Publications of the selected author

1

Title:
Analiza dynamiki zjawisk
Source:
Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK - Wyd. 3 popr.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 216-252
ISBN:
83-7252-113-1
Nr:
2168262020
chapter in academic script
See main document
2

Title:
Analiza dynamiki zjawisk
Source:
Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 216-252
ISBN:
83-87239-18-6
Nr:
2168261904
chapter in academic script
See main document
3

Title:
Analiza relacji pomiędzy zjawiskami społeczno-gospodarczymi i kierunkami produkcji rolniczej w XIX wieku w zachodniej części Galicji = Analysis of Relations Existing between Socio-Economic Phenomena and Directions of Agricultural Production in the 19th Century in Western Part of Galicia
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 418 (1994) , s. 19-27. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254940
article
See main document
4

Title:
Analiza dynamiki zjawisk
Source:
Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 205-240
ISBN:
83-86439-02-5
Nr:
2168261998
chapter in academic script
See main document
5

Title:
Konsumpcja niektórych używek w Galicji w końcu XIX wieku = Consumption of Certain Beverages in Galicia Towards the End of the 19th Century
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 380 (1992) , s. 97-109. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249358
article
See main document
6

Title:
Zmiany w poziomie i strukturze spożycia podstawowych artykułów żywnościowych w Polsce w latach 1949-1987 = Changes in the Level and Structure of Staple Food Consumption in Poland in the Years 1949-1987
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 342 (1991) , s. 65-77. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168251952
article
See main document
7

Title:
O sposobie badania zdolności klasyfikacji = On the Method of the Classification Consistency Examination
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 284 (1989) , s. 5-12. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168266968
article
See main document
8

Title:
Rozwój szkolnictwa ludowego w Galicja w drugiej połowie XIX wieku = Development of Educational System in Galicja in the Second Half of the XlX-th Century
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 262 (1988) , s. 75-96. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235014
article
See main document
9

Title:
Analiza porównawcza poziomu życia mieszkańców zachodniej części Galicji w końcu XIX wieku = Comparative Analysis of Living Standard of the Population of Western Part of Galicia at the End of XIX-th Century
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 245 (1987) , s. 77-90. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168252338
article
See main document
10

Title:
Próba oceny reprezentatywności badań ankietowych przeprowadzonych w Galicji w 1891 roku = An Attempt at the Assessment of Representativeness of a Questionnaire Survey Carried Out in Galicia in 1891
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 228 (1987) , s. 53-64. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168256752
article
See main document
11

Title:
Analiza struktury zgonów ludności Galicji w latach 1881-1890 = Analysis of the Structure of Deaths of Galicia Population in the Years 1881-1890
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 203 (1985) , s. 127-141. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168245830
article
See main document
12

Title:
Opracowanie materiału statystycznego
Source:
Wykłady ze statystyki / red. Kazimierz ZAJĄC - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 49-77 - Bibliogr.
Nr:
2168260076
chapter in academic script
See main document
13

Title:
Statystyczna analiza spożycia mleka i mięsa przez ludność włościańską w Galicji w drugiej połowie XIX wieku = Statistical Analysis of Milk and Meat Consumption by Peasant Population in the Second Half of the XIXth Century
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Edward SMAGA]. - nr 165 (1983) , s. 107-122. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168251788
article
See main document
14

Title:
Odżywianie się ludności wiejskiej na tle sytuacji społeczno-gospodarczej Galicji w końcu XIX wieku
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1983
Physical description:
280 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/890
Nr:
2168312989
doctoral dissertation
15

Title:
Metody badania usług rynkowych
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982
Physical description:
178,[1] s.: il.; 20 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0264-4
Nr:
2168265050
monograph
16

Conference:
XVIII Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków, Ustronie koło Kępna, Polska, od 1982-05-31 do 1982-06-02
Title:
Szacowanie wybranych parametrów w zespołowo-warstwowym schemacie losowania = Estimation of Some Parameters in Group-Stratum Sampling
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 215 (1982) , s. 207-214. - Tytuł numeru: Modelowanie i prognozowanie ekonomiczne - Bibliogr.
Nr:
2168330629
article
17

Title:
Uwagi o wyborze algorytmu grupowania hierarchicznego w taksonomii numerycznej = Remarks on the Choice of Algorithm of Hierarchical Ordering in Numerical Taxonomy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 138 (1981) , s. 77-87. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168228622
article
See main document
18

Title:
O pewnej metodzie taksonomicznej = On a Taxonomic Method
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 99 (1978) , s. 181-201. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250810
article
See main document
19

Title:
Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania produkcji rolniczej w wybranych powiatach Galicji w końcu XIX wieku = Statisical Analysis of Spatial Differentiation and Agriculture Producin Galician Counties at the end XIXth Century
Source:
Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977, s. 85-96. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 40)
Nr:
2168243150
chapter in monograph
See main document
1
Analiza dynamiki zjawisk / Krystyna BARANEK // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Wyd. 3 popr. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 216-252. - ISBN 83-7252-113-1
2
Analiza dynamiki zjawisk / Krystyna BARANEK // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 216-252. - ISBN 83-87239-18-6
3
Analiza relacji pomiędzy zjawiskami społeczno-gospodarczymi i kierunkami produkcji rolniczej w XIX wieku w zachodniej części Galicji = Analysis of Relations Existing between Socio-Economic Phenomena and Directions of Agricultural Production in the 19th Century in Western Part of Galicia / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 418 (1994), s. 19-27. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
4
Analiza dynamiki zjawisk / Krystyna BARANEK // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - S. 205-240. - ISBN 83-86439-02-5
5
Konsumpcja niektórych używek w Galicji w końcu XIX wieku = Consumption of Certain Beverages in Galicia Towards the End of the 19th Century / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 380 (1992), s. 97-109. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Zmiany w poziomie i strukturze spożycia podstawowych artykułów żywnościowych w Polsce w latach 1949-1987 = Changes in the Level and Structure of Staple Food Consumption in Poland in the Years 1949-1987 / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 342 (1991), s. 65-77. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
7
O sposobie badania zdolności klasyfikacji = On the Method of the Classification Consistency Examination / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 284 (1989), s. 5-12. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
8
Rozwój szkolnictwa ludowego w Galicja w drugiej połowie XIX wieku = Development of Educational System in Galicja in the Second Half of the XlX-th Century / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 262 (1988), s. 75-96. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
9
Analiza porównawcza poziomu życia mieszkańców zachodniej części Galicji w końcu XIX wieku = Comparative Analysis of Living Standard of the Population of Western Part of Galicia at the End of XIX-th Century / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 245 (1987), s. 77-90. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
10
Próba oceny reprezentatywności badań ankietowych przeprowadzonych w Galicji w 1891 roku = An Attempt at the Assessment of Representativeness of a Questionnaire Survey Carried Out in Galicia in 1891 / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 228 (1987), s. 53-64. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
11
Analiza struktury zgonów ludności Galicji w latach 1881-1890 = Analysis of the Structure of Deaths of Galicia Population in the Years 1881-1890 / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 203 (1985), s. 127-141. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
12
Opracowanie materiału statystycznego / Krystyna BARANEK // W: Wykłady ze statystyki / red. Kazimierz ZAJĄC. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 49-77. - Bibliogr.
13
Statystyczna analiza spożycia mleka i mięsa przez ludność włościańską w Galicji w drugiej połowie XIX wieku = Statistical Analysis of Milk and Meat Consumption by Peasant Population in the Second Half of the XIXth Century / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Edward SMAGA]. - nr 165 (1983), s. 107-122. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
14
Odżywianie się ludności wiejskiej na tle sytuacji społeczno-gospodarczej Galicji w końcu XIX wieku : (analiza statystyczna) / Krystyna BARANEK ; Promotor: Jan STECZKOWSKI. - Kraków, 1983. - 280 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
15
Metody badania usług rynkowych / red. Kazimierz ZAJĄC ; [zespół autorów: Henryk BARANEK, Krystyna BARANEK, Jolanta KURKIEWICZ, Jan PAMUŁA, Józef POCIECHA, Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI, Michał WOŹNIAK, Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - 178,[1] s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0264-4
16
Szacowanie wybranych parametrów w zespołowo-warstwowym schemacie losowania = Estimation of Some Parameters in Group-Stratum Sampling / Henryk BARANEK, Krystyna BARANEK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 215 (1982), s. 207-214. - Summ.. - Tytuł numeru: Modelowanie i prognozowanie ekonomiczne. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
17
Uwagi o wyborze algorytmu grupowania hierarchicznego w taksonomii numerycznej = Remarks on the Choice of Algorithm of Hierarchical Ordering in Numerical Taxonomy / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 138 (1981), s. 77-87. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
18
O pewnej metodzie taksonomicznej = On a Taxonomic Method / Krystyna BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 99 (1978), s. 181-201. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
19
Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania produkcji rolniczej w wybranych powiatach Galicji w końcu XIX wieku = Statisical Analysis of Spatial Differentiation and Agriculture Producin Galician Counties at the end XIXth Century / Krystyna BARANEK // W: Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 40). - S. 85-96. - Summ. - Bibliogr.
1
Baranek K., (2002), Analiza dynamiki zjawisk. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 216-252.
2
Baranek K., (1997), Analiza dynamiki zjawisk. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 216-252.
3
Baranek K., (1994), Analiza relacji pomiędzy zjawiskami społeczno-gospodarczymi i kierunkami produkcji rolniczej w XIX wieku w zachodniej części Galicji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 418, s. 19-27.
4
Baranek K., (1994), Analiza dynamiki zjawisk. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 205-240.
5
Baranek K., (1992), Konsumpcja niektórych używek w Galicji w końcu XIX wieku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 380, s. 97-109.
6
Baranek K., (1991), Zmiany w poziomie i strukturze spożycia podstawowych artykułów żywnościowych w Polsce w latach 1949-1987, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 342, s. 65-77.
7
Baranek K., (1989), O sposobie badania zdolności klasyfikacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 284, s. 5-12.
8
Baranek K., (1988), Rozwój szkolnictwa ludowego w Galicja w drugiej połowie XIX wieku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 262, s. 75-96.
9
Baranek K., (1987), Analiza porównawcza poziomu życia mieszkańców zachodniej części Galicji w końcu XIX wieku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 245, s. 77-90.
10
Baranek K., (1987), Próba oceny reprezentatywności badań ankietowych przeprowadzonych w Galicji w 1891 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 228, s. 53-64.
11
Baranek K., (1985), Analiza struktury zgonów ludności Galicji w latach 1881-1890, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 203, s. 127-141.
12
Baranek K., (1985), Opracowanie materiału statystycznego. [W:] Zając K. (red.), Wykłady ze statystyki, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 49-77.
13
Baranek K., (1983), Statystyczna analiza spożycia mleka i mięsa przez ludność włościańską w Galicji w drugiej połowie XIX wieku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 165, s. 107-122.
14
Baranek K., (1983), Odżywianie się ludności wiejskiej na tle sytuacji społeczno-gospodarczej Galicji w końcu XIX wieku: (analiza statystyczna), Prom. Steczkowski J., Kraków : , 280 k.
15
Baranek H., Baranek K., Kurkiewicz J., Pamuła J., Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Woźniak M., Zając K., (1982), Metody badania usług rynkowych, Zając K. (red. nauk.), Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 178,[1] s.
16
Baranek H., Baranek K., (1982), Szacowanie wybranych parametrów w zespołowo-warstwowym schemacie losowania, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 215, s. 207-214.
17
Baranek K., (1981), Uwagi o wyborze algorytmu grupowania hierarchicznego w taksonomii numerycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 138, s. 77-87.
18
Baranek K., (1978), O pewnej metodzie taksonomicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 99, s. 181-201.
19
Baranek K., (1977), Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania produkcji rolniczej w wybranych powiatach Galicji w końcu XIX wieku. [W:] Zając K. (red.), Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 40), Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 85-96.
1
@inbook{UEK:2168262020,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Analiza dynamiki zjawisk",
booktitle = "Statystyka ogólna",
pages = "216-252",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
edition = "Wyd. 3 popr.",
isbn = "83-7252-113-1",
}
2
@inbook{UEK:2168261904,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Analiza dynamiki zjawisk",
booktitle = "Statystyka ogólna",
pages = "216-252",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "83-87239-18-6",
}
3
@article{UEK:2168254940,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Analiza relacji pomiędzy zjawiskami społeczno-gospodarczymi i kierunkami produkcji rolniczej w XIX wieku w zachodniej części Galicji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "418",
pages = "19-27",
year = "1994",
}
4
@inbook{UEK:2168261998,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Analiza dynamiki zjawisk",
booktitle = "Statystyka ogólna",
pages = "205-240",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1994",
isbn = "83-86439-02-5",
}
5
@article{UEK:2168249358,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Konsumpcja niektórych używek w Galicji w końcu XIX wieku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "380",
pages = "97-109",
year = "1992",
}
6
@article{UEK:2168251952,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Zmiany w poziomie i strukturze spożycia podstawowych artykułów żywnościowych w Polsce w latach 1949-1987",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "342",
pages = "65-77",
year = "1991",
}
7
@article{UEK:2168266968,
author = "Krystyna Baranek",
title = "O sposobie badania zdolności klasyfikacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "284",
pages = "5-12",
year = "1989",
}
8
@article{UEK:2168235014,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Rozwój szkolnictwa ludowego w Galicja w drugiej połowie XIX wieku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "262",
pages = "75-96",
year = "1988",
}
9
@article{UEK:2168252338,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Analiza porównawcza poziomu życia mieszkańców zachodniej części Galicji w końcu XIX wieku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "245",
pages = "77-90",
year = "1987",
}
10
@article{UEK:2168256752,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Próba oceny reprezentatywności badań ankietowych przeprowadzonych w Galicji w 1891 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "228",
pages = "53-64",
year = "1987",
}
11
@article{UEK:2168245830,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Analiza struktury zgonów ludności Galicji w latach 1881-1890",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "203",
pages = "127-141",
year = "1985",
}
12
@inbook{UEK:2168260076,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Opracowanie materiału statystycznego",
booktitle = "Wykłady ze statystyki",
pages = "49-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
13
@article{UEK:2168251788,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Statystyczna analiza spożycia mleka i mięsa przez ludność włościańską w Galicji w drugiej połowie XIX wieku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "165",
pages = "107-122",
year = "1983",
}
14
@unpublished{UEK:2168312989,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Odżywianie się ludności wiejskiej na tle sytuacji społeczno-gospodarczej Galicji w końcu XIX wieku",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
15
@book{UEK:2168265050,
author = "Henryk Baranek and Krystyna Baranek and Jolanta Kurkiewicz and Jan Pamuła and Józef Pociecha and Barbara Podolec and Andrzej Sokołowski and Michał Woźniak and Kazimierz Zając",
title = "Metody badania usług rynkowych",
editor = Zając Kazimierz,
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1982",
isbn = "83-208-0264-4",
}
16
@article{UEK:2168330629,
author = "Henryk Baranek and Krystyna Baranek",
title = "Szacowanie wybranych parametrów w zespołowo-warstwowym schemacie losowania",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "215",
pages = "207-214",
adress = "",
year = "1982",
}
17
@article{UEK:2168228622,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Uwagi o wyborze algorytmu grupowania hierarchicznego w taksonomii numerycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "138",
pages = "77-87",
year = "1981",
}
18
@article{UEK:2168250810,
author = "Krystyna Baranek",
title = "O pewnej metodzie taksonomicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "99",
pages = "181-201",
year = "1978",
}
19
@inbook{UEK:2168243150,
author = "Krystyna Baranek",
title = "Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania produkcji rolniczej w wybranych powiatach Galicji w końcu XIX wieku",
booktitle = "Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii",
pages = "85-96",
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1977",
issn = "0079-3442",
}