Publications of the selected author

Cybula Sławomir

Faculty of Economics of Trade, Institute of Commodity Science,

1

Title:
Numeracja przędzy
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 109
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168363530
lexical items
See main document
2

Title:
Numeracja przędzy
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 109
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168363528
lexical items
See main document
3

Title:
Nowe urządzenie do określania przydatności użytkowej płaskich wyrobów włókienniczych = A New Device for Determining the Usability of Plane Textile Goods
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 362 (1991) , s. 95-98. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247532
article
4

Title:
O istocie kategorii wartości użytkowej w towaroznawstwie = On the Essence of the Utility Value Category in the Science of Commodities
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 283 (1989) , s. 5-12. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168264372
article
5

Title:
Sylwetki towaroznawców
Source:
Towaroznawstwo : problemy jakości (1989) , s. 160-161
Nr:
2168347594
article
6

Author:
Sławomir Cybula , Iwona Turowska
Title:
Zależność izolacyjności cieplnej tkaniny wełnianej od niektórych parametrów jej budowy = Dependence of Heat Insulating Power of Wool Fabric upon Certain Parameters of its Structure
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 282 (1989) , s. 5-14. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168264360
article
7

Title:
Wyroby włókiennicze
Source:
Artykuły przemysłowe / red. Wiesław NALEPA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1986, s. 281-358
Series:
(Towaroznawstwo)
ISBN:
83-208-0491-4
Nr:
2168340013
chapter in textbook
See main document
8

Author:
Elżbieta Targosz-Wrona
Title:
Wpływ parametrów struktury przestrzennej tkanin na wybrane własności użytkowe
Publisher address:
Kraków: , 1985
Physical description:
215 k.: il.; 30 cm + Aneks: 65 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/489 (załączniki)
Nr:
2168309937
doctoral dissertation
9

Title:
Metody sensoryczne w ocenie tkanin odzieżowych
Source:
Procesy kształtowania jakości i produkcji : komunikaty : I Sesja Naukowa 15-16 listopad 1984 rok - Warszawa: [s.n.], 1984, s. 99. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168347496
varia
10

Title:
Pozorne antynomie wartości użytkowej i jakości wyrobu
Source:
Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984 - Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, 1984, s. 58. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168348410
varia
11

Title:
Teoretyczne uwarunkowania towaroznawczej interpretacji jakości wyrobu = Theoretical conditions of the Product's Quality Interpretation from the Point of View of Commodity Science
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 166 (1983) , s. 15-22. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168280045
article
12

Title:
Zarys towaroznawstwa włókienniczego
Publisher address:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1983
Physical description:
230, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168335393
textbook
13

Author:
Title:
Pomiar i ocena odporności tkanin odzieżowych na ścieranie przy zastosowaniu prototypowego urządzenia GMSF-76
Publisher address:
Kraków: , 1981
Physical description:
158 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/857
Nr:
2168313233
doctoral dissertation
14

Title:
Wpływ grubości na izolacyjność cieplną tkanin i ich wielowarstwowych zespołów = Effects of Fineness on the Retention of Warmth of Fabrics and Multilayer Assemblies
Source:
Przegląd Włókienniczy. - R. 35, nr 3 (1981) , s. 163-167. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168325819
article
15

Author:
Title:
Próba określenia własności elektrostatycznych tkanin przez pomiar natężenia pola elektrostatycznego oraz czasu półzaniku ładunku = An Attempt to Determine Electrostatic Properties of Fabrics by Measurement of Static Field and Time of Half-decay of the Electric Charge
Source:
Przegląd Włókienniczy. - R. 35, nr 2 (1981) , s. 101-103. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168325817
article
16

Author:
Andrzej Gajewski , Bronisław Wałaszek , Sławomir Cybula
Title:
Ocena własności elektrostatycznych wybranych tkanin w warunkach otoczenia = Estimate of Chosen Fabrics Electrostatic Properties in the Environment's Conditions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 128 (1980) , s. 105-112. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233036
article
17

Title:
Wpływ grubości tkanin i ich zespołów jednorodnych na izolacyjność cieplną = The Influence of Fabrics' Thickness and Their Homogenous Sets on Thermal Insulation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 128 (1980) , s. 77-99. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233034
article
18

Author:
Title:
Próba określenia własności elektrostatycznych tkanin przez pomiar ich oporności elektrycznej = An Attempt to Specify Electrostatic Properties of Fabrics Through Measuring Their Electrical Resistance
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 128 (1980) , s. 113-130. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233038
article
19

Title:
Zmiany własności użytkowych tkanin odzieżowych w warunkach eksploatacji
Source:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 40 (1979) , s. 311-313
Nr:
2168359214
article
20

Title:
Komfort cieplny a własności fizjologiczne odzieży
Source:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 40 (1979) , s. 316-319 - Bibliogr.
Nr:
2168359218
article
21

Title:
Wpływ struktury warstwowej zespołów odzieżowych na własności fizjologiczne
Source:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 40 (1979) , s. 314-315 - Bibliogr.
Nr:
2168359216
article
22

Author:
Title:
Analiza pomiaru trwałości tkanin ubraniowych = The Durability Test of Suitings
Source:
Przegląd Włókienniczy. - R. 31, nr 2 (1977) , s. 66-68. - Streszcz., rez., summ., Zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168350952
article
23

Title:
Funkcje odzieży = Functions of Clothing
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 81 (1976) , s. 179-181. - Summ., rez.
Nr:
2168250794
article
24

Title:
Zmiany cech tkanin wełnianych pod wpływem ścierania w warunkach laboratoryjnych
Publisher address:
Kraków: , 1975
Physical description:
120 k.: il.; 30 cm + Aneks: 152 k. ; album ze zdjęciami mikroskopii scanningowe: 51 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/116 (Album)
Nr:
2168305485
doctoral dissertation
25

Title:
Zastosowanie metody polarograficznej w badaniach uszkodzeń wełny = The Use of the Polarographic Method for Studies of Wool Damages
Source:
Przegląd Włókienniczy. - R. 29, nr 10 (1975) , s. 477-479. - Streszcz., rez., summ., Zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168350198
article
26

Title:
Struktura wskaźników wartości użytkowej wyrobów włókienniczych w świetle potrzeb konsumentów
Publisher address:
Kraków: , 1974
Physical description:
179 k.: il.; 30 cm + aneks: 31 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/77
Nr:
2168305491
doctoral dissertation
27

Author:
Sławomir Cybula , Erna Kierkorowicz
Title:
Kryteria oceny przydatności nici syntetycznych do szycia spodów w krajowym przemyśle obuwniczym = Criteria of Evaluation of Synthetic Threads for Sole Sewing in the Home Shoe Industry
Source:
Przegląd Skórzany. - R. 28, nr 5 (323) (1973) , s. 20-21 - Bibliogr.
Nr:
2168259272
article
28

Author:
Sławomir Cybula , Erna Kierkorowicz
Title:
Kryteria oceny przydatności nici syntetycznych do szycia spodów w krajowym przemyśle obuwniczym = Criteria of the Assessment of Synthetic Threads to Sew the Bottoms in the Home Shoe Industry
Source:
Przegląd Skórzany. - R. 27, nr 5 (311) (1972) , s. 21-22. - Streszcz., rez., summ., zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168332919
article
29

Author:
Sławomir Cybula , Erna Kierkorowicz
Title:
Własności krajowych nici syntetycznych przeznaczonych do szycia spodów obuwia = Properties of Synthetic Threads from Home Industry for Sewing of Shoesoles
Source:
Przegląd Skórzany. - R. 25, nr 9 (291) (1970) , s. 298-300. - Streszcz., rez., summ., zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168332923
article
30

Title:
Towary włókiennicze
Source:
Towaroznawstwo artykułów przemysłowych / red. Mieczysław MYSONA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968, s. 653-780
Nr:
2168336163
chapter in textbook
See main document
31

Title:
Towary papiernicze
Source:
Towaroznawstwo artykułów przemysłowych / red. Mieczysław MYSONA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968, s. 631-652
Nr:
2168336161
chapter in textbook
See main document
32

Title:
O izlolacyjności cieplnej tkanin wełnianych w zależności od ich budowy = About the Heat Isolation of Woll Cloth Depending on Its Structure
Source:
Przegląd Włókienniczy. - R. 18, nr 1 (1964) , s. 18-21. - Streszcz., rez., summ., Zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168349968
article
33

Title:
Sztuczne futra
Source:
Przegląd Skórzany. - R. 19, nr 7 (1964) , s. 164-168, 169 - Bibliogr.
Nr:
2168332711
article
34

Title:
Metody określania izolacyjności cieplnej tkanin = Methods of Determining Thermal Insulation of Textile Fabrics
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961) , s. [65]-82. - Soderž., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266958
article
35

Title:
Izolacyjność cieplna tkanin wełnianych jako kryterium oceny ich wartości użytkowych
Promotor:
Iwiński Józef E.
Publisher address:
Łódź-Kraków: , 1960
Physical description:
154 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/24
Nr:
2168304403
doctoral dissertation
1
Numeracja przędzy / Sławomir Cybula, Jacek KANIEWSKI // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 109. - ISBN 83-86439-16-5
2
Numeracja przędzy / Sławomir Cybula, Jacek KANIEWSKI // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 109. - ISBN 83-86439-16-5
3
Nowe urządzenie do określania przydatności użytkowej płaskich wyrobów włókienniczych = A New Device for Determining the Usability of Plane Textile Goods / Andrzej GRZĄKA, Sławomir CYBULA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 362 (1991), s. 95-98. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
4
O istocie kategorii wartości użytkowej w towaroznawstwie = On the Essence of the Utility Value Category in the Science of Commodities / Sławomir CYBULA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 283 (1989), s. 5-12. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
5
Sylwetki towaroznawców / Sławomir CYBULA // Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1989/1990), s. 160-161
6
Zależność izolacyjności cieplnej tkaniny wełnianej od niektórych parametrów jej budowy = Dependence of Heat Insulating Power of Wool Fabric upon Certain Parameters of its Structure // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 282 (1989), s. 5-14. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
7
Wyroby włókiennicze / Sławomir CYBULA // W: Artykuły przemysłowe / red. Wiesław NALEPA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1986. - (Towaroznawstwo). - S. 281-358. - ISBN 83-208-0491-4
8
Wpływ parametrów struktury przestrzennej tkanin na wybrane własności użytkowe / Elżbieta Targosz-Wrona ; Promotor: Sławomir CYBULA. - Kraków, 1985. - 215 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 65 k. - Bibliogr.
9
Metody sensoryczne w ocenie tkanin odzieżowych / Tadeusz JĘDRYKA, Sławomir CYBULA // W: Procesy kształtowania jakości i produkcji : komunikaty : I Sesja Naukowa 15-16 listopad 1984 rok. - Warszawa: [s.n.], 1984. - S. 99. - Dostępne tylko streszczenie
10
Pozorne antynomie wartości użytkowej i jakości wyrobu / Sławomir CYBULA // W: Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984. - Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, 1984. - S. 58. - Dostępne tylko streszczenie
11
Teoretyczne uwarunkowania towaroznawczej interpretacji jakości wyrobu = Theoretical conditions of the Product's Quality Interpretation from the Point of View of Commodity Science / Sławomir CYBULA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 166 (1983), s. 15-22. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
12
Zarys towaroznawstwa włókienniczego / Sławomir CYBULA. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1983. - 230, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
13
Pomiar i ocena odporności tkanin odzieżowych na ścieranie przy zastosowaniu prototypowego urządzenia GMSF-76 / Andrzej GRZĄKA ; Promotor: Sławomir CYBULA. - Kraków, 1981. - 158 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
14
Wpływ grubości na izolacyjność cieplną tkanin i ich wielowarstwowych zespołów = Effects of Fineness on the Retention of Warmth of Fabrics and Multilayer Assemblies / Sławomir CYBULA, Andrzej WĘDRYCHOWICZ // Przegląd Włókienniczy. - R. 35, nr 3 (1981), s. 163-167. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2410
15
Próba określenia własności elektrostatycznych tkanin przez pomiar natężenia pola elektrostatycznego oraz czasu półzaniku ładunku = An Attempt to Determine Electrostatic Properties of Fabrics by Measurement of Static Field and Time of Half-decay of the Electric Charge / Sławomir CYBULA, Andrzej GAJEWSKI, Andrzej WĘDRYCHOWICZ, Teresa Wędrychowicz // Przegląd Włókienniczy. - R. 35, nr 2 (1981), s. 101-103. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2410
16
Ocena własności elektrostatycznych wybranych tkanin w warunkach otoczenia = Estimate of Chosen Fabrics Electrostatic Properties in the Environment's Conditions / Andrzej GAJEWSKI, Bronisław Wałaszek, Sławomir CYBULA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 128 (1980), s. 105-112. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
17
Wpływ grubości tkanin i ich zespołów jednorodnych na izolacyjność cieplną = The Influence of Fabrics' Thickness and Their Homogenous Sets on Thermal Insulation / Sławomir CYBULA, Andrzej WĘDRYCHOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 128 (1980), s. 77-99. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
18
Próba określenia własności elektrostatycznych tkanin przez pomiar ich oporności elektrycznej = An Attempt to Specify Electrostatic Properties of Fabrics Through Measuring Their Electrical Resistance / Sławomir CYBULA, Andrzej GAJEWSKI, Teresa Wędrychowicz, Andrzej WĘDRYCHOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 128 (1980), s. 113-130. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
19
Zmiany własności użytkowych tkanin odzieżowych w warunkach eksploatacji / Sławomir CYBULA, Tomasz KOZŁOWSKI // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 40 (1979), s. 311-313. - ISSN 0239-4464
20
Komfort cieplny a własności fizjologiczne odzieży / Andrzej WĘDRYCHOWICZ, Sławomir CYBULA // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 40 (1979), s. 316-319. - Bibliogr. - ISSN 0239-4464
21
Wpływ struktury warstwowej zespołów odzieżowych na własności fizjologiczne / Krystyna SIKORA-CYBULA, Sławomir CYBULA // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 40 (1979), s. 314-315. - Bibliogr. - ISSN 0239-4464
22
Analiza pomiaru trwałości tkanin ubraniowych = The Durability Test of Suitings / Janusz FECZKO, Sławomir CYBULA, Andrzej GRZĄKA, Janusz Szlachta // Przegląd Włókienniczy. - R. 31, nr 2 (1977), s. 66-68. - Streszcz., rez., summ., Zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-2410
23
Funkcje odzieży = Functions of Clothing / Sławomir CYBULA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 81 (1976), s. 179-181. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
24
Zmiany cech tkanin wełnianych pod wpływem ścierania w warunkach laboratoryjnych / Janusz FECZKO ; Promotor: Sławomir CYBULA. - Kraków, 1975. - 120 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 152 k. ; album ze zdjęciami mikroskopii scanningowe: 51 k. - Bibliogr.
25
Zastosowanie metody polarograficznej w badaniach uszkodzeń wełny = The Use of the Polarographic Method for Studies of Wool Damages / Jerzy BURKAT, Sławomir CYBULA, Janusz PAWEŁEK // Przegląd Włókienniczy. - R. 29, nr 10 (1975), s. 477-479. - Streszcz., rez., summ., Zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-2410
26
Struktura wskaźników wartości użytkowej wyrobów włókienniczych w świetle potrzeb konsumentów / Tomasz KOZŁOWSKI ; Promotor: Sławomir CYBULA. - Kraków, 1974. - 179 k. : il. ; 30 cm + aneks: 31 k. - Bibliogr.
27
Kryteria oceny przydatności nici syntetycznych do szycia spodów w krajowym przemyśle obuwniczym = Criteria of Evaluation of Synthetic Threads for Sole Sewing in the Home Shoe Industry / Sławomir CYBULA, Erna Kierkorowicz // Przegląd Skórzany. - R. 28, nr 5 (323) (1973), s. 20-21. - Bibliogr. - ISSN 0370-1743
28
Kryteria oceny przydatności nici syntetycznych do szycia spodów w krajowym przemyśle obuwniczym = Criteria of the Assessment of Synthetic Threads to Sew the Bottoms in the Home Shoe Industry / Sławomir CYBULA, Erna Kierkorowicz // Przegląd Skórzany. - R. 27, nr 5 (311) (1972), s. 21-22. - Streszcz., rez., summ., zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0370-1743
29
Własności krajowych nici syntetycznych przeznaczonych do szycia spodów obuwia = Properties of Synthetic Threads from Home Industry for Sewing of Shoesoles / Sławomir CYBULA, Erna Kierkorowicz // Przegląd Skórzany. - R. 25, nr 9 (291) (1970), s. 298-300. - Streszcz., rez., summ., zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0370-1743
30
Towary włókiennicze / Sławomir CYBULA, Leszek KUNCEWICZ, Krystyna SIKORA-CYBULOWA // W: Towaroznawstwo artykułów przemysłowych / red. Mieczysław MYSONA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. - S. 653-780
31
Towary papiernicze / Sławomir CYBULA // W: Towaroznawstwo artykułów przemysłowych / red. Mieczysław MYSONA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. - S. 631-652
32
O izlolacyjności cieplnej tkanin wełnianych w zależności od ich budowy = About the Heat Isolation of Woll Cloth Depending on Its Structure / Sławomir CYBULA // Przegląd Włókienniczy. - R. 18, nr 1 (1964), s. 18-21. - Streszcz., rez., summ., Zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-2410
33
Sztuczne futra / Ignacy DUDA, Sławomir CYBULA // Przegląd Skórzany. - R. 19, nr 7 (1964), s. 164-168, 169. - Bibliogr. - ISSN 0370-1743
34
Metody określania izolacyjności cieplnej tkanin = Methods of Determining Thermal Insulation of Textile Fabrics / Sławomir CYBULA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961), s. [65]-82. - Soderž., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
35
Izolacyjność cieplna tkanin wełnianych jako kryterium oceny ich wartości użytkowych / Sławomir CYBULA ; Promotor: Józef Iwiński. - Łódź-Kraków, 1960. - 154 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Cybula S., Kaniewski J., (1995), Numeracja przędzy. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 109.
2
Cybula S., Kaniewski J., (1994), Numeracja przędzy. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 109.
3
Grząka A., Cybula S., (1991), Nowe urządzenie do określania przydatności użytkowej płaskich wyrobów włókienniczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 362, s. 95-98.
4
Cybula S., (1989), O istocie kategorii wartości użytkowej w towaroznawstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 283, s. 5-12.
5
Cybula S., (1989), Sylwetki towaroznawców, "Towaroznawstwo : problemy jakości", s. 160-161.
6
Cybula S., Turowska I., (1989), Zależność izolacyjności cieplnej tkaniny wełnianej od niektórych parametrów jej budowy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 282, s. 5-14.
7
Cybula S., (1986), Wyroby włókiennicze. [W:] Nalepa W. (red.), Artykuły przemysłowe, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 281-358.
8
Targosz-Wrona E., (1985), Wpływ parametrów struktury przestrzennej tkanin na wybrane własności użytkowe, Prom. Cybula S., Kraków : , 215 k.
9
Jędryka T., Cybula S., (1984), Metody sensoryczne w ocenie tkanin odzieżowych. [W:] Procesy kształtowania jakości i produkcji : komunikaty : I Sesja Naukowa 15-16 listopad 1984 rok, Warszawa : [s.n.], s. 99.
10
Cybula S., (1984), Pozorne antynomie wartości użytkowej i jakości wyrobu. [W:] Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984, Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, s. 58.
11
Cybula S., (1983), Teoretyczne uwarunkowania towaroznawczej interpretacji jakości wyrobu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa", nr 166, s. 15-22.
12
Cybula S., (1983), Zarys towaroznawstwa włókienniczego, Kraków : Akad. Ekonomiczna, 230, [2] s.
13
Grząka A., (1981), Pomiar i ocena odporności tkanin odzieżowych na ścieranie przy zastosowaniu prototypowego urządzenia GMSF-76, Prom. Cybula S., Kraków : , 158 k.
14
Cybula S., Wędrychowicz A., (1981), Wpływ grubości na izolacyjność cieplną tkanin i ich wielowarstwowych zespołów, "Przegląd Włókienniczy", R. 35, nr 3, s. 163-167.
15
Cybula S., Gajewski A., Wędrychowicz A., Wędrychowicz T., (1981), Próba określenia własności elektrostatycznych tkanin przez pomiar natężenia pola elektrostatycznego oraz czasu półzaniku ładunku, "Przegląd Włókienniczy", R. 35, nr 2, s. 101-103.
16
Gajewski A., Wałaszek B., Cybula S., (1980), Ocena własności elektrostatycznych wybranych tkanin w warunkach otoczenia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 128, s. 105-112.
17
Cybula S., Wędrychowicz A., (1980), Wpływ grubości tkanin i ich zespołów jednorodnych na izolacyjność cieplną, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 128, s. 77-99.
18
Cybula S., Gajewski A., Wędrychowicz T., Wędrychowicz A., (1980), Próba określenia własności elektrostatycznych tkanin przez pomiar ich oporności elektrycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 128, s. 113-130.
19
Cybula S., Kozłowski T., (1979), Zmiany własności użytkowych tkanin odzieżowych w warunkach eksploatacji, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 40, s. 311-313.
20
Wędrychowicz A., Cybula S., (1979), Komfort cieplny a własności fizjologiczne odzieży, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 40, s. 316-319.
21
Sikora-Cybula K., Cybula S., (1979), Wpływ struktury warstwowej zespołów odzieżowych na własności fizjologiczne, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 40, s. 314-315.
22
Feczko J., Cybula S., Grząka A., Szlachta J., (1977), Analiza pomiaru trwałości tkanin ubraniowych, "Przegląd Włókienniczy", R. 31, nr 2, s. 66-68.
23
Cybula S., (1976), Funkcje odzieży, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 81, s. 179-181.
24
Feczko J., (1975), Zmiany cech tkanin wełnianych pod wpływem ścierania w warunkach laboratoryjnych, Prom. Cybula S., Kraków : , 120 k.
25
Burkat J., Cybula S., Pawełek J., (1975), Zastosowanie metody polarograficznej w badaniach uszkodzeń wełny, "Przegląd Włókienniczy", R. 29, nr 10, s. 477-479.
26
Kozłowski T., (1974), Struktura wskaźników wartości użytkowej wyrobów włókienniczych w świetle potrzeb konsumentów, Prom. Cybula S., Kraków : , 179 k.
27
Cybula S., Kierkorowicz E., (1973), Kryteria oceny przydatności nici syntetycznych do szycia spodów w krajowym przemyśle obuwniczym, "Przegląd Skórzany", R. 28, nr 5 (323), s. 20-21.
28
Cybula S., Kierkorowicz E., (1972), Kryteria oceny przydatności nici syntetycznych do szycia spodów w krajowym przemyśle obuwniczym, "Przegląd Skórzany", R. 27, nr 5 (311), s. 21-22.
29
Cybula S., Kierkorowicz E., (1970), Własności krajowych nici syntetycznych przeznaczonych do szycia spodów obuwia, "Przegląd Skórzany", R. 25, nr 9 (291), s. 298-300.
30
Cybula S., Kuncewicz L., Sikora-Cybulowa K., (1968), Towary włókiennicze. [W:] Mysona M. (red.), Towaroznawstwo artykułów przemysłowych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 653-780.
31
Cybula S., (1968), Towary papiernicze. [W:] Mysona M. (red.), Towaroznawstwo artykułów przemysłowych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 631-652.
32
Cybula S., (1964), O izlolacyjności cieplnej tkanin wełnianych w zależności od ich budowy, "Przegląd Włókienniczy", R. 18, nr 1, s. 18-21.
33
Duda I., Cybula S., (1964), Sztuczne futra, "Przegląd Skórzany", R. 19, nr 7, s. 164-168, 169.
34
Cybula S., (1961), Metody określania izolacyjności cieplnej tkanin, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 18, s. [65]-82.
35
Cybula S., (1960), Izolacyjność cieplna tkanin wełnianych jako kryterium oceny ich wartości użytkowych, Prom. Iwiński J., Łódź-Kraków : , 154 k.
1
@inbook{UEK:2168363530,
author = "Sławomir Cybula and Jacek Kaniewski",
title = "Numeracja przędzy",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "109",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
2
@inbook{UEK:2168363528,
author = "Sławomir Cybula and Jacek Kaniewski",
title = "Numeracja przędzy",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "109",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
3
@article{UEK:2168247532,
author = "Andrzej Grząka and Sławomir Cybula",
title = "Nowe urządzenie do określania przydatności użytkowej płaskich wyrobów włókienniczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "362",
pages = "95-98",
year = "1991",
}
4
@article{UEK:2168264372,
author = "Sławomir Cybula",
title = "O istocie kategorii wartości użytkowej w towaroznawstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "283",
pages = "5-12",
year = "1989",
}
5
@article{UEK:2168347594,
author = "Sławomir Cybula",
title = "Sylwetki towaroznawców",
journal = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
pages = "160-161",
year = "1989",
}
6
@article{UEK:2168264360,
author = "Sławomir Cybula and Iwona Turowska",
title = "Zależność izolacyjności cieplnej tkaniny wełnianej od niektórych parametrów jej budowy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "282",
pages = "5-14",
year = "1989",
}
7
@inbook{UEK:2168340013,
author = "Sławomir Cybula",
title = "Wyroby włókiennicze",
booktitle = "Artykuły przemysłowe",
pages = "281-358",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1986",
issn = "",
isbn = "83-208-0491-4",
}
8
@unpublished{UEK:2168309937,
author = "Elżbieta Targosz-Wrona",
title = "Wpływ parametrów struktury przestrzennej tkanin na wybrane własności użytkowe",
adress = "Kraków",
year = "1985",
}
9
@misc{UEK:2168347496,
author = "Tadeusz Jędryka and Sławomir Cybula",
title = "Metody sensoryczne w ocenie tkanin odzieżowych",
booktitle = "Procesy kształtowania jakości i produkcji : komunikaty : I Sesja Naukowa 15-16 listopad 1984 rok",
pages = "99",
adress = "Warszawa",
publisher = "s.n.",
year = "1984",
}
10
@misc{UEK:2168348410,
author = "Sławomir Cybula",
title = "Pozorne antynomie wartości użytkowej i jakości wyrobu",
booktitle = "Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984",
pages = "58",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu",
year = "1984",
}
11
@article{UEK:2168280045,
author = "Sławomir Cybula",
title = "Teoretyczne uwarunkowania towaroznawczej interpretacji jakości wyrobu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "166",
pages = "15-22",
year = "1983",
}
12
@book{UEK:2168335393,
author = "Sławomir Cybula",
title = "Zarys towaroznawstwa włókienniczego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1983",
url = {},
}
13
@unpublished{UEK:2168313233,
author = "Andrzej Grząka",
title = "Pomiar i ocena odporności tkanin odzieżowych na ścieranie przy zastosowaniu prototypowego urządzenia GMSF-76",
adress = "Kraków",
year = "1981",
}
14
@article{UEK:2168325819,
author = "Sławomir Cybula and Andrzej Wędrychowicz",
title = "Wpływ grubości na izolacyjność cieplną tkanin i ich wielowarstwowych zespołów",
journal = "Przegląd Włókienniczy",
number = "R. 35, 3",
pages = "163-167",
year = "1981",
}
15
@article{UEK:2168325817,
author = "Sławomir Cybula and Andrzej Gajewski and Andrzej Wędrychowicz and Teresa Wędrychowicz",
title = "Próba określenia własności elektrostatycznych tkanin przez pomiar natężenia pola elektrostatycznego oraz czasu półzaniku ładunku",
journal = "Przegląd Włókienniczy",
number = "R. 35, 2",
pages = "101-103",
year = "1981",
}
16
@article{UEK:2168233036,
author = "Andrzej Gajewski and Bronisław Wałaszek and Sławomir Cybula",
title = "Ocena własności elektrostatycznych wybranych tkanin w warunkach otoczenia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "128",
pages = "105-112",
year = "1980",
}
17
@article{UEK:2168233034,
author = "Sławomir Cybula and Andrzej Wędrychowicz",
title = "Wpływ grubości tkanin i ich zespołów jednorodnych na izolacyjność cieplną",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "128",
pages = "77-99",
year = "1980",
}
18
@article{UEK:2168233038,
author = "Sławomir Cybula and Andrzej Gajewski and Teresa Wędrychowicz and Andrzej Wędrychowicz",
title = "Próba określenia własności elektrostatycznych tkanin przez pomiar ich oporności elektrycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "128",
pages = "113-130",
year = "1980",
}
19
@article{UEK:2168359214,
author = "Sławomir Cybula and Tomasz Kozłowski",
title = "Zmiany własności użytkowych tkanin odzieżowych w warunkach eksploatacji",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 40",
pages = "311-313",
year = "1979",
}
20
@article{UEK:2168359218,
author = "Andrzej Wędrychowicz and Sławomir Cybula",
title = "Komfort cieplny a własności fizjologiczne odzieży",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 40",
pages = "316-319",
year = "1979",
}
21
@article{UEK:2168359216,
author = "Krystyna Sikora-Cybula and Sławomir Cybula",
title = "Wpływ struktury warstwowej zespołów odzieżowych na własności fizjologiczne",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 40",
pages = "314-315",
year = "1979",
}
22
@article{UEK:2168350952,
author = "Janusz Feczko and Sławomir Cybula and Andrzej Grząka and Janusz Szlachta",
title = "Analiza pomiaru trwałości tkanin ubraniowych",
journal = "Przegląd Włókienniczy",
number = "R. 31, 2 ",
pages = "66-68",
year = "1977",
}
23
@article{UEK:2168250794,
author = "Sławomir Cybula",
title = "Funkcje odzieży",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "81",
pages = "179-181",
year = "1976",
}
24
@unpublished{UEK:2168305485,
author = "Janusz S. Feczko",
title = "Zmiany cech tkanin wełnianych pod wpływem ścierania w warunkach laboratoryjnych",
adress = "Kraków",
year = "1975",
}
25
@article{UEK:2168350198,
author = "Jerzy Burkat and Sławomir Cybula and Janusz Pawełek",
title = "Zastosowanie metody polarograficznej w badaniach uszkodzeń wełny",
journal = "Przegląd Włókienniczy",
number = "R. 29, 10",
pages = "477-479",
year = "1975",
}
26
@unpublished{UEK:2168305491,
author = "Tomasz Kozłowski",
title = "Struktura wskaźników wartości użytkowej wyrobów włókienniczych w świetle potrzeb konsumentów",
adress = "Kraków",
year = "1974",
}
27
@article{UEK:2168259272,
author = "Sławomir Cybula and Erna Kierkorowicz",
title = "Kryteria oceny przydatności nici syntetycznych do szycia spodów w krajowym przemyśle obuwniczym",
journal = "Przegląd Skórzany",
number = "R. 28, 5 (323)",
pages = "20-21",
year = "1973",
}
28
@article{UEK:2168332919,
author = "Sławomir Cybula and Erna Kierkorowicz",
title = "Kryteria oceny przydatności nici syntetycznych do szycia spodów w krajowym przemyśle obuwniczym",
journal = "Przegląd Skórzany",
number = "R. 27, 5 (311)",
pages = "21-22",
year = "1972",
}
29
@article{UEK:2168332923,
author = "Sławomir Cybula and Erna Kierkorowicz",
title = "Własności krajowych nici syntetycznych przeznaczonych do szycia spodów obuwia",
journal = "Przegląd Skórzany",
number = "R. 25, 9 (291)",
pages = "298-300",
year = "1970",
}
30
@inbook{UEK:2168336163,
author = "Sławomir Cybula and Leszek Kuncewicz and Krystyna Sikora-Cybulowa",
title = "Towary włókiennicze",
booktitle = "Towaroznawstwo artykułów przemysłowych",
pages = "653-780",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1968",
}
31
@inbook{UEK:2168336161,
author = "Sławomir Cybula",
title = "Towary papiernicze",
booktitle = "Towaroznawstwo artykułów przemysłowych",
pages = "631-652",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1968",
}
32
@article{UEK:2168349968,
author = "Sławomir Cybula",
title = "O izlolacyjności cieplnej tkanin wełnianych w zależności od ich budowy",
journal = "Przegląd Włókienniczy",
number = "R. 18, 1",
pages = "18-21",
year = "1964",
}
33
@article{UEK:2168332711,
author = "Ignacy Duda and Sławomir Cybula",
title = "Sztuczne futra",
journal = "Przegląd Skórzany",
number = "R. 19, 7",
pages = "164-168, 169",
year = "1964",
}
34
@article{UEK:2168266958,
author = "Sławomir Cybula",
title = "Metody określania izolacyjności cieplnej tkanin",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "18",
pages = "[65]-82",
year = "1961",
}
35
@unpublished{UEK:2168304403,
author = "Sławomir Cybula",
title = "Izolacyjność cieplna tkanin wełnianych jako kryterium oceny ich wartości użytkowych",
adress = "Łódź-Kraków",
year = "1960",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID