Publications of the selected author

1

Title:
Banki na rynku papierów wartościowych - przypadek Francji = Banks in the Market of Securities - the Case of France
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 426 (1994) , s. 5-17. - Summ.
Nr:
2168262630
article
See main document
2

Title:
Interwencjonizm państwa w gospodarce rynkowej (w powiązaniu z procesami w Polsce w latach 1990-1991) = State Intervention in Market Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Franciszek SKALNIAK]. - nr 394 (1993) , s. 59-70. - Summ.
Nr:
2168262254
article
See main document
3

Title:
Założenia i dotychczasowy przebieg realizacji reformy gospodarczej w Polsce = Assumptions and the to Date Implementation of the Economic Reform in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. - nr 376 (1993) , s. 73-83. - Summ.
Nr:
2168252154
article
See main document
4

Title:
Zasady ustalania wyniku finansowego w przedsiębiorstwach w wybranych krajach o różnych ustrojach polityczno-gospodarczych = Principles of Determining and Distributing the Financial Effect in Enterprises of the Selected Countries Characterized by Various Political and Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 347 (1991) , s. 61-77. - Summ., rez.
Nr:
2168229178
article
See main document
5

Title:
Istotne elementy ewolucji struktury i funkcjonowania wiejskich spółdzielni kredytowych w PRL = Essential Elements of the Evolution of Structure and Functioning of Rural Credit Co-operatives in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 293 (1989) , s. 47-60. - Rez., summ.
Nr:
2168263214
article
See main document
6

Title:
Reforma bankowości w Węgierskiej Republice Ludowej = Reform of the Banking System in the Hungarian People's Republic
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 3/88 (1988) , s. 15-23. - Summ., rez.
Nr:
2168225492
article
7

Title:
Prezentacja porównawcza systemów ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw w WRL i PRL = Comparative Presentation of Economic and Financial Systems in Polish and Hungarian Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 264 (1988) , s. 61-77. - Summ., rez.
Nr:
2168262484
article
See main document
8

Title:
Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej = The Role of Financial Return of an Enterprise Within the Mechanism of the Economic Reform
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 29 (1986) , s. 83-94. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168243182
article
See main document
9

Title:
Typowe i specyficzne metody finansowania działalności jednostek gospodarczych w krajach socjalistycznych = Typical and Specific Methods of Financing the Activity of Economic Units in the Socialist Countries
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 2/86 (1986) , s. 42-55. - Summ., rez.
Nr:
2168224342
article
10

Title:
Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych = The Category of State Enterprise's Financial Outcome in Socialist Economy
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 28 (1985) , s. 153-162. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246752
article
See main document
11

Title:
Systemy rozliczeń przedsiębiorstw uspołecznionych z budżetem państwa w wybranych krajach socjalistycznych = System of Settlement of Accounts of Socialized Enterprises with State Budget in Selected Socialist Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 192 (1985) , s. 111-126. - Rez., summ.
Nr:
2168236552
article
See main document
12

Title:
Samodzielność i samofinansowanie przedsiębiorstwa w realizacji reformy gospodarczej = On the Plant's Autonomy and Self-Financing after the Introduction of the Economic Reform
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 3/85 (1985) , s. 35-46
Nr:
2168231752
article
13

Title:
Problematyka funduszu płac przedsiębiorstw w Polsce, na Węgrzech i w Jugosławii = Problems Pertaining to Wages Fund in the Enterprises in Poland. Hungary and Yugoslavia
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 168 (1983) , s. 15-36. - Rez., summ.
Nr:
2168230800
article
See main document
14

Author:
Skalniak Janina , Skalniak Franciszek
Title:
Funkcjonowanie systemu ekonomiczno-finansowego w przedsiębiorstwie przemysłu szklarskiego
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3/83 (R. 22) (1983) , s. 147-160
Nr:
2168221538
article
15

Title:
System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw w Polsce według założeń reformy gospodarczej - w porównaniu z rozwiązaniami przyjętymi w Jugosławii i na Węgrzech = Economic-financial System of Enterprises in Poland According to Assumptions and Projects of Economic Reform in Comparison with Economic-Financial System of Enterprises in Jugoslavia and Hungary
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 21 nr 2/82 (1982) , s. 50-65
Nr:
2168230674
article
16

Title:
Mierniki oceny działalności organizacji gospodarczych w WRL, NRD i PRL = On the Basic Measures of Economic Organizations' Activity Employed in Hungary, East Germany and Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 102 (1978) , s. 91-110. - Rez., summ.
Nr:
2168233200
article
See main document
17

Title:
Porównanie systemów ekonomiczno-finansowych w europejskich krajach socjalistycznych = Comparison of Economic-Financial Systems in European Socialist Countries
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 2/62 (1977) , s. 27-38
Nr:
2168227080
article
18

Title:
Niektóre zjawiska pieniężno-kredytowe w gospodarce narodowej w latach 1960-1968 = Some Money-Credit Phenomena in the Polish Economy in the Period 1960-1968
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 10 (1971) , s. 41-63. - Summ., rez.
Nr:
2168263388
article
See main document
1
Banki na rynku papierów wartościowych - przypadek Francji = Banks in the Market of Securities - the Case of France / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 426 (1994), s. 5-17. - Summ. - ISSN 0208-7944
2
Interwencjonizm państwa w gospodarce rynkowej (w powiązaniu z procesami w Polsce w latach 1990-1991) = State Intervention in Market Economy / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Franciszek SKALNIAK]. - nr 394 (1993), s. 59-70. - Summ. - ISSN 0208-7944
3
Założenia i dotychczasowy przebieg realizacji reformy gospodarczej w Polsce = Assumptions and the to Date Implementation of the Economic Reform in Poland / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. - nr 376 (1993), s. 73-83. - Summ. - ISSN 0208-7944
4
Zasady ustalania wyniku finansowego w przedsiębiorstwach w wybranych krajach o różnych ustrojach polityczno-gospodarczych = Principles of Determining and Distributing the Financial Effect in Enterprises of the Selected Countries Characterized by Various Political and Systems / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 347 (1991), s. 61-77. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
5
Istotne elementy ewolucji struktury i funkcjonowania wiejskich spółdzielni kredytowych w PRL = Essential Elements of the Evolution of Structure and Functioning of Rural Credit Co-operatives in Poland / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 293 (1989), s. 47-60. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
6
Reforma bankowości w Węgierskiej Republice Ludowej = Reform of the Banking System in the Hungarian People's Republic / Franciszek SKALNIAK // Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 3/88 (1988), s. 15-23. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
7
Prezentacja porównawcza systemów ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw w WRL i PRL = Comparative Presentation of Economic and Financial Systems in Polish and Hungarian Enterprises / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 264 (1988), s. 61-77. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
8
Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej = The Role of Financial Return of an Enterprise Within the Mechanism of the Economic Reform / Franciszek SKALNIAK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 29 (1986), s. 83-94. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
9
Typowe i specyficzne metody finansowania działalności jednostek gospodarczych w krajach socjalistycznych = Typical and Specific Methods of Financing the Activity of Economic Units in the Socialist Countries / Franciszek SKALNIAK // Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 2/86 (1986), s. 42-55. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
10
Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych = The Category of State Enterprise's Financial Outcome in Socialist Economy / Franciszek SKALNIAK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 28 (1985), s. 153-162. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
11
Systemy rozliczeń przedsiębiorstw uspołecznionych z budżetem państwa w wybranych krajach socjalistycznych = System of Settlement of Accounts of Socialized Enterprises with State Budget in Selected Socialist Countries / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 192 (1985), s. 111-126. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
12
Samodzielność i samofinansowanie przedsiębiorstwa w realizacji reformy gospodarczej = On the Plant's Autonomy and Self-Financing after the Introduction of the Economic Reform / Franciszek SKALNIAK // Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 3/85 (1985), s. 35-46. - ISSN 0079-578X
13
Problematyka funduszu płac przedsiębiorstw w Polsce, na Węgrzech i w Jugosławii = Problems Pertaining to Wages Fund in the Enterprises in Poland. Hungary and Yugoslavia / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 168 (1983), s. 15-36. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
14
Funkcjonowanie systemu ekonomiczno-finansowego w przedsiębiorstwie przemysłu szklarskiego / Janina Skalniak, Franciszek SKALNIAK // Problemy Ekonomiczne. - nr 3/83 (R. 22) (1983), s. 147-160. - ISSN 0079-578X
15
System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw w Polsce według założeń reformy gospodarczej - w porównaniu z rozwiązaniami przyjętymi w Jugosławii i na Węgrzech = Economic-financial System of Enterprises in Poland According to Assumptions and Projects of Economic Reform in Comparison with Economic-Financial System of Enterprises in Jugoslavia and Hungary / Franciszek SKALNIAK // Problemy Ekonomiczne. - R. 21 nr 2/82 (1982), s. 50-65. - ISSN 0079-578X
16
Mierniki oceny działalności organizacji gospodarczych w WRL, NRD i PRL = On the Basic Measures of Economic Organizations' Activity Employed in Hungary, East Germany and Poland / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 102 (1978), s. 91-110. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
17
Porównanie systemów ekonomiczno-finansowych w europejskich krajach socjalistycznych = Comparison of Economic-Financial Systems in European Socialist Countries / Franciszek SKALNIAK // Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 2/62 (1977), s. 27-38. - ISSN 0079-578X
18
Niektóre zjawiska pieniężno-kredytowe w gospodarce narodowej w latach 1960-1968 = Some Money-Credit Phenomena in the Polish Economy in the Period 1960-1968 / Franciszek SKALNIAK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 10 (1971), s. 41-63. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
1
Skalniak F., (1994), Banki na rynku papierów wartościowych - przypadek Francji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 426, s. 5-17.
2
Skalniak F., (1993), Interwencjonizm państwa w gospodarce rynkowej (w powiązaniu z procesami w Polsce w latach 1990-1991), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 394, s. 59-70.
3
Skalniak F., (1993), Założenia i dotychczasowy przebieg realizacji reformy gospodarczej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 376, s. 73-83.
4
Skalniak F., (1991), Zasady ustalania wyniku finansowego w przedsiębiorstwach w wybranych krajach o różnych ustrojach polityczno-gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 347, s. 61-77.
5
Skalniak F., (1989), Istotne elementy ewolucji struktury i funkcjonowania wiejskich spółdzielni kredytowych w PRL, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 293, s. 47-60.
6
Skalniak F., (1988), Reforma bankowości w Węgierskiej Republice Ludowej, "Problemy Ekonomiczne", R. 27, nr 3/88, s. 15-23.
7
Skalniak F., (1988), Prezentacja porównawcza systemów ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw w WRL i PRL, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 264, s. 61-77.
8
Skalniak F., (1986), Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 29, s. 83-94.
9
Skalniak F., (1986), Typowe i specyficzne metody finansowania działalności jednostek gospodarczych w krajach socjalistycznych, "Problemy Ekonomiczne", R. 25, nr 2/86, s. 42-55.
10
Skalniak F., (1985), Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 28, s. 153-162.
11
Skalniak F., (1985), Systemy rozliczeń przedsiębiorstw uspołecznionych z budżetem państwa w wybranych krajach socjalistycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 192, s. 111-126.
12
Skalniak F., (1985), Samodzielność i samofinansowanie przedsiębiorstwa w realizacji reformy gospodarczej, "Problemy Ekonomiczne", R. 24, nr 3/85, s. 35-46.
13
Skalniak F., (1983), Problematyka funduszu płac przedsiębiorstw w Polsce, na Węgrzech i w Jugosławii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 168, s. 15-36.
14
Skalniak J., Skalniak F., (1983), Funkcjonowanie systemu ekonomiczno-finansowego w przedsiębiorstwie przemysłu szklarskiego, "Problemy Ekonomiczne", nr 3/83 (R. 22), s. 147-160.
15
Skalniak F., (1982), System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw w Polsce według założeń reformy gospodarczej - w porównaniu z rozwiązaniami przyjętymi w Jugosławii i na Węgrzech, "Problemy Ekonomiczne", R. 21 nr 2/82, s. 50-65.
16
Skalniak F., (1978), Mierniki oceny działalności organizacji gospodarczych w WRL, NRD i PRL, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 102, s. 91-110.
17
Skalniak F., (1977), Porównanie systemów ekonomiczno-finansowych w europejskich krajach socjalistycznych, "Problemy Ekonomiczne", R. 16, nr 2/62, s. 27-38.
18
Skalniak F., (1971), Niektóre zjawiska pieniężno-kredytowe w gospodarce narodowej w latach 1960-1968, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 10, s. 41-63.
1
@article{UEK:2168262630,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "Banki na rynku papierów wartościowych - przypadek Francji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "426",
pages = "5-17",
year = "1994",
}
2
@article{UEK:2168262254,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "Interwencjonizm państwa w gospodarce rynkowej (w powiązaniu z procesami w Polsce w latach 1990-1991)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "394",
pages = "59-70",
year = "1993",
}
3
@article{UEK:2168252154,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "Założenia i dotychczasowy przebieg realizacji reformy gospodarczej w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "376",
pages = "73-83",
year = "1993",
}
4
@article{UEK:2168229178,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "Zasady ustalania wyniku finansowego w przedsiębiorstwach w wybranych krajach o różnych ustrojach polityczno-gospodarczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "347",
pages = "61-77",
year = "1991",
}
5
@article{UEK:2168263214,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "Istotne elementy ewolucji struktury i funkcjonowania wiejskich spółdzielni kredytowych w PRL",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "293",
pages = "47-60",
year = "1989",
}
6
@article{UEK:2168225492,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "Reforma bankowości w Węgierskiej Republice Ludowej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 27, 3/88",
pages = "15-23",
year = "1988",
}
7
@article{UEK:2168262484,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "Prezentacja porównawcza systemów ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw w WRL i PRL",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "264",
pages = "61-77",
year = "1988",
}
8
@article{UEK:2168243182,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 29",
pages = "83-94",
year = "1986",
}
9
@article{UEK:2168224342,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "Typowe i specyficzne metody finansowania działalności jednostek gospodarczych w krajach socjalistycznych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 25, 2/86",
pages = "42-55",
year = "1986",
}
10
@article{UEK:2168246752,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 28",
pages = "153-162",
year = "1985",
}
11
@article{UEK:2168236552,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "Systemy rozliczeń przedsiębiorstw uspołecznionych z budżetem państwa w wybranych krajach socjalistycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "192",
pages = "111-126",
year = "1985",
}
12
@article{UEK:2168231752,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "Samodzielność i samofinansowanie przedsiębiorstwa w realizacji reformy gospodarczej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 24, 3/85",
pages = "35-46",
year = "1985",
}
13
@article{UEK:2168230800,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "Problematyka funduszu płac przedsiębiorstw w Polsce, na Węgrzech i w Jugosławii",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "168",
pages = "15-36",
year = "1983",
}
14
@article{UEK:2168221538,
author = "Skalniak Janina and Skalniak Franciszek",
title = "Funkcjonowanie systemu ekonomiczno-finansowego w przedsiębiorstwie przemysłu szklarskiego",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3/83 (R. 22)",
pages = "147-160",
year = "1983",
}
15
@article{UEK:2168230674,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw w Polsce według założeń reformy gospodarczej - w porównaniu z rozwiązaniami przyjętymi w Jugosławii i na Węgrzech",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 21 2/82",
pages = "50-65",
year = "1982",
}
16
@article{UEK:2168233200,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "Mierniki oceny działalności organizacji gospodarczych w WRL, NRD i PRL",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "102",
pages = "91-110",
year = "1978",
}
17
@article{UEK:2168227080,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "Porównanie systemów ekonomiczno-finansowych w europejskich krajach socjalistycznych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 16, 2/62",
pages = "27-38",
year = "1977",
}
18
@article{UEK:2168263388,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "Niektóre zjawiska pieniężno-kredytowe w gospodarce narodowej w latach 1960-1968",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 10",
pages = "41-63",
year = "1971",
}