Publications of the selected author

1

Title:
Wstęp do nauki finansów
Edition:
Wyd. 3 zm.
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996
Physical description:
285, [1] s.: il.; 21 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0507-4
Nr:
2168282185
book
2

Title:
Banki na rynku papierów wartościowych - przypadek Francji = Banks in the Market of Securities - the Case of France
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 426 (1994) , s. 5-17. - Summ.
Nr:
2168262630
article
See main document
3

Title:
Założenia i dotychczasowy przebieg realizacji reformy gospodarczej w Polsce = Assumptions and the to Date Implementation of the Economic Reform in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. - nr 376 (1993) , s. 73-83. - Summ.
Nr:
2168252154
article
See main document
4

Title:
Interwencjonizm państwa w gospodarce rynkowej (w powiązaniu z procesami w Polsce w latach 1990-1991) = State Intervention in Market Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Franciszek SKALNIAK]. - nr 394 (1993) , s. 59-70. - Summ.
Nr:
2168262254
article
See main document
5

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 410
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1993
Physical description:
71 s.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168236148
journal / series editorial
6

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 394
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1993
Physical description:
104 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168262242
journal / series editorial
See related chapters
7

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 376
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
152 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168252162
journal / series editorial
See related chapters
8

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 393
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
131 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168238770
journal / series editorial
9

Title:
Zarys historii polskiej spółdzielczości kredytowej
Publisher address:
Kraków: "Secesja", 1992
Physical description:
246 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85483-76-4
Nr:
2168248776
monograph
10

Title:
Wyniki finansowe przedsiębiorstw w Polsce w ujęciu liczbowym i graficznym od 1961 do 1987 r. = Financial Results of Polish Enterprises 1961-1987
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1991. - T. 33/2, lipiec-grudzień 1989, s. 266-267
Nr:
2168275921
varia
11

Title:
Zasady ustalania wyniku finansowego w przedsiębiorstwach w wybranych krajach o różnych ustrojach polityczno-gospodarczych = Principles of Determining and Distributing the Financial Effect in Enterprises of the Selected Countries Characterized by Various Political and Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 347 (1991) , s. 61-77. - Summ., rez.
Nr:
2168229178
article
See main document
12

Title:
Elementy gospodarki pieniężnej przedsiębiorstwa : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991
Physical description:
38 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168292101
academic script
13

Author:
Momo Cisse Fode
Title:
Kredyt bankowy jako źródło finansowania inwestycji w gospodarstwach indywidualnych Polski Południowej na przykładzie woj. krakowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego
Publisher address:
Kraków: , 1990
Physical description:
122 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/417
Nr:
2168308927
doctoral dissertation
14

Title:
Istotne elementy ewolucji struktury i funkcjonowania wiejskich spółdzielni kredytowych w PRL = Essential Elements of the Evolution of Structure and Functioning of Rural Credit Co-operatives in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 293 (1989) , s. 47-60. - Rez., summ.
Nr:
2168263214
article
See main document
15

Title:
[Recenzja]
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 28, nr 1/89 (1989) , s. 101-103
Nr:
2168223624
review
16

Title:
Reforma bankowości w Węgierskiej Republice Ludowej = Reform of the Banking System in the Hungarian People's Republic
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 3/88 (1988) , s. 15-23. - Summ., rez.
Nr:
2168225492
article
17

Title:
Prezentacja porównawcza systemów ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw w WRL i PRL = Comparative Presentation of Economic and Financial Systems in Polish and Hungarian Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 264 (1988) , s. 61-77. - Summ., rez.
Nr:
2168262484
article
See main document
18

Title:
Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej = The Role of the Financial Effect of the Firm in the Mechanism of Economic Reform
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 72-74. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333351
varia
19

Conference:
Konferencja Naukowa nt. "Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej", Kraków, Polska, od 1985-03-07 do 1985-03-09
Title:
Instrumenty oddziaływania Centrum na gospodarkę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw : (w wybranych krajach socjalistycznych)
Source:
Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r. / [materiały zebrał i przygot. do publ. Stanisław LIS] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 255-264
Nr:
2168332239
chapter in conference materials
See main document
20

Title:
Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych = The Category of Financial Effect in Business Plants in Socialist Countries
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1986. - T. 27/2, lipiec-grudzień 1983, s. 283-285. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333347
varia
21

Title:
Typowe i specyficzne metody finansowania działalności jednostek gospodarczych w krajach socjalistycznych = Typical and Specific Methods of Financing the Activity of Economic Units in the Socialist Countries
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 2/86 (1986) , s. 42-55. - Summ., rez.
Nr:
2168224342
article
22

Title:
Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej = The Role of Financial Return of an Enterprise Within the Mechanism of the Economic Reform
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 29 (1986) , s. 83-94. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168243182
article
See main document
23

Author:
Title:
Ekonomiczna ocena kredytowania rolnictwa indywidualnego
Publisher address:
Kraków: , 1986
Physical description:
149, [65] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/495
Nr:
2168309977
doctoral dissertation
24

Title:
Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych = The Category of State Enterprise's Financial Outcome in Socialist Economy
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 28 (1985) , s. 153-162. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246752
article
See main document
25

Title:
Zysk jako instrument zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi
Publisher address:
Kraków: , 1985
Physical description:
250 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/909
Nr:
2168314607
doctoral dissertation
26

Title:
Samodzielność i samofinansowanie przedsiębiorstwa w realizacji reformy gospodarczej = On the Plant's Autonomy and Self-Financing after the Introduction of the Economic Reform
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 3/85 (1985) , s. 35-46
Nr:
2168231752
article
27

Title:
Systemy rozliczeń przedsiębiorstw uspołecznionych z budżetem państwa w wybranych krajach socjalistycznych = System of Settlement of Accounts of Socialized Enterprises with State Budget in Selected Socialist Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 192 (1985) , s. 111-126. - Rez., summ.
Nr:
2168236552
article
See main document
28

Title:
Systemy finansowo-kredytowe wybranych państw socjalistycznych
Source:
Kredyt bankowy jako instrument stymulacji efektywności gospodarowania samodzielnych przedsiębiorstw / [red. nauk. Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA] - Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1984, s. 1-23
Nr:
2168244882
chapter in conference materials
See main document
29

Author:
Burzyński Tadeusz
Title:
Oddziaływanie instrumentów podziału akumulacji finansowej na gospodarkę przedsiębiorstwa turystycznego
Publisher address:
Kraków: , 1983
Physical description:
308 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/500
Nr:
2168309881
doctoral dissertation
30

Author:
Skalniak Janina , Skalniak Franciszek
Title:
Funkcjonowanie systemu ekonomiczno-finansowego w przedsiębiorstwie przemysłu szklarskiego
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3/83 (R. 22) (1983) , s. 147-160
Nr:
2168221538
article
31

Author:
Title:
Wpływ instrumentów ekonomiczno-finansowych sterowania handlem zagranicznym na gospodarkę przedsiębiorstwa przemysłowego
Publisher address:
Kraków: , 1983
Physical description:
X, 267 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/802
Nr:
2168312971
doctoral dissertation
32

Title:
Problematyka funduszu płac przedsiębiorstw w Polsce, na Węgrzech i w Jugosławii = Problems Pertaining to Wages Fund in the Enterprises in Poland. Hungary and Yugoslavia
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 168 (1983) , s. 15-36. - Rez., summ.
Nr:
2168230800
article
See main document
33

Author:
Title:
Finansowe instrumenty oddziaływania na efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwach przemysłowych : (próba oceny skuteczności w latach 1974-1980)
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
[3], IX, 263 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/886
Nr:
2168231520
doctoral dissertation
34

Author:
Skalniak Janina , Skalniak Franciszek
Title:
Zasady systemu ekonomiczno-finansowego w świetle doświadczeń przemysłu szklarskiego
Source:
Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. nacz. Bronisław BYRSKI - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982, s. 240-259
Nr:
2168273054
chapter in conference materials
See main document
35

Title:
System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw w Polsce według założeń reformy gospodarczej - w porównaniu z rozwiązaniami przyjętymi w Jugosławii i na Węgrzech = Economic-financial System of Enterprises in Poland According to Assumptions and Projects of Economic Reform in Comparison with Economic-Financial System of Enterprises in Jugoslavia and Hungary
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 21 nr 2/82 (1982) , s. 50-65
Nr:
2168230674
article
36

Title:
Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981
Physical description:
268 s.: il.; 20 cm.
Notes:
Bibliogr. przy niektórych ref.
Nr:
2168233620
conference materials
37

Title:
Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 2, Systemowe uwarunkowania efektywności gospodarowania czynnikami wytwórczymi
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981
Physical description:
220 s.: il.; 20 cm.
Notes:
Bibliogr. przy niektórych ref.
Nr:
2168233666
conference materials
Unpublished documents:
1

Title:
Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w krajach zachodnich. Etap 2
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
98 s.: il.; 30 cm.
Research program:
19/I.Fin.1/91/S
Signature:
NP-20/2/Magazyn
Nr:
2168226655
unpublished scientific work
2

Title:
Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w niektórych innych krajach jako materiał przygotowawczy do oceny adaptacji wzorów zachodnich. Etap 1
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
141 s.: il.; 30 cm.
Research program:
40/IF/1/90
Signature:
NP-20/1/Magazyn
Nr:
2168226651
unpublished scientific work
3

Title:
Elementy ekonomiczno-finansowe w świetle zmian przewidzianych na 1 stycznia 1984 roku
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Physical description:
26 k.; 30 cm
Signature:
NP-17/Magazyn
Nr:
2168330937
unpublished scientific work
4

Title:
System ekonomiczno-finansowy zjednoczeń i przedsiębiorstw czechosłowackich
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Physical description:
36 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-15/Magazyn
Nr:
2168330943
unpublished scientific work
5

Title:
Uwagi do projektów ustawy "Prawo Bankowe" i ustawy "O nadaniu statutu Narodowego Banku Polskiego" wraz z załączonym statutem NBP z 1981 r.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Physical description:
8 k.; 30 cm
Signature:
NP-4/Magazyn
Nr:
2168330947
unpublished scientific work
6

Title:
System ekonomiczno-finansowy wprowadzony w ramach reformy gospodarczej w Polsce z uwzględnieniem zmian obowiązujących od dnia 1 stycznia 1983 r.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Physical description:
27 k.; 30 cm
Signature:
NP-11/Magazyn
Nr:
2168330945
unpublished scientific work
7

Title:
System ekonomiczno-finansowy kombinatów i przedsiębiorstw w NRD
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Physical description:
45 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-13/Magazyn
Nr:
2168330941
unpublished scientific work
8

Title:
System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw jugosłowiańskich
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Physical description:
46 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-6/Magazyn
Nr:
2168332749
unpublished scientific work
9

Title:
System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw węgierskich
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Physical description:
79 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-7/Magazyn
Nr:
2168332751
unpublished scientific work
10

Title:
Elementy ekonomiczno-finansowe w projektach i rozwiązaniach reformy gospodarczej w zakresie działalności przedsiębiorstw państwowych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Physical description:
62 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-2/Magazyn
Nr:
2168330967
unpublished scientific work
1
Wstęp do nauki finansów / Stefan Bolland, [aut. nowych tekstów Roman DOMASZEWICZ, Zbigniew DRESLER, Stanisław OWSIAK, Franciszek SKALNIAK]. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996. - 285, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0507-4
2
Banki na rynku papierów wartościowych - przypadek Francji = Banks in the Market of Securities - the Case of France / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 426 (1994), s. 5-17. - Summ. - ISSN 0208-7944
3
Założenia i dotychczasowy przebieg realizacji reformy gospodarczej w Polsce = Assumptions and the to Date Implementation of the Economic Reform in Poland / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. - nr 376 (1993), s. 73-83. - Summ. - ISSN 0208-7944
4
Interwencjonizm państwa w gospodarce rynkowej (w powiązaniu z procesami w Polsce w latach 1990-1991) = State Intervention in Market Economy / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Franciszek SKALNIAK]. - nr 394 (1993), s. 59-70. - Summ. - ISSN 0208-7944
5
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1993. - nr 410. - 71 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
6
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Franciszek SKALNIAK]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1993. - nr 394. - 104 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
7
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 376. - 152 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
8
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 393. - 131 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
9
Zarys historii polskiej spółdzielczości kredytowej / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : "Secesja", 1992. - 246 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85483-76-4
10
Wyniki finansowe przedsiębiorstw w Polsce w ujęciu liczbowym i graficznym od 1961 do 1987 r. = Financial Results of Polish Enterprises 1961-1987 / Franciszek SKALNIAK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 33/2, lipiec-grudzień 1989 (1991), s. 266-267. - ISSN 0079-354X
11
Zasady ustalania wyniku finansowego w przedsiębiorstwach w wybranych krajach o różnych ustrojach polityczno-gospodarczych = Principles of Determining and Distributing the Financial Effect in Enterprises of the Selected Countries Characterized by Various Political and Systems / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 347 (1991), s. 61-77. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
12
Elementy gospodarki pieniężnej przedsiębiorstwa : pomocnicze materiały dydaktyczne / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991. - 38 s. : il. ; 24 cm
13
Kredyt bankowy jako źródło finansowania inwestycji w gospodarstwach indywidualnych Polski Południowej na przykładzie woj. krakowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego / Cisse Fode Momo ; Promotor: Franciszek SKALNIAK. - Kraków, 1990. - 122 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
14
Istotne elementy ewolucji struktury i funkcjonowania wiejskich spółdzielni kredytowych w PRL = Essential Elements of the Evolution of Structure and Functioning of Rural Credit Co-operatives in Poland / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 293 (1989), s. 47-60. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
15
[Recenzja] / Franciszek SKALNIAK // Problemy Ekonomiczne. - R. 28, nr 1/89 (1989), s. 101-103. - Rec. pracy: J. Gajda (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, wyd II. zmienione i uzupełnione, Warszawa: PWE, 1987
16
Reforma bankowości w Węgierskiej Republice Ludowej = Reform of the Banking System in the Hungarian People's Republic / Franciszek SKALNIAK // Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 3/88 (1988), s. 15-23. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
17
Prezentacja porównawcza systemów ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw w WRL i PRL = Comparative Presentation of Economic and Financial Systems in Polish and Hungarian Enterprises / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 264 (1988), s. 61-77. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
18
Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej = The Role of the Financial Effect of the Firm in the Mechanism of Economic Reform / Franciszek SKALNIAK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984 (1987), s. 72-74. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
19
Instrumenty oddziaływania Centrum na gospodarkę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw : (w wybranych krajach socjalistycznych) / Franciszek SKALNIAK // W: Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r. / [materiały zebrał i przygot. do publ. Stanisław LIS]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 255-264
20
Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych = The Category of Financial Effect in Business Plants in Socialist Countries / Franciszek SKALNIAK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 27/2, lipiec-grudzień 1983 (1986), s. 283-285. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
21
Typowe i specyficzne metody finansowania działalności jednostek gospodarczych w krajach socjalistycznych = Typical and Specific Methods of Financing the Activity of Economic Units in the Socialist Countries / Franciszek SKALNIAK // Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 2/86 (1986), s. 42-55. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
22
Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej = The Role of Financial Return of an Enterprise Within the Mechanism of the Economic Reform / Franciszek SKALNIAK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 29 (1986), s. 83-94. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
23
Ekonomiczna ocena kredytowania rolnictwa indywidualnego : na przykładzie województw krakowskiego i tarnowskiego / Józefa Gniewek ; Promotor: Franciszek SKALNIAK. - Kraków, 1986. - 149, [65] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
24
Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych = The Category of State Enterprise's Financial Outcome in Socialist Economy / Franciszek SKALNIAK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 28 (1985), s. 153-162. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
25
Zysk jako instrument zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi / Władysława SIEDLARZ ; Promotor: Franciszek SKALNIAK. - Kraków, 1985. - 250 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
26
Samodzielność i samofinansowanie przedsiębiorstwa w realizacji reformy gospodarczej = On the Plant's Autonomy and Self-Financing after the Introduction of the Economic Reform / Franciszek SKALNIAK // Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 3/85 (1985), s. 35-46. - ISSN 0079-578X
27
Systemy rozliczeń przedsiębiorstw uspołecznionych z budżetem państwa w wybranych krajach socjalistycznych = System of Settlement of Accounts of Socialized Enterprises with State Budget in Selected Socialist Countries / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 192 (1985), s. 111-126. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
28
Systemy finansowo-kredytowe wybranych państw socjalistycznych / Franciszek SKALNIAK // W: Kredyt bankowy jako instrument stymulacji efektywności gospodarowania samodzielnych przedsiębiorstw / [red. nauk. Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA]. - Kraków : [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1984. - S. 1-23
29
Oddziaływanie instrumentów podziału akumulacji finansowej na gospodarkę przedsiębiorstwa turystycznego / Tadeusz Burzyński ; Promotor: Franciszek SKALNIAK. - Kraków, 1983. - 308 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
30
Funkcjonowanie systemu ekonomiczno-finansowego w przedsiębiorstwie przemysłu szklarskiego / Janina Skalniak, Franciszek SKALNIAK // Problemy Ekonomiczne. - nr 3/83 (R. 22) (1983), s. 147-160. - ISSN 0079-578X
31
Wpływ instrumentów ekonomiczno-finansowych sterowania handlem zagranicznym na gospodarkę przedsiębiorstwa przemysłowego / Anna MYRDKO ; Promotor: Franciszek SKALNIAK. - Kraków, 1983. - X, 267 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
32
Problematyka funduszu płac przedsiębiorstw w Polsce, na Węgrzech i w Jugosławii = Problems Pertaining to Wages Fund in the Enterprises in Poland. Hungary and Yugoslavia / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 168 (1983), s. 15-36. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
33
Finansowe instrumenty oddziaływania na efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwach przemysłowych : (próba oceny skuteczności w latach 1974-1980) / Jan CZEKAJ ; Promotor: Franciszek SKALNIAK. - Kraków, 1982. - [3], IX, 263 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
34
Zasady systemu ekonomiczno-finansowego w świetle doświadczeń przemysłu szklarskiego / Janina Skalniak, Franciszek SKALNIAK // W: Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. nacz. Bronisław BYRSKI. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982. - S. 240-259
35
System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw w Polsce według założeń reformy gospodarczej - w porównaniu z rozwiązaniami przyjętymi w Jugosławii i na Węgrzech = Economic-financial System of Enterprises in Poland According to Assumptions and Projects of Economic Reform in Comparison with Economic-Financial System of Enterprises in Jugoslavia and Hungary / Franciszek SKALNIAK // Problemy Ekonomiczne. - R. 21 nr 2/82 (1982), s. 50-65. - ISSN 0079-578X
36
Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK, Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - 268 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref.
37
Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 2, Systemowe uwarunkowania efektywności gospodarowania czynnikami wytwórczymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK, Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - 220 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref.
38
Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w krajach zachodnich. Etap 2 / kierownik tematu: Franciszek SKALNIAK ; Krystyna CZEPIELEWSKA-KAŁKA, Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 98 s. : il. ; 30 cm
39
Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w niektórych innych krajach jako materiał przygotowawczy do oceny adaptacji wzorów zachodnich. Etap 1 / kierownik tematu: Franciszek SKALNIAK ; autorzy: Jan CZEKAJ, Anna MYRDKO, Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 141 s. : il. ; 30 cm
40
Elementy ekonomiczno-finansowe w świetle zmian przewidzianych na 1 stycznia 1984 roku / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - 26 k. ; 30 cm
41
System ekonomiczno-finansowy zjednoczeń i przedsiębiorstw czechosłowackich / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - 36 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
42
Uwagi do projektów ustawy "Prawo Bankowe" i ustawy "O nadaniu statutu Narodowego Banku Polskiego" wraz z załączonym statutem NBP z 1981 r. / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - 8 k. ; 30 cm
43
System ekonomiczno-finansowy wprowadzony w ramach reformy gospodarczej w Polsce z uwzględnieniem zmian obowiązujących od dnia 1 stycznia 1983 r. / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - 27 k. ; 30 cm
44
System ekonomiczno-finansowy kombinatów i przedsiębiorstw w NRD / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - 45 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
45
System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw jugosłowiańskich / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - 46 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
46
System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw węgierskich / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - 79 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
47
Elementy ekonomiczno-finansowe w projektach i rozwiązaniach reformy gospodarczej w zakresie działalności przedsiębiorstw państwowych / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - 62 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Bolland S., Domaszewicz R., Dresler Z., Owsiak S., Skalniak F., (1996), Wstęp do nauki finansów, Wyd. 3 zm.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 285, [1] s.
2
Skalniak F., (1994), Banki na rynku papierów wartościowych - przypadek Francji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 426, s. 5-17.
3
Skalniak F., (1993), Założenia i dotychczasowy przebieg realizacji reformy gospodarczej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 376, s. 73-83.
4
Skalniak F., (1993), Interwencjonizm państwa w gospodarce rynkowej (w powiązaniu z procesami w Polsce w latach 1990-1991), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 394, s. 59-70.
5
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1993. - nr 410. - 71 s.; 24 cm. - 0208-7944
6
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Franciszek SKALNIAK] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1993. - nr 394. - 104 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
7
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 376. - 152 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
8
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 393. - 131 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
9
Skalniak F., (1992), Zarys historii polskiej spółdzielczości kredytowej, Kraków : "Secesja", 246 s.
10
Skalniak F., (1991), Wyniki finansowe przedsiębiorstw w Polsce w ujęciu liczbowym i graficznym od 1961 do 1987 r., "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 33/2, lipiec-grudzień 1989, s. 266-267.
11
Skalniak F., (1991), Zasady ustalania wyniku finansowego w przedsiębiorstwach w wybranych krajach o różnych ustrojach polityczno-gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 347, s. 61-77.
12
Skalniak F., (1991), Elementy gospodarki pieniężnej przedsiębiorstwa: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 38 s.
13
Momo C., (1990), Kredyt bankowy jako źródło finansowania inwestycji w gospodarstwach indywidualnych Polski Południowej na przykładzie woj. krakowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego, Prom. Skalniak F., Kraków : , 122 k.
14
Skalniak F., (1989), Istotne elementy ewolucji struktury i funkcjonowania wiejskich spółdzielni kredytowych w PRL, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 293, s. 47-60.
15
Skalniak F., (1989), [Recenzja], "Problemy Ekonomiczne", R. 28, nr 1/89, s. 101-103.
16
Skalniak F., (1988), Reforma bankowości w Węgierskiej Republice Ludowej, "Problemy Ekonomiczne", R. 27, nr 3/88, s. 15-23.
17
Skalniak F., (1988), Prezentacja porównawcza systemów ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw w WRL i PRL, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 264, s. 61-77.
18
Skalniak F., (1987), Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 72-74.
19
Skalniak F., (1987), Instrumenty oddziaływania Centrum na gospodarkę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw : (w wybranych krajach socjalistycznych). [W:] Lis S. (red.), Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 255-264.
20
Skalniak F., (1986), Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 27/2, lipiec-grudzień 1983, s. 283-285.
21
Skalniak F., (1986), Typowe i specyficzne metody finansowania działalności jednostek gospodarczych w krajach socjalistycznych, "Problemy Ekonomiczne", R. 25, nr 2/86, s. 42-55.
22
Skalniak F., (1986), Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 29, s. 83-94.
23
Gniewek J., (1986), Ekonomiczna ocena kredytowania rolnictwa indywidualnego: na przykładzie województw krakowskiego i tarnowskiego, Prom. Skalniak F., Kraków : , 149, [65] k.
24
Skalniak F., (1985), Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 28, s. 153-162.
25
Siedlarz W., (1985), Zysk jako instrument zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi, Prom. Skalniak F., Kraków : , 250 k.
26
Skalniak F., (1985), Samodzielność i samofinansowanie przedsiębiorstwa w realizacji reformy gospodarczej, "Problemy Ekonomiczne", R. 24, nr 3/85, s. 35-46.
27
Skalniak F., (1985), Systemy rozliczeń przedsiębiorstw uspołecznionych z budżetem państwa w wybranych krajach socjalistycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 192, s. 111-126.
28
Skalniak F., (1984), Systemy finansowo-kredytowe wybranych państw socjalistycznych. [W:] Jaklik A., Micherda B. (red.), Kredyt bankowy jako instrument stymulacji efektywności gospodarowania samodzielnych przedsiębiorstw, Kraków : [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], s. 1-23.
29
Burzyński T., (1983), Oddziaływanie instrumentów podziału akumulacji finansowej na gospodarkę przedsiębiorstwa turystycznego, Prom. Skalniak F., Kraków : , 308 k.
30
Skalniak J., Skalniak F., (1983), Funkcjonowanie systemu ekonomiczno-finansowego w przedsiębiorstwie przemysłu szklarskiego, "Problemy Ekonomiczne", nr 3/83 (R. 22), s. 147-160.
31
Myrdko A., (1983), Wpływ instrumentów ekonomiczno-finansowych sterowania handlem zagranicznym na gospodarkę przedsiębiorstwa przemysłowego, Prom. Skalniak F., Kraków : , X, 267 k.
32
Skalniak F., (1983), Problematyka funduszu płac przedsiębiorstw w Polsce, na Węgrzech i w Jugosławii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 168, s. 15-36.
33
Czekaj J., (1982), Finansowe instrumenty oddziaływania na efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwach przemysłowych: (próba oceny skuteczności w latach 1974-1980), Prom. Skalniak F., Kraków : , [3], IX, 263 k.
34
Skalniak J., Skalniak F., (1982), Zasady systemu ekonomiczno-finansowego w świetle doświadczeń przemysłu szklarskiego. [W:] Byrski B. (red.), Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 240-259.
35
Skalniak F., (1982), System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw w Polsce według założeń reformy gospodarczej - w porównaniu z rozwiązaniami przyjętymi w Jugosławii i na Węgrzech, "Problemy Ekonomiczne", R. 21 nr 2/82, s. 50-65.
36
Owsiak S., Skalniak F. (red.), (1981), Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi: materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 268 s.
37
Owsiak S., Skalniak F. (red.), (1981), Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi: materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 2, Systemowe uwarunkowania efektywności gospodarowania czynnikami wytwórczymi, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 220 s.
38
Czepielewska-Kałka K., Skalniak F., (1991), Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w krajach zachodnich. Etap 2, Skalniak F. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 98 s.
39
Czekaj J., Myrdko A., Skalniak F., (1990), Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w niektórych innych krajach jako materiał przygotowawczy do oceny adaptacji wzorów zachodnich. Etap 1, Skalniak F. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 141 s.
40
Skalniak F., (1983), Elementy ekonomiczno-finansowe w świetle zmian przewidzianych na 1 stycznia 1984 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 26 k.
41
Skalniak F., (1983), System ekonomiczno-finansowy zjednoczeń i przedsiębiorstw czechosłowackich, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 36 k.
42
Skalniak F., (1983), Uwagi do projektów ustawy "Prawo Bankowe" i ustawy "O nadaniu statutu Narodowego Banku Polskiego" wraz z załączonym statutem NBP z 1981 r., Kraków : Akademia Ekonomiczna, 8 k.
43
Skalniak F., (1983), System ekonomiczno-finansowy wprowadzony w ramach reformy gospodarczej w Polsce z uwzględnieniem zmian obowiązujących od dnia 1 stycznia 1983 r., Kraków : Akademia Ekonomiczna, 27 k.
44
Skalniak F., (1983), System ekonomiczno-finansowy kombinatów i przedsiębiorstw w NRD, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 45 k.
45
Skalniak F., (1982), System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw jugosłowiańskich, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 46 k.
46
Skalniak F., (1982), System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw węgierskich, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 79 k.
47
Skalniak F., (1981), Elementy ekonomiczno-finansowe w projektach i rozwiązaniach reformy gospodarczej w zakresie działalności przedsiębiorstw państwowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 62 k.
1
@book{UEK:2168282185,
author = "Bolland Stefan and Domaszewicz Roman and Dresler Zbigniew and Owsiak Stanisław and Skalniak Franciszek",
title = "Wstęp do nauki finansów",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1996",
edition = "Wyd. 3 zm.",
isbn = "83-208-0507-4",
}
2
@article{UEK:2168262630,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "Banki na rynku papierów wartościowych - przypadek Francji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "426",
pages = "5-17",
year = "1994",
}
3
@article{UEK:2168252154,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "Założenia i dotychczasowy przebieg realizacji reformy gospodarczej w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "376",
pages = "73-83",
year = "1993",
}
4
@article{UEK:2168262254,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "Interwencjonizm państwa w gospodarce rynkowej (w powiązaniu z procesami w Polsce w latach 1990-1991)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "394",
pages = "59-70",
year = "1993",
}
5
@misc{UEK:2168236148,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Skalniak Franciszek,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1993",
}
6
@misc{UEK:2168262242,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Skalniak Franciszek,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1993",
}
7
@misc{UEK:2168252162,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Skalniak Franciszek,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
8
@misc{UEK:2168238770,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Skalniak Franciszek,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
9
@book{UEK:2168248776,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "Zarys historii polskiej spółdzielczości kredytowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Secesja",
year = "1992",
isbn = "83-85483-76-4",
}
10
@misc{UEK:2168275921,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "Wyniki finansowe przedsiębiorstw w Polsce w ujęciu liczbowym i graficznym od 1961 do 1987 r.",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 33/2, lipiec-grudzień 1989",
pages = "266-267",
year = "1991",
}
11
@article{UEK:2168229178,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "Zasady ustalania wyniku finansowego w przedsiębiorstwach w wybranych krajach o różnych ustrojach polityczno-gospodarczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "347",
pages = "61-77",
year = "1991",
}
12
@book{UEK:2168292101,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "Elementy gospodarki pieniężnej przedsiębiorstwa : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1991",
}
13
@unpublished{UEK:2168308927,
author = "Momo Cisse Fode",
title = "Kredyt bankowy jako źródło finansowania inwestycji w gospodarstwach indywidualnych Polski Południowej na przykładzie woj. krakowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego",
adress = "Kraków",
year = "1990",
}
14
@article{UEK:2168263214,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "Istotne elementy ewolucji struktury i funkcjonowania wiejskich spółdzielni kredytowych w PRL",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "293",
pages = "47-60",
year = "1989",
}
15
@article{UEK:2168223624,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "[Recenzja]",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 28, 1/89",
pages = "101-103",
year = "1989",
}
16
@article{UEK:2168225492,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "Reforma bankowości w Węgierskiej Republice Ludowej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 27, 3/88",
pages = "15-23",
year = "1988",
}
17
@article{UEK:2168262484,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "Prezentacja porównawcza systemów ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw w WRL i PRL",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "264",
pages = "61-77",
year = "1988",
}
18
@misc{UEK:2168333351,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984",
pages = "72-74",
year = "1987",
}
19
@inbook{UEK:2168332239,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "Instrumenty oddziaływania Centrum na gospodarkę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw : (w wybranych krajach socjalistycznych)",
booktitle = "Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r.",
pages = "255-264",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
20
@misc{UEK:2168333347,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 27/2, lipiec-grudzień 1983",
pages = "283-285",
year = "1986",
}
21
@article{UEK:2168224342,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "Typowe i specyficzne metody finansowania działalności jednostek gospodarczych w krajach socjalistycznych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 25, 2/86",
pages = "42-55",
year = "1986",
}
22
@article{UEK:2168243182,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 29",
pages = "83-94",
year = "1986",
}
23
@unpublished{UEK:2168309977,
author = "Gniewek Józefa",
title = "Ekonomiczna ocena kredytowania rolnictwa indywidualnego",
adress = "Kraków",
year = "1986",
}
24
@article{UEK:2168246752,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 28",
pages = "153-162",
year = "1985",
}
25
@unpublished{UEK:2168314607,
author = "Siedlarz Władysława",
title = "Zysk jako instrument zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi",
adress = "Kraków",
year = "1985",
}
26
@article{UEK:2168231752,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "Samodzielność i samofinansowanie przedsiębiorstwa w realizacji reformy gospodarczej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 24, 3/85",
pages = "35-46",
year = "1985",
}
27
@article{UEK:2168236552,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "Systemy rozliczeń przedsiębiorstw uspołecznionych z budżetem państwa w wybranych krajach socjalistycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "192",
pages = "111-126",
year = "1985",
}
28
@inbook{UEK:2168244882,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "Systemy finansowo-kredytowe wybranych państw socjalistycznych",
booktitle = "Kredyt bankowy jako instrument stymulacji efektywności gospodarowania samodzielnych przedsiębiorstw",
pages = "1-23",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce",
year = "1984",
}
29
@unpublished{UEK:2168309881,
author = "Burzyński Tadeusz",
title = "Oddziaływanie instrumentów podziału akumulacji finansowej na gospodarkę przedsiębiorstwa turystycznego",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
30
@article{UEK:2168221538,
author = "Skalniak Janina and Skalniak Franciszek",
title = "Funkcjonowanie systemu ekonomiczno-finansowego w przedsiębiorstwie przemysłu szklarskiego",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3/83 (R. 22)",
pages = "147-160",
year = "1983",
}
31
@unpublished{UEK:2168312971,
author = "Myrdko Anna",
title = "Wpływ instrumentów ekonomiczno-finansowych sterowania handlem zagranicznym na gospodarkę przedsiębiorstwa przemysłowego",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
32
@article{UEK:2168230800,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "Problematyka funduszu płac przedsiębiorstw w Polsce, na Węgrzech i w Jugosławii",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "168",
pages = "15-36",
year = "1983",
}
33
@unpublished{UEK:2168231520,
author = "Czekaj Jan",
title = "Finansowe instrumenty oddziaływania na efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwach przemysłowych : (próba oceny skuteczności w latach 1974-1980)",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
34
@inbook{UEK:2168273054,
author = "Skalniak Janina and Skalniak Franciszek",
title = "Zasady systemu ekonomiczno-finansowego w świetle doświadczeń przemysłu szklarskiego",
booktitle = "Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne",
pages = "240-259",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1982",
}
35
@article{UEK:2168230674,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw w Polsce według założeń reformy gospodarczej - w porównaniu z rozwiązaniami przyjętymi w Jugosławii i na Węgrzech",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 21 2/82",
pages = "50-65",
year = "1982",
}
36
@book{UEK:2168233620,
title = "Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki",
editor = Owsiak Stanisław,
editor = Skalniak Franciszek,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
37
@book{UEK:2168233666,
title = "Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki",
editor = Owsiak Stanisław,
editor = Skalniak Franciszek,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
38
@unpublished{UEK:2168226655,
author = "Czepielewska-Kałka Krystyna and Skalniak Franciszek",
title = "Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w krajach zachodnich",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
39
@unpublished{UEK:2168226651,
author = "Czekaj Jan and Myrdko Anna and Skalniak Franciszek",
title = "Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w niektórych innych krajach jako materiał przygotowawczy do oceny adaptacji wzorów zachodnich",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
40
@unpublished{UEK:2168330937,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "Elementy ekonomiczno-finansowe w świetle zmian przewidzianych na 1 stycznia 1984 roku",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
}
41
@unpublished{UEK:2168330943,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "System ekonomiczno-finansowy zjednoczeń i przedsiębiorstw czechosłowackich",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
}
42
@unpublished{UEK:2168330947,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "Uwagi do projektów ustawy Prawo Bankowe i ustawy O nadaniu statutu Narodowego Banku Polskiego wraz z załączonym statutem NBP z 1981 r.",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
}
43
@unpublished{UEK:2168330945,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "System ekonomiczno-finansowy wprowadzony w ramach reformy gospodarczej w Polsce z uwzględnieniem zmian obowiązujących od dnia 1 stycznia 1983 r.",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
}
44
@unpublished{UEK:2168330941,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "System ekonomiczno-finansowy kombinatów i przedsiębiorstw w NRD",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
}
45
@unpublished{UEK:2168332749,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw jugosłowiańskich",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
46
@unpublished{UEK:2168332751,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw węgierskich",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
47
@unpublished{UEK:2168330967,
author = "Skalniak Franciszek",
title = "Elementy ekonomiczno-finansowe w projektach i rozwiązaniach reformy gospodarczej w zakresie działalności przedsiębiorstw państwowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}