Publications of the selected author

1

Title:
Wyniki finansowe przedsiębiorstw w Polsce w ujęciu liczbowym i graficznym od 1961 do 1987 r. = Financial Results of Polish Enterprises 1961-1987
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1991. - T. 33/2, lipiec-grudzień 1989, s. 266-267
Nr:
2168275921
varia
2

Title:
Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej = The Role of the Financial Effect of the Firm in the Mechanism of Economic Reform
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 72-74. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333351
varia
3

Title:
Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych = The Category of Financial Effect in Business Plants in Socialist Countries
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1986. - T. 27/2, lipiec-grudzień 1983, s. 283-285. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333347
varia
1
Wyniki finansowe przedsiębiorstw w Polsce w ujęciu liczbowym i graficznym od 1961 do 1987 r. = Financial Results of Polish Enterprises 1961-1987 / Franciszek SKALNIAK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 33/2, lipiec-grudzień 1989 (1991), s. 266-267. - ISSN 0079-354X
2
Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej = The Role of the Financial Effect of the Firm in the Mechanism of Economic Reform / Franciszek SKALNIAK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984 (1987), s. 72-74. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
3
Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych = The Category of Financial Effect in Business Plants in Socialist Countries / Franciszek SKALNIAK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 27/2, lipiec-grudzień 1983 (1986), s. 283-285. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
1
Skalniak F., (1991), Wyniki finansowe przedsiębiorstw w Polsce w ujęciu liczbowym i graficznym od 1961 do 1987 r., "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 33/2, lipiec-grudzień 1989, s. 266-267.
2
Skalniak F., (1987), Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 72-74.
3
Skalniak F., (1986), Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 27/2, lipiec-grudzień 1983, s. 283-285.
1
@misc{UEK:2168275921,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "Wyniki finansowe przedsiębiorstw w Polsce w ujęciu liczbowym i graficznym od 1961 do 1987 r.",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 33/2, lipiec-grudzień 1989",
pages = "266-267",
year = "1991",
}
2
@misc{UEK:2168333351,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984",
pages = "72-74",
year = "1987",
}
3
@misc{UEK:2168333347,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 27/2, lipiec-grudzień 1983",
pages = "283-285",
year = "1986",
}