Publications of the selected author

1

Author:
Stanisław M. Kot , Jacek Jakubowski , Andrzej Sokołowski
Title:
Statystyka
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2011
Physical description:
526 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-349-5
Nr:
2166350531
textbook
2

Author:
Stanisław M. Kot , Jacek Jakubowski , Andrzej Sokołowski
Title:
Statystyka : podręcznik dla studiów ekonomicznych
Publisher address:
Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin; StatSoft Polska, 2007
Physical description:
520 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7251-780-7
Nr:
51985
monograph
3

Title:
Osoby starsze a nierówności i dobrobyt ekonomiczny
Source:
Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie / red. Jolanta KURKIEWICZ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 143-160
ISBN:
978-83-7252-385-3
Nr:
2165760955
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Osoby starsze w rodzinie a ubóstwo ekonomiczne
Source:
Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie / red. Jolanta KURKIEWICZ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 161-178
ISBN:
978-83-7252-385-3
Nr:
2165760956
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Metody badań dobrobytu, nierówności i ubóstwa
Source:
Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie / red. Jolanta KURKIEWICZ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 86-108
ISBN:
978-83-7252-385-3
Nr:
2165760639
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Rozkłady dochodów gospodarstw domowych
Source:
Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie / red. Jolanta KURKIEWICZ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 109-142
ISBN:
978-83-7252-385-3
Nr:
2165760653
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Tablice statystyczne
Edition:
Wyd. 3 popr.
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
53, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-257-X
Nr:
53096
textbook
8

Title:
The New Measures of the Population Ageing
Source:
Studia Demograficzne. - nr 2/146 (2004) , s. 17-29. - Summ.
Nr:
2168256964
article
9

Title:
Dobrobyt
Source:
Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 107-122
ISBN:
83-7252-243-X
Nr:
2168219326
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Holistyczna koncepcja dobrobytu
Source:
Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 189-228
ISBN:
83-7252-243-X
Nr:
2168219332
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Rozkłady dochodów, nierówności i dobrobyt w Polsce
Source:
Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 248-280
ISBN:
83-7252-243-X
Nr:
2168219336
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Koncepcja sprawiedliwości dystrybutywnej i redystrybutywnej
Source:
Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 229-247
ISBN:
83-7252-243-X
Nr:
2168219334
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Nierówności ekonomiczne i społeczne a zasady sprawiedliwości dystrybutywnej = Economic and Social Inequalities and the Principles of Distributive Justice
Source:
Polityka społeczno-ekonomiczna / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2004, s. 45-55. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy ; z. nr 4)
ISBN:
83-89473-61-5
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Nr:
2168235814
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004
Physical description:
357 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-243-X
Nr:
2168218532
monograph
See related chapters
15

Title:
Pomiar dobrobytu i nierówności ekonomicznych w ramach indywidualistycznego paradygmatu ekonomii
Source:
Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 161-188
ISBN:
83-7252-243-X
Nr:
2168219330
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Zakres sprawiedliwości dystrybutywnej w Polsce
Source:
Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 311-345
ISBN:
83-7252-243-X
Nr:
2168219340
chapter in monograph
See main document
17

Title:
Propozycja metod szacowania skal ekwiwalentności i awersji do nierówności = A New Method of Estimating Levels of Equivalence and Aversion to Inequalities
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie2003. - T. 45/2, lipiec-grudzień 2001, s. 20-21. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333681
varia
18

Title:
Metodologiczne dylematy pomiaru nierówności i dobrobytu = The Methodological Dilemmas of the Measurement of Inequality and Welfare
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (2003) , s. 161-179. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
50615
article
See main document
19

Conference:
XXXIX Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej, Lądek Zdrój, Polska, od 2003-03-03 do 2003-03-05
Title:
Zastosowanie łańcuchów Markova w analizie bezrobocia
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1006 (2003) , s. 72-86. - Tytuł numeru: Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii - Bibliogr.
Nr:
2168246218
article
20

Conference:
III International Conference on Quality of Life Research, Wrocław, Polska, od 2002-09-18 do 2002-09-20
Title:
On the Estimation and Calibration of the Social Welfare Functions
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review2003. - t. 50, z. 2, s. 165-166. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353358
varia
21

Conference:
XXXIX Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej. XXI Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Lądek Zdrój, Polska, od 2003-03-02 do 2003-03-05
Title:
Zastosowanie łańcuchów Markowa w analizie bezrobocia
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review2003. - t. 50, z. 4, s. 173. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353366
varia
22

Title:
The Impact of Equivalence Scale on Economic Inequalities
Source:
International Comparisons of Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries / ed. Józef POCIECHA - Kraków: Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 115-132 - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-3-5
Nr:
2168234192
chapter in conference materials
See main document
23

Conference:
XXV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Zakopane, Polska, od 2003-04-22 do 2003-04-25
Title:
Awersja do nierówności a nierówności w Polsce w okresie transformacji
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review2003. - t. 50, z. 4, s. 171. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353362
varia
24

Title:
Dylematy metodologiczne pomiaru dobrobytu i ubóstwa = Methodological Dilemmas of the Measurement of Welfare and Poverty
Source:
Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje. - vol. 4 (2002) , s. 97-115. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168353938
article
25

Title:
Przestrzenne zróżnicowanie dobrobytu i nierówności = Spatial Distribution of Prosperity and Inequality
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie2001. - T. 43/2, lipiec-grudzień 1999, s. 16-17. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168261188
varia
26

Title:
Sprawiedliwość dystrybutywna i nierówności dochodów = The Distributive Justice and Inequality of Income
Source:
Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 1 (2001) , s. 51-72. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168350954
article
27

Title:
The Theoretical Form of the Distribution of Welfare
Source:
Analysis and International Comparisons of Social Consequences of Transformation Processes in Post Communist Countries : Proceedings of the 7th Slovak-Polish-Ukrainian-Czech Scientific Seminar (Svätý Jur, November 15-18, 2000) / ed. Viera Pacáková - Bratislava: University of Economics in Bratislava, Department of Statistics, 2001, s. 65-77 - Bibliogr.
ISBN:
80-85659-24-7
Nr:
2168258060
chapter in conference materials
28

Conference:
The Family Federation of Finland. European Population Conference (EAPS 2001), Helsinki, Finlandia, od 2001-06-06 do 2001-06-09
Title:
The New Measures of Population Ageing
Source:
Papers of the European Population Conference - Helsinki: Väestölitto, 2001
ISBN:
952-9605-76-5
Access mode:
Nr:
2168318427
chapter in conference materials
29

Title:
Ekonometryczne modele dobrobytu
Publisher address:
Warszawa - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000
Physical description:
223, [1] s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-13125-X
Nr:
2168297935
monograph
30

Title:
Testowanie kształtu funkcji użyteczności dochodów = Testing the Function of Income Utility
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie2000. - T. 42/2, lipiec-grudzień 1998, s. 23-24. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Nr:
2168333585
varia
31

Author:
Stanisław M. Kot , Maria Pažitna
Title:
Poverty and Income Distribution in Poland and Slovak Republic = Poziom ubóstwa i rozkład dochodów w Polsce i w Republice Słowacji
Source:
Statistical Methods in Socioeconomic Researches - Theory and Applications / [ed. by Jolanta KURKIEWICZ] - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000, s. 45-57. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-066-6
Nr:
2168268926
chapter in conference materials
See main document
32

Conference:
XXI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1999-04-21 do 1999-04-23
Title:
The Shape of the Individual Welfare Function
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 81-104 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-045-3
Nr:
2168219038
chapter in conference materials
See main document
33

Title:
Problem dyskryminacji płacowej ze względu na płeć
Source:
Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 225-264
ISBN:
83-01-12701-5
Nr:
2168248970
chapter in monograph
See main document
34

Author:
Title:
Nierówności dochodów a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Publisher address:
Kraków: , 1999
Physical description:
108 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 12 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/556
Nr:
2168249040
doctoral dissertation
35

Author:
Beata Kasprzyk
Title:
Metodologiczne aspekty oceny poziomu dobrobytu
Publisher address:
Kraków: , 1999
Physical description:
186, [2] k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 12 k. (2 egz.)
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/557
Nr:
2168311315
doctoral dissertation
36

Title:
Teorie genezy rozkładów płac
Source:
Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 33-63
ISBN:
83-01-12701-5
Nr:
2168248962
chapter in monograph
See main document
37

Title:
Probabilistyczne modele rozkładów płac
Source:
Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 177-224
ISBN:
83-01-12701-5
Nr:
2168248968
chapter in monograph
See main document
38

Conference:
XXI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1999-04-20 do 1999-04-23
Title:
The Shape of the Individual Welfare Function
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1999. - t. 46, z. 4, s. 539-540. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168353148
varia
39

Title:
Krakowska linia ubóstwa = The Cracow Poverty Line
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1999. - T. 41/2, lipiec-grudzień 1997, s. 12. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333581
varia
40

Title:
Empiryczna weryfikacja postaci rozkładów płac w Polsce
Source:
Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 64-98
ISBN:
83-01-12701-5
Nr:
2168248964
chapter in monograph
See main document
41

Title:
Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji
Publisher address:
Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999
Physical description:
273 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12701-5
Nr:
2168248900
monograph
See related chapters
42

Title:
Discriminatory and non-discriminatory wage distributions = Dyskryminujące i niedyskryminujące dystrybucje płac
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 45, z. 3 (1998) , s. 343-358 - Bibliogr.
Nr:
2168246474
article
43

Title:
Towards the Economics of the Ultra-Poor
Source:
Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine / [ed. by Stanisław Maciej KOT] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 17-35 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-36-4
Nr:
2168290525
chapter in conference materials
See main document
44

Title:
Profile płacowo-wiekowe pracowników w Polsce = Employees' Age-Wage Profiles in Poland
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 2 (1997) , s. 205-223. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242746
article
45

Title:
Z badań nad problemem dyskryminacji płacowej = Studies on the Problem of Wage Discrimination
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1997. - T. 40/1, styczeń-czerwiec 1996, s. 72. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271476
varia
46

Title:
Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine : methods and results : proceedings of the Polish, Slovak and Ukrainian Scientific Seminar (Kraków, 14-15 November, 1996)
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
104 s., [2] k. tabl. złoż.: il.; 24 cm
ISBN:
83-87239-36-4
Nr:
2168290521
conference materials
See related chapters
47

Title:
Tablice statystyczne
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Kraków: AE. Wydaw. Uczelniane, 1996
Physical description:
53, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-69-6
Nr:
2168261266
textbook
48

Title:
The Cracow Poverty Line = Krakowska Linia Ubóstwa
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 39-40 (1996) , s. 113-128. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168241916
article
49

Title:
A Probabilistic Model of Size Distribution of Income with Covariates = Probablistyczny model dystrybucji dochodu wraz ze współwariantami
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 42, z. 2 (1995) , s. 155-180. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168246464
article
50

Title:
Modelowanie poziomu dobrobytu : teoria i zastosowanie
Publisher address:
Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Wydawnictwo, 1995
Physical description:
181, [3] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-04-04283-5
Nr:
2168297933
monograph
51

Title:
Wieloczynnikowy model rozkładu dochodów gospodarstw domowych = Multi-Factor Model of Household Income Distribution
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 418 (1994) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254948
article
See main document
52

Title:
Cardinal Utility in Welfare Researches
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1994. - T. 37/2, lipiec-grudzień 1993, s. 17. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168252474
varia
53

Title:
Próba weryfikacji hipotezy Kuznetsa = An Attempt to Verify Kuznets's Hypothesis
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1993. - T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991, s. 117-118. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Nr:
2168333421
varia
54

Title:
Matematyczne modele procesów dyfuzji innowacji
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993
Physical description:
141, [2] s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11020-1
Access mode:
Nr:
2168336423
book
55

Title:
Dynamiczne modele rozkładu dochodów gospodarstw domowych = Dynamic Models of Household Income Distribution
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1993. - T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991, s. 123-124. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Nr:
2168333427
varia
56

Author:
Title:
Wprowadzenie do statystyki
Publisher address:
Kraków: nakł. UJ, 1992
Physical description:
147 s.: il.; 24 cm
Series:
(Skrypty Uczelniane Uniwersytetu Jagiellońskiego ; nr 661)
ISBN:
83-233-0535-8
Nr:
2168345926
academic script
57

Title:
Model log-logistyczny w analizie dynamiki rozkładów płac = The Log-Logistic Model in the Analysis of the Dynamics of Wages Distribution
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 380 (1992) , s. 39-54. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249362
article
See main document
58

Title:
Three Parameter Log-Logistic Distribution and Its Application to the Modelling of Personal Income Distribution
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1992. - T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990, s. 98-100 - Bibliogr.
Nr:
2168252556
varia
59

Title:
Wpływ fizykochemicznych własności papieru na tempo procesu biodegradacji = Effect of Physicochemical Properties of Paper on the Biodegradation Rate
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 378 (1992) , s. 5-17. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168237008
article
See main document
60

Author:
Zofia Bryniarska , Stanisław M. Kot , Michał Pelz
Title:
Modele probabilistyczne w badaniach niezawodności węzła kolejowego = Probabilistic Models in the Assessment of Fault Proof Functioning of a Railway Junction
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1991. - T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989, s. 79-80. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333395
varia
61

Title:
Jednorodne łańcuchy Markowa w badaniach rozkładów dochodów = Homogeneous Markov Chains in the Income Distribution Analysis
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 2 (1991) , s. 165-176. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168260134
article
62

Title:
Probabilistyczne modele w badaniach demograficznych = Probability Models in Demographic Studies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 342 (1991) , s. 79-93. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168251942
article
See main document
63

Title:
Porównanie wybranych miar biodegradacji papieru = Comparison of the Selected Measures of Paper biodegradation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 319 (1990) , s. 75-84. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264282
article
See main document
64

Title:
Tablice statystyczne
Publisher address:
Kraków: AE. Wydaw. Uczelniane, 1990
Physical description:
49 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168314055
textbook
65

Author:
Zofia Bryniarska , Stanisław Maciej Kot
Title:
Modelowanie i prognozowanie przewozów kolejowych wybranych grup ładunków = Modelling and Forecasting of Railway Transport of the Selected Cargo Classes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 284 (1989) , s. 27-42. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168266972
article
See main document
66

Title:
Metoda oceny zmian jakości papieru pod wpływem mikroflory celulolitycznej = The Method of Evaluating Changes in the Quality of Paper as the Effect of Cellulolytic Microflora
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 301 (1989) , s. 73-82. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168250230
article
See main document
67

Title:
Modele dyfuzji innowacji = Models of Innovation Diffusion
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1989. - T. 31/2, lipiec-grudzień 1987, s. 19. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168232916
varia
68

Title:
Bakteriobójcze własności Irgasanu DP-300 jako środka stosowanego w ochronie materiałów obuwniczych = Bactericidal effect of Irgasan DP-300 as a medium used in footwear protection
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Alicja MIŁKOWSKA]. - nr 275 (1988) , s. 79-88. - Summ., rez.
Access mode:
Nr:
2168248940
article
See main document
69

Title:
Autonomiczność rozwoju nauki względem sfer techniki i produkcji = The Autonomy of the Development of Science with Regard to the Spheres of Technology and Production
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1988. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 80-81. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275965
varia
70

Title:
Modelowanie i prognozowanie rozkładów dochodów za pomocą łańcuchów Markowa = Modelling and Prediction of Income Distribution by Means of Markov's Chains
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1988. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 173-174. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168276229
varia
71

Title:
Modelling and Forecasting of the Personal Speding Structure = Modelowanie i prognozowanie struktury wydatków ludności
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 123-125. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318489
varia
72

Author:
Title:
The Stochastic Model of Evolution of Scientific Disciplines
Source:
Scientometrics. - vol. 12, no 3-4 (1987) , s. 197-205. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer - Bibliogr.
Nr:
2168233740
article
73

Author:
Zofia Bryniarska , Stanisław Maciej Kot
Title:
Estymacja parametrów funkcji typu logistycznego metodą momentów i metodą Marquardta = Estimation of Parameters of Functions of the Logistic Type by Means of the Moments' and Marquardt Methods
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 34, z. 3 (1987) , s. 193-206. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168243520
article
74

Conference:
XXIII Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. V Seminarium Ekonometryczne im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Koninki k. Mszany Dolnej, Polska, od 1987-04-08 do 1987-04-10
Title:
Wieloczynnikowe modele dyfuzji innowacji
Source:
Przegląd Statystyczny1987. - t. 34, z. 4, s. 388. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350812
varia
75

Author:
Zofia Bryniarska , Stanisław Maciej Kot
Title:
Zastosowanie modeli łańcuchów Markowa do opisu infrastruktury technicznej liniowej sieci kolejowej w Polsce w latach 1953-1984 = Modelling Development of Transport System Exemplified by Technical Infrastructure of Railway Network
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 245 (1987) , s. 129-153. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168252352
article
See main document
76

Title:
Stochastyczne modele struktury informacyjnej dyscypliny naukowej (na przykładzie fizyki nuklearnej) = Stochastic Models of Information Structure of Scientific Disciplines (on the Example of Nuclear Physics)
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1986. - T. 27/2, lipiec-grudzień 1983, s. 308-310. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Nr:
2168241296
varia
77

Title:
Analiza porównawcza procesów dyfuzji informacji w naukach ścisłych i społecznych = Comparative Analysis of Information-diffusion Processes in Sciences and Social Disciplines
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1986. - T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983, s. 106-108. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241132
varia
78

Title:
Analiza szeregów czasowych
Source:
Wykłady ze statystyki / red. Kazimierz ZAJĄC - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 269-313 - Bibliogr.
Nr:
2168260088
chapter in academic script
See main document
79

Title:
Matematyczne modele dyfuzji informacji w naukach ścisłych i społecznych : analiza porównawcza = Mathematical Models of the Diffusion of Information in Exact and Social Sciences, A Comparative Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 203 (1985) , s. 5-24. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168245522
article
See main document
80

Title:
Matematyczne modele procesów informacyjnych w systemie nauki = Mathematical Models of Information Processes within the System of Science
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1984
Physical description:
210 s: il., tab., wykr.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 64)
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168284547
monograph
81

Title:
Informacja w systemach ekonomicznych = Information in Economic Systems
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 26 (1983) , s. 115-126. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168258452
article
See main document
82

Title:
O pewnej nowej koncepcji informacji = On a Certain New Theory of Information
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1982. - T. 24/2, lipiec-grudzień 1980, s. 350-351. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318459
varia
83

Title:
Modelowanie i prognozowanie zmian struktury dyscypliny naukowej (na przykładzie dyscyplin probabilistycznych i ich zastosowań)
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1982. - t. 29, z. 3-4, s. 567. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350636
varia
84

Title:
Rozwój dyscypliny naukowej w świetle statystycznej analizy cytowań = Development of a Scientific Discipline in the Light of Statistic Analysis of Citations
Source:
Zagadnienia Naukoznawstwa = Problems of the Science of Science - Quarterly. - T. 16, z. 2 (62) (1980) , s. 152-169. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168337699
article
85

Title:
Porównanie wybranych miar prędkości dezaktualizacji informacji naukowej = Comparsion between Selected Measures of the Rate at which Scientific Information Is Growing Obsolete
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1980. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 136-137. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168252638
varia
86

Title:
statystyczne metody ustalania tzw. rozmiaru dyscypliny naukowej = Statistical Methods of Determination of the So-called Scientific Branch Size
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1980. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978, s. 399-401 - Bibliogr.
Nr:
2168333409
varia
87

Title:
Próba ilościowego ujęcia procesu rozwoju dyscypliny naukowej i postępu = An Attempt at a Quantitative Formulation of Scientific Branch Development Process and Its Development
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1980. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978, s. 358-360
Nr:
2168333399
varia
88

Conference:
XV Konferencja Naukowa Ekonometryków, Matematyków i Statystyków, Pokrzywna, Polska, od 1979-05-03 do 1979-05-05
Title:
Procesy absorpcji i eliminacji informacji naukowej a starzenie się prac naukowych = The Processes of Absorbtion and Elimination of Scientific Information and Aging of Scientific Works
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 160 (182) (1979) , s. 225-239. - Tytuł numeru: Konferencja ekonometryczna Katowice - Kraków - Wrocław : materiały XV Konferencji Naukowej Ekonometryków, Matematyków i Statystyków zatrudnionych w Akademiach Ekonomicznych Katowic, Krakowa i Wrocławia, 3-5 maj 1979, Pokrzywna - Bibliogr.
Nr:
2168321067
article
89

Title:
Funkcja jakości a sterowanie optymalne
Source:
Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979 / komitet redakcyjny Andrzej IWASIEWICZ, Mieczysław Kadulski, Zbigniew PASZEK - Kraków-Łańcut: Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie, 1979, s. 147-155 - Bibliogr.
Nr:
2168261264
chapter in conference materials
See main document
90

Title:
Starzenie się literatury naukowej a rozwój nauki = The Ageing of the Scientific Literature and the Development of the Science
Source:
Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977, s. 49-57. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 40)
Nr:
2168243104
chapter in monograph
See main document
91

Title:
O pewnej metodzie badania jednorodności szeregów czasowych = A Method of Testing of Homogenity of Time Series
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1975. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 131-132. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168256114
varia
92

Title:
Modele stochastyczne rozwoju dyscyplin naukowych
Publisher address:
Kraków: , 1975
Physical description:
154 k.: il.; 30 cm + aneks
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/119
Nr:
2168305321
doctoral dissertation
93

Title:
Prognozy rozwoju dyscypliny naukowej (na przykładzie fizyki) = Prognosis of a Development of a Scientific Branch (an Example of Physics)
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 21, z. 3 (1974) , s. 489-510. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168278605
article
94

Title:
Statystyczne metody badania procesu starzenia się literatury naukowej = Statistical Methods in Investigating the Ageing Process of the Scientific Literature
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 20, z. 4 (1973) , s. 405-414. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249152
article
95

Title:
Funkcja produkcji z uwzględnieniem zmian parametrów strukturalnych w czasie = Production Function with Regard to the Chronological Changes in Parameters
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 51 (1972) , s. 155-170. - Rez., summ.
Nr:
2168250380
article
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Rynek pracy i nierówności ekonomiczne w Polsce w okresie transformacji
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
64 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
75/KS/8/2003/S
Signature:
NP-927/Magazyn
Nr:
2168325731
unpublished scientific work
2

Title:
Funkcje użyteczności o stałej i zmiennej awersji do nierówności
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
71 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
67/KS/6/2002/S
Signature:
NP-874/Magazyn
Nr:
2168325655
unpublished scientific work
3

Author:
Title:
Społeczno-ekonomiczne determinanty zamożności i ubóstwa w Polsce
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
56 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
70/KS/5/2001/S
Signature:
NP-771/Magazyn
Nr:
2168277503
unpublished scientific work
4

Title:
Ekonometryczne modele funkcji dobrobytu
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
71 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
69/KS/7/2000/S
Signature:
NP-718/Magazyn
Nr:
2168333787
unpublished scientific work
5

Title:
Dobrobyt, nierówności i sprawiedliwość : stan faktyczny i jego percepcja w Polsce w okresie transformacji
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
117 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
58/KS/1/99/Su
Signature:
NP-658/Magazyn
Nr:
2168259212
unpublished scientific work
6

Title:
Metoda pomiaru funkcji użyteczności kardynalnej
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
136 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
72/KS/3/98/S
Signature:
NP-540/Magazyn
Nr:
2168333255
unpublished scientific work
7

Title:
Rozkład dochodów, nierówności i ubóstwo w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
96 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
103/KS/3/96/S
Signature:
NP-394/Magazyn
Nr:
2168329113
unpublished scientific work
8

Title:
Czynniki determinujące rozkłady płac
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
67 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
68/KS/7/95/S
Signature:
NP-335/Magazyn
Nr:
2168329349
unpublished scientific work
9

Title:
Modele poziomu dobrobytu. Etap 3
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
119, [1] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
1/1300/91/02p/01
Signature:
NP-119/3/Magazyn
Nr:
2168251646
unpublished scientific work
10

Title:
Czynniki ekonomiczno-społeczne i pozaekonomiczne kształtujące rozkłady dochodów i poziomu dobrobytu ludności. [Etap 2]
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
56, [2] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-119/[2]/Magazyn
Nr:
2168251644
unpublished scientific work
11

Title:
Statystyczna analiza rozkładów dochodów i poziomu dobrobytu
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
95 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-83/Magazyn
Nr:
2168331667
unpublished scientific work
12

Title:
Czynniki ekonomiczno-społeczne i pozaekonomiczne kształtujące rozkłady dochodów. [Etap 1]
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
45, [2] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-119/[1]/Magazyn
Nr:
2168251642
unpublished scientific work
13

Title:
Wieloczynnikowa teoria rozkładów dochodów i płac
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
106 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Praca powstała dzięki grantowi Ministerstwa Edukacji Narodowej
Signature:
NP-29/Magazyn
Nr:
2168330903
unpublished scientific work
14

Title:
Programowanie postępu naukowo-technicznego w makroregionie południowo-wschodnim. Etap 1, Opracowanie bazy informacyjnej wraz ze wstępną analizą
Publisher address:
Kraków: , 1989
Physical description:
IX, [195] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168314865
unpublished scientific work
1
Statystyka / Stanisław M. Kot, Jacek Jakubowski, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Difin, cop. 2011. - 526 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-349-5
2
Statystyka : podręcznik dla studiów ekonomicznych / Stanisław M. Kot, Jacek Jakubowski, Andrzej Sokołowski. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin; StatSoft Polska, 2007. - 520 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7251-780-7
3
Osoby starsze a nierówności i dobrobyt ekonomiczny / Stanisław Maciej KOT // W: Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie / red. Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 143-160. - ISBN 978-83-7252-385-3
4
Osoby starsze w rodzinie a ubóstwo ekonomiczne / Stanisław Maciej KOT // W: Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie / red. Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 161-178. - ISBN 978-83-7252-385-3
5
Metody badań dobrobytu, nierówności i ubóstwa / Stanisław Maciej KOT // W: Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie / red. Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 86-108. - ISBN 978-83-7252-385-3
6
Rozkłady dochodów gospodarstw domowych / Stanisław Maciej KOT // W: Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie / red. Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 109-142. - ISBN 978-83-7252-385-3
7
Tablice statystyczne / Stanisław Maciej Kot, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Wyd. 3 popr. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005. - 53, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-257-X
8
The New Measures of the Population Ageing / Stanisław Maciej KOT, Jolanta KURKIEWICZ // Studia Demograficzne. - nr 2/146 (2004), s. 17-29. - Summ. - ISSN 0039-3134
9
Dobrobyt / Stanisław Maciej KOT // W: Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 107-122. - ISBN 83-7252-243-X
10
Holistyczna koncepcja dobrobytu / Stanisław Maciej KOT, Jan TATAR // W: Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 189-228. - ISBN 83-7252-243-X
11
Rozkłady dochodów, nierówności i dobrobyt w Polsce / Stanisław Maciej KOT // W: Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 248-280. - ISBN 83-7252-243-X
12
Koncepcja sprawiedliwości dystrybutywnej i redystrybutywnej / Stanisław Maciej KOT // W: Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 229-247. - ISBN 83-7252-243-X
13
Nierówności ekonomiczne i społeczne a zasady sprawiedliwości dystrybutywnej = Economic and Social Inequalities and the Principles of Distributive Justice / Stanisław Maciej KOT // W: Polityka społeczno-ekonomiczna / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2004. - (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN [1898-5084] ; z. nr 4). - S. 45-55. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89473-61-5. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2021/4/23/283c0f20278aa941e2fd05a2857dde5a/03_kot.pdf
14
Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - 357 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-243-X
15
Pomiar dobrobytu i nierówności ekonomicznych w ramach indywidualistycznego paradygmatu ekonomii / Stanisław Maciej KOT // W: Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 161-188. - ISBN 83-7252-243-X
16
Zakres sprawiedliwości dystrybutywnej w Polsce / Stanisław Maciej KOT // W: Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 311-345. - ISBN 83-7252-243-X
17
Propozycja metod szacowania skal ekwiwalentności i awersji do nierówności = A New Method of Estimating Levels of Equivalence and Aversion to Inequalities / Stanisław M. KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 45/2, lipiec-grudzień 2001 (2003), s. 20-21. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
18
Metodologiczne dylematy pomiaru nierówności i dobrobytu = The Methodological Dilemmas of the Measurement of Inequality and Welfare / Stanisław Maciej KOT // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (2003), s. 161-179. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-5084
19
Zastosowanie łańcuchów Markova w analizie bezrobocia / Stanisław Maciej KOT // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1006 (2003), s. 72-86. - Tytuł numeru: Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
20
On the Estimation and Calibration of the Social Welfare Functions / Stanisław Maciej KOT // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 2 (2003), s. 165-166. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
21
Zastosowanie łańcuchów Markowa w analizie bezrobocia / Stanisław Maciej KOT // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 4 (2003), s. 173. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
22
The Impact of Equivalence Scale on Economic Inequalities / Stanisław M. KOT // W: International Comparisons of Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries : Proceedings of the 9th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, 6-8 November 2002 / ed. Józef POCIECHA. - Kraków: Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 115-132. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-3-5
23
Awersja do nierówności a nierówności w Polsce w okresie transformacji / Stanisław M. KOT // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 4 (2003), s. 171. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
24
Dylematy metodologiczne pomiaru dobrobytu i ubóstwa = Methodological Dilemmas of the Measurement of Welfare and Poverty / Stanisław Maciej KOT // Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje. - vol. 4 (2002), s. 97-115. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.problemypolitykispolecznej.pl/Dylematy-metodologiczne-pomiaru-dobrobytu-i-ubostwa,123677,0,1.html. - ISSN 1640-1808
25
Przestrzenne zróżnicowanie dobrobytu i nierówności = Spatial Distribution of Prosperity and Inequality / Stanisław Maciej KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 43/2, lipiec-grudzień 1999 (2001), s. 16-17. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
26
Sprawiedliwość dystrybutywna i nierówności dochodów = The Distributive Justice and Inequality of Income / Stanisław Maciej KOT // Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 1 (2001), s. 51-72. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1230-1868
27
The Theoretical Form of the Distribution of Welfare / Stanisław Maciej KOT // W: Analysis and International Comparisons of Social Consequences of Transformation Processes in Post Communist Countries : Proceedings of the 7th Slovak-Polish-Ukrainian-Czech Scientific Seminar (Svätý Jur, November 15-18, 2000) / ed. Viera Pacáková. - Bratislava: University of Economics in Bratislava, Department of Statistics, 2001. - S. 65-77. - Bibliogr. - ISBN 80-85659-24-7
28
The New Measures of Population Ageing / Stanisław M. KOT, Jolanta KURKIEWICZ // W: Papers of the European Population Conference [on-line]. - Helsinki: Väestölitto, 2001. - ISBN 952-9605-76-5
29
Ekonometryczne modele dobrobytu / Stanisław Maciej KOT. - Warszawa - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - 223, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-13125-X
30
Testowanie kształtu funkcji użyteczności dochodów = Testing the Function of Income Utility / Stanisław Maciej KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 42/2, lipiec-grudzień 1998 (2000), s. 23-24. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
31
Poverty and Income Distribution in Poland and Slovak Republic = Poziom ubóstwa i rozkład dochodów w Polsce i w Republice Słowacji / Stanisław M. KOT, Maria Pažitna // W: Statistical Methods in Socioeconomic Researches - Theory and Applications : Proceedings of the Seminar (Kraków, 8-10 November, 1999) / [ed. by Jolanta KURKIEWICZ]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000. - S. 45-57. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-066-6
32
The Shape of the Individual Welfare Function / Stanisław Maciej KOT // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 81-104. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-045-3
33
Problem dyskryminacji płacowej ze względu na płeć / Stanisław Maciej KOT, Barbara PODOLEC, Paweł ULMAN // W: Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT. - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 225-264. - ISBN 83-01-12701-5
34
Nierówności dochodów a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Paweł ULMAN ; Promotor: Stanisław Maciej KOT. - Kraków, 1999. - 108 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 12 k. - Bibliogr.
35
Metodologiczne aspekty oceny poziomu dobrobytu / Beata Kasprzyk ; Promotor: Stanisław M. KOT. - Kraków, 1999. - 186, [2] k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 12 k. (2 egz.). - Bibliogr.
36
Teorie genezy rozkładów płac / Stanisław Maciej KOT // W: Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT. - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 33-63. - ISBN 83-01-12701-5
37
Probabilistyczne modele rozkładów płac / Stanisław Maciej KOT // W: Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT. - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 177-224. - ISBN 83-01-12701-5
38
The Shape of the Individual Welfare Function / Stanisław Maciej KOT // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 4 (1999), s. 539-540. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
39
Krakowska linia ubóstwa = The Cracow Poverty Line / Stanisław Maciej KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 41/2, lipiec-grudzień 1997 (1999), s. 12. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
40
Empiryczna weryfikacja postaci rozkładów płac w Polsce / Stanisław Maciej KOT // W: Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT. - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 64-98. - ISBN 83-01-12701-5
41
Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT. - Warszawa-Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - 273 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-12701-5
42
Discriminatory and non-discriminatory wage distributions = Dyskryminujące i niedyskryminujące dystrybucje płac / Stanisław Maciej KOT // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 45, z. 3 (1998), s. 343-358. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
43
Towards the Economics of the Ultra-Poor / Stanisław Maciej KOT // W: Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine : methods and results : proceedings of the Polish, Slovak and Ukrainian Scientific Seminar (Kraków, 14-15 November, 1996) / [ed. by Stanisław Maciej KOT]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 17-35. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-36-4
44
Profile płacowo-wiekowe pracowników w Polsce = Employees' Age-Wage Profiles in Poland / Stanisław Maciej KOT // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 2 (1997), s. 205-223. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
45
Z badań nad problemem dyskryminacji płacowej = Studies on the Problem of Wage Discrimination / Stanisław Maciej KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 40/1, styczeń-czerwiec 1996 (1997), s. 72. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
46
Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine : methods and results : proceedings of the Polish, Slovak and Ukrainian Scientific Seminar (Kraków, 14-15 November, 1996) / [ed. by Stanisław Maciej KOT]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 104 s., [2] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-87239-36-4
47
Tablice statystyczne / Stanisław Maciej KOT, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Wyd. 2. - Kraków : AE. Wydaw. Uczelniane, 1996. - 53, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-69-6
48
The Cracow Poverty Line = Krakowska Linia Ubóstwa / Stanisław Maciej KOT // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 39-40 (1996), s. 113-128. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
49
A Probabilistic Model of Size Distribution of Income with Covariates = Probablistyczny model dystrybucji dochodu wraz ze współwariantami / Stanisław Maciej KOT // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 42, z. 2 (1995), s. 155-180. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
50
Modelowanie poziomu dobrobytu : teoria i zastosowanie / Stanisław Maciej KOT. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Wydawnictwo, 1995. - 181, [3] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-04-04283-5
51
Wieloczynnikowy model rozkładu dochodów gospodarstw domowych = Multi-Factor Model of Household Income Distribution / Stanisław Maciej KOT, Barbara PODOLEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 418 (1994), s. 5-18. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
52
Cardinal Utility in Welfare Researches / Stanisław M. KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 37/2, lipiec-grudzień 1993 (1994), s. 17. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
53
Próba weryfikacji hipotezy Kuznetsa = An Attempt to Verify Kuznets's Hypothesis / Stanisław M. KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991 (1993), s. 117-118. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
54
Matematyczne modele procesów dyfuzji innowacji / Alina KARSKA, Stanisław Maciej KOT, Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. - 141, [2] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11020-1
55
Dynamiczne modele rozkładu dochodów gospodarstw domowych = Dynamic Models of Household Income Distribution / Stanisław M. KOT, Barbara PODOLEC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991 (1993), s. 123-124. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
56
Wprowadzenie do statystyki / Stanisław Maciej KOT, Aniela Deja-Wąsik, Alicja Dziuba-Burczyk. - Kraków : nakł. UJ, 1992. - 147 s. : il. ; 24 cm. - (Skrypty Uczelniane / Uniwersytet Jagielloński, ISSN 0239-6017 ; nr 661). - ISBN 83-233-0535-8
57
Model log-logistyczny w analizie dynamiki rozkładów płac = The Log-Logistic Model in the Analysis of the Dynamics of Wages Distribution / Stanisław Maciej KOT, Barbara PODOLEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 380 (1992), s. 39-54. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
58
Three Parameter Log-Logistic Distribution and Its Application to the Modelling of Personal Income Distribution / Stanisław M. KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990 (1992), s. 98-100. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
59
Wpływ fizykochemicznych własności papieru na tempo procesu biodegradacji = Effect of Physicochemical Properties of Paper on the Biodegradation Rate / Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Stanisław Maciej KOT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 378 (1992), s. 5-17. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
60
Modele probabilistyczne w badaniach niezawodności węzła kolejowego = Probabilistic Models in the Assessment of Fault Proof Functioning of a Railway Junction / Zofia Bryniarska, Stanisław M. KOT, Michał Pelz // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989 (1991), s. 79-80. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
61
Jednorodne łańcuchy Markowa w badaniach rozkładów dochodów = Homogeneous Markov Chains in the Income Distribution Analysis / Stanisław Maciej KOT, Barbara PODOLEC // Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 2 (1991), s. 165-176. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
62
Probabilistyczne modele w badaniach demograficznych = Probability Models in Demographic Studies / Stanisław Maciej KOT, Kazimierz ZAJĄC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 342 (1991), s. 79-93. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
63
Porównanie wybranych miar biodegradacji papieru = Comparison of the Selected Measures of Paper biodegradation / Jadwiga SZOSTAK-KOT, Stanisław Maciej KOT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 319 (1990), s. 75-84. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
64
Tablice statystyczne / Stanisław Maciej KOT, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków : AE. Wydaw. Uczelniane, 1990. - 49 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
65
Modelowanie i prognozowanie przewozów kolejowych wybranych grup ładunków = Modelling and Forecasting of Railway Transport of the Selected Cargo Classes / Zofia Bryniarska, Stanisław Maciej KOT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 284 (1989), s. 27-42. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
66
Metoda oceny zmian jakości papieru pod wpływem mikroflory celulolitycznej = The Method of Evaluating Changes in the Quality of Paper as the Effect of Cellulolytic Microflora / Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Stanisław Maciej KOT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 301 (1989), s. 73-82. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
67
Modele dyfuzji innowacji = Models of Innovation Diffusion / Stanisław M. KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 31/2, lipiec-grudzień 1987 (1989), s. 19. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
68
Bakteriobójcze własności Irgasanu DP-300 jako środka stosowanego w ochronie materiałów obuwniczych = Bactericidal effect of Irgasan DP-300 as a medium used in footwear protection / Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Janina GRELA-JAŚKOWSKA, Maciej KOT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Alicja MIŁKOWSKA]. - nr 275 (1988), s. 79-88. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
69
Autonomiczność rozwoju nauki względem sfer techniki i produkcji = The Autonomy of the Development of Science with Regard to the Spheres of Technology and Production / Stanisław M. KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986 (1988), s. 80-81. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
70
Modelowanie i prognozowanie rozkładów dochodów za pomocą łańcuchów Markowa = Modelling and Prediction of Income Distribution by Means of Markov's Chains / Stanisław M. KOT, Barbara PODOLEC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986 (1988), s. 173-174. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
71
Modelling and Forecasting of the Personal Speding Structure = Modelowanie i prognozowanie struktury wydatków ludności / Stanisław Maciej KOT, Józef POCIECHA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985 (1987), s. 123-125. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
72
The Stochastic Model of Evolution of Scientific Disciplines / S.M. KOT // Scientometrics. - vol. 12, no 3-4 (1987), s. 197-205. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer. - Bibliogr. - ISSN 0138-9130
73
Estymacja parametrów funkcji typu logistycznego metodą momentów i metodą Marquardta = Estimation of Parameters of Functions of the Logistic Type by Means of the Moments' and Marquardt Methods / Zofia Bryniarska, Stanisław Maciej KOT // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 34, z. 3 (1987), s. 193-206. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
74
Wieloczynnikowe modele dyfuzji innowacji / Stanisław Maciej KOT // Przegląd Statystyczny. - t. 34, z. 4 (1987), s. 388. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
75
Zastosowanie modeli łańcuchów Markowa do opisu infrastruktury technicznej liniowej sieci kolejowej w Polsce w latach 1953-1984 = Modelling Development of Transport System Exemplified by Technical Infrastructure of Railway Network / Zofia Bryniarska, Stanisław Maciej KOT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 245 (1987), s. 129-153. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
76
Stochastyczne modele struktury informacyjnej dyscypliny naukowej (na przykładzie fizyki nuklearnej) = Stochastic Models of Information Structure of Scientific Disciplines (on the Example of Nuclear Physics) / Stanisław Maciej KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 27/2, lipiec-grudzień 1983 (1986), s. 308-310. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
77
Analiza porównawcza procesów dyfuzji informacji w naukach ścisłych i społecznych = Comparative Analysis of Information-diffusion Processes in Sciences and Social Disciplines / Stanisław M. KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983 (1986), s. 106-108. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
78
Analiza szeregów czasowych / Stanisław M. KOT // W: Wykłady ze statystyki / red. Kazimierz ZAJĄC. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 269-313. - Bibliogr.
79
Matematyczne modele dyfuzji informacji w naukach ścisłych i społecznych : analiza porównawcza = Mathematical Models of the Diffusion of Information in Exact and Social Sciences, A Comparative Analysis / Stanisław Maciej KOT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 203 (1985), s. 5-24. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
80
Matematyczne modele procesów informacyjnych w systemie nauki = Mathematical Models of Information Processes within the System of Science / Stanisław Maciej KOT. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1984. - 210 s : il., tab., wykr. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 64)
81
Informacja w systemach ekonomicznych = Information in Economic Systems / Stanisław Maciej KOT // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 26 (1983), s. 115-126. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
82
O pewnej nowej koncepcji informacji = On a Certain New Theory of Information / S. Maciej KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 24/2, lipiec-grudzień 1980 (1982), s. 350-351. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
83
Modelowanie i prognozowanie zmian struktury dyscypliny naukowej (na przykładzie dyscyplin probabilistycznych i ich zastosowań) / Stanisław Maciej KOT // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 29, z. 3-4 (1982), s. 567. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
84
Rozwój dyscypliny naukowej w świetle statystycznej analizy cytowań = Development of a Scientific Discipline in the Light of Statistic Analysis of Citations / Stanisław Maciej KOT // Zagadnienia Naukoznawstwa = Problems of the Science of Science - Quarterly. - T. 16, z. 2 (62) (1980), s. 152-169. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0044-1619
85
Porównanie wybranych miar prędkości dezaktualizacji informacji naukowej = Comparsion between Selected Measures of the Rate at which Scientific Information Is Growing Obsolete / Stanisław Maciej KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978 (1980), s. 136-137. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
86
statystyczne metody ustalania tzw. rozmiaru dyscypliny naukowej = Statistical Methods of Determination of the So-called Scientific Branch Size / Stanisław Maciej KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978 (1980), s. 399-401. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
87
Próba ilościowego ujęcia procesu rozwoju dyscypliny naukowej i postępu = An Attempt at a Quantitative Formulation of Scientific Branch Development Process and Its Development / Stanisław Maciej KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978 (1980), s. 358-360. - ISSN 0079-354X
88
Procesy absorpcji i eliminacji informacji naukowej a starzenie się prac naukowych = The Processes of Absorbtion and Elimination of Scientific Information and Aging of Scientific Works / Stanisław Maciej KOT // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 160 (182) (1979), s. 225-239. - Summ.. - Tytuł numeru: Konferencja ekonometryczna Katowice - Kraków - Wrocław : materiały XV Konferencji Naukowej Ekonometryków, Matematyków i Statystyków zatrudnionych w Akademiach Ekonomicznych Katowic, Krakowa i Wrocławia, 3-5 maj 1979, Pokrzywna. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
89
Funkcja jakości a sterowanie optymalne / Stanisław M. KOT // W: Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979 / komitet redakcyjny Andrzej IWASIEWICZ, Mieczysław Kadulski, Zbigniew PASZEK. - Kraków-Łańcut: Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie, 1979. - S. 147-155. - Bibliogr.
90
Starzenie się literatury naukowej a rozwój nauki = The Ageing of the Scientific Literature and the Development of the Science / Stanisław Maciej KOT // W: Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 40). - S. 49-57. - Summ. - Bibliogr.
91
O pewnej metodzie badania jednorodności szeregów czasowych = A Method of Testing of Homogenity of Time Series / Stanisław Maciej KOT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974 (1975), s. 131-132. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
92
Modele stochastyczne rozwoju dyscyplin naukowych / Stanisław Maciej KOT ; Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Kraków, 1975. - 154 k. : il. ; 30 cm + aneks. - Bibliogr.
93
Prognozy rozwoju dyscypliny naukowej (na przykładzie fizyki) = Prognosis of a Development of a Scientific Branch (an Example of Physics) / Stanisław Maciej KOT // Przegląd Statystyczny. - t. 21, z. 3 (1974), s. 489-510. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
94
Statystyczne metody badania procesu starzenia się literatury naukowej = Statistical Methods in Investigating the Ageing Process of the Scientific Literature / Stanisław Maciej KOT // Przegląd Statystyczny. - t. 20, z. 4 (1973), s. 405-414. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
95
Funkcja produkcji z uwzględnieniem zmian parametrów strukturalnych w czasie = Production Function with Regard to the Chronological Changes in Parameters / Stanisław Maciej KOT // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 51 (1972), s. 155-170. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
96
Rynek pracy i nierówności ekonomiczne w Polsce w okresie transformacji / Kierownik tematu: Stanisław Maciej KOT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 64 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
97
Funkcje użyteczności o stałej i zmiennej awersji do nierówności : własności, estymacja i zastosowania / Kierownik tematu: Stanisław Maciej KOT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 71 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
98
Społeczno-ekonomiczne determinanty zamożności i ubóstwa w Polsce / kier. tematu: Stanisław Maciej KOT ; wykonawcy: Paweł ULMAN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 56 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
99
Ekonometryczne modele funkcji dobrobytu / Kier. tematu: Stanisław Maciej KOT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 71 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
100
Dobrobyt, nierówności i sprawiedliwość : stan faktyczny i jego percepcja w Polsce w okresie transformacji / kier. tematu: Stanisław Maciej KOT ; członkowie zespołu: Andrzej MALAWSKI, Czesław PORĘBSKI, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 117 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
101
Metoda pomiaru funkcji użyteczności kardynalnej / Kier. tematu: Stanisław Maciej KOT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 136 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
102
Rozkład dochodów, nierówności i ubóstwo w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego / Stanisław Maciej KOT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 96 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
103
Czynniki determinujące rozkłady płac / Stanisław Maciej KOT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 67 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
104
Modele poziomu dobrobytu. Etap 3 / kier. tematu: Kazimierz ZAJĄC ; członkowie zesp.: Stanisław KOT, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 119, [1] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
105
Czynniki ekonomiczno-społeczne i pozaekonomiczne kształtujące rozkłady dochodów i poziomu dobrobytu ludności. [Etap 2] / kier. tematu: Kazimierz ZAJĄC ; członkowie zesp.: Stanisław KOT, Barbara PODOLEC. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 56, [2] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
106
Statystyczna analiza rozkładów dochodów i poziomu dobrobytu / Stanisław Maciej KOT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 95 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
107
Czynniki ekonomiczno-społeczne i pozaekonomiczne kształtujące rozkłady dochodów. [Etap 1] / kier. tematu: Kazimierz ZAJĄC ; członkowie zesp.: Stanisław M. KOT, Barbara PODOLEC. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 45, [2] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
108
Wieloczynnikowa teoria rozkładów dochodów i płac / Stanisław Maciej KOT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 106 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
109
Programowanie postępu naukowo-technicznego w makroregionie południowo-wschodnim. Etap 1, Opracowanie bazy informacyjnej wraz ze wstępną analizą / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław Maciej KOT, Anna FRANCIK, Alina KARSKA, Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN. - Kraków, 1989. - IX, [195] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Kot S., Jakubowski J., Sokołowski A., (2011), Statystyka, Wyd. 2 popr.Warszawa : Difin, 526 s.
2
Kot S., Jakubowski J., Sokołowski A., (2007), Statystyka: podręcznik dla studiów ekonomicznych, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin : StatSoft Polska, 520 s.
3
Kot S., (2007), Osoby starsze a nierówności i dobrobyt ekonomiczny. [W:] Kurkiewicz J. (red.), Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 143-160.
4
Kot S., (2007), Osoby starsze w rodzinie a ubóstwo ekonomiczne. [W:] Kurkiewicz J. (red.), Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 161-178.
5
Kot S., (2007), Metody badań dobrobytu, nierówności i ubóstwa. [W:] Kurkiewicz J. (red.), Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 86-108.
6
Kot S., (2007), Rozkłady dochodów gospodarstw domowych. [W:] Kurkiewicz J. (red.), Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 109-142.
7
Kot S., Sokołowski A., (2005), Tablice statystyczne, Wyd. 3 popr.Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 53, [1] s.
8
Kot S., Kurkiewicz J., (2004), The New Measures of the Population Ageing, "Studia Demograficzne", nr 2/146, s. 17-29.
9
Kot S., (2004), Dobrobyt. [W:] Kot S., Malawski A., Węgrzecki A. (red.), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 107-122.
10
Kot S., Tatar J., (2004), Holistyczna koncepcja dobrobytu. [W:] Kot S., Malawski A., Węgrzecki A. (red.), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 189-228.
11
Kot S., (2004), Rozkłady dochodów, nierówności i dobrobyt w Polsce. [W:] Kot S., Malawski A., Węgrzecki A. (red.), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 248-280.
12
Kot S., (2004), Koncepcja sprawiedliwości dystrybutywnej i redystrybutywnej. [W:] Kot S., Malawski A., Węgrzecki A. (red.), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 229-247.
13
Kot S., (2004), Nierówności ekonomiczne i społeczne a zasady sprawiedliwości dystrybutywnej. [W:] WOŹNIAK (red.), Polityka społeczno-ekonomiczna (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy; z. nr 4), Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, s. 45-55.
14
Kot S., Malawski A., Węgrzecki A. (red.), (2004), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 357 s.
15
Kot S., (2004), Pomiar dobrobytu i nierówności ekonomicznych w ramach indywidualistycznego paradygmatu ekonomii. [W:] Kot S., Malawski A., Węgrzecki A. (red.), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 161-188.
16
Kot S., (2004), Zakres sprawiedliwości dystrybutywnej w Polsce. [W:] Kot S., Malawski A., Węgrzecki A. (red.), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 311-345.
17
Kot S., (2003), Propozycja metod szacowania skal ekwiwalentności i awersji do nierówności, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 45/2, lipiec-grudzień 2001, s. 20-21.
18
Kot S., (2003), Metodologiczne dylematy pomiaru nierówności i dobrobytu, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1, s. 161-179.
19
Kot S., (2003), Zastosowanie łańcuchów Markova w analizie bezrobocia, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1006, s. 72-86.
20
Kot S., (2003), On the Estimation and Calibration of the Social Welfare Functions, "Przegląd Statystyczny", t. 50, z. 2, s. 165-166.
21
Kot S., (2003), Zastosowanie łańcuchów Markowa w analizie bezrobocia, "Przegląd Statystyczny", t. 50, z. 4, s. 173.
22
Kot S., (2003), The Impact of Equivalence Scale on Economic Inequalities. [W:] Pociecha J. (red.), International Comparisons of Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries: Proceedings of the 9th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, 6-8 November 2002, Kraków : Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej, s. 115-132.
23
Kot S., (2003), Awersja do nierówności a nierówności w Polsce w okresie transformacji, "Przegląd Statystyczny", t. 50, z. 4, s. 171.
24
Kot S., (2002), Dylematy metodologiczne pomiaru dobrobytu i ubóstwa, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje", vol. 4, s. 97-115; http://www.problemypolitykispolecznej.pl/Dylematy-metodologiczne-pomiaru-dobrobytu-i-ubostwa,123677,0,1.html
25
Kot S., (2001), Przestrzenne zróżnicowanie dobrobytu i nierówności, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 43/2, lipiec-grudzień 1999, s. 16-17.
26
Kot S., (2001), Sprawiedliwość dystrybutywna i nierówności dochodów, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 1, s. 51-72.
27
Kot S., (2001), The Theoretical Form of the Distribution of Welfare. [W:] Pacáková V. (red.), Analysis and International Comparisons of Social Consequences of Transformation Processes in Post Communist Countries : Proceedings of the 7th Slovak-Polish-Ukrainian-Czech Scientific Seminar (Svätý Jur, November 15-18, 2000), Bratislava : University of Economics in Bratislava, Department of Statistics, s. 65-77.
28
Kot S., Kurkiewicz J., (2001), The New Measures of Population Ageing. [W:] Papers of the European Population Conference [on-line], Helsinki : Väestölitto
29
Kot S., (2000), Ekonometryczne modele dobrobytu, Warszawa - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 223, [1] s.
30
Kot S., (2000), Testowanie kształtu funkcji użyteczności dochodów, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 42/2, lipiec-grudzień 1998, s. 23-24.
31
Kot S., Pažitna M., (2000), Poverty and Income Distribution in Poland and Slovak Republic. [W:] Kurkiewicz J. (red.), Statistical Methods in Socioeconomic Researches - Theory and Applications: Proceedings of the Seminar (Kraków, 8-10 November, 1999), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 45-57.
32
Kot S., (2000), The Shape of the Individual Welfare Function. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 81-104.
33
Kot S., Podolec B., Ulman P., (1999), Problem dyskryminacji płacowej ze względu na płeć. [W:] Kot S. (red.), Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, Warszawa-Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 225-264.
34
Ulman P., (1999), Nierówności dochodów a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Prom. Kot S., Kraków : , 108 k.
35
Kasprzyk B., (1999), Metodologiczne aspekty oceny poziomu dobrobytu, Prom. Kot S., Kraków : , 186, [2] k.
36
Kot S., (1999), Teorie genezy rozkładów płac. [W:] Kot S. (red.), Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, Warszawa-Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 33-63.
37
Kot S., (1999), Probabilistyczne modele rozkładów płac. [W:] Kot S. (red.), Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, Warszawa-Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 177-224.
38
Kot S., (1999), The Shape of the Individual Welfare Function, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 4, s. 539-540.
39
Kot S., (1999), Krakowska linia ubóstwa, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 41/2, lipiec-grudzień 1997, s. 12.
40
Kot S., (1999), Empiryczna weryfikacja postaci rozkładów płac w Polsce. [W:] Kot S. (red.), Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, Warszawa-Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 64-98.
41
Kot S. (red.), (1999), Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, Warszawa-Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 273 s.
42
Kot S., (1998), Discriminatory and non-discriminatory wage distributions, "Przegląd Statystyczny", t. 45, z. 3, s. 343-358.
43
Kot S., (1997), Towards the Economics of the Ultra-Poor. [W:] Kot S. (red.), Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine: methods and results : proceedings of the Polish, Slovak and Ukrainian Scientific Seminar (Kraków, 14-15 November, 1996), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 17-35.
44
Kot S., (1997), Profile płacowo-wiekowe pracowników w Polsce, "Przegląd Statystyczny", t. 44, z. 2, s. 205-223.
45
Kot S., (1997), Z badań nad problemem dyskryminacji płacowej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 40/1, styczeń-czerwiec 1996, s. 72.
46
Kot S. (red.), (1997), Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine: methods and results: proceedings of the Polish, Slovak and Ukrainian Scientific Seminar (Kraków, 14-15 November, 1996), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 104 s., [2] k. tabl. złoż.
47
Kot S., Sokołowski A., (1996), Tablice statystyczne, Wyd. 2Kraków : AE. Wydaw. Uczelniane, 53, [1] s.
48
Kot S., (1996), The Cracow Poverty Line, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 39-40, s. 113-128.
49
Kot S., (1995), A Probabilistic Model of Size Distribution of Income with Covariates, "Przegląd Statystyczny", t. 42, z. 2, s. 155-180.
50
Kot S., (1995), Modelowanie poziomu dobrobytu: teoria i zastosowanie, Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Wydawnictwo, 181, [3] s.
51
Kot S., Podolec B., (1994), Wieloczynnikowy model rozkładu dochodów gospodarstw domowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 418, s. 5-18.
52
Kot S., (1994), Cardinal Utility in Welfare Researches, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 37/2, lipiec-grudzień 1993, s. 17.
53
Kot S., (1993), Próba weryfikacji hipotezy Kuznetsa, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991, s. 117-118.
54
Karska A., Kot S., Zając K., (1993), Matematyczne modele procesów dyfuzji innowacji, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 141, [2] s.
55
Kot S., Podolec B., (1993), Dynamiczne modele rozkładu dochodów gospodarstw domowych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991, s. 123-124.
56
Kot S., Deja-Wąsik A., Dziuba-Burczyk A., (1992), Wprowadzenie do statystyki, (Skrypty Uczelniane Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 661), Kraków : nakł. UJ, 147 s.
57
Kot S., Podolec B., (1992), Model log-logistyczny w analizie dynamiki rozkładów płac, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 380, s. 39-54.
58
Kot S., (1992), Three Parameter Log-Logistic Distribution and Its Application to the Modelling of Personal Income Distribution, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990, s. 98-100.
59
Szostak-Kotowa J., Kot S., (1992), Wpływ fizykochemicznych własności papieru na tempo procesu biodegradacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 378, s. 5-17.
60
Bryniarska Z., Kot S., Pelz M., (1991), Modele probabilistyczne w badaniach niezawodności węzła kolejowego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989, s. 79-80.
61
Kot S., Podolec B., (1991), Jednorodne łańcuchy Markowa w badaniach rozkładów dochodów, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 2, s. 165-176.
62
Kot S., Zając K., (1991), Probabilistyczne modele w badaniach demograficznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 342, s. 79-93.
63
Szostak-Kot J., Kot S., (1990), Porównanie wybranych miar biodegradacji papieru, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 319, s. 75-84.
64
Kot S., Sokołowski A., (1990), Tablice statystyczne, Kraków : AE. Wydaw. Uczelniane, 49 s.
65
Bryniarska Z., Kot S., (1989), Modelowanie i prognozowanie przewozów kolejowych wybranych grup ładunków, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 284, s. 27-42.
66
Szostak-Kotowa J., Kot S., (1989), Metoda oceny zmian jakości papieru pod wpływem mikroflory celulolitycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 301, s. 73-82.
67
Kot S., (1989), Modele dyfuzji innowacji, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 31/2, lipiec-grudzień 1987, s. 19.
68
Szostak-Kotowa J., Grela-Jaśkowska J., Kot M., (1988), Bakteriobójcze własności Irgasanu DP-300 jako środka stosowanego w ochronie materiałów obuwniczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 275, s. 79-88.
69
Kot S., (1988), Autonomiczność rozwoju nauki względem sfer techniki i produkcji, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 80-81.
70
Kot S., Podolec B., (1988), Modelowanie i prognozowanie rozkładów dochodów za pomocą łańcuchów Markowa, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 173-174.
71
Kot S., Pociecha J., (1987), Modelling and Forecasting of the Personal Speding Structure, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 123-125.
72
Kot S., (1987), The Stochastic Model of Evolution of Scientific Disciplines, "Scientometrics", vol. 12, no 3-4, s. 197-205.
73
Bryniarska Z., Kot S., (1987), Estymacja parametrów funkcji typu logistycznego metodą momentów i metodą Marquardta, "Przegląd Statystyczny", t. 34, z. 3, s. 193-206.
74
Kot S., (1987), Wieloczynnikowe modele dyfuzji innowacji, "Przegląd Statystyczny", t. 34, z. 4, s. 388.
75
Bryniarska Z., Kot S., (1987), Zastosowanie modeli łańcuchów Markowa do opisu infrastruktury technicznej liniowej sieci kolejowej w Polsce w latach 1953-1984, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 245, s. 129-153.
76
Kot S., (1986), Stochastyczne modele struktury informacyjnej dyscypliny naukowej (na przykładzie fizyki nuklearnej), "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 27/2, lipiec-grudzień 1983, s. 308-310.
77
Kot S., (1986), Analiza porównawcza procesów dyfuzji informacji w naukach ścisłych i społecznych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983, s. 106-108.
78
Kot S., (1985), Analiza szeregów czasowych. [W:] Zając K. (red.), Wykłady ze statystyki, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 269-313.
79
Kot S., (1985), Matematyczne modele dyfuzji informacji w naukach ścisłych i społecznych : analiza porównawcza, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 203, s. 5-24.
80
Kot S., (1984), Matematyczne modele procesów informacyjnych w systemie nauki, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 64), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 210 s
81
Kot S., (1983), Informacja w systemach ekonomicznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 26, s. 115-126.
82
Kot S., (1982), O pewnej nowej koncepcji informacji, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 24/2, lipiec-grudzień 1980, s. 350-351.
83
Kot S., (1982), Modelowanie i prognozowanie zmian struktury dyscypliny naukowej (na przykładzie dyscyplin probabilistycznych i ich zastosowań), "Przegląd Statystyczny", t. 29, z. 3-4, s. 567.
84
Kot S., (1980), Rozwój dyscypliny naukowej w świetle statystycznej analizy cytowań, "Zagadnienia Naukoznawstwa", T. 16, z. 2 (62), s. 152-169.
85
Kot S., (1980), Porównanie wybranych miar prędkości dezaktualizacji informacji naukowej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 136-137.
86
Kot S., (1980), statystyczne metody ustalania tzw. rozmiaru dyscypliny naukowej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 22/2, lipiec-grudzień 1978, s. 399-401.
87
Kot S., (1980), Próba ilościowego ujęcia procesu rozwoju dyscypliny naukowej i postępu, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 22/2, lipiec-grudzień 1978, s. 358-360.
88
Kot S., (1979), Procesy absorpcji i eliminacji informacji naukowej a starzenie się prac naukowych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 160 (182), s. 225-239.
89
Kot S., (1979), Funkcja jakości a sterowanie optymalne. [W:] Iwasiewicz A., Kadulski M., Paszek Z. (red.), Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979, Kraków-Łańcut : Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie, s. 147-155.
90
Kot S., (1977), Starzenie się literatury naukowej a rozwój nauki. [W:] Zając K. (red.), Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 40), Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 49-57.
91
Kot S., (1975), O pewnej metodzie badania jednorodności szeregów czasowych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 131-132.
92
Kot S., (1975), Modele stochastyczne rozwoju dyscyplin naukowych, Prom. Zając K., Kraków : , 154 k.
93
Kot S., (1974), Prognozy rozwoju dyscypliny naukowej (na przykładzie fizyki), "Przegląd Statystyczny", t. 21, z. 3, s. 489-510.
94
Kot S., (1973), Statystyczne metody badania procesu starzenia się literatury naukowej, "Przegląd Statystyczny", t. 20, z. 4, s. 405-414.
95
Kot S., (1972), Funkcja produkcji z uwzględnieniem zmian parametrów strukturalnych w czasie, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 51, s. 155-170.
96
Kot S., (2003), Rynek pracy i nierówności ekonomiczne w Polsce w okresie transformacji, Kot S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 64 k.
97
Kot S., (2002), Funkcje użyteczności o stałej i zmiennej awersji do nierówności: własności, estymacja i zastosowania, Kot S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 71 k.
98
Ulman P., (2001), Społeczno-ekonomiczne determinanty zamożności i ubóstwa w Polsce, Kot S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 56 k.
99
Ekonometryczne modele funkcji dobrobytu, (2000), Kot S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 71 k.
100
Malawski A., Porębski C., Sokołowski A., (2000), Dobrobyt, nierówności i sprawiedliwość: stan faktyczny i jego percepcja w Polsce w okresie transformacji, Kot S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 117 k.
101
Metoda pomiaru funkcji użyteczności kardynalnej, (1999), Kot S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 136 k.
102
Kot S., (1996), Rozkład dochodów, nierówności i ubóstwo w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 96 k.
103
Kot S., (1996), Czynniki determinujące rozkłady płac, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 67 k.
104
Kot S., Sokołowski A., (1994), Modele poziomu dobrobytu. Etap 3, Zając K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 119, [1] k.
105
Kot S., Podolec B., (1992), Czynniki ekonomiczno-społeczne i pozaekonomiczne kształtujące rozkłady dochodów i poziomu dobrobytu ludności. [Etap 2], Zając K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 56, [2] k.
106
Kot S., (1991), Statystyczna analiza rozkładów dochodów i poziomu dobrobytu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 95 k.
107
Kot S., Podolec B., (1991), Czynniki ekonomiczno-społeczne i pozaekonomiczne kształtujące rozkłady dochodów. [Etap 1], Zając K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 45, [2] k.
108
Kot S., (1990), Wieloczynnikowa teoria rozkładów dochodów i płac, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 106 k.
109
Grabiński T., Kot S., Francik A., Karska A., Wołoszyn J., Urban W., (1989), Programowanie postępu naukowo-technicznego w makroregionie południowo-wschodnim. Etap 1, Opracowanie bazy informacyjnej wraz ze wstępną analizą, Kraków : , IX, [195] k.
1
@book{podUEK:2166350531,
author = "Stanisław M. Kot and Jacek Jakubowski and Andrzej Sokołowski",
title = "Statystyka",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "978-83-7641-349-5",
}
2
@book{monUEK:51985,
author = "Stanisław M. Kot and Jacek Jakubowski and Andrzej Sokołowski",
title = "Statystyka : podręcznik dla studiów ekonomicznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Centrum Doradztwa i Informacji Difin; StatSoft Polska",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-780-7",
}
3
@inbook{fmUEK:2165760955,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Osoby starsze a nierówności i dobrobyt ekonomiczny",
booktitle = "Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie",
pages = "143-160",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-385-3",
}
4
@inbook{fmUEK:2165760956,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Osoby starsze w rodzinie a ubóstwo ekonomiczne",
booktitle = "Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie",
pages = "161-178",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-385-3",
}
5
@inbook{fmUEK:2165760639,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Metody badań dobrobytu, nierówności i ubóstwa",
booktitle = "Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie",
pages = "86-108",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-385-3",
}
6
@inbook{fmUEK:2165760653,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Rozkłady dochodów gospodarstw domowych",
booktitle = "Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie",
pages = "109-142",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-385-3",
}
7
@book{podUEK:53096,
author = "Stanisław Maciej Kot and Andrzej Sokołowski",
title = "Tablice statystyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
edition = "Wyd. 3 popr.",
isbn = "83-7252-257-X",
}
8
@article{artUEK:2168256964,
author = "Stanisław Maciej Kot and Jolanta Kurkiewicz",
title = "The New Measures of the Population Ageing",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "2/146",
pages = "17-29",
year = "2004",
}
9
@inbook{fmUEK:2168219326,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Dobrobyt",
booktitle = "Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna",
pages = "107-122",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-243-X",
}
10
@inbook{fmUEK:2168219332,
author = "Stanisław Maciej Kot and Jan Tatar",
title = "Holistyczna koncepcja dobrobytu",
booktitle = "Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna",
pages = "189-228",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-243-X",
}
11
@inbook{fmUEK:2168219336,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Rozkłady dochodów, nierówności i dobrobyt w Polsce",
booktitle = "Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna",
pages = "248-280",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-243-X",
}
12
@inbook{fmUEK:2168219334,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Koncepcja sprawiedliwości dystrybutywnej i redystrybutywnej",
booktitle = "Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna",
pages = "229-247",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-243-X",
}
13
@inbook{fmUEK:2168235814,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Nierówności ekonomiczne i społeczne a zasady sprawiedliwości dystrybutywnej",
booktitle = "Polityka społeczno-ekonomiczna",
pages = "45-55",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski",
year = "2004",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2021/4/23/283c0f20278aa941e2fd05a2857dde5a/03_kot.pdf},
issn = "[1898-5084]",
isbn = "83-89473-61-5",
}
14
@book{monUEK:2168218532,
title = "Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna",
editor = Kot Stanisław Maciej,
editor = Malawski Andrzej,
editor = Węgrzecki Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-243-X",
}
15
@inbook{fmUEK:2168219330,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Pomiar dobrobytu i nierówności ekonomicznych w ramach indywidualistycznego paradygmatu ekonomii",
booktitle = "Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna",
pages = "161-188",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-243-X",
}
16
@inbook{fmUEK:2168219340,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Zakres sprawiedliwości dystrybutywnej w Polsce",
booktitle = "Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna",
pages = "311-345",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-243-X",
}
17
@misc{varUEK:2168333681,
author = "Stanisław M. Kot",
title = "Propozycja metod szacowania skal ekwiwalentności i awersji do nierówności",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 45/2, lipiec-grudzień 2001",
pages = "20-21",
year = "2003",
}
18
@article{artUEK:50615,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Metodologiczne dylematy pomiaru nierówności i dobrobytu",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1",
pages = "161-179",
year = "2003",
}
19
@article{artUEK:2168246218,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Zastosowanie łańcuchów Markova w analizie bezrobocia",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1006",
pages = "72-86",
adress = "",
year = "2003",
}
20
@misc{varUEK:2168353358,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "On the Estimation and Calibration of the Social Welfare Functions",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 50, z. 2",
pages = "165-166",
year = "2003",
}
21
@misc{varUEK:2168353366,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Zastosowanie łańcuchów Markowa w analizie bezrobocia",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 50, z. 4",
pages = "173",
year = "2003",
}
22
@inbook{mkaUEK:2168234192,
author = "Stanisław M. Kot",
title = "The Impact of Equivalence Scale on Economic Inequalities",
booktitle = "International Comparisons of Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries",
pages = "115-132",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-911355-3-5",
}
23
@misc{varUEK:2168353362,
author = "Stanisław M. Kot",
title = "Awersja do nierówności a nierówności w Polsce w okresie transformacji",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 50, z. 4",
pages = "171",
year = "2003",
}
24
@article{artUEK:2168353938,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Dylematy metodologiczne pomiaru dobrobytu i ubóstwa",
journal = "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje",
number = "vol. 4",
pages = "97-115",
year = "2002",
url = {http://www.problemypolitykispolecznej.pl/Dylematy-metodologiczne-pomiaru-dobrobytu-i-ubostwa,123677,0,1.html},
}
25
@misc{varUEK:2168261188,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie dobrobytu i nierówności",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 43/2, lipiec-grudzień 1999",
pages = "16-17",
year = "2001",
}
26
@article{artUEK:2168350954,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Sprawiedliwość dystrybutywna i nierówności dochodów",
journal = "Badania Operacyjne i Decyzje",
number = "1",
pages = "51-72",
year = "2001",
}
27
@inbook{mkaUEK:2168258060,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "The Theoretical Form of the Distribution of Welfare",
booktitle = "Analysis and International Comparisons of Social Consequences of Transformation Processes in Post Communist Countries : Proceedings of the 7th Slovak-Polish-Ukrainian-Czech Scientific Seminar (Svätý Jur, November 15-18, 2000)",
pages = "65-77",
adress = "Bratislava",
publisher = "University of Economics in Bratislava, Department of Statistics",
year = "2001",
isbn = "80-85659-24-7",
}
28
@inbook{mkaUEK:2168318427,
author = "Stanisław M. Kot and Jolanta Kurkiewicz",
title = "The New Measures of Population Ageing",
booktitle = "Papers of the European Population Conference",
pages = "",
adress = "Helsinki",
publisher = "Väestölitto",
year = "2001",
url = {},
isbn = "952-9605-76-5",
}
29
@book{monUEK:2168297935,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Ekonometryczne modele dobrobytu",
adress = "Warszawa - Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2000",
isbn = "83-01-13125-X",
}
30
@misc{varUEK:2168333585,
author = "Stanisław Maciej Kot and ",
title = "Testowanie kształtu funkcji użyteczności dochodów",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 42/2, lipiec-grudzień 1998",
pages = "23-24",
year = "2000",
}
31
@inbook{mkaUEK:2168268926,
author = "Stanisław M. Kot and Maria Pažitna",
title = "Poverty and Income Distribution in Poland and Slovak Republic",
booktitle = "Statistical Methods in Socioeconomic Researches - Theory and Applications",
pages = "45-57",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2000",
isbn = "83-7252-066-6",
}
32
@inbook{mkaUEK:2168219038,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "The Shape of the Individual Welfare Function",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "81-104",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-045-3",
}
33
@inbook{fmUEK:2168248970,
author = "Stanisław Maciej Kot and Barbara Podolec and Paweł Ulman",
title = "Problem dyskryminacji płacowej ze względu na płeć",
booktitle = "Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji",
pages = "225-264",
adress = "Warszawa-Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12701-5",
}
34
@unpublished{drUEK:2168249040,
author = "Paweł Ulman",
title = "Nierówności dochodów a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
35
@unpublished{drUEK:2168311315,
author = "Beata Kasprzyk",
title = "Metodologiczne aspekty oceny poziomu dobrobytu",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
36
@inbook{fmUEK:2168248962,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Teorie genezy rozkładów płac",
booktitle = "Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji",
pages = "33-63",
adress = "Warszawa-Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12701-5",
}
37
@inbook{fmUEK:2168248968,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Probabilistyczne modele rozkładów płac",
booktitle = "Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji",
pages = "177-224",
adress = "Warszawa-Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12701-5",
}
38
@misc{varUEK:2168353148,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "The Shape of the Individual Welfare Function",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 46, z. 4",
pages = "539-540",
year = "1999",
}
39
@misc{varUEK:2168333581,
author = "Stanisław Maciej Kot and ",
title = "Krakowska linia ubóstwa",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 41/2, lipiec-grudzień 1997",
pages = "12",
year = "1999",
}
40
@inbook{fmUEK:2168248964,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Empiryczna weryfikacja postaci rozkładów płac w Polsce",
booktitle = "Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji",
pages = "64-98",
adress = "Warszawa-Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12701-5",
}
41
@book{monUEK:2168248900,
title = "Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji",
editor = Kot Stanisław Maciej,
adress = "Warszawa-Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12701-5",
}
42
@article{artUEK:2168246474,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Discriminatory and non-discriminatory wage distributions",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 45, z. 3",
pages = "343-358",
year = "1998",
}
43
@inbook{mkaUEK:2168290525,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Towards the Economics of the Ultra-Poor",
booktitle = "Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine",
pages = "17-35",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-87239-36-4",
}
44
@article{artUEK:2168242746,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Profile płacowo-wiekowe pracowników w Polsce",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 44, z. 2",
pages = "205-223",
year = "1997",
}
45
@misc{varUEK:2168271476,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Z badań nad problemem dyskryminacji płacowej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 40/1, styczeń-czerwiec 1996",
pages = "72",
year = "1997",
}
46
@book{mkrUEK:2168290521,
title = "Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine : methods and results : proceedings of the Polish, Slovak and Ukrainian Scientific Seminar (Kraków, 14-15 November, 1996)",
editor = Kot Stanisław Maciej,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-87239-36-4",
}
47
@book{podUEK:2168261266,
author = "Stanisław Maciej Kot and Andrzej Sokołowski",
title = "Tablice statystyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "AE. Wydaw. Uczelniane",
year = "1996",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-69-6",
}
48
@article{artUEK:2168241916,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "The Cracow Poverty Line",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 39-40",
pages = "113-128",
year = "1996",
}
49
@article{artUEK:2168246464,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "A Probabilistic Model of Size Distribution of Income with Covariates",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 42, z. 2",
pages = "155-180",
year = "1995",
}
50
@book{monUEK:2168297933,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Modelowanie poziomu dobrobytu : teoria i zastosowanie",
adress = "Wrocław etc.",
publisher = "Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Wydawnictwo",
year = "1995",
isbn = "83-04-04283-5",
}
51
@article{artUEK:2168254948,
author = "Stanisław Maciej Kot and Barbara Podolec",
title = "Wieloczynnikowy model rozkładu dochodów gospodarstw domowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "418",
pages = "5-18",
year = "1994",
}
52
@misc{varUEK:2168252474,
author = "Stanisław M. Kot",
title = "Cardinal Utility in Welfare Researches",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 37/2, lipiec-grudzień 1993",
pages = "17",
year = "1994",
}
53
@misc{varUEK:2168333421,
author = "Stanisław M. Kot",
title = "Próba weryfikacji hipotezy Kuznetsa",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991",
pages = "117-118",
year = "1993",
}
54
@book{ksiUEK:2168336423,
author = "Alina Karska and Stanisław Maciej Kot and Kazimierz Zając",
title = "Matematyczne modele procesów dyfuzji innowacji",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1993",
url = {},
isbn = "83-01-11020-1",
}
55
@misc{varUEK:2168333427,
author = "Stanisław M. Kot and Barbara Podolec",
title = "Dynamiczne modele rozkładu dochodów gospodarstw domowych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991",
pages = "123-124",
year = "1993",
}
56
@book{skrUEK:2168345926,
author = "Stanisław Maciej Kot and Aniela Deja-Wąsik and Alicja Dziuba-Burczyk",
title = "Wprowadzenie do statystyki",
adress = "Kraków",
publisher = "nakł. UJ",
year = "1992",
issn = "0239-6017",
isbn = "83-233-0535-8",
}
57
@article{artUEK:2168249362,
author = "Stanisław Maciej Kot and Barbara Podolec",
title = "Model log-logistyczny w analizie dynamiki rozkładów płac",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "380",
pages = "39-54",
year = "1992",
}
58
@misc{varUEK:2168252556,
author = "Stanisław M. Kot",
title = "Three Parameter Log-Logistic Distribution and Its Application to the Modelling of Personal Income Distribution",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990",
pages = "98-100",
year = "1992",
}
59
@article{artUEK:2168237008,
author = "Jadwiga Szostak-Kotowa and Stanisław Maciej Kot",
title = "Wpływ fizykochemicznych własności papieru na tempo procesu biodegradacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "378",
pages = "5-17",
year = "1992",
url = {},
}
60
@misc{varUEK:2168333395,
author = "Zofia Bryniarska and Stanisław M. Kot and Michał Pelz",
title = "Modele probabilistyczne w badaniach niezawodności węzła kolejowego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989",
pages = "79-80",
year = "1991",
}
61
@article{artUEK:2168260134,
author = "Stanisław Maciej Kot and Barbara Podolec",
title = "Jednorodne łańcuchy Markowa w badaniach rozkładów dochodów",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 38, z. 2",
pages = "165-176",
year = "1991",
}
62
@article{artUEK:2168251942,
author = "Stanisław Maciej Kot and Kazimierz Zając",
title = "Probabilistyczne modele w badaniach demograficznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "342",
pages = "79-93",
year = "1991",
}
63
@article{artUEK:2168264282,
author = "Jadwiga Szostak-Kot and Stanisław Maciej Kot",
title = "Porównanie wybranych miar biodegradacji papieru",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "319",
pages = "75-84",
year = "1990",
}
64
@book{podUEK:2168314055,
author = "Stanisław Maciej Kot and Andrzej Sokołowski",
title = "Tablice statystyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "AE. Wydaw. Uczelniane",
year = "1990",
}
65
@article{artUEK:2168266972,
author = "Zofia Bryniarska and Stanisław Maciej Kot",
title = "Modelowanie i prognozowanie przewozów kolejowych wybranych grup ładunków",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "284",
pages = "27-42",
year = "1989",
}
66
@article{artUEK:2168250230,
author = "Jadwiga Szostak-Kotowa and Stanisław Maciej Kot",
title = "Metoda oceny zmian jakości papieru pod wpływem mikroflory celulolitycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "301",
pages = "73-82",
year = "1989",
url = {},
}
67
@misc{varUEK:2168232916,
author = "Stanisław M. Kot",
title = "Modele dyfuzji innowacji",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 31/2, lipiec-grudzień 1987",
pages = "19",
year = "1989",
}
68
@article{artUEK:2168248940,
author = "Jadwiga Szostak-Kotowa and Janina Grela-Jaśkowska and Maciej Kot",
title = "Bakteriobójcze własności Irgasanu DP-300 jako środka stosowanego w ochronie materiałów obuwniczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "275",
pages = "79-88",
year = "1988",
url = {},
}
69
@misc{varUEK:2168275965,
author = "Stanisław M. Kot",
title = "Autonomiczność rozwoju nauki względem sfer techniki i produkcji",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986",
pages = "80-81",
year = "1988",
}
70
@misc{varUEK:2168276229,
author = "Stanisław M. Kot and Barbara Podolec",
title = "Modelowanie i prognozowanie rozkładów dochodów za pomocą łańcuchów Markowa",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986",
pages = "173-174",
year = "1988",
}
71
@misc{varUEK:2168318489,
author = "Stanisław Maciej Kot and Józef Pociecha",
title = "Modelling and Forecasting of the Personal Speding Structure",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985",
pages = "123-125",
year = "1987",
}
72
@article{artUEK:2168233740,
author = "S. M. Kot",
title = "The Stochastic Model of Evolution of Scientific Disciplines",
journal = "Scientometrics",
number = "vol. 12, no 3-4",
pages = "197-205",
year = "1987",
}
73
@article{artUEK:2168243520,
author = "Zofia Bryniarska and Stanisław Maciej Kot",
title = "Estymacja parametrów funkcji typu logistycznego metodą momentów i metodą Marquardta",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 34, z. 3",
pages = "193-206",
year = "1987",
}
74
@misc{varUEK:2168350812,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Wieloczynnikowe modele dyfuzji innowacji",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 34, z. 4",
pages = "388",
year = "1987",
}
75
@article{artUEK:2168252352,
author = "Zofia Bryniarska and Stanisław Maciej Kot",
title = "Zastosowanie modeli łańcuchów Markowa do opisu infrastruktury technicznej liniowej sieci kolejowej w Polsce w latach 1953-1984",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "245",
pages = "129-153",
year = "1987",
}
76
@misc{varUEK:2168241296,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Stochastyczne modele struktury informacyjnej dyscypliny naukowej (na przykładzie fizyki nuklearnej)",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 27/2, lipiec-grudzień 1983",
pages = "308-310",
year = "1986",
}
77
@misc{varUEK:2168241132,
author = "Stanisław M. Kot",
title = "Analiza porównawcza procesów dyfuzji informacji w naukach ścisłych i społecznych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983",
pages = "106-108",
year = "1986",
}
78
@inbook{fskrUEK:2168260088,
author = "Stanisław M. Kot",
title = "Analiza szeregów czasowych",
booktitle = "Wykłady ze statystyki",
pages = "269-313",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
79
@article{artUEK:2168245522,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Matematyczne modele dyfuzji informacji w naukach ścisłych i społecznych : analiza porównawcza",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "203",
pages = "5-24",
year = "1985",
}
80
@book{monUEK:2168284547,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Matematyczne modele procesów informacyjnych w systemie nauki",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1984",
issn = "0209-1674",
}
81
@article{artUEK:2168258452,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Informacja w systemach ekonomicznych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 26",
pages = "115-126",
year = "1983",
}
82
@misc{varUEK:2168318459,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "O pewnej nowej koncepcji informacji",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 24/2, lipiec-grudzień 1980",
pages = "350-351",
year = "1982",
}
83
@misc{varUEK:2168350636,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Modelowanie i prognozowanie zmian struktury dyscypliny naukowej (na przykładzie dyscyplin probabilistycznych i ich zastosowań)",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 29, z. 3-4",
pages = "567",
year = "1982",
}
84
@article{artUEK:2168337699,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Rozwój dyscypliny naukowej w świetle statystycznej analizy cytowań",
journal = "Zagadnienia Naukoznawstwa",
number = "T. 16, z. 2 (62)",
pages = "152-169",
year = "1980",
}
85
@misc{varUEK:2168252638,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Porównanie wybranych miar prędkości dezaktualizacji informacji naukowej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978",
pages = "136-137",
year = "1980",
}
86
@misc{varUEK:2168333409,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "statystyczne metody ustalania tzw. rozmiaru dyscypliny naukowej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 22/2, lipiec-grudzień 1978",
pages = "399-401",
year = "1980",
}
87
@misc{varUEK:2168333399,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Próba ilościowego ujęcia procesu rozwoju dyscypliny naukowej i postępu",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 22/2, lipiec-grudzień 1978",
pages = "358-360",
year = "1980",
}
88
@article{artUEK:2168321067,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Procesy absorpcji i eliminacji informacji naukowej a starzenie się prac naukowych",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "160 (182)",
pages = "225-239",
adress = "",
year = "1979",
}
89
@inbook{mkaUEK:2168261264,
author = "Stanisław M. Kot",
title = "Funkcja jakości a sterowanie optymalne",
booktitle = "Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979",
pages = "147-155",
adress = "Kraków-Łańcut",
publisher = "Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie",
year = "1979",
}
90
@inbook{fmUEK:2168243104,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Starzenie się literatury naukowej a rozwój nauki",
booktitle = "Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii",
pages = "49-57",
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1977",
issn = "0079-3442",
}
91
@misc{varUEK:2168256114,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "O pewnej metodzie badania jednorodności szeregów czasowych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974",
pages = "131-132",
year = "1975",
}
92
@unpublished{drUEK:2168305321,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Modele stochastyczne rozwoju dyscyplin naukowych",
adress = "Kraków",
year = "1975",
}
93
@article{artUEK:2168278605,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Prognozy rozwoju dyscypliny naukowej (na przykładzie fizyki)",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 21, z. 3",
pages = "489-510",
year = "1974",
}
94
@article{artUEK:2168249152,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Statystyczne metody badania procesu starzenia się literatury naukowej",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 20, z. 4",
pages = "405-414",
year = "1973",
}
95
@article{artUEK:2168250380,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Funkcja produkcji z uwzględnieniem zmian parametrów strukturalnych w czasie",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "51",
pages = "155-170",
year = "1972",
}
96
@unpublished{UEK:2168325731,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Rynek pracy i nierówności ekonomiczne w Polsce w okresie transformacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
97
@unpublished{UEK:2168325655,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Funkcje użyteczności o stałej i zmiennej awersji do nierówności",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
98
@unpublished{UEK:2168277503,
author = "Paweł Ulman",
title = "Społeczno-ekonomiczne determinanty zamożności i ubóstwa w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
99
@unpublished{UEK:2168333787,
title = "Ekonometryczne modele funkcji dobrobytu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
100
@unpublished{UEK:2168259212,
author = "Andrzej Malawski and Czesław Porębski and Andrzej Sokołowski",
title = "Dobrobyt, nierówności i sprawiedliwość : stan faktyczny i jego percepcja w Polsce w okresie transformacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
101
@unpublished{UEK:2168333255,
title = "Metoda pomiaru funkcji użyteczności kardynalnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
102
@unpublished{UEK:2168329113,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Rozkład dochodów, nierówności i ubóstwo w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
103
@unpublished{UEK:2168329349,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Czynniki determinujące rozkłady płac",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
104
@unpublished{UEK:2168251646,
author = "Stanisław Kot and Andrzej Sokołowski",
title = "Modele poziomu dobrobytu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
105
@unpublished{UEK:2168251644,
author = "Stanisław Kot and Barbara Podolec",
title = "Czynniki ekonomiczno-społeczne i pozaekonomiczne kształtujące rozkłady dochodów i poziomu dobrobytu ludności",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
106
@unpublished{UEK:2168331667,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Statystyczna analiza rozkładów dochodów i poziomu dobrobytu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
107
@unpublished{UEK:2168251642,
author = "Stanisław M. Kot and Barbara Podolec",
title = "Czynniki ekonomiczno-społeczne i pozaekonomiczne kształtujące rozkłady dochodów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
108
@unpublished{UEK:2168330903,
author = "Stanisław Maciej Kot",
title = "Wieloczynnikowa teoria rozkładów dochodów i płac",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
109
@unpublished{UEK:2168314865,
author = "Tadeusz Grabiński and Stanisław Maciej Kot and Anna Francik and Alina Karska and Jacek Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Programowanie postępu naukowo-technicznego w makroregionie południowo-wschodnim",
adress = "Kraków",
year = "1989",
}