2168293183,
author = "Bartusik Katarzyna and Ćwiklicki Marek and Mesjasz Czesław and Sołtysik Mariusz",
title = "Podejście systemowe w projektowaniu organizacji",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "225-254",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
16
@article{UEK:2168292853,
author = "Bartusik Katarzyna",
title = "Propozycja pomiaru potencjału badawczo-rozwojowego organizacji",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "5",
pages = "1051-1066",
year = "2015",
}
17
@inbook{UEK:2168285343,
author = "Bartusik Katarzyna",
title = "Przegląd metod projektowania systemów organizacyjnych - raport z badań",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły",
pages = "165-181",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2014",
isbn = "978-83-935104-4-3",
}
18
@article{UEK:2168279635,
author = "Bartusik Katarzyna and Sołtysik Mariusz",
title = "Projektowanie zmian i rozwoju systemów organizacyjnych",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "5",
pages = "753-758",
year = "2014",
}
19
@unpublished{UEK:2168295111,
author = "Bartusik Katarzyna",
title = "Rozwój współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R",
booktitle = "Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2",
pages = "181-202",
year = "2014",
}
20
@article{UEK:2168283405,
author = "Bartusik Katarzyna",
title = "Ocena współpracy przedsiębiorstw w zakresie działań innowacyjnych na przykładzie województwa małopolskiego",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "183",
pages = "11-21",
adress = "",
year = "2014",
}
21
@inbook{UEK:2168271546,
author = "Barczak Beata and Bartusik Katarzyna and Kozina Andrzej",
title = "Organizacja ucząca się",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "275-288",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
22
@article{UEK:2168276027,
author = "Bartusik Katarzyna and Sołtysik Mariusz",
title = "Przegląd form organizacyjnych współdziałania firm w realizacji projektów",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "915",
pages = "43-56",
year = "2013",
}
23
@article{UEK:2168286085,
author = "Bartusik Katarzyna and Sołtysik Mariusz",
title = "Perspektywy rozwoju firm w układzie kooperacyjnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 9",
pages = "13-30",
year = "2013",
}
24
@unpublished{UEK:2168287223,
author = "Bartusik Katarzyna",
title = "Kierunki zmian struktur organizacyjnych przedsiębiorstw województwa małopolskiego",
booktitle = "Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1",
pages = "313-350",
year = "2013",
}
25
@inbook{UEK:2168271472,
author = "Barczak Beata and Bartusik Katarzyna and Piekarz Halina",
title = "Rozwój i zarządzanie zmianami",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "265-274",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
26
@inbook{UEK:2168271070,
author = "Bartusik Katarzyna",
title = "Rozwój sfery B+R w gospodarce opartej na wiedzy w Polsce - próba oceny",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem współczesnej organizacji : uwarunkowania, innowacje, strategie",
pages = "75-92",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-18-1",
}
27
@inbook{UEK:2168237994,
author = "Barczak Beata and Bartusik Katarzyna and Piekarz Halina",
title = "Rozwój i zarządzanie zmianami",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "372-388",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
28
@unpublished{UEK:2168263430,
author = "Bartusik Katarzyna",
title = "Analiza współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R - implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce",
booktitle = "Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami",
pages = "277-324",
year = "2012",
}
29
@article{UEK:2168273422,
author = "Bartusik Katarzyna",
title = "Specyfika zarządzania projektami informatycznymi - ocena efektywności",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 8",
pages = "9-23",
year = "2012",
}
30
@inbook{UEK:2168235736,
author = "Bartusik Katarzyna and Sołtysik Mariusz",
title = "Innovativeness of Enterprises in the Context of Research and Development Activity",
booktitle = "The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society",
pages = "93-99",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-935104-0-5",
}
31
@article{UEK:2168256548,
author = "Bartusik Katarzyna and Sołtysik Mariusz",
title = "Modele parków technologicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "890",
pages = "5-20",
year = "2012",
}
32
@inbook{UEK:2168237382,
author = "Bartusik Katarzyna",
title = "The Possibilities and Barriers of Growth of Innovation amongst Polish Enterprises",
booktitle = "Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes",
pages = "293-302",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-51-8",
}
33
@inbook{UEK:2168237998,
author = "Barczak Beata and Bartusik Katarzyna and Kozina Andrzej",
title = "Organizacja ucząca się",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "389-403",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
34
@unpublished{UEK:2168255164,
author = "Barczak Beata and Bartusik Katarzyna",
title = "Podejście sieciowe w koncepcji organizacji uczącej się",
booktitle = "Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "61-99",
year = "2011",
}
35
@inbook{UEK:2165759071,
author = "Bartusik Katarzyna",
title = "Efektywność układów kooperacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem klastrów",
booktitle = "Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego : teoria i praktyka",
pages = "255-262",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-527-6",
}
36
@unpublished{UEK:2168230922,
author = "Bartusik Katarzyna and Sołtysik Mariusz",
title = "Analiza systemu zarządzania kooperacją na przykładzie Krakowskiego Parku Technologicznego",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2",
pages = "381-411",
year = "2010",
}
37
@inbook{UEK:2165394605,
author = "Barczak Beata and Bartusik Katarzyna",
title = "Kryzys w przedsiębiorstwie w kontekście aktualnych uwarunkowań gospodarczych",
booktitle = "Zarządzanie w kryzysie",
pages = "13-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-2-1",
}
38
@inbook{UEK:2165522609,
author = "Bartusik Katarzyna",
title = "System zarządzania projektami informatycznymi",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "139-162",
adress = "Wieliczka",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-0-7",
}
39
@inbook{UEK:2165743475,
author = "Bartusik Katarzyna and Woźniak Krzysztof",
title = "Wykorzystanie funduszy europejskich do kształtowania kapitału relacyjnego na przykładzie województwa małopolskiego",
booktitle = "Regionalny wymiar kapitału relacyjnego",
pages = "31-39",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Studio Emka",
year = "2009",
isbn = "978-83-60652-48-0",
}
40
@inbook{UEK:2162157587,
author = "Bartusik Katarzyna and Beliczyński Jan and Kozina Andrzej and Małkus Tomasz and Stabryła Adam and Wawak Sławomir and Woźniak Krzysztof",
title = "Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy",
booktitle = "Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "317-419",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0237-9",
}
41
@inbook{UEK:2162149815,
author = "Barczak Beata and Bartusik Katarzyna and Bińczycki Bernard and Kozina Andrzej",
title = "Przegląd metod badania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw",
booktitle = "Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "143-164",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0237-9",
}
42
@inbook{UEK:2161796806,
author = "Bartusik Katarzyna",
title = "Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej",
booktitle = "Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji",
pages = "36-44",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-120-0",
}
43
@inbook{UEK:2162149419,
author = "Barczak Beata and Bartusik Katarzyna and Kozina Andrzej",
title = "Modele strukturalne organizacji uczącej się",
booktitle = "Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "53-116",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0237-9",
}
44
@inbook{UEK:50956,
author = "Bartusik Katarzyna",
title = "Zarządzanie wiedzą na przykładzie firm branży telekomunikacyjnej",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1",
pages = "70-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-416-4",
}
45
@unpublished{UEK:2168230196,
author = "Bartusik Katarzyna and Kozina Andrzej",
title = "Metodyka identyfikacji i ograniczania oporów wobec zmian",
booktitle = "Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji",
pages = "41-62",
year = "2008",
}
46
@inbook{UEK:2165621954,
author = "Barczak Beata and Bartusik Katarzyna",
title = "Wdrażanie systemu zarządzania procesowego w jednostkach administracji publicznej",
booktitle = "Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki",
pages = "399-407",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-927790-0-1",
}
47
@article{UEK:51339,
author = "Bartusik Katarzyna",
title = "Uwarunkowania i efektywność procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "772",
pages = "143-157",
year = "2008",
}
48
@inbook{UEK:2165910455,
author = "Barczak Beata and Bartusik Katarzyna",
title = "Proces tworzenia struktur sieciowych w kontekście strategii przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie strategiczne : podstawowe problemy",
pages = "197-210",
adress = "Wałbrzych",
publisher = "Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-60904-01-5",
}
49
@article{UEK:50498,
author = "Bartusik Katarzyna",
title = "System zarządzania BHP jako narzędzie doskonalenia organizacji przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "782",
pages = "117-131",
year = "2008",
}
50
@inbook{UEK:2165905730,
author = "Bartusik Katarzyna and Barczak Beata",
title = "Klastry jako koncepcja rozwoju regionalnego",
booktitle = "Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym",
pages = "435-442",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-536-8",
}
51
@article{UEK:50733,
author = "Bartusik Katarzyna and Stabryła Adam",
title = "Zarządzanie programami i projektami na poziomie operacyjnym w Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "727",
pages = "249-279",
year = "2007",
}
52
@inbook{UEK:2166217958,
author = "Barczak Beata and Bartusik Katarzyna",
title = "Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej",
booktitle = "Proceedings of Abstracts of an International Academic Conference",
pages = "34-42",
adress = "Ostrava",
publisher = "VŠB - Technical University, Faculty of Economics",
year = "2007",
isbn = "978-80-248-1458-2",
}
53
@article{UEK:50874,
author = "Bartusik Katarzyna",
title = "Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej - regulacje prawne",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "753",
pages = "231-242",
year = "2007",
}
54
@inbook{UEK:2166096813,
author = "Barczak Beata and Bartusik Katarzyna",
title = "Uwarunkowania tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw",
booktitle = "Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach",
pages = "390-397",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-753-1",
}
55
@article{UEK:50724,
author = "Bartusik Katarzyna",
title = "Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "727",
pages = "73-86",
year = "2007",
}
56
@article{UEK:52721,
author = "Bartusik Katarzyna",
title = "Zarządzanie cyklem projektu - metoda zarządzania programami Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "700",
pages = "95-115",
year = "2006",
}
57
@book{UEK:52161,
author = "Cabała Paweł and Bartusik Katarzyna",
title = "Restrukturyzacja w jednostkach gospodarczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-324-X",
}
58
@inbook{UEK:2166176491,
author = "Bartusik Katarzyna and Zych Ewa",
title = "Determinanty rozwoju gminy w warunkach integracji europejskiej",
booktitle = "Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1",
pages = "21-33",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-317-7",
}
59
@inbook{UEK:2166382138,
author = "Bartusik Katarzyna and Walas-Trębacz Jolanta",
title = "Fundusze unijne wspierające rozwój gospodarczy Polski",
booktitle = "Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.)",
pages = "11-21",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-267-7",
}
60
@inbook{UEK:2168269852,
author = "Bartusik Katarzyna",
title = "Aspekty projektowania",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "46-47",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
61
@inbook{UEK:2168270186,
author = "Bartusik Katarzyna",
title = "Przeciętna stopa zwrotu",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "457-458",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
62
@inbook{UEK:2168270246,
author = "Bartusik Katarzyna",
title = "Wskaźnik efektywności inwestycji",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "622-623",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
63
@inbook{UEK:2168270154,
author = "Bartusik Katarzyna",
title = "Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "381-382",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
64
@inbook{UEK:2168270218,
author = "Bartusik Katarzyna",
title = "Struktura projektu",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "557-558",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
65
@article{UEK:2168220866,
author = "Bartusik Katarzyna",
title = "Przegląd współczesnych koncepcji w zarządzaniu rozwojem firmy",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "5",
pages = "7-20",
year = "2004",
}
66
@article{UEK:2168220402,
author = "Bartusik Katarzyna",
title = "Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "652",
pages = "83-102",
year = "2004",
}
67
@inbook{UEK:2168270090,
author = "Bartusik Katarzyna",
title = "Koreferat projektu",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "226",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
68
@inbook{UEK:2168269916,
author = "Bartusik Katarzyna",
title = "Decyzja opracowania projektu",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "92",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
69
@inbook{UEK:2168270182,
author = "Bartusik Katarzyna",
title = "Projekt",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "447-448",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
70
@inbook{UEK:2168270180,
author = "Bartusik Katarzyna",
title = "Program",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "446",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
71
@article{UEK:2168222604,
author = "Bartusik Katarzyna",
title = "Rachunek ekonomiczny fuzji przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "627",
pages = "177-198",
year = "2003",
}
72
@inbook{UEK:2168230058,
author = "Barczak Beata and Bartusik Katarzyna",
title = "Kryzys finansowy w jednostkach administracji publicznej - ujęcie teoretyczne",
booktitle = "Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych",
pages = "87-92",
adress = "Wrocław",
publisher = "Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-919540-5-6",
}
73
@unpublished{UEK:2168262516,
author = "Bartusik Katarzyna",
title = "Analiza zmian strukturalnych w kontekście strategii przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
year = "2002",
}
74
@article{UEK:2168225390,
author = "Bartusik Katarzyna",
title = "Współczesne kierunki kształtowania struktur organizacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "574",
pages = "111-128",
year = "2002",
}
75
@inbook{UEK:2168226399,
author = "Barczak Beata and Bartusik Katarzyna",
title = "Wykorzystanie technik informatycznych w zarządzaniu administracją publiczną",
booktitle = "Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002",
pages = "32-45",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. EJB",
year = "2002",
isbn = "83-885119-26-3",
}
76
@article{UEK:2168230978,
author = "Bartusik Katarzyna",
title = "Rozwój struktur holdingowych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "603",
pages = "147-164",
year = "2002",
}
77
@article{UEK:2168236306,
author = "Bartusik Katarzyna",
title = "Zarządzanie grupą kapitałową",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "561",
pages = "93-106",
year = "2001",
}
78
@inbook{UEK:2168232634,
author = "Bartusik Katarzyna and Kozina Andrzej",
title = "Planowanie negocjacji w zakresie fuzji firm",
booktitle = "Zarządzanie finansami : cele - organizacja - narzędzia : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Kołobrzeg, 31 maja - 2 czerwca 2001 r. T. 1",
pages = "375-393",
adress = "Warszawa",
publisher = "FRR",
year = "2001",
isbn = "83-86543-39-6",
}
79
@unpublished{UEK:2168232528,
author = "Stabryła Adam and Bartusik Katarzyna and Małkus Tomasz and Wawak Sławomir and Woźniak Krzysztof",
title = "Analiza strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze działalności operacyjnej",
booktitle = "Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych",
pages = "2-67",
year = "2000",
}
80
@inbook{UEK:2168238034,
author = "Bartusik Katarzyna and Woźniak Krzysztof",
title = "ERP jako narzędzie poprawy produktywności w zakresie planowania zasobów przedsiębiorstwa",
booktitle = "Strategie wzrostu produktywności firmy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane - Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.)",
pages = "71-79",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2000",
isbn = "83-7252-057-7",
}
81
@article{UEK:2168224576,
author = "Bartusik Katarzyna and Kozina Andrzej",
title = "Negocjacje w zespole projektowym",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "879",
pages = "39-47",
adress = "",
year = "2000",
}
82
@article{UEK:2168224116,
author = "Bartusik Katarzyna and Kozina Andrzej and Walas-Trębacz Jolanta",
title = "Konflikty w procesie restrukturyzacji firmy",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "842",
pages = "31-49",
adress = "",
year = "2000",
}
83
@article{UEK:2168224168,
author = "Bartusik Katarzyna",
title = "Lean Management - współczesna koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "544",
pages = "95-106",
year = "2000",
}
84
@inbook{UEK:2168261680,
author = "Barczak Beata and Bartusik Katarzyna",
title = "Metody planowania działalności produkcyjnej w korporacjach",
booktitle = "Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : zbiór referatów na Ogólnopolską Konferencję Naukową, Boszkowo 17-18 października 2000. T. 1",
pages = "22-31",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
85
@book{UEK:2168234518,
author = "Barczak Beata and Bartusik Katarzyna",
title = "Wybór strategii działania przedsiębiorstwa : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-018-6",
}
86
@inbook{UEK:2168237398,
author = "Barczak Beata and Bartusik Katarzyna",
title = "Wpływ procesu restrukturyzacji na wzrost efektywności działania przedsiębiorstwa na przykładzie Naftobudowa Holding S.A.",
booktitle = "Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku",
pages = "551-557",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie",
year = "1999",
isbn = "83-911295-0-0",
}
87
@unpublished{UEK:2168231354,
author = "Stabryła Adam and Bartusik Katarzyna and Woźniak Krzysztof and Małkus Tomasz and Wawak Sławomir",
title = "Planowanie strategiczne na poziomie korporacji i w obszarze produkcji",
booktitle = "Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 1]",
pages = "1-78",
year = "1999",
}
88
@misc{UEK:2168245460,
author = "Bartusik Katarzyna and Walas Jolanta",
title = "Zastosowanie systemów komputerowych w procesie zarządzania produkcją",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 41/2, lipiec-grudzień 1997",
pages = "57-59",
year = "1999",
}
89
@article{UEK:2168238122,
author = "Bartusik Katarzyna",
title = "Organizacja systemu planowania w firmie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "509",
pages = "93-106",
year = "1998",
}
90
@unpublished{UEK:2168231982,
author = "Bartusik Katarzyna and Chomątowski Stanisław and Woźniak Krzysztof and Woźniak Michał",
title = "Strategia rozwoju ekonomicznego firmy",
booktitle = "Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy. T. 1",
pages = "60-149",
year = "1998",
}
91
@book{UEK:2168242278,
author = "Piekarz Halina and Bartusik Katarzyna and Beliczyński Jan",
title = "Diagnozowanie i modelowanie wybranych układów ergonomicznych : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-76-3",
}
92
@inbook{UEK:2168246540,
author = "Bartusik Katarzyna and Walas Jolanta",
title = "Analiza efektywności działania firmy na przykładzie Zakładów Przemysłu Odzieżowego VISTULA S.A",
booktitle = "Zarządzanie finansami : studia przypadków",
pages = "37-48",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "1998",
isbn = "83-907998-4-7",
}
93
@inbook{UEK:2168246562,
author = "Barczak Beata and Bartusik Katarzyna",
title = "Analiza produktywności firmy na przykładzie MOSTOSTAL KRAKÓW S.A",
booktitle = "Zarządzanie finansami : studia przypadków",
pages = "49-61",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "1998",
isbn = "83-907998-4-7",
}
94
@inbook{UEK:2166328642,
author = "Bartusik Katarzyna",
title = "Ocena zdolności firmy do rozwoju na przykładzie Mostostalu Kraków S.A.",
booktitle = "Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków",
pages = "84-95",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "1998",
isbn = "83-907998-9-8",
}
95
@unpublished{UEK:2168234678,
author = "Stabryła Adam and Chomątowski Stanisław and Nehring Anna and Beliczyński Jan and Bartusik Katarzyna and Woźniak Krzysztof",
title = "Metodologiczne aspekty analizy strategii produktywności",
booktitle = "Strategia wzrostu produktywności firmy",
pages = "9-50",
year = "1997",
}
96
@article{UEK:2168237780,
author = "Bartusik Katarzyna",
title = "Proces projektowania inwestycji na przykładzie przedsięwzięcia spółki Inwest-Bud",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "499",
pages = "95-106",
year = "1997",
}
97
@article{UEK:2168236596,
author = "Bartusik Katarzyna and Cabała Paweł",
title = "Metoda scenariuszy w planowaniu strategicznym",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "2",
pages = "20-25",
year = "1997",
}
98
@unpublished{UEK:2168234680,
author = "Stabryła Adam and Bartusik Katarzyna and Woźniak Krzysztof",
title = "Rachunek produktywności",
booktitle = "Strategia wzrostu produktywności firmy",
pages = "51-69",
year = "1997",
}
99
@article{UEK:2168231838,
author = "Bartusik Katarzyna",
title = "Prognozowanie działalności gospodarczej firmy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "471",
pages = "143-155",
year = "1996",
}
100
@unpublished{UEK:2168232578,
author = "Bartusik Katarzyna",
title = "Organizacja systemu planowania w firmie",
booktitle = "Proces zarządzania firmą",
pages = "258-279",
year = "1996",
}
101
@article{UEK:2168252262,
author = "Bartusik Katarzyna and Stabryła Adam",
title = "System zarządzania strategicznego w firmie",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "4 (82)",
pages = "77-85",
year = "1995",
}
102
@unpublished{UEK:2168234650,
author = "Bartusik Katarzyna",
title = "Proces projektowania inwestycji",
booktitle = "Proces zarządzania firmą",
pages = "112-142",
year = "1995",
}
103
@inbook{UEK:2168248646,
author = "Bartusik Katarzyna and Stabryła Adam",
title = "System zarządzania strategicznego w firmie",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach transformacji gospodarki : materiały konferencyjne : Jurata, wrzesień 1995",
pages = "1[79]-8[86]",
adress = "Sopot",
publisher = "Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "1995",
}
104
@unpublished{UEK:2168233010,
author = "Stabryła Adam and Mesjasz Czesław and Bartusik Katarzyna and Beliczyński Jan",
title = "Organizacja systemu informacji menedżerskiej",
booktitle = "Doskonalenie procesu zarządzania firmą oraz instytucjami sektora publicznego",
pages = "162-215",
year = "1994",
}
105
@unpublished{UEK:2168219318,
author = "Mesjasz Czesław and Bartusik Katarzyna and Kozina Andrzej and Woźniak Krzysztof and Wawak Sławomir and Wachala Mariusz and Małkus Tomasz and Cabała Paweł",
title = "Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
106
@unpublished{UEK:2166571680,
author = "Stabryła Adam and Bartusik Katarzyna and Kozina Andrzej and Woźniak Krzysztof and Wawak Sławomir and Wachala Mariusz",
title = "Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : system informacji menedżerskiej w zarządzaniu strategicznym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
107
@unpublished{UEK:2168264744,
author = "Stabryła Adam and Bartusik Katarzyna and Kozina Andrzej and Woźniak Krzysztof and Wawak Sławomir and Wachala Mariusz",
title = "Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
108
@unpublished{UEK:2168264746,
author = "Stabryła Adam and Kozina Andrzej and Bartusik Katarzyna and Woźniak Krzysztof and Wawak Sławomir",
title = "Modele i metody zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
109
@unpublished{UEK:2168255088,
author = "Stabryła Adam and Piekarz Halina and Barczak Beata and Walas Jolanta and Bartusik Katarzyna and Cabała Paweł and Wawak Sławomir and Woźniak Krzysztof",
title = "Projektowanie systemu informacji menedżerskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania wiedzą",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
110
@unpublished{UEK:2168286199,
author = "Stabryła Adam and Kozioł Leszek and Bartusik Katarzyna and Woźniak Krzysztof and Wawak Sławomir",
title = "Model zintegrowanego systemu analizy i programowania działalności firmy (ZSAiP)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
111
@unpublished{UEK:2168286195,
author = "Stabryła Adam and Kozioł Leszek and Bartusik Katarzyna and Woźniak Krzysztof and Wawak Sławomir",
title = "Kontrola strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze eksploatacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}