Publications of the selected author
1

Author:
Conference:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Title:
Microeconomic Determinants of the Financing Structure of Manufacturing Enterprises in Selected European Union Countries
Source:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 7756-7770. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
Research program:
The research was founded by the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-0-9998551-7-1
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168360032
chapter in conference materials
2

Author:
Conference:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Title:
Traditional and Econometric Approach to Assessing the Economic Efficiency of Financial Institutions
Source:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 7861-7871. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
Research program:
The research was founded by the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-0-9998551-7-1
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168360034
chapter in conference materials
3

Author:
Title:
Zarządzanie strukturą finansowania w przedsiębiorstwach budowlanych notowanych na GPW w Warszawie w latach 2012-2020
Source:
Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania / red. Janusz NESTERAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021, s. 135-153 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61597-76-6 ; 978-83-61597-77-3
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358098
chapter in monograph
See main document
4

Author:
Title:
Mikroekonomiczne determinanty struktury finansowania przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej = Microeconomic Determinants of Enterprise Financing Structure on the Example of Selected Countries of the European Union
Source:
Zarządzanie finansami : rynki kapitałowe i wycena przedsiębiorstw / red. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2019, s. 189-201. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Czas na Pieniądz)
ISBN:
978-83-7972-349-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342581
chapter in monograph
5

Author:
Title:
Struktury finansowania przedsiębiorstw w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej = Companies' Financing Structures - Poland Versus Selected European Union Countries
Publisher address:
Kraków: Agencja Wydawniczo-Poligraficzna "ART-TEKST", 2019
Physical description:
444 s.: il.; 25 cm
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-7783-181-6
SEC Rating:
120.00 pkt
Nr:
2168341799
monograph
6

Author:
Title:
Struktura finansowania a wielkość przedsiębiorstw sektora produkcyjnego w Polsce w latach 2011-2016 = Financing Structure Versus the Size of the Companies of the Manufacturing Sector in Poland in the Years 2011-2016
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 2 (92) (2018) , s. 23-35. - Tytuł numeru: Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168330331
article
7

Author:
Title:
Szacowanie efektywności ekonomicznej na przykładzie oddziałów banku = Evaluation of the Economic Effectiveness on the Example of Branches of the Bank
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 5 (89) cz. 1 (2017) , s. 11-30. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i gospodarka - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323497
article
8

Author:
Title:
Struktura kapitałowa przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie : analiza sektorowa = The Capital Structure of the Companies Listed at the Warsaw Stock Exchange : Sector Analysis
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 484 (2017) , s. 21-39. - Tytuł numeru: Kapitały w jednostkach gospodarczych - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168319815
article
9

Author:
Title:
Rozmiary działalności a struktura kapitałowo-majątkowa i rentowność przedsiębiorstw budowlanych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie = The Size of Business Versus the Structure of Capital and Assets and Profitability of Construction Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (79) (2016) , s. 27-40. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168310401
article
10

Author:
Title:
Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstw WIG20 = Shareholders' Equity as a Basis For Safeguarding The Security Of Companies' Activities as Exemplified By Entities From the WIG20 (Warsaw Stock Exchange Index)
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 67 (2014) , s. 117-136. - Tytuł numeru: Narzędzia zarządzania finansami - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 804)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293963
article
11

Author:
Title:
Podstawy prawno-kapitałowe tworzenia oraz organizacja działalności banków w Polsce = The Legal and Capital Basis of the Establishment and Organization of Banking Activities in Poland
Source:
Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw / red. Małgorzata KOWALIK, Agata Sierpińska-Sawicz - Warszawa: Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2014, s. 489-507. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62855-27-8
Nr:
2168283281
chapter in monograph
See main document
12

Author:
Title:
Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstw WIG20 = Shareholders' Equity as a Basis For Safeguarding The Security Of Companies' Activities as Exemplified By Entities From the WIG20 (Warsaw Stock Exchange Index)
Source:
Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną / [kierownik tematu: Dariusz WĘDZKI], s. [27]-[37]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1492/Magazyn
Nr:
2168303155
chapter in unpublished scientific work
See main document
13

Author:
Title:
Measurement of Banks' Economic Efficiency under Conditions of Imperfect Competition
Source:
Economic Horizons = Ekonomski horizonti. - 15 (1) (2013) , s. 3-15. - [odczyt: 04.10.2013] - Bibliogr.
Nr:
2168261716
article
14

Title:
Čelovečeskij kapital v èkonomičeskoj perspektive
Publisher address:
Kiev: Kondor-Izdatel'stvo, 2012
Physical description:
238, [1] s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-966-351-370-6
Nr:
2168329189
monograph
15

Author:
Jacek Barburski , Tomasz Kutrzeba
Title:
Business Valuation by Means of the Free Cash Flow Method = Ocìnka bìznesu zasobami metodu vìlʹnih grošovih potokìv
Source:
Problemi teorìï ta metodologìï buhgalters'kogo oblìku, kontrolû ì analìzu = Problems of Theory and Methodology of Accounting, Control and Analysis. - vip. 3(24) (2012) , s. 35-50. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168334245
article
16

Author:
Conference:
II Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Oblìk ìntelektual'nogo kapìtalu: poglâdi u majbutnê", Charków, Ukraina, od 2012-04-26 do 2012-04-27
Title:
Ponâtie i rol' intellektual'novo kapitala v processe formirovaniâ zarabotnoj platy
Source:
Oblìk ìntelektual'nogo kapìtalu : poglâdi u majbutnê : zbìrnik naukovih prac'. Častina 1 / red. M.Ì. Bondarenko - Harkìv: Harkìvs'kij ìnstitut bìznesu ì menedžmentu, 2012, s. 27-31 - Bibliogr.
ISBN:
978-966-7641-45-0
Nr:
2168296499
chapter in conference materials
17

Author:
Title:
Alternatywna koncepcja pomiaru efektywności zysków jako kryterium oceny działalności banków = The Concept of Profit Efficiency Measurement in the Imperfect Competitive Conditions of Banks
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 51 (2012) , s. 267-280. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 690)
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168229496
article
18

Author:
Title:
Wolne przepływy pieniężne jako podstawa wyceny przedsiębiorstwa
Source:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, s. 199-220. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1107/[5]/Magazyn
Nr:
2168276777
chapter in unpublished scientific work
See main document
19

Author:
Title:
Rola czynnika ludzkiego w rozwoju sektora bankowego w Polsce = The Role of Human Factor in the Development of Banking Sector in Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 252 (2012) , s. 11-25. - Tytuł numeru: Instrumenty zarządzania kosztami i dokonaniami - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168259520
article
20

Author:
Title:
Rola kapitału ludzkiego w rozwoju działalności polskiego sektora bankowego
Source:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI, s. 4-18 - Bibliogr.
Signature:
NP-1107/[4]/Magazyn
Nr:
2168270818
chapter in unpublished scientific work
See main document
21

Author:
Title:
Rachunkowość leasingu w świetle polskich uregulowań prawnych oraz Międzynarodowych standardów rachunkowości = Lease Accounting in Light of Polish Regulations and International Accounting Standards
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 861 (2011) , s. 97-114. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227508
article
22

Title:
Produktywność pracy jako narzędzie sterowania ekonomicznego
Source:
Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 82-112
ISBN:
978-83-7252-552-9
Nr:
2168306563
chapter in monograph
See main document
23

Title:
Turystyczno-pielgrzymkowy wyjazd do Hiszpanii i Portugalii
Source:
Kurier UEK. - nr 6 (45) (2011) , s. 64-65
Fotograf:
Access mode:
Nr:
2168275407
unreviewed article
24

Title:
Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jako ośrodek krakowskiej szkoły rachunkowości = The Department of Accounting at the Cracow University of Economics as the Seat of the "Cracow School of Accounting"
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 861 (2011) , s. 157-169. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227518
article
25

Author:
Title:
Produktywność pracy jako determinanta poziomu wynagrodzeń
Source:
Zbìrnik naukovyh prac' čerkas'kogo deržavnogo tehnologìčnogo unìversitetu. - vipusk 27 (2011) , s. 189-198. - Rez., summ. - Bibliogr.
Series:
(Ekonomìčnì nauki)
Nr:
2168221696
article
26

Author:
Title:
System rachunkowości jako baza informacyjna analizy produktywności pracy = The Accounting System as the Basis of Information in the Analysis of Labour Productivity
Source:
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1 / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 42-53. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 14)
ISBN:
978-83-7252-495-9
Nr:
2165277234
chapter in monograph
See main document
27

Author:
Jacek Barburski , N. Ostapûk
Title:
Premial'ny voznagraždeniâ kak funkciâ proizvoditel'nosti truda
Source:
Teoriâ izmereniâ kapitala i pribyli : monografiâ / red. F. Butynec, M. DOBIJA - Krakov: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 148-163
ISBN:
978-83-929699-4-5
Nr:
2165102560
chapter in monograph
See main document
28

Author:
Title:
Produktywność pracy jako podstawa wzrostu ekonomicznego
Source:
Rozwój teorii rachunkowości. T. 1, Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej / kierownik zespołu: Mieczysław DOBIJA, s. [75]-[98]
Signature:
NP-1107/1/Magazyn
Nr:
2168280587
chapter in unpublished scientific work
See main document
29

Author:
Title:
Nieruchomości inwestycyjne w ujęciu MSR i MSSF = Investment Real Estate According to International Acouning Standards and International Financial Reporting Standards
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 829 (2010) , s. 121-137. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53111
article
30

Author:
Title:
Wzrost wartości jako kryterium oceny działalności przedsiębiorstw = Rise in Value as an Evaluation Criterion of Company Activities
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 11, z. 10 (2010) , s. 1-13. - Tytuł numeru: Efektywność - wymiary, uwarunkowania, wyzwania - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168346252
article
31

Author:
Title:
Wynagrodzenia premiowe jako funkcja produktywności pracy
Source:
Teoria pomiaru kapitału i zysku / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 101-117
ISBN:
978-83-7252-500-0
Nr:
2165759280
chapter in monograph
See main document
32

Author:
Title:
Kryzys finansowy a efektywność działalności sektora bankowego w Polsce = The Financial Crisis Versus Efficiency of the Banking Sector Activities in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 26 (2010) , s. 11-26. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : analiza finansowa i zarządzanie ryzykiem - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 587)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285265
article
33

Author:
Title:
Ekonometryczny pomiar efektywności ekonomicznej instytucji finansowych : stochastyczny model graniczny kosztów = Econometric Measurement of Financial Institutions' Economic Efficiency : Stochastic Cost Frontier Model
Source:
Bank i Kredyt. - nr 1 (2010) , s. 31-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
50935
article
34

Author:
Title:
Współczesne koncepcje modelowania struktury kapitału = Modern Concepts of Capital Structure Modelling
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 16 (2009) , s. 447-460. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : aktualne wyzwania teorii i praktyki - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 533)
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168285275
article
35

Author:
Title:
Wynagrodzenia premiowe jako funkcja produktywności pracy
Source:
Teoria pomiaru kapitału i zysku. T. 1 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA, s. 102-116
Signature:
NP-1290/1/Magazyn
Nr:
2168233182
chapter in unpublished scientific work
See main document
36

Author:
Title:
Rola postępowania naprawczego w zachowaniu zasady kontynuacji działania = Role of Recovery Proceedings in Maintaining the Principle of Continuity of Operation
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 17-26. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
Nr:
2163826348
chapter in monograph
See main document
37

Author:
L. V. Napadovs'ka , N. M. Golovaj , Wojciech Kozioł , Jacek Barburski
Title:
Osoblivostì oblìku lûds'kogo ta ìtelektual'nogo kapìtalu
Source:
Teorìâ buhgalters'kogo oblìku : monografìâ / red. L.V. Napadovs'koï - Kiïv: Kiïvs'kij nacìonal'nij torgovel'no-ekonomìčnij unìversitet, 2008, s. 333-408. - Autorzy tworzyli bądź współtworzyli poszczególne podrozdziały - Bibliogr.
ISBN:
966-929-356-0
Nr:
2166718142
chapter in monograph
38

Author:
Title:
The Role of Human Capital in Developing Commercial Bank Activities
Source:
General Accounting Theory : Evolution and Design for Efficiency / red. Ireneusz GÓROWSKI - Warsaw: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008, s. 325-337. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Koźmiński Entrepreneurship and Management)
ISBN:
978-83-60807-94-1 ; 978-83-89437-83-9
Nr:
2165622631
chapter in monograph
See main document
39

Author:
Title:
Mierniki oceny efektywności ekonomicznej w oparciu o nieparametryczną funkcję produkcji = Measures of Economic Efficiency Based on Non-Parametric Production Function
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 13 (2008) , s. 105-117. - Tytuł numeru: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
50526
article
40

Author:
Title:
Stochastyczny model graniczny przychodów w pomiarze efektywności ekonomicznej banków = Stochastic Reyenue Frontier Model as a Way of Measuring Economic Efficiency in Banks
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 14 (2008) , s. 11-25. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 520)
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168287661
article
41

Author:
Title:
Leasing w świetle polskich uregulowań prawnych oraz MSR
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA, s. 63-85 - Bibliogr.
Signature:
NP-1253/[1]/Magazyn
Nr:
2168278199
chapter in unpublished scientific work
See main document
42

Author:
Conference:
VIII Międzynarodowa Konferencja "Zarządzanie Finansami - Zarządzanie Ryzykiem i Kreowanie Wartości", Międzyzdroje, Polska, od 2007-04-18 do 2007-04-20
Title:
Struktura finansowania i jej wpływ na ekonomiczną efektywność działalności przedsiębiorstw = The Financing Structure and it Influence on Economic Efficiency of Companies Activity
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - nr 50, t. 2 (2007) , s. 9-21. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. T. 2 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 455)
Nr:
51186
article
43

Author:
Title:
Nieruchomości inwestycyjne w ujęciu MSR i MSSF
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, s. 39-57 - Bibliogr.
Signature:
NP-1193/Magazyn
Nr:
2168272704
chapter in unpublished scientific work
See main document
44

Title:
Produktywność pracy w aspekcie makro- i mikroekonomicznym = Productivity of Labour in Macro- and Microeconomic Aspects
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1183 (2007) , s. 25-37. - Tytuł numeru: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2166409255
article
45

Author:
Title:
Rachunkowość jako system pomiaru wartości = Accounting as System of Value Measurement
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 735 (2007) , s. 51-55. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51056
article
46

Author:
Title:
Struktura finansowania i jej wpływ na ekonomiczną efektywność działalności przedsiębiorstw
Source:
Węzłowe problemy teorii rachunkowości / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA, s. 189-205 - Bibliogr.
Signature:
NP-1139/Magazyn
Nr:
2168286629
chapter in unpublished scientific work
See main document
47

Author:
Title:
Rola sprawozdawczości finansowej w zachowaniu bezpieczeństwa działalności banków
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005, s. 19-29. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-922067-2-X
Nr:
2165017470
chapter in monograph
See main document
48

Author:
Title:
Model wzrostu gospodarki z uwzględnieniem kapitału intelektualnego = Growth Model with Human Capital
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 6 (2005) , s. 113-125. - Tytuł numeru: Kapitał ludzki i intelektualny, cz. 1 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2166562666
article
49

Author:
Title:
Analityczna funkcja produkcji : aspekty teoretyczne i aplikacyjne = Analytical Function of Production : Theoretical and Applicational Aspects
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1080 (2005) , s. 13-21. - Tytuł numeru: Rachunkowość zarządcza i controlling a strategie przedsiębiorstw i instytucji - Bibliogr.
Nr:
2168219510
article
50

Author:
Title:
Shaping Optimum Structure of Assets and Liabilities of Commercial Banks
Source:
General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference / red. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin - Cracow: [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej]; Cracow University of Economics, 2005, s. 401-417. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-918932-6-X
Nr:
2166557544
chapter in conference materials
See main document
51

Author:
Title:
Rola postępowania naprawczego w zachowaniu zasady kontynuacji działania
Source:
Koncepcja "wiernego obrazu" w rachunkowości, kontrowersje i dylematy / kierownik tematu: Dariusz WĘDZKI, s. 23-33 - Bibliogr.
Signature:
NP-1080/Magazyn
Nr:
2168284319
chapter in unpublished scientific work
See main document
52

Author:
Title:
Efektywność gospodarowania instytucji finansowych w świetle mikroekonomicznej teorii firm = Management Effectiveness of Financial Institutions in the Light of the Microeconomic Theory of Companies
Source:
Bank i Kredyt. - nr 2 (2005) , s. 58-71. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52325
article
53

Author:
Title:
Pomiar ekonomicznej efektywności banków - podejście tradycyjne i ekonometryczne
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, s. 63-70 - Bibliogr.
Signature:
NP-788/4/Magazyn
Nr:
2168273596
chapter in unpublished scientific work
See main document
54

Author:
Title:
Porównanie tradycyjnych i ekonometrycznych metod oceny efektywności ekonomicznej banków i ich oddziałów
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
296 k.; 30 cm + Autoreferat: 20 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/897
Nr:
2168314063
doctoral dissertation
55

Author:
Title:
Realizacja zadań własnych gminy Kraków w zakresie budownictwa mieszkaniowego w latach 1999-2000 = Housing Construction in the Mandatory Housing Policy of the Kraków Gmina, 1999-2000
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 614 (2003) , s. 135-147. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168221012
article
56

Author:
Title:
Ocena działalności budownictwa w latach 1998-1999 = An Assessment of Construction Activity in the Years 1998-1999
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 582 (2002) , s. 83-92. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168225682
article
57

Author:
Title:
Wyniki działalności budownictwa na tle wzrostu gospodarczego w latach 1992-1997 = The Results of Construction Activity Against the Background of Economic Growth in the Years 1992-1997
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 563 (2001) , s. 87-103. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168235870
article
58

Author:
Title:
Oddziaływanie norm prawnych na kształtowanie aktywów i pasywów banku = Effects of Legal Rules on Assets and Liabilities of a Bank
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 532 (1999) , s. 47-60. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245108
article
59

Author:
Title:
Analiza przekształceń strukturalno-własnościowych w budownictwie w latach 1990-1995
Source:
Problemy inwestowania i rynku nieruchomości : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Leszka Kałkowskiego / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKIEGO] - Kraków: Wydaw. AE, 1998, s. 117-132 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-58-5
Nr:
2168240680
chapter in monograph
See main document
60

Author:
Piotr Hill , Ewa Blaschke , Jacek Barburski
Title:
Ocena stanu i możliwości finansowania rozwoju majątku produkcyjnego w budownictwie = Evaluation of the State of Productive Fixed Capital in Building Industry and Possibilities of Financing Its Growth
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 390 (1992) , s. 13-23. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168343151
article
Unpublished documents:
1

Title:
Doskonalenie systemu zarządzania zasobami mieszkaniowymi w Polsce
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
165 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
NR/KENIPI/80/1/2001/S
Signature:
NP-732/Magazyn
Nr:
2168266044
unpublished scientific work
2

Title:
Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
175 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
59/KENiPI/2/98/SU
Signature:
NP-556/Magazyn
Nr:
2168226851
unpublished scientific work
3

Title:
Badania nad doskonaleniem instrumentów polityki w dziedzinie gospodarowania mieniem komunalnym w miastach
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
108 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-197/Magazyn
Nr:
2168266294
unpublished scientific work
1
Microeconomic Determinants of the Financing Structure of Manufacturing Enterprises in Selected European Union Countries / Jacek BARBURSKI // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 7756-7770. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/microeconomic-determinants-of-the-financing-structure-of-manufacturing-enterprises-in-selected-european-union-countries/Wstęp:
2
Traditional and Econometric Approach to Assessing the Economic Efficiency of Financial Institutions / Jacek BARBURSKI // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 7861-7871. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/traditional-and-econometric-approach-to-assessing-the-economic-efficiency-of-financial-institutions/Wstęp:
3
Zarządzanie strukturą finansowania w przedsiębiorstwach budowlanych notowanych na GPW w Warszawie w latach 2012-2020 / Jacek BARBURSKI // W: Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania / red. nauk. Janusz NESTERAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021. - S. 135-153. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-76-6 ; 978-83-61597-77-3. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/03-CMQ2021-M3-PL-KES-PDF_ISBN-978-83-61597-77-3_v2.pdf
4
Mikroekonomiczne determinanty struktury finansowania przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej = Microeconomic Determinants of Enterprise Financing Structure on the Example of Selected Countries of the European Union / Jacek BARBURSKI // W: Zarządzanie finansami : rynki kapitałowe i wycena przedsiębiorstw / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2019. - (Czas na Pieniądz). - S. 189-201. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7972-349-2
5
Struktury finansowania przedsiębiorstw w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej = Companies' Financing Structures - Poland Versus Selected European Union Countries / Jacek BARBURSKI. - Kraków: Agencja Wydawniczo-Poligraficzna "ART-TEKST", 2019. - 444 s. : il. ; 25 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7783-181-6
6
Struktura finansowania a wielkość przedsiębiorstw sektora produkcyjnego w Polsce w latach 2011-2016 = Financing Structure Versus the Size of the Companies of the Manufacturing Sector in Poland in the Years 2011-2016 / Jacek BARBURSKI // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 2 (92) (2018), s. 23-35. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/12742.pdf. - ISSN 2450-7741
7
Szacowanie efektywności ekonomicznej na przykładzie oddziałów banku = Evaluation of the Economic Effectiveness on the Example of Branches of the Bank / Jacek BARBURSKI // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 5 (89) cz. 1 (2017), s. 11-30. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i gospodarka. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/11077.pdf. - ISSN 2450-7741
8
Struktura kapitałowa przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie : analiza sektorowa = The Capital Structure of the Companies Listed at the Warsaw Stock Exchange : Sector Analysis / Jacek BARBURSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 484 (2017), s. 21-39. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Kapitały w jednostkach gospodarczych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/42683. - ISSN 1899-3192
9
Rozmiary działalności a struktura kapitałowo-majątkowa i rentowność przedsiębiorstw budowlanych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie = The Size of Business Versus the Structure of Capital and Assets and Profitability of Construction Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange / Jacek BARBURSKI // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (79) (2016), s. 27-40. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/79-2016/FRFU-79-27.pdf. - ISSN 2450-7741
10
Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstw WIG20 = Shareholders' Equity as a Basis For Safeguarding The Security Of Companies' Activities as Exemplified By Entities From the WIG20 (Warsaw Stock Exchange Index) / Jacek BARBURSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 804). - nr 67 (2014), s. 117-136. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Narzędzia zarządzania finansami. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/67-2014/FRFU-67-117.pdf. - ISSN 1733-2842
11
Podstawy prawno-kapitałowe tworzenia oraz organizacja działalności banków w Polsce = The Legal and Capital Basis of the Establishment and Organization of Banking Activities in Poland / Jacek BARBURSKI // W: Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw / red. nauk. Małgorzata KOWALIK, Agata Sierpińska-Sawicz. - Warszawa: Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2014. - S. 489-507. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62855-27-8
12
Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstw WIG20 = Shareholders' Equity as a Basis For Safeguarding The Security Of Companies' Activities as Exemplified By Entities From the WIG20 (Warsaw Stock Exchange Index) / Jacek BARBURSKI // W: Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną / [kierownik tematu: Dariusz WĘDZKI]. - ([2014]), s. [27]-[37]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
13
Measurement of Banks' Economic Efficiency under Conditions of Imperfect Competition / Jacek BARBURSKI // Economic Horizons = Ekonomski horizonti. - 15 (1) (2013), s. 3-15. - Summ.. - [odczyt: 04.10.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.horizonti.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/Casopis/2013_1/EN/Jacek_Barburski_EN.pdf. - ISSN 1450-863X
14
Čelovečeskij kapital v èkonomičeskoj perspektive / Mečislav DOBIÂ, Âcek BARBURSKI, Ireneuš GUROVSKI, Vojčeh KOŽЁV, Bartoš KURÈK, Ûrij RENKAS. - Kiev: Kondor-Izdatel'stvo, 2012. - 238, [1] s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-966-351-370-6
15
Business Valuation by Means of the Free Cash Flow Method = Ocìnka bìznesu zasobami metodu vìlʹnih grošovih potokìv / Jacek BARBURSKI, Tomasz Kutrzeba // Problemi teorìï ta metodologìï buhgalters'kogo oblìku, kontrolû ì analìzu = Problems of Theory and Methodology of Accounting, Control and Analysis. - vip. 3(24) (2012), s. 35-50. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://pbo.ztu.edu.ua/article/view/36823. - ISSN 1994-1749
16
Ponâtie i rol' intellektual'novo kapitala v processe formirovaniâ zarabotnoj platy / Âcek BARBURSKI // W: Oblìk ìntelektual'nogo kapìtalu : poglâdi u majbutnê : zbìrnik naukovih prac'. Častina 1 / red. M.Ì. Bondarenko. - Harkìv: Harkìvs'kij ìnstitut bìznesu ì menedžmentu, 2012. - S. 27-31. - Bibliogr. - ISBN 978-966-7641-45-0
17
Alternatywna koncepcja pomiaru efektywności zysków jako kryterium oceny działalności banków = The Concept of Profit Efficiency Measurement in the Imperfect Competitive Conditions of Banks / Jacek BARBURSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 690). - nr 51 (2012), s. 267-280. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
18
Wolne przepływy pieniężne jako podstawa wyceny przedsiębiorstwa / Jacek BARBURSKI // W: Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2012), s. 199-220. - Streszcz. - Bibliogr.
19
Rola czynnika ludzkiego w rozwoju sektora bankowego w Polsce = The Role of Human Factor in the Development of Banking Sector in Poland / Jacek BARBURSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 252 (2012), s. 11-25. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Instrumenty zarządzania kosztami i dokonaniami. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
20
Rola kapitału ludzkiego w rozwoju działalności polskiego sektora bankowego / Jacek BARBURSKI // W: Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. - (2011), s. 4-18. - Bibliogr.
21
Rachunkowość leasingu w świetle polskich uregulowań prawnych oraz Międzynarodowych standardów rachunkowości = Lease Accounting in Light of Polish Regulations and International Accounting Standards / Jacek BARBURSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 861 (2011), s. 97-114. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171198421. - ISSN 1898-6447
22
Produktywność pracy jako narzędzie sterowania ekonomicznego / Mieczysław DOBIJA, Jacek BARBURSKI // W: Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 82-112. - ISBN 978-83-7252-552-9
23
Turystyczno-pielgrzymkowy wyjazd do Hiszpanii i Portugalii / Jerzy WRONA, Barbara OSTROWSKA ; fot. Jacek BARBURSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (45) (2011), s. 64-65. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www. - ISSN 1689-7757
24
Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jako ośrodek krakowskiej szkoły rachunkowości = The Department of Accounting at the Cracow University of Economics as the Seat of the "Cracow School of Accounting" / Jerzy KUCHMACZ, Jacek BARBURSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 861 (2011), s. 157-169. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171198429. - ISSN 1898-6447
25
Produktywność pracy jako determinanta poziomu wynagrodzeń / Jacek BARBURSKI // Zbìrnik naukovyh prac' čerkas'kogo deržavnogo tehnologìčnogo unìversitetu. - (Ekonomìčnì nauki). - vipusk 27 (2011), s. 189-198. - Rez., summ. - Bibliogr.
26
System rachunkowości jako baza informacyjna analizy produktywności pracy = The Accounting System as the Basis of Information in the Analysis of Labour Productivity / Jacek BARBURSKI // W: Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1 / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 14). - S. 42-53. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-495-9
27
Premial'ny voznagraždeniâ kak funkciâ proizvoditel'nosti truda / Â. BARBURSKI, N. Ostapûk // W: Teoriâ izmereniâ kapitala i pribyli : monografiâ / red. F. Butynec, M. DOBIJA. - Krakov: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 148-163. - ISBN 978-83-929699-4-5
28
Produktywność pracy jako podstawa wzrostu ekonomicznego / Jacek BARBURSKI // W: Rozwój teorii rachunkowości. T. 1, Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej / kierownik zespołu: Mieczysław DOBIJA. - (2010), s. [75]-[98]
29
Nieruchomości inwestycyjne w ujęciu MSR i MSSF = Investment Real Estate According to International Acouning Standards and International Financial Reporting Standards / Jacek BARBURSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 829 (2010), s. 121-137. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170627137. - ISSN 1898-6447
30
Wzrost wartości jako kryterium oceny działalności przedsiębiorstw = Rise in Value as an Evaluation Criterion of Company Activities / Jacek BARBURSKI // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 11, z. 10 (2010), s. 1-13. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Efektywność - wymiary, uwarunkowania, wyzwania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XI-10.pdf. - ISSN 1733-2486
31
Wynagrodzenia premiowe jako funkcja produktywności pracy / Jacek BARBURSKI // W: Teoria pomiaru kapitału i zysku / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 101-117. - ISBN 978-83-7252-500-0
32
Kryzys finansowy a efektywność działalności sektora bankowego w Polsce = The Financial Crisis Versus Efficiency of the Banking Sector Activities in Poland / Jacek BARBURSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 587). - nr 26 (2010), s. 11-26. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : analiza finansowa i zarządzanie ryzykiem. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
33
Ekonometryczny pomiar efektywności ekonomicznej instytucji finansowych : stochastyczny model graniczny kosztów = Econometric Measurement of Financial Institutions' Economic Efficiency : Stochastic Cost Frontier Model / Jacek BARBURSKI // Bank i Kredyt. - nr 1 (2010), s. 31-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bankikredyt.nbp.pl/content/2010/01/bik_01_2010_02_art.pdf. - ISSN 0137-5520
34
Współczesne koncepcje modelowania struktury kapitału = Modern Concepts of Capital Structure Modelling / Jacek BARBURSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 533). - nr 16 (2009), s. 447-460. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : aktualne wyzwania teorii i praktyki. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
35
Wynagrodzenia premiowe jako funkcja produktywności pracy / Jacek BARBURSKI // W: Teoria pomiaru kapitału i zysku. T. 1 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2009), s. 102-116
36
Rola postępowania naprawczego w zachowaniu zasady kontynuacji działania = Role of Recovery Proceedings in Maintaining the Principle of Continuity of Operation / Jacek BARBURSKI // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 17-26. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-907437-4-5
37
Osoblivostì oblìku lûds'kogo ta ìtelektual'nogo kapìtalu / L. V. Napadovs'ka, N. M. Golovaj, V. KOZ'OL, Â. BARBURSKÌ // W: Teorìâ buhgalters'kogo oblìku : monografìâ / red. L.V. Napadovs'koï. - Kiïv: Kiïvs'kij nacìonal'nij torgovel'no-ekonomìčnij unìversitet, 2008. - S. 333-408. - Autorzy tworzyli bądź współtworzyli poszczególne podrozdziały. - Bibliogr. - ISBN 966-929-356-0
38
The Role of Human Capital in Developing Commercial Bank Activities / Jacek BARBURSKI // W: General Accounting Theory : Evolution and Design for Efficiency / ed. by Ireneusz GÓROWSKI. - Warsaw: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008. - (Koźmiński Entrepreneurship and Management). - S. 325-337. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60807-94-1 ; 978-83-89437-83-9
39
Mierniki oceny efektywności ekonomicznej w oparciu o nieparametryczną funkcję produkcji = Measures of Economic Efficiency Based on Non-Parametric Production Function / Jacek BARBURSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 13 (2008), s. 105-117. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt13/09.pdf. - ISSN 1898-5084
40
Stochastyczny model graniczny przychodów w pomiarze efektywności ekonomicznej banków = Stochastic Reyenue Frontier Model as a Way of Measuring Economic Efficiency in Banks / Jacek BARBURSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 520). - nr 14 (2008), s. 11-25. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
41
Leasing w świetle polskich uregulowań prawnych oraz MSR / Jacek BARBURSKI // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2008), s. 63-85. - Bibliogr.
42
Struktura finansowania i jej wpływ na ekonomiczną efektywność działalności przedsiębiorstw = The Financing Structure and it Influence on Economic Efficiency of Companies Activity / Jacek BARBURSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 455). - nr 50, t. 2 (2007), s. 9-21. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1232-5821
43
Nieruchomości inwestycyjne w ujęciu MSR i MSSF / Jacek BARBURSKI // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2007), s. 39-57. - Bibliogr.
44
Produktywność pracy w aspekcie makro- i mikroekonomicznym = Productivity of Labour in Macro- and Microeconomic Aspects / Jacek BARBURSKI, Mieczysław DOBIJA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1183 (2007), s. 25-37. - Summ.. - Tytuł numeru: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
45
Rachunkowość jako system pomiaru wartości = Accounting as System of Value Measurement / Jacek BARBURSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 735 (2007), s. 51-55. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/135527835. - ISSN 0208-7944
46
Struktura finansowania i jej wpływ na ekonomiczną efektywność działalności przedsiębiorstw / Jacek BARBURSKI // W: Węzłowe problemy teorii rachunkowości / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2006), s. 189-205. - Bibliogr.
47
Rola sprawozdawczości finansowej w zachowaniu bezpieczeństwa działalności banków / Jacek BARBURSKI // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005. - S. 19-29. - Streszcz., summ. - ISBN 83-922067-2-X
48
Model wzrostu gospodarki z uwzględnieniem kapitału intelektualnego = Growth Model with Human Capital / Jacek BARBURSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 6 (2005), s. 113-125. - Summ.. - Tytuł numeru: Kapitał ludzki i intelektualny, cz. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt6/09_Barburski_Jacek.pdf. - ISSN 1898-5084
49
Analityczna funkcja produkcji : aspekty teoretyczne i aplikacyjne = Analytical Function of Production : Theoretical and Applicational Aspects / Jacek BARBURSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1080 (2005), s. 13-21. - Summ.. - Tytuł numeru: Rachunkowość zarządcza i controlling a strategie przedsiębiorstw i instytucji. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
50
Shaping Optimum Structure of Assets and Liabilities of Commercial Banks / Jacek BARBURSKI // W: General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin. - Cracow: [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej]; Cracow University of Economics, 2005. - S. 401-417. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-918932-6-X
51
Rola postępowania naprawczego w zachowaniu zasady kontynuacji działania / Jacek BARBURSKI // W: Koncepcja "wiernego obrazu" w rachunkowości, kontrowersje i dylematy / kierownik tematu: Dariusz WĘDZKI. - (2005), s. 23-33. - Bibliogr.
52
Efektywność gospodarowania instytucji finansowych w świetle mikroekonomicznej teorii firm = Management Effectiveness of Financial Institutions in the Light of the Microeconomic Theory of Companies / Jacek BARBURSKI // Bank i Kredyt. - nr 2 (2005), s. 58-71. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bankikredyt.nbp.pl/content/2005/2005_02/barburski.pdf. - ISSN 0137-5520
53
Pomiar ekonomicznej efektywności banków - podejście tradycyjne i ekonometryczne / Jacek BARBURSKI // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2004), s. 63-70. - Bibliogr.
54
Porównanie tradycyjnych i ekonometrycznych metod oceny efektywności ekonomicznej banków i ich oddziałów / Jacek BARBURSKI ; Promotor: Jacek OSIEWALSKI. - Kraków, 2003. - 296 k. ; 30 cm + Autoreferat: 20 k. - Bibliogr.
55
Realizacja zadań własnych gminy Kraków w zakresie budownictwa mieszkaniowego w latach 1999-2000 = Housing Construction in the Mandatory Housing Policy of the Kraków Gmina, 1999-2000 / Jacek BARBURSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 614 (2003), s. 135-147. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/16219. - ISSN 0208-7944
56
Ocena działalności budownictwa w latach 1998-1999 = An Assessment of Construction Activity in the Years 1998-1999 / Jacek BARBURSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 582 (2002), s. 83-92. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13623. - ISSN 0208-7944
57
Wyniki działalności budownictwa na tle wzrostu gospodarczego w latach 1992-1997 = The Results of Construction Activity Against the Background of Economic Growth in the Years 1992-1997 / Jacek BARBURSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 563 (2001), s. 87-103. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10648. - ISSN 0208-7944
58
Oddziaływanie norm prawnych na kształtowanie aktywów i pasywów banku = Effects of Legal Rules on Assets and Liabilities of a Bank / Jacek BARBURSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 532 (1999), s. 47-60. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
59
Analiza przekształceń strukturalno-własnościowych w budownictwie w latach 1990-1995 / Jacek BARBURSKI // W: Problemy inwestowania i rynku nieruchomości : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Leszka Kałkowskiego / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKIEGO]. - Kraków: Wydaw. AE, 1998. - S. 117-132. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-58-5
60
Ocena stanu i możliwości finansowania rozwoju majątku produkcyjnego w budownictwie = Evaluation of the State of Productive Fixed Capital in Building Industry and Possibilities of Financing Its Growth / Piotr Hill. Ewa Blaschke, Jacek Barburski // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 390 (1992), s. 13-23. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
61
Doskonalenie systemu zarządzania zasobami mieszkaniowymi w Polsce / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Barbara KLIMEK, Agnieszka MAŁKOWSKA, Urszula SŁOWIK, Małgorzata ZIĘBA, Jacek BARBURSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 165 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
62
Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999 / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Jacek BARBURSKI, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Andrzej JAKI, Leszek KAŁKOWSKI, Barbara KLIMEK, Andrzej KOSECKI, Jerzy KOWALIK, Stanisław MACIEJOWSKI, Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA, Urszula SŁOWIK, Małgorzata ZIĘBA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 175 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
63
Badania nad doskonaleniem instrumentów polityki w dziedzinie gospodarowania mieniem komunalnym w miastach / kier. tematu: Leszek KAŁKOWSKI ; zesp. aut. Jacek BARBURSKI, Stanisław BELNIAK, Barbara KLIMEK, Leszek KAŁKOWSKI, Janusz KOT, Barbara SAMEK, Stanisław MACIEJOWSKI, Halina POLESKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 108 k. : il. ; 30 cm
1
Barburski J., (2021), Microeconomic Determinants of the Financing Structure of Manufacturing Enterprises in Selected European Union Countries. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 7756-7770.
2
Barburski J., (2021), Traditional and Econometric Approach to Assessing the Economic Efficiency of Financial Institutions. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 7861-7871.
3
Barburski J., (2021), Zarządzanie strukturą finansowania w przedsiębiorstwach budowlanych notowanych na GPW w Warszawie w latach 2012-2020. [W:] NESTERAK J., WODECKA-HYJEK A. (red.), Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 135-153.
4
Barburski J., (2019), Mikroekonomiczne determinanty struktury finansowania przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej. [W:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami : rynki kapitałowe i wycena przedsiębiorstw, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 189-201.
5
Barburski J., (2019), Struktury finansowania przedsiębiorstw w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna "ART-TEKST", 444 s.
6
Barburski J., (2018), Struktura finansowania a wielkość przedsiębiorstw sektora produkcyjnego w Polsce w latach 2011-2016, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 2 (92), s. 23-35; https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/12742.pdf
7
Barburski J., (2017), Szacowanie efektywności ekonomicznej na przykładzie oddziałów banku, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 5 (89) cz. 1, s. 11-30; https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/11077.pdf
8
Barburski J., (2017), Struktura kapitałowa przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie : analiza sektorowa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 484, s. 21-39; http://www.dbc.wroc.pl/publication/42683
9
Barburski J., (2016), Rozmiary działalności a struktura kapitałowo-majątkowa i rentowność przedsiębiorstw budowlanych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 1 (79), s. 27-40; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/79-2016/FRFU-79-27.pdf
10
Barburski J., (2014), Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstw WIG20, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 67, s. 117-136; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/67-2014/FRFU-67-117.pdf
11
Barburski J., (2014), Podstawy prawno-kapitałowe tworzenia oraz organizacja działalności banków w Polsce. [W:] Kowalik M., Sierpińska-Sawicz A. (red.), Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, Warszawa : Vizja Press & IT : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, s. 489-507.
12
Barburski J., ([2014]), Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstw WIG20. [W:] Wędzki D. (kierownik tematu), Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną, s. [27]-[37].
13
Barburski J., (2013), Measurement of Banks' Economic Efficiency under Conditions of Imperfect Competition, "Economic Horizons", 15 (1), s. 3-15; http://www.horizonti.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/Casopis/2013_1/EN/Jacek_Barburski_EN.pdf
14
Dobija M., Barburski J., Górowski I., Kozioł W., Kurek B., Renkas J., (2012), Čelovečeskij kapital v èkonomičeskoj perspektive, Kiev : Kondor-Izdatel'stvo, 238, [1] s.
15
Barburski J., Kutrzeba T., (2012), Business Valuation by Means of the Free Cash Flow Method, "Problemi teorìï ta metodologìï buhgalters'kogo oblìku, kontrolû ì analìzu", vip. 3(24), s. 35-50; http://pbo.ztu.edu.ua/article/view/36823
16
Barburski J., (2012), Ponâtie i rol' intellektual'novo kapitala v processe formirovaniâ zarabotnoj platy. [W:] Bondarenko M. (red.), Oblìk ìntelektual'nogo kapìtalu : poglâdi u majbutnê : zbìrnik naukovih prac'. Častina 1, Harkìv : Harkìvs'kij ìnstitut bìznesu ì menedžmentu, s. 27-31.
17
Barburski J., (2012), Alternatywna koncepcja pomiaru efektywności zysków jako kryterium oceny działalności banków, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 51, s. 267-280.
18
Barburski J., (2012), Wolne przepływy pieniężne jako podstawa wyceny przedsiębiorstwa. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5], s. 199-220.
19
Barburski J., (2012), Rola czynnika ludzkiego w rozwoju sektora bankowego w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 252, s. 11-25.
20
Barburski J., (2011), Rola kapitału ludzkiego w rozwoju działalności polskiego sektora bankowego. [W:] Dobija M., Hołda A., Wędzki D. (kierownik tematu), Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4], s. 4-18.
21
Barburski J., (2011), Rachunkowość leasingu w świetle polskich uregulowań prawnych oraz Międzynarodowych standardów rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 861, s. 97-114; https://bazekon.uek.krakow.pl/171198421
22
Dobija M., Barburski J., (2011), Produktywność pracy jako narzędzie sterowania ekonomicznego. [W:] Dobija M. (red.), Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 82-112.
23
Wrona J., Ostrowska B., (2011), Turystyczno-pielgrzymkowy wyjazd do Hiszpanii i Portugalii, "Kurier UEK", nr 6 (45), s. 64-65; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www
24
Kuchmacz J., Barburski J., (2011), Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jako ośrodek krakowskiej szkoły rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 861, s. 157-169; https://bazekon.uek.krakow.pl/171198429
25
Barburski J., (2011), Produktywność pracy jako determinanta poziomu wynagrodzeń, "Zbìrnik naukovyh prac' čerkas'kogo deržavnogo tehnologìčnogo unìversitetu", vipusk 27, s. 189-198.
26
Barburski J., (2010), System rachunkowości jako baza informacyjna analizy produktywności pracy. [W:] Micherda B. (red.), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, T. 1 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 14), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 42-53.
27
Barburski J., Ostapûk N., (2010), Premial'ny voznagraždeniâ kak funkciâ proizvoditel'nosti truda. [W:] Butynec F., Dobija M. (red.), Teoriâ izmereniâ kapitala i pribyli : monografiâ, Krakov : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 148-163.
28
Barburski J., (2010), Produktywność pracy jako podstawa wzrostu ekonomicznego. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Rozwój teorii rachunkowości, T. 1, Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej, s. [75]-[98].
29
Barburski J., (2010), Nieruchomości inwestycyjne w ujęciu MSR i MSSF, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 829, s. 121-137; https://bazekon.uek.krakow.pl/170627137
30
Barburski J., (2010), Wzrost wartości jako kryterium oceny działalności przedsiębiorstw, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 11, z. 10, s. 1-13; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XI-10.pdf
31
Barburski J., (2010), Wynagrodzenia premiowe jako funkcja produktywności pracy. [W:] Dobija M. (red.), Teoria pomiaru kapitału i zysku, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 101-117.
32
Barburski J., (2010), Kryzys finansowy a efektywność działalności sektora bankowego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 26, s. 11-26.
33
Barburski J., (2010), Ekonometryczny pomiar efektywności ekonomicznej instytucji finansowych : stochastyczny model graniczny kosztów, "Bank i Kredyt", nr 1, s. 31-55; http://www.bankikredyt.nbp.pl/content/2010/01/bik_01_2010_02_art.pdf
34
Barburski J., (2009), Współczesne koncepcje modelowania struktury kapitału, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 16, s. 447-460.
35
Barburski J., (2009), Wynagrodzenia premiowe jako funkcja produktywności pracy. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Teoria pomiaru kapitału i zysku, T. 1, s. 102-116.
36
Barburski J., (2009), Rola postępowania naprawczego w zachowaniu zasady kontynuacji działania. [W:] Micherda B., Stępień M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 17-26.
37
Napadovs'ka L., Golovaj N., Kozioł W., Barburski J., (2008), Osoblivostì oblìku lûds'kogo ta ìtelektual'nogo kapìtalu. [W:] Napadovs'koï L. (red.), Teorìâ buhgalters'kogo oblìku : monografìâ, Kiïv : Kiïvs'kij nacìonal'nij torgovel'no-ekonomìčnij unìversitet, s. 333-408.
38
Barburski J., (2008), The Role of Human Capital in Developing Commercial Bank Activities. [W:] Górowski I. (red.), General Accounting Theory : Evolution and Design for Efficiency, Warsaw : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 325-337.
39
Barburski J., (2008), Mierniki oceny efektywności ekonomicznej w oparciu o nieparametryczną funkcję produkcji, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 13, s. 105-117; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt13/09.pdf
40
Barburski J., (2008), Stochastyczny model graniczny przychodów w pomiarze efektywności ekonomicznej banków, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 14, s. 11-25.
41
Barburski J., (2008), Leasing w świetle polskich uregulowań prawnych oraz MSR. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej, [T. 1], s. 63-85.
42
Barburski J., (2007), Struktura finansowania i jej wpływ na ekonomiczną efektywność działalności przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw", nr 50, t. 2, s. 9-21.
43
Barburski J., (2007), Nieruchomości inwestycyjne w ujęciu MSR i MSSF. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF, s. 39-57.
44
Barburski J., Dobija M., (2007), Produktywność pracy w aspekcie makro- i mikroekonomicznym, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1183, s. 25-37.
45
Barburski J., (2007), Rachunkowość jako system pomiaru wartości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 735, s. 51-55; https://bazekon.uek.krakow.pl/135527835
46
Barburski J., (2006), Struktura finansowania i jej wpływ na ekonomiczną efektywność działalności przedsiębiorstw. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Węzłowe problemy teorii rachunkowości, s. 189-205.
47
Barburski J., (2005), Rola sprawozdawczości finansowej w zachowaniu bezpieczeństwa działalności banków. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 19-29.
48
Barburski J., (2005), Model wzrostu gospodarki z uwzględnieniem kapitału intelektualnego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 6, s. 113-125; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt6/09_Barburski_Jacek.pdf
49
Barburski J., (2005), Analityczna funkcja produkcji : aspekty teoretyczne i aplikacyjne, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1080, s. 13-21.
50
Barburski J., (2005), Shaping Optimum Structure of Assets and Liabilities of Commercial Banks. [W:] Dobija M., Martin S. (red.), General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference, Cracow : [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej] : Cracow University of Economics, s. 401-417.
51
Barburski J., (2005), Rola postępowania naprawczego w zachowaniu zasady kontynuacji działania. [W:] Wędzki D. (kierownik tematu), Koncepcja "wiernego obrazu" w rachunkowości, kontrowersje i dylematy, s. 23-33.
52
Barburski J., (2005), Efektywność gospodarowania instytucji finansowych w świetle mikroekonomicznej teorii firm, "Bank i Kredyt", nr 2, s. 58-71; http://www.bankikredyt.nbp.pl/content/2005/2005_02/barburski.pdf
53
Barburski J., (2004), Pomiar ekonomicznej efektywności banków - podejście tradycyjne i ekonometryczne. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4, s. 63-70.
54
Barburski J., (2003), Porównanie tradycyjnych i ekonometrycznych metod oceny efektywności ekonomicznej banków i ich oddziałów, Prom. Osiewalski J., Kraków : , 296 k.
55
Barburski J., (2003), Realizacja zadań własnych gminy Kraków w zakresie budownictwa mieszkaniowego w latach 1999-2000, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 614, s. 135-147; https://bazekon.uek.krakow.pl/16219
56
Barburski J., (2002), Ocena działalności budownictwa w latach 1998-1999, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 582, s. 83-92; https://bazekon.uek.krakow.pl/13623
57
Barburski J., (2001), Wyniki działalności budownictwa na tle wzrostu gospodarczego w latach 1992-1997, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 563, s. 87-103; https://bazekon.uek.krakow.pl/10648
58
Barburski J., (1999), Oddziaływanie norm prawnych na kształtowanie aktywów i pasywów banku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 532, s. 47-60.
59
Barburski J., (1998), Analiza przekształceń strukturalno-własnościowych w budownictwie w latach 1990-1995. [W:] Borowiecki R. (red.), Problemy inwestowania i rynku nieruchomości : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Leszka Kałkowskiego, Kraków : Wydaw. AE, s. 117-132.
60
Hill P., Blaschke E., Barburski J., (1992), Ocena stanu i możliwości finansowania rozwoju majątku produkcyjnego w budownictwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 390, s. 13-23.
61
Furmańska-Oćwieja M., Klimek B., Małkowska A., Słowik U., Zięba M., Barburski J., (2001), Doskonalenie systemu zarządzania zasobami mieszkaniowymi w Polsce, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 165 k.
62
Barburski J., Furmańska-Oćwieja M., Jaki A., Kałkowski L., Klimek B., Kosecki A., Kowalik J., Maciejowski S., Pocztowski A., Sapeta T., Słowik U., Zięba M., (1999), Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 175 s.
63
Barburski J., Belniak S., Klimek B., Kałkowski L., Kot J., Samek B., Maciejowski S., Poleska H., (1993), Badania nad doskonaleniem instrumentów polityki w dziedzinie gospodarowania mieniem komunalnym w miastach, Kałkowski L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 108 k.
1
@inbook{UEK:2168360032,
author = "Jacek Barburski",
title = "Microeconomic Determinants of the Financing Structure of Manufacturing Enterprises in Selected European Union Countries",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "7756-7770",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
2
@inbook{UEK:2168360034,
author = "Jacek Barburski",
title = "Traditional and Econometric Approach to Assessing the Economic Efficiency of Financial Institutions",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "7861-7871",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
3
@inbook{UEK:2168358098,
author = "Jacek Barburski",
title = "Zarządzanie strukturą finansowania w przedsiębiorstwach budowlanych notowanych na GPW w Warszawie w latach 2012-2020",
booktitle = "Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania",
pages = "135-153",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2021",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/03-CMQ2021-M3-PL-KES-PDF_ISBN-978-83-61597-77-3_v2.pdf},
isbn = "978-83-61597-76-6 ; 978-83-61597-77-3",
}
4
@inbook{UEK:2168342581,
author = "Jacek Barburski",
title = "Mikroekonomiczne determinanty struktury finansowania przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Zarządzanie finansami : rynki kapitałowe i wycena przedsiębiorstw",
pages = "189-201",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7972-349-2",
}
5
@book{UEK:2168341799,
author = "Jacek Barburski",
title = "Struktury finansowania przedsiębiorstw w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST",
year = "2019",
isbn = "978-83-7783-181-6",
}
6
@article{UEK:2168330331,
author = "Jacek Barburski",
title = "Struktura finansowania a wielkość przedsiębiorstw sektora produkcyjnego w Polsce w latach 2011-2016",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "2 (92)",
pages = "23-35",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.92-02},
url = {https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/12742.pdf},
}
7
@article{UEK:2168323497,
author = "Jacek Barburski",
title = "Szacowanie efektywności ekonomicznej na przykładzie oddziałów banku",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "5 (89) cz. 1",
pages = "11-30",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-01},
url = {https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/11077.pdf},
}
8
@article{UEK:2168319815,
author = "Jacek Barburski",
title = "Struktura kapitałowa przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie : analiza sektorowa",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "484",
pages = "21-39",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.484.02},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/42683},
}
9
@article{UEK:2168310401,
author = "Jacek Barburski",
title = "Rozmiary działalności a struktura kapitałowo-majątkowa i rentowność przedsiębiorstw budowlanych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "1 (79)",
pages = "27-40",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-02},
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/79-2016/FRFU-79-27.pdf},
}
10
@article{UEK:2168293963,
author = "Jacek Barburski",
title = "Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstw WIG20",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "67",
pages = "117-136",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/67-2014/FRFU-67-117.pdf},
issn = "1640-6818",
}
11
@inbook{UEK:2168283281,
author = "Jacek Barburski",
title = "Podstawy prawno-kapitałowe tworzenia oraz organizacja działalności banków w Polsce",
booktitle = "Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw",
pages = "489-507",
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania",
year = "2014",
isbn = "978-83-62855-27-8",
}
12
@unpublished{UEK:2168303155,
author = "Jacek Barburski",
title = "Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstw WIG20",
booktitle = "Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną",
pages = "[27]-[37]",
year = "2014",
}
13
@article{UEK:2168261716,
author = "Jacek Barburski",
title = "Measurement of Banks' Economic Efficiency under Conditions of Imperfect Competition",
journal = "Economic Horizons",
number = "15 (1)",
pages = "3-15",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.5937/ekonhor1301003B},
url = {http://www.horizonti.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/Casopis/2013_1/EN/Jacek_Barburski_EN.pdf},
}
14
@book{UEK:2168329189,
author = "Mieczysław Dobija and Jacek Barburski and Ireneusz Górowski and Wojciech Kozioł and Bartosz Kurek and Jurij Renkas",
title = "Čelovečeskij kapital v èkonomičeskoj perspektive",
adress = "Kiev",
publisher = "Kondor-Izdatel'stvo",
year = "2012",
isbn = "978-966-351-370-6",
}
15
@article{UEK:2168334245,
author = "Jacek Barburski and Tomasz Kutrzeba",
title = "Business Valuation by Means of the Free Cash Flow Method",
journal = "Problemi teorìï ta metodologìï buhgalters'kogo oblìku, kontrolû ì analìzu",
number = "vip. 3(24)",
pages = "35-50",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.26642/pbo-2012-3(24)-35-50},
url = {http://pbo.ztu.edu.ua/article/view/36823},
}
16
@inbook{UEK:2168296499,
author = "Jacek Barburski",
title = "Ponâtie i rol' intellektual'novo kapitala v processe formirovaniâ zarabotnoj platy",
booktitle = "Oblìk ìntelektual'nogo kapìtalu : poglâdi u majbutnê : zbìrnik naukovih prac'. Častina 1",
pages = "27-31",
adress = "Harkìv",
publisher = "Harkìvs'kij ìnstitut bìznesu ì menedžmentu",
year = "2012",
isbn = "978-966-7641-45-0",
}
17
@article{UEK:2168229496,
author = "Jacek Barburski",
title = "Alternatywna koncepcja pomiaru efektywności zysków jako kryterium oceny działalności banków",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "51",
pages = "267-280",
adress = "",
year = "2012",
issn = "1640-6818",
}
18
@unpublished{UEK:2168276777,
author = "Jacek Barburski",
title = "Wolne przepływy pieniężne jako podstawa wyceny przedsiębiorstwa",
booktitle = "Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5]",
pages = "199-220",
year = "2012",
}
19
@article{UEK:2168259520,
author = "Jacek Barburski",
title = "Rola czynnika ludzkiego w rozwoju sektora bankowego w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "252",
pages = "11-25",
adress = "",
year = "2012",
}
20
@unpublished{UEK:2168270818,
author = "Jacek Barburski",
title = "Rola kapitału ludzkiego w rozwoju działalności polskiego sektora bankowego",
booktitle = "Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4]",
pages = "4-18",
year = "2011",
}
21
@article{UEK:2168227508,
author = "Jacek Barburski",
title = "Rachunkowość leasingu w świetle polskich uregulowań prawnych oraz Międzynarodowych standardów rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "861",
pages = "97-114",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171198421},
}
22
@inbook{UEK:2168306563,
author = "Mieczysław Dobija and Jacek Barburski",
title = "Produktywność pracy jako narzędzie sterowania ekonomicznego",
booktitle = "Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej",
pages = "82-112",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-552-9",
}
23
@article{UEK:2168275407,
author = "Jerzy Wrona and Barbara Ostrowska",
title = "Turystyczno-pielgrzymkowy wyjazd do Hiszpanii i Portugalii",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (45)",
pages = "64-65",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www},
}
24
@article{UEK:2168227518,
author = "Jerzy Kuchmacz and Jacek Barburski",
title = "Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jako ośrodek krakowskiej szkoły rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "861",
pages = "157-169",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171198429},
}
25
@article{UEK:2168221696,
author = "Jacek Barburski",
title = "Produktywność pracy jako determinanta poziomu wynagrodzeń",
journal = "Zbìrnik naukovyh prac' čerkas'kogo deržavnogo tehnologìčnogo unìversitetu",
number = "vipusk 27",
pages = "189-198",
year = "2011",
issn = "",
}
26
@inbook{UEK:2165277234,
author = "Jacek Barburski",
title = "System rachunkowości jako baza informacyjna analizy produktywności pracy",
booktitle = "Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1",
pages = "42-53",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-495-9",
}
27
@inbook{UEK:2165102560,
author = "Jacek Barburski and N. Ostapûk",
title = "Premial'ny voznagraždeniâ kak funkciâ proizvoditel'nosti truda",
booktitle = "Teoriâ izmereniâ kapitala i pribyli : monografiâ",
pages = "148-163",
adress = "Krakov",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-4-5",
}
28
@unpublished{UEK:2168280587,
author = "Jacek Barburski",
title = "Produktywność pracy jako podstawa wzrostu ekonomicznego",
booktitle = "Rozwój teorii rachunkowości. T. 1, Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej ",
pages = "[75]-[98]",
year = "2010",
}
29
@article{UEK:53111,
author = "Jacek Barburski",
title = "Nieruchomości inwestycyjne w ujęciu MSR i MSSF",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "829",
pages = "121-137",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170627137},
}
30
@article{UEK:2168346252,
author = "Jacek Barburski",
title = "Wzrost wartości jako kryterium oceny działalności przedsiębiorstw",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 11, z. 10",
pages = "1-13",
year = "2010",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XI-10.pdf},
}
31
@inbook{UEK:2165759280,
author = "Jacek Barburski",
title = "Wynagrodzenia premiowe jako funkcja produktywności pracy",
booktitle = "Teoria pomiaru kapitału i zysku",
pages = "101-117",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-500-0",
}
32
@article{UEK:2168285265,
author = "Jacek Barburski",
title = "Kryzys finansowy a efektywność działalności sektora bankowego w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "26",
pages = "11-26",
adress = "",
year = "2010",
issn = "1640-6818",
}
33
@article{UEK:50935,
author = "Jacek Barburski",
title = "Ekonometryczny pomiar efektywności ekonomicznej instytucji finansowych : stochastyczny model graniczny kosztów",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "1",
pages = "31-55",
year = "2010",
url = {http://www.bankikredyt.nbp.pl/content/2010/01/bik_01_2010_02_art.pdf},
}
34
@article{UEK:2168285275,
author = "Jacek Barburski",
title = "Współczesne koncepcje modelowania struktury kapitału",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "16",
pages = "447-460",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
35
@unpublished{UEK:2168233182,
author = "Jacek Barburski",
title = "Wynagrodzenia premiowe jako funkcja produktywności pracy",
booktitle = "Teoria pomiaru kapitału i zysku. T. 1",
pages = "102-116",
year = "2009",
}
36
@inbook{UEK:2163826348,
author = "Jacek Barburski",
title = "Rola postępowania naprawczego w zachowaniu zasady kontynuacji działania",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego",
pages = "17-26",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-907437-4-5",
}
37
@inbook{UEK:2166718142,
author = "L. V. Napadovs'ka and N. M. Golovaj and Wojciech Kozioł and Jacek Barburski",
title = "Osoblivostì oblìku lûds'kogo ta ìtelektual'nogo kapìtalu",
booktitle = "Teorìâ buhgalters'kogo oblìku : monografìâ",
pages = "333-408",
adress = "Kiïv",
publisher = "Kiïvs'kij nacìonal'nij torgovel'no-ekonomìčnij unìversitet",
year = "2008",
isbn = "966-929-356-0",
}
38
@inbook{UEK:2165622631,
author = "Jacek Barburski",
title = "The Role of Human Capital in Developing Commercial Bank Activities",
booktitle = "General Accounting Theory : Evolution and Design for Efficiency",
pages = "325-337",
adress = "Warsaw",
publisher = "Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-60807-94-1 ; 978-83-89437-83-9",
}
39
@article{UEK:50526,
author = "Jacek Barburski",
title = "Mierniki oceny efektywności ekonomicznej w oparciu o nieparametryczną funkcję produkcji",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 13",
pages = "105-117",
year = "2008",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt13/09.pdf},
}
40
@article{UEK:2168287661,
author = "Jacek Barburski",
title = "Stochastyczny model graniczny przychodów w pomiarze efektywności ekonomicznej banków",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "14",
pages = "11-25",
adress = "",
year = "2008",
issn = "1640-6818",
}
41
@unpublished{UEK:2168278199,
author = "Jacek Barburski",
title = "Leasing w świetle polskich uregulowań prawnych oraz MSR",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1]",
pages = "63-85",
year = "2008",
}
42
@article{UEK:51186,
author = "Jacek Barburski",
title = "Struktura finansowania i jej wpływ na ekonomiczną efektywność działalności przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw",
number = "50, t. 2",
pages = "9-21",
year = "2007",
issn = "1640-6818",
}
43
@unpublished{UEK:2168272704,
author = "Jacek Barburski",
title = "Nieruchomości inwestycyjne w ujęciu MSR i MSSF",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF",
pages = "39-57",
year = "2007",
}
44
@article{UEK:2166409255,
author = "Jacek Barburski and Mieczysław Dobija",
title = "Produktywność pracy w aspekcie makro- i mikroekonomicznym",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1183",
pages = "25-37",
adress = "",
year = "2007",
}
45
@article{UEK:51056,
author = "Jacek Barburski",
title = "Rachunkowość jako system pomiaru wartości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "735",
pages = "51-55",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/135527835},
}
46
@unpublished{UEK:2168286629,
author = "Jacek Barburski",
title = "Struktura finansowania i jej wpływ na ekonomiczną efektywność działalności przedsiębiorstw",
booktitle = "Węzłowe problemy teorii rachunkowości",
pages = "189-205",
year = "2006",
}
47
@inbook{UEK:2165017470,
author = "Jacek Barburski",
title = "Rola sprawozdawczości finansowej w zachowaniu bezpieczeństwa działalności banków",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego",
pages = "19-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2005",
isbn = "83-922067-2-X",
}
48
@article{UEK:2166562666,
author = "Jacek Barburski",
title = "Model wzrostu gospodarki z uwzględnieniem kapitału intelektualnego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 6",
pages = "113-125",
year = "2005",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt6/09_Barburski_Jacek.pdf},
}
49
@article{UEK:2168219510,
author = "Jacek Barburski",
title = "Analityczna funkcja produkcji : aspekty teoretyczne i aplikacyjne",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1080",
pages = "13-21",
adress = "",
year = "2005",
}
50
@inbook{UEK:2166557544,
author = "Jacek Barburski",
title = "Shaping Optimum Structure of Assets and Liabilities of Commercial Banks",
booktitle = "General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference",
pages = "401-417",
adress = "Cracow",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej; Cracow University of Economics",
year = "2005",
isbn = "83-918932-6-X",
}
51
@unpublished{UEK:2168284319,
author = "Jacek Barburski",
title = "Rola postępowania naprawczego w zachowaniu zasady kontynuacji działania",
booktitle = "Koncepcja "wiernego obrazu" w rachunkowości, kontrowersje i dylematy",
pages = "23-33",
year = "2005",
}
52
@article{UEK:52325,
author = "Jacek Barburski",
title = "Efektywność gospodarowania instytucji finansowych w świetle mikroekonomicznej teorii firm",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "2",
pages = "58-71",
year = "2005",
url = {http://www.bankikredyt.nbp.pl/content/2005/2005_02/barburski.pdf},
}
53
@unpublished{UEK:2168273596,
author = "Jacek Barburski",
title = "Pomiar ekonomicznej efektywności banków - podejście tradycyjne i ekonometryczne",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4",
pages = "63-70",
year = "2004",
}
54
@unpublished{UEK:2168314063,
author = "Jacek Barburski",
title = "Porównanie tradycyjnych i ekonometrycznych metod oceny efektywności ekonomicznej banków i ich oddziałów",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}
55
@article{UEK:2168221012,
author = "Jacek Barburski",
title = "Realizacja zadań własnych gminy Kraków w zakresie budownictwa mieszkaniowego w latach 1999-2000",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "614",
pages = "135-147",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/16219},
}
56
@article{UEK:2168225682,
author = "Jacek Barburski",
title = "Ocena działalności budownictwa w latach 1998-1999",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "582",
pages = "83-92",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13623},
}
57
@article{UEK:2168235870,
author = "Jacek Barburski",
title = "Wyniki działalności budownictwa na tle wzrostu gospodarczego w latach 1992-1997",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "563",
pages = "87-103",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10648},
}
58
@article{UEK:2168245108,
author = "Jacek Barburski",
title = "Oddziaływanie norm prawnych na kształtowanie aktywów i pasywów banku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "532",
pages = "47-60",
year = "1999",
}
59
@inbook{UEK:2168240680,
author = "Jacek Barburski",
title = "Analiza przekształceń strukturalno-własnościowych w budownictwie w latach 1990-1995",
booktitle = "Problemy inwestowania i rynku nieruchomości : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Leszka Kałkowskiego",
pages = "117-132",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. AE",
year = "1998",
isbn = "83-87239-58-5",
}
60
@article{UEK:2168343151,
author = "Piotr Hill and Ewa Blaschke and Jacek Barburski",
title = "Ocena stanu i możliwości finansowania rozwoju majątku produkcyjnego w budownictwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "390",
pages = "13-23",
year = "1992",
}
61
@unpublished{UEK:2168266044,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Barbara Klimek and Agnieszka Małkowska and Urszula Słowik and Małgorzata Zięba and Jacek Barburski",
title = "Doskonalenie systemu zarządzania zasobami mieszkaniowymi w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
62
@unpublished{UEK:2168226851,
author = "Jacek Barburski and Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Andrzej Jaki and Leszek Kałkowski and Barbara Klimek and Andrzej Kosecki and Jerzy Kowalik and Stanisław Maciejowski and Aleksy Pocztowski and Tomasz Sapeta and Urszula Słowik and Małgorzata Zięba",
title = "Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
63
@unpublished{UEK:2168266294,
author = "Jacek Barburski and Stanisław Belniak and Barbara Klimek and Leszek Kałkowski and Janusz Kot and Barbara Samek and Stanisław Maciejowski and Halina Poleska",
title = "Badania nad doskonaleniem instrumentów polityki w dziedzinie gospodarowania mieniem komunalnym w miastach",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID