Publications of the selected author

Młynarczyk-Misiuda Jolanta ORCID

Interdepartmental Unit, Department of Finance,

1

Title:
The Welfare System in Poland
Source:
Emergo. - vol. 4, no. 2 (1997) , s. 98-115 - Bibliogr.
Nr:
2168298141
article
2

Title:
Warianty reformowania systemu emerytalnego a rozwój instytucji finansowych w Polsce
Source:
Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 2 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 35-54
Nr:
2168263572
chapter in conference materials
See main document
3

Title:
UCEMET Social Insurance Research Group. The Re-emergence of Social Insurance Funds in Central and Eastern European Countries : Fiscal, Political and Social Aspects, Poland. Country Report, Cracow, 1995
Source:
Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy = Rocznik Polskiego Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - Vol. 8 (1996) , s. 105-134 - Bibliogr.
Nr:
2168247838
article
4

Title:
Ubezpieczenia społeczne w Polsce w okresie transformacji = Development of Social Insurance in Poland in Recent Years
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 478 (1996) , s. 175-187. - Summ.
Nr:
2168252118
article
5

Title:
Przekształcenia własnościowe w Polsce w latach 1990-1993 = Ownership Transformations in Poland in the Years 1990-1993
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 448 (1994) , s. 41-51. - Summ.
Nr:
2168226807
article
1
The Welfare System in Poland / Marek BENIO, Jolanta MŁYNARCZYK-MISIUDA // Emergo / ed. in chief Victor A. Pestoff, co-eds Jerzy HAUSNER, Olga Brezinova, quest eds Marek BENIO, Victor A. Pestoff. - vol. 4, no. 2 (1997), s. 98-115. - Bibliogr. - ISSN 1233-3115
2
Warianty reformowania systemu emerytalnego a rozwój instytucji finansowych w Polsce / Jolanta MŁYNARCZYK-MISIUDA, Piotr Stefan KUROWSKI // W: Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 2 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 35-54
3
UCEMET Social Insurance Research Group. The Re-emergence of Social Insurance Funds in Central and Eastern European Countries : Fiscal, Political and Social Aspects, Poland. Country Report, Cracow, 1995 / Marek BENIO, Jolanta MŁYNARCZYK-MISIUDA // Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy = Rocznik Polskiego Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - Vol. 8 (1996), s. 105-134. - Bibliogr. - ISSN 1429-9585
4
Ubezpieczenia społeczne w Polsce w okresie transformacji = Development of Social Insurance in Poland in Recent Years / Jolanta MŁYNARCZYK-MISIUDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 478 (1996), s. 175-187. - Summ. - ISSN 0208-7944
5
Przekształcenia własnościowe w Polsce w latach 1990-1993 = Ownership Transformations in Poland in the Years 1990-1993 / Jolanta MŁYNARCZYK-MISIUDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 448 (1994), s. 41-51. - Summ. - ISSN 0208-7944
1
Benio M., Młynarczyk-Misiuda J., (1997), The Welfare System in Poland, "Emergo", vol. 4, no. 2, s. 98-115.
2
Młynarczyk-Misiuda J., Kurowski P., (1996), Warianty reformowania systemu emerytalnego a rozwój instytucji finansowych w Polsce. [W:] zebrał ma., publikacji Ryszard SZEWCZYK (red.), Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 2, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 35-54.
3
Benio M., Młynarczyk-Misiuda J., (1996), UCEMET Social Insurance Research Group. The Re-emergence of Social Insurance Funds in Central and Eastern European Countries : Fiscal, Political and Social Aspects, Poland. Country Report, Cracow, 1995, "Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy", Vol. 8, s. 105-134.
4
Młynarczyk-Misiuda J., (1996), Ubezpieczenia społeczne w Polsce w okresie transformacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 478, s. 175-187.
5
Młynarczyk-Misiuda J., (1994), Przekształcenia własnościowe w Polsce w latach 1990-1993, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 448, s. 41-51.
1
@article{UEK:2168298141,
author = "Marek Benio and Jolanta Młynarczyk-Misiuda",
title = "The Welfare System in Poland",
journal = "Emergo",
number = "vol. 4, no. 2",
pages = "98-115",
year = "1997",
}
2
@inbook{UEK:2168263572,
author = "Jolanta Młynarczyk-Misiuda and Piotr Kurowski",
title = "Warianty reformowania systemu emerytalnego a rozwój instytucji finansowych w Polsce",
booktitle = "Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 2",
pages = "35-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
3
@article{UEK:2168247838,
author = "Marek Benio and Jolanta Młynarczyk-Misiuda",
title = "UCEMET Social Insurance Research Group. The Re-emergence of Social Insurance Funds in Central and Eastern European Countries : Fiscal, Political and Social Aspects, Poland. Country Report, Cracow, 1995",
journal = "Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy",
number = "Vol. 8",
pages = "105-134",
adress = "",
year = "1996",
}
4
@article{UEK:2168252118,
author = "Jolanta Młynarczyk-Misiuda",
title = "Ubezpieczenia społeczne w Polsce w okresie transformacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "478",
pages = "175-187",
year = "1996",
}
5
@article{UEK:2168226807,
author = "Jolanta Młynarczyk-Misiuda",
title = "Przekształcenia własnościowe w Polsce w latach 1990-1993",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "448",
pages = "41-51",
year = "1994",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID