Publications of the selected author
1

Title:
Agile Project Management and Complexity : a Reappraisal
Publisher address:
London, New York: Routledge, 2022
Physical description:
122 s.: il.; 24 cm
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
The monograph was created as part of a project financed by the Minister of Education and Science within the "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11,897,131.40 PLN
ISBN:
978-1-032-00652-9 ; 978-1-003-17503-2
Level II:
300.00 pkt
Nr:
2168362118
monograph
2

Conference:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Title:
Values Generated by Projects in Organizations
Source:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 4633-4643. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
Research program:
The publication was financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-0-9998551-7-1
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168360062
chapter in conference materials
3

Title:
Rodzaje generowanych wartości przez projekty realizowane w organizacjach = Types of Values Generated by Projects Implemented in Organizations
Source:
Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Tomasz MAŁKUS - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 111-124. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie, w ramach subwencji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350112
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Zarządzanie wartością projektu w organizacjach = Project Value Management in Organizations
Source:
Wieloaspektowe wymiary doskonalenia / red. Anna Zielińska - Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2020, s. 19-30. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7348-806-9
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350288
chapter in monograph
5

Title:
Metodyki zarządzania wartością projektu stosowane w badanych organizacjach = The Methodologies of the Project Value Management Used in the Surveyed Organizations
Source:
Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Tomasz MAŁKUS - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 125-138. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie, w ramach subwencji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350120
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Project Value Determinants in Organizations = Determinanty tworzenia wartości projektu w organizacjach
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 43, nr 3 (2019) , s. 87-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168341413
article
7

Title:
Organizacja biura zarządzania projektami
Source:
Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań / red. Paweł CABAŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2018, s. 75-93
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-941408-4-7
Access mode:
Nr:
2168323765
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Organizacja ucząca się
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 389-403
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329263
chapter in textbook
See main document
9

Title:
Rozwój i zarządzanie zmianami
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 372-388
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329261
chapter in textbook
See main document
10

Title:
Czynniki rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw = Factors for the Development of Innovative Activities of Enterprises
Source:
Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : innowacje, projekty, procesy / red. Paweł CABAŁA i Małgorzata TYRAŃSKA - Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2017, s. 28-42. - Summ.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-60561-08-9
Nr:
2168318193
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Strukturyzacja projektów w warunkach zmiennego otoczenia
Source:
Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji / red. nauk. Paweł CABAŁA - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 240-254
ISBN:
978-83-8085-197-9
Nr:
2168310491
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Modele organizacji działalności B+R i determinanty ich rozwoju = Determinants of Choice between of R&D Organization of Models
Source:
Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 17-30. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1
Nr:
2168308687
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Podejście systemowe w projektowaniu organizacji
Source:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 225-254
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168293183
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Projektowanie usprawniające i projektowanie bazowe
Source:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 105-118
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168293037
chapter in monograph
See main document
15

Title:
Trends and Conditions of Developing R&D Activities in the SME Sector
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 91-97 - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the resources allocated to the Management Faculty of Cracow University of Economics under the grant for the maintenance of the research potential
ISBN:
978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1
Access mode:
Nr:
2168304321
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Determinanty struktur organizacyjnych badanych przedsiębiorstw
Source:
Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 23-40
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-8-1
Access mode:
Nr:
2168288807
chapter in monograph
See main document
17

Title:
Klasyczne i współczesne metodyki projektowania
Source:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 81-104
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168293031
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Zasady projektowania
Source:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 63-80
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168293001
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Interpretacja i zakres metodologii projektowania
Source:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 17-42
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168292989
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Projektowanie struktur organizacyjnych w perspektywie gospodarki opartej na wiedzy
Source:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 255-280
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168293185
chapter in monograph
See main document
21

Title:
Wybrane obszary projektowania
Source:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 43-61
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168292995
chapter in monograph
See main document
22

Title:
Propozycja pomiaru potencjału badawczo-rozwojowego organizacji = The Proposal to Measure the Capacity of Research and Development Organization [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2015) , s. 1051-1066. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168292853
article
23

Title:
Projektowanie zmian i rozwoju systemów organizacyjnych = Design Changes and the Development of Organizational Systems [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2014) , s. 753-758. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279635
article
24

Title:
Rozwój współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R
Source:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2014, s. 181-202
Signature:
NP-1449/2/Magazyn
Nr:
2168295111
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Title:
Ocena współpracy przedsiębiorstw w zakresie działań innowacyjnych na przykładzie województwa małopolskiego = The Cooperation of Enterprises in the Field of Innovation Activities on the Example of the Malopolska Province
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 183 (2014) , s. 11-21. - Tytuł numeru: Innowacyjność współczesnych organizacji : kierunki i wyniki badań. Cz. 2 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283405
article
26

Title:
Przegląd metod projektowania systemów organizacyjnych - raport z badań
Source:
Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły / red. Henryk Bieniok - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 165-181 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935104-4-3
Nr:
2168285343
chapter in monograph
27

Title:
Rozwój sfery B+R w gospodarce opartej na wiedzy w Polsce - próba oceny = The Development of R&D in the Knowledge-Based Economy in Poland - an Attempt to Assess
Source:
Zarządzanie rozwojem współczesnej organizacji : uwarunkowania, innowacje, strategie / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 75-92. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-18-1
Nr:
2168271070
chapter in monograph
See main document
28

Title:
Rozwój i zarządzanie zmianami
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 265-274
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271472
chapter in textbook
See main document
29

Title:
Organizacja ucząca się
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 275-288
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271546
chapter in textbook
See main document
30

Title:
Przegląd form organizacyjnych współdziałania firm w realizacji projektów = An Overview of Organisational Forms of Cooperation among Companies Implementing Projects
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 915 (2013) , s. 43-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168276027
article
31

Title:
Perspektywy rozwoju firm w układzie kooperacyjnym = Prospects for Development of Companies in the Cooperative System
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 9 (2013) , s. 13-30. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168286085
article
32

Title:
Kierunki zmian struktur organizacyjnych przedsiębiorstw województwa małopolskiego
Source:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2013, s. 313-350
Signature:
NP-1449/1/Magazyn
Nr:
2168287223
chapter in unpublished scientific work
See main document
33

Title:
The Possibilities and Barriers of Growth of Innovation amongst Polish Enterprises
Source:
Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 293-302. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-51-8
Nr:
2168237382
chapter in monograph
See main document
34

Title:
Modele parków technologicznych = Models of Technology Parks
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 890 (2012) , s. 5-20. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256548
article
35

Title:
Specyfika zarządzania projektami informatycznymi - ocena efektywności = Specificity of the Project Management Computer - Evaluation of the Effectiveness
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 8 (2012) , s. 9-23. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168273422
article
36

Title:
Analiza współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R - implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce
Source:
Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami / kier. projektu: Adam STABRYŁA2012, s. 277-324
Signature:
NP-1392/Magazyn
Nr:
2168263430
chapter in unpublished scientific work
See main document
37

Title:
Organizacja ucząca się
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 389-403
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237998
chapter in textbook
See main document
38

Title:
Rozwój i zarządzanie zmianami
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 372-388
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237994
chapter in textbook
See main document
39

Title:
Innovativeness of Enterprises in the Context of Research and Development Activity
Source:
The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2012, s. 93-99
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-0-5
Nr:
2168235736
chapter in monograph
See main document
40

Title:
Podejście sieciowe w koncepcji organizacji uczącej się
Source:
Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2011, s. 61-99
Signature:
NP-1346/Magazyn
Nr:
2168255164
chapter in unpublished scientific work
See main document
41

Title:
Kryzys w przedsiębiorstwie w kontekście aktualnych uwarunkowań gospodarczych
Source:
Zarządzanie w kryzysie / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2010, s. 13-24
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-2-1
Nr:
2165394605
chapter in monograph
See main document
42

Title:
Efektywność układów kooperacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem klastrów = Efficiency of Company Cooperation Units Focused on Clusters
Source:
Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego : teoria i praktyka / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010, s. 255-262. - Summ.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-527-6
Nr:
2165759071
chapter in monograph
43

Title:
System zarządzania projektami informatycznymi
Source:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA - [Wieliczka]: Mfiles.pl, 2010, s. 139-162
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-0-7
Access mode:
Nr:
2165522609
chapter in monograph
See main document
44

Title:
Analiza systemu zarządzania kooperacją na przykładzie Krakowskiego Parku Technologicznego
Source:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2010, s. 381-411
Signature:
NP-1289/2/Magazyn
Nr:
2168230922
chapter in unpublished scientific work
See main document
45

Title:
Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej
Source:
Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 36-44 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-120-0
Nr:
2161796806
chapter in monograph
See main document
46

Title:
Modele strukturalne organizacji uczącej się
Source:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 53-116
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162149419
chapter in monograph
See main document
47

Title:
Wykorzystanie funduszy europejskich do kształtowania kapitału relacyjnego na przykładzie województwa małopolskiego
Source:
Regionalny wymiar kapitału relacyjnego / red. nauk. Janusz Toruński - Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka, 2009, s. 31-39
ISBN:
978-83-60652-48-0
Nr:
2165743475
chapter in monograph
48

Title:
Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy
Source:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 317-419
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162157587
chapter in monograph
See main document
49

Title:
Przegląd metod badania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw
Source:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 143-164
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Access mode:
Nr:
2162149815
chapter in monograph
See main document
50

Title:
Zarządzanie wiedzą na przykładzie firm branży telekomunikacyjnej = Knowledge Management in a Telecommunication Enterprise
Source:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 70-77. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 1)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
50956
chapter in monograph
See main document
51

Title:
Wdrażanie systemu zarządzania procesowego w jednostkach administracji publicznej
Source:
Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 399-407. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-0-1
Nr:
2165621954
chapter in monograph
See main document
52

Title:
Proces tworzenia struktur sieciowych w kontekście strategii przedsiębiorstwa
Source:
Zarządzanie strategiczne : podstawowe problemy / red. Rafał Krupski - Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2008, s. 197-210 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Seria: Zarządzanie)
ISBN:
978-83-60904-01-5
Access mode:
Nr:
2165910455
chapter in monograph
53

Title:
Uwarunkowania i efektywność procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw = The Effectiveness of and Factors Influencing Company Restructuring
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 772 (2008) , s. 143-157. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51339
article
54

Title:
System zarządzania BHP jako narzędzie doskonalenia organizacji przedsiębiorstwa = A System for Managing Health and Safety at Work as an Instrument for Improving the Organisation of a Company
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 782 (2008) , s. 117-131. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50498
article
55

Title:
Klastry jako koncepcja rozwoju regionalnego = Clasters as a Idea of Regional Development
Source:
Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008, s. 435-442. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-536-8
Nr:
2165905730
chapter in monograph
56

Title:
Metodyka identyfikacji i ograniczania oporów wobec zmian
Source:
Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2008, s. 41-62
Signature:
NP-1252/Magazyn
Nr:
2168230196
chapter in unpublished scientific work
See main document
57

Title:
Uwarunkowania tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw
Source:
Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 390-397 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-753-1
Nr:
2166096813
chapter in monograph
See main document
58

Title:
Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej - regulacje prawne = Public Procurement in the European Union - Legal Regulations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 753 (2007) , s. 231-242. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50874
article
59

Title:
Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej = The Competitiveness of Polish Enterprises under Conditions of European Integration
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 727 (2007) , s. 73-86. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50724
article
60

Title:
Zarządzanie programami i projektami na poziomie operacyjnym w Unii Europejskiej = Programme and Project Management at the Operational Level in the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 727 (2007) , s. 249-279. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50733
article
61

Title:
Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej
Source:
Proceedings of Abstracts of an International Academic Conference : Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets Development - New Challenges : September 4-6, 2007 / ed. Jana Hančlová - Ostrava: VŠB - Technical University, Faculty of Economics, 2007, s. 34-42. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-248-1458-2
Nr:
2166217958
chapter in conference materials
62

Title:
Determinanty rozwoju gminy w warunkach integracji europejskiej = Determinants of Regional Development in the Light of the EU Integration
Source:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 21-33. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
2166176491
chapter in conference materials
See main document
63

Title:
Zarządzanie cyklem projektu - metoda zarządzania programami Unii Europejskiej = Project Cycle Management - the Method of Managing European Union Programmes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 700 (2006) , s. 95-115. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52721
article
64

Title:
Restrukturyzacja w jednostkach gospodarczych
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Physical description:
55, [2] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-324-X
Nr:
52161
academic script
65

Title:
Fundusze unijne wspierające rozwój gospodarczy Polski = The European Union Funds Supporting Economic Growth of Poland
Source:
Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 11-21. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-267-7
Nr:
2166382138
chapter in conference materials
See main document
66

Title:
Przegląd współczesnych koncepcji w zarządzaniu rozwojem firmy = A Review of Modern Conceptions Being Applied to the Management of Company Development
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 5 (2004) , s. 7-20. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania - Bibliogr.
Nr:
2168220866
article
67

Title:
Koreferat projektu
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 226
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270090
lexical items
See main document
68

Title:
Wskaźnik efektywności inwestycji
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 622-623. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270246
lexical items
See main document
69

Title:
Projekt
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 447-448. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270182
lexical items
See main document
70

Title:
Aspekty projektowania
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 46-47. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269852
lexical items
See main document
71

Title:
Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem = Selected Aspects of Risk Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 652 (2004) , s. 83-102. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220402
article
72

Title:
Decyzja opracowania projektu
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 92. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269916
lexical items
See main document
73

Title:
Struktura projektu
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 557-558. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270218
lexical items
See main document
74

Title:
Program
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 446. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270180
lexical items
See main document
75

Title:
Przeciętna stopa zwrotu
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 457-458. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270186
lexical items
See main document
76

Title:
Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 381-382. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270154
lexical items
See main document
77

Title:
Rachunek ekonomiczny fuzji przedsiębiorstw = The Economic Accounts of Mergers
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 627 (2003) , s. 177-198. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168222604
article
78

Title:
Kryzys finansowy w jednostkach administracji publicznej - ujęcie teoretyczne
Source:
Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych / red. nauk. Jan Skalik - Wrocław: Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 87-92 - Bibliogr.
ISBN:
83-919540-5-6
Nr:
2168230058
chapter in monograph
79

Title:
Wykorzystanie technik informatycznych w zarządzaniu administracją publiczną = Applications of Computer Technology in Management of Public Administration
Source:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 32-45 - Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
Nr:
2168226399
chapter in conference materials
See main document
80

Title:
Rozwój struktur holdingowych w Polsce = The Development of Holding Structures in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 603 (2002) , s. 147-164. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168230978
article
81

Title:
Analiza zmian strukturalnych w kontekście strategii przedsiębiorstwa
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2002
Physical description:
551 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 17 s. + Aneks: 7 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/520
Nr:
2168262516
doctoral dissertation
82

Title:
Współczesne kierunki kształtowania struktur organizacyjnych = Modern Trends Shaping Organisational Structures
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 574 (2002) , s. 111-128. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225390
article
83

Title:
Planowanie negocjacji w zakresie fuzji firm = Planning the Negotiations for the Companies' Mergers
Source:
Zarządzanie finansami : cele - organizacja - narzędzia : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Kołobrzeg, 31 maja - 2 czerwca 2001 r. T. 1 / red. nauk. Dariusz Zarzecki - Warszawa: FRR, 2001, s. 375-393. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-86543-39-6
Nr:
2168232634
chapter in conference materials
84

Title:
Zarządzanie grupą kapitałową = Capital Group Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 561 (2001) , s. 93-106. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236306
article
85

Conference:
Konferencja naukowa: Strategie wzrostu produktywności firmy, Zakopane, Polska, od 2000-09-22 do 2000-09-24
Title:
ERP jako narzędzie poprawy produktywności w zakresie planowania zasobów przedsiębiorstwa = The Purpose of Enterprise Resource Planning (ERP) System is to Support the Management of All Processes in a Company
Source:
Strategie wzrostu produktywności firmy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane - Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.) / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000, s. 71-79. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-057-7
Nr:
2168238034
chapter in conference materials
See main document
86

Conference:
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zmiana warunkiem sukcesu : zarządzanie przełomu wieków, Karpacz, Polska, od 2000-11-19 do 2000-11-21
Title:
Negocjacje w zespole projektowym
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 879 (2000) , s. 39-47. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : zarządzanie przełomu wieków : materiały na IV Ogólnopolską Konferencję Naukową zorganizowaną przez Katedrę Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Karpacz, 19-21 listopada 2000 - Bibliogr.
Nr:
2168224576
article
87

Title:
Analiza strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze działalności operacyjnej
Source:
Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI, Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ2000, s. 2-67
Signature:
NP-703/Magazyn
Nr:
2168232528
chapter in unpublished scientific work
88

Conference:
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zmiana warunkiem sukcesu: opór wobec zmian: szansa czy zagrożenie?, Lądek Zdrój, Polska, od 1999-11-21 do 1999-11-23
Title:
Konflikty w procesie restrukturyzacji firmy
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 842 (2000) , s. 31-49. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : opór wobec zmian : szansa czy zagrożenie? Materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Lądek Zdrój, 21-23 listopada 1999 - Bibliogr.
Nr:
2168224116
article
89

Title:
Lean Management - współczesna koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem = Lean Management - a Contemporary Conception of Business Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 544 (2000) , s. 95-106. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168224168
article
90

Title:
Metody planowania działalności produkcyjnej w korporacjach
Source:
Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : zbiór referatów na Ogólnopolską Konferencję Naukową, Boszkowo 17-18 października 2000. T. 1 - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 22-31. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168261680
chapter in conference materials
91

Title:
Zastosowanie systemów komputerowych w procesie zarządzania produkcją = Computer Systems in Production Management Processes
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1999. - T. 41/2, lipiec-grudzień 1997, s. 57-59 - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168245460
varia
92

Title:
Wybór strategii działania przedsiębiorstwa : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Physical description:
36 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-018-6
Nr:
2168234518
academic script
93

Conference:
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1999-10-21 do 1999-10-23
Title:
Wpływ procesu restrukturyzacji na wzrost efektywności działania przedsiębiorstwa na przykładzie "Naftobudowa" Holding S.A. = Influence of Restructuring Process on Height of Activity Effectiveness of an Enterprise, on the Example of Naftobudowa Holding S.A.
Source:
Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku = Developmental Challenges and Restructuring of Enterprises : Papers from the International Scientific Conference Cracow, October, 21-23th 1999 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa; Kraków: [Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie], 1999, s. 551-557. - Summ.
ISBN:
83-911295-0-0
Nr:
2168237398
chapter in conference materials
See main document
94

Title:
Planowanie strategiczne na poziomie korporacji i w obszarze produkcji
Source:
Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 1] / [autorzy: Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI]1999, s. 1-78
Signature:
NP-648/[1]/Magazyn
Nr:
2168231354
chapter in unpublished scientific work
95

Title:
Ocena zdolności firmy do rozwoju na przykładzie "Mostostalu" Kraków S.A.
Source:
Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków / red. nauk. Andrzej KOZINA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998, s. 84-95. - Załączniki
ISBN:
83-907998-9-8
Nr:
2166328642
chapter in monograph
See main document
96

Title:
Strategia rozwoju ekonomicznego firmy
Source:
Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy. T. 1 / [kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK]1998, s. 60-149 - Bibliogr.
Signature:
NP-527/1/Magazyn
Nr:
2168231982
chapter in unpublished scientific work
See main document
97

Title:
Organizacja systemu planowania w firmie = Planning System Organization in a Company
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 509 (1998) , s. 93-106. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238122
article
98

Title:
Analiza produktywności firmy na przykładzie MOSTOSTAL KRAKÓW S.A
Source:
Zarządzanie finansami : studia przypadków / red. nauk. Marek Capiński - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998, s. 49-61
ISBN:
83-907998-4-7
Nr:
2168246562
chapter in monograph
99

Title:
Diagnozowanie i modelowanie wybranych układów ergonomicznych : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998
Physical description:
64 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-87239-76-3
Nr:
2168242278
academic script
100

Title:
Analiza efektywności działania firmy na przykładzie Zakładów Przemysłu Odzieżowego VISTULA S.A
Source:
Zarządzanie finansami : studia przypadków / red. nauk. Marek Capiński - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998, s. 37-48
ISBN:
83-907998-4-7
Nr:
2168246540
chapter in monograph
101

Title:
Metodologiczne aspekty analizy strategii produktywności
Source:
Strategia wzrostu produktywności firmy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA]1997, s. 9-50 - Bibliogr.
Signature:
NP-481/Magazyn
Nr:
2168234678
chapter in unpublished scientific work
See main document
102

Title:
Rachunek produktywności
Source:
Strategia wzrostu produktywności firmy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA]1997, s. 51-69 - Bibliogr.
Signature:
NP-481/Magazyn
Nr:
2168234680
chapter in unpublished scientific work
See main document
103

Title:
Metoda scenariuszy w planowaniu strategicznym
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (1997) , s. 20-25 - Bibliogr.
Nr:
2168236596
article
104

Title:
Proces projektowania inwestycji na przykładzie przedsięwzięcia spółki "Inwest-Bud" = The Process of Making Investment Projects Exemplified by the Undertaking of "INWEST-BUD" Company
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 499 (1997) , s. 95-106. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237780
article
105

Title:
Prognozowanie działalności gospodarczej firmy = Prognosticating Economic Activity of Businesses
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 471 (1996) , s. 143-155. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168231838
article
106

Title:
Organizacja systemu planowania w firmie
Source:
Proces zarządzania firmą / kierownik zespołu: Adam STABRYŁA1996, s. 258-279 - Bibliogr.
Signature:
NP-419/Magazyn
Nr:
2168232578
chapter in unpublished scientific work
See main document
107

Title:
Proces projektowania inwestycji
Source:
Proces zarządzania firmą / kierownik tematu: Adam STABRYŁA1995, s. 112-142 - Bibliogr.
Signature:
NP-354/Magazyn
Nr:
2168234650
chapter in unpublished scientific work
See main document
108

Title:
System zarządzania strategicznego w firmie = Strategic Management System in the Enterpris
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach transformacji gospodarki : materiały konferencyjne : Jurata, wrzesień 1995 / red. materiałów konf. Ryszard Rutka - Sopot: Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1995, s. 1[79]-8[86]. - Summ.
Nr:
2168248646
chapter in conference materials
109

Title:
System zarządzania strategicznego w firmie = Strategic Management System in the Enterprise
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (82) (1995) , s. 77-85. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252262
article
110

Title:
Organizacja systemu informacji menedżerskiej
Source:
Doskonalenie procesu zarządzania firmą oraz instytucjami sektora publicznego / kierownik tematu: Adam STABRYŁA1994, s. 162-215
Signature:
NP-300/Magazyn
Nr:
2168233010
chapter in unpublished scientific work
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
168: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
51/KPZ/1/07/S/411
Signature:
NP-1192/1/Magazyn
Nr:
2168219318
unpublished scientific work
2

Title:
Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : system informacji menedżerskiej w zarządzaniu strategicznym
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
163 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
75/KPZ/1/2006/S/333
Signature:
NP-1137/Magazyn
Nr:
2166571680
unpublished scientific work
3

Title:
Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
157 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
79/KPZ/2/05/S/251
Signature:
NP-1076/Magazyn
Nr:
2168264744
unpublished scientific work
4

Title:
Modele i metody zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
151 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-952/Magazyn
Nr:
2168264746
unpublished scientific work
5

Title:
Projektowanie systemu informacji menedżerskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania wiedzą
Publisher address:
Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 2003
Physical description:
259 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-912/Magazyn
Nr:
2168255088
unpublished scientific work
6

Title:
Model zintegrowanego systemu analizy i programowania działalności firmy (ZSAiP)
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
88 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-865/Magazyn
Nr:
2168286199
unpublished scientific work
7

Title:
Kontrola strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze eksploatacji
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
118 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-794/Magazyn
Nr:
2168286195
unpublished scientific work
1
2
Values Generated by Projects in Organizations / Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Katarzyna BARTUSIK // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 4633-4643. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/values-generated-by-projects-in-organizations/Wstęp:
3
Rodzaje generowanych wartości przez projekty realizowane w organizacjach = Types of Values Generated by Projects Implemented in Organizations / Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Katarzyna BARTUSIK // W: Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Tomasz MAŁKUS. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 111-124. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4
4
Zarządzanie wartością projektu w organizacjach = Project Value Management in Organizations / Katarzyna BARTUSIK, Jolanta WALAS-TRĘBACZ // W: Wieloaspektowe wymiary doskonalenia / red. Anna Zielińska. - Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2020. - S. 19-30. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7348-806-9
5
Metodyki zarządzania wartością projektu stosowane w badanych organizacjach = The Methodologies of the Project Value Management Used in the Surveyed Organizations / Katarzyna BARTUSIK, Jolanta WALAS-TRĘBACZ // W: Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Tomasz MAŁKUS. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 125-138. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4
6
Project Value Determinants in Organizations = Determinanty tworzenia wartości projektu w organizacjach / Katarzyna BARTUSIK, Jolanta WALAS-TRĘBACZ // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 43, nr 3 (2019), s. 87-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/669/632. - ISSN 1506-2635
7
Organizacja biura zarządzania projektami / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK, Mariusz SOŁTYSIK // W: Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań / red. Paweł CABAŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2018. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 75-93. - ISBN 978-83-941408-4-7. - Pełny tekst: https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-zarzadzanie-portfelem-projektow-w-organizacji-koncepcje-i-kierunki-badan
8
Organizacja ucząca się / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 389-403. - ISBN 978-83-7252-767-7
9
Rozwój i zarządzanie zmianami / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK, Halina PIEKARZ // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 372-388. - ISBN 978-83-7252-767-7
10
Czynniki rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw = Factors for the Development of Innovative Activities of Enterprises / Katarzyna BARTUSIK // W: Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : innowacje, projekty, procesy / red. Paweł CABAŁA i Małgorzata TYRAŃSKA. - Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2017. - S. 28-42. - Summ. - ISBN 978-83-60561-08-9
11
Strukturyzacja projektów w warunkach zmiennego otoczenia / Czesław MESJASZ, Katarzyna BARTUSIK // W: Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji / red. nauk. Paweł CABAŁA. - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 240-254. - ISBN 978-83-8085-197-9
12
Modele organizacji działalności B+R i determinanty ich rozwoju = Determinants of Choice between of R&D Organization of Models / Katarzyna BARTUSIK // W: Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 17-30. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1
13
Podejście systemowe w projektowaniu organizacji / Katarzyna BARTUSIK, Marek ĆWIKLICKI, Czesław MESJASZ, Mariusz SOŁTYSIK // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 225-254. - ISBN 978-83-255-7048-4
14
Projektowanie usprawniające i projektowanie bazowe / Czesław MESJASZ, Katarzyna BARTUSIK, Sławomir WAWAK, Tomasz MAŁKUS, Paweł CABAŁA // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 105-118. - ISBN 978-83-255-7048-4
15
Trends and Conditions of Developing R&D Activities in the SME Sector / Katarzyna BARTUSIK // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 91-97. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf
16
Determinanty struktur organizacyjnych badanych przedsiębiorstw / Paweł CABAŁA, Katarzyna BARTUSIK, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Sławomir WAWAK // W: Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2015. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 23-40. - ISBN 978-83-935104-8-1. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-praktyka-projektowania-systemow-organizacyjnych-przedsiebiorstwa
17
Klasyczne i współczesne metodyki projektowania / Katarzyna BARTUSIK, Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI, Czesław MESJASZ, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK, // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 81-104. - ISBN 978-83-255-7048-4
18
Zasady projektowania / Marek ĆWIKLICKI, Katarzyna BARTUSIK, Sławomir WAWAK // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 63-80. - ISBN 978-83-255-7048-4
19
Interpretacja i zakres metodologii projektowania / Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI, Czesław MESJASZ, Krzysztof WOŹNIAK, Katarzyna BARTUSIK // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 17-42. - ISBN 978-83-255-7048-4
20
Projektowanie struktur organizacyjnych w perspektywie gospodarki opartej na wiedzy / Katarzyna BARTUSIK, Mariusz SOŁTYSIK // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 255-280. - ISBN 978-83-255-7048-4
21
Wybrane obszary projektowania / Czesław MESJASZ, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Krzysztof WOŹNIAK, // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 43-61. - ISBN 978-83-255-7048-4
22
Propozycja pomiaru potencjału badawczo-rozwojowego organizacji = The Proposal to Measure the Capacity of Research and Development Organization / Katarzyna BARTUSIK // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 5 (2015), s. 1051-1066. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/mir_5_2015_cd_popr.pdf#page=1051=Fit. - ISSN 1231-7853
23
Projektowanie zmian i rozwoju systemów organizacyjnych = Design Changes and the Development of Organizational Systems / Katarzyna BARTUSIK, Mariusz SOŁTYSIK // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 5 (2014), s. 753-758. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/konferencja_5_2014.pdf#page=753&viev=Fit. - ISSN 1231-7853
24
Rozwój współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R / Katarzyna BARTUSIK // W: Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2014), s. 181-202
25
Ocena współpracy przedsiębiorstw w zakresie działań innowacyjnych na przykładzie województwa małopolskiego = The Cooperation of Enterprises in the Field of Innovation Activities on the Example of the Malopolska Province / Katarzyna BARTUSIK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 183 (2014), s. 11-21. - Summ.. - Tytuł numeru: Innowacyjność współczesnych organizacji : kierunki i wyniki badań. Cz. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/1_K.Bartusik_Ocena_wspolpracy_przedsiebiorstw....pdf. - ISSN 2083-8611
26
Przegląd metod projektowania systemów organizacyjnych - raport z badań / Katarzyna BARTUSIK // W: Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły / red. Henryk Bieniok. - Kraków: Mfiles.pl, 2014. - S. 165-181. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-4-3
27
Rozwój sfery B+R w gospodarce opartej na wiedzy w Polsce - próba oceny = The Development of R&D in the Knowledge-Based Economy in Poland - an Attempt to Assess / Katarzyna BARTUSIK // W: Zarządzanie rozwojem współczesnej organizacji : uwarunkowania, innowacje, strategie / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 75-92. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-18-1
28
Rozwój i zarządzanie zmianami / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK, Halina PIEKARZ // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 265-274. - ISBN 978-83-7252-636-6
29
Organizacja ucząca się / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 275-288. - ISBN 978-83-7252-636-6
30
Przegląd form organizacyjnych współdziałania firm w realizacji projektów = An Overview of Organisational Forms of Cooperation among Companies Implementing Projects / Katarzyna BARTUSIK, Mariusz SOŁTYSIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 915 (2013), s. 43-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/745/570. - ISSN 1898-6447
31
Perspektywy rozwoju firm w układzie kooperacyjnym = Prospects for Development of Companies in the Cooperative System / Katarzyna BARTUSIK, Mariusz SOŁTYSIK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 9 (2013), s. 13-30. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf. - ISSN 1734-5391
32
Kierunki zmian struktur organizacyjnych przedsiębiorstw województwa małopolskiego / Katarzyna BARTUSIK // W: Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2013), s. 313-350
33
The Possibilities and Barriers of Growth of Innovation amongst Polish Enterprises / Katarzyna BARTUSIK // W: Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, cop. 2012. - S. 293-302. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-51-8
34
Modele parków technologicznych = Models of Technology Parks / Katarzyna BARTUSIK, Mariusz SOŁTYSIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 890 (2012), s. 5-20. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
35
Specyfika zarządzania projektami informatycznymi - ocena efektywności = Specificity of the Project Management Computer - Evaluation of the Effectiveness / Katarzyna BARTUSIK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 8 (2012), s. 9-23. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-nr-8.pdf. - ISSN 1734-5391
36
Analiza współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R - implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce / Katarzyna BARTUSIK // W: Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami / kier. projektu: Adam STABRYŁA. - (2012), s. 277-324
37
Organizacja ucząca się / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 389-403. - ISBN 978-83-7252-583-3
38
Rozwój i zarządzanie zmianami / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK, Halina PIEKARZ // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 372-388. - ISBN 978-83-7252-583-3
39
Innovativeness of Enterprises in the Context of Research and Development Activity / Katarzyna BARTUSIK, Mariusz SOŁTYSIK // W: The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2012. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 93-99. - ISBN 978-83-935104-0-5
40
Podejście sieciowe w koncepcji organizacji uczącej się / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK // W: Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2011), s. 61-99
41
Kryzys w przedsiębiorstwie w kontekście aktualnych uwarunkowań gospodarczych / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK // W: Zarządzanie w kryzysie / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 13-24. - ISBN 978-83-931128-2-1
42
Efektywność układów kooperacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem klastrów = Efficiency of Company Cooperation Units Focused on Clusters / Katarzyna BARTUSIK // W: Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego : teoria i praktyka / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 255-262. - Summ. - ISBN 978-83-7246-527-6
43
System zarządzania projektami informatycznymi / Katarzyna BARTUSIK // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA. - [Wieliczka]: Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 139-162. - ISBN 978-83-931128-0-7. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=utcl8S4oM9UC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
44
Analiza systemu zarządzania kooperacją na przykładzie Krakowskiego Parku Technologicznego / Katarzyna BARTUSIK, Mariusz SOŁTYSIK // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2010), s. 381-411
45
Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej / Katarzyna BARTUSIK // W: Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2009. - S. 36-44. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-120-0
46
Modele strukturalne organizacji uczącej się / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA // W: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Seria: Zarządzanie). - S. 53-116. - ISBN 978-83-255-0237-9
47
Wykorzystanie funduszy europejskich do kształtowania kapitału relacyjnego na przykładzie województwa małopolskiego / Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Regionalny wymiar kapitału relacyjnego / red. nauk. Janusz Toruński. - Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka, 2009. - S. 31-39. - ISBN 978-83-60652-48-0
48
Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy / Katarzyna BARTUSIK, Jan BELICZYŃSKI, Andrzej KOZINA, Tomasz MAŁKUS, Adam STABRYŁA, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Seria: Zarządzanie). - S. 317-419. - ISBN 978-83-255-0237-9
49
Przegląd metod badania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK, Bernard BIŃCZYCKI, Andrzej KOZINA // W: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Seria: Zarządzanie). - S. 143-164. - ISBN 978-83-255-0237-9. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280010968_Przeglad_metod_badania_struktur_organizacyjnych_przedsiebiorstw/links/55a3982208aea517405cffae/Przeglad-metod-badania-struktur-organizacyjnych-przedsiebiorstw.pdf?origin=publication_detail
50
Zarządzanie wiedzą na przykładzie firm branży telekomunikacyjnej = Knowledge Management in a Telecommunication Enterprise / Katarzyna BARTUSIK // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 1, t. 1). - S. 70-77. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-416-4
51
Wdrażanie systemu zarządzania procesowego w jednostkach administracji publicznej / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK // W: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 399-407. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-0-1
52
Proces tworzenia struktur sieciowych w kontekście strategii przedsiębiorstwa / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK // W: Zarządzanie strategiczne : podstawowe problemy / red. Rafał Krupski. - Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2008. - (Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zarządzanie). - S. 197-210. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60904-01-5. - Pełny tekst: http://www.zarzadzanie-strategiczne.pl/publikacje/Zarzadzanie_strategiczne_Podstawowe_problemy_Krupski_2008.pdf#page=198&view=Fit
53
Uwarunkowania i efektywność procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw = The Effectiveness of and Factors Influencing Company Restructuring / Katarzyna BARTUSIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 772 (2008), s. 143-157. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/167918596. - ISSN 1898-6447
54
System zarządzania BHP jako narzędzie doskonalenia organizacji przedsiębiorstwa = A System for Managing Health and Safety at Work as an Instrument for Improving the Organisation of a Company / Katarzyna BARTUSIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 782 (2008), s. 117-131. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/160523885. - ISSN 1898-6447
55
Klastry jako koncepcja rozwoju regionalnego = Clasters as a Idea of Regional Development / Katarzyna BARTUSIK, Beata BARCZAK // W: Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 435-442. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-536-8
56
Metodyka identyfikacji i ograniczania oporów wobec zmian / Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA // W: Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2008), s. 41-62
57
Uwarunkowania tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK // W: Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 390-397. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-753-1
58
Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej - regulacje prawne = Public Procurement in the European Union - Legal Regulations / Katarzyna BARTUSIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007), s. 231-242. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/154051427. - ISSN 1898-6447
59
Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej = The Competitiveness of Polish Enterprises under Conditions of European Integration / Katarzyna BARTUSIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007), s. 73-86. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/138499968. - ISSN 0208-7944
60
Zarządzanie programami i projektami na poziomie operacyjnym w Unii Europejskiej = Programme and Project Management at the Operational Level in the European Union / Katarzyna BARTUSIK, Adam STABRYŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007), s. 249-279. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/139006365. - ISSN 0208-7944
61
Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej / BARCZAK Beata, BARTUSIK Katarzyna // W: Proceedings of Abstracts of an International Academic Conference : Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets Development - New Challenges : September 4-6, 2007 / ed. Jana Hančlová. - Ostrava: VŠB - Technical University, Faculty of Economics, 2007. - S. 34-42. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-248-1458-2
62
Determinanty rozwoju gminy w warunkach integracji europejskiej = Determinants of Regional Development in the Light of the EU Integration / Katarzyna BARTUSIK, Ewa ZYCH // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 21-33. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-317-7
63
Zarządzanie cyklem projektu - metoda zarządzania programami Unii Europejskiej = Project Cycle Management - the Method of Managing European Union Programmes / Katarzyna BARTUSIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 700 (2006), s. 95-115. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/113544180. - ISSN 0208-7944
64
Restrukturyzacja w jednostkach gospodarczych / Paweł CABAŁA, Katarzyna BARTUSIK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - 55, [2] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-324-X
65
Fundusze unijne wspierające rozwój gospodarczy Polski = The European Union Funds Supporting Economic Growth of Poland / Katarzyna BARTUSIK, Jolanta WALAS-TRĘBACZ // W: Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 11-21. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-267-7
66
Przegląd współczesnych koncepcji w zarządzaniu rozwojem firmy = A Review of Modern Conceptions Being Applied to the Management of Company Development / Katarzyna BARTUSIK // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Leszek KOZIOŁ. - nr 5 (2004), s. 7-20. - Summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/580/547. - ISSN 1506-2635
67
Koreferat projektu / Katarzyna BARTUSIK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 226. - ISBN 83-7251-438-0
68
Wskaźnik efektywności inwestycji / Katarzyna BARTUSIK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 622-623. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
69
Projekt / Katarzyna BARTUSIK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 447-448. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
70
Aspekty projektowania / Katarzyna BARTUSIK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 46-47. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
71
Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem = Selected Aspects of Risk Management / Katarzyna BARTUSIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 652 (2004), s. 83-102. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/64153302. - ISSN 0208-7944
72
Decyzja opracowania projektu / Katarzyna BARTUSIK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 92. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
73
Struktura projektu / Katarzyna BARTUSIK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 557-558. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
74
Program / Katarzyna BARTUSIK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 446. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
75
Przeciętna stopa zwrotu / Katarzyna BARTUSIK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 457-458. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
76
Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych / Katarzyna BARTUSIK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 381-382. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
77
Rachunek ekonomiczny fuzji przedsiębiorstw = The Economic Accounts of Mergers / Katarzyna BARTUSIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 627 (2003), s. 177-198. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/57079591. - ISSN 0208-7944
78
Kryzys finansowy w jednostkach administracji publicznej - ujęcie teoretyczne / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK // W: Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych / red. nauk. Jan Skalik. - Wrocław: Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 87-92. - Bibliogr. - ISBN 83-919540-5-6
79
Wykorzystanie technik informatycznych w zarządzaniu administracją publiczną = Applications of Computer Technology in Management of Public Administration / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK // W: Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydaw. EJB, 2002. - S. 32-45. - Bibliogr. - ISBN 83-885119-26-3
80
Rozwój struktur holdingowych w Polsce = The Development of Holding Structures in Poland / Katarzyna BARTUSIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 603 (2002), s. 147-164. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15408. - ISSN 0208-7944
81
Analiza zmian strukturalnych w kontekście strategii przedsiębiorstwa / Katarzyna BARTUSIK ; Promotor: Adam STABRYŁA. - Kraków, 2002. - 551 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 17 s. + Aneks: 7 k. - Bibliogr.
82
Współczesne kierunki kształtowania struktur organizacyjnych = Modern Trends Shaping Organisational Structures / Katarzyna BARTUSIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 574 (2002), s. 111-128. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12822. - ISSN 0208-7944
83
Planowanie negocjacji w zakresie fuzji firm = Planning the Negotiations for the Companies' Mergers / Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA // W: Zarządzanie finansami : cele - organizacja - narzędzia : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Kołobrzeg, 31 maja - 2 czerwca 2001 r. T. 1 / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Warszawa: FRR, 2001. - S. 375-393. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-86543-39-6
84
Zarządzanie grupą kapitałową = Capital Group Management / Katarzyna BARTUSIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 561 (2001), s. 93-106. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
85
ERP jako narzędzie poprawy produktywności w zakresie planowania zasobów przedsiębiorstwa = The Purpose of Enterprise Resource Planning (ERP) System is to Support the Management of All Processes in a Company / Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Strategie wzrostu produktywności firmy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane - Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.) / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000. - S. 71-79. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-057-7
86
Negocjacje w zespole projektowym / Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 879 (2000), s. 39-47. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : zarządzanie przełomu wieków : materiały na IV Ogólnopolską Konferencję Naukową zorganizowaną przez Katedrę Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Karpacz, 19-21 listopada 2000. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
87
Analiza strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze działalności operacyjnej / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI, Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ. - (2000), s. 2-67
88
Konflikty w procesie restrukturyzacji firmy / Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 842 (2000), s. 31-49. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : opór wobec zmian : szansa czy zagrożenie? Materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Lądek Zdrój, 21-23 listopada 1999. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
89
Lean Management - współczesna koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem = Lean Management - a Contemporary Conception of Business Management / Katarzyna BARTUSIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 544 (2000), s. 95-106. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10704. - ISSN 0208-7944
90
Metody planowania działalności produkcyjnej w korporacjach / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK // W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : zbiór referatów na Ogólnopolską Konferencję Naukową, Boszkowo 17-18 października 2000. T. 1. - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 2000. - S. 22-31. - Streszcz. - Bibliogr.
91
Zastosowanie systemów komputerowych w procesie zarządzania produkcją = Computer Systems in Production Management Processes / Katarzyna BARTUSIK, Jolanta WALAS // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 41/2, lipiec-grudzień 1997 (1999), s. 57-59. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
92
Wybór strategii działania przedsiębiorstwa : pomocnicze materiały dydaktyczne / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 36 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-018-6
93
Wpływ procesu restrukturyzacji na wzrost efektywności działania przedsiębiorstwa na przykładzie "Naftobudowa" Holding S.A. = Influence of Restructuring Process on Height of Activity Effectiveness of an Enterprise, on the Example of Naftobudowa Holding S.A / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK // W: Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku = Developmental Challenges and Restructuring of Enterprises : Papers from the International Scientific Conference Cracow, October, 21-23th 1999 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa; Kraków: [Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie], 1999. - S. 551-557. - Summ. - ISBN 83-911295-0-0
94
Planowanie strategiczne na poziomie korporacji i w obszarze produkcji / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK // W: Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 1] / [autorzy: Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI]. - (1999), s. 1-78
95
Ocena zdolności firmy do rozwoju na przykładzie "Mostostalu" Kraków S.A. / Katarzyna BARTUSIK // W: Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków / red. nauk. Andrzej KOZINA. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998. - S. 84-95. - Załączniki. - ISBN 83-907998-9-8
96
Strategia rozwoju ekonomicznego firmy / Katarzyna BARTUSIK, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Krzysztof WOŹNIAK, Michał WOŹNIAK // W: Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy. T. 1 / [kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK]. - (1998), s. 60-149. - Bibliogr.
97
Organizacja systemu planowania w firmie = Planning System Organization in a Company / Katarzyna BARTUSIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 509 (1998), s. 93-106. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
98
Analiza produktywności firmy na przykładzie MOSTOSTAL KRAKÓW S.A / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK // W: Zarządzanie finansami : studia przypadków / red. nauk. Marek Capiński. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998. - S. 49-61. - ISBN 83-907998-4-7
99
Diagnozowanie i modelowanie wybranych układów ergonomicznych : pomocnicze materiały dydaktyczne / Halina PIEKARZ, Katarzyna BARTUSIK, Jan BELICZYŃSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - 64 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-87239-76-3
100
Analiza efektywności działania firmy na przykładzie Zakładów Przemysłu Odzieżowego VISTULA S.A / Katarzyna BARTUSIK, Jolanta WALAS // W: Zarządzanie finansami : studia przypadków / red. nauk. Marek Capiński. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998. - S. 37-48. - ISBN 83-907998-4-7
101
Metodologiczne aspekty analizy strategii produktywności / Adam STABRYŁA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Anna NEHRING, Jan BELICZYŃSKI, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Strategia wzrostu produktywności firmy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA]. - (1997), s. 9-50. - Bibliogr.
102
Rachunek produktywności / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Strategia wzrostu produktywności firmy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA]. - (1997), s. 51-69. - Bibliogr.
103
Metoda scenariuszy w planowaniu strategicznym / Katarzyna BARTUSIK, Paweł CABAŁA // Przegląd Organizacji. - nr 2 (1997), s. 20-25. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
104
Proces projektowania inwestycji na przykładzie przedsięwzięcia spółki "Inwest-Bud" = The Process of Making Investment Projects Exemplified by the Undertaking of "INWEST-BUD" Company / Katarzyna BARTUSIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 499 (1997), s. 95-106. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
105
Prognozowanie działalności gospodarczej firmy = Prognosticating Economic Activity of Businesses / Krzysztof BARTUSIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 471 (1996), s. 143-155. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
106
Organizacja systemu planowania w firmie / Katarzyna BARTUSIK // W: Proces zarządzania firmą / kierownik zespołu: Adam STABRYŁA. - (1996), s. 258-279. - Bibliogr.
107
Proces projektowania inwestycji / Katarzyna BARTUSIK // W: Proces zarządzania firmą / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1995), s. 112-142. - Bibliogr.
108
System zarządzania strategicznego w firmie = Strategic Management System in the Enterpris / Katarzyna BARTUSIK, Adam STABRYŁA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach transformacji gospodarki : materiały konferencyjne : Jurata, wrzesień 1995 / red. materiałów konf. Ryszard Rutka. - Sopot: Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1995. - S. 1[79]-8[86]. - Summ.
109
System zarządzania strategicznego w firmie = Strategic Management System in the Enterprise / Katarzyna BARTUSIK, Adam STABRYŁA // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (82) (1995), s. 77-85. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
110
Organizacja systemu informacji menedżerskiej / Adam STABRYŁA, Czesław MESJASZ, Katarzyna BARTUSIK, Jan BELICZYŃSKI // W: Doskonalenie procesu zarządzania firmą oraz instytucjami sektora publicznego / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1994), s. 162-215
111
Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego / Adam STABRYŁA - kierownik tematu ; Czesław MESJASZ, Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK, Mariusz WACHALA, Tomasz MAŁKUS, Paweł CABAŁA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 168 : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
112
Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : system informacji menedżerskiej w zarządzaniu strategicznym / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA] ; Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK, Mariusz WACHALA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - 163 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
113
Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej / [Adam STABRYŁA - kier. tematu.] ; Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK, Mariusz WACHALA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 157 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
114
Modele i metody zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej / Adam STABRYŁA, Andrzej KOZINA, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 151 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
115
Projektowanie systemu informacji menedżerskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania wiedzą / Adam STABRYŁA, Halina PIEKARZ, Beata BARCZAK, Jolanta WALAS, Katarzyna BARTUSIK, Paweł CABAŁA, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK. - Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 2003. - 259 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
116
Model zintegrowanego systemu analizy i programowania działalności firmy (ZSAiP) / Adam STABRYŁA, Leszek KOZIOŁ, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 88 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
117
Kontrola strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze eksploatacji / Adam STABRYŁA, Leszek KOZIOŁ, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 118 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Mesjasz C., Bartusik K., Małkus T., Sołtysik M., (2022), Agile Project Management and Complexity: a Reappraisal, London, New York : Routledge, 122 s.
2
Walas-Trębacz J., Bartusik K., (2021), Values Generated by Projects in Organizations. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 4633-4643.
3
Walas-Trębacz J., Bartusik K., (2020), Rodzaje generowanych wartości przez projekty realizowane w organizacjach. [W:] Walas-Trębacz J., Małkus T. (red.), Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 111-124.
4
Bartusik K., Walas-Trębacz J., (2020), Zarządzanie wartością projektu w organizacjach. [W:] Zielińska A. (red.), Wieloaspektowe wymiary doskonalenia, Gdańsk : Politechnika Gdańska, s. 19-30.
5
Bartusik K., Walas-Trębacz J., (2020), Metodyki zarządzania wartością projektu stosowane w badanych organizacjach. [W:] Walas-Trębacz J., Małkus T. (red.), Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 125-138.
6
Bartusik K., Walas-Trębacz J., (2019), Project Value Determinants in Organizations, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 43, nr 3, s. 87-100; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/669/632
7
Barczak B., Bartusik K., Sołtysik M., (2018), Organizacja biura zarządzania projektami. [W:] Cabała P. (red.), Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań, Kraków : Mfiles.pl, s. 75-93.
8
Barczak B., Bartusik K., Kozina A., (2018), Organizacja ucząca się. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 389-403.
9
Barczak B., Bartusik K., Piekarz H., (2018), Rozwój i zarządzanie zmianami. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 372-388.
10
Bartusik K., (2017), Czynniki rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. [W:] CABAŁA P., TYRAŃSKA M. (red.), Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : innowacje, projekty, procesy, Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", s. 28-42.
11
Mesjasz C., Bartusik K., (2016), Strukturyzacja projektów w warunkach zmiennego otoczenia. [W:] Cabała P. (red.), Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji, Warszawa : Difin SA, s. 240-254.
12
Bartusik K., (2016), Modele organizacji działalności B+R i determinanty ich rozwoju. [W:] Lisiński M., Ziębicki B. (red.), Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 17-30.
13
Bartusik K., Ćwiklicki M., Mesjasz C., Sołtysik M., (2015), Podejście systemowe w projektowaniu organizacji. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 225-254.
14
Mesjasz C., Bartusik K., Wawak S., Małkus T., Cabała P., (2015), Projektowanie usprawniające i projektowanie bazowe. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 105-118.
15
Bartusik K., (2015), Trends and Conditions of Developing R&D Activities in the SME Sector. [W:] Malina A., Oczkowska R., Kaczmarek J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 91-97.
16
Cabała P., Bartusik K., Walas-Trębacz J., Wawak S., (2015), Determinanty struktur organizacyjnych badanych przedsiębiorstw. [W:] Stabryła A. (red.), Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Kraków : Mfiles.pl, s. 23-40.
17
Bartusik K., Czekaj J., Ćwiklicki M., Mesjasz C., Wawak S., Woźniak K., (2015), Klasyczne i współczesne metodyki projektowania. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 81-104.
18
Ćwiklicki M., Bartusik K., Wawak S., (2015), Zasady projektowania. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 63-80.
19
Czekaj J., Ćwiklicki M., Mesjasz C., Woźniak K., Bartusik K., (2015), Interpretacja i zakres metodologii projektowania. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 17-42.
20
Bartusik K., Sołtysik M., (2015), Projektowanie struktur organizacyjnych w perspektywie gospodarki opartej na wiedzy. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 255-280.
21
Mesjasz C., Bartusik K., Małkus T., Woźniak K., (2015), Wybrane obszary projektowania. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 43-61.
22
Bartusik K., (2015), Propozycja pomiaru potencjału badawczo-rozwojowego organizacji, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 5, s. 1051-1066; http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/mir_5_2015_cd_popr.pdf#page=1051=Fit
23
Bartusik K., Sołtysik M., (2014), Projektowanie zmian i rozwoju systemów organizacyjnych, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 5, s. 753-758; http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/konferencja_5_2014.pdf#page=753&viev=Fit
24
Bartusik K., (2014), Rozwój współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2, s. 181-202.
25
Bartusik K., (2014), Ocena współpracy przedsiębiorstw w zakresie działań innowacyjnych na przykładzie województwa małopolskiego, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 183, s. 11-21; http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/1_K.Bartusik_Ocena_wspolpracy_przedsiebiorstw....pdf
26
Bartusik K., (2014), Przegląd metod projektowania systemów organizacyjnych - raport z badań. [W:] Bieniok H. (red.), Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły, Kraków : Mfiles.pl, s. 165-181.
27
Bartusik K., (2013), Rozwój sfery B+R w gospodarce opartej na wiedzy w Polsce - próba oceny. [W:] Borowiecki R., Siuta-Tokarska B. (red.), Zarządzanie rozwojem współczesnej organizacji : uwarunkowania, innowacje, strategie, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 75-92.
28
Barczak B., Bartusik K., Piekarz H., (2013), Rozwój i zarządzanie zmianami. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 265-274.
29
Barczak B., Bartusik K., Kozina A., (2013), Organizacja ucząca się. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 275-288.
30
Bartusik K., Sołtysik M., (2013), Przegląd form organizacyjnych współdziałania firm w realizacji projektów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 915, s. 43-56; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/745/570
31
Bartusik K., Sołtysik M., (2013), Perspektywy rozwoju firm w układzie kooperacyjnym, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 9, s. 13-30; https://www.wsei.edu.pl/pliki/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf
32
Bartusik K., (2013), Kierunki zmian struktur organizacyjnych przedsiębiorstw województwa małopolskiego. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1, s. 313-350.
33
Bartusik K., (2012), The Possibilities and Barriers of Growth of Innovation amongst Polish Enterprises. [W:] Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 293-302.
34
Bartusik K., Sołtysik M., (2012), Modele parków technologicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 890, s. 5-20.
35
Bartusik K., (2012), Specyfika zarządzania projektami informatycznymi - ocena efektywności, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 8, s. 9-23; https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-nr-8.pdf
36
Bartusik K., (2012), Analiza współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R - implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami, s. 277-324.
37
Barczak B., Bartusik K., Kozina A., (2012), Organizacja ucząca się. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 389-403.
38
Barczak B., Bartusik K., Piekarz H., (2012), Rozwój i zarządzanie zmianami. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 372-388.
39
Bartusik K., Sołtysik M., (2012), Innovativeness of Enterprises in the Context of Research and Development Activity. [W:] Stabryła A. (red.), The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society, Kraków : Mfiles.pl, s. 93-99.
40
Barczak B., Bartusik K., (2011), Podejście sieciowe w koncepcji organizacji uczącej się. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem, s. 61-99.
41
Barczak B., Bartusik K., (2010), Kryzys w przedsiębiorstwie w kontekście aktualnych uwarunkowań gospodarczych. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie w kryzysie, Kraków : Mfiles.pl, s. 13-24.
42
Bartusik K., (2010), Efektywność układów kooperacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem klastrów. [W:] Bieniok H., Kraśnicka T. (red.), Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego : teoria i praktyka, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 255-262.
43
Bartusik K., (2010), System zarządzania projektami informatycznymi. [W:] Stabryła A. (red.), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, [Wieliczka] : Mfiles.pl, s. 139-162.
44
Bartusik K., Sołtysik M., (2010), Analiza systemu zarządzania kooperacją na przykładzie Krakowskiego Parku Technologicznego. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2, s. 381-411.
45
Bartusik K., (2009), Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej. [W:] Potocki A. (red.), Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji, Warszawa : Difin, s. 36-44.
46
Barczak B., Bartusik K., Kozina A., (2009), Modele strukturalne organizacji uczącej się. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 53-116.
47
Bartusik K., Woźniak K., (2009), Wykorzystanie funduszy europejskich do kształtowania kapitału relacyjnego na przykładzie województwa małopolskiego. [W:] Toruński J. (red.), Regionalny wymiar kapitału relacyjnego, Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, s. 31-39.
48
Bartusik K., Beliczyński J., Kozina A., Małkus T., Stabryła A., Wawak S., Woźniak K., (2009), Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 317-419.
49
Barczak B., Bartusik K., Bińczycki B., Kozina A., (2009), Przegląd metod badania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 143-164.
50
Bartusik K., (2008), Zarządzanie wiedzą na przykładzie firm branży telekomunikacyjnej. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 1 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 1, t. 1), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 70-77.
51
Barczak B., Bartusik K., (2008), Wdrażanie systemu zarządzania procesowego w jednostkach administracji publicznej. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 399-407.
52
Barczak B., Bartusik K., (2008), Proces tworzenia struktur sieciowych w kontekście strategii przedsiębiorstwa. [W:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne : podstawowe problemy, Wałbrzych : Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, s. 197-210.
53
Bartusik K., (2008), Uwarunkowania i efektywność procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 772, s. 143-157; https://bazekon.uek.krakow.pl/167918596
54
Bartusik K., (2008), System zarządzania BHP jako narzędzie doskonalenia organizacji przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 782, s. 117-131; https://bazekon.uek.krakow.pl/160523885
55
Bartusik K., Barczak B., (2008), Klastry jako koncepcja rozwoju regionalnego. [W:] Bieniok H., Kraśnicka T. (red.), Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 435-442.
56
Bartusik K., Kozina A., (2008), Metodyka identyfikacji i ograniczania oporów wobec zmian. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji, s. 41-62.
57
Barczak B., Bartusik K., (2007), Uwarunkowania tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw. [W:] Potocki A. (red.), Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, Warszawa : Difin, s. 390-397.
58
Bartusik K., (2007), Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej - regulacje prawne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 753, s. 231-242; https://bazekon.uek.krakow.pl/154051427
59
Bartusik K., (2007), Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 727, s. 73-86; https://bazekon.uek.krakow.pl/138499968
60
Bartusik K., Stabryła A., (2007), Zarządzanie programami i projektami na poziomie operacyjnym w Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 727, s. 249-279; https://bazekon.uek.krakow.pl/139006365
61
Barczak B., Bartusik K., (2007), Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej. [W:] Hančlová J. (red.), Proceedings of Abstracts of an International Academic Conference: Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets Development - New Challenges : September 4-6, 2007, Ostrava : VŠB - Technical University, Faculty of Economics, s. 34-42.
62
Bartusik K., Zych E., (2006), Determinanty rozwoju gminy w warunkach integracji europejskiej. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.), T. 1, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 21-33.
63
Bartusik K., (2006), Zarządzanie cyklem projektu - metoda zarządzania programami Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 700, s. 95-115; https://bazekon.uek.krakow.pl/113544180
64
Cabała P., Bartusik K., (2006), Restrukturyzacja w jednostkach gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 55, [2] s.
65
Bartusik K., Walas-Trębacz J., (2005), Fundusze unijne wspierające rozwój gospodarczy Polski. [W:] Stabryła A. (red.), Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 11-21.
66
Bartusik K., (2004), Przegląd współczesnych koncepcji w zarządzaniu rozwojem firmy, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 5, s. 7-20; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/580/547
67
Bartusik K., (2004), Koreferat projektu. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 226.
68
Bartusik K., (2004), Wskaźnik efektywności inwestycji. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 622-623.
69
Bartusik K., (2004), Projekt. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 447-448.
70
Bartusik K., (2004), Aspekty projektowania. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 46-47.
71
Bartusik K., (2004), Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 652, s. 83-102; https://bazekon.uek.krakow.pl/64153302
72
Bartusik K., (2004), Decyzja opracowania projektu. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 92.
73
Bartusik K., (2004), Struktura projektu. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 557-558.
74
Bartusik K., (2004), Program. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 446.
75
Bartusik K., (2004), Przeciętna stopa zwrotu. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 457-458.
76
Bartusik K., (2004), Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 381-382.
77
Bartusik K., (2003), Rachunek ekonomiczny fuzji przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 627, s. 177-198; https://bazekon.uek.krakow.pl/57079591
78
Barczak B., Bartusik K., (2003), Kryzys finansowy w jednostkach administracji publicznej - ujęcie teoretyczne. [W:] Skalik J. (red.), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Wrocław : Cornetis : Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, s. 87-92.
79
Barczak B., Bartusik K., (2002), Wykorzystanie technik informatycznych w zarządzaniu administracją publiczną. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002, Kraków : Wydaw. EJB, s. 32-45.
80
Bartusik K., (2002), Rozwój struktur holdingowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 603, s. 147-164; https://bazekon.uek.krakow.pl/15408
81
Bartusik K., (2002), Analiza zmian strukturalnych w kontekście strategii przedsiębiorstwa, Prom. Stabryła A., Kraków : , 551 k.
82
Bartusik K., (2002), Współczesne kierunki kształtowania struktur organizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 574, s. 111-128; https://bazekon.uek.krakow.pl/12822
83
Bartusik K., Kozina A., (2001), Planowanie negocjacji w zakresie fuzji firm. [W:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami : cele - organizacja - narzędzia : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Kołobrzeg, 31 maja - 2 czerwca 2001 r, T. 1, Warszawa : FRR, s. 375-393.
84
Bartusik K., (2001), Zarządzanie grupą kapitałową, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 561, s. 93-106.
85
Bartusik K., Woźniak K., (2000), ERP jako narzędzie poprawy produktywności w zakresie planowania zasobów przedsiębiorstwa. [W:] Stabryła A. (red.), Strategie wzrostu produktywności firmy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane - Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 71-79.
86
Bartusik K., Kozina A., (2000), Negocjacje w zespole projektowym, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 879, s. 39-47.
87
Stabryła A., Bartusik K., Małkus T., Wawak S., Woźniak K., (2000), Analiza strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze działalności operacyjnej. [W:] STABRYŁA A., BARTUSIK K., MAŁKUS T., WAWAK S., WOŹNIAK K., PIEKARZ H., WALAS-TRĘBACZ J., BELICZYŃSKI J., BARCZAK B., CABAŁA P., BIŃCZYCKI B., KOZIOŁ L., TYRAŃSKA M., KOZINA A., MESJASZ C. (kierownik tematu), Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych, s. 2-67.
88
Bartusik K., Kozina A., Walas-Trębacz J., (2000), Konflikty w procesie restrukturyzacji firmy, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 842, s. 31-49.
89
Bartusik K., (2000), Lean Management - współczesna koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 544, s. 95-106; https://bazekon.uek.krakow.pl/10704
90
Barczak B., Bartusik K., (2000), Metody planowania działalności produkcyjnej w korporacjach. [W:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : zbiór referatów na Ogólnopolską Konferencję Naukową, Boszkowo 17-18 października 2000, T. 1, Poznań : Akademia Ekonomiczna, s. 22-31.
91
Bartusik K., Walas J., (1999), Zastosowanie systemów komputerowych w procesie zarządzania produkcją, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 41/2, lipiec-grudzień 1997, s. 57-59.
92
Barczak B., Bartusik K., (1999), Wybór strategii działania przedsiębiorstwa: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 36 s.
93
Barczak B., Bartusik K., (1999), Wpływ procesu restrukturyzacji na wzrost efektywności działania przedsiębiorstwa na przykładzie "Naftobudowa" Holding S.A.. [W:] op., BOROWIECKI R. (red.), Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku, Warszawa ; Kraków : [Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie], s. 551-557.
94
Stabryła A., Bartusik K., Woźniak K., Małkus T., Wawak S., (1999), Planowanie strategiczne na poziomie korporacji i w obszarze produkcji. [W:] STABRYŁA , BARTUSIK K., WOŹNIAK K., MAŁKUS T., WAWAK S., PIEKARZ H., WALAS-TRĘBACZ J., BELICZYŃSKI J. (kierownik tematu), Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 1], s. 1-78.
95
Bartusik K., (1998), Ocena zdolności firmy do rozwoju na przykładzie "Mostostalu" Kraków S.A.. [W:] Kozina A. (red.), Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 84-95.
96
Bartusik K., Chomątowski S., Woźniak K., Woźniak M., (1998), Strategia rozwoju ekonomicznego firmy. [W:] Martyniak Z. (kierownik tematu), Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy, T. 1, s. 60-149.
97
Bartusik K., (1998), Organizacja systemu planowania w firmie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 509, s. 93-106.
98
Barczak B., Bartusik K., (1998), Analiza produktywności firmy na przykładzie MOSTOSTAL KRAKÓW S.A. [W:] Capiński M. (red.), Zarządzanie finansami : studia przypadków, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 49-61.
99
Piekarz H., Bartusik K., Beliczyński J., (1998), Diagnozowanie i modelowanie wybranych układów ergonomicznych: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 64 s.
100
Bartusik K., Walas J., (1998), Analiza efektywności działania firmy na przykładzie Zakładów Przemysłu Odzieżowego VISTULA S.A. [W:] Capiński M. (red.), Zarządzanie finansami : studia przypadków, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 37-48.
101
Stabryła A., Chomątowski S., Nehring A., Beliczyński J., Bartusik K., Woźniak K., (1997), Metodologiczne aspekty analizy strategii produktywności. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Strategia wzrostu produktywności firmy, s. 9-50.
102
Stabryła A., Bartusik K., Woźniak K., (1997), Rachunek produktywności. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Strategia wzrostu produktywności firmy, s. 51-69.
103
Bartusik K., Cabała P., (1997), Metoda scenariuszy w planowaniu strategicznym, "Przegląd Organizacji", nr 2, s. 20-25.
104
Bartusik K., (1997), Proces projektowania inwestycji na przykładzie przedsięwzięcia spółki "Inwest-Bud", "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 499, s. 95-106.
105
Bartusik K., (1996), Prognozowanie działalności gospodarczej firmy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 471, s. 143-155.
106
Bartusik K., (1996), Organizacja systemu planowania w firmie. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Proces zarządzania firmą, s. 258-279.
107
Bartusik K., (1995), Proces projektowania inwestycji. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Proces zarządzania firmą, s. 112-142.
108
Bartusik K., Stabryła A., (1995), System zarządzania strategicznego w firmie. [W:] Ryszard Rutka (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach transformacji gospodarki : materiały konferencyjne : Jurata, wrzesień 1995, Sopot : Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, s. 1[79]-8[86].
109
Bartusik K., Stabryła A., (1995), System zarządzania strategicznego w firmie, "Organizacja i Kierowanie", nr 4 (82), s. 77-85.
110
Stabryła A., Mesjasz C., Bartusik K., Beliczyński J., (1994), Organizacja systemu informacji menedżerskiej. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Doskonalenie procesu zarządzania firmą oraz instytucjami sektora publicznego, s. 162-215.
111
Mesjasz C., Bartusik K., Kozina A., Woźniak K., Wawak S., Wachala M., Małkus T., Cabała P., (2007), Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego, Stabryła A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 168
112
Stabryła A., Bartusik K., Kozina A., Woźniak K., Wawak S., Wachala M., (2006), Systemy zarządzania informacjami i wiedzą: system informacji menedżerskiej w zarządzaniu strategicznym, Stabryła A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 163 s.
113
Stabryła A., Bartusik K., Kozina A., Woźniak K., Wawak S., Wachala M., (2005), Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej, Stabryła A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 157 s.
114
Stabryła A., Kozina A., Bartusik K., Woźniak K., Wawak S., (2004), Modele i metody zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 151 s.
115
Stabryła A., Piekarz H., Barczak B., Walas J., Bartusik K., Cabała P., Wawak S., Woźniak K., (2003), Projektowanie systemu informacji menedżerskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania wiedzą, Kraków : [Akademia Ekonomiczna], 259 s.
116
Stabryła A., Kozioł L., Bartusik K., Woźniak K., Wawak S., (2002), Model zintegrowanego systemu analizy i programowania działalności firmy (ZSAiP), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 88 k.
117
Stabryła A., Kozioł L., Bartusik K., Woźniak K., Wawak S., (2001), Kontrola strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze eksploatacji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 118 k.
1
@book{UEK:2168362118,
author = "Czesław Mesjasz and Katarzyna Bartusik and Tomasz Małkus and Mariusz Sołtysik",
title = "Agile Project Management and Complexity : a Reappraisal",
adress = "London, New York",
publisher = "Routledge",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9781003175032},
url = {},
isbn = "978-1-032-00652-9 ; 978-1-003-17503-2",
}
2
@inbook{UEK:2168360062,
author = "Jolanta Walas-Trębacz and Katarzyna Bartusik",
title = "Values Generated by Projects in Organizations",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "4633-4643",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
3
@inbook{UEK:2168350112,
author = "Jolanta Walas-Trębacz and Katarzyna Bartusik",
title = "Rodzaje generowanych wartości przez projekty realizowane w organizacjach",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury",
pages = "111-124",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
isbn = "978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4",
}
4
@inbook{UEK:2168350288,
author = "Katarzyna Bartusik and Jolanta Walas-Trębacz",
title = "Zarządzanie wartością projektu w organizacjach",
booktitle = "Wieloaspektowe wymiary doskonalenia",
pages = "19-30",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Politechnika Gdańska",
year = "2020",
url = {},
isbn = "978-83-7348-806-9",
}
5
@inbook{UEK:2168350120,
author = "Katarzyna Bartusik and Jolanta Walas-Trębacz",
title = "Metodyki zarządzania wartością projektu stosowane w badanych organizacjach",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury",
pages = "125-138",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
isbn = "978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4",
}
6
@article{UEK:2168341413,
author = "Katarzyna Bartusik and Jolanta Walas-Trębacz",
title = "Project Value Determinants in Organizations",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 43, 3",
pages = "87-100",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2019.03.87100},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/669/632},
}
7
@inbook{UEK:2168323765,
author = "Beata Barczak and Katarzyna Bartusik and Mariusz Sołtysik",
title = "Organizacja biura zarządzania projektami",
booktitle = "Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań",
pages = "75-93",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2018",
url = {https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-zarzadzanie-portfelem-projektow-w-organizacji-koncepcje-i-kierunki-badan},
issn = "",
isbn = "978-83-941408-4-7",
}
8
@inbook{UEK:2168329263,
author = "Beata Barczak and Katarzyna Bartusik and Andrzej Kozina",
title = "Organizacja ucząca się",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "389-403",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
9
@inbook{UEK:2168329261,
author = "Beata Barczak and Katarzyna Bartusik and Halina Piekarz",
title = "Rozwój i zarządzanie zmianami",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "372-388",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
10
@inbook{UEK:2168318193,
author = "Katarzyna Bartusik",
title = "Czynniki rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : innowacje, projekty, procesy",
pages = "28-42",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ",
year = "2017",
isbn = "978-83-60561-08-9",
}
11
@inbook{UEK:2168310491,
author = "Czesław Mesjasz and Katarzyna Bartusik",
title = "Strukturyzacja projektów w warunkach zmiennego otoczenia",
booktitle = "Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji",
pages = "240-254",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-197-9",
}
12
@inbook{UEK:2168308687,
author = "Katarzyna Bartusik",
title = "Modele organizacji działalności B+R i determinanty ich rozwoju",
booktitle = "Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania",
pages = "17-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1",
}
13
@inbook{UEK:2168293183,
author = "Katarzyna Bartusik and Marek Ćwiklicki and Czesław Mesjasz and Mariusz Sołtysik",
title = "Podejście systemowe w projektowaniu organizacji",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "225-254",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
14
@inbook{UEK:2168293037,
author = "Czesław Mesjasz and Katarzyna Bartusik and Sławomir Wawak and Tomasz Małkus and Paweł Cabała",
title = "Projektowanie usprawniające i projektowanie bazowe",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "105-118",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
15
@inbook{UEK:2168304321,
author = "Katarzyna Bartusik",
title = "Trends and Conditions of Developing R&D Activities in the SME Sector",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology",
pages = "91-97",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf},
isbn = "978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1",
}
16
@inbook{UEK:2168288807,
author = "Paweł Cabała and Katarzyna Bartusik and Jolanta Walas-Trębacz and Sławomir Wawak",
title = "Determinanty struktur organizacyjnych badanych przedsiębiorstw",
booktitle = "Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "23-40",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
url = {http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-praktyka-projektowania-systemow-organizacyjnych-przedsiebiorstwa},
issn = "",
isbn = "978-83-935104-8-1",
}
17
@inbook{UEK:2168293031,
author = "Katarzyna Bartusik and Janusz Czekaj and Marek Ćwiklicki and Czesław Mesjasz and Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Klasyczne i współczesne metodyki projektowania",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "81-104",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
18
@inbook{UEK:2168293001,
author = "Marek Ćwiklicki and Katarzyna Bartusik and Sławomir Wawak",
title = "Zasady projektowania",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "63-80",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
19
@inbook{UEK:2168292989,
author = "Janusz Czekaj and Marek Ćwiklicki and Czesław Mesjasz and Krzysztof Woźniak and Katarzyna Bartusik",
title = "Interpretacja i zakres metodologii projektowania",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "17-42",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
20
@inbook{UEK:2168293185,
author = "Katarzyna Bartusik and Mariusz Sołtysik",
title = "Projektowanie struktur organizacyjnych w perspektywie gospodarki opartej na wiedzy",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "255-280",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
21
@inbook{UEK:2168292995,
author = "Czesław Mesjasz and Katarzyna Bartusik and Tomasz Małkus and Krzysztof Woźniak",
title = "Wybrane obszary projektowania",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "43-61",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
22
@article{UEK:2168292853,
author = "Katarzyna Bartusik",
title = "Propozycja pomiaru potencjału badawczo-rozwojowego organizacji",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "5",
pages = "1051-1066",
year = "2015",
url = {http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/mir_5_2015_cd_popr.pdf#page=1051=Fit},
}
23
@article{UEK:2168279635,
author = "Katarzyna Bartusik and Mariusz Sołtysik",
title = "Projektowanie zmian i rozwoju systemów organizacyjnych",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "5",
pages = "753-758",
year = "2014",
url = {http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/konferencja_5_2014.pdf#page=753&viev=Fit},
}
24
@unpublished{UEK:2168295111,
author = "Katarzyna Bartusik",
title = "Rozwój współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R",
booktitle = "Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2",
pages = "181-202",
year = "2014",
}
25
@article{UEK:2168283405,
author = "Katarzyna Bartusik",
title = "Ocena współpracy przedsiębiorstw w zakresie działań innowacyjnych na przykładzie województwa małopolskiego",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "183",
pages = "11-21",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/1_K.Bartusik_Ocena_wspolpracy_przedsiebiorstw....pdf},
}
26
@inbook{UEK:2168285343,
author = "Katarzyna Bartusik",
title = "Przegląd metod projektowania systemów organizacyjnych - raport z badań",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły",
pages = "165-181",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2014",
isbn = "978-83-935104-4-3",
}
27
@inbook{UEK:2168271070,
author = "Katarzyna Bartusik",
title = "Rozwój sfery B+R w gospodarce opartej na wiedzy w Polsce - próba oceny",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem współczesnej organizacji : uwarunkowania, innowacje, strategie",
pages = "75-92",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-18-1",
}
28
@inbook{UEK:2168271472,
author = "Beata Barczak and Katarzyna Bartusik and Halina Piekarz",
title = "Rozwój i zarządzanie zmianami",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "265-274",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
29
@inbook{UEK:2168271546,
author = "Beata Barczak and Katarzyna Bartusik and Andrzej Kozina",
title = "Organizacja ucząca się",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "275-288",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
30
@article{UEK:2168276027,
author = "Katarzyna Bartusik and Mariusz Sołtysik",
title = "Przegląd form organizacyjnych współdziałania firm w realizacji projektów",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "915",
pages = "43-56",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/745/570},
}
31
@article{UEK:2168286085,
author = "Katarzyna Bartusik and Mariusz Sołtysik",
title = "Perspektywy rozwoju firm w układzie kooperacyjnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 9",
pages = "13-30",
year = "2013",
url = {https://www.wsei.edu.pl/pliki/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf},
}
32
@unpublished{UEK:2168287223,
author = "Katarzyna Bartusik",
title = "Kierunki zmian struktur organizacyjnych przedsiębiorstw województwa małopolskiego",
booktitle = "Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1",
pages = "313-350",
year = "2013",
}
33
@inbook{UEK:2168237382,
author = "Katarzyna Bartusik",
title = "The Possibilities and Barriers of Growth of Innovation amongst Polish Enterprises",
booktitle = "Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes",
pages = "293-302",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-51-8",
}
34
@article{UEK:2168256548,
author = "Katarzyna Bartusik and Mariusz Sołtysik",
title = "Modele parków technologicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "890",
pages = "5-20",
year = "2012",
}
35
@article{UEK:2168273422,
author = "Katarzyna Bartusik",
title = "Specyfika zarządzania projektami informatycznymi - ocena efektywności",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 8",
pages = "9-23",
year = "2012",
url = {https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-nr-8.pdf},
}
36
@unpublished{UEK:2168263430,
author = "Katarzyna Bartusik",
title = "Analiza współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R - implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce",
booktitle = "Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami",
pages = "277-324",
year = "2012",
}
37
@inbook{UEK:2168237998,
author = "Beata Barczak and Katarzyna Bartusik and Andrzej Kozina",
title = "Organizacja ucząca się",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "389-403",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
38
@inbook{UEK:2168237994,
author = "Beata Barczak and Katarzyna Bartusik and Halina Piekarz",
title = "Rozwój i zarządzanie zmianami",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "372-388",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
39
@inbook{UEK:2168235736,
author = "Katarzyna Bartusik and Mariusz Sołtysik",
title = "Innovativeness of Enterprises in the Context of Research and Development Activity",
booktitle = "The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society",
pages = "93-99",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-935104-0-5",
}
40
@unpublished{UEK:2168255164,
author = "Beata Barczak and Katarzyna Bartusik",
title = "Podejście sieciowe w koncepcji organizacji uczącej się",
booktitle = "Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "61-99",
year = "2011",
}
41
@inbook{UEK:2165394605,
author = "Beata Barczak and Katarzyna Bartusik",
title = "Kryzys w przedsiębiorstwie w kontekście aktualnych uwarunkowań gospodarczych",
booktitle = "Zarządzanie w kryzysie",
pages = "13-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-2-1",
}
42
@inbook{UEK:2165759071,
author = "Katarzyna Bartusik",
title = "Efektywność układów kooperacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem klastrów",
booktitle = "Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego : teoria i praktyka",
pages = "255-262",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-527-6",
}
43
@inbook{UEK:2165522609,
author = "Katarzyna Bartusik",
title = "System zarządzania projektami informatycznymi",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "139-162",
adress = "Wieliczka",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
url = {https://books.google.pl/books?id=utcl8S4oM9UC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0},
issn = "",
isbn = "978-83-931128-0-7",
}
44
@unpublished{UEK:2168230922,
author = "Katarzyna Bartusik and Mariusz Sołtysik",
title = "Analiza systemu zarządzania kooperacją na przykładzie Krakowskiego Parku Technologicznego",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2",
pages = "381-411",
year = "2010",
}
45
@inbook{UEK:2161796806,
author = "Katarzyna Bartusik",
title = "Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej",
booktitle = "Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji",
pages = "36-44",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-120-0",
}
46
@inbook{UEK:2162149419,
author = "Beata Barczak and Katarzyna Bartusik and Andrzej Kozina",
title = "Modele strukturalne organizacji uczącej się",
booktitle = "Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "53-116",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0237-9",
}
47
@inbook{UEK:2165743475,
author = "Katarzyna Bartusik and Krzysztof Woźniak",
title = "Wykorzystanie funduszy europejskich do kształtowania kapitału relacyjnego na przykładzie województwa małopolskiego",
booktitle = "Regionalny wymiar kapitału relacyjnego",
pages = "31-39",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Studio Emka",
year = "2009",
isbn = "978-83-60652-48-0",
}
48
@inbook{UEK:2162157587,
author = "Katarzyna Bartusik and Jan Beliczyński and Andrzej Kozina and Tomasz Małkus and Adam Stabryła and Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy",
booktitle = "Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "317-419",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0237-9",
}
49
@inbook{UEK:2162149815,
author = "Beata Barczak and Katarzyna Bartusik and Bernard Bińczycki and Andrzej Kozina",
title = "Przegląd metod badania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw",
booktitle = "Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "143-164",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280010968_Przeglad_metod_badania_struktur_organizacyjnych_przedsiebiorstw/links/55a3982208aea517405cffae/Przeglad-metod-badania-struktur-organizacyjnych-przedsiebiorstw.pdf?origin=publication_detail},
issn = "",
isbn = "978-83-255-0237-9",
}
50
@inbook{UEK:50956,
author = "Katarzyna Bartusik",
title = "Zarządzanie wiedzą na przykładzie firm branży telekomunikacyjnej",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1",
pages = "70-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-416-4",
}
51
@inbook{UEK:2165621954,
author = "Beata Barczak and Katarzyna Bartusik",
title = "Wdrażanie systemu zarządzania procesowego w jednostkach administracji publicznej",
booktitle = "Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki",
pages = "399-407",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-927790-0-1",
}
52
@inbook{UEK:2165910455,
author = "Beata Barczak and Katarzyna Bartusik",
title = "Proces tworzenia struktur sieciowych w kontekście strategii przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie strategiczne : podstawowe problemy",
pages = "197-210",
adress = "Wałbrzych",
publisher = "Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości",
year = "2008",
url = {http://www.zarzadzanie-strategiczne.pl/publikacje/Zarzadzanie_strategiczne_Podstawowe_problemy_Krupski_2008.pdf#page=198&view=Fit},
issn = "",
isbn = "978-83-60904-01-5",
}
53
@article{UEK:51339,
author = "Katarzyna Bartusik",
title = "Uwarunkowania i efektywność procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "772",
pages = "143-157",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/167918596},
}
54
@article{UEK:50498,
author = "Katarzyna Bartusik",
title = "System zarządzania BHP jako narzędzie doskonalenia organizacji przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "782",
pages = "117-131",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/160523885},
}
55
@inbook{UEK:2165905730,
author = "Katarzyna Bartusik and Beata Barczak",
title = "Klastry jako koncepcja rozwoju regionalnego",
booktitle = "Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym",
pages = "435-442",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-536-8",
}
56
@unpublished{UEK:2168230196,
author = "Katarzyna Bartusik and Andrzej Kozina",
title = "Metodyka identyfikacji i ograniczania oporów wobec zmian",
booktitle = "Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji",
pages = "41-62",
year = "2008",
}
57
@inbook{UEK:2166096813,
author = "Beata Barczak and Katarzyna Bartusik",
title = "Uwarunkowania tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw",
booktitle = "Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach",
pages = "390-397",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-753-1",
}
58
@article{UEK:50874,
author = "Katarzyna Bartusik",
title = "Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej - regulacje prawne",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "753",
pages = "231-242",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/154051427},
}
59
@article{UEK:50724,
author = "Katarzyna Bartusik",
title = "Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "727",
pages = "73-86",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/138499968},
}
60
@article{UEK:50733,
author = "Katarzyna Bartusik and Adam Stabryła",
title = "Zarządzanie programami i projektami na poziomie operacyjnym w Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "727",
pages = "249-279",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/139006365},
}
61
@inbook{UEK:2166217958,
author = "Beata Barczak and Katarzyna Bartusik",
title = "Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej",
booktitle = "Proceedings of Abstracts of an International Academic Conference : Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets Development - New Challenges : September 4-6, 2007",
pages = "34-42",
adress = "Ostrava",
publisher = "VŠB - Technical University, Faculty of Economics",
year = "2007",
isbn = "978-80-248-1458-2",
}
62
@inbook{UEK:2166176491,
author = "Katarzyna Bartusik and Ewa Zych",
title = "Determinanty rozwoju gminy w warunkach integracji europejskiej",
booktitle = "Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1",
pages = "21-33",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-317-7",
}
63
@article{UEK:52721,
author = "Katarzyna Bartusik",
title = "Zarządzanie cyklem projektu - metoda zarządzania programami Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "700",
pages = "95-115",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/113544180},
}
64
@book{UEK:52161,
author = "Paweł Cabała and Katarzyna Bartusik",
title = "Restrukturyzacja w jednostkach gospodarczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-324-X",
}
65
@inbook{UEK:2166382138,
author = "Katarzyna Bartusik and Jolanta Walas-Trębacz",
title = "Fundusze unijne wspierające rozwój gospodarczy Polski",
booktitle = "Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.)",
pages = "11-21",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-267-7",
}
66
@article{UEK:2168220866,
author = "Katarzyna Bartusik",
title = "Przegląd współczesnych koncepcji w zarządzaniu rozwojem firmy",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "5",
pages = "7-20",
year = "2004",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2004.05.720},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/580/547},
}
67
@inbook{UEK:2168270090,
author = "Katarzyna Bartusik",
title = "Koreferat projektu",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "226",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
68
@inbook{UEK:2168270246,
author = "Katarzyna Bartusik",
title = "Wskaźnik efektywności inwestycji",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "622-623",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
69
@inbook{UEK:2168270182,
author = "Katarzyna Bartusik",
title = "Projekt",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "447-448",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
70
@inbook{UEK:2168269852,
author = "Katarzyna Bartusik",
title = "Aspekty projektowania",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "46-47",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
71
@article{UEK:2168220402,
author = "Katarzyna Bartusik",
title = "Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "652",
pages = "83-102",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/64153302},
}
72
@inbook{UEK:2168269916,
author = "Katarzyna Bartusik",
title = "Decyzja opracowania projektu",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "92",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
73
@inbook{UEK:2168270218,
author = "Katarzyna Bartusik",
title = "Struktura projektu",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "557-558",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
74
@inbook{UEK:2168270180,
author = "Katarzyna Bartusik",
title = "Program",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "446",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
75
@inbook{UEK:2168270186,
author = "Katarzyna Bartusik",
title = "Przeciętna stopa zwrotu",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "457-458",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
76
@inbook{UEK:2168270154,
author = "Katarzyna Bartusik",
title = "Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "381-382",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
77
@article{UEK:2168222604,
author = "Katarzyna Bartusik",
title = "Rachunek ekonomiczny fuzji przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "627",
pages = "177-198",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/57079591},
}
78
@inbook{UEK:2168230058,
author = "Beata Barczak and Katarzyna Bartusik",
title = "Kryzys finansowy w jednostkach administracji publicznej - ujęcie teoretyczne",
booktitle = "Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych",
pages = "87-92",
adress = "Wrocław",
publisher = "Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-919540-5-6",
}
79
@inbook{UEK:2168226399,
author = "Beata Barczak and Katarzyna Bartusik",
title = "Wykorzystanie technik informatycznych w zarządzaniu administracją publiczną",
booktitle = "Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002",
pages = "32-45",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. EJB",
year = "2002",
isbn = "83-885119-26-3",
}
80
@article{UEK:2168230978,
author = "Katarzyna Bartusik",
title = "Rozwój struktur holdingowych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "603",
pages = "147-164",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15408},
}
81
@unpublished{UEK:2168262516,
author = "Katarzyna Bartusik",
title = "Analiza zmian strukturalnych w kontekście strategii przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
year = "2002",
}
82
@article{UEK:2168225390,
author = "Katarzyna Bartusik",
title = "Współczesne kierunki kształtowania struktur organizacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "574",
pages = "111-128",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12822},
}
83
@inbook{UEK:2168232634,
author = "Katarzyna Bartusik and Andrzej Kozina",
title = "Planowanie negocjacji w zakresie fuzji firm",
booktitle = "Zarządzanie finansami : cele - organizacja - narzędzia : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Kołobrzeg, 31 maja - 2 czerwca 2001 r. T. 1",
pages = "375-393",
adress = "Warszawa",
publisher = "FRR",
year = "2001",
isbn = "83-86543-39-6",
}
84
@article{UEK:2168236306,
author = "Katarzyna Bartusik",
title = "Zarządzanie grupą kapitałową",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "561",
pages = "93-106",
year = "2001",
}
85
@inbook{UEK:2168238034,
author = "Katarzyna Bartusik and Krzysztof Woźniak",
title = "ERP jako narzędzie poprawy produktywności w zakresie planowania zasobów przedsiębiorstwa",
booktitle = "Strategie wzrostu produktywności firmy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane - Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.)",
pages = "71-79",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2000",
isbn = "83-7252-057-7",
}
86
@article{UEK:2168224576,
author = "Katarzyna Bartusik and Andrzej Kozina",
title = "Negocjacje w zespole projektowym",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "879",
pages = "39-47",
adress = "",
year = "2000",
}
87
@unpublished{UEK:2168232528,
author = "Adam Stabryła and Katarzyna Bartusik and Tomasz Małkus and Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Analiza strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze działalności operacyjnej",
booktitle = "Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych",
pages = "2-67",
year = "2000",
}
88
@article{UEK:2168224116,
author = "Katarzyna Bartusik and Andrzej Kozina and Jolanta Walas-Trębacz",
title = "Konflikty w procesie restrukturyzacji firmy",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "842",
pages = "31-49",
adress = "",
year = "2000",
}
89
@article{UEK:2168224168,
author = "Katarzyna Bartusik",
title = "Lean Management - współczesna koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "544",
pages = "95-106",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10704},
}
90
@inbook{UEK:2168261680,
author = "Beata Barczak and Katarzyna Bartusik",
title = "Metody planowania działalności produkcyjnej w korporacjach",
booktitle = "Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : zbiór referatów na Ogólnopolską Konferencję Naukową, Boszkowo 17-18 października 2000. T. 1",
pages = "22-31",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
91
@misc{UEK:2168245460,
author = "Katarzyna Bartusik and Jolanta Walas",
title = "Zastosowanie systemów komputerowych w procesie zarządzania produkcją",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 41/2, lipiec-grudzień 1997",
pages = "57-59",
year = "1999",
}
92
@book{UEK:2168234518,
author = "Beata Barczak and Katarzyna Bartusik",
title = "Wybór strategii działania przedsiębiorstwa : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-018-6",
}
93
@inbook{UEK:2168237398,
author = "Beata Barczak and Katarzyna Bartusik",
title = "Wpływ procesu restrukturyzacji na wzrost efektywności działania przedsiębiorstwa na przykładzie Naftobudowa Holding S.A.",
booktitle = "Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku",
pages = "551-557",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie",
year = "1999",
isbn = "83-911295-0-0",
}
94
@unpublished{UEK:2168231354,
author = "Adam Stabryła and Katarzyna Bartusik and Krzysztof Woźniak and Tomasz Małkus and Sławomir Wawak",
title = "Planowanie strategiczne na poziomie korporacji i w obszarze produkcji",
booktitle = "Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 1]",
pages = "1-78",
year = "1999",
}
95
@inbook{UEK:2166328642,
author = "Katarzyna Bartusik",
title = "Ocena zdolności firmy do rozwoju na przykładzie Mostostalu Kraków S.A.",
booktitle = "Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków",
pages = "84-95",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "1998",
isbn = "83-907998-9-8",
}
96
@unpublished{UEK:2168231982,
author = "Katarzyna Bartusik and Stanisław Chomątowski and Krzysztof Woźniak and Michał Woźniak",
title = "Strategia rozwoju ekonomicznego firmy",
booktitle = "Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy. T. 1",
pages = "60-149",
year = "1998",
}
97
@article{UEK:2168238122,
author = "Katarzyna Bartusik",
title = "Organizacja systemu planowania w firmie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "509",
pages = "93-106",
year = "1998",
}
98
@inbook{UEK:2168246562,
author = "Beata Barczak and Katarzyna Bartusik",
title = "Analiza produktywności firmy na przykładzie MOSTOSTAL KRAKÓW S.A",
booktitle = "Zarządzanie finansami : studia przypadków",
pages = "49-61",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "1998",
isbn = "83-907998-4-7",
}
99
@book{UEK:2168242278,
author = "Halina Piekarz and Katarzyna Bartusik and Jan Beliczyński",
title = "Diagnozowanie i modelowanie wybranych układów ergonomicznych : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-76-3",
}
100
@inbook{UEK:2168246540,
author = "Katarzyna Bartusik and Jolanta Walas",
title = "Analiza efektywności działania firmy na przykładzie Zakładów Przemysłu Odzieżowego VISTULA S.A",
booktitle = "Zarządzanie finansami : studia przypadków",
pages = "37-48",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "1998",
isbn = "83-907998-4-7",
}
101
@unpublished{UEK:2168234678,
author = "Adam Stabryła and Stanisław Chomątowski and Anna Nehring and Jan Beliczyński and Katarzyna Bartusik and Krzysztof Woźniak",
title = "Metodologiczne aspekty analizy strategii produktywności",
booktitle = "Strategia wzrostu produktywności firmy",
pages = "9-50",
year = "1997",
}
102
@unpublished{UEK:2168234680,
author = "Adam Stabryła and Katarzyna Bartusik and Krzysztof Woźniak",
title = "Rachunek produktywności",
booktitle = "Strategia wzrostu produktywności firmy",
pages = "51-69",
year = "1997",
}
103
@article{UEK:2168236596,
author = "Katarzyna Bartusik and Paweł Cabała",
title = "Metoda scenariuszy w planowaniu strategicznym",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "2",
pages = "20-25",
year = "1997",
}
104
@article{UEK:2168237780,
author = "Katarzyna Bartusik",
title = "Proces projektowania inwestycji na przykładzie przedsięwzięcia spółki Inwest-Bud",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "499",
pages = "95-106",
year = "1997",
}
105
@article{UEK:2168231838,
author = "Katarzyna Bartusik",
title = "Prognozowanie działalności gospodarczej firmy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "471",
pages = "143-155",
year = "1996",
}
106
@unpublished{UEK:2168232578,
author = "Katarzyna Bartusik",
title = "Organizacja systemu planowania w firmie",
booktitle = "Proces zarządzania firmą",
pages = "258-279",
year = "1996",
}
107
@unpublished{UEK:2168234650,
author = "Katarzyna Bartusik",
title = "Proces projektowania inwestycji",
booktitle = "Proces zarządzania firmą",
pages = "112-142",
year = "1995",
}
108
@inbook{UEK:2168248646,
author = "Katarzyna Bartusik and Adam Stabryła",
title = "System zarządzania strategicznego w firmie",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach transformacji gospodarki : materiały konferencyjne : Jurata, wrzesień 1995",
pages = "1[79]-8[86]",
adress = "Sopot",
publisher = "Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "1995",
}
109
@article{UEK:2168252262,
author = "Katarzyna Bartusik and Adam Stabryła",
title = "System zarządzania strategicznego w firmie",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "4 (82)",
pages = "77-85",
year = "1995",
}
110
@unpublished{UEK:2168233010,
author = "Adam Stabryła and Czesław Mesjasz and Katarzyna Bartusik and Jan Beliczyński",
title = "Organizacja systemu informacji menedżerskiej",
booktitle = "Doskonalenie procesu zarządzania firmą oraz instytucjami sektora publicznego",
pages = "162-215",
year = "1994",
}
111
@unpublished{UEK:2168219318,
author = "Czesław Mesjasz and Katarzyna Bartusik and Andrzej Kozina and Krzysztof Woźniak and Sławomir Wawak and Mariusz Wachala and Tomasz Małkus and Paweł Cabała",
title = "Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
112
@unpublished{UEK:2166571680,
author = "Adam Stabryła and Katarzyna Bartusik and Andrzej Kozina and Krzysztof Woźniak and Sławomir Wawak and Mariusz Wachala",
title = "Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : system informacji menedżerskiej w zarządzaniu strategicznym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
113
@unpublished{UEK:2168264744,
author = "Adam Stabryła and Katarzyna Bartusik and Andrzej Kozina and Krzysztof Woźniak and Sławomir Wawak and Mariusz Wachala",
title = "Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
114
@unpublished{UEK:2168264746,
author = "Adam Stabryła and Andrzej Kozina and Katarzyna Bartusik and Krzysztof Woźniak and Sławomir Wawak",
title = "Modele i metody zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
115
@unpublished{UEK:2168255088,
author = "Adam Stabryła and Halina Piekarz and Beata Barczak and Jolanta Walas and Katarzyna Bartusik and Paweł Cabała and Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Projektowanie systemu informacji menedżerskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania wiedzą",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
116
@unpublished{UEK:2168286199,
author = "Adam Stabryła and Leszek Kozioł and Katarzyna Bartusik and Krzysztof Woźniak and Sławomir Wawak",
title = "Model zintegrowanego systemu analizy i programowania działalności firmy (ZSAiP)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
117
@unpublished{UEK:2168286195,
author = "Adam Stabryła and Leszek Kozioł and Katarzyna Bartusik and Krzysztof Woźniak and Sławomir Wawak",
title = "Kontrola strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze eksploatacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID